Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Mullog

Members
 • Aantal bijdragen

  646
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Maar als God almachtig is en dan is het legitiem om te veronderstellen dat dat Hij geen behoeften heeft. En als Hij geen behoeften heeft dan heeft Hij ook geen wil en kunnen we die daarmee niet kennen. Een alternatieve gedachtengang is dat het een illusie is om te veronderstellen dat je Zijn wil zou kunnen kennen als Zijn gedachten onbegrijpelijk voor ons zijn (waarom gedachten niet en wil wel?). Maar dat is het toch? De bijbel staat vol met wreedheden, willekeur, kinderachtig gedrag van God. En wat God wil kun je niet kennen of God heeft geen wil zoals ik hierboven beredeneer en dan kun je niet zeggen dat het evangelie daar iets over zou zeggen. In relatie tot het bovenstaande een waar woord. Gelukkig hebben wij een vrije wil om die keuze te maken.
 2. Deze opmerking is te vergelijken met een verstokte roker die zegt dat hij op ieder moment zonder problemen kan stoppen. Die houdt zichzelf ook voor de gek.
 3. @Robert Frans Jij houdt van films hé, ik ook Ik heb hier discussies gezien (en mee gevoerd) met mensen die Genesis echt niet als mythologisch beschouwen, die de Bijbelse chronologie als absolute waarheid zien en zich in de meest vreemde bochten wringen om aan te tonen dat dit ook zo is. Dat is vooral op het OT gericht. Maar probeer mij eens duidelijk te maken wat de historische waarde is van het NT anders dan de biografie van de pakweg drie laatste jaren van het leven van een prediker in Judea? Tot welke historische inzichten leidt die biografie? Het meest historische onderzoek wat een verbluffend nieuw inzicht geeft dat ik ken is deze bewijsvoering dat Paulus een Romeinse spion was. Dat het NT aan de basis ligt van een wereldreligie is onomstotelijk een historisch feit (denk ik) maar dat wil nog niet zeggen dat er veel historische relevantie in het boek zelf staat.
 4. Ik weet niet wat jij onder literaire bronnen verstaat maar er zijn enorm veel bronnen in de vorm van b.v. kleitabletten die ook over niet religieuze onderwerpen gaan of administraties bevatten. Persoonlijk denk ik ook niet dat het schrift is uitgevonden om de wederwaardigheden van een of andere godheid te beschrijven maar om informatie vast te leggen en uit te wisselen over praktische kennis en transacties. Ik heb hier nog weleens in discussie gevoerd over de inhoud van de kleitablet vat 4956 waar geen religieus woord in is te vinden maar die wel de Bijbelse regeringsperiode van Nebukadnezar falcificeerd. Ik denk dat je uitspraak dat er eigenlijk geen niet religieuze werken zijn ver verwijderd is van de werkelijkheid. Ik denk wel dat religieuze werken uit de oudheid, waarschijnlijk terecht, veel meer aandacht krijgen dat de graanopbrengst van de Nijldelta in 1763 BC.
 5. Maar geef je dan ook antwoord?
 6. Volgens mij geef je zelf het antwoord al. Hoewel zelf geen historicus, en je mag daarom mijn uitspraken met een korreltje zout nemen, levert het NT bijzonder weinig historische informatie. Het is een extra bron dat Pontius Pilatus prefect was tijdens Jezus leven, het sticht verwarring rondom het geboortejaar omdat er tegenstrijdige informatie in verschillende evangeliën staan en ik meen dat er op de plaats waar Jezus geboren zou zijn toendertijd niet eens een nederzetting was en er zal vast wel wat meer zijn. Het OT is nog erger met Genesis, niet plaatsgevonden hebbende zondvloed en uittocht waar geen spat bewijs voor is en data die consequent en structureel niet te koppelen zijn historische data zoals die uit niet Bijbelse bronnen bekend zijn. Ik wil daarmee geen algemeen waardeoordeel geven over deze documenten maar vanuit een historisch perspectief zijn ze hoofdzakelijk verantwoordelijk voor heel veel ruis.
 7. Maar die logica is er alleen als iedereen de premissen als waar accepteert en dat is volgens mij niet het geval.
 8. Interessante website, bedankt voor de link. Gelijk maar een vraagje hierover (ook in verband met je discussie met @Desid). Als je doorklikt op de toelichtingen van met name Daniel 7:13 als oorsprong van de uitdrukking "Menbsenzoon" krijg je de volgende tekst te lezen: In de vetgedrukte zin geeft men dan aan dat men hier "Mensenzoon" handhaafd (waar het Armeens "mens" zegt) omdat in het NT Jezus zichzelf Mensenzoon noemt wat in kern gebaseerd is op dit vers en men die relatie wil handhaven. Dat is toch een dijk van een cirkelredenering?
 9. Ik weet dat van die bloedlijn, dus die verzen hoef je niet op te zoeken. Ik kan de redenering volgen maar ik begrijp er geen snars van. Jezus is rond 30 gekruisigd en als mens daarmee gestorven. Hij lijkt mij, in jullie wereldbeeld, degene die op die troon moet zitten. Als je zegt dat in 70 de geslachtsregisters zijn vernietigd en dat daarom niemand meer kon aantonen dat hij van Davids lijn was dan suggereer je daarmee dat levende mensen als het ware op die positie konden solliciteren (wat allerlei andere problemen opwerpt, zoals waar, wanneer en hoe te opteren voor die positie). Of mensen die inmiddels bij God vertoeven, zoals bijvoorbeeld David zelf. Je maakt mij niet wijs dat in de hemel de kennis over de geslachtlijn van David afhankelijk zou zijn van het bestaan van de geslachtsregisters in de tempel in Jeruzalem. Iets wat m.i. eenvoudig gesteld zou kunnen worden ("Jezus is voorbestemd voor de troon van Jehova en zit daar nu op") wordt een bijzonder warrig verhaal omdat je dat met een soort van wereldse redenatie wilt rechtvaardigen. En die redenatie raakt m.i. kant noch wal.
 10. Omdat we niks meer op schrift hebben kan alleen hij koning worden. Dat is toch een argumentatie van niks?
 11. het volgende over je gerapporteerd En zullen we er nu echt mee stoppen?
 12. Ik had niet anders verwacht.
 13. Mooi, het is opgevallen. Dan hoef ik dat gehannes ook niet meer te doen. Ik wilde wel graag zeker weten dat je het zag. Ik zou het woord infantiel hier niet willen gebruiken. Ik heb wel ernstigere vormen van verminking van het G-woord gezien onder het mom van respect. En als de enige regels die ik breek de regels van de Nederlandse taal zijn dan zal daar niemand wakker van liggen.
 14. Niet meer een van de jongste maar nog heeeeeel lang van mijn pensioen verwijderd. Mijn kinderen zijn het huis uit en ik betaal geen copllegeld meer voor ze (wat mijn vakantie mogelijkheden aanzienlijk heeft uitgebreid ) @WdG mijn reactie was aan @sjako gericht. Ik zal verduidelijken wat ik bedoel. Ik weet niet wat de bedoeling is van Gods schepping, zoals een leeuw in een dierentuin niet weet wat de bedoeling is van de dierentuin. Wat ik wel weet is dat er in Portugal, aannemende dat het over de bosbranden gaat, bossen zijn die teveel brandbare brandstof bevatten die ontstoken is door een droge blikseminslag. Bosbrand is een volkomen natuurlijk proces en gebeurt periodiek in vrijwel ieder bos en helpt zelfs mee om een bos in stand te houden. Daarom begrijp ik deze opmerking niet. Het zit juist in de schepping dat er bosbranden zijn om bossen in stand te houden. Waarom is dat dan niet de bedoeling? Ik probeer niet zozeer verhaaltjes te vertellen maar vragen te stellen om te begrijpen wat er gezegd wordt. Het is aan eenieder vrij om daar wel of geen antwoord op te geven.
 15. Ik begrijp verschillende dingen van dit antwoord niet. God heeft de wereld en het universum geschapen. Hij heeft dat op een zo listige manier gedaan dat wij, atheisten, een consistent bewijs zien in alles wat we waarnemen dat dit universum pakweg tegen de 14 miljard jaar oud is. Jullie, JG's en andere creationisten, weten dat het maar pakweg 6.000 jaar oud is. God is al die 6.000 jaar al bezig met het realiseren van een duurzame oplossing. Hij kan in de toekomst kijken en wist en weet dus waar het fout kan gaan. Hij kiest dan wel een hele moeizame weg voor corrigeren. Eerst verbannen uit het paradijs. Dan de zondvloed waar God ervoor had kunnen kiezen om echt helemaal opnieuw te beginnen. Maar nee, Hij redt Noach en zijn gezin en laat het hele circus op dezelfde weg doorgaan. Hij had toen zelfs die paar mensen de erfzonde kunnen vergeven (niet onlogisch, het is praktisch genocide wat hij met de zondvloed doet, als dat niet voldoende straf is voor het eten van een appel, wat dan wel?). Maar dat doet hij niet, hij laat zijn zoon een gruwelijke dood sterven. Maar waarvoor? Om 2.000 jaar later ene @sjako aan ene @Mullog te laten vertellen dat er als alle ellende die in openbaringen beschreven wordt achter de rug er niks, maar dan ook hemelaal niks, veranderd is. Er zitten zoveel contradicties in dit verhaal dat ik die alleen kan verklaren door God ervan te verdenken dat hij als hobby mensheidje pesten heeft (en wie weet wat hij doet met ander leven in dat inmense universum dat hij geschapen heeft). En ja, ik lees kranten. Ik kijk zelfs nieuws en actualiteiten. Sterker nog, ik verdiep ook nog weleens in geschiedenis. En de hele menselijke geschiedenis is een aaneensluiting van natuurlijke of, al dan niet bewust, door menselijk handelen veroozaakte gebeurtenissen. Velen daarvan onvermijdelijk en velen daarvan velen malen erger dan wat er in Londen en in Portugal gebeurt en velen hoopgevend voor een mooie toekomst. Het is maar net hoe je er naar kijkt. ik vind mijzelf redelijk optimistisch en positief. Ik snap dan ook snars van discussies in dit topic die uitstralen dat men blij is dat er weer een of andere verschikkelijk gebeurtenis heeft plaatsgevonden die als teken kan worden opgevat van een begin van duizend jaar ellende waarna de hele mensheid geoordeeld wordt op onduidelijke criteria en gesplitst wordt in een clubje dat door mag ploeteren en een clubje wat nog eens ernstig gestraft gaat worden door ze naar een onaangenaam oord te verbannen. En wat ik nog het minste begrijp is dat er mensen zijn die God, die onkenbaar is, zo goed begrijpen dat zij stellige uitspraken doen over zijn bedoelingen, zijn geestes gesteldheid en zijn psyche.