Spring naar bijdragen

TTC

Members
 • Aantal bijdragen

  17362
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door TTC geplaatst

 1. Wat is eigenlijk het verschil tussen een schuldkwijtschelding en een tabula rasa, ook te moeilijk?
 2. Dat verhaal van die onbewogen beweger is wel heel bijzonder, in hoeverre daar al enige legitieme uitspraak over gedaan kan worden, kan een aantal E-werkers wel bevestigen dat er op basis van studies nogal wat bewegingen zijn die als redelijk absurd kunnen beschouwd worden, maar het gaat niet om geld.
 3. Wie tussendoor al eens een andere dan conforme afslag neemt en dat pad interessant genoeg vindt om op verder te gaan, stoot spontaan misschien op een aantal bijzonderheden waar je eerder in je leven nooit aan gedacht zou hebben zonder dat pad te bewandelen. Maar zeggen dat het nieuw zou zijn, dat is een brug te ver, maar wel hoopgevend voor wie begrijpen wil, van harte.
 4. Voor een ander ‘menselijker’ toekomstperspectief is het Venus-project een fijne benchmark voor een aantal E-werkers, een grondstof-gebaseerde wereld waarin niemand meer hoeft te werken, er geen bezit meer bestaat, maar iedereen zich zo nuttig mogelijk probeert te maken en alle kringlopen gesloten zijn. Dat is, in het kort, wat het Venus-project voor ogen heeft. Absurde fantasie of bereikbaar ideaal?
 5. Vandaag kunnen we perfect neutraal geld genereren uit de reeds bestaande geldhoeveelheid zonder geld bij te drukken, pas hierna begint de hel.
 6. Het zou voor veel zogeheten gelovigen in het jaar 2021 nog te moeilijk geweest zijn om zich de bedenking te maken dat wanneer er zoiets bestaat als een inflatoir denkspoor, dat z’n tegengestelde benoembaar als een deflatoir denkspoor, ook tot het menselijke potentieel zou kunnen behoren.
 7. Velen spitsten hoopvol de oortjes toen ze met dat onconventionele helikoptergeld en die 'special purpose vehicles' op de proppen kwamen, wat van korte duur was omdat het enkel bedoeld was om 'business as usual' te kunnen verder zetten. Het was een domper op de feestvreugde, de JG dachten in een glimp namelijk dat hun gebeden gehoord waren geweest, maar konden niet anders dan massa’s papierwerk invullen om subsidies voor hun clublokalen aan te vragen, met minimaal succes overigens.
 8. Om te achterhalen hoe ze nu tot dat sociaal vreemde idee van co-creatieve rente zijn gekomen, vergt een minimale inspanning. Als een handig weetje dat verder geen betekenis hoeft te hebben, doch eenvoudig middels een aantal ggz-technieken technisch denkbaar, en veel meer.
 9. Apart was ooit de bedenking dat de weg van de minste energie zou betekenen dat we in het vigerende systeem een aantal parameters en aspiraties kunnen veranderen om zodoende een fluweelzachte evolutionaire doorstart te kunnen maken, maar het was teveel werk.
 10. Heikel is de opdracht wanneer je mensen hoort praten over problemen die eigenlijk al opgelost zijn maar nog niet eerder meer informatie over gegeven werd, om ze dan snel een hyperlinkje toe te vertrouwen en te hopen dat het allemaal wel goed komt, geen garantie op succes. Wie de stilte hoort spreken en dat netjes vertaalt in de vorm van vragen aan het adres van religieuze experten, zal misschien merken dat de stilte ook niet gezien kan worden, het is apart.
 11. Bij het proces is de weg denken we aan een voor het individuele zelf zware beproeving dat gaandeweg voortschrijdende inzichten kan opleveren die als kruimeltjes kunnen gedeeld worden voor zij die er interesse in tonen. Maar die kruimeltjes die als spreekwoordelijke zaadjes gezien kunnen worden krijgen maar zelden aandacht binnen toxische sferen waartoe ze nu net een hulp willen zijn, niet dat ze geheim zouden zijn maar omdat de menselijke geest nu eenmaal met andere dingen bezig is. En dat maakt finaal van die kruimeltjes loodzware betonblokken in de harten van diegenen die ze gewetensvol drag
 12. Leuk en aardig om het te willen hebben over een fluweelzachte paradigmashift, over derde orde veranderingen en co-creatie, als het per toeval als E-werker ook al jaren je niche is en je presenteert in alle integriteit een aantal neutraliserende katalysatoren die hier direct op inspelen met een vraag tot deskundig onderzoek, zal je nadien misschien toch twee keer nadenken vooraleer je allerhande ‘mooie’ praatjes zomaar gelooft, dat is ervaringskennis. Maar net dat is dan ook waarom je hulpvragen stelt, omdat derde orde impulsen inherent inderdaad veel hoop herbergen maar ook een zware impact ku
 13. Je kan ze bezwaarlijk perfectionisten noemen wanneer ze het hebben over kleine dingen die op een bierviltje passen, hierop geschetst de grove contouren van een aantal verklarende beginselen die door verschillende mensen op verschillende manieren geïnterpreteerd konden worden. Hun punt was dat nu net die kleine dingen telkens opnieuw naar de achtergrond verdwenen, maar onderliggend als tijdloos bleven bestaan, om het de volgende keer nog eens te proberen. Maar na verloop van tijd en op basis van repeterend traumatische ervaringskennis werd het voorspelbaar tevergeefs, ondanks alle hoop en vreed
 14. Toen ze eenmaal op zoek gingen naar die ‘crack’ om dat licht te kunnen laten schijnen, kwamen ze niet meer dan een grote krater tegen die wereld noemde, wat ze in verwarring bracht.
 15. Het is en blijft verbazingwekkend hoe moeilijk eenvoudige ideeën doorstroming vinden, een goede manier om telkens opnieuw het denkspoor te verleggen is door ze te vermengen met andere ideeën, wat voor het betrokken subject als uitermate stigmatiserend, denigrerend en marginaliserend ervaren kan worden, ondanks alle hoop.
 16. Een fluweelzachte paradigmashift is op zichzelf al een gestoord idee, omdat we het maar amper kunnen voorstellen dat zoiets überhaupt zou kunnen binnen een omgeving waarin het nulsomspel domineert, maar niettemin wel een aantal andere zaken zou kunnen verklaren.
 17. Je zal het straks merken, wanneer je gevraagd wordt om tot drie te tellen, ben je weg.
 18. Een Kafkaiaans systeem is eenvoudig te herkennen aan het feit dat wanneer je durft zeggen dat er iets mankeert aan het beoordelingsmodel, dat je dan logischerwijs ook gestoord bent, winnen is onmogelijk.
 19. Het punt dat een aantal E-werkers ooit wilde maken was dat bij een fluweelzachte paradigmashift een aantal katalysatoren in rekening gebracht kunnen worden, deze faciliteren dit proces maar niet zonder dat een aantal obstakels onder de deskundige loep worden gelegd. Over specifiek deze obstakels stellen ze in alle preventieve bedachtzaamheid al jaren hulpvragen aan experten, in milde overreding. Het voor sommigen volstrekt normale resultaat is dat ze niet meer als gewone mensen beschouwd worden, dit mogen we blijven slikken alsof we geen empathische gevoelens zouden kunnen hebben, geen hart, n
 20. En als gewone mensen je twee woorden schrijven, begrijp je er vierhonderd niet van. Heb je geen 144.000 zendelingen voor nodig, een goed boek begrijpend lezen volstaat.
 21. Elke dag kijken naar een wereld met problemen waarvan iedereen op internet gewoon kan nalezen waarom ze strikt theoretisch al lang opgelost zijn, is een bevreemdende wereld.
 22. Blijkbaar weet je nog steeds niet wat de toepassingsmogelijkheden zijn van een special purpose vehicle, je zal niet eens durven om hierover na te denken. Je zou immers al een heel andere taal gesproken hebben, wat niet belet om het misschien eens te proberen zonder dat hiervoor enig mythisch lidmaatschap tot deze of gene partij hoeft vermoed te worden. Maar het zal weer te moeilijk zijn, we zullen weer naar boven moeten staren omdat in alle nuchterheid naar de wereld kijken niet van deze wereld is, kennen dat ondertussen. Is niet aan Willempie besteed, we hopen dat z'n hart mag opengaa
 23. Wat veel minder opviel was dat ze achterliggend van hun platte schijf inmiddels een cilinder hadden gemaakt, met als bijzonderheid dat nu de bergketens op het binnenplein alles verduisterden en niet zomaar toeliet om van buitenaf naar het geheel te kijken. De besluitvormingstheorie van Herbert Simon had hen hier deskundig en principieel eenvoudig bij geholpen, net zoals een aantal specifieke technieken waarna ze dachten er goed aan te doen om hierover in alle integriteit experten te consulteren. Toen werden hun harten quasi letterlijk gebroken, hun ongeloof en geweten getart op een manier zoal
 24. Op de terugkeer van Jezus op de Olijfberg wordt het nog lang wachten, zeker nu met al die niet-essentiële reizen.
 25. El Romantico zal je zeggen dat we morgen aan een fluweelzachte paradigmashift gaan beginnen en dat we overmorgen de gebraden kippen uit de lucht kunnen plukken, El Ethica zal het een super idee vinden maar voegt er misschien nog een paar aandachtspunten aan toe die de kippen uit hun vel doen springen, maar hoop in overvloed.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid