Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  1990
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Gaitema

 • Rang
  CrediBakvis
 • Verjaardag 24-05-80

Contact Methods

 • MSN
  ghkollenstaart@hotmail.com

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Interesse
  muziek, mensen
 • Beroep
  operator
 1. Dank je. Het geloof helpt enorm hierin. We weten dat hij thuisgekomen is.
 2. Nog 3 groepen. Christen die geloven dat Jezus wederkwam rond 70 na Christus. Zij die geloven dat Hij binnenkort komt Zij die geloven dat Hij wel een keer komt. Los van wanneer Jaartallen waagt denk ik niemand zich nog aan
 3. Ik denk dat ik het hier wel mee eens ben Ook mee eens
 4. Het zijn net christenen.. De ene christen geloofd in een upgrade, de andere in de komst van een nieuwe wereld. Daar zijn weer allerlei visies op.
 5. Ja, ik zie het als 1 geheel. God kijkt ook positief. Hij kijkt niet meer naar wat we fout doen, maar naar wat we in Hem aan vruchten uitdragen. Wat de gelovigen betreft. De Heilige Geest zal ons echter ook op onze zwakheden wijzen, om dat bij God te brengen en ook daarin genezing te ontvangen. Ik zit ook een beetje met het schapen en bokken oordeel in mijn hoofd. De ene groep wordt puur op de vruchten gewezen en krijgt het eeuwige leven en de andere groep wordt puur op hun falen afgewezen. Het wordt heel zwart wit neer gezet. Ik geloof dat de ene groep ook vanuit genade alleen de vruchten bekeken wordt, terwijl de anderen die in satans macht zijn naar hun duistere werken beoordeeld worden.
 6. Hij beantwoord al jouw vragen oprecht. Ik zie dat jullie van aanpak verschillen en dat daar dus de klink in de kabel blijft liggen. Ik zelf vind zijn getuigenissen en bijbels onderricht heel leerzaam. Eindelijk iemand op het forum waar ik zelf wat van opsteek. Ik geloof dat de volgorde van eerst Gods Liefde tonen en dan het onderwijs geven heel wijs is. Als mensen Gods werk herkennen, willen ze ook graag Zijn onderwijs ontvangen. Bij Jezus zag je ook dat niet iedereen die Hij genas werkelijk bij Jezus weer voor het onderwijs terug kwam. Eens genas hij vele melaatsen die allemaal blij op weg gingen. Slechts één man kwam bij Jezus terug en hij was nog een Samaritaan ook.
 7. Weet je, als ik over de gave van profetie of gebedsgenezing als evangelische met mijn gereformeerd gezinde schoonfamilie heb, kunnen ze er ook niet veel mee vanwege hun persoonlijke opvattingen. Ik vind jouw persoonlijke kritiek op hem ook vooral getuigen van jouw twijfels over het gebeuren van die wonderen. Je legt op alle slakken zout en dat mag, maar ik zelf persoonlijk denk dat je er zo niet uit ga komen. Misschien moet jij voor je zelf wel concluderen dat jij niet in die wonderen gelooft en dat hij voor jou een leugenaar is die uit zijn nek kletst. Ik zelf geloof dat hij vol passie met ons deelt over de wonderen die hij God heeft zien doen en geloof hem. Ik vind niet dat hij daar te veel de nadruk erop legt. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
 8. Een blinde kan niet van Jezus als Zijn Heer getuigen. Ik denk eerder dat je zelf ergens last van hebt en dat zijn berichten jou triggeren. Sinds dat mijn vrouw en ik in de Evangelische Gemeente zitten, heeft zij ontdekt dat elke spreker waar wij graag naar luisteren op internet helemaal door andere christenen worden afgemaakt. En zelfs door onze eigen vrienden buiten onze gemeente. Of het nu gaat over Martin Koornsta, Wilkin van der Kamp of Jan Pool. Ze worden door andere christenen met de grond gelijk gemaakt. Satan weet ze altijd te vinden en daarvoor christenen te misbruiken die vaak van uit een "net wat andere" of totaal andere stroming binnen het christendom komen. Christenen die medechristenen aanvallen zijn vaak ook bloed fanatiek in hun eigen overtuigingen. Heel radicaal. Ik zie jou nu precies het zelfde doen, terwijl je toch een kind van God bent. Vrede brengt dit bij jou niet. Ook niet na het citeren van ik weet niet hoeveel Bijbelteksten. Wat het nu veroorzaakt, is dat ik van jou schrik en nu waakzaam word. Door jouw aanvallen op Ton, begin ik naar jou toe achterdochtig te worden. Terwijl ik jou hoog had zitten. Het blijkt wel weer dat ik weer in de val getrapt ben. Want de bijbel zegt al: "wie hoog opgeeft van de één, doet een ander te kort" Kijk, ik ben vast en zeker niet in alles met Ton eens, maar dat hoeft ook niet. Hij laat met zijn bijdragen zien dat Gods Koninkrijk gebracht wordt op plaatsen waar veel geestelijke armoede is, zoals dat ook was in de tijd van Jezus in Israël. en vergis je niet hoor. Israël was een heel gelovig land! Vele joden waren actief in hun geloof, echter de rabbijnen onderwezen hen verkeerd. De liefde voor God dat het volk moest hebben schoot ernstig te kort. De liefde tot de naaste ook. Jezus was voor zijn kruisdood dan ook al die tijd bezig om de leer van de liefde te brengen op plaatsen waar de liefde bekoeld is. Hebben wij werkelijk onze naasten lief? Toen Jezus als een Rabbijn optrad en naar de vissers Simon en Andreas ging om van hen discipelen te maken, zei Hij: " volg mij!" een Joodse Rabbijn in die tijd had kinderen in de leerschool, die de eerste 5 boeken van Mozus uit hun hoofd moesten leren. Als het hen lukte waren ze geschikt om ook de leer van de Rabbijn uit te dragen en werden ze opgeleid tot nieuwe Rabbijnen. Ze deden het ook zo, omdat joden vaak vervolgd werden en zo als hun Thora's verbrand zouden worden door hun vijanden, de Thora dan bij iedereen in het hoofd gestampt was en zo Gods Thora het toch zou overleven. Als ze goed genoeg waren, zeiden de Rabijnnen: "volg mij". Dat betekende ook dat ze geschikt geacht werden om tot Rabbijn opgeleid te worden en heel de leer van de Rabbijn uit te dragen. Alles zouden ze kunnen doen, wat de Rabbijn die hem opleid ook kan doen. Daarom werd Simon, later bekend als Petrus ook zo'n goede leerling. Toen Jezus immers tegen hem zei: "volg Mij", geloofde hij dat hij alles zou kunnen uitdragen en doen, wat Jezus zou uitdragen en doen, immers had Jezus dat met die ene uitspraak tegen hem gezegd. Toen Jezus op het water liep, ging Petrus dat dus ook doen en hij hield het even vol. Jezus verweet het daarom ook hem, dat hij daaraan begon te twijfelen. Petrus herstelde zich daarvan en ging zo later ook de lamme bij de poort laten lopen, door tegen hem te zeggen: "geld heb ik niet om je te geven, maar wat ik heb zal ik je geven, sta op en wandel!" Petrus wist dat hij als volgeling van zijn Rabbijn, Heer en Meester Jezus alles kon doen, wat Hij deed. Dus Hij genas mensen precies zoals Jezus hen genas en wij kunnen vandaag de dag in navolging van Jezus het zelfde doen, want ook Hij zei tegen jou en mij: "volg mij!" Door de kracht van de Heilige Geest dat over ons gekomen is, kunnen wij die dingen doen, die Jezus deed in de zelfde Liefde dan Jezus geeft! Halleluja!
 9. Na de reformatie was er dan ook geen berg meer over in de Lage Landen
 10. Iedereen wordt geoordeeld op werken en wie het levende geloof in Jezus heeft, wordt gered. Er zijn er die tot een levend geloof in Jezus komen. Zo zo, je bent op dit forum dus één van de besten die satan inzet om mede broeders in de Heer aan te vallen. Je begint er echter niets tegen, want zijn wapenuitrusting is zeer sterk. Je kunt met jouw vervloekingen Gods werk in Ton niet te gronde richten. Tegen homeopatische middelen heb ik trouwens dan weer niks. Het is net zo iets als het eten van gezonde groenten
 11. Alle christenen maken wonderen mee. Misschien dat ze de wonderen niet zien, maar ze maken ze toch mee. Ik heb rondom het sterven van mijn schoonvader ook wonderen zien gebeuren. Zelfs in de periode van zijn ziek zijn. Doktoren stonden voor een raadsel waarom hij voor een half jaar terug een bloeding aan de anorisma overleefde, waarbij deels ten gevolge van een gronische vorm van Q-koorst (die hij ook heeft) vrijwel alle complicaties optreed, die er maar kan optreden. Wonderen zijn nooit verdwenen. Wat genezingswonderen betreft: gebeurd het inderdaad in beperkte mate. Christenen zijn verdeeld over de reden van het niet genezen ervan. Bij Martin Koornstra waarbij soms ook wonderen gebeuren van genezing, gebeurd het ook heel vaak niet. Hij zei daarover zelf ook niet te weten waarom. Waarom doet God het de ene keer wel en de andere keer niet? Daar zal bij God vast veel redenen voor zijn. Ik heb zelf ook enkele mensen zien genezen of van gehoord dat ze genazen en velen dan ook weer niet. Het doet niets af aan het feit dat de wonderen de wereld niet uit zijn en God soms wel geneest en vaak ook weer niet. In onze kerk ook. Sommigen zijn genezen van ziektes, velen niet. Mijn vorige kerk (De PKN) precies het zelfde. Er waren genezingen bekent. Wat ik er van weet is op één hand te tellen. Het is niet veel, maar het gebeurde wel. Wat is er zo bijzonder aan die mensen bij wie het wel gebeurd? Ik denk juist dat dit het punt is. Je moet het niet bij de mensen zelf zoeken. Mensen zijn niet bijzonder. God doet het wonder. Hij is bijzonder. De gelijkenis van de wijnstok en de ranken zegt daarom ook: "zonder Mij kan je niets doen" Als je puur naar de rank kijkt en kijkt naar hoe bijzonder hij is, vind je helemaal niets. Vooral niet als je hem van de wijnstok afhaalt. Dan verdort hij ook nog. Je moet dan ook niet naar de ranken kijken als je een vraag hebt over de vruchten die hij draagt. Je moet naar de wijnstok kijken. Daar ligt het antwoord! En dan heb je ook nog de Landman.
 12. Bedankt voor het delen weer. Tegenwoordig staan gelukkig wel steeds meer kerken er weer open voor. Echter zijn er inderdaad niet veel mensen er mee bekend.
 13. Daniel 6: "Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij, die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers." Ik las dit vanmorgen en vroeg me af wat God mij hiermee wilde zeggen. Daarom heb ik heel Daniël 6 gelezen. Ik geloof dat ik als Daniël gewoon openlijk mijn geloof mag belijden en dat God wil dat ik voortdurend Hem in gebed in mijn leven bij de dingen betrek. Al kunnen mensen er niet tegen en al zouden ze zelfs plannen tegen mij smeden. Dat zie ik hier niemand doen gelukkig, dan hoef ik nog niet te zwijgen. God staat boven alles en zegent hen die open van Hem spreken en Hem blijven aanroepen vanuit een diep vertrouwen. Het is een zegen dat dit koninkrijk Daniel als bestuurder had en een koning die op zijn hand was. Ik geloof dat in moeilijke tijden die komen de christenen net als Daniël door God beschermd zullen worden. Als christenen ook in Europa vervolgd zullen gaan worden en van alles van het afgenomen zal worden, dan zal God hen beschermen. Dit verhaal roept op vast te houden aan het geloof en er van te blijven getuigen. Ik sprak eens mijn achterneef, die tegen me zei dat als de Moslims een Jihad over Nederland zou gaan brengen, dat je dan maar beter Moslim kunt gaan worden, want anders vermoorden ze je. Deze achterneef is heel actief in de PKN gemeente waar ik uit kwam. Ik schrok van zijn antwoord. Ik had me voor genomen dat als er ooit mensen me met de dood zouden bedreigen vanwege mijn geloof, dat ik mijn geloof dan niet de rug zou toe keren. Want het is beter als christen te sterven, dan zonder God je leven te moeten rekken en zonder God dan heen moet gaan. Want bij de Vader is het goed! Daar waar mijn schoonvader nu naar toe is gegaan. En weet je, Daniël had voor die keuze gestaan. Hij echter bad niet eens in het geheim, maar openlijk! En hij werd gered!
 14. Mijn ouders geloven trouwens ook dat het niet zo lang meer duurt voor Jezus terug komt en zij zijn heel actief in de PKN. Je hoeft daar helemaal niet evangelisch voor zijn. Ik geloof het ook al jaren.. terwijl ik nog maar 2 jaar evangelisch ben en juist in die evangelische gemeente spreekt men er niet over.
 15. De mailwisseling over de eindtijd met dominee Boomsma had ik voor een week terug naar aanleiding van een preek in de Hervormde oude kerk van Veenendaal, waar ik enkele weken ervoor een preek hoorde in een avonddienst. Mailen met vragen naar de kerk zelf leverde geen echt inhoudelijke reactie op. Dus mailde ik ds Boomsma maar. Is me niet opgevallen. Ik zie hem vooral allergisch reageren.