Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  1320
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Agressieve Jezus?

  Precies! En, erkennen dat deze Allerhoogste onze enige God is: Jezus Christus is God! Jezus, in het Hebreeuws Yeshoea, betekent van God is het heil, God redt. Jezus maakt Zijn naam waar.
 2. Agressieve Jezus?

  Ik geloof ook dat de mens een keuze kan maken, en, niet kiezen betekent ook kiezen. De keuze is het offer van Christus aannemen, of afwijzen. En, iemand die het offer afwijst, heeft zichzelf daarmee al ter dood veroordeeld, toch?! Wat Gottmers betreft: ik geloof dat deze man oprecht Christen is, maar zelfs/ook als ik er naast zit, verandert dat niks aan het feit dat grote criminelen evangelisten kunnen worden. Nicky Cruz is een ander voorbeeld. Misschien ken je hem? Wat wel een feit is dat we geen doorlopende spijtbetuigers hoeven te zijn. We hoeven niet gebukt onder de zonde door het leven te gaan, ons constant bewust te zijn van onze slechte daden. In dat opzicht heeft Gottmers wel gelijk: we ZIJN vergeven, de schuld is compleet uitgewist. Waar moeten we dan nog spijt van hebben? Dat jij en ik bepaalde dingen misschien anders zouden hebben gedaan betekent niet dat we constant een gevoel van spijt moeten hebben. God herinnert onze zonden niet meer! Weet je wat dat betekent? Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Stel dat je nig spijt hebt van iets dat God jou al vergeven heeft en waar Hij ook niet meer aan denkt, leg jij jezelf dan niet een juk op? God denkt niet meer aan je zonden, wanneer ze vergeven zijn, en, onze zonden ZIJN vergeven door het bloed van Christus!
 3. Agressieve Jezus?

  Zal de video eens bekijken. Ik ken hem als een man naar Gods hart, die veel goed werk doet. Ik heb niks tegen vechtsporten, dat terzijde. Mensen hebben niet de macht om te veroordelen naar de hel? Dat is waar. Denk je dat het een soort loterij wordt, of kan ieder mens toch een eigen keuze maken, waar hij of zij de eeuwigheid zal doorbrengen? Joop zegt geen spijt te hebben. Ik denk dat hij zich ongelukkig uitdrukt. Hij beweert wel dingen ANDERS gedaan te hebben. Wat hij beweert is dat hij Christen is. Zijn zonden worden hem nu niet meer aangerekend, omdat ze ALLEMAAL gedekt zijn onder het bloed van Christus. Het klinkt gemakkelijk, en eigenlijk is het dat ook. Wanneer we aan de zonde denken, denken we vaak aan een aanklacht, aan onszelf, en zeker zijn er veel slechte zaken in het leven (ik heb er met drugs, yoga, reiki, voodoo er een aantal genoemd), maar, wanneer we aan de zonde denken, moeten we naar het kruis kijken: Genade is voor ons, maar het heeft wel wat gekost. Wij worden niet meer aangeklaagd, we ZIJN een nieuwe schepping. DAT bedoelt Joop Gottmers!
 4. Agressieve Jezus?

  Denk je echt dat Joop Gottmers geen berouw kent? Misschien ken je hem beter dan ik. Waarom denk je dat? Mensen veroordelen zichzelf. Wat bedoel ik daarmee, volgens jou? Natuurlijk zullen mensen niet zelfstandig naar de hel lopen. Het in de hel belanden is een logisch gevolg.
 5. Agressieve Jezus?

  Ik ken mensen die langdurig vast gezeten hebben, vw. dealen op grote schaal, maar nu Christen zijn. Er zijn ook voorbeelden van dealers die nu evangelist zijn. Ken je Joop Gottmers? Vaak wordt het als een oordeel gezien om zaken als drugs, voodoo, yoga, reiki, etc. af te keuren. God veroordeelt de mensen niet, dat doen ze zelf. God veroordeelt wel zaken als drugs, voodoo, yoga, reiki, etc. Toch is er voor ieder mens een uitweg, zoals jij en ik geloven. Een dealer die mensen de dood in jaagt is geen slechter mens dan een huisvrouwtje dat onder het genot van een kopje thee mensen boeddhistische tekeningen laat maken. God gruwelt van beide zaken, maar heeft desondanks de mens lief. Zowel drugs als zaken als reiki, yoga, etc. laten of brengen de mensen in de waan dat ze "zelf" iets kunnen. Het tegendeel is waar, er is maar EEN Weg. Voor degenen die anderen verleiden moeten we zeker bidden. Waarom? Zonder bekering ware het beter, dat mensen die anderen misleiden (ergeren vw. het geloof in Christus) een molensteen om hun hals gedaan werd, en dat hij of zij in de zee geworpen werd. Dit gunnen we niemand. Bid voor elkaar. Bid ook voor je vijanden. Verkondig de Waarheid, de dwazen zullen zwijgen.
 6. Agressieve Jezus?

  Je kunt voor deze persoon bidden. Hij is dader en slachtoffer tegelijk. Hij is in de ban van het kwaad, en heeft bevrijding nodig. Enige dat jij kunt doen is voor hem bidden. Tegelijkertijd is het prima en volkomen juist mensen te waarschuwen tegen drugs en daar waar mogelijk mensen uit de klauwen van dealers te trekken. Ik heb dealers gezien die nu evangelisten zijn! De Bijbel waarschuwt tegen toverij in de breedste zin van het Woord. Daar vallen niet slechts occulte zaken als reiki, yoga, boeddhisme, voodoo, e.d. onder, maar ook drugs. Christenen horen zich daar verre van te houden.
 7. Agressieve Jezus?

  Iedereen is stom geweest de afgelopen week, jij en ik ook. Desondanks houdt God nog net zo veel van jou! Je bent en blijft de gerechtigheid Gods in Christus. Kijk naar het Kruis en het perfecte werk van Christus. HIJ had het precies zo gedaan als jij de enige persoon zou zijn die het zou geloven en zou aannemen. DAT is onze bron, niet onze eigen inzicht en ons recht, onze kennis, ons gevoel. Het draait om Christus, om HEM alleen. Wanneer we uit die Bron putten, zullen we rijk en overvloedig leven. Daar ben ik van overtuigd!
 8. Agressieve Jezus?

  Inderdaad: Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden. De vraag is nu: hoe kunnen we vrienden van Jezus worden? Waarom? Is het juist niet gemakkelijk te erkennen dat je het "zelf" niet kunt. Kijk naar het perfecte werk van Jezus Christus. Wanneer je faalt (en dat doen we allemaal) belijd dan dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent. De tegenstander zal je blijven aanklagen. Pas wanneer we erkennen dat we uit onszelf niks kunnen, kan God volledig in ons werken, toch?!
 9. Agressieve Jezus?

  Helemaal mee eens. We moeten toelaten dat HIJ in ons werkt, dan gaan we vrucht dragen. Jouw kennis is een mooi en treffend voorbeeld! Het gaat niet om wat we doen, het gaat om wie we zijn in Christus. De rest volgt daaruit. Zonder Christus zou deze kennis veel slechter af zijn.
 10. Laat het gaan!

  Inderdaad, dat bittere water was ze wel degelijk een zorg. Na drie dagen lopen, zonder water, was de teleurstelling enorm dat het water bitter was. Het is een FEIT dat God het water zoet maakte, zoals het eveneens een FEIT is dat God bittere zaken in ons leven zoet maakt. Geloof is de sleutel. En, is er sprake van ongeloof? Dat kan, daar zijn we mensen voor! Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. We kunnen dus geloof en ongeloof tegelijk hebben. Ook daarin staat God ons bij. Laten we erkennen dat we zonder Hem niks zijn, niks kunnen!
 11. Agressieve Jezus?

  Ze beschrijven jou en mij niet, ze beschrijven inderdaad Jezus. En, je moet toch met me eens zijn dat we door Hem een nieuwe schepping zijn? We ZIJN de gerechtigheid Gods. Dat betekent dat de Heilige Geest in ons woont, en door Hem zullen we vrucht dragen, ook jij en ik. Al is het maar een beetje en in kleine stapjes, we zullen vrucht dragen. Niet uit onsZELF, maar uit Hem. Wij hoeven daar niet voor te strijden. We "moeten" slechts erkennen dat we zonder HEM niks zijn en niks kunnen, ofwel in Hem rusten. Kan je dat met me eens zijn?
 12. Laat het gaan!

  Het zijn hele specifieke woorden: dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. God openbaart Zich hier dus als onze Heelmeester. Zijn Woord is medicijn, niet alleen voor onze ziel en geest, maar ook voor ons lichaam (vlees). Sommigen denken dat God niet (meer) geneest, of dat genezing slechts geestelijk is. Echter, de Bijbel is duidelijk. Het woord van God is genezing voor ons lichaam: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Het is geen toeval dat God Zich openbaart als onze Geneesheer. Het is geen toeval dat ZIJN WOORDEN, waarvan we onze ogen niet moeten wijken, genezing voor ons vlees zijn. En, inderdaad, bitterheid staat dit vaak in de weg. Het is een gevolg van de werken van het vlees: afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke. Deze werken belemmeren vaak de uitkomst van een gebed. Daarom zou men niet moeten afwijken van de gezonde leer (de Genade van Christus), zich niet moeten inlaten met afgoderij en toverij (zoals reiki, yoga, zen-boeddhisme, voodoo, etc.). Sla acht op Gods Woorden, lees de Bijbel, ze zijn immers leven voor degene die ze vinden en een medicijn voor het lichaam!
 13. Agressieve Jezus?

  Nee. Bij de wedergeboorte is men een nieuwe schepping, en gaat men vrucht dragen, de een meer dan de ander, de een sneller dan een ander. Ons eigen denken, ons "zelf" is vaak een belemmering. Er is maar EEN vrucht van de geest, met verschillende onderdelen: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er staat niet de vruchten van de Geest, maar DE vrucht van de Geest, de Heilige Geest. Deze vrucht komt tot ontwikkeling. Het kan best zijn dat een bepaald onderdeel van de vrucht niet of nog niet tot ontwikkeling gekomen is.
 14. Agressieve Jezus?

  Ik geloof tot op zekere hoogte dat agressie een keuze is, maar, misschien is het ook wel een onderdeel van de "oude mens". Waarom? Omdat zelfbeheersing een vrucht van de geest is, en agressie is o.a. het gevolg van het ontbreken van zelfbeheersing, toch? Juist daarom is het belangrijk dat we HEM het "werk" laten doen. Je kunt zeker goed geworteld zijn, beseffen dat je niet hoeft te vechten, maar, anderzijds toch nog wil vechten tegen je "oude ik". Laat de Heilige Geest het werk in je doen. In Christus ben je perfect! Sommige mensen voelen zich slecht over wat ze doen, of over hoe ze zijn. Niet je gedrag bepaalt onze identiteit, maar Jezus bepaalt onze identiteit. Daarom belijd ik ook dat ik de gerechtigheid Gods in Christus bent, en volgens mij kan en mag jij hetzelfde doen. Niet "wij-zelf", maar HIJ. Alles is uit HEM. Het feit dat je wel eens uit het vlees reageert (ofwel dat je faalt) verandert niks aan jouw identiteit. Het verandert ook niks aan Gods Liefde voor jou!
 15. Agressieve Jezus?

  Je kunt ook erkennen dat je het "zelf" niet kunt, en dus uit handen geven. Mogelijk doe je dat al? Je weet dat je een nieuwe schepping bent, in Hem geworteld. De vrucht van de Geest: Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid (of: goedertierenheid), Goedheid, Geloof (of: trouw, of: vertrouwen), Zachtmoedigheid. En, je weet wat de werken van het vlees zijn?! Hoe? Je kunt ook je voeten door Hem laten wassen!
×