Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt   

 1. Vandaag
 2. Lijkt mi meer op het ietsisme, als niet-iets. In tegenstelling tot het klassieke agnosticisme, dat eerder negatief staat tegenover religieuze overtuigingen (niet geloven wat men niet kan weten), blijft het ietsisme daar eerder positief tegenover staan (er is veel meer dan we kunnen weten). Het is een vorm van religieuze vrijzinnigheid of religieuze onkerkelijkheid. De invulling daarvan kan variëren van een christelijk godsbeeld van een "kracht" die buiten de wereld staat tot een boeddhistisch wereldbeeld met "krachten" die in de wereld bestaan. Het is ook mogelijk de keuze tussen beide open te laten. Daarmee lijkt ietsisme op de wijze hoe er omgegaan wordt met het abstracte symbool Opperbouwmeester van het Heelal van de vrijmetselarij, waar iedere vrijmetselaar zijn eigen invulling aan kan geven. Het verschil tussen beide is dat de vrijmetselaar actief het "Iets" (onder)zoekt, maar de ietsist dit niet per se hoeft te doen. (bron)
 3. Gisteren
 4. Het "nieuw atheïsme" heeft natuurlijk geen geloofsbelijdenis. Het is een benaming voor een atheïstische beweging met een aantal prominente woordvoerders die het tot hun levenstaak zien (of zagen) geloof te bestrijden. De volgende uitspraken vallen mij vooral op (Ik zet er nu even geen verwijzingen of bronnen bij om het een beetje kort en overzichtelijk te houden maar daar kun je natuurlijk altijd om vragen. Er zijn niet weinig boeken over geschreven.): 1. "Niets is niet niets." Zodra "men" een uitspraak doet dat alles is ontstaan uit niets klopt dat wel met wat de Bijbel ons vertelt maar als men daarbij een Schepper nadrukkelijk uitsluit poneert men een natuurkundige tegenstrijdigheid. Om het nog erger te maken gaan sommigen dan proberen het begrip "niets" te herdefiniëren. Dat is een rare bezigheid want zodra je "niets" gaat herdefiniëren is het niet langer "niets" maar dan is het "iets" geworden. Naar mijn idee neigt dit naar absurdisme. 2. "Vrije wil bestaat niet." Het determinisme is, voor zover ik begrijp, onderdeel van de klassieke natuurkunde en inmiddels grotendeels achterhaald. Ik neem het mensen niet kwalijk als ze daarvan niet op de hoogte zijn en het daarom nog steeds als waarheidsclaim lopen te verkondigen (op zich al tegenstrijdig) maar dan moeten ze consequent zijn en niet op een ander moment anderen op hun keuzes aanvallen. 3. "Goed en kwaad bestaan niet." En dan vervolgens afgeven op het kwaad van religie. Voor mij onbegrijpelijk. 4. Als er kwaad geschiedt in naam van God of een geloofsgroepering komt dat door het geloof maar als atheïstische dictators miljoenen mensen vermoorden en zichzelf tot god uitroepen dan heeft dat ineens weer niets met een atheïstische levensovertuiging te maken. Dat is meten met twee maten. 5. Religie wordt voorgesteld als de grootste oorzaak van groepsgeweld en ik wil religieus geweld absoluut niet bagatelliseren maar als je een beetje naar de geschiedenis kijkt lijkt de grootste oorzaak van conflicten tussen stammen en volken toch heel iets anders te zijn, namelijk georganiseerde diefstal. Zal ik het hier voorlopig maar even bij laten?
 5. Ook een mooie stem, maar er is/was maar éen Vera Lynn
 6. @violist, Ja doet het zeker nog goed. Hier gezongen door Katie Melua.
 7. 10.000 redenen is heel mooi om te zingen, zolang de begeleiding de muziek goed definieert. Zoals met veel Matt Redman songs is de inzet soms wat lastig, dus dat moet goed worden aangegeven (voorzang is het makkelijkste, maar een goed begeleider, band, orgel, maakt niet uit, kan het ook prima doen. wanneer je als gemeente "hem hebt" is het zeker een aanwinst.
 8. Op deze vraag kan ik dan weer "ja" beantwoorden, hoewel ik zelf geen robotdeskundige ben. Zoals je in mijn profiel kunt lezen, ben ik lid van een cliëntenraad en hoewel mijn instelling op zich geen fysieke zorg verleent, speelt fysieke hulpverlening in haar werkzaamheden wel een rol en hebben ook wij met de oprukkende e-health en zorg op afstand te maken. Ook een naaste van mij heeft in de thuiszorg gewerkt en kan mij dus vertellen hoe veel ouderen tegenover bijvoorbeeld tilmachines staan, of bijvoorbeeld de zorgrobots zoals je in Japan ziet. En ik denk op basis van de discussies die ik over e-health en over de rol van robots daarin heb gevoerd, dat het wel degelijk uitmaakt of je een robot echt als bezield wezen ziet, of "gewoon" als een apparaat. Ook in veel westerse films, zoals A.I., wordt deze op zich buitengewoon interessante discussie verkend. Natuurlijk zal er altijd verschil blijven tussen een robot en een mens, ook als je de robot als een eigen wezen ziet. Maar, zeker met het oosterse denken in het achterhoofd dat meer is gericht op het geheel en minder op de delen, ik denk wel dat het erg kan helpen in het accepteren van een robot als (deelse) vervanging van mensenhulp, als je er meer in kan zien dan enkel een levenloos apparaat. De robot wordt dan een soort hulphuisdier, net zoals hulphonden ook volledig zijn geaccepteerd in het straatbeeld. Dat is dan ook de reden waarom ook in het westen men probeert robots voor in huis zo menselijk mogelijk te maken, door ze emoties te laten simuleren en door ze enige menselijke eigenschappen te geven (maar weer niet teveel, omdat je dan in de uncanny valley belandt). Het is dan inderdaad heel wel mogelijk dat de verschillen tussen Japanners en Nederlanders hierin ook weer niet zo dramatisch groot zijn, maar dat die verschillen toch wel een subtiele invloed uitoefenen op het aanvaarden en ontwikkelen van robots in en rond het huis en ook in de zorg. De zogenoemde uncanny valley
 9. Bij robotisering denk ik meestal aan het evolutionaire imperatief waar de mensheid deel van uitmaakt, op zich niets mis mee. Minder amusant is het feit dat we die technologische evolutie niet naar waarde inschatten waardoor het element van de omgekeerde effectiviteit zich laat gelden. Om dit beter te kaderen volstaat een verwijzing naar bv het verloren paradijs van Keynes, net omwille van de robotisering zouden arbeidsweken van 15 uur moeten volstaan om te voorzien in onze behoeften. Maar wat we vandaag zien is totaal iets anders, alsof het evolutionaire boerenverstand ons in de steek heeft gelaten en de evolutie mensen tot slaven promoveert. Misschien kunnen we dit als een weeffout zien, het is levensbeschouwelijk toch wel een bijzonder zware. Ik weet echter niet of de nieuwe atheïst hier een mening over heeft, er is mi alvast geen god nodig om deze absurde situatie te (h)erkennen.
 10. Natuurlijk. Soms bewust, meestal onbewust. Niets menselijks is mij vreemd Maar, hoe vaak ben jij in jou beleven betrokken geweest bij een besluit om een fabriek te robotiseren? In hoeverre is jou keuze voor een bepaalde politieke partij afhankelijk geweest voor een al dan niet in het verkiezingsprogramma opgenomen paragraaf over dit onderwerp? Heb je ooit welbewust een keuze gemaakt om je kinderen geen "transformers" te geven omdat dat robots zijn (of vergelijkbaar speelgoed)? Heb jij je ooit actief verdiept in de introductie van robots om de zorg voor mensen te vergemakkelijken (en ik bedoel dus niet toevallig een artikeltje erover lezen in de zaterdagbijlage van een krant ofzo)? En heeft dat dan vanwege dat je geen animist bent tot weerstand geleid? Ik denk dat bij deze vragen mogelijk alleen de speelgoed vraag tot een bewuste overweging leidt of als het in je interesse gebied komt. En ik ben ervan overtuigd dat het in Japan, ondanks hun culturele achtergrond, niet anders is. Levenbeschouwing speelt altijd een rol, maar je moet het ook niet overschatten.
 11. Maar redeneer jij dan niet vanuit uitsluitend jouw economische en wellicht ook westerse perspectieven? Het kan best zijn hoor dat ik er naast zit, maar ik weet wel dat dat gedoe met kami toch wel de Japanse cultuur diepgaand vormt, ook vandaag de dag. Het is niet zozeer een setje dogma's dat je wel of niet aanhangt en waarover je dan wel of niet met elkaar discussieert, maar een manier van leven en van doen, een onlosmakelijk deel van de cultuur. Zodanig, dat ook veel christenen daar gewoon deelnemen aan bepaalde shinto-rituelen en het oosterse denken toepassen in hun leer. Tenminste, zo begrijp ik het dus. Het is dus heel wel mogelijk dat we beiden gelijk of ongelijk hebben. Een land is natuurlijk méér dan enkel haar economie en ook in Japan hebben ze volop social media en andere bronnen waar ze hun robots in aktie zien en de dagelijkse technologie is daar sowieso veel verder dan hier. Alleen al de meer luxe Japanse toiletten hebben zo'n beetje meer opties en knoppen dan een JSF. Japan is en blijft een volstrekt andere cultuur met een volstrekt andere manier van denken en doen, hoe westers ze er hier en daar ook mag uitzien, dus ik denk dat mijn zienswijze er nog niet eens zó ver naast hoeft te zitten. Het valt mij gewoon op dat uitgerekend in een land met het animisme als grondtoon, de robotica zo vergevorderd is ten opzichte van hier, waar we duidelijk onderscheid maken in ziel en lichaam.
 12. Voor 'de nieuwe atheïst' ongeveer 266.000 resultaten in 0,38 seconden, misschien is het nog niet zo duidelijk wat daarmee bedoeld wordt? Mogen we op basis van het onderstaande de 'nieuwe atheïst' als 'agressieve atheïst' kenmerken? Ik dacht eerder andersom, namelijk dat de nieuwe atheïst iets grondiger te werk zou gaan. Volgens Victor J. Stenger verschilt traditioneel atheïsme van het nieuwe atheïsme doordat het traditionele atheïsme verzoenend staat tegenover theïsme, terwijl het nieuwe atheïsme een fel bekritiserende houding daartegenover aanneemt. Nieuwe atheïsten vinden dat religie niet alleen onwaar is, maar ook slecht, en niet zomaar getolereerd mag worden, maar ook zo veel mogelijk moet worden tegengewerkt en bekritiseerd. En waar religieuze invloed kenbaar wordt, moet de ongeldigheid daarvan met rationele argumenten blootgelegd worden. Deze nieuwe atheïsten worden soms ook aangeduid als "militante atheïsten" (bron)
 13. Zoals ik al zei, onderschat niet de rul die agressieve atheisten hier hebben gespeeld in het wegblijven van trouwe posters. Of ze terugkomen als dat soort atheisten hier wegblijven danwel beperkt worden tot de daarvoor ebstemde secties weet ik niet. Wel zag ik een afname van aantal vaste christenen en een toename van dat soort atheisten. Tegelijkertijd. Dus... Onderschat ook niet de hoeveelheid verschillen tussen christenen (reken even twijfelaars, JG's etc maar mee) onderling en de schier oneindige hoeveelheid discussies die daaruit kunnen voortvloeien! Maar laten we vooral niet weer offtopic afglijden
 14. Ik denk dat ik je argumenten wel snap. Ik probeer wat "commercieler" (nadrukkelijk tussen "") te zijn. Dit is niet bepaald het levendigste forum dat er is en het zou mij niet verbazen als het compleet in zou kakken als er af en toe niet wat vuurwerk zou zijn. Je zou toch niet zo willen zijn als Ontdek Islam (meest actieve onderwerpen). En dan heb ik het niet over de levensbeschouwing Als dit een forum voor alleen gelijkgezinden zou worden dan gaat het op het laatst alleen nog over muziek of wat heb jij afgelopen weekeinde gedaan. Nu is er soms nog wat te beleven. En je hebt gelijk, er zijn genoeg fora waar je ook terecht kunt.
 15. Lijkt een beetje op massapsychologie, bizar genoeg lukt dat wonderwel goed.
 16. Klopt, ik zeg niet dat t makkelijk is. Sterker nog, de mens is extreem adaptief. Geef iemand iedere dag om 13:15 een klap op zijn kop, en hij went eraan, zal er niet meer met angst naar uit zien, de pijn zal minder gevoeld worden etc. De mens is een gewoontedier. Maar het is wel mogelijk De mens verandert voortdurend haar eigen hersenen en cognitie. Uiteraard makkelijker bij extreme externe stimuli. Ik vooralsnog denk voorlopig ook nog dat wij onze hersenen zijn. We zijn een soort biologische supercomputers. Maar ben verder niet per se een materialist. Maar ook weer niet een dualist Je snapt echt mijn argumentatie niet he? Ja, interesante discussies, maar niet hier, niet ten koste van een inter-gelovige n plek. Die interessante discussies kunnen elders genoeg.
 17. Op mijn werk zie ik heel veel mensen die in een vast stramien zitten en heel veel problemen hebben om buiten hun kaders te treden. Je ziet dat overal, in de politiek is het een hype om te zeggen dat iemand over zijn schaduw moet springen, en dan vooral die ander. De hoeveelheid onbegrip die er is tussen verschillende culturen is nu ook niet bepaald een indicatie dat mensen dit makkelijk kunnen. Als Robert Frans zegt dat animisme een grondoorzaak voor de acceptatie van robots in Japan is dan komt dat omdat hij vanuit zijn beschouwing zo redeneert. Het is niet alleen feitelijk onjuist omdat de motieven economisch zijn maar ook omdat niemand (dus ook Janpanners niet) erover nadkent omdat je in de praktijk helemaal niet met deze robots geconfronteerd wordt en ik denk dat veel mensen ze niet eens als robot zou herkennen als ze er een zouden zien. Ik geef toe, een stukje psychologie van de koude grond Zoals altijd zijn er uitzonderingen die de regels bepalen en als de nood aan de man komt dan is ons brein uitermate flexibel maar echt makkelijk is het niet. Kijk eens naar jezelf, hioe streng jij hier "regels zijn regels" hanteert terwijl dat in sommige discussies gewoon zonde is omdat ze best wel interessant zijn. Het is dan blijkbaar ook moeilijk om te zeggen "Laat maar even gaan om te zien waar het eindigt". En tsja, wij zijn ons brein, zo zit ik er in.
 18. Kan het slechts met je eens zijn, er zijn mensen nodig die het (willen) zien. Op dezelfde manier denk ik dat er ook mensen zijn die een en ander willen verdoezelen/manipuleren, op deze manier kan een samenleving onwetend gehouden worden. Afhankelijk van de context kunnen 'nieuwe inzichten' ook beleefd worden als een 'aha-erlebnis', als het herontdekken van reeds gekende informatie die cultureel naar de achtergrond verdreven werd. Heel misschien vinden we hierin de voedingsbodem voor het zogeheten nieuwe atheïsme van dit topic, hetgeen me intuïtief doet denken aan een proces-filosofische aanpak/benadering. Om kort te zijn, onze hersenen kunnen ideologisch ook gemanipuleerd worden om op een bepaalde manier te denken, 'buiten het kader' kan dan mi relatief beschouwd worden. Ja, uiterst interessant om nader te exploreren.
 19. @Mullog mensen kunnen heel goed buiten hun kaders treden. Ze veranderen hun cognitie (software) en hersenstructuur (hardware) continue. Overigens is de aanname hier dat de hersenen volledig cognitie bepalen. Iets dat grotendeels aanhang vindt in de wetenschappelijke wereld, maar niet volledig.
 20. In basis zijn er middelen aanwezig Je moet alleen ontdekken hoe je ze kunt gebruiken. Dat je stenen kunt gooien ligt voor de hand. Dat je verder gooit als je een grote zwaai met je arm maakt wijst de praktijk uit. Dat je je arm kunt verlengen door een slnger te gebruiken vereist creativiteit. En de slinger zat al in de runderhuid verstopt waar hij van gemaakt is. Zoals Michelangelo's David al in het blok marmer zat dat hij gebruikte. Je hebt alleen iemand nodig die het ziet. Je opmerkingen over AI is wel interessant. Hersenen, en niet alleen die van mensen, zijn blijkbaar in staat tot iets wat computers (nog) niet (goed) kunnen. Namelijk het combineren van informatie naar nieuwe inzichten. Computers hebben nog niet de complexiteit van hersenen bereikt en kunnen nog niet buiten hun algoritmes treden (hoewel, je kunt je afvragen of mensen wel echt buiten hun kaders kunnen treden ) maar ze kunnen al wel veel en steeds meer, zoals het minstens net zo goed herkennen van huiodkanker als dermatologen.
 21. Dit lijkt een beetje op artificiële intelligentie, de mens als computer die zelfstandig begint te denken/creëren. Kunnen ons mi wel de vraag stellen of de informatie voor (bv) pijl en boog al ergens aanwezig was, als potentieel om ontdekt/gebruikt te worden.
 22. DIt is zo, zoals de theoretische natuurkunde het fundament is waarop de werktuigkunde, elektrotechniek en al die eindeloze andere disciplines zijn gebouwd. Ergens is altijd een fundament. Maar je moet niet vergeten dat het allemaal zijn oorsprong vindt in praktische problemen die door mensen opgelost werden. Mensen beginnen dagen te tellen omdat ze willen weten wanneer ze moeten zaaien en zetten twee palen neer om het punt te markeren waar de zon moet staan om het punt te markeren waarvandaan ze moeten beginnen met tellen. Mensen ontwikkelen een atlatl om speren verder te kunnen werpen totdat ze er achter komen dat een pijl en boog nog verder reikt. Mensen fokken wolven een bepaalde kant op zodat ze steeds bruikbaarder worden als huisdier. Millenia van geknutsel met toepassingen voordat er überhaupt maar een vaag begrip van de onderliggende formele wetenschappen ontstaat. Ook helemaal waar. Maar dat betekent dus ook dat de ethiek als filosofische stroming over zo een onderwerp nooit een definitieve uitspraak kan doen maar slechts eindeloos argumenten voor en tegen kan aandragen. En dat die argumenten dan ook nog eens niet objectief gewogen kunnen worden. Wat er dan uiteindelijk overblijft zijn discussies over ethische dilemma's zoals een arts die de keuze krijgt om één van twee patienten te redden. Hoewel ik nut van dit soort overdenkingen wel zie staat mij toch tegen dat er uiteindelijk geen definitief oordeel te vellen is. Leuke uitleg, maar slaat nergens op. Het merendeel van de robots niet zichtbaar (noch hier, noch in Japan) en wat in Japan daar nog als extra meespeelt is de vergrijzing aldaar die de economie dwingt te robotiseren en de hang naar creatieviteit in het werk. Daarnaast loopt de robotisering in Japan terug. Niet vanwege weerstand tegen robots maar vanwege outsourcing van productie naar bijvoorbeeld China. Google eens op "robotisering in Japan" of vergelijkbaar. Daarnaast zal ik niet ontkennen dat levensbeschouwing in alle besluitvorming een rol zal spelen maar als je de acceptatie van iets als robots verklaard omdat men een animistische instelling heeft dan is het enthousiasme in de US voor wapens te verklaren door de vredenlievende grondslag van het christendom? Ik begrijp dat "herontdekken" niet zo goed. Er is in de hele menselijke historie geen periode geweest dat we meer wisten dan nu. Het is een illusie te denken dat er kennis verloren is gegaan die onze huidige kennis overstijgt. Het verlangen naar een aards paradijs waarin dat er geweest zou zijn is een romantisch oerverlangen naar toen we nog jager/verzamelaars waren en al jagend en knollen verzamelend achter kuddes wild aan liepen. Een prachtige tijd waarin de gemiddelde leeftijd, vanwege de kindersterfte, ergens rond de 12 jaar lag en waarbij iedere wond dodelijk kon zijn.
 23. Afgelopen week
 24. Een oude cd, maar doet het nog altijd goed.
 25. Nou, het hele forum op één na juicht dus, en zonder diens goedkeuring kan ik best leven.
 26. Ik wel. Te weten dat de christelijke TS op n christelijk forum expliciet aan medechristenen hun mening vraagt. Dat daar door de moderatie expliciet op gewezen is. En dat ie de weinig opbouwende mening heeft dat geloof altijd moet wijken voor een relatie. Die mening kunnen we op de rest van t internet ook horen. Hier zou t een plek moeten zijn waar christenen elkaar kunnen opbouwen in geloof. /my 2 cts
 27. Ik zie anders weinig problemen in zijn schrijven, eerlijk gezegd.
 28. DeThomas ik heb je bericht om obvious reasons gerapporteerd.
 1. Meer activiteit laden