Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt   

 1. Vandaag
 2. Dat is een vraag die in het boek gesteld wordt, in hoeverre is het lijden van Job geen vergelding van God omwille van z'n onrechtschapen daden? Je maakt het wel bont, volgens jou zijn alle christenen heidenen. Of komt de aap uit de mouw? De betekenis van het woord heiden is afhankelijk van het perspectief van degene (de gelovige) die het bezigt. Een aanhanger van een bepaald geloof kan een aanhanger van een ander geloof, een niet-gelovige of een afvallige aanduiden als heiden (paganus, goj enz.). In dit perspectief zijn mensen dus zonder uitzondering voor veel anderen heidenen. (bron)
 3. Dank je. Het geloof helpt enorm hierin. We weten dat hij thuisgekomen is.
 4. Gisteren
 5. Pure laster wat Elifaz Job probeerde wijs te maken. Je zou je haast afvragen of zo iemand wel gelovig kan zijn. Deze vragen heb ik gemist, geen melding van gekregen. Wat maakt dat zelfs jij, als Godvrezend man, hier niet aan onderhevig zou moeten zijn? Wat maakt jou zo bijzonder ten opzichte van Job? Een heiden is een niet-jood. Mensen uit een ander volk dan Israël dus.
 6. Dat God bewezen zou moeten worden is echter het gevolg van het "moderne" denken (in de betekenis de periode voor het postmoderne denken). Die manier van denken beperkt zich wel degelijk tot het "meetbare". Is daarin ook een bewuste keuze. Ik voel me overigens niet geroepen om het bestaan van God te verdedigen maar dat wist je al.
 7. Dat is m.i niet de kern van Russell's theepot. De kern bestaat uit: 1. Wanneer iemand beweert dat iets bestaat dan ligt de bewijslast bij diegene. 2. Wanneer beweerd zou worden dat deze theepot bestaat, zou iemand waarschijnlijk voor gek verklaard worden. Maar wanneer het idee van theepot is opgenomen in rituelen, verhalen, oude boeken en op school geleerd, een ontkenning ervan opeens als afwijking wordt gezien. Zelf vind ik het een treffende vergelijking met religie. Religie is 'normaal', omdat het nu eenmaal onderdeel van onze geschiedenis is, niet omdat het bewezen is dat God bestaat.
 8. Dat schreef Kaasjeskruid niet. Job is een gelovige uit de heidenen, schreef hij. En hij gaf aan dat het derhalve profetisch van aard was. De joden namen Jezus niet aan en daarom ging het heil eerst naar de volkeren. Overigens was Abraham ook een gelovige uit de heidenen, die kwam uit Babylon, maar dit terzijde. Job is een oude joodse parabel met profetische waarde. Een voorafschaduwing van het Evangelie. Jezus bleef tot in de dood trouw aan God. Ook de vrienden van Jezus probeerden Hem van de rechte weg af te halen. Judas probeerde Hem manipulatief te dwingen om een stoffelijk soort koningschap op zich te nemen en Petrus probeerde Hem te vehinderen de Kruisweg te gaan (zie bijvoorbeeld Mat.16).
 9. Dit is het gedeelte Geloof, en het onderdeel Bijbelstudie en het is een mooie topic geworden waarin mensen met elkaar in gesprek zijn gegaan over het boek Job. Als de topic je niet aanstaat kun je je toch gewoon erbuiten houden? Ben je hier omdat je affiniteit hebt met het christendom, of ben je hier alleen om te trollen?
 10. Mijn steun heb je. Niet dat je daar iets asn hebt, maar toch
 11. @Thorgrem we zijn het vaak niet eens met elkaar, maar bedankt voor het modereren. Misschien moet ik er eens over nadenken om het over te nemen, want het zou zonde zijn dat Credible ter ziele zou gaan.
 12. @Gaitema Gecondoleerd met het overlijden van je schoonvader. Ik hoop dat je geloof je veel steun geeft.
 13. Ik ga even verder lezen bij aanwezige tijd. Dank je tot dusver(de anderen ook trouwens!)
 14. Wat z'n vriend nog vertelde, bleef hij simpelweg alles ontkennen misschien? Je weet toch dat je levenswandel slecht is, dat je zonden ontelbaar zijn? Zonder reden eiste je een pand van je naaste en armen nam je zelfs hun kleding af. Wie uitgeput was weigerde je water, brood onthield je hem die honger had. Ja, de gewelddadige bezit het land, de nietsontziende heeft er zijn macht gevestigd. Weduwen heb je weggestuurd met lege handen, de krachten van wezen heb je gebroken. Daarom staan er valstrikken rondom en raak je plotseling door angst ontzet. (Job 22,5-10). Onderstaande analyse lijkt op z'n minst al iets doordachter. Er lijkt ons in dit verband een opmerkelijke parallellie waarneembaar tussen het scheppingsverhaal in Genesis 1,1-2,4 en Gods tweede toespraak in Job. In het eerste verhaal blijkt dat God niet uit het niets schept. Het betreft geen creatio ex nihilo. Integendeel, de chaos bleek de initieel aanwezige kosmische macht. Precies aan deze chaos legt God grenzen op, door het feit dat ze ingebouwd wordt in het ritme van een geordende schepping. Echter, ook in die context blijft de potentieel dreigende kracht van de chaos bestaan. Op analoge wijze lijkt de tweede toespraak van God in Job, door de verwijzing naar de oermonsters Behemot en Leviathan, te stellen dat deze als belichaming van de chaos weliswaar als 'schepselen' in de schepping ingeordend zijn, maar niettemin wezenlijk chaotisch of 'kwaad' blijven. Hierin lijkt gesuggereerd te worden dat het lijden nu eenmaal deel uitmaakt van de chaos. Als een vorm van chaos, blijkt het lijden bijgevolg een onlosmakelijk deel van de schepping te zijn. (bron)
 15. Als er iemand niet aan t trollen en spammen is is t Peter79 wel. Wat een voer voor psychologen ben jij toch. Met je bedreigingen, gelul over grote kerels, straatvechten, "dojo's" en je vechthond.
 16. Exact. U zou zich aan het lijntje hebben gevoeld. Job heeft deze emoties wellicht ook gekend, echter heeft zich er uiteindelijk niet door laten leiden. Hij is een held.
 17. Dat is waar velen het moeilijk mee hebben, niet enkel gelovigen. Vaak wordt dat probleem opgelost door simpelweg Satan in het leven te roepen, die staat dan voor de duale tegenpool van voorspoed. Job zag het anders in die zin dat goed en kwaad door God in het leven geroepen zijn, hij accepteerde dat in z'n volle glorie.
 18. Het gaat zelfs nog verder. De vrienden van Job meenden Job te moeten veroordelen om God te verdedigen. God nam ze dat niet in dank af.
 19. Dat is dus een beetje mijn probleem; waarom zou de God waarin je gelooft, en waarvan jij wordt geacht een van de grootst godvrezende personen te zijn, zijn tegenstander de ruimte feven uitgerekend jou keihard onder handen te nemen? Is dat niet gewoon belachelijk? Ik persoonlijk zou mij erg aan het lijntje gehouden voelen.
 20. JEZUS NAM JOUW PLAATS IN, ZODAT JIJ ZIJN PLAATS KAN INNEMEN! HIJ is geslagen, ZIJN striemen zijn onze genezing geworden. HIJ is gestraft, zodat wij niet meer gestraft worden, mits we de Gave van Gerechtigheid accepteren. Mattheüs 27 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Wist je dat Jezus aan het kruis voor de eerste keer tot God sprak als "God"? Hij had zijn Vader altijd als "Vader" toegesproken, maar aan het kruis van Golgotha noemde Hij zijn Vader "God". Jezus verloor de Vader-Zoon relatie toen Hij jou vertegenwoordigde en Hij jouw zonden aan het kruis droeg zodat jij vandaag God "Abba! Vader" kunt noemen, zoals we in Romeinen 8 kunnen lezen: Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Door het perfecte werk van Jezus mogen wij een liefdevolle relatie hebben met onze Hemelse Vader! Jezus werd door God verlaten. Zijn wereld werd zeer donker, waardoor God in jouw donkerste uren de woorden uit Hebreeën 13 tegen je zal spreken: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Toen Jezus God het meest nodig had, keerde God Hem de rug toe. God moest Zijn Zoon de rug toekeren, omdat God te heilig is om alle zonden te aanschouwen, die in het lichaam van Zijn Zoon aanwezig waren, jouw en mijn zonden. En omdat God Jezus de rug toekeerde, zal Hij jou nooit de rug toekeren. In plaats daarvan zal je Gods rijke zegeningen overvloedig ontvangen! Aan het kruis genoot Jezus geen Goddelijke bescherming, waardoor jij deze bescherming dagelijks kunt hebben! En omdat Jezus jouw zonden droeg, nam Hij jouw vervloeking op Zich, zodat jij, als je Zijn gave van gerechtigheid accepteert en aanneemt, uitsluitend zegeningen van God ontvangt! God oordeelt je niet meer! Jezus ontving Gods volledige toorn in Zijn lichaam voor al jouw zonden. Alle woede en veroordeling van God vielen op Jezus, zodat jij niet meer geoordeeld wordt! God is dus niet kwaad op jou, of teleurgesteld in jou. Het lichaam van Jezus heeft alles gedragen - jouw zonden, vloeken en Gods toorn en veroordeling. God bestaat! Geniet van het leven, verwachtende Gods Liefde, Goedheid en Zijn rijke zegeningen, en niet Zijn oordeel. Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed: Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.
 21. @MysticNetherlands Het ga je goed kerel
 22. Ik breng wat te weeg merk ik Allereerst bedankt voor de antwoorden! @Kaasjeskruid, in je eerste antwoordenstroom geef je aan dat 'God hier in jou ogen laat zien wat hij van plan is met heidenen'. Wat maakt, dat zelfs Job, als Godvrezend(!) man, hieraan onderhevig was? Dit lijkt een beetje op discriminaties op grond van afkomst(of beter, overtuiging?) Weet even niet of ik het idee 'heidenen' als een overtuiging moet zien of een een leefgemeenschap.
 23. Waarom trek jij het je zelf aan? Jij bent m.i. juist hartstikke goed bezig vind ik hoor, goeie vragen stel je, informatieve antwoorden. En Willempie ook. Maar je hebt wel gelijk dat dit niet in de juiste topic staat. Sorry dat ook ik even vergat in welke topic we zitten.
 24. Grappig en toch leuk! (Marine-uitdrukking).
 25. Het grootste probleem van Russels theepot is het binaire denken wat er aan ten grondslag ligt. De werkelijkheid is niet zwart-wit maar heeft grijstinten en een regenboog aan kleuren. Daarom is het hele denken "als iets onzichtbaar en onmeetbaar is dan is het er ook niet" vrij kortzichtig. Alleen al de mogelijkheid dat iets NOG niet meetbaar of zichtbaar is wordt er mee uitgesloten. Met dat binaire denken beperk je jezelf doelbewust tot wat binnen je eigen referentiekader past en daar pas ik voor.
 26. Ene grote mond over spammen, trollen en slowchatten... Een ander betichten van wat je zelf doet. Ga lekker afscheid nemen in een daarvoor apart aangemaakt topic, grote kerels.
 27. Ik begrijp je beslissing volkomen (stond zelf gisteren ook op dat punt, maar heb het na een soort van gebed niet gedaan en ga het ook niet doen), maar hoop dat je het niet doet Mystic. Please stay? Ik reageer zelf ook heel weinig, er breekt vanzelf weer een andere periode aan. Soms is het eb en soms is het vloed.
 1. Meer activiteit laden