Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

TTC

Members
 • Aantal bijdragen

  5448
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over TTC

 • Rang
  CrediShark

Contact Methods

 • Website URL
  https://panarchisme.wordpress.com/

Recente profielbezoeken

756 profielweergaven
 1. Welke functie bekleed je in het leger? Wie zou je eerst willen vernietigen? Verdeelde eenheid is altijd interessant om diepgaander te exploreren, wie zijn zij? Bestaat er ook een rangorde?
 2. De weg van het behoud zegt dat je nu beter wat meer aandacht kan hebben voor vrouw en kind, de geest is verdorven. Onderhand zie je overal Satan, achter elke hoek en straatsteen om dan te zeggen dat je niets hebt met paranoia? We hopen oprecht dat de therapeut van dienst je nog kan helpen, of werkt die misschien ook in dienst van Satan misschien? En dat alles zou dan nog iets te maken moeten hebben met religie? Enkel medelijden staat hier gepast. Werk je per toeval bij de kolderbrigade?
 3. Gaitema zou beter wat aandacht besteden aan z'n gezin, straks zijn wij weer de schuldigen. Of zijn z'n vrouw en kind ook virtueel misschien?
 4. Wat ons te wachten staat, het is best deze dagen in te korten zoals een aantal ons laat weten. Hoogtepunt Voor de gemeente op aarde is Jezus’ wederkomst een hoogtepunt in haar ontwikkeling. Het proces van de eerste opstanding wordt voltooid (Op.20:6). De verheerlijking wordt een feit (Fil.3:21, Col.3:4, 1Pe.5:4). De vereniging met Christus komt tot stand (2Th.2:1). Jezus verschijnt met ‘de wolken’ (Op.1:7): met zijn hemelse gemeente van ontslapenen (zie BS 33/6,9). Ook zij krijgen deel aan Gods heerlijkheid. Jezus’ wederkomst brengt al de zijnen bijeen: er ontstaat één verheerlijkte gemeente in hemel en op aarde. Zij mag naast Christus plaatsnemen op de troon (Op.20:4). Om met Hem als koning te heersen (vs.6). Het duizendjarig vrederijk begint: de tijd van de wederoprichting aller dingen, de tijd waarin alles wordt hersteld (Hand.3:21 NBG/NBV). In de komende bijbelstudies werken we het bovenstaande verder uit. Dieptepunt Voor de antichrist en de zijnen is de wederkomst van Jezus een dieptepunt. Zij krijgen deel aan het verderf. Zeven schalen van gramschap treffen de antichristelijke gemeente (Op.16). In de slag van Harmagedon - hun laatste strijd tegen Jezus Christus en zijn verheerlijkte gemeente - gaan zij ten onder. Hún einde is de poel des vuurs, die van zwavel brandt (Op.19:20). Ook dit werken we in de komende bijbelstudies verder uit. (bron)
 5. Volgens jouw geloof gaat de wereld letterlijk kapot als Jezus terugkomt, blijkbaar heb je een nieuw soort christendom verzonnen maar dat volledig terzijde en betekenisloos voor je. Ik zou zeggen, dikke proficiat!!! Het is werkelijk een meerwaarde om het deficit van het christendom beter te kunnen begrijpen en gelukkig zijn er ook christenen die een en ander nog wel ernstig nemen, factum stultus cognosit.
 6. Veel mensen zijn al lang bezig met die verzoening en herstel, vraag gerust aan je therapeut waarom je al dat nobele werk steeds wil kapot slaan. Het antwoord ligt voor de hand maar laat dat een verrassing voor je zijn, succes.
 7. Over de axis-mundi, over opgaan en neerdalen, verderf, verzoening en herstel. Hoogtepunt Voor de gemeente op aarde is Jezus’ wederkomst een hoogtepunt in haar ontwikkeling. Het proces van de eerste opstanding wordt voltooid (Op.20:6). De verheerlijking wordt een feit (Fil.3:21, Col.3:4, 1Pe.5:4). De vereniging met Christus komt tot stand (2Th.2:1). Jezus verschijnt met ‘de wolken’ (Op.1:7): met zijn hemelse gemeente van ontslapenen (zie BS 33/6,9). Ook zij krijgen deel aan Gods heerlijkheid. Jezus’ wederkomst brengt al de zijnen bijeen: er ontstaat één verheerlijkte gemeente in hemel en op aarde. Zij mag naast Christus plaatsnemen op de troon (Op.20:4). Om met Hem als koning te heersen (vs.6). Het duizendjarig vrederijk begint: de tijd van de wederoprichting aller dingen, de tijd waarin alles wordt hersteld (Hand.3:21 NBG/NBV). In de komende bijbelstudies werken we het bovenstaande verder uit. Dieptepunt Voor de antichrist en de zijnen is de wederkomst van Jezus een dieptepunt. Zij krijgen deel aan het verderf. Zeven schalen van gramschap treffen de antichristelijke gemeente (Op.16). In de slag van Harmagedon - hun laatste strijd tegen Jezus Christus en zijn verheerlijkte gemeente - gaan zij ten onder. Hún einde is de poel des vuurs, die van zwavel brandt (Op.19:20). Ook dit werken we in de komende bijbelstudies verder uit. (bron)
 8. Of een inhoudelijk debat over het onderwerp van het topic? In het topic over de eindtijd werd verwezen naar het feit dat Jezus nooit is weggeweest, dit strookt niet met het idee van z'n toekomstige wederkomst. Het is daarom een interessant thema om diepgaander te exploreren, centraal staat de axis-mundi waar hemel en aarde geen verschillende of afgescheiden werkelijkheden zijn maar in elkaar verweven zitten of elkaar raken. De premisse is dat mensen ook toegang hebben tot de hemelse sfeer waar ze Jezus kunnen ontmoeten, in deze zin is Jezus nooit weggeweest aangezien hij daar altijd is. Bij z'n wederkomst kunnen we denken dat Jezus effectief neerdaalt naar de aarde, dit is een andere benadering. Onderstaande benchmark verwijst naar deze constructie, naargelang perceptie/ervaring leidend tot een beslist boeiend debat. Maar is Jezus ooit weggeweest? Om het mysterie van hemelvaart te snappen moet je iets weten over wat “hemel” eigenlijk is. In ons denken gaan we uit van een zichtbare werkelijkheid welke is (a) geschapen door god of (b) ontstaan is door een oerknal. In beide gevallen gaat men uit van een beginpunt en misschien een eindpunt met daar tussenin de lineaire tijd. De religieuze hemel als in “de woonplaats van God” staat letterlijk buiten dit wereldbeeld. Voor gelovigen is de hemel erg ver weg. Dit is een “dualistisch” wereldbeeld. Niet afkomstig uit de bijbel zelf, maar ons aangedragen door Plato en andere Griekse filosofen. De bijbel kent echter een heel andere wereldbeeld: de Axis-Mundi, de “as van de wereld”. Een werkelijkheid waarbij aarde en hemel twee sferen zijn die elkaar raken. De hemel is dus niet een andere werkelijkheid, maar een onderdeel van de werkelijkheid. In dit “axis mundi”- denken is er geen sprake van een beginpunt of eindpunt van van functionele ordening en vervulling. De mensen in de oertijd zagen al dat hemellichamen te maken hebben met de gebeurtenissen op aarde: In de hemel, zo ook hier op aarde. Daarnaast werden bomen, heilige mensen en vooral heuvels en bergen gezien als raakpunten van hemel en aarde. Op deze heilige plaatsen ontstonden tempels waarbij een heilig spel werd opgevoerd om uit te beelden hoe een mens van de aarde naar de hemel kon gaan en terug. Daarbij vond dan een transformatie plaats. Na een ontmoeting met de hemel was er iets veranderd (gedrag, vergeving of heiliging, theosis). (bron)
 9. Wees voorzichtig.
 10. Misschien heb je meer aan een forum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, je bent beslist niet alleen. Verder kunnen we slechts adviseren om een aantal denkbeelden los te laten, ze helpen je echt niet vooruit in de worsteling des levens. Van harte.
 11. Kom misschien even tot bezinning, misschien ga je dan andere dingen zien. Het is ook maar een welgemeende suggestie natuurlijk, veel succes. Je hoeft niemand te wurgen, herinner nog dat God zich op verschillende manieren openbaart. Met Dabrowski in het achterhoofd, een openbaring is een religieus proces waarmee God zichzelf bekendmaakt aan mensen, dit kan zijn een tekst, een idee, een toespraak van een profeet of gebeurtenissen. In de theologie wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke- en bovennatuurlijke openbaringen. Zo spreekt de natuurlijke openbaring over Gods aanwezigheid in de natuur en de overtuiging dat mensen het vermogen hebben Gods handelen daarin te (her)kennen. Er zijn zeven verschillende manieren van openbaringen bekend: Via een droom Een Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat een engel zich toont Een engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt Een openbaring neerdalend in een soort klokgelui, afnemend naarmate de boodschap begrepen wordt Een engel die zich in zijn werkelijke gedaante toont Een aanspreken van bovenuit, vanachter een hemels gordijn Zonder tussenkomst van een engel, direct door Gods openbaring Openbaringen zijn van alle tijden en alle religies. Echter, in die gevallen dat de openbaringen niet door de volgelingen van een andere religie erkend worden, worden ze vaak door religies gezien als misvatting of soms bezetenheid door de duivel. Hedendaagse auteurs die geschriften met openbaringen uitbrengen, worden door de meeste religies met grote argwaan bekeken, omdat men in twijfel trekt dat die openbaringen daadwerkelijk van hun God afkomstig zijn. (bron)
 12. Aha, plots snap ik al die besparingen van overheidswege veel beter.
 13. Dat is een wijze beslissing, zoals je eerder al aangaf in een post.
 14. Het is een doctoraat dat gebaseerd is op getuigenverklaringen, uit ervaring weten we dat het congruent is en wellicht moeilijker te bevatten zonder dergelijke ervaringen.
 15. Heb je nog een andere betekenis die je wil delen? Wellicht dat mooie verhaal van eerder?