Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  1529
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Dat is niet eens een stijlfiguur, maar gewoon een rare ordinaire diskwalifcatietechniek. Jij hebt het er steeds over, niet die ander. Waarom houd je je niet bij het onderwerp? Drogreden en verdraaiing en suggestie en indruk wekken, breng je in tegenover concrete bijbelteksten, zoals: Mattheüs 19:23-24 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. Misschien to
 2. Dat is in het algemeen wat mensen doen inderdaad: wat goed is in eigen ogen. Dat geldt voor iedereen, ook de mensen die in een god geloven, welke dat ook is. Christenen zijn dus geen uitzondering, maar volgen gewoon de regel. Je mist even dat er direct boven staat, dat het Woord van God verlaten wordt. Goed doen in eigen ogen, is zeggen dat de mens niet meer ijkt en zich niet meer houdt aan wat God heeft gezegd. Het geeft aan dat alles nog goed is en prima, op orde, maar zonder confrontatie aan de door God gestelde norm. En natuurlijk geldt dat ook voor het kind dat zijn vaders
 3. "Als je de context van de kruisiging van Jezus voor alle zonden verdraait naar een gebod, waarbij mensen zich onder druk gezet voelen dat ze Christus moeten volgen en het eigen vlees moeten loslaten, kun je juist mensen de kerk uit stoten." Nu jij weer. Mattheüs 11:4-6 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet
 4. Dat is een opdracht, en met een complement: wees gehoorzaam.
 5. Daar ben ik het helemaal mee eens ik ook.
 6. Doe je de ogen dicht als je zoekt te begrijpen, of doe je ze juist open, om te zien hoe het zit? Zijn geloofsvruchten tot verheerlijking, uit het geloof en uit de heilige Geest, of uit wat in dat geloof en uit die Geest vervolgens wordt gedaan? Handelingen 17:11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.
 7. Inderdaad, goed voorbeeld, zoiets wordt ook gezegd bij het manna. Hoewel ook gezegd kan worden dat de overvloed in de Wet van Mozes ingebakken is, zodat het kaal schrapen van land en schuldenaars streng verboden is. En denk ook aan het hier en nu: 24 uurs economie geeft letterlijk stikstofnood aan de schepping, terwijl dat naar de Wet van Mozes verboden geweest zou zijn. Liefdeloosheid, maakt ook het gerechtvaardigd vertrouwen kleiner: er komt spanning te staan op de geestelijke draagkracht van het systeem.
 8. Alles staat of valt met je geloofsvertrouwen, dat je niet ziet aan de buitenkant: "Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen." 1Corinthiërs 4:15-21 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheüs tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in den Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle Gemeenten leer. Doch sommigen z
 9. Ja, het klopt, denk ik. Maar de mens zet zichzelf klem. Het doet er niet toe, en daarom kun je het veilig negeren of ook niet negeren. En zo groeit materialisme zonder dat je het weet. In sommige refo-omgevingen bijvoorbeeld schijnt naar men zegt liefde voor merkkleding norm te zijn. Er bestaat geen kerk waar je gratis lid van kunt zijn. Dat bewijst dat de norm is losgelaten, en het is symptomatisch voor het geloofsvertrouwen, dat ontbreekt. Een ander aspect waarin je het ziet, is in de vele hypotheken. Kan een huwelijk wordt al gezegd dat de mens niet langer alleen God kan dienen, maar do
 10. Zegt Freud. Met een niet minder begrip voor wat je zegt. Voor een christen is er altijd een zaak en een voorspiegelfunctie, maar de beste stuurlui staan daarbij altijd aan de wal. Met het strafhof in Den Haag, komt het soms toch dichterbij, zoals toen Sadam Hussein dreigde op onwettige gronden gepakt en gelyncht te worden (op dezelfde wijze als een Edomiet de priesters van Nob ombracht en net zoals de farizeeërs Pontius Pilatus inschakelden) en een beroep deed op dat hof en ook de hulp inriep van onze advocaat Knoops. Dan ineens, krijg je de situatie dat overheidshandelen wordt beoordeeld en
 11. Als je een witte auto koopt, zie je ineens allemaal witte auto's. Als je door de Geest wordt geleid dan ervaart je ziel voortdurend waarheden, die ondertussen geen ander doel dienden dan bevestiging van het geloof en het drijven tot wat wèl uit God is en uit waarheid en uit liefde en uit recht en uit barmhartigheid. En dat is je antwoord: het waren niet de Beatles waar het mee begon. Het gaat verder terug. Bewijs: En het gaat nog véél verder terug. Steeds als het Woord van God verlaten wordt, dan begint iedereen "te doen wat goed is in eigen ogen". Wat steeds een aanduiding is
 12. Tomega

  De eerste brief van Petrus

  In welke tijd en in welk volk, zie jij een grotendeelse ongeletterdheid? Of neem je de maat naar de herkomst je eigen volk? Net zoals een film of dinosaurussen vreselijk veel meer oplevert dan het staren naar de botten ervan. Met dezelfde nevenschade en bijwerkingen, als het gaat om een zo zuiver mogelijke weergave van wat er echt was. Met zo'n redenering maak je elke historische wetenschap onmogelijk. Want dan is alles mogelijk. Je zou ook kunnen zeggen, dat historische wetenschap vanuit de aard der zaak een zekere mate van verdichting en invulling betreft, wat
 13. In het kader van geschiedvervalsingbestrijdingsmethoden lijkt me van belang te benoemen dat het typeren van angst en voorzichtigheid en gewetensbelastend-een-andere-kant-opkijken inclusief Desid-schimpstreken achteraf, niet hetzelfde is als NSB gedrag, dat in mijn beleving meer te associëren valt met actieve moraal en wetverkrachting middels Landwacht en hand- en spandiensten om aanhoudingen en razia's mogelijk en efficiënter te maken. Wat ons er tegelijk ook bij bepaalt dat elke vergelijking m.b.t. wet en gezag omver werpen, onrecht doet aan de realiteit, die elke keer goed en kwaad voorziet
 14. Je vult nogal wat voor me in. Ik zie geen enkele reden waarom ik zou geloven dat jij die vuurpijl hebt afgeschoten. Als jij en ik allebei geen bret voor de kop hebben, en dat zien we beiden van elkaar, dan geloven we beiden dat de ander ook geen bret voor de kop heeft, als we de ogen dicht doen. Maar voor jouw beter begrip doen we ziende geloven en houden de ogen open. Jij zegt dan dat je geen enkele reden ziet om een bret voor mijn kop te geloven. (namelijk: Ik zie geen enkele reden waarom ik zou geloven dat jij die vuurpijl hebt afgeschoten) Dank je, daar ben ik blij m
 15. Het volk Israël had niet wezenlijk een andere overtuiging dan jij. Tot ze werden geconfronteerd met Een Die Is. Dat is "Ik ben die Ik ben/zijn zal". Die naam geeft aan dat geloof helemaal geen issue is in het geloof van het volk Israël. Het was vanwege Gods heilige naam en zijn planning met de mensheid, dat Hij zich openbaarde en op pad ging met een hardnekkig ongelovig volk. Dat is wartaal. Of een zelfomzeephelpende stijlfiguur zo je wilt. In je omschrijving heb je ingebakken dat het niet te geloven is. Ook ik, die geloof in God de schepper van hemel en aarde, geloof niet in een God
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid