Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  2.980
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Zoveel geesten, zoveel scheppingen. Pas als de geesten zien dat ze als vereniging slechts uit één geest zijn, gaan ze zoeken en begrijpen dat uit één geest ook maar één wet en één natuur en één samenhangend geheel kan zijn. En zolang de geesten menen zelf als divers geheel het meeste of meerdere te zijn, is de natuur chaos en onwettig en vooral geestelijk: een komen en gaan van fantastische werkelijkheden. Want godenmensen maken zich voorstellingen naar hun beeld. Foei, wat een destructiviteit heerst onder de geesten! Hoe zouden ze daar verder wensen te denken dan zij in hun beperkingen al bu
 2. Daarvoor kun je de Joden niet verantwoordelijk houden. Hoogstens voor de menselijke maat die ze hierbij meer toepasten, dan hun was opgedragen. Er waren reeds engelen, en er was reeds een paradijs en de wereld biedt in alle bescheidenheid een wereld aan diversiteiten, bijna zonder beperking in mogelijke variaties. Wat mis je aan compleetheid? Niets. Maar wat mist, is de geestelijke wil om dat alles te beschouwen als heilig, en om daarin slechts zuiverheid van denken en doen te wensen en te doen.
 3. Het draagvermogen van een wolk heeft alles te maken met dichtheid van de wolk en met het gewicht van hetgeen moet worden gedragen, en met de aantrekkingskracht van de aarde. Dat jij je niet kunt voorstellen dat er verschil bestaat, is iets van jouw beperkte voorstellingen. Maar bij ijs weet je prima te onderscheiden in dun ijs en dik ijs. En ook daar is dat een zaak van toevallige dichtheid, gewicht, aantrekkingskracht en de inwendige omgevingsenergie. Wat jij aandraagt als ervaringsbewijs, bewijst daarom veel eerder dat er meer is tussen hemel en aarde, dan jij in je primitieve voostelling me
 4. Ok, duidelijk.Dat wordt het dus erger en wereldlijker. Niet iets om de positieve kanten van te zien voor deze wereld.
 5. Realisme helpt. Dat is ook normaal. Denken in termen van heilige vrije mensen, is een roze wolk gehalte die je niet eens op dit forum en in dit vrije land waar kunt maken. Is Rusland een normaaldenkend land? Zijn wijzelf bereid om vrede te sluiten boven onze liefde om met geweld vrede af te dwingen? Zijn ook de geïmporteerde conflicten opgelost nu er vrijheid geldt voor de vredezoekers? Heb je daar realistische gedachten over? Is dat een voorbeeld, dat bewijst dat haat legitiem is?
 6. Israël bestaat uit oorspronkelijke Joden, die in de Europese cultuur opgenomen zijn of zouden moeten worden, in plaats van verdreven en vernietigd. Vanuit Europa verdient Israël daarom alle steun. Israël bestaat uit Europeanen die in een ghetto- gebied wonen waar ze nog meer door de bevolking worden gehaat dan onder nazi-Duitsland. De islam daarentegen is nog niet een volwassen godsdienst en cultuur geworden, en hakt in op andere culturen alsof ze geen recht en geen vrede ooit met hun wereldlijke omgeving hebben gehad, en alsof ze dat normatief zelfs niet willen en zoeken. De onderlinge afstan
 7. Dus als nu uit de puinhopen van Israël een messias opstaat, zal die de aarde regeren samen met de christenen? En is dat dan een wereldlijke staat of Joodse staat of Christelijke staat?
 8. De mens is een emotioneel wezen, en zal daarom complexe uitkomsten geven. Maar zelfs in de wiskunde zijn complexe getallen een verdraaiing van de natuur door geforceerde systemen van onwettig denken. En zelfs in de natuurkunde worden moerasstelsels en intrinsiek tegenstrijdige wetten gehanteerd om de zielen te vervoeren. Dus is het zaak niet de geest van de mens te beproeven, maar om het feitelijke en wettige en natuurlijke te beproeven of het wel of niet secuur past in de fundamenten van vast en natuurlijk en causaal. Want het is geen enkel probleem om onvaste en onwettige en onnatuurlijke ve
 9. Nee, de mens is een emotioneel wezen. De wet is echter zonder emotie. De ratio is zonder begrip. De natuur zonder inlevingsvermogen. Daarom zal de ziel veel winnen waar hij zich door wet en natuur en ratio laat onderwerpen. En de ziel verliest veel, waar hij wordt geleid door de diepere lagen van denken. Want daar is geen wet en geen natuur en geen rationele verbanden. Maar slechts, verbeelding, fantasie en het spel der geesten die heersen over wet en over natuur en over rationele causale verbanden. Ga maar na voor jezelf. Het hoogst haalbare is het overgeven aan dimensies en systemen die niet
 10. De vermetelheid van de kleren van de keizer begint bij het passen van de schoen. Oorlogen volgen geen verklaringen, maar begeerten en bloeddorst. Sluitende verklaringen sijn onbemind als strategie, omdat ze naar hun aard niet dienen, maar heersen.
 11. Beetje als zeggen dat geld uit het niets komt, het zegt nog niet hoe we ermee omgaan. Causaal rationeel sluitende verbanden dwingen tot een vereenvoudigde en wetmatige weergave van alles. Geld komt uit het niets, totdat je formuleert wat geld normatief is of moet zijn. Dat bij geld een eigenschap als vertrouwen de plaats inneeemt van het zijn, is absurd. Zo komt ook wetenschap uit het niets totdat je formuleert wat de wetenschap normatief is of moet zijn. Dat bij wetenschap natuurwetbrekingen en filosofie de plaats innemen van het zijn, is absurd. En zonder sluitende definities en v
 12. Als je eens opzoekt hoe ferm de wetenschap spreekt over hetgeen is ontdekt, zou je toch echt niet menen dat er geen absolute zekerheden zijn. Steeds is daar het diepgewortelde geloof dat de wetenschap dichter is genaderd tot het absolute. Dat is waarom in dieper overwegende disciplines wordt gesproken van paradigma's. Ten diepste begrijpt de mens en het systeem van zichzelf dat er een geloof mee verbonden is. Zonder dat ook maar ergens in het denken en weten tijd en ruimte toe te kennen. De waarheid is ondertussen dat Wetenschap zichzelf volkomen heeft losgemaakt van kennis, en dat kenni
 13. Het komt er eigenlijk meer op neer dat niemand zich aan de wet kon houden, op 1 na. Het zijn systeemkenmerken van de samenleving van God en de mens. 1. God en de mens samen in Gods heerlijkheid. Daar was geen andere wet dan de liefde voor de schepping, en in die schepping de liefde voor God, die groter is dan de liefde voor de schepping. Met behulp van de boom van kennis van goed en kwaad, die het systeem inhoud gaf met een verleiding om God te helpen met meer begrip en kennis hoe de mens God kan liefhebben en dienen, en ook met een doodstraf als voor de verleiding werd bezweken. M
 14. Hoe letterlijk moeten we de stem van de ezel van Bileam nemen? Het was niet de ezel, maar een engel van God. De vraag is dus, of ze de stem konden waarnemen. Is dan relevant of dat via een satellietverbinding is, of een draadverbinding of en roepstemdoor de lucht? De essentie is dat er een stem is gehoord. Voor het geloof is de wijze van transmissie niet relevant. Maar wel dat er iets is waargenomen. En als er niets is waargenomen, valt heel dat verhaal van Christus met de drie apostelen weg. En alles.
 15. Dan was de wet dus niet goed genoeg? En die is duizenden jaren van kracht geweest... Die wet was wel degelijk in staat om een verandering van gezindheid te bewerken. Besnijdenis van het hart is een term uit de wet van Mozes. Liefde voor God, in plaats van vrome offers zonder liefde, was een hoofdthema van de profeten. David was een grote liefhebber van de wet, juist omdat de wet hem steeds op de verandering van gezindheid wees die nodig was. Dus ook heel het concept van leiding door de Geest en Leiding doordat Christus wordt aangenomen, is kort door de bocht. Want de leiding doo
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid