Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  880
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Modestus

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 20-09-1985

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Noord-Brabant
 • Religie
  Oosters-Orthodoxe Christendom
 • Interesse
  aikido
 • Beroep
  postbode

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. 5 oktober De heilige Petros‚ Alexis‚ Jona‚ Filippos, Hermogenes en Tychon, metropolieten van Moskou en geheel Rusland. De heilige Charitina, maagd en martelares. Zij was de slavin van een zekere Claudius die leefde in Amisus van Pontus. Zij was aangebracht als christin en de stadsbestuurder liet aan Claudius een bevel overbrengen dat zij aan het gerecht moest worden overgeleverd. Claudius was hierover diep bedroefd, hij zat neer in zak en as en beweende haar lot. Maar Charitina zei hem dat hij juist blij moest zijn. Want al was zij ongedoopt, zij was christen in haar hart
 2. 10. Er zijn tijden dat de dienstknechten, wiens taak het is om de jongeren te onderwijzen, niet aarzelen in alle liefdadigheid om hen te slaan omwille van discipline of goed gedrag, zelfs als zij die ze straffen de kinderen van hun eigen meesters zijn. Evenzo moeten superieuren degenen van de broeders straffen die discipline nodig hebben, maar niet uit woede of hoogmoed, of voor persoonlijke wraak, maar met mededogen en met het oog op hun hervorming en geestelijk gewin.
 3. 4 oktober De bisschop-martelaar Hiërotheos, van Athene, was een van de Areopagieten die door de prediking van de heilige Paulos tot Christus zijn gekomen. Hij voltooide zijn bloedgetuigenis in de 1e eeuw. De priester-marteIaar Petros van Kapitolia bij Damaskos van Syrië. Hij was gehuwd en had drie zonen. Later verliet hij zijn gezin en werd monnik, maar de bisschop van Bosra sloeg daar geen acht op en wijdde hem priester. Toen hij zestig jaar was, werd hij zwaar ziek zodat hij op sterven lag. Hij genas echter, en nu had hij alle vrees voor de dood verloren. Hij predikte Christu
 4. Modestus

  Fototopic [Algemeen]

  Orthodoxe Kerk in Utrecht. Het verbaast me hoe goed de Grieken zijn in het versieren van de kerk met een mooie fijne houtsnijwerk, ook al is het geen verplichting. Moge alle werken der mensen God loven. Alle glorie aan Jezus!
 5. Onderricht voor de machthebbers. 9. De oversten van de gemeenschap, die een grote last dragen, moeten de sluwe plannen van het kwaad bestrijden met het wapen van nederigheid, opdat ze niet vanwege het gezag dat ze uitoefenen over hun ondergeschikte broeders trots worden en zo handelen in hun eigen nadeel in plaats van voordeel. Ze zouden als meelevende vaders moeten zijn, zich in de naam van God gevend lichamelijk en geestelijk ten dienste van de gemeenschap, waakend over de broeders en zorgend voortdurend voor hen als kinderen van God. Uiterlijk mogen ze de rang van overste niet verlooch
 6. U bent Heilig, U bent Heilig U bent Machtig, U bent Machtig U bent Waardig, U bent Waardig Eer en ontzag, Eer en ontzag Ik wil volgen, Ik wil volgen Ik wil luisteren, ik wil luisteren Van u houden, van u houden Iedere dag U die koning bent, en de hoogste heer U de machtigste, kwam op aarde neer Als Emanuel, god zal met ons zijn Als het land van god, zo volmaakt en rein U die leven geeft, mij bevrijding gaf, Die voor eeuwig leeft, u heeft alle macht. U mijn alfa omega eens zal ik u zien U mijn meester Messias verlosser en vriend U bent mijn vrede vorst e
 7. 7. Sint-Paulus heeft hier het doel van de volmaaktheid aangegeven, zodat iedereen, die zijn armoede beseft in het licht van een dergelijke rijkdom, er intens naar mag verlangen en voorwaarts mag streven langs het spirituele pad totdat hij het bereikt. Zoals gezegd: ‘Ren, opdat je je doel zult bereiken’ (vgl. 1 Kor. 9:24). 8. Zichzelf verloochenen (vgl. Matt. 16:24) is bereid zijn alles op te geven ter wille van de broeders en in niets de eigen wil te volgen, of iets te bezitten behalve de eigen kleding. Hij die deze staat bereikt en zo van alle dingen bevrijd is, doet alleen met vreugde w
 8. 3 oktober De heilige Johannes de Chosebiet, dwz. dat hij monnik was van de door hem gestichte Choseba-Laura in Palestina. Hij was afkomstig uit het Egyptische Thebe en werd als monnik ingekleed door zijn eigen grootvader. Onder de keizers Justinos I en Justinianos I was hij bisschop van Caesarea, maar later trok hij zich weer terug in de woestijn tot aan zijn dood; 6e eeuw. De heilige Hesychios de Choribiet leefde als asceet op de Athos in de 6e eeuw, waar hij een gemeenschap stichtte waar het volkomen zwijgen beoefend werd (de Hesychieten). De heilige martelaren Dionysios
 9. 6. 'Liefde verdraagt alle dingen, aanvaardt geduldig alle dingen; liefde faalt nooit' (1 Kor. 13:7-8). Deze zinsnede 'faalt nooit' maakt duidelijk dat zelfs zij die geestelijke gaven hebben ontvangen, nog steeds kunnen wankelen, tenzij ze door de meest volledige en actieve liefde van de Geest totale verlossing van de hartstochten hebben gekregen: Ze zijn nog steeds in gevaar, en moeten in vreze strijden tegen de aanvallen die op hen gelanceerd worden door de geesten van het kwaad. Sint-Paulus toont aan dat niet in gevaar zijn om te vallen of aan hartstocht te worden blootgesteld zo'n verheven
 10. 2 oktober De heilige hiëromartelaar Kyprianos met de maagd-martelares Justina. Kyprianos was een rijke inwoner van Antiochië ten tijde van keizer Decius (rond 250). Hij was filosofisch geschoold en had een bijzondere interesse voor magische praktijken. Justa was de dochter van een afgodspriester, en was getroffen door de prediking van de diaken Praülios. Zij geloofde met zulk een vurig enthousiasme dat zij ook haar ouders overtuigde, en alle drie werden gedoopt door de bisschop Optatos. Daarna wijdde Justa zich aan het ascetische leven in maagdelijkheid. Een jonge heiden werd op
 11. Omdat er bestaat een kans dat hij inderdaad Gods openbaring verkondigt. En nu een "profetie" van de duivel, verkondigd door een top-vrijmetselaar Albert Pike aan zijn collega in Italië. Het is helaas hun gelukt om haar voor een groot deel te realiseren. "De Eerste Wereldoorlog moet tot stand worden gebracht om de Illuminati in staat te stellen de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en van dat land een fort van het atheïstische communisme te maken. De verschillen veroorzaakt door de "agentuur" (agenten) van de Illuminati tussen de Britse en Germaanse rijken zullen worden ge
 12. 1 oktober Pokrov (Bescherming, Schouderdoek) van de heilige Moeder Gods; Maria, Hulp der christenen. In de Blachernakerk te Konstantinopel, waar het gewaad, de schouderdoek (omoforion) en een deel van de gordel werden bewaard van de heilige Moeder Gods, hield de Slavische monnik Andreas, de Dwaas om Christus, samen met zijn cellenmonnik Epifanios‚ een nachtelijke vigilie. Andreas zag toen de verheven Koningin uit de heilige Deuren naar buiten treden, terwijl de heilige Johannes de Voorloper en de heilige Johannes de Evangelist haar bij de armen steunden. Andere heiligen, in witte ge
 13. 5. De maagdelijke ziel die met God verenigd wil worden, moet zich zuiver houden niet alleen van openlijke zonden zoals onkuisheid, moord, diefstal, vraatzucht, roddel, valsheid, hebzucht, gierigheid enzovoort; maar in nog grotere mate moet het zichzelf zuiver houden van verborgen zonden, zoals begeerte, eigenwaarde, liefde voor populariteit, huichelarij, liefde voor macht, sluwheid, boosaardigheid, haat, ongeloof, afgunst, eigenliefde, aanstellerij en andere van dit soort dingen. Volgens de Schrift zijn deze verborgen zonden van de ziel net zo verderfelijk als de openlijke zonden. 'De Heer he
 14. 30 september De heilige Michaël de Bulgaar, werd na de doop van de heilige Wladimir met zes bisschoppen uitgezonden om het christendom in te voeren in het Russische rijk. Hij organiseerde in Kiev de doop van het gehele volk in het jaar 988‚ en werd de eerste metropoliet van Kiev, tot aan zijn dood in 992. Hij richtte ook een seminarie op en stichtte het eerste Russische klooster. Michaël predikte eveneens het christendom in de twee andere grote Russische steden uit die tijd: Novgorod en Rostov. Hij is ontslapen in vrede. De heilige maagd-martelaressen Gaiana, Rhipsime, Mania,
 15. Vast voor het aangezicht van de Heer naar uw kracht, want hierdoor zult u van uw ongerechtigheden en zonden worden gezuiverd; het verheft de ziel, heiligt de geest, verdrijft de demonen en bereidt je voor op Gods aanwezigheid. Als je al een keer hebt gegeten, probeer dan dezelfde dag geen tweede keer te eten, voor het geval je extravagant wordt en je geest verstoort. Op deze manier heb je de middelen om anderen te helpen en om de hartstochten van je lichaam te doen versterven. Maar als er een vergadering van de broeders is, en je moet een tweede en een derde keer eten, wees dan niet ontevreden
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid