Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  1456
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Dat beloof ik

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Nee, dat heb ik achter mij gelaten.
 1. Zo is dat. Zoveel kritisch samenvattend vermogen hebben de betreffende "heren" niet. Maarja, sommige vinden het nodig voortdurend overal scheten te laten en daar mededeling van te doen, die zijn kwa bewustzijn het varkensstadium zelfs nog niet uit. Daar kun je dan ook niet veel meer van verwachten. Helaas verhinderen algemene beschaafde omgangsvormen en normen en waarden (die ik wél in aanmerking neem) mij om mezelf te verlagen tot meegaan in een discussie dit niveau.
 2. Duizenden jaren van evolutie zijn verstreken om de mens in zijn huidige staat te ontwikkelen. Hoewel het interessant is om te bestuderen hoe we geëvolueerd zijn van aap tot moderne mens, is een minstens zo interessante vraag waar het in de toekomst heen gaat. Simon Verhulst, hoogleraar gedragsbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar het proces en de evolutie van veroudering. Hij vertelt hoe de mens mogelijk verder evolueert. https://www.scientias.nl/evolutie-van-aap-tot-mens-tot/amp/ Ik reageerde op onderstaande opmerking dat is heel iets anders dan jij schrijft.
 3. Ach, onkunde en gebrek aan kennis kún je niet verbieden. Er is maar 1 oplossing voor en dat ligt bij de persoon zelf.
 4. Hieruit blijkt dat je kennis van evolutietheorie werkelijk nihil is en dat je uitspraken daarover dus niet serieus kunnen worden genomen. De evolutietheorie leert niet dat de mens uit een aap is gekropen. Dit ridicule idee van ET leeft alleen onder een bepaalde groep gelovigen die weigeren zich in de materie te verdiepen.
 5. @Dolce Vita, je youtubelink in je onderschrift is werkelijk een giller. Ik ben na minuut de bank af gerold van het lachen. Jij hebt geen idee wat je hiermee duidelijk maakt: je bent zo ver dat je werkelijk klakkeloos alles aan neemt. Hier staat eigenlijk: je hoeft niet met me eens te zijn, maar als je het oneens bent, dan heb je problemen. Een mooi mechanisme om werkelijk alles dat afwijkt van jouw mening buiten de deur te houden. Je bent dan ook niet meer in staat om te zien wat hier aan hand is, en dat is dat deze mensen juist doen wat je adviseert: de zaak eens vanuit een andere hoe bekijken. Ze denken zelf na. Het lijkt me toch iets waarschijnlijker dat je jezelf hebt wijsgemaakt dat je de zonden van een vorige leven mee draagt en dat je vervolgens dat vorig leven er zelf bij hebt verzonnen. Ook in dit stukje van jou weer een grote tegenstelling: aan het einde zeg je blij te zijn dat je tevoren niet wist wat je te wachten stond. Hoe is dat te rijmen met je bewering dat aan jou tevoren instemming is gevraagd OF je werkelijk wilde? De vraag en de uitleg daarbij MOET dan onduidelijk zijn geweest, je hebt immers toegestemd in iets waarvan je tevoren niet wat je te wachten stond. Dit is jezelf voor de gek houden.
 6. In het nest waar ik in zit, betekent "Ja" gewoon "Ja", welk kader er ook omheen zit.
 7. Zie mijn eerdere bijdrage: je moet met dat "tot niets goeds in staat" niet op de loop gaan. Als Jezus ons voor houdt dat we moeten worden als kinderen - en m.i. bedoelde Hij daarmee: "Volledig vertrouwend op de eigen ouders, volledig afhankelijk van hen", dan leert die Heidelbergse Catechismus ons volwassenen feitelijk niets anders: dat onze enige houvast in het leven is dat we weten dat we Hem toebehoren, op Hem moeten en enkel kunnen vertrouwen - dat we van Hem afhankelijk zijn zoals een kind afhankelijk is van de eigen ouders... Het gaat er in die HC helemaal niet om dat wij mensen niets goeds zouden kunnen doen - het gaat er om dat we niets goed kunnen doen als extra bijdrage aan ons behoud!! Zoals een kind er niets aan kan doen om te verdienen dat het ouders heeft en houdt: die ouders zijn gewoon ouders... Ik ga nergens mee op de loop, ik gebruik het als spiegel. Als je vervolgens van die spiegel schrikt zou je bij jezelf kunnen nagaan hoe dat komt. "Het gaat er in die HC helemaal niet om dat wij mensen niets goeds zouden kunnen doen...." Het gaat mij er niet om nu een hele discussie over de HC te beginnen, maar je stelt nu toch iets dat niet klopt:
 8. Ik haalde beide zake n aan. Mijn excuses, in dat geval; moet het zijn: Bijna niemand, op bv MysticNetherlands na. Goed dat jij uit de 2 tegengestelde mogelijkheden die de Bijbel biedt, degene kiest waar je moreel gezien ook persoonlijk achter kunt staan.
 9. Het is er mij niet om te doen om een persoon aan te wijzen, het gaat mij om de inhoud. Gezien de teksten die U eerder schreef (Het gaat niet alleen over kanker he Dat beloof ik. Wil je die opmerkingen wel eens achterwege houden. Dat is nu al de derde maal dat ik dat je vraag. Later als ik U dan met gelijke voet behandel) is het wel duidelijk dat het U helemaal niet om de inhoud gaat, maar om een wedstrijdje ver plassen. Ik ga daar niet aan mee doen, ik zie dat hier op het forum al veel te vaak voorbij komen. Laat eerst maar eens blijken dat U werkelijk op inhoud kunt praten zonder vooraf al te laten blijken daar helemaal niet in geïnteresseerd te zijn; ik móet immers mijn geloof over DNA sequenties eruit gooien. Ik ga niet nog een keer opnieuw schrijven wat ik al eerder schreef over DNA sequenties. Volwassen om kunnen gaan met je bewezen ongelijk is niet makkelijk, maar jij-bakken is daar wel een extreme vorm van.
 10. Zullen we gewoon verder gaan met het topic en discussies over reincarnatie elders voeren? Mooi. Dan zou ik nu wel eens willen weten hoe het komt dat ik de enige ben die de teksten aanhaalt in Marcus, Mattheus en Lucas over "laat de kinderen tot mij komen, want het Koninkrijk hoort toe aan wie is zoals zij". Is dat wellicht te confronterend voor volwassenen christenen? Dat Jezus hen uitlegt dat ze moeten worden als kinderen, hebben ze daarom zelf teksten opgesteld waarin staat dat kinderen tot niets goeds in staat zijn ?
 11. Dat had je wel kunnen weten want het is al een paar keer uitgelegd.
 12. Wat hier nu gebeurt is dat je geweten een rol gaat spelen, en dat zegt: baby's kunnen er niets aan doen. En dat is ook zo. Baby's kunnen er niets aan doen. Ze zijn onschuldig. Het is goed om te zien dat er ergens nog een stukje Thinkfree is dat zelf kan nadenken. Maar hij laat volgens jou toch ook kinderen geboren worden in zonde. Dus als het argument is "dat doet hij niet want baby's kunnen er zelf niets aan doen", laat hij dan niet zelf zien dat dit argument niet opgaat ?
 13. Niet spannend of out the box. Gewoon met 2 voeten op de grond. Volgens mij zegt Jezus in Lucas 18 over kinderen het volgende. Lijkt me vrij duidelijk. Voor mensen dechter, ie op onderstaande manier tegen een pasgeboren baby aan kijken heb ik geen goed woord over persoonlijk denk ik dat deze mensen uit de ouderlijke macht moeten worden ontzet en gedwongen moeten worden opgenomen, want dat zijn gevaarlijke psychopaten.
 14. We hebben het over een hypothese. Dit ben je volledig 'vergeten'. Maar het betekent dat eerst de 'betekenisgevingen' maar eens moeten worden bewezen, onderbouwd. Daarna kunnen we kijken naar deuken daarin slaan, niet eerder. Tot die tijd heeft iedereen recht op zijn eigen fantasie, ook als die afwijkt van de jouwe.
 15. Q begon waarschijnlijk in het Aramees. De meesten op dit forum zijn niet zo goed in het Grieks kunnen lezen. Het is waar dat er getwijfeld wordt over bepaalde gezegden en de omvang van Q. De gereconstrueerde teksten zijn wel degelijk (zo goed als mogelijk) van filters ontdaan, namelijk de filters die de schrijvers van Mattheus en Lucas toepasten. Maar daarmee heb je nog niet zomaar de precieze omvang van de oorspronkelijke tekst te pakken, dat is een veel lastiger karwij omdat je immers niet zomaar in het hoofd van Jezus/Jesjoea zelf kunt kruipen. Er zal niet binnen afzienbare tijd een methode gevonden waar iedereen juichend achter zal kunnen staan. Dat heeft met dat laatste te maken. Om de Q-tekst in preciezere vorm en omvang terug te krijgen, zul je al bij voorbaat diepgaand inzicht moeten hebben in de ideologie die Jesjoea onderwees en die heb je, zelfs met de precieze oorpronkelijke tekst voor je neus niet door een academische studie en al helemaal niet door bijbelkennis. Burton Mack dacht er de leringen van een cynische filosoof in te zien op grond van zijn kennis van en inzicht in die filosofie. Ik zie er een tantrisch-mystieke filosofie in op grond van de kennis van en inzicht in die stroming. Maar ik ga daar niemand van overtuigen die die filosofie niet al door en door kent en de tekst als zodanig weet te herkennen. Áls je het eenmaal ziet is het overduidelijk, maar dat gaat niet zómaar (Jezus zegt dat ook zelf in de tekst). In mijn ogen kan het geen fictie zijn, daarvoor is de tekst te samenhangend en te zeer doordrongen van deze filosofie met zijn specifieke praktisch-spirituele onderwijs. Voor christenen met hun specifieke manier van denken is het sowieso een paar bruggen te ver. Maar het is wel hún Jezus, daarom kom ik er ook op dit forum mee aanzetten, ook al weet ik dat ze hier nooit een tantrisch-mystieke (ook trouwens geen cynisch-filosofische) Jezus gaan aanvaarden. Gewoon ter kennisgeving kom ik ermee aanzetten, dat er ook op die manieren naar hun Jezus gekeken wordt. Piet Strootman had gelijk dat de schrijver van de authentieke delen van de Paulus-brieven een mystieke of gnostische kijk op Jezus verkondigde. Maar niemand kon die teksten zo lezen hier en dus bleef hij ondanks zijn gelijk als een roepende in de Credible woestijn. Ik denk dat die Piet inmiddels al overleden is omdat hij destijds al behoorlijk oud was en hij er de man niet naar was om ineens op te houden met zijn enthousiaste en vasthoudende verkondigin Dat zijn veel woorden. Ik vat het maar even samen: "Ik zou het niet weten".