Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

HJW

Members
 • Aantal bijdragen

  1204
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Ik merk na mijn terugkomst dat ik meer moeite heb met het conservatieve christendom dan in een eerder stadium. Ik kan er slecht tegen als woorden als misleiding, valse christenen en dergelijke gebezigd worden. Ik kan strak zijn in discussies maar het is nu eenmaal zo dat slecht onderbouwde stellingen mij triggeren. Een discussie met Desid trekt mij wel aan gezien zijn manier van onderbouwen. En dan hoeven we het echt niet eens te zijn. Ik merk dat ik het christendom steeds verder achter mij laat. Het is dan ook tijd voor mij om verder te gaan en jullie niet langer lastig te vallen. Het ga u allen goed.
 2. Je hebt gelijk
 3. Enig idee hoe ongeloofwaardig je jezelf maakt ? O.....wacht even. 70 weken komt niet zo goed uit, want dan blijkt ons verhaal niet te kloppen. Weet je wat.....we slaan dat vers gewoon over en dan is het weer geregeld. Moet je trouwens wel stoppen bij vers 27 want die gaat ook weer over die ene week. En zo sjoemel je er maar op los. Zo lees je dus heel selectief de bijbel. Wat trouwens met week 7 ? Vanaf het moment dat het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken. Welke 49 jaren worden hier bedoeld ?
 4. Daniel 9 vers 24 begint met : 70 weken. Ik weet niet of Isaac Newton zich verwant zou hebben gevoeld met de JG. Ik vind je onderbouwing voor de verwachting wel erg mager. Als ik naar de vruchten van de JG kijk word ik niet vrolijk. Maar ben benieuwd naar de 70e week.
 5. Hele lap. Ik zal eens kijken.
 6. Bij Jezus gaat het om het zijn van een goed mens. De joden volgens de thora, de niet-joden volgens de noachiedische wetten. Vandaar Jezus oproep om de hongerigen te voeden en de vreemdeling te huisvesten. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Niet hij die roept Here, Here, maar hij die doet de wil mijns Vaders. Het gaat om je ware potentieel te bereiken. Paulus daarentegen hecht alle waarde aan het juiste geloof en is weer een behoorlijke regelneef. Met je uitleg van wedergeboorte zit je behoorlijk goed. Jammer dat het christendom de kant van Paulus is opgegaan.
 7. JG's zijn er sinds 1870 of zo. Isaac Newton een JG ? En daar gaan werken weer......valse christenen. Alle katholieken zijn valse christenen. 70e week ? Aantallen joden die Messias ten tijde van Jezus verwachten ? Je bent weer aan het negeren.
 8. Als je de joden en Jezus gelooft dan gaat het inderdaad om het zijn van een goed mens. Geloof je in Paulus dan is het een ander verhaal. Het christendom volgt grotendeels Paulus helaas.
 9. Tjongejonge......we hebben het niet over HOE de Messias het gaat doen maar WANNEER. En dat is dus bij zijn eerste optreden. En bij welke volgelingen bleef hij ? Want JG'staat waren er niet. Was hij dan aanwezig bij mensen die misleid waren en in de drie-eenheid geloofden ? Heeft hij daarmee samengewerkt? En de 70e week ?
 10. Waar staat dat de Messias het in twee keer doet? Dat staart nergens en dus is het in 1 keer, want anders zou het ook wel eens in 4 keer of 5 keer kunnen zijn. De verwachting is dat deze zaken gebeuren bij de komst van de Messias. Er staat nergens: nou, eerst doet hij dat, en enkele duizenden jaren later komt het andere wel. Verdiep je eens in het jodendom, dan leer je de verwachtingen kennen en kun je dus echt meepraten. De leer van Jezus niet, de leer van de christenen wel. Is fundamenteel anders dan de leer van Jezus en de joden. Het gered moeten worden van de mensheid is compleet nieuw. Joden kennen dan ook geen bekeringsdrang. Gaan dus niet langs de deuren om hun geloof te brengen. Zie je een verschilletje ? Toetreding tot het jodendom is lastig en kost veel studietijd. Het wordt zelfs door een deel van de rabbijnen ontmoedigd. Christenen willen juist dat iedereen christen wordt. Alweer een verschil, fundamenteel. En zo zijn er wel meer. Joden geloven niet in een duivel, niet in een maagdelijke geboorte, en geen lijdende Messias. Het is echt compleet anders, iets wat jij maar steeds blijft negeren. Dat is precies wat ik bedoel: je past een woord aan OMDAT je iets wilt laten uitkomen. Je leest in de bijbel dus niet wat er staat, maar je zoekt een bevestiging van jouw overtuiging. De muren van Jeruzalem is de doop van Jezus ? Het moet toch heerlijk zijn om niet gehinderd te worden door kennis van de teksten en hoe ze bedoeld zijn. Dan kun je er echt alles van maken. Joden verwachten echte muren. Waar is de 70e week gebleven ? Als je maar genoeg negeert........ Ik weet niet hoeveel joden in de tijd van Jezus de Messias verwachten. Heb jij aantallen om je zoveelste boude bewering te onderbouwen ? Joden hadden messiasverwachtingen die in Jezus niet zijn uitgekomen.
 11. En je past je woorden weer aan. Het is dus niet toegankelijk voor iedereen van goede wil. Want niet iedereen kent de bijbel. Maar je koppelt “goede wil” blijkbaar aan katholiek zijn en dat vindt ik een best vermoeiende balans. Dus mensen die niet katholiek zijn, zijn niet van goede wil. Jammer. Dat Christus lijfelijk aanwezig is, is geen feit maar een geloofsovertuiging. Waarschijnlijk bedoel je de hostie, maar dat is voor velen geen lijfelijke aanwezigheid, alleen voor katholieken. Dus nee, niet iedereen kan hem zien. Verder gun ik het je van harte dat je je erg op je gemak voelt in de RK en je daar helemaal in kunt vinden. Wat ik een jammer bij-produkt vind is dat je de blik op werkelijkheid er wel eens door verliest. Je maakt ook hier weer een loftrompet op de RK en noemt allerlei verworvenheden en roemt het succes. Maar je vergeet alle ellende die ook door de RK in gang is gezet. En als je maar genoeg ellende weg laat, houd je vanzelf een prachtig verhaal over, maar het is niet geloofwaardig. Ik ga geen lange lijst opnoemen van de wreedheden van de RK, maar verplichte kerstening en joden in getto’s zijn bepaald geen reclame voor de RK geweest. Het feit dat andere geloven anders zijn draai jij om zodat het katholicisme toch weer superieur is aan alles en iedereen. Je noemt dat geen enkele godsdienst zoveel te danken heeft aan het jodendom. Allereerst hebben de protestanten hetzelfde te danken. Ten tweede is het dan wel heel wrang dat de RK het langste heeft volgehouden om joden op te sluiten in getto’s. Je noemt nu een prachtig verhaaltje over het belang van het jodendom, maar de waarheid is dat de RK zich eeuwenlang uitermate wreed heeft opgesteld richting de joden. Maar dat bekt niet zo fijn, dus negeer je dat maar. Dus kortom: mooi geschreven, maar het is niet de werkelijkheid.
 12. Ik heb Daniel 9 bekeken en wat commentaren daarop. Het volgende valt op: - Er staat 69 weken, geen jaarweken. Het woord wordt gewoon veranderd, omdat het anders niet zou kloppen. Dat is al opvallend. - Er worden 7 weken, 62 weken en 70 weken genoemd. De 7 en 62 worden gemakshalve maar bij elkaar opgeteld, wederom vanuit confirmation bias. - Daarna volgt er nog 1 week. In jouw verklaring blijft die gemakshalve maar achterwege, want een week later (of 7 jaar dan) zou de gerechtigheid voltooid worden, maar dat is niet gebeurd. Om deze tekst dus messianistisch te noemen vergt het aanpassen van een woord, het negeren van een deel van de tekst en een willekeurige optelling. Niet erg overtuigend, integendeel. Steeds meer mensen bekeren zich ? Komt de groei door geboorte of door bekering ? En waarom groeit de islam dan harder dan het christendom ? Alle natieen zullen God aanbidden en ze zullen allemaal joods worden, ook jij dus blijkbaar. Hij is nooit uitsluitend voor de joden bestemd geweest, de joden hebben een speciale rol in het godwaardig maken van deze wereld. Dorsten naar rechtvaardigheid is belangrijker dan offers, dus ook belangrijker dan het offer van Jezus. Het is toegankelijk voor alle mensen van goede wil, dus ook voor moslims en hindoes en atheïsten van goede wil. Oke. Helder.
 13. Er is geen enkele profetie dat de Messias twee keer zou komen. De Messias bereikt dit alles gewoon de eerste keer. De wereld hoeft namelijk helemaal niet verlost te worden, dat zijn christelijke gedachten van later. Je snapt de essentie van het joodse geloof en de tenach niet. Ook is wel aardig dat je zegt dat alle punten gerealiseerd zullen worden dus ook dat iedereen tot het jodendom bekeer zal worden. En dat is geen geestelijk jodendom. Daniel 9 kom ik nog op terug.
 14. Jaja.... de joden zijn sukkels. Eeuwen over nagedacht, informatie van God gekregen over de Messias, maar ze snappen er blijkbaar niets van. Arrogantie...... Er is een lijstje met messiasverwachtingen, gebaseerd op info van God. Onder andere het volgende: 1. De Masjiach zal eeuwige vrede brengen tussen de naties, tussen alle volken en tussen alle mensen (Jesaja 2:2-4; Micha 4:1-4; Ezechiël 39:9). 2. De Masjiach zal alle mensen tot het Jodendom bekeren (Jeremia 31:31-34; Zacharia 8:23; Jesaja 9:11, Zacharia 14:9,16). 3. De Masjiach zal een einde brengen aan alle vormen van afgoderij. 4. De Masjiach maakt de wereld vegetarisch (Jesaja 11:6-9). 5. De Masjiach zal alle twaalf stammen inzamelen (Ezechiël 36:24). 6. De Masjich zal de Tempel herbouwen (Jesaja 2;2; Ezechiël 37:26-28). 7. Er zal geen honger meer zijn (Ezechiël 36:29-30). 8. Er zal geen dood meer zijn (Jesaja 25:8). 9. De doden zullen uit de dood opstaan (Jesaja 26:19; Daniël 12:2; Ezechiël 37:12-13; Jesaja 43:5-6). 10. De naties zullen de Joden materieel helpen (Jesaja 60:5-6; Jesaja 60:10-12). 11. De Joden zullen spirituele leiding geven (Zacharia 8:23). 12. Alle wapens zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9,12). Conclusie: Jezus voldeed dus gewoon niet.
 15. En als je bij de JG uitgesloten wordt, dan zal God je ook wel uitsluiten toch ? Uit je antwoord maak ik ook op dat het uiteindelijk toch blijkbaar gaat over het hart op de juiste plek en niet om het ware geloof. Dat geldt dan dus ook voor Hindoes (ook misleid ) en moslims (ook misleid ). Ook die weten niet beter. Maar wat met mensen die roken. Die zijn niet geestelijk misleid. En begaan een grote zonde. Zal een katholiek met het hart op de juiste plek maar wel sigaartjes rookt de schifting doorstaan. Niet wegduiken dat jullie daar niet overgaan. Het gaat om eeuwig behoud.