Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt   

 1. Afgelopen uur
 2. Stel je daarmee dat als je niet gelooft in de andere heer, dat je dan de realiteit ontkent ? Of jouw visie op de realiteit. Als je de tenach wilt snappen ontkom je er niet aan om de joodse visie(s) daarop mee te nemen. Als ik iets over de koran wil weten meld ik me bij de moslims en aangaande de veda's bij de hindoes. Lijkt me heel normaal. Je hebt blijkbaar een wat christelijk gekleurde visie op de term uitverkoren.
 3. Je hoeft niet in die andere Heer te geloven, het topic handelt er wel over. Met andere woorden, als religie gekaapt wordt door tribalisme dan wordt het vaak een nachtmerrie, het is des mensen. Ontkennen van de realiteit heeft mi weinig zin, zelfs wanneer die bikkelhard is en onze afschuw wekt. Telkens haal je de joden erbij, stellen zij zich dan misschien in de plaats van God waardoor het exploot anders ingevuld wordt? Of is dat een alleenrecht voorbestemd aan - wie dat ook moge zijn - de uitverkorenen? Pro memorie en naargelang perceptie, het begin van het exploot pretendeert mi een rechtstreekse - en daarom universele - aanspreking van God tot ons allen: Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer. Bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben. Wees altijd trouw en liefdevol. Zorg dat je dat nooit loslaat, maar bewaar het in je hart. Zorg ervoor dat God en mensen blij met je zijn. Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden. Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan. Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan. Geef de Heer van wat je bezit. Geef Hem het eerste deel van je oogst. Dan zullen je schuren altijd vol zijn met graan, en je wijnpersen zullen overstromen van wijn. Gehoorzaam de Heer als Hij je opvoedt. Verzet je niet als Hij je bestraft. Want de Heer bestraft de mensen van wie Hij houdt. Ja, Hij bestraft je zoals een vader zijn zoon bestraft, omdat hij van hem houdt. Ben het er volkomen mee eens dat je onze opvoeding hierbij betrekt, dit laat (denk)sporen na die heel ons leven kunnen beïnvloeden.
 4. Vandaag
 5. Ik zou het dan op prijs stellen als je dat andersom dan ook doet en niet gaat stellen dat ik weinig van logica of geschiedschrijving snap. Laten we straks de emotie er buiten laten en ons op de inhoud richten. Jij komt soms wat nors over, ik soms wat heel direct. Net als jij ben ik erg analytisch, dus daar kunnen we elkaar in vinden. Volgens mijn vrouw kan ook ik erg rationeel zijn, maar doe pogingen mijn gevoel meer ruimte geven. Met wisselend succes.
 6. Wat doe je met de opmerkingen van Thorgrem en zijn constatering dat je je niet aan de forumregels houdt ? Ga je verwachten dat de forumregels zich ook voegen naar jou of ga je je gedrag aanpassen ? Want je negeert ook volledig zijn inhoud. Waarom vind je dat vreemd ? Daar is wel een verklaring voor. Historisch gezien is het kerstverhaal erg wankel. Zo wankel dat het aannemelijk is dat het een constructie achteraf is om Jezus meer goddelijkheid toe te dichten en zijn grootsheid wat verder uit te diepen. Wat ik veel vreemder vind is dat als kerstverhaal waar gebeurd zou zijn, dat God dan (in de vorm van Jezus) met veel bombarie naar de aarde komt (engelen, wijzen, herders) en dat het vervolgens 30 jaar muisstil is (op 1 verhaal na). God op aarde met veel bombarie en dan 30 jaar stilte ? Mwah......
 7. Ik wacht geduldig af. Mijn persoonlijke, oprecht welgemeende tip aan jou: dicht me niet zo makkelijk emoties toe (frustratie etc). Ik kom altijd wat nors over, that's it. Ik ben niet boos Ik ben wel érg analytisch (dat is mijn werk) en ben behept met een sterk ontwikkelde ratio. Als je onze ontspoorde conversatie zou doorlezen, zou je zien dat ik slechts één punt maakte (over dat je simpelweg niet kunt weten of God destijds wel of niet sprak) en daarna verloor je een beetje focus. Ik wellicht ook Ik waardeer bovenstaande post van jouw hand.
 8. Nee, dat zeg ik niet te snel. Doe maar eens navraag bij de joodse gemeenschap. Het volk Israel is door God uitverkoren en heeft een speciale rol binnen de totstandbrenging van Gods koninkrijk op aarde. De joden dienen daartoe de wetten uit de tenach te volgen, voor de heidenen gelden slechts de noachiedische wetten. Dus ja, alleen voor de joden. Straf als opvoedmiddel ? Ik vind het ouderwets. Kanker als opvoedmiddel ? Holocaust als opvoedmiddel ?
 9. Door nazoek werk, hier en elders zou je meer te weten kunnen komen, in 70 sloot de periode af voor de Joden die volgens de wet leefden, eigenlijk al eerder in 36 toen Cornelius werd gedoopt en de natuurlijke Joden niet meer het alleenrecht op de Abrahamitische zegen hadden. Het Abrahamitische voorrecht ging door maar dan voor iedereen die Jezus aanvaarden als de beloofde Messias Het was een tijd die afgesloten werd. Er zijn nog meer eindtijden, zoals de babylonische ballingschap, het volk ging voor 70 jaar in heidense handen, en het Davidisch koningschap hield op te bestaan, dit als straf dat men Gods geboden niet in acht nam.
 10. aldus Nietche Sorry dat ik je bijdrage niet eerder las, de schepper geeft een beeld van zich in zijn communicatie met aardbewoners vanaf Abraham en verdere aartsvaders, profeten zoal Jeremia, en zeker Jezus die de wet vervulde en een aantal dingen rechtzette. Een christen kan weten waar hij aan toe is en wat er van hem verlangd wordt, door zeer grondige studie bemerk je dat de schepper eigenschappen heeft, die ook de mens kan tentoon spreiden , gewoon aan zijn voorschriften en geboden houden is er een van. dit kan tot ons nut zijn
 11. Exact wat @HJW zegt. @antoon heeft nog steeds geen antwoord op de vraag gegeven. Ergens beseft hij dat ook wel, gezien zijn geblaas en gedreig, als een kat in het nauw. Er zit niets anders op nogmaals de vraag te stellen: Hoe kan Daniël in Babylon zijn in het tweede jaar van Nebukadnessar? Let wel, ik heb helemaal niet de intentie met deze vraag tegen de Bijbel in te gaan. Integendeel, ik vraag slechts hoe Daniël 2:1 inpast in antoon's reconstructie. Mocht Danël 2:1 er niet inpassen (wat het geval is, maar ik wil het graag van antoon zelf horen), dan is antoon's zogenaamd zuiver bijbelse chronologie helemaal niet zuiver, omdat het tegen de gegevens van de Schrift ingaat.
 12. De regels gelden alleen voor de joden zeg je. Is dat niet iets te snel gezegd? Wordt een christen niet gezegend als hij Gods wil doet en plaatst hij zich niet onder de vloek als hij doet wat slecht is in Gods ogen? God straft als opvoedmiddel. De slagen die het ontvangt als die zondigd, brengen hem tot inkeer. Veel christenen gaan door een hoop ellende heen om er sterker en gereinigd uit te komen. In die zin geloof ik dat de openingstekst ook voor een groot deel op ons van toepassing is Dan krijg je een boemerangeffect. De vruchten zullen niet uitblijven. Kijk zoal naar de Islamitische staat. Er rust geen zegen op. Verliezen worden steeds groter
 13. Antoon, dat is de vraag niet en dat weet je heel goed. Desid vraagt of hij er was in het TWEEDE jaar van Nebukadnessar. Vervolgens ga je daar slinks om heen, door het te hebben of hij er was tijdens ergens van de regeerperiode van Nebukadnessar. En zo ontwijk je de vraag en doe je net of je wel antwoord hebt gegeven.
 14. Het probleem is dat je eerst je excuus aanbiedt voor je lompe gedrag en vervolgens nog lomper gaat worden. Lees je eigen bijdragen na en zie hoe onbeschoft je bent naar anderen. Je tactiek is wederom dezelfde: anderen moeten met meer komen en eerder reageer je niet. En ondertussen laten jij en Sjako allerlei vragen liggen.......je hebt nog steeds de vraag van Desid niet beantwoord. Ook Thorgrem (tevens moderator) spreekt je aan op de forumregels en het interesseert je werkelijk helemaal niets. Ik geef je meerdere keren aan dat je de schrift overtreedt, het doet je niets. Je hebt een flauwe niet controleerbare uitvlucht. Thorgrem is duidelijk: - JIJ polariseert - je gaat tegen de FAQ regels in - je zet je eigen mening neer als absolute waarheid - je stelt verkapt dat anderen valse christenen zijn - je laat geen enkele ruimte voor andere interpretaties Kortom: een sterk beroep op jou om eens tot enige zelfreflectie te komen. Maar dat is volledig afwezig bij je. Het is constant wijzen naar anderen. Dus kijk nu eens echt naar jezelf.
 15. Ik gaf mijn laatste reactie aan Torgrem, dus daar ga ik niet verder op in, nu JHW aan het woord, geef ik voorlopig ook geen reactie tenzij je meer inhoud geeft aan diecte beschuldigingen Al dit verdacht maken lost niets op, zorgvuldige onderzoekers weten dat het anders is, is dit ook geen polariseren, zouden we er geen beter aandoen om terug te keren naar het Topic Kerstmis, het kan, ik heb een aantal redelijke vragen gehad van iemand waarvan ik denk dat hij/zij evolutionist of atheist is, het kan dus wel. Jezus polariseerde ook als je het zo bekijkt, hij had het over een zwaard zelfs, waarom zou hij dat doen, denk je of jullie, is het niet om een duidelijk onderscheid te maken.
 16. Tuurlijk verkondig je wel exact de leer van de WTG, iets anders mag je helemaal niet. Je volgt het ene gebod en overtreedt constant het andere gebod. Als men uw woord niet aanneemt, trek dan verder. Maar daar heb je maling aan. Je lapt Jezus' woorden aan je laars en stelt jezelf daar blijkbaar boven. Je hebt je troon nog boven de woorden van Jezus gezet. Daarnaast ben je niet direct, maar vooral onbeschoft. Das heel wat anders.
 17. laatste reactie van mij betreffende Thorgrem ik verkondig niets geen WTG leer, geen atheisme, geen sekte, geen geloof, ook niet mijn eigen persoon, iedere keer als noodzakelijk verwijs ik naar teksten die in iedere vertaling staan, HIERMEE volg ik Jezus gebod na om bekendheid te geven, doe ik het op een volgens enkelen op een te directe wijze, het kan, het zij zo, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, maar bedenk, was Jezus ook niet heel direct. Beste Thorgrem, niet een van de apostelen had ook een andere interpretatie, en er is maar een bijbel, een woord van de schepper.
 18. Bijbelstudie dus en geen WTG studie. Je polariserende tegen de FAQ ingaande meningen mag je dus fijn elders bezigen. Jij en het WTG houden zich aan hun interpretatie van de bijbel. Er zijn echter, God zij dank, vele andere interpretaties mogelijk. Jou mening hier constant neerzetten als de enige Waarheid en de rest verkapt afdoen als valse christenen is tegen de FAQ van dit forum. Een ieder die niet wil inzien dat de bijbel vele interpretatiemogelijkheden kent, en geen enkele ruimte wil laten voor die andere interpretaties, kan beter van dit oecumenische forum vertrekken.
 19. Beste MN, ik hoef bij jou natuurlijk niet aan te komen met een enkel tekstje of vers. Dit gaat me wat meer tijd kosten en ga er ook wat boeken op naslaan. Vergeef mij maar de extra tijd die ik even neem, maar in tegenstelling tot andere forumleden gaat het antwoord zeker komen. Daarnaast zit ik ook nog wel te broeden op ons andere onderwerp. Waar we wat in krakeel vervielen. Maar ik vind het onderwerp wel te interessant om het daardoor te laten stoppen. Hopelijk kunnen we daar dan ook terugkeren naar de inhoud.
 20. Nicea-Constantinopel" Staat er ook iets over kerstmis vraag ik mij af, nee Thorgrem wij polariseren niet wij zijn niet uit op winstbejag of twist, maar we houden ons aan de Bijbelse richtlijnen, door die richtlijnen kan men groeien in geloof. Heet het hier ook niet Bijbelstudie
 21. En een volgende mistbank. We zijn ziekelijk, onvolwassen, leugenaars, luchtfietsers en wat al dies meer. Toch maar eens van je troon komen ? Je begint nog meer op de farizeeer uit Lucas 18 te lijken. Dit doe je uit liefde voor ons naar ik aanneem ? En toch overtreed jij zelf constant de schrift......als men uw woord niet aanneemt. Maar ook daar heb je wel een uitvlucht voor (die overigens niet te controleren is).
 22. Ik zeg zoals het is, ik heb het niet over de persoon maar over zijn inbreng, de persoon anzich kan sympathiek zijn dat weet ik niet, maar ik stel terecht zijn inbreng en ook de uwe in het licht van wat absoluut niet aanvaardbaar is en zo onvolwassen
 23. Het WTG interpreteert op haar manier de bijbel. Er staat niets over kerstmis, dus ook geen verbod. Je WTG polarisatie is volgens mij puur marketing van een extremistisch genootschap. Ik zou je willen wijzen op de FAQ van Credible; https://credible.nl/faq/
 24. Ik heb je een paar keer aangegeven dat ik niet in die andere Heer geloof. Toch wil je die blijkbaar koste wat koste over de buhne hebben. Dat staat je geheel vrij, maar voor mij is er dan weinig om over te discussieren.
 25. Ik heb het gemist denk ik. Wat houdt het in?
 26. Waarom sluit je mensen uit ? Om de groep rein te houden, niet uit liefde. Wat is het belangrijkste ? Kennis. Niet liefde. Als je liefde werkelijk snapt, zul je je regeltjes loslaten. Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Het is een farzieeische insteek. Ik hou van mijn vrouw en daar zijn geen regeltjes voor nodig om dat aan te tonen. Je mist compleet de essentie van liefde. Antoon die hier anderen uitmaakt voor leugenaar. Liefde ? Antoon die meerderen hier denigrerend tegemoet treedt. Liefde ? Kom op Sjako. Even de realiteit onder ogen zien. En maar vragen negeren. Ik heb nog een vraag openstaan over de duidelijkheid van teksten en het ontbreken van verdeeldheid (Drie-eenheid). Je weigert te antwoorden maar gaat lopen jengelen bij de moderatie. Uit liefde voor mij ??? We weten allebei wel beter.
 27. Waarom geen filosofie ? Waarom deze poging tot censuur ? Je speelt constant op de man en niet op de al en beantwoord vragen niet. En als je daar op gewezen wordt dan ga je uithalen naar die persoon. Sjako doet dat ook, dus blijkbaar is dat een JG trekje. Ik heb bij Sjako ook vragen openstaan, die hij stelselmatig negeert en vervolgens gaat ook hij lopen jengelen bij de moderatie. Maar je schuwt grote woorden niet: ziekelijk, leugenaars. Je hebt je eigen geloofwaardigheid volledig ondermijnd. Want ook nu beantwoord je de vraag niet.
 1. Meer activiteit laden