Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt   

 1. Gisteren
 2. Simpel. Je begrijpt het bewijs niet wat voor je neus ligt en het is emotioneel onaanvaardbaar dat evolutie bestaat omdat het conflicteert met jouw bijbelse wereldbeeld en dat vind je niet zo aangenaam. Zo moeilijk is het allemaal niet te verklaren WdG.
 3. Als je verwacht dat een moderator zijn eigen persoonlijkheid uitschakelt als hij aan het forum deelneemt ga je zeker teleurgesteld worden. Thorgrem bewaakt heel goed de regels die aan de deelnemers gesteld worden. Excessief geknip en geplak zonder bronvermelding bijvoorbeeld is iets wat niet gewenst is op Credible en zal dus aangepakt worden. Maar kom gerust met voorbeelden, je gaat vanzelf merken dat Thogrem de regels heel wat beter kent dan jij.
 4. Kun je je voorstellen dat ZIJ dit al gedaan hebben aan sommige onder ons, ik heb een stukje in de bijbel gelezen over een waarheid die voor een lange tijd verborgen was gebleven, maar nu voor sommige geopenbaard is.. staat in collozensen Hoofdstuk 1 Jezus is in alle dingen de eerste 15 Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al vóórdat God alles maakte. 16 Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. 17 Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem. 18 Hij is het Hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn Lichaam. Hij is het begin van alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is Hij dus van alles de eerste. 19 Want God had besloten Zelf in Jezus te komen wonen. 20 Door Jezus' dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft Hij de vriendschap hersteld tussen Hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. 21 Ook met jullie is Hij vrienden geworden. Hij heeft al jullie schuld weggedaan. Vroeger leefden jullie vér bij God vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden. 22 Maar nu mogen jullie bij God horen, doordat Jezus mens werd en stierf om jullie schuld op Zich te nemen. Want Hij wilde dat jullie volmaakt en vrij van schuld bij Hem zouden kunnen komen. 23 Maar dat kan alleen, als jullie stevig blijven staan in het geloof. Laat je dus niet afleiden van het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Want alleen dat is de waarheid. En ik, Paulus, ben één van de mensen die dat goede nieuws aan de mensen vertel. en verder in hoofdstuk 2 Christus is het verborgen plan van God. 3 Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen. 4 Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen. 5 Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar mijn geest is wél bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat. Want jullie zijn ordelijk, jullie zijn één in jullie geloof en jullie hebben een sterk geloof in Christus. 6 Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in Hem leven. 7Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in Hem geworteld staan. Dan zullen jullie in Hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. Wees ook dankbaar. 8 Let er op dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld. Niet die van Christus. 9 In de mens Jezus woont God Zelf. 10 En als jullie één zijn met Christus, woont God Zelf ook in júllie. Christus is het Hoofd van alles wat heerst en macht heeft. Het nieuwe leven met Christus 11 In Hem zijn jullie ook besneden , maar niet in je lichaam, door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je 'oude ik' hebben uitgetrokken, dankzij Christus. 12 Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met Hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. 13 Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft Hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt, toen Hij al jullie schuld vergaf. 14 Hoe vergaf Hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen! Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. 15 We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft Hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. wat vind je hiervan ''Christus is het verborgen plan van God. 3 Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen" alles wat jij weten wilt, kan aan jou bekend gemaakt worden nog voor dat je sterft , lijkt je dat niet geweldig !!
 5. Dat is niet een juiste stelling, zeker in deze tijden niet! Zij laten het weten wanneer daar tijd voor is. Niet ik of een ander. Maar alles heeft met de aankomende event te maken.
 6. Dat staat dan diametraal ten opzichte van wat hij aangeeft in het volgende interview. Overigens weer meer van hetzelfde... Kijk maar wat hij zegt in minuut 36. http://www.zuidwesttv.nl/video/2505/joop-gottmers Als je christen bent hoef je geen spijt te hebben... En aan het einde van elk verhaal (zie einde interview): prijs God!...ownee, ik bedoel: wees jezelf! want ze houden van je (wie ze dan ook maar mogen zijn). Wat een vage gozer en een vreemde evangelist.
 7. Ik zal je morgen een reeks van duidelijk uitgesproken meninge geven (reactie's) van jou wordt vervolgt, en kunnen we ze daarna eens fijntjes bespreken.. weltruste Religie: Nee, dat heb ik achter mij gelaten. volgens mij heb je toen ook wat meer achter je gelaten !!
 8. Ik heb geen idee wie boven god staat of wat god werkelijk is. Krijg daar geen informatie over. Op het moment dat je deze wereld gaat verlaten zal je alles weten. Ha wat diepzinnig, Maar dat weet ik al sinds mijn 4de jaar. Als je een betere relatie hebt hoef je namelijk niet zo lang te wachtten "tot je deze wereld verlaat" voor verder informatie !!
 9. Het komt er dus op neer dat de duivel machteloos staat tegenover zij die in Jezus blijven. Wie buiten Jezus vertoeven bevinden zich in satans soevereiniteit, behalve dan dat hij niets buiten God toestemming kan doen.
 10. Wauw nog een groter compliment terug naar de stad (uitgaansleven) om het evangelie te verkondigen, maar ook net als toen er over Jezus werdt gezegt de vriend van hoeren en tollenaars, petje af
 11. Klopt. Er is veel werk te doen. Zegen diegenen die jou vervloeken. Voor God is geen mens te min. Jezus kwam om zondaren te redden.
 12. Gottmers wordt in het uitgaansleven van Bergen op Zoom nog regelmatig gesignaleerd met de criminelen waarvan hij zegt afstand te hebben genomen.
 13. Zeg niet om vervelend te doen, maar aangezien ik hier het lijdend voorwerp ben, zou ik ook iets te zeggen mogen hebben over wie iedereen meeneemt?
 14. Dat snap ik. Iemand die zijn eigen mening niet begrijpt. Dan kun je toch moeilijk verwachten dat anderen er wél wat mee kunnen.
 15. Ik heb geen idee wie boven god staat of wat god werkelijk is. Krijg daar geen informatie over. Op het moment dat je deze wereld gaat verlaten zal je alles weten. Ha wat diepzinnig, Maar dat weet ik al sinds mijn 4de jaar.
 16. Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had. (Luk.8:39) Welke grote dingen God gedaan heeft en dus niet welke grote dingen hij onder invloed van die demonen gedaan heeft.
 17. Even concreet graag want hier kan ik helaas nog niets mee.
 18. Goedenavond Thorgrem mijn mening over jou duidelijke inbreng (mening) is voor mij moeilijk te begrijpen, ik kan me wel voorstellen dat ik het ook heel moeilijk zou vinden als er iets gezegt zou worden waar ik absoluut niet achter zou staan, om daar niet op te reageren. En als ik een moderator zou zijn, en waarschijnlijk ik het niet beter zou doen dan dan jij. Maar denk er eens over na
 19. Zou kunnen hij komt binnenkort in de buurt ik zal het eens aan hem vragen, wel schiet me iets grappig's in gedachten weet je die man die bezeten was door een legioen demonen, die waar die varkens daarna zich in dat meer storte ? Die man wou graag met Jezus mee, vervolgens weigert jezus dit verzoek, en zegt ga naar decapolis ( regio van tien steden) en ga vertellen wat er met je gebeurt is.. Kon zo Joop zijn, wat moest die man vertellen ?
 20. Satan wordt kracht toegeschreven. maar wat heeft Jezus aan het kruis gedaan, en vooral ook met de opstanding uit de dood .. Lu 10:19 Zie, Ik heb u de macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht van de vijand, en niets zal u enige schade toebrengen. Zijn strategie of tactiek is vooral leugen en angst. Hij is gekomen om te stelen, te doden en te vernietigen. (Johannes 10:10) Jezus kwam om de werken van de duivel te verbreken: "1 Johannes 3:8 Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken."
 21. Doe gerust je verhaal en geef je feedback hier, maar hou op met aandacht vragen van mij in andere topics.
 22. Ik zeg altijd, de duivel regeert en niemand anders. Er zijn een heleboel zaken over mensheid die wij niet weten en die wij ook niet te weten komen. Maar als je goed kijkt naar mensen dan worden héééél wat mensen gestuurd en dat is geen vrije wil. Maar hoort meer in het bakje "misleiding en illusie" thuis. Paar dagen geleden werd ik in de ochtens wakker meer met angst over me heen dan dat ik uitgeslapen was, er dreven nog flarden over me heen, dat god ze macht over onze wereld neergelegd heeft. Ga niet vragen wat dat betekend. Maar ik denk dat er een macht wisseling gaat plaats vinden, Ik kan alleen niet uitvinden waar we zitten in de eindtijd.
 23. Ik lees nergens in de Bijbel hele betogen over het verleden van Paulus. Integendeel, hij benoemt het kort en blijft zich de minste voelen. Bij Joop Gottmer is het omgekeerde het geval. Hij heeft ellenlange verhalen over zijn verleden en slechts zeer kort een moment van evangelisatie. Ik vrees dat de beste man nog met een hoop onverwerkt verleden zeult.
 24. Ik heb dit echt anders geinterpreteerd, kan het zijn dat net als wij weten van paulus zijn verleden hij dit gebruikt ??
 25. Heb je enig idee wie dat wel is (die boven God staat) Dat is fijn Yoep: het gaat ook ten diepste niet om de bijbel maar om wie hem geinspireerd heeft, dus net zoals de schrijver die jou een brief schrijft veel belangrijker is dan de brief zelf. Jij bent uniek Yoep en speciaal gemaakt, de enige met een unieke vinger afdruk laat staan de rest, ben je je er eens van bewust dat de Grote Creator met jou een relatie zou willen hebben ??
 26. Ik ook niet, daar doe ik dan ook geen uitspraken over. Wel twijfel ik aan de oprechtheid van zijn spijt. Ik heb hem hier in het dorp eens meegemaakt tijdens een dienst in een van de kerken. Er is verder genoeg te vinden op het internet waarin hij zelf aan het woord is en waarin het vaak gaat over zijn verleden. Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=XGdAL4UlgKQ Wederom een etalering van "kijk mij eens even wat ik allemaal gedaan heb". Prima tekst, ik mis echter de context.
 1. Meer activiteit laden