Spring naar bijdragen

Barnabas

Members
 • Aantal bijdragen

  616
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Barnabas geplaatst

 1. Barnabas

  Job

  Wanneer je e moeite mee hgebt dat ik je beledigend noiem kun je natuurlijk ook je taalgebruik aanpassen. Wanneer je dat niet doet blijf ik je als een ploert beschouwen en dat is tgerecht. Verer blijft mijn standpunt dat je mij opmerkingen voor de voeten gooit maar geen onderbouwing geeft voor je standpunt en dat het daarom onmogelijk is om er fatsoenlijk antwoord op te geven. Verder ben je niet geschikt om over de bijbel te praten wanneer je geen serieuze beschouwing hebt van wat er staat. Dan is je commentaar onzin en kan ik er niks mee.
 2. De standaard voor moraal is niet de natuur want er staat geschreven dat God mens en dier bevrijdt. Een voorbeeld is de slang die bezeten werd door de satan en daarom leugenachtig sprak. Demonen, of praktischer gezegd: Kwalijke/destructieve eigenschappen, kunnen in dieren huizen en daarom kan de natuur geen absolute maat voor de moraal zijn. Wel is het een voorbeeld voor ons omdat ook de bijbel ons leert dat de natuur lessen voor ons heeft. Ook Jezus gebruikt de natuur om ons te onderwijzen. Dus de standaard voor moraal blijft de wet van Mozes en het woord van God. Wie verkeerde lessen uit de n
 3. Redelijke argumenten tegen het bestaan van God zijn er niet. Er zijn alleen maar kop-in-het-zand argumenten. Wie doorpraat en in waarheid met zichzelf spreekt zal overtuigd zijn van het feit dat hij zondigt en wanneer men daar eerlijk over is dan wordt duidelijk dat de argumenten die men aandraagt leugenachtig zijn. Aan de bijbel kunnen we zien dat Jezus alle tegenwerpingen die tegen hem ingebracht werden doorzag en op de juiste wijze antwoord gaf. Omdat Hij God was bleef Hij in de waarheid en de waarheid ontmaskert de leugen. Hij doorzag wat de mensen met Hem probeerden te doen en had ge
 4. Barnabas

  Job

  Het verhaal is geschreven om begrip te tonen voor hen die worstelen met rampspeod en tegenslag. Maar er is wel degelijk een antwoord op de vraag van Job. Maar dat antwoord komt pas nadat Job zijn hele hart heeft uitgestort bij zijn vrienden en de discussie geen aanleiding meer vind voor Job om zich te beklagen. Er is ruimte gekomen in zijn denken, hij heeft alles op tafel gegooid wat hij kan bedenken en aan het eind is zijn pen leeg. De kant en klare oplossing dat Job gezondigd moet hebben heeft gefaald en Job is tevreden met het feit dat hij kan weerleggen dat er geen blaam op hem rust. Want
 5. Barnabas

  Job

  Mee eens dat het niet om een nijlpaard kan gaan vawege de staart. Ik heb het trouwens nagezocht en ook gevonden dat זנב staart betekent. Ben ik door bijbelvertalers weer op het verkeerde been gezet. Goed dat je het corrigeert.
 6. Barnabas

  Job

  Interessant, mooi dat de wetenschap voortschreidt en nieuwe dingen ontdekt waardoor de bijbel als waar bevestigd kan worden. Goed gedaan. Je opmerking is beledigend en kort door de bocht en je legt niet concreet uit wat je nu precies vaag vind. op zo'n opmerking kan ik niet reageren met een passende reactie. Alleen met vaag gepraat.
 7. Barnabas

  Job

  Je hebt gelijk. Het boek van Job is een waar gebeurd verhaal en daarom zijn haar lessen rechtsgeldig. Dinosauriërs hebben echt bestaan en het boek van Job getuigt daar van. Hij kende ze nog in levende vorm zoals hij beschrijft. Wie kon vermoeden dat de lijken van dinosauriërs opgegraven zouden worden en de beschrijving van de Behomoth en de Leviathan nieuw leven in zouden blazen?
 8. Barnabas

  Job

  Het hele boek gaat over de gedachte hoe het kan dat God rechtvaardig is en Job toch getuchtigd wordt ondanks het feit dat er geen praktische reden is en jij komt met dir antwoord. Applaus. Wellicht overbodig te stellen dat Job het helemaal niet nodig had dat God hem dat vertelde gezien het feit dat hij in zware discussie volhoudt dat hij onschuldig is. Dus dat is een volledig overbodige opmerking. Kennelijk weet je niet hoe het zit met de tegenstelling tussen de twee teksten die ik aandraag. Mag ik je herinneren aan onze discussie over Farizeeën waarbij er ook een tegenstelling was w
 9. Barnabas

  Job

  En dus? Hoe zit het dan met de tegenstelling tussen de belijdenis van Job en de tekst die jij aanbrengt dat er geen reden was?
 10. Barnabas

  Job

  En dus? Waarom geeft Job geen antwoord op de beschuldiging aan zijn adres terwijl hij weet dat hij onschuldig zou zijn? Geldt de boetedoening van Job dan niet: Job 42;1-3: "Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet."
 11. Barnabas

  Job

  Dat klopt. תם betekent volkomen en onberispelijk? Maar waarom doet Job dan boete in vers 42;1-3: "Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet."
 12. Barnabas

  Job

  Je snapt er niets van. Waarom belijdt Job dan zijn zonde? Job 42;1-3: "Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet." Elihu heeft hem daarop gewezen en Job heeft geen antwoord daarop gegeven (33;34): "Moet het van jou komen hoe Hij iets vergelden zal, terwijl je Hem veracht?" En (34;5-9): "Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, maar God heeft mijn recht weggenomen
 13. Barnabas

  Job

  Kunnen we nu eens gewoon in goede orde met elkaar blijven praten en ons niet verlagen tot dat betuttelende gedoe. Of mag ik jou ook aanspreken met : "Nee Petra, jouw uitleg schiet tekort en je kletst maar wat"? Mag ik je er op wijzen dat de HSV niet vertaald met "rechtvaardig", dit woord komt in de vertaling niet voor? Job 1;8: "De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Job 2;3 idem dito: "De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht
 14. Barnabas

  De 'geest van Izebel'

  Heb je de kennis gecontroleerd of spreek je zonder aandacht te geven aan je eigen mening? Discussiëer ik met jou of met degene in je verwijzing?
 15. Barnabas

  Job

  God is niet bezig "toevallig" een weddenschap aan te gaan met de satan. Het gaat er om dat Job gecorrigeerd wordt in zijn handelen naar God toe. De satan is slechts een figurant in het geheel niet de hoofdrolspeler. Job is de hoofdrolspeler en zijn vrienden hebben de meest vooraanstaande bijrollen. Zij zijn degenen die uitgebreid aan het woord komen om over God en zijn oordeel te spreken en de satan is degene die veroordeelt zal worden. God staat daar boven. Hij is de dirigent die zichzelf ook een (hoofd)rol in het geheel toedicht. Het gaat dus om een vooropgezet plan waarbij de kern is niet d
 16. Barnabas

  God is mannelijk

  Weet jij ook hoe het zit met de Heilige Geest. Weet jij met welk geslacht deze aangeduidt wordt? Of bedoel jij met de aanduiding "God" zowel de Heilige Geest zodat deze expliciet als mannelijk aangeduidt wordt?
 17. Barnabas

  Christelijke Testament?

  Voor zover ik weet heb ik het al onderbouwt en ik zou niet weten hoe ik het duidelijker zou moeten maken. Dus hiermee sluit ik het af. De groeten.
 18. Barnabas

  Christelijke Testament?

  Nee Piebe. Leg zelf maar uit hoe het zit en onderbouw jouw eigen mening maar eens goed. Amen, jij begrijpt het.
 19. Barnabas

  Christelijke Testament?

  Wanneer je aanstoot neemt aan het kruis kan ik begrijpen dat je zo denkt. Je hebt gelijk dat er ook over vernederen gesproken wordt, maar dat hoeft geen bewijs te zijn dat het niet de kruisiging betreft want er staat dat Jezus zichzelf vernederde maar verhoogd werd. Dus Jezus vernederde zichzelf maar werd verhoogd door de Vader. Het is dus geen tegenstelling.
 20. Barnabas

  Christelijke Testament?

  De onderbouwing is dat de vergelijking spreekt over een slang op een staak en dat Johannes dat op Jezus verlossingswerk betrekt. Dat blijkt uit het feit dat hij in één adem doorschrijft (zoals Flawless Victory citeert) waarui blijkt dat Johannes de verhoging in verband brengt met het verlossingswerk en dat verlossingswerk is Zijn kruisiging. Dus het gaat over Jezus aan het kruis en dat komt overeen met een slang op een staak, dat is de vergelijing.
 21. Barnabas

  Christelijke Testament?

  Hoi Piebe, hierbij de gewraake tekst: Numeri 21:9: "Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef." En Johannes 3;14-15: "En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes spreekt hier dus over het werk van Christus aan het kruis. In de ogen van mensen een vernedering maar voor God een eer omdat Hij een goed werk deed, namelijk de zonde
 22. Barnabas

  Christelijke Testament?

  Het nieuwe testament en het oude testametn zijn één. Jezus zegt in het nieuwe testament dat geen titel van de wet zal vergaan en dat Hij gekomen is om de wet te vervullen. Er zijn ook allerlei verbindingen van het oude en het nieuwe tetament met elkaar. Zo staat er bijvoorbeeld dat toen Elia gearresteerd werd door de troep van vijftig soldaten dat er vuur uit de hemel kwam en de mannen verteerden. Toen Jezus gearresteerd werd kwam er ook tot twee keer toe geestelijk vuur uit zijn mond door het spreken in de Geest en de mannen vielen achterover op de grond. Dat gebeeurde ook tot twee keer
 23. Barnabas

  De liefde

  Dat het ook te maken heeft met groeien in mannelijkheid, in volwassenheid. Dat het je boos laten maken en in woede uitbarsten komt door een gebrek aan gezag. Je mag aanpakken en je mag boos worden over onrecht. Je moet als ouders sturing geven aan je kinderen en je moet je gezag behouden. Winnen is blij zijn met je identiteit als gezagdrager en dat je je wil op mag leggen. Dat je daar niet bang voor bent. op een gegeven moment komt in een relatie het moment dat de ondergeschikte een eigen weg wil gaan. Winnen is dan de erkenning dat dat het geval is en verder gaan met hen die dezelfde weg gaan
 24. Correctie: Je hebt wel gelijk. Het gaat om het volgen van de Christus en het aanvaarden van Zijn naam. Is er dan geen verschil tussen man en vrouw of slaaf en vrije? Hoe kan er geen verschil tussen hen zijn. Zo ook is er verschil tussen Joden die in Christus geloven en niet-Joden die in Christus geloven.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid