Spring naar bijdragen

Barnabas

Members
 • Aantal bijdragen

  1.298
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over Barnabas

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Christelijk, evangelische gezinte

Recente profielbezoeken

2.592 profielweergaven
 1. Het aantal scholen in Nederland zou verminderd moeten worden gezien het feit dat de veiligheid van leerlingen in het geding komt. Het aantal leerkrachten is niet toereikend om orde te handhaven en al lange tijd zijn ook zorgtaken overgedragen aan leraren. Kwaadsprekerij neemt de overhand en de kwaliteit van het onderwijs lijd er onder. Scholen moeten zich weer toelggen op de onderwijsfunctie en leerlingen die niet in staat zijn tot opnemen van de lesstof weigeren opdat de kwalitiet gewaarborgd blijft.
 2. Reeds enige tijd komen er signalen uit de jeugdpsychiatrie waarbij er geen voldoende medewerkers meer zijn om het systeem draaiende te houden. Overal gelden arbeidstekorten ondanks de groeiende economie. Zonder bekering van de maatschappij tot onderlinge liefde en goede behandeling van hen die het slecht hebben zullen er ontsporingen plaatsvinden in de maatschappij door hen die het niet meer trekken en de broodnodige zorg moeten missen. Wat is uw commentaar?
 3. Barnabas

  Voorstellen

  Ik hou het voorlopig voor gezien, er is geen werkelijke discussie tot waarheidsvinding en alleen maar beledigingen. Ik ga het eens proberen bij Refoforum.nl
 4. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Onzin, ophouden.
 5. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Daar ben ik het van harte mee eens. De mate waarin Christus in ons is en wij één met Christus zijn hangt mede af van onze keuze om in Hem te blijven. En Hij zal bij het blazen van de laatste bazuin alle ongerechtigheden wegnemen en wij zullen allen die Hem aanbidden één zijn in Zijn Koninkrijk en Hem verheerlijken. Binnen de protestanste richting zijn ook heel veel verschillen. Laat ieder zijn eigen geloofsopvatting hebben, naar de oprechtheid van zijn geloof en laat hij die behouden. Dan kunnen we van daaruit het geloof delen en in oprechtheid discussie voeren. Inderdaad is
 6. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Het gaat er om of de bijbel een verbod op gehuwd apart leven stelt. Mijns inziens bewijst de tekst in Deuteronomium 24;1 dat dit verbod er niet is. Er zijn teksten waarin staat dat de hele schrift door God is ingegeven en dat wie er iets van af haalt of er iets aan toe voegt vervloekt is. Dus geldt sola scriptira, samenvatting van deze teksten. Dus de basis is de schrift en elek uitleg via de katholieke traditie behoort via de schrift uitgelegd te worden. Het bewaren van de basis van het christelijke geloof, te weten het genadewerk van Jezus Christus en de verkondiging daarvan, daa
 7. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Deuteronomium 24;1: "Wanneer er tussen mannen onenigheid is en zij voor het gerecht komen en men over hen rechtspreekt, dan moet men de rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de schuldige schuldig verklaren." Hoewel Jezus aangeeft dat het oorspronkelijk niet de bedoeling van God is om echtscheiding toe te staan legt Jezus uit dat dit toch toegestaan wordt vanwege de hardheid van het hart, Wanneer God toestaat een vrouw weg te zenden met een echtscheidingsbrief en dit binnen de genade van God valt dan valt het gescheiden leven van tafel en bed ook binnen de genade omdat dat een minde
 8. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Punt 1: Klopt. Punt 2: Ik doel op het huwelijk in de zin van twee mensen die één vlees worden. Niet meer en niet minder. Punt 3 Waar het om gaat is of de bijbel een plicht tot samenwonen voorschrijft. Dat het normaal is en bij een standaard huwelijk hoort waarbij man en vrouw elkaar liefhebben is voor mij geen punt. In de bijbel staan allerlei tegemoetkomingen voor zondaars, zoals het gebruik van alcohol voor hen die bitter bedroefd zijn. Omdat de katholieke traditie afwijkt van de schrift. Deze is dus niet genoeg.
 9. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  De Heilige Schrift is een leidraad die de weg wijst. Je hebt gelijk dat het voorbeeld dat ik genoemd heb een samenwoningsverband in één huis kan zijn. Maar dat dat in bijbelse tijd zo was wil ik gestaafd hebben met bijbelteksten. Anders kan ik er geen geloof aan hechten.
 10. Doe dat maar en beledig mij niet meer.
 11. Ga dan niet zo tegen mij tekeer. Je krijgt antwoord wanneer je onpersoonlijke dsicussie voert op normale toon, voor zover het mij interesseert.
 12. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Izaak en Rebekka.
 13. Barnabas

  Is huwelijk samenwonen?

  Het oorspronkelijke plan is dat een man één vrouw heeft. Jezus is de toekomstige echtgenoot van de bruid. Zij is het lichaam van Christus en zij is de enige. De schrift geeft daarom in Hooglied en in Psalm 45 aan dat er een enige is. Adam en Eva waren naakt en zij waren één man en één vrouw en het was zeer goed. De wet schrijft voor dat een man mag scheiden in Deuteronomium 24 ondanks het verbod op echtscheiding in de eerste tien geboden. Zo is dus het oorspronkelijke plan liefde tussen man en vrouw, maar wanneer de zonde toeslaat worden geboden overtreden om van een schande een deugd te
 14. Het onderwerp betreft haat zaaien en christenen algemeen beschuldigen. Nu ga je op af mij en begin je mij persoonlijk te beschuldigen. Wanneer je over homoseksualitiet wilt praten spreek daar dan in het algemeen over want homoseksualiteit is een openbare maatschappelijke aangelegenheid waar ook ik mijn standpunt in heb. Het is goed om in de liefde te blijven en daar moeten we ook naar blijven zoeken. Maar Jezus stelt toch Petrus aan hoewel Petrus weet dat hij tekort schiet en zich bewust is van zijn eigen zonden. Dus het is goed liefde na te streven, maar er staat ook
 15. Het gaat om het gedrag. Ieder heeft het recht om op een openbaar forum mee te spreken wanneer er iets besproken wordt dat hem aangaat. Het is een openbaar forum dat door iedereen gelezen kan worden en meningen over allerlei onderwerpen te berde gebracht worden. Maar de toon waarop is een andere zaak. Beledigingen zijn tegen de regels.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid