Spring naar bijdragen

TTC

Members
 • Aantal bijdragen

  18427
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door TTC geplaatst

 1. TTC

  Wat te wensen?

  Wat bedoel je hier precies mee? Dank.
 2. Finaal speelde het totaal geen rol meer in welke vorm een en ander gepresenteerd zou worden, zonder die ontbrekende schakel ging het vrijwel onbewust steeds dezelfde richting uit, alle hoop gekelderd waardoor ze niet anders meer konden dan nuchter te beschouwen, het strijdtoneel.
 3. De langgerekte horizontale lijn met hieronder miljarden hokjes waarin een wirwar aan getallen zich als een ondoordringbaar pantser liet opmerken, maakte het des te eenvoudiger om toe te lichten waarom een aantal katalysatoren niet gezien konden worden, doch stralend aan de horizon.
 4. TTC

  Hoe is satan verslagen?

  Het pad van liefde en mededogen bracht hen tot een punt dat ze niet meer gehoord konden worden, met als toevoeging dat het meest banale dan ook verworpen zou worden, van harte.
 5. Interessant, als de traditionele opvatting is dat de prefrontale cortex vooral een sturende/regelende functie heeft, en ontbrekende basiskennis dit sturen op een nadelige manier beïnvloedt, wordt het prompt ook veel logischer om te kunnen begrijpen waarom we vrijwel auto-immuun een economie onderhouden die berust op beperkte rationaliteit.
 6. TTC

  Hoe is satan verslagen?

  Wie langs een binnenweg aan de andere kant van de oever is geraakt, kent wellicht ook het verschil tussen appelen en peren.
 7. TTC

  Hoe is satan verslagen?

  De tijdgeest is de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd, zodat andersdenkenden misschien beginnen te denken op een verkeerde planeet te leven. Heel misschien dan wel hoopvol maar volstrekt betekenisloos, van harte.
 8. TTC

  Wat te wensen?

  Repressieve tolerantie is een term die werd bedacht door Herbert Marcuse. Marcuse was van mening dat de media ten onrechte evenveel aandacht besteden aan non-nieuws als aan echt nieuws. Deze vorm van tolerantie voor irrelevant nieuws beschouwde Marcuse als repressief, omdat het het relatieve belang van het echte nieuws doet afnemen.
 9. Dwars door de pijn levert misschien vruchten op die je nooit verkocht krijgt, het is altijd hetzelfde.
 10. Aparte visualisatie bij mindfulness is ons de wereld voor te stellen als een bundeling van miljarden T-rekeningen, deze aan elkaar te hechten zodat een langgerekte horizontale lijn ontstaat met allemaal hokjes, met hierbinnen een veelvoud aan bewegingen, elke dag, miljarden per minuut.
 11. Te gek om los te lopen is zeggen dat we pas iets kunnen begrijpen wanneer we er ook interesse in tonen, nog gekker dat net hierdoor in het innerlijke een aantal illusies kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon, alsof wonderen bestaan. Het neveneffect verdrongen hoop in het hart, vereenzaming en verdriet, mislukking en teleurstelling, innerlijk sterven, het failliet van het zelf, het speelse kind ongezien, onbegrepen, gemarginaliseerd en verworpen, omwille van een illusie.
 12. TTC

  Wat te wensen?

  Veel soorten groei inderdaad, het redelijke evenwicht gecombineerd met evolutionaire processen, kan een kluwen worden. Maar dan komen we al snel bij de klassiekers die zich in veel metaforen en aforismen laten opmerken, kan eindeloos en oeverloos doorgaan. Wie of wat is Zika?
 13. TTC

  Wat te wensen?

  Ja, in hoeverre rente dan nog noodzakelijk is aangezien hierdoor een geldonafhankelijke wereld zou ontstaan, van waaruit die wereldregering dan weer meer aan waarachtigheid zou kunnen winnen. Cascade-effect, stel het voor en er gebeurt meestal iets dat amper laat vermoeden dat er nog zoiets als een vrije wil bestaat, deflatie komt niet op in het bewustzijn, alsof onbestaand.
 14. TTC

  Wat te wensen?

  Ja, ethiek zal ook niet zomaar bestaan, denk ik. Praktische voorbeelden kunnen helpen, analoog aan de drie-eenheid 'these-antithese-synthese'. These, negatieve rente is negatief, iedereen loopt naar de bank om geld op te halen dat er niet is. Antithese, negatieve rente is positief, niemand hoeft naar de bank te lopen en alle partijen winnen erbij. De these kent zowat iedereen, de antithese niet, welke optie kies je dan?
 15. TTC

  Wat te wensen?

  Las nog het volgende, iedere nieuw gevormde sociaal-culturele organisatie omvat en integreert de vroegere vormen en transformeert deze gedeeltelijk. Dit leidt tot een nieuw en hoger systeemniveau waarbinnen de eerdere systemen functionele subsystemen vormen. De totstandkoming van hogere ‘suprasystemen’ ten gevolge van de integratie van voorheen relatief autonome systemen, die voortaan als subsystemen fungeren, is in de systeemtheorie een bekend begrip. Zulke suprasystemen ontstaan als gevolg van het creëren van ‘hypercycli’ waarin de subsystemen in elkaar grijpen onder invloed van cycli die el
 16. TTC

  Wat te wensen?

  Hangt er wellicht vanaf welke connotatie dat meekrijgt, oprecht co-creatief of als een onderdrukkende suprematie, twee verschillende dingen. Bij het eerste kunnen we gaan denken aan het verloren paradijs van Keynes, om maar iets te zeggen.
 17. TTC

  Wat te wensen?

  Alles kan, anders zouden we het ook niet kunnen tegenspreken, en zoeken naar waarheid absurd zonder z'n tegenpool.
 18. TTC

  Wat te wensen?

  Zeer zeker, we leven in een uiterst fragiele wereld, wat hoop biedt omdat het andersom ook zo werkt. Maar dat noemen sommigen misschien een wonder, terwijl het ook gewoon over kinderlijk speelse logica kan gaan, verlevendigend en ontnuchterend.
 19. Als we het nog eenvoudiger zouden maken, zou niemand het geloven. Probeer maar, we kunnen zelfs meer geld recycleren dan er eigenlijk is, dat is nu eenmaal het effect van de relativiteit der dingen. Of anders, de combinatie van de neutraliteit van geld en de geldillusie laat dat eenvoudig besluiten, niet meer, niet minder.
 20. Een aantal is er vol enthousiasme ingedoken en toen ze terug boven kwamen werden ze weggemaaid zonder dat iemand had opgemerkt dat ze ook iets in hun handen hadden, wat ze nuchter doordacht deed besluiten, dat het altijd hetzelfde is, tragisch pijnlijk, van harte.
 21. Naar de beleving van een aantal wordt de schijnbare onverenigbaarheid van verschillende cognities pas echt transparant wanneer ze een aantal ontbrekende elementen in herinnering brengen, simpelweg omdat het toelaat dezelfde situatie vanuit een heel andere invalshoek te belichten. Het is net vanuit die beleving dat hun hoop geventileerd wordt, maar eerder duister en onbegrepen blijft zonder die extra belichting ook toe te laten tot het denken, ondanks simpel.
 22. Je zal in je leven maar de pech hebben om iets op te merken dat amper iemand interesseert, maar wel elke dag over bezig is. Echt dom ben je pas wanneer je daar het fijne van wil weten, simpelweg omdat je dan niet meer kan zeggen dat je dat niet weet, wat voor velen echter betekenisloos blijft.
 23. Als er al zoiets bestaat als een universeel denkvermogen, laat het zich binnen tijd en ruimte wel als enorm versnipperd en vooral conflictueus opmerken. Het zoeken en vinden van harmoniserende katalysatoren is daarom ook geen kwestie van moeilijk, het is een kwestie van aandacht en de bereidheid tot overdenking van wat ontegensprekelijk reeds bestaat, tijdloos.
 24. TTC

  Wat te wensen?

  Ja, dat is dat chaosvenster waarin we verkeren, wat bizar genoeg ook tijdloos is. Jezus zei het eens, laat ons hopen dat we deze dagen kunnen inkorten, het besef komt pas later.
 25. TTC

  Wat te wensen?

  Ja, mensen zijn alsmaar in strijd, terwijl die tijdloze impulsen omwille van hun aard voor iedereen beschikbaar zijn, vandaag, duizend jaar geleden, morgen, altijd. Er getuige van zijn dat morgen staat te gebeuren waar we het gisteren nog over hadden, als een slechte soap die z'n versheidsdatum al lang overschreden heeft.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid