Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  2.935
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Tomega

  Gezag van God

  Zullen we doen wie het vaakst "je let niet op" roept? Ik begrijp je niet. Blijkbaar denk je voor mij. Waarom is het relevant hoe zondig je was? Heb ik dat ergens gezegd? Nee, maar relevant is of je de zonde die je deed haat en verwerpt, omdat je immers met je geest van Christus bent, en dat je van harte berouw hebt en een gezindheid om nooit weer tegen Gods wil in te gaan. Dat is alles. En hopla het paradijs in. En al die grootmonden die hun zondenstraatje hebben schoongeveegd met cultuur of vrijheid of het allesbegrijpende van God, of de genade of het reeds verkregen geschenk van toegang tot
 2. Dat wat we bevinden, stuurt aan wat we ondervinden en als waarheid der natuur optekenen. Maar het is persoonlijk. Daarom worden we gedwongen en genoodzaakt om niet te bevinden, maar om algemene wetten van waarheid te vinden. Die zijn onpersoonlijk, maar eisen dat elk persoonlijk bevinden zich daarmee identificeert en daaraan ijkt.
 3. Tomega

  Gezag van God

  Omdat er eenheid is, is de Griek niet minder dan de Jood, en omgekeerd de Jood ook niet minder dan de Griek. Want allen hebben voor hun eeuwige leven niets aan de wet, omdat ze die niet houden kunnen, en ook allen zijn ze gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Die eenheid is helder. Toch is er in die eenheid een weg en een bouwen en een tempel en een groeien naar de gemeenschappelijke moraal. Die moraal is enerzijds in betere handen bij de Joden, omdat zij de kennis hebben en dat hebben mogen bewaren, maar anderzijds is de moraal in betere handen bij de Grieken omdat zij nog de eerste li
 4. Tomega

  Gezag van God

  Adam noemt Eva zijn gelijke, niet zijn ondergeschikte. Pas na het fruit incident moet ze hem gaan gehoorzamen. Jammer dat je termen gebruikt als gehersenspoeld. Sorry, het spijt me, maar het precies om reacties als die nu nu ook deze opnieuw, dat ik zo korzelig spreek van hersenspoelen. In deze tijd is een eenvoudig ondoordacht argument in zwang gekomen, namelijk dat "gelijke" betekent zonder gezag. En dat gezag iets is van zonde en liefdeloosheid en heersen. Dat is ondoordacht en omdat het ondoordacht is kun je spreken van hersenspoeling als mensen die ondoordachtheid inbrenge
 5. Hahaha, krijg nou wat. Dat was me niet eens opgevallen. Misschien waren ze daarna weer allemaal teruggekomen. Nu lees ik het nog eens.. en zie ook dat Jezus tegen de Farizeeën zegt: "44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil" Het is mij niet duidelijk hoe serieus jullie hier zijn. Drie overwegingen: 1. Al het volk kwam tot de prediking, vers 2. Er zijn dus steeds farizeeërs en schriftgeleerden aanwezig. Een komen en gaan, kun je daar wel aannemen, want de prediking was op een openbare plaats. 2. Als de prediking wordt onderbroken en
 6. Tomega

  Gezag van God

  Dan heb jij waarschijnlijk een zelf geschreven versie van Genesis, want in de gewone versie staat dit niet. Of jij bent gehersenspoeld door je tijdgenoten. Want de door Paulus geschreven versie van de bijbel zegt heel nauwkeurig dit in 1Corontiërs 11:7-11=> Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
 7. Spiegel, spiegel, aan de virtuele kant, wat is het punt waarop je brandt?
 8. Het is eerder een zaak van discipline en inzicht: als de conventies worden gefundeerd in natuur, wet, wiskunde en logica, dan richt een controverse zich meer of minder impliciet tegen natuur, wet, wiskunde, en logica. De kans dat de conventies overeind worden gehouden is dan vele malen groter, want er kan met bewijskracht, logica, en wiskundige precisie over worden gesproken.
 9. Waarheid is persoonlijk, en daarmee relatief. Als iemand erbij staat en hoort hoe de mensen schimpen en hoort hoe Jezus ook door de moordenaars wordt toegeroepen (Heere gedenk mij, zal een roep zijn geweest eerder dan een bedeesde vraag), dan kan de toehoorder in oprechtheid getuigen van de waarheid dat er van alle kanten spot klonk. En merk op dat alleen al de letterlijke tekst van een moordenaar, die roept "gedenk mij in uw Koninkrijk" in lijn kan zijn met de spot van "haal ons van het kruis", Pas als je de context hebt of hoort, ben je een getuige met een ander verhaal. Dit is in een rechts
 10. Dus man-up en onderken ten eerste je eigen fouten in verwijzingen naar de aartsvaders. En ten tweede is er een conflict waar je wat gemakkelijk bij langs lijkt te schuiven. De man is verantwoordelijk voor de vrouw. Het gezag ligt bij de man, Dus de klacht over het gezag is zwaarder, dan de klacht over degen die iets doet onder gezag van iemand anders. Foei! David; de vrouw van een ander begeren, met machtsmisbruik haar man wegwerken; foei! Het gaat er niet om dat iemand foei roept over wat als verfoeilijk reeds is ingebracht, maar het gaat er hier om dat onze
 11. Dan zou chemische reiniging het gebod wegnemen. Maar het gaat om de plaats van de mens, en de afstand tot God en het heilige, onbesmette. Dat dat doorwerkt in hygiëne en gezondheid is een logische afgeleide en gevolg en meer overdrachtelijk als zegen. Schoenen uit is ook een gezindheid tot heiliging. Het toedichten van motieven en doelen, is een breed bestaand verschijnsel om de wet en de norm te ondergraven of geheel terzijde te stellen. En wat als motief of doel wordt benoemd, blijkt vaak vanuit een concreet motief en doel te worden gedaan. Er wordt ingelegd en ingelezen om zelf iets da
 12. Mensen zijn van nature polygaam. Niet naar de moraal, die nog altijd wordt beheerst door de prins op het witte paard, en de prinses die wordt gewonnen. Maar wel naar het vlees, dat de begeerte volgt, en niet zo gevoelig is voor een geestelijke band en eenheid, die juist in de geest niet altijd wordt ervaren of gedeeld. Het begrip dat jij heir gebruikt, is van een heel andere aard en strekking en gaat meer over het loslaten van moraal en verstand, om zowel lichaam als ziel over te geven aan de emotie van het seksuele van het moment. In die context is de moraal juist om te abstraheren van een en
 13. Inderdaad. Het leven is in het licht, dat als een kleurenspectrum in alle soorten van vermenging voorkomt. Maar het Woord biedt daarin anker, richting en hoop, over de Morgenster en hoe die doorkomt. Het woord is om de ouders te eren als gezag van God. De natuur leert om jezelf te zien als de genen van je ouders. De leer is om te zijn en te blijven in wie je ouders zijn, naar de geest van je ouders. En het Woord spreekt van een eenheid die zo innig is, dat de een slechts wil zijn wat de ander is en slechts doet wat de ander vraagt. Ook leert het Woord dat de natuurlijke eenheid minder sterk is
 14. Die zonnen lagen al in de schuif, anders bestaan ze nog steeds niet. En de vraag is dus of wat kan, ook inderdaad past. Dat is voor de een, maar voor de ander juist net andersom.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid