Spring naar bijdragen

Homoseksualiteit


Aanbevolen berichten

29 minuten geleden zei Gaitema:

Hij was altijd met ontferming bewogen

Mattheüs 23:

23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.
24 Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.
25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.
26 Gij blinde Farizeeer, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.
27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,
30 En gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten.
31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!
33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1.1k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals ik er al jaren over denk. Je kan die gevoelens hebben. Dat valt niet te ontkennen. Het is een geaardheid. Ik denk dat dit door gebrokenheid van de mens komt. Ik denk dat je ontzettend moet oppas

Ik heb nog nooit een rechtvaardige verdoemd, dus niet op mij van toepassing. Hij noemt je zo omdat dit exact omschrijft wat je doet. Wederom haal je zaken door elkaar. Zijn daden komen n

De zonde van het oordelen over anderen? De zonde van ik weet hoe het zit en dat we daar niet te moeilijk over moeten doen, voorbij gaan aan leed en verlangens. De zonde van het niet begrijpen dat hete

Posted Images

37 minuten geleden zei Bastiaan73:
1 uur geleden zei Gaitema:

Hij was altijd met ontferming bewogen

Mattheüs 23:

23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.
24 Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.
25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.
26 Gij blinde Farizeeer, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.
27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,
30 En gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten.
31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!
33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Eerst loop je Jezus te lasteren met Fake Jezus afbeeldingen en nu loop je met Bijbelteksten te slingeren.

Als je Jezus Christus loop te verloochenen en Hem lastert met Fake Jezus afbeeldingen, dan stelt het niets voor dat je loopt te slingeren met Bijbelteksten; je komt dan ongeloofwaardig over.

Wees een dader van het Woord en niet alleen een hoorder; anders bedrieg je jezelf (Jakobus 1:22 HSV).

Wie Jezus Christus zal verloochenen voor de mensen, die zal door Hem verloochend worden voor de engelen van God (Lukas 12:9 HSV).

Niet ieder die tegen Jezus Christus "Heere, Heere" zegt, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar degenen de wil doen van Zijn Vader, Die in de hemelen is (Mattheüs 7:21 HSV).

Indien je hét Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam bent en God niet kent, dan zal je er niet aan ontkomen bij de openbaring van Heere Jezus vanuit de hemel, met de engelen van Zijn kracht, dat Hij met vlammend vuur wraak zal oefenen over degenen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Bastiaan73:

Mattheüs 23:

23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.
24 Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.
25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.
26 Gij blinde Farizeeer, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.
27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,
30 En gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten.
31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!
33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Ja, maar dat is geen middelvinger opsteken, maar als je goed leest zegt Jezus dit met pijn in Zijn hart over het lot van deze mannen met de woorden "wee u".  God zegt: "Ik vind geen welbehagen in een mens dat verloren gaat" en  ook Jezus genoot er niet van het te moeten zeggen. Hij moet het zeggen dat ze slangen en addergebroed zijn. En zij kruisigden Hem na de woorden "aan het kruis met Hem, aan het kruis met Hem!" En Jezus zij met diepe erbarmen bewogen: "Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen."

Maar hoe zijn wij mensen vaak? Zijn wij met ontferming bewogen of genieten we ervan om anderen neer te zadelen en werken we als mensen zo elkaar dagelijks de dood in? En waarom? Omdat we de ander geen ruimte gunnen? 

En waarom houd jij geen rekening met de grenzen van een ander en blijf je stoken met spotprenten? 

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Het plaatje is waarschijnlijk door iemand met errug lange teentjes gerapporteerd en inmiddels door een moderator verwijderd.

Jezus stak natuurlijk niet letterlijk zijn middelvinger op naar de schriftgeleerden maar wel figuurlijk door ze van de nodige repliek te dienen. 

Het is terecht verwijderd! En ik heb het gerapporteerd. 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als je Jezus Christus loop te verloochenen en Hem lastert met Fake Jezus afbeeldingen, dan stelt het niets voor dat je loopt te slingeren met Bijbelteksten; je komt dan ongeloofwaardig over.

Het plaatje was een boodschap alleen naar jou omdat ik je bekrompen gezeur een beetje zat ben. Als er iemand hier (tot vervelens toe en nogal willekeurig) met Bijbelteksten aan het slingeren is dan ben jij het wel. Ga anders in een winkelcentrum je 'liefdevolle' boodschap verkondigen of zo. Er zullen dan vast busladingen aan mensen tot geloof komen... Not.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Het plaatje was een boodschap alleen naar jou omdat ik je bekrompen gezeur een beetje zat ben. Als er iemand hier (tot vervelens toe en nogal willekeurig) met Bijbelteksten aan het slingeren is dan ben jij het wel. Ga anders in een winkelcentrum je 'liefdevolle' boodschap verkondigen of zo. Er zullen dan vast busladingen aan mensen tot geloof komen... Not.

Laat het in het vervolg bij jouw eigen woorden en laat Jezus niet buikspreken.  Je gaf zo een signaal af dat Jezus een middelvinger naar hem uitsteekt en dat zou Hij nooit doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:
30 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Eerst loop je Jezus te lasteren met Fake Jezus afbeeldingen en nu loop je met Bijbelteksten te slingeren.

Als je Jezus Christus loop te verloochenen en Hem lastert met Fake Jezus afbeeldingen, dan stelt het niets voor dat je loopt te slingeren met Bijbelteksten; je komt dan ongeloofwaardig over.

Wees een dader van het Woord en niet alleen een hoorder; anders bedrieg je jezelf (Jakobus 1:22 HSV).

Wie Jezus Christus zal verloochenen voor de mensen, die zal door Hem verloochend worden voor de engelen van God (Lukas 12:9 HSV).

Niet ieder die tegen Jezus Christus "Heere, Heere" zegt, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar degenen de wil doen van Zijn Vader, Die in de hemelen is (Mattheüs 7:21 HSV).

Indien je hét Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam bent en God niet kent, dan zal je er niet aan ontkomen bij de openbaring van Heere Jezus vanuit de hemel, met de engelen van Zijn kracht, dat Hij met vlammend vuur wraak zal oefenen over degenen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Het plaatje was een boodschap alleen naar jou omdat ik je bekrompen gezeur een beetje zat ben. Als er iemand hier (tot vervelens toe en nogal willekeurig) met Bijbelteksten aan het slingeren is dan ben jij het wel. Ga anders in een winkelcentrum je 'liefdevolle' boodschap verkondigen of zo. Er zullen dan vast busladingen aan mensen tot geloof komen... Not.

Wees maar zelf de waarheid niet gehoorzaam, want anders ben je betoverd, volgens de Bijbel (Galaten 3:1 HSV)

Je suggereert dat je mijn mijn bekrompen gezeur zat bent, terwijl je zelf bekrompen overkomt. Wees een dader van je eigen woorden en ga maar lekker zelf naar een winkelcentrum met je 'liefdevolle' boodschap.

Haal de balk eerst uit je eigen ogen voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen, want ander ben je een huichelaar ofwel een hypocriet (Mattheüs 7:1 HSV).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Gaitema:

Laat het in het vervolg bij jouw eigen woorden en laat Jezus niet buikspreken.  Je gaf zo een signaal af dat Jezus een middelvinger naar hem uitsteekt en dat zou Hij nooit doen.

Is dat zo? @Ricky Tjin is iemand die de bijbel gebruikt om zijn homofobie en anti-semitisme en wie weet wat nog meer voor ellende te rechtvaardigen. De tekst die @Bastiaan73 gekopieerd heeft is een terechtwijzing gericht tegen huichelarij. Niet helemaal ten onrechte in dit geval, lijkt mij. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mullog:

Is dat zo? @Ricky Tjin is iemand die de bijbel gebruikt om zijn homofobie en anti-semitisme en wie weet wat nog meer voor ellende te rechtvaardigen. De tekst die @Bastiaan73 gekopieerd heeft is een terechtwijzing gericht tegen huichelarij. Niet helemaal ten onrechte in dit geval, lijkt mij. 

Dat is ook iets waar ik niet tussen wil zitten, maar laten we alsjeblieft niet Gods afbeeldingen zo laten buikspreken, alsof hij een minister Graphuis is die niet doet wat hij zegt.

 

  

nu wat anders: 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Wees maar zelf de waarheid niet gehoorzaam, want anders ben je betoverd, volgens de Bijbel (Galaten 3:1 HSV)

Wél of niet gehoorzaam, wat is het nou precies?

En wie is er -behalve jij natuurlijk- eigenlijk niet betoverd op dit forum?

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Bastiaan73:

Mattheüs 23:

23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.
 

Het gewichtigste van de wet is dus "het oordeel, de barmhartigheid en de trouw". Barmhartigheid heeft ook met zorg te maken. Want de barmhartige samaritaan ontfermde zich over de beroofde en bijna doodgeslagen man. De zonde van Sodom en Gomorra was dat zij zich niet ontfermden over de arme en behoeftige. Dus de "truuk" is om zorg te hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Gaitema:

Dat is ook iets waar ik niet tussen wil zitten, maar laten we alsjeblieft niet Gods afbeeldingen zo laten buikspreken, alsof hij een minister Graphuis is die niet doet wat hij zegt.

 

  

nu wat anders: 

 

Dit filmpje gaat in het eerste verhaal over een homo die worsteld met zijn geloof 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Bastiaan73:
4 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wees maar zelf de waarheid niet gehoorzaam, want anders ben je betoverd, volgens de Bijbel (Galaten 3:1 HSV)

Je suggereert dat je mijn mijn bekrompen gezeur zat bent, terwijl je zelf bekrompen overkomt. Wees een dader van je eigen woorden en ga maar lekker zelf naar een winkelcentrum met je 'liefdevolle' boodschap.

Haal de balk eerst uit je eigen ogen voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen, want ander ben je een huichelaar ofwel een hypocriet (Mattheüs 7:1 HSV).

Wél of niet gehoorzaam, wat is het nou precies?

En wie is er -behalve jij natuurlijk- eigenlijk niet betoverd op dit forum?

Hallo @Bastiaan73,

Het feit dat je zelf de waarheid niet gehoorzaamt, wijst erop dat je zelf betoverd bent (Gal 3:1).
Dat mij belastert en/of je liegende bezig bent om kwaad tegen mij te spreken, toont aan dat je betoverd (G940) bent.

Het Griekse grondwoord voor betoverd (G940) is baskainō en wordt volgens de Lexicon omschreven als:
1) kwaad spreken van iemand, belasteren
2) kwaad brengen over iemand door lof te veinzen of een boos oog
3) charmeren, betoveren

Als je bewust tegen mij loop te liegen, dan behoor je net als de Farizeeën tot de adderengebroed, die de duivel tot vader, die niet staat in de waarheid, want er is in hem geen waarheid en wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen (Joh 8:44).

Aangezien je met Jezus loopt te spotten, blijkt dat je geen dader bent van Gods woord, maar slechts een toehoorder en dat je zo jezelf bedriegt (Jak 1:22).

Als je meent iets te zijn, terwijl je niets bent, dan bedriegt je jezelf (Galaten 6:3).
 

3 uur geleden zei Chiel Fernig:
5 uur geleden zei Bastiaan73:

Mattheüs 23:

23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.

Het gewichtigste van de wet is dus "het oordeel, de barmhartigheid en de trouw". Barmhartigheid heeft ook met zorg te maken. Want de barmhartige samaritaan ontfermde zich over de beroofde en bijna doodgeslagen man. De zonde van Sodom en Gomorra was dat zij zich niet ontfermden over de arme en behoeftige. Dus de "truuk" is om zorg te hebben.

1 Johannes 3:14 HSV
14  Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 4:7-8 HSV
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Romeinen 13:8 HSV
Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

2 Thessalonicenzen 1:7-8 HSV
7  . . . bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
8   wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Mattheüs 6:15 HSV
15  Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @Bastiaan73,

Het feit dat je zelf de waarheid niet gehoorzaamt, wijst erop dat je zelf betoverd bent (Gal 3:1).
Dat mij belastert en/of je liegende bezig bent om kwaad tegen mij te spreken, toont aan dat je betoverd (G940) bent.

Het Griekse grondwoord voor betoverd (G940) is baskainō en wordt volgens de Lexicon omschreven als:
1) kwaad spreken van iemand, belasteren
2) kwaad brengen over iemand door lof te veinzen of een boos oog
3) charmeren, betoveren

Als je bewust tegen mij loop te liegen, dan behoor je net als de Farizeeën tot de adderengebroed, die de duivel tot vader, die niet staat in de waarheid, want er is in hem geen waarheid en wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen (Joh 8:44).

Aangezien je met Jezus loopt te spotten, blijkt dat je geen dader bent van Gods woord, maar slechts een toehoorder en dat je zo jezelf bedriegt (Jak 1:22).

Als je meent iets te zijn, terwijl je niets bent, dan bedriegt je jezelf (Galaten 6:3).

 

1 Johannes 3:14 HSV
14  Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 4:7-8 HSV
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Romeinen 13:8 HSV
Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

 Ik denk dat Quest dan toch nog gelijk krijgt. Die achterdocht en die obsessies met toveren en  ellenlange bijbelcitaten, het hoog verheven taalgebruik, bizarre beschuldigingen aan het adres van Bastiaan en geen blijk van zelfreflecterend vermogen.  Een hoop blabla dat wel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Zola:

 Ik denk dat Quest dan toch nog gelijk krijgt. Die achterdocht en die obsessies met toveren en  ellenlange bijbelcitaten, het hoog verheven taalgebruik, bizarre beschuldigingen aan het adres van Bastiaan en geen blijk van zelfreflecterend vermogen.  Een hoop blabla dat wel. 

Hallo @Zola,

Waar bemoei je je mee?

Doordat jij je er zomaar mee bemoeit en loop te oordelen, vraag je er zelf om, om weer geoordeeld te worden (Mattheüs 7:1-5).

Het feit dat je de waarheid niet gehoorzaamt, wijst erop dat je betoverd bent, volgens de Bijbel (Galaten 3:1). Dat je mij belastert en/of je liegende bezig bent om kwaad tegen mij te spreken, toont aan dat je betoverd (G940) bent.

Het Griekse grondwoord voor betoverd (G940) is baskainō en wordt volgens de Lexicon omschreven als:
1) kwaad spreken van iemand, belasteren
2) kwaad brengen over iemand door lof te veinzen of een boos oog
3) charmeren, betoveren

Als niet in Jezus Christus gelooft en jij je niet bekeert, dan heerst de de zonde als koning in je sterfelijk lichaam, zodat je aan zijn begeerten gehoorzaamt (Romeinen 6:12 NBG51). Zonde is de natuur waar demonen en boze geesten zich thuis voelen. Met Alice in Wonderland, waar je het laatst over had, gooi je alleen maar meer olie op dat vuur en willen demonen ook toegang tot je leven. Door in je zonde te blijven en Jezus Christus te negeren, waarbij je zondig tegen mij tekeer gaat, open je zelf de deur voor demonen en boze geesten in je leven.

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin (1 Johannes 3:8).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

Denk je dat God hier iemand gebruikt als spreekbuis? 

Als het goed is niet één persoon, want dat zou armoedig zijn. Dan is het hier één dood christelijk gebeuren. Daarom moet iedere christen serieus nadenken over de geest waaruit hij spreekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Hermanos2:
6 uur geleden zei Gaitema:

De waarachtige Almachtige God :)

3 uur geleden zei Mullog:

Discussieert die dan mee? ?

1 uur geleden zei Gaitema:

Dat is een hele goede vraag. Door wie hier spreekt God? Wie fungeert als zijn spreekbuis?

Denk je dat God hier iemand gebruikt als spreekbuis? 

De Almachtige God zoekt eerder naar spreekbuizen, dan dat Hij mee zou discussiëren, want Zijn woord staat vast.

Jezus Christus zei dat Hij niet gekomen is om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar dat Hij gekomen is om die te vervullen, alsmede dat zolang de hemel en de aarde nog niet voorbij zijn gaan, er niet één jota of één tittel van de Wet voorbij zal gaan, totdat het alles geschied is (Mattheüs 5:17-18).

Wie willen er überhaupt een spreekbuis zijn van God?

Als mensen mij op een on-Bijbelse manier uitdagen en ik met het woord van God kom, dan voelen mensen zich veroordeeld.

Hoewel ik graag door God Almachtig als spreekbuis wordt gebruikt, lijken er weinig op dit vorm dit te accepteren.

Als mensen mij steeds aanvallen, terwijl ze zelf niet bemoedigend zijn, hoe moeten de positieve bemoedigende Bijbelteksten dan aan bod komen

Bijvoorbeeld
YHWH Elohim Zijn goddelijke kracht heeft ons alle dingen geschonken die tot het leven en de godsvrucht behoren, door de kennis van Hem Die ons geroepen tot heerlijkheid en deugdzaamheid (2 Peter 1:3 NKJV / 2 Petrus 1:3 HSV).

Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; zodat wij de deugden zullen verkondigen van Hem Die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2:9 HSV).

YHWH onze God zal ons voorzien van alles wat wij nodig hebben, overeenkomstig Zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus (Filippenzen 4:19 NBG51).

De vrede van YHWH onze God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en onze gedachten behoeden in Christus Jezus (Filippenzen 4:7 NBG51).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De Almachtige God zoekt eerder naar spreekbuizen, dan dat Hij mee zou discussiëren, want Zijn woord staat vast.

Jezus Christus zei dat Hij niet gekomen is om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar dat Hij gekomen is om die te vervullen, alsmede dat zolang de hemel en de aarde nog niet voorbij zijn gaan, er niet één jota of één tittel van de Wet voorbij zal gaan, totdat het alles geschied is (Mattheüs 5:17-18).

Wie willen er überhaupt een spreekbuis zijn van God?

Als mensen mij op een on-Bijbelse manier uitdagen en ik met het woord van God kom, dan voelen mensen zich veroordeeld.

Hoewel ik graag door God Almachtig als spreekbuis wordt gebruikt, lijken er weinig op dit vorm dit te accepteren.

Als mensen mij steeds aanvallen, terwijl ze zelf niet bemoedigend zijn, hoe moeten de positieve bemoedigende Bijbelteksten dan aan bod komen

Bijvoorbeeld
YHWH Elohim Zijn goddelijke kracht heeft ons alle dingen geschonken die tot het leven en de godsvrucht behoren, door de kennis van Hem Die ons geroepen tot heerlijkheid en deugdzaamheid (2 Peter 1:3 NKJV / 2 Petrus 1:3 HSV).

New King James is prachtig. Ik zie dat jij 'm ook gebruikt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

New King James is prachtig. Ik zie dat jij 'm ook gebruikt. 

Als de context van de (New) King James beter is, dan gebruik ik die.

Overwinning-over-de-duisternis-Neil-T.-A

Het boek "Overwinning over de duisternis" van Neil T. Anderson is voor mij een inspiratiebron geweest om, Bijbelteksten te analyseren en ze in de eerste persoon te beschrijven, om er vervolgens persoonlijk op te gaan mediteren.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Wie willen er überhaupt een spreekbuis zijn van God?

Als mensen mij op een on-Bijbelse manier uitdagen en ik met het woord van God kom, dan voelen mensen zich veroordeeld.

Hoewel ik graag door God Almachtig als spreekbuis wordt gebruikt, lijken er weinig op dit vorm dit te accepteren.

Als mensen mij steeds aanvallen, terwijl ze zelf niet bemoedigend zijn, hoe moeten de positieve bemoedigende Bijbelteksten dan aan bod komen

mij,ik,ik,mij..

Even voor de goede orde Ricky; Bijbelteksten opdreunen is niet een 'spreekbuis voor het Woord' zijn.

Het Woord is Geest. 

Wie roeme, hij roemt in de Heere.

En de Heere.. is Geest.

Niets van jou bij..

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid