Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt

 1. Afgelopen uur
 2. We zien het zo gebeuren, die fluweelzachte paradigmashift.
 3. Ja, het blijft gaan om bevrediging van driften. Wat verder ook gewoon mogelijk is.
 4. Vandaag
 5. Zoals ik al zei: mensen in staat van doodzonde mogen niet ter communie gaan. Of de kerk de ene doodzonde nu openlijker veroordeeld ten opzichte van andere zonden, is daarbij volstrekt irrelevant en enkel voor haar eigen rekening. Seks buiten het huwelijk bedrijven is in principe een doodzonde, ook als er ergere zonden gebeuren, en moet dus berouwvol opgebiecht worden voordat de betreffende zondaar weer de communie mag ontvangen. Wanneer echter iemand (in een publieke functie) openlijk en zichtbaar zondigt, daar geen enkele spijt van heeft en zo medegelovigen (mogelijk) het geweten bezwa
 6. De duivel, de satan, Gods tegenstander, kunnen wij niet overwinnen, deze overwinning is door God zelf behaald aan het kruis. Wij kunnen wel het duivelse karakter in onszelf overwinnen, maar alleen door Gods genade, wat zoveel betekent als hulp en bijstand. Alleen als wij de wereld overwinnen, waarvan de satan heer is, en Jezus Christus als de enige Machthebber erkennen, alleen als wij Jezus Christus boven alles liefhebben en iedere dag genade bij Hem afsmeken, kunnen wij het kwaad in onszelf overwinnen. Zonder Zijn hulp zijn wij niet in staat om de volmaaktheid, waaruit wij zijn ontstaan en di
 7. Je hebt meermaals beweerd met de gehele katholieke leer in overeenstemming te zijn. Een homoseksueel mag niet ter communie gaan. Het gedrocht van de Roomse leer spant het paard achter de wagen. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/553988/hurkmans-blijft-bij-standpunt-in-hostie-zaak Verder is het wel degelijk discriminatie, want iedere katholiek moet geheel in overeenstemming zijn met de Roomse leer. https://hetkatholiekegeloof.nl/sub/mag-iedereen-ter-communie-gaan/ Dus alle dames en heren die anticonceptie gebruiken of samenwonen zouden ook niet ter communie mogen gaan. Bij
 8. TTC

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Van wat ik gelezen heb begrijp ik eerlijk gezegd nog steeds geen snars, maar we doen ons best.
 9. Traumatische ervaring leert dat naarmate we met vallen en opstaan verder schrijden, de paradoxen je om de oren vliegen.
 10. TTC

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Wanneer kwetsbare mensen het hebben over jongleren alsof hun leven er van afhangt, bedoelen ze dat ze quasi onmogelijk wegwijs kunnen raken uit de overvloed aan modellen en studiewerken die hen door ggz-experten op het bord wordt gelegd. Het veronderstelt empowerend te moeten werken, terwijl het nu net pompen of verzuipen wordt, sterkte.
 11. BD.8141 1-3 april 1962 "En het Woord is vlees geworden!" "En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond!" Ik zelf, het eeuwige Woord kwam naar de aarde en nam een lichaam aan. Het was een daad van overgrote liefde en barmhartigheid dat Ik Mij bewogen voelde de verbinding met de mensen tot stand te brengen, die zich zo eindeloos ver van Mij verwijderd hadden. Die niet meer in staat waren mijn stem te vernemen, die mijn woord niet meer in zich konden vernemen en die geen enkele binding meer hadden met het Woord van eeuwigheid. Zij waren zelf schuld aan deze grote afst
 12. De Schrift dekt een lange tijd waarin Zijn komst en wederopstanding enkel de profetie vervult, en alzo de Schrift vervult. Het is volbracht bij Christus. Christus is de weg tot den Vader. Door Hem te volgen kom je bij de Vader aan, Hij (Christus) is de tussenpersoon die uw zondes kan vrijpleiten bij de Vader. door de wet toe te passen op de letter brengt het de dood. Maar Hij is gekomen opdat wij kunnen leven. Jezus is de nieuwe Adam waarin het evenbeeld van God ons opnieuw bekend mag worden. Door Christus hebben we een voorbeeld waardoor dwaling geen excuus meer kan zijn, het is i
 13. Hieruit blijkt dat de Schrift niet onveranderd bewaard is gebleven. "En is gezeten aan de rechter hand des troons van God" is een toevoeging, waardoor de dwaling ontstaat waarin Jezus Christus en de Vader als twee verschillende entiteiten worden gezien en aanbeden.
 14. TTC

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Het gedachtegoed van Gurdjieff, het zogeheten Gurdjieff-werk, wordt ook wel beschreven als de Vierde weg. De Eerste weg in deze beeldspraak is die van de fakir, die zich richt op (het beteugelen van) de lichamelijkheid. De Tweede weg, de weg van de monnik, richt zich op (het beteugelen van) emoties en gevoelens. De Derde weg van de yogi richt zich op (het beteugelen van) het denken en het intellect.
 15. De essentie van Gurdjieffs lering is dat de individuele mens zichzelf niet of nauwelijks kent en zich daar niet bewust van is. Volgens hem denkt en handelt de mens mechanisch, hij identificeert zich met tal van denkbeelden en als gevolg daarvan 'gebeurt' hem ook alles. De mens verkeert in een bewustzijnstoestand die in de esoterische wetenschappen wel als waak-slaap wordt beschreven. Met andere woorden, het lichaam is weliswaar wakker, maar de geest, of zo men wil, datgene wat de mens in essentie ís, slaapt. Bron internet.
 16. Dat zal altijd zo blijven, totdat Christus wederkeert. Je moet dan ook niet steeds naar die weg kijken, maar naar Christus. En Hij zegent elke goede keuze, elke goede daad die je verricht. Alles wat jij hier zegt, leert de katholieke kerk echter evengoed van harte. Je interpretatie van haar leer is veel te cynisch en doet mijns inziens geen recht aan de vele katholieken die haar zo liefdevol mogelijk proberen na te volgen. In dat opzicht kan de Theologie van het Lichaam van paus Johannes Paulus II je wellicht interesseren, die een heel positieve, sacrale interpretatie van huwelijk en s
 17. Zijn hier duizendtal tot miljoenen dagen nodig, of veranderen ze gewoon de klank (het woord)?
 18. James Ussher (of Usher; 4 januari 1581 - 21 maart 1656) was de Anglikaanse aartsbisschop van Armagh en primaat van heel Ierland tussen 1625 en 1656. Hij was een productieve geleerde en kerkleider, die tegenwoordig het meest bekend is om zijn identificatie van de echte brieven van de kerkvader, Ignatius van Antiochië, en voor zijn chronologie die de tijd en datum van de schepping trachtte vast te stellen als "de ingang van de nacht voorafgaand aan de 23e oktober. vanhet jaar vóór Christus 4004"; dat wil zeggen, rond 18:00 uur op 22 oktober 4004 v.Chr., volgens de proleptische Juliaanse kalender
 19. Wij zoeken dan ook geen bewijzen om ons geloof te bevestigen. Meeste hebben een ervaring, die niet altijd rationeel te verklaren is. Wij bekeren de wereld niet, de wereld bekeert ons en het is volbracht in Christus. Hebreeën 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Hebreeën 12:2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten
 20. Ik heb gezegd dat dit onmogelijk is omdat de zon nog niet bestond. Er staat duidelijk dat de zon en maan op dag 4 zijn gemaakt, niet 'in hun functie zijn geplaatst'. Met uitspansel werd niet de dampkring bedoeld, maar een kleed dat boven de aarde werd gespannen om de de zon, maan en sterren aan op te hangen.
 21. Interessant is gebleken om ons de spiraaldynamiek voor te stellen als een grammofoonplaat, met wisselende muziek naargelang onze gemoedstoestand en/of de perceptiesfeer waarin we ons bevinden.
 22. BD.8054 3 december 1961 Is de bijbel afgesloten? Hoe onjuist is het van u om aan te nemen dat met de schrift, (het boek van de vaders) mijn woord afgesloten is - dat Ik zelf een grens heb gesteld in zo verre, dat Ik Mij zelf niet meer zal openbaren en tot de mensen zal spreken. Wie geeft u het recht tot zulk een veronderstelling? Wie kan Mij tegenhouden wanneer Ik als Vader steeds weer tot mijn kinderen spreek? Wie geeft u het recht de bewering aan te voeren dat de bijbel alleen voldoende is, en dat u mensen verder geen woord meer nodig heeft? U die iedere nieuwe openbaring af
 23. SLOT COMMENTAAR In deze preek probeert Tauler uit te leggen hoe de mens zich met God kan verenigen. Hij begint met uit te leggen (paragraaf 1) dat God de Vader (de oorsprong) zich uitdrukt in zijn eigen natuur en dat die uitdrukking zijn Zoon of Woord is. Dat “uitdrukken” zegt Tauler, is de eerste geboorte, de geboorte van de Zoon. De woorden Vader en Zoon, hoewel gebruikt door Jezus zelf en dus de beste woorden die wij kunnen gebruiken om het innerlijke leven van God te gebruiken, zijn niettemin slechts menselijke begrippen en dus vallen altijd te kort om iets te beschrijv
 24. Misschien iets meer samenhang in je fantasie aanbrengen? Is licht nu wel of geen warmte volgens jou? Jawel, avond, morgen de eerste dag. Dus een etmaal. Niet rond, maar boven de aarde. Zo staat dat er. Hoezo bestond dat koninkrijknal, en waarom kan het niet slaan op het universum ?
 25. Halve boeken leiden niet verder dan halve inzichten. Voor diepere inzichten heb je hele boeken nodig. "In het boek van de vaderen" is een half boek. Een boek van moederen en vaderen is een heel boek. Misschien moet de schrift nog heel worden. Alleen in een heel schrift kunnen lezers heelheid vinden. Er zijn eeuwigheden nodig geweest voor het scheppingsproces... idd. en het is nog steeds gaande. Heel worden kost tijd, toch is het ALtijd NU.
 26. Hi RF, De omgang met mensen (vooral die afwijken van het gangbare/behoren tot de minderheden) is in loop der eeuwen idd. gelukkig ten goede veranderd. Maar... er is nog een lange lange lange weg te gaan. De Kerk heeft seks gereduceerd tot productie mechanisme en daarmee... menselijke lichamen gereduceerd tot broedmachines. De meest belangrijke aspecten van seks zijn: éénwording met een ander door met liefde jezelf te verliezen in een ander. En binding en hechting met je partner. Daarbij speelt oxytocine een centrale rol. Oxytocine is neurop
 27. Thanks. Normaal zeg je "graag gedaan" maar dat was het niet want ik schreef het met de tranen in m'n ogen. Zoals ik het interpreteerde... de homoseksuele toestand is een beproeving die met respect, mededogen, en gevoeligheid moet worden aanvaard. Door eenieder.
 1. Meer activiteit laden
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid