Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  1.919
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Als je je beperkt tot een snelle greep, kun je je misschien gewoonweg ook heel goed voorstellen dat wat je aan brokstukken plukt, ondertussen best kan getuigen van samenhang en diepe moraal, in omstandigheden en tijden die helaas zo slecht begrepen worden, dat enig voorstellingsvermogen en inleving wel het minste is, dat je van een serieuze inbreng mag verlangen. Wat nodig is, om te vatten hoe het zit, is dat je een behoefte hebt om te vatten hoe het zit. Het volk Israël werd rechtstreeks geregeerd door God. Dat is niet de koning van Israël in eigenmachtigheid, die beslist en vrijheid
 2. Er is vlees en er is geest. Waar God op aarde wetten stelt voor het vlees, gelden deze ook voor de geest. Dat is dan ook de strekking van de bergrede. Wat God brengt via het offer van zijn zoon is een ontkoppeling: de wetten van het vlees kunnen je niet meer schuldig stelen, als je het vlees zelf afsterft en naar de geest gaat leven voor God. Dat is niet wettisch, zoals een werknemer de regels van de werkgever opvolgt, maar geestelijk, zoals een goede zoon zich ook zonder toezicht en controle, richt naar de normen van zijn vader. En bij dat naar de geest gaan leven, daar gaat het fout
 3. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Waar de lineaire groei of ontwikkeling met veel moeite of anders met een denkbeeldige balans via een kunstig verzonnen mathematische verbinding, zich als automatisch herstellend voordoet in een tegengestelde richting, daar kun je niet serieus spreken van een situatie zonder weg. Waar een groei of ontwikkeling zich in de tijd verandert, daar kun je niet serieus spreken van tijdloosheid. Want immers: de groei of de ontwikkeling is altijd per tijd, en dat te meer waar je die groei of ontwikkeling probeert binnen afzienbare tijd binnen de perken te houden of te krijgen. Wees concreet. Elk
 4. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Non-lineair wordt per definitie en naar aard en karakter, voorgesteld in boogjes en is mitsdien niet lineair en ook niet causaal. Hoewel deze causaliteit wel wordt gesteld en bewezen geacht door de wetenschappers, die in staat zijn alle losse eindjes inclusief de chaos, in één beschrijvende formule voor te stellen. Wat daar gebeurt, is het bezwijken voor de begeerte en de verleiding om wat zich recht en wettig en causaal aandient, te bezweren en te bedwingen en te beheersen met modellen, voorstellingen, en beschrijvingen die hun fantastische gestelde hogere waarheid, diepgaander recht, en méér
 5. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Wetenschap is wettige verbeelding. Wettig is causaal, logisch, en in een redelijk verband gebracht met een sluitende verklaring. Onwettig is gesteld, getest en fier overeind gebleven. Want niet alles wat overeind blijft is wettig en voorzien van een sluitende verklaring. Zou jij iets durven formuleren wat in jouw beleving wettig is, en causaal, en verdedigbaar met een sluitende verklaring? Psychologen zullen nooit de waarheid formuleren, want zij menen dat die afhankelijk is van degene met wie ze spreken. Wetenschappers zullen nooit de waarheid kunnen en willen formuleren, want zij menen geen
 6. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  De termen komedie en drama, miskennen dat het gaat om wetmatigheden van hetzelfde gehalte en karakter als de zwaartekracht. Bewustwording van de zwaartekracht, speelt pas een rol als je je er gedachten over maakt. Toch is ook de zwaartekracht onophoudelijk een zaak die prominent aanwezig is in jouw bewustzijn. Dramatisch en komisch wordt het pas, als je de realiteit, of je bewuste omgang ermee, verwaarloost. Wees dapper en beproef de waarheid. Wie zoekt, die zal vinden en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
 7. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Fundamenteel onderzoek dat leidt tot metaforen die ons intuïtief herkenning kunnen geven, zegt niet dat metaforen ook tot fundamenteel onderzoek leiden. Pas wanneer je het denken in metaforen ontvlucht, krijg je grip op je realiteit. Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars, terwijl de vinder op zoek was naar iets totaal anders. Laat staan als je de waarheid gevonden hebt, althans dat stellig meent te hebben gevonden; dan is een daarvan afwijkende waarheid niet alleen onbereikbaar, maar in je perceptie ook ongerijmd en absurd.
 8. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Inderdaad. Dan kunnen we dat deel van jouw inbreng laten vallen, en ons beperken tot het waarom van de onderdelen. Akkoord, dan kun je ook na zo'n diepgaande uitweiding verder.
 9. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Als ik een steen in de wind met de wind mee gooi, dan is die wind harder en sterker door mijn gooien. Die realiteit gaat er aan voorbij, dat die wind er al was en al waait en al hard aankomt met windkracht gekkengetal. Zouden wij economische onbenullen zijn, en zuiver van doen en denken, dan zou die economische fout ons niet deren. Zijn wij monsters van onvrede en liefdeloosheid, dan zou herstel van die economische fout, ons geen zier helpen. Dus, in beginsel wil ik graag met je mee op tournee naar de gewrochten van onze economische wannenzee, maar ik zou daar op geen enkele wijze vervui
 10. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Als ik het goed begrijp, is dit wat TTC inbrengt. Volg ik die lijn van subjectief menselijke waarneming en objectief wereldlijke feitelijkheid, dan lijkt mij, dat het objectieve slechts objectief benaderbaar is met wat naar subjectieve begrippen eenduidig en zuiver slechts kwalificeert als feitelijk. Een theorie is niet feitelijk, maar een gesubjectiveerde voorstelling. Een theorie wordt pas feitelijk, als er geen schakels meer zijn van subjectieve invul, of inleg, of onderbouwing. De objectivering van Jezus, heeft Jezus zelf gebracht en deze is, dat Jezus te identificeren is met de waar
 11. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  De chaostheorie bestaat slechts in het denken van onwillige en onzuivere geesten, maar niet als realiteit, en entropie loochent dat elk deeltje zijn eigen vaste plaats en koers heeft, terwijl de oorsprong duidelijk herkenbaar is als druk. Daarvoor is geen theorie over geordendheid en berekenbare waarschijnlijke voorstellingen van chaos nodig. Want Christiaan Huygens bewees al dat wat wij kosmische straling noemen, in werkelijkheid een volmaakt zuiver patroon moet zijn van harmonisch gelijkgestemde. Zolang jij jezelf meent te moeten funderen op dergelijke voorstellingen, rust je denken op drijf
 12. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Jouw samenstelling voegt de delen in één geheel, dat normatief steeds gelijk is aan de som van de delen. In een eenvoudig beeld: je inhoudswaarde van de knikkerpot is door jouw formule altijd gelijk aan de som van de aanwezige en missende knikkers. Hoeveel knikkers missen of er denkbeeldig méér in de pot gedacht worden, maakt dan niet meer uit: er is een balans en een evenwicht. Maar die balans en dat evenwicht, is er dankzij jouw botte bijl die eenvoudige gelijk stelt, wat zowel in de onderdelen als in het geheel ongelijk is. Toch tref je wel een kern door te spreken van samengestelde begripp
 13. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Antithese is een woord, dat een onverklaarbaarheid kanaliseert voor je verstand, zodat je oprecht meent een logisch verband te benoemen, waarvan je naar analogie ook logische voorbeelden en uitwerkingen kunt geven. Magie, toveren, antithesisch effect, zijn nuchter bekeken termen die kanaliseren wat nog een verklaring behoeft. Maar hoe kun je de wind als effect van luchtdrukverschillen verklaren, als je net een diep kanaal hebt gegraven waardoor volgens jou de wind stromen moet? Dat gaat fout. De vraag is dus welk wettig verschijnsel optreedt, waardoor jij aan de oppervlakte denkt, dat het
 14. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Elk concreet voorbeeld zuiver beschouwd, bewijst de onzuiverheid en de corruptie van de heersende theorieën. Het concrete voorbeeld, geeft een uitkomst van de wet. Daar komt de mens niet tussen. En dat verdraagt de mens niet, En dat is waar het zeker willen weten, overgaat in geloof: het wettige concrete voorbeeld, krijgt een plek en een status en een moreel wettige eigenwaarde in een eigen hoekje met een eigen naam, tot eerbetoon aan hetgeen als theorie was gaan gelden. En opnieuw: de maker sjoemelt niet en de maker heeft niet nodig om met boogjes te maken en te bouwen. Dus elk onverklaa
 15. Tomega

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Wat niet lineair is, volgt ondertussen toch steeds een rechtlijnig principe. Een evenwicht is een afwijking op de extremer wordende waarden van je realiteit. Je zult een catastrofe kunnen voorspellen (en in jouw geval het ontbreken ervan), Toch treedt die niet op. Dan is het zaak, om eerst eens rustig te gaan zitten, en te kijken wat je toch hebt gemist, dat je (in jouw geval) lineaire resultaten krijgt in een overduidelijk excessief wordend geheel. Een monetaire formule brengt geen waarheid of natuur of zuiverheid van gedachten, maar slechts de botte bijl van toerekenen naar jouw waargenomen
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid