Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

TTC

Members
 • Aantal bijdragen

  4521
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over TTC

 • Rang
  CrediRog

Contact Methods

 • Website URL
  https://panarchisme.wordpress.com/

Recente profielbezoeken

616 profielweergaven
 1. Begin dan maar aan de rozentuin, om misschien straks wakker te worden omdat je wat vergeten was. Bommen en granaten, waar je geen invloed op had, dacht je. Realisme is niet hetzelfde pessimisme, het kwade verdwijnt niet plots omdat je een rozentuin hebt gebouwd, voorbij aan de muur gebeurt er immers nog heel veel. Dan blijkt misschien de vergeefse moeite, het duale schone de mist in, helaas.
 2. Hoe die processen verlopen is ook gekend, netjes in kaart gebracht door mensen die daar aandacht voor hebben gehad. In praktijk, als 'overtuigend bedoelde boodschap' kunnen we die 'reset' als voorbeeld nemen. Dit begrip 'reset' kunnen we sowieso zien als een containerbegrip, het 'anders willen kijken' is aan de ontvanger van de boodschap maar blijkt - zoals je terecht aangeeft - minder eenvoudig dan we misschien hoogmoedig willen pretenderen. Zo gezien, God kan ons dan wel een tijdloze remedie 'reset' offreren, het is aan de mensheid om er ook wat zinnigs mee te doen, punt. Het proces omschreven: Elaboration Likelihood Model (ELM) Het ELM onderscheidt twee routes die tot overtuiging kunnen leiden: de centrale route (Engels: central route) en de indirecte route (Engels: peripheral route). Processen die via de centrale route verlopen vereisen een grote mate van aandacht, waardoor ze geneigd zijn dominant aanwezig te zijn onder condities die een grote mate van uitgesprokenheid stimuleren. Centrale routeprocessen onderwerpen een overtuigend bedoelde boodschap aan een nauwgezet onderzoek om de waarde van de gebruikte argumenten te kunnen beoordelen. De uitkomst of de boodschap al dan niet overtuigend gevonden wordt is afhankelijk van de unieke cognitieve reacties van de ontvanger. Welke route gevolgd wordt is afhankelijk van de mate van uitgesprokenheid. Zowel motivatie en de geestelijke vermogens van de ontvanger bepalen de mate van uitgesprokenheid. Twee voorbeelden van motivationele factoren die van invloed zijn op de gepercipieerde uitgesprokenheid van een boodschap betreffen de relevantie voor de persoon die de boodschap ontvangt en de autonome geneigdheid tot overdenken van de ontvanger. Factoren die gerelateerd zijn aan de geestelijke vermogens van de ontvanger betreffen de afwezigheid van afleiding en het beschikken over relevante noodzakelijke kennis om de logische argumenten op hun merites te beoordelen. In geval van gematigde uitgesprokenheid zal een combinatie van centrale en indirecte processen de wijze waarop de informatie verwerkt wordt beïnvloeden. (bron) In beeld, 'reset' als middel met als doel een 'sociaal duurzame samenleving' (eindtijd-vredesrijk)
 3. Dan heeft het ook weinig zin, straks vallen de bommen in onze rozentuin, zoiets?
 4. Ja, het resultaat is werkelijk verbluffend, het lukt dus niet.
 5. Jouw betoog doet een beetje denken aan onderstaand beeld, het is als zeggen dat er geen (monetair) probleem is maar er toch weer een probleem van maken omdat we het bekende niet kunnen loslaten. Welke 'hogere macht' is er dan nodig om dit duidelijk te krijgen? Ik weet het, het is niet jouw wereld maar toch, het is gangbaar in deze wereld. Ja, een reset, leuk idee als er ook iets mee gedaan wordt, het ligt vandaag (en niet enkel vandaag) voor de hand. De geschiedenis leert, of ook helemaal niet. Staat mooi, nu de praktijk nog.
 6. Hoe zou je daar aan beginnen? Starten bij de primaire behoeften en zorgen dat we dat al voor elkaar krijgen? Of is dat te moeilijk voor mensen?
 7. Kunnen we dat kader niet nog wat menselijker maken? De riemen hebben we al, waar varen we heen?
 8. Zo gezien hebben we dus 'enkel' een andere doelstelling (behoefte?) nodig, beetje als zeggen dat we morgen plots allemaal altruïst zouden worden? Leuk idee maar acht je het ook realistisch? Anders gezegd, is de mensheid niet gedoemd tot steeds hetzelfde waardoor we die geambieerde 'culturele transformatie' nooit zullen kunnen realiseren? Die noodzakelijke 'reset' komt mi hiermee nog meer op de voorgrond, niet minder. Bezit bestaat in werkelijkheid niet, bezit is een aanname die we met veel documenten trachten te onderbouwen. Met die 'resetknop' is veel mogelijk in een typisch 'geldgedreven' wereld, waarom denk je dat de mensheid deze optie niet gebruikt? Ongekend is onbemind? Of louter een kwestie van vaardigheden aanscherpen middels kennisdeling? Of simpelweg een nieuwe behoefte scheppen? Beetje zoals we hier nu doen eigenlijk, niet?
 9. Misschien begrijp je het beter middels onderhavig verhaal. Een vliegtuig raakte in dichte mist uit de koers en alle inzittenden waren natuurlijk vreselijk bang. Er was ook een predikant aan boord. En afgezien van hem, zat iedereen te jammeren en te transpireren van angst. De predikant droeg alle mensen op om te knielen voor een gebed. En iedereen deed dat ook, behalve een zakenman, een klein mannetje. De dominee vroeg: “Waarom bid jij niet?” De man zei: “Vergeef me dominee, ik weet niet hoe ik moet bidden; ik heb dat nog nooit gedaan.” Maar het was nou toch wel de hoogste tijd voor gebed, het vliegtuig kon elk moment neerstorten. Daarom zei de predikant: “Okay, er is nu geen tijd meer om het nog echt te leren, dus: gedraag je nu maar net alsof je in de kerk bent.” De zakenman liep het gangpad af en haalde het geld op bij de mensen.” (bron)
 10. Gaat steeds over hetzelfde fundament nochtans: Jezus verwijst naar de mens in het verhaal => jouw kenbare en navolgbare voorbeeld, een personage dat tot 'verlichting' gekomen is. Christus verwijst naar het innerlijke of het Goddelijke => het 'licht' tot expressie gebracht middels of doorheen Jezus, is niet het beeld op zich. Jij kan worden als Jezus, vergelijkbaar zou je dan 'Gaitema Christus' gaan heten. Vandaar, Christus is niet de familienaam van Jezus maar verwijst naar de Goddelijke kiem die in ons allen gelegen is, in veel andere termen omschreven. Velen wachten op jou.
 11. Al blijft het vooralsnog een beetje vaag maar begrijp - stilaan maar zeker - wel waar je naartoe wil, ik orden wat zodat het voor mezelf (en de lezer?) duidelijker wordt. Primair (geldonafhankelijk) De absolute voorwaarde is dat wij moeten eten om te leven. De gecreëerde voorwaarde is dat wij ervoor moeten zorgen dat er iets te eten is. De handeling (vaardigheid) is zaaien en oogsten, of arbeiden in algemene zin. Secundair (geldafhankelijk) Een gecreëerde voorwaarde is bijvoorbeeld is dat we geld nodig hebben om te kunnen leven. Deze is niet absoluut, want al het leven om ons heen functioneert prima zonder geld. De absolute voorwaarde heeft hier echter betrekking op de gecreëerde voorwaarde. In al onze behoeften moeten we onszelf kunnen voorzien door middel van geld. In het verlengde beschouw je wat je aan het hart ligt, namelijk 'stelen'. Binnen het primaire stelsel heeft geld geen waarde, dit wijzigt drastisch binnen het secundaire stelsel waarbinnen we geloof/waarde hechten aan geld. A Primair Geld voorziet niet in hun behoefte, ze zijn genoodzaakt zichzelf in hun behoefte te voorzien op een andere manier. Waarmee ze slechts aangeven dat je dus geen geld nodig hebt. De gecreëerde voorwaarde voldoet niet om iemand te voorzien in zijn behoefte. B Secundair Stelen voorziet in de behoefte van geld door de gemaakte buit te verhandelen. Daarmee houden ze zich aan de absolute voorwaarde dat je geld nodig hebt om je te voorzien in je behoefte. Wat inzichtelijk maakt dat mensen zich dus niet houden aan gecreëerde voorwaarden, wel aan absolute voorwaarden. Suggestief, we zouden nu geld (secundair) overboord kunnen kieperen en terugkeren naar een geldloze (primair) samenleving, het betekent niet (zie jouw voorbeeld) dat het 'stelen' verdwijnt. Als denkoefening maakt het me wel bewust hoe onze samenleving 'geketend' is aan geld, een element dat niet strikt noodzakelijk is om te kunnen functioneren. Ergo, los van het stelen, geld is een praktisch ruilmiddel en/of handig meetinstrument. Op dit punt kom ik graag terug tot jouw 'reset', hoe kunnen we die gebruiken in relatie tot onze hedendaagse problemen of 'wat is'?
 12. Bij 'opnieuw gaan kijken' (resetten) kan ik me wat bij voorstellen, net zoals een 'perceptieverschuiving' tot de mogelijkheden behoort voor wie opnieuw wil gaan kijken. Dit perspectief 'voorwaarde' is me nog niet zo duidelijk, kan je dit nog wat nader toelichten alvorens we verder gaan? Wellicht mis ik ergens een 'kronkel' waardoor het niet volledig op z'n plaats valt, de interactie tussen 'behoefte' en 'vaardigheden' leidt - gezien de immense variëteit - tot een gigantisch complex waar we dagelijks getuige van zijn, geen probleem hiermee.
 13. Ben ik het zeker mee eens, vraag stelt zich alvast hoeveel mensen kennis hebben van wat zo een 'culturele transformatie' betekent. Ik vrees dat een meerderheid daar zelfs nog nooit van gehoord heeft, hierover ernstig nadenken is een volgende stap die ook niet vanzelfsprekend is. Neem het voorbeeld van jouw voorgestelde 'reset', bevraag hierover mensen in jouw omgeving en de antwoorden zullen voor zich spreken. Ben er alvast van overtuigd dat je dit al eens gedaan hebt, hoe waren de reacties?
 14. Gelukkig kennen we jou al langer, begin bij de primaire behoeften en zelfs dat zal teveel zijn om te begrijpen. Maar doe rustig verder, het is leerzaam.
 15. Misschien is het een optie om 'christelijk' te vervangen door 'menselijk', wat rest is dan het goede cultiveren als een gezamenlijke doelstelling.