Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt

 1. Afgelopen uur
 2. Ik begrijp dat het beleid soms raar kan lijken. Rutte heeft daarbij in het begin al eens uitgelegd dat dit geen normale situatie en dat ze moeten beslissen op grond van nog nauwelijks bekende zaken. Wat betreft de eeindtijd; Wees gerust, dat is voor gelovigen kennelijk heel normaal om te denken. Mensen denken al 2000 jaar dat alles wat er om hen heen gebeurt een teken is van de eindtijd. Maar aangezien die voor iedereen als een dief in de nacht zal komen, heeft het geen zin om naar tekenen op zoek te gaan. Geniet liever van het leven zo lang dat kan.
 3. Gaitema

  Waar zijn de doden?

  Ja, dank je. Ik dacht dat de draad gestart was om mij ergens van te overtuigen, maar kennelijk is dat niet zo, want niemand lijkt in mijn bijdragen geïnteresseerd te zijn. Ze dwalen maar lekker verder in hun geloof dat ze zullen gaan sterven. en bedankt dat je me voor de zoveelste keer genegeerd hebt. Erg gast vrij van je
 4. Dat bedoel ik. Daar staat wat anders dan wat je zei. Daar staat immers dat door 1 mens de zonde in de wereld kwam en de dood. Maar de dood kwam tot alle mensen "omdat iedereen (zelf) gezondigd heeft", dus niet vanwege Adam en Eva. Maar door ons zelf.
 5. TTC

  Reïncarnatie

  Was het lichaam niet gewoon een holografische projectie?
 6. Ik begrijp niet waarom deze schrijver het verhaal als dubieus betitelt. Er zijn 796 overlijdens aktes en daarvan is onbekend waar ze begraven liggen. En er is de put, waarin de resten zijn aangetroffen. Vervolgens gaat deze Vlasmse journalist over tot een persoonlijke aanval op de vrouw; ze is geen historicus, zegt hij. Nee dat klopt. Dat heeft ze ook nooit zelf beweerd... erg goedkoop en laag bij de gronds, maar kennelijk heeft lezers die niet gewend zijn zelf door te vragen. De journalist ontkent zelfs de vondsten in de put.. Tsja dan kun je niet anders dan concluderen d
 7. Vandaag
 8. Waarom zouden ze? Zoveel moeite doen om een groep te overtuigen die niet openstaat voor andere meningen? Dan kun je je energie toch wel beter besteden. Het is niet mijn bedoeling dat zij proberen met een bewijs te komen dat daar niemand in een complot zit, zover dat al mogelijk is, daarmee is terecht niemand te overtuigen. Het kernpunt is dat er een belijd gevoerd wordt dat tegen de normale gang van zaken indruist, niemand kan er nog een touw aan vast knopen, zijn zij dan dom, dacht het niet, wat dan overblijft is een agenda die zij bewust of meer waarschijnlijk onbewust uitwerk
 9. Deze verhalen zijn joods en daarbij is het overdragen van waargebeurde zaken niet belangrijk. De symboliek is waar het om gaat. Het idee dat het om waar gebeurde verhalen gaat is pas ontstaan bij de verspreiding onder andere volken. En dit is een mooi voorbeeld daar van.
 10. Wat komt er eigenlijk in het vlees? Een geest of een ziel? Bij de levende mens is er spraken van zowel een geest als een ziel in een lichaam. In 1 Tessalonicenzen 5:23 wordt er gesproken over de God des vredes, Die u geheel en al heiligt; geheel uw geest, ziel en lichaam, opdat bij bij de komst van onze Here Jezus Christus mag blijken dat u in allen delen onberispelijk bewaard bent. Als gelovigen in Jezus Christus heeft God ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid (2 Timoteüs 1:7). Ok
 11. We kunnen het ons amper inbeelden hoe verrijkend het is, ook binnen wetenschappelijke kringen overigens.
 12. Tuurlijk hangt het van de juiste blaastechniek af, dat lijkt me evident.
 13. Maar dat erven, is dat terug te vinden en aannemelijk? Romeinen 5: 12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; 13 Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Is het relevant dat Boeddha voor Christus leefde? De leer waar het om gaat is het huidige Boeddhisme en hoe de mensen daar nu over denken. Ja het is relevant dat Boeddha voor Christus leefde. Ben jij van mening dat d
 14. Gisteren
 15. We vergeven de vader en behouden het kind tot genezing van de moeder die zijzelf nog niet ziet, maar wel werkelijkheid is op langer termijn.
 16. Thinkfree

  Waar zijn de doden?

  Dank je, mooie bijdrage.
 17. Kaasjeskruid

  Waar zijn de doden?

  Ik denk niet dat het paradijs een eeuwige toestand is. Dit in tegenstelling tot de toestand na de wederkomst van Jezus.
 18. Thinkfree

  Waar zijn de doden?

  Ja interessant zeker echter zet ik wel mijn vraagtekens, Geesten hebben geen lichaam en toch kunnen zij zien en communiceren, zie de engelen dus dat argument gaat niet op in het immateriële. Aan de andere kant gebruikt Jezus volgens mij nooit onechte dingen in zijn gelijkenissen altijd op waarheid beruste zaken en realiteit, waarom dan een uitzondering maken voor deze?
 19. Hermanos2

  Waar zijn de doden?

  Interessante uitleg over de gelijkenis.
 20. Omdat een pasgeboren kind geen foetus is. Omdat een pasgeboren kind niet geaborteerd kan worden, zelfs technisch gezien niet.
 21. Thinkfree

  Waar zijn de doden?

  Ja Mattheüs 10 zit ook een boodschap in 28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Er is een gedeelte dat de mens niet kan doden. Wat is dat dan kunnen we ons afvragen.
 22. Kaasjeskruid

  Waar zijn de doden?

  Hoe dan ook, het zal ervaren worden. En om iets te ervaren zal je je dus bewust moeten zijn.
 23. Thinkfree

  Waar zijn de doden?

  Hoe het ook zij, voor de mensen zal het ervaren worden als gelijk na het sterven, net als met slapen daar verdwijnt de tijd ook. Dus eigenlijk weet je gelijk na het sterven je bestemming omdat de dood zelf geen tijbesef heeft en dus geknipt kan worden en ook niet ervaren word. En toch verteld dit vers ook iets Mattheüs 10 28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. @Ricky Tjin Je ziel kan onafhankelijk van je lichaam leven.
 24. Ricky Tjin

  Waar zijn de doden?

  Per direct in het paradijs. Net zoals de man naast Jezus aan het kruis: En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Luk.23:43, HSV) Weet jij wat het verschil is tussen naar het paradijs ná het overlijden, als een gelovige in Jezus Christus, en het deelhebben aan de opstanding ten leven bij de wederkomst van Jezus Christus?
 25. Gaitema

  Waar zijn de doden?

  Goed, ik verlaat dit topic weer. Ik heb mijn zegje gedaan. Succes!
 26. Thinkfree

  Waar zijn de doden?

  Aan de andere kant is de dood ook tijdloos mensen die al duizenden jaren dood zijn zullen dat niet zo ervaren in de opstanding, het zal lijken als een seconde bij wijze van.
 27. Kaasjeskruid

  Waar zijn de doden?

  Per direct in het paradijs. Net zoals de man naast Jezus aan het kruis: En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Luk.23:43, HSV)
 28. Een mooie tekst hierover: Deuteronomium 7:7-9 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. 8. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. 9. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebbe
 1. Meer activiteit laden
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid