Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  2.702
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Tomega

  Hoe praat God met mensen?

  God sluit met Abraham en met Noach en met Mozes en met Israël verbonden. Hoe kun je een verbond sluiten, als je geen persoon bent?
 2. Voorlopig hebben de vredezoekers zelf een groot vangnet opgezet van wapens en geweld, en zou het fijn zijn als de vrede en rust hun overkwam, als het scheuren van de vogelvangersnet, zodat zijn last wegvalt en ook de vogel is gevlogen.
 3. Tomega

  Scholen sluiten

  Kortere klap is om te eisen dat er geen fouten worden gemaakt in wat waardevol wordt geacht.
 4. Tomega

  Een nieuw platform?

  In een wereld waarin geesten vrij komen een gaan en amokmakers overal beroering zoeken, is het opvallendste verschijnsel dat elk voor zich graag orde en eenheid en samenhang wenst, en dat ook zou realiseren, als hij daarvoor de gelegenheid krijgt. Waarmee dus eigenlijk toegegeven wordt dat de ideale vrijheid, eigenlijk door niemand wordt gewenst. Dat komt, denk ik, doordat vrijheid wordt verward met rust. Want vrijheid geeft nooit rust, terwijl rust alleen mogelijk is zonder vrijheid.
 5. Ik doe niet aan Oosterse godsdiensten, maar voel je vrij om een eentje en een nulletje meer eigenschappen te geven dan een en nul. Ik krijg de indruk dat die een en die nul daarvan minder eenvoudig worden, dan goed zou zijn voor het begrijpen van die twee.
 6. De moderne natuurkunde met zwarte gaten en ruimtekrommingen en het opvangen van lichtsnelheden van miljarden jaren geleden zijn absoluut gezien een aanfluiting, en een janboel van incoherent zwalkend fantaseren. Dat lijkt mij geen goede basis om wetenschappelijke inzichten voor mensen aannemelijk te maken. Toch omarm jij dat zonder moeite, en beschouw je afwijkingen of het eenvoudig doorstrepen daarvan als erg discutabel. Kun je daar een verklaring voor vinden? De angst dat mensen iets onzinnig vinden, is geen zaak van waarheid en objectief verifieerbare inzichten, maar een zaak van algem
 7. Leven zonder de heerlijkheid van God. De mens op aarde leeft buiten de heerlijkheid van God en daarmee in de dood. Maar zolang de levenstocht van God nog door de geest waait, is de ziel niet dood. En zolang de levenstocht van God nog door de longen blaast en het bloedt voedt, is het organisch gedeelte, dat de geest ook levend houdt of althans bewaard, ook levend. En het vlees is dus de drager van de ziel, en de ziel is in handen van de geest of de geesten met welke de ziel zich identificeert. De bijbel spreekt in Ezechiël 37 over botten die levend worden, dat zijn doden die tot leven kome
 8. Tomega

  Hoe praat God met mensen?

  De Vader is geest en kracht, en dat is dus inderdaad niet hetzelfde als mevrouw Jansen of meneer Pietersen; hoewel de Vader wel degelijk in Zijn kracht ook persoonlijk kan zijn en engelen aanstuurt. Christus dan, is ook mens, terwijl hij ook Zon van God is. En de mens tenslotte is geen God hoewel hij wel iets van God heeft. En alles met elkaar is het wel erg beperkt om te spreken van een zijn dat uitsluitend in de geest kan zijn. Alsof je God die eens als God alleen begon, na al de ontwikkelingen waarin Zijn kracht door het Woord zich openbaarde met hemelen en engelen en aarde en aardse s
 9. Tomega

  Hoe praat God met mensen?

  ongeldig is. Er zijn meer Bijbelcitaten welke verduidelijken dat God niet in het gelaat gezien kan worden. 1Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. Zodat je moet concluderen dat er bedelingen zijn van ontoegankelijkheid en van toegankelijkheid en van verborgenheid en van zien. Dat is niet iets van kerkleer, maar dat is iets van God. Opnieuw moet je leren dat God is die Hij zich openbaa
 10. Tomega

  Hoe praat God met mensen?

  De Heere zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. God zegt tot Zijn Zoon, via de weg van Lazarus: volg Mij. En de Zoon spreekt en zegt op een gegeven moment: kon het zijn, laat deze drinkbeker toch aan mij voorbijgaan. De eenheid staat dus niet aan een tweeheid van onderlinge persoonlijke verhoudingen in de weg. Ook de wedergeboren mens ziet God nu in een spiegel van woord en wet, maar zal alsdan God zien van gelaat tot gelaat. Dus is het definiëren van God als iets onpersoonlijks, in strijd met wie en wat God is; namelijk juist heel persoonlijk. Adam en Eva maakten die
 11. Tomega

  Hoe praat God met mensen?

  Jij vertaalt het 'roepen' uit 1 Samuël 3 als 'spreken'. Ik wijs je er op dat dat niet kan, 1 Kor 2 geeft helder uitleg 'hoe' God met de mens communiceert. Wat er ook wordt gezegd over hoe een geestelijk mens geestelijk is of niet, nergens staat een beperking aan God en een verbod aan God en een onmogelijkheid aan God en een ongewenstheid voor God om te spreken met de mens. Sterker nog; geesten kunnen spreken, en geesten kunnen een mens in bezit nemen. En ook dieren. Dat in het paradijs door dieren wordt gesproken zegt vooral iets over de geest die de dieren doet spreken, en de
 12. Elke wet. Dat is omdat de theorie zich niet onderwerpt aan de wet, en impliciet nieuwe wetten toestaat, due de huidige weerleggen. Daarmee de wetteloosheid bevestigende. Dat blijkt een diep geloof te zijn in de scheppende geestelijke krachten van de mens.
 13. Prediker 2:24-26 Is het dan niet goed voor den mens, dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het goede doe genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat zulks van de hand Gods is. Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het geve dien, die goed is voor Gods aangezicht. Colossenzen 2:2 tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus; In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Prediker 12: D
 14. Dat is niet omdat er geen wet is gegeven om de universele stimulus het het land der dagdromen te trekken, en dan na diepzinnige beschouwing in vergetelheid af te doen zinken, Want de wet is genoegzaam in strekking, duiding, en reikwijdte.
 15. Ik kan wel van dat indirecte schakelen naar concreet, maar soms lijkt voor jou de delicate samenhangende complexiteit in eenvoud te benoemen, meer concreet en rustgevend en genoegzaam te zijn als laatste woord, dan je spreken doet vermoeden. Als dat is omdat je meer vraagt van een ander, dan je zelf te geven hebt, zou dat teleurstellend zijn. Maar als je proeven op sommen openbaar stelt, zou dat wenselijk zijn, en gewaardeerd worden. en nijd het kind ervan.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid