Spring naar bijdragen

Jahu

Members
 • Aantal bijdragen

  634
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Interesse
  lezen, wandelen, tv kijken
 • Beroep
  zelfstandig ondernemer

Recente profielbezoeken

733 profielweergaven
 1. U heeft mij uitdrukkelijk gevraagd niet meer met u in contact te treden. Ik heb u daarop gezegd dat ik uw verzoek respecteer, en zal mij aan mijn woord houden.
 2. Tenzij een homoseksueel zich van zijn gruwelijke zonden bekeert, volgens de wil van God, kan hij geen 'rust bij God vinden', omdat Gods toorn onverminderderd op de zonde van homoseksualiteit aanwezig is! (Joh.3:36) Een kerk die hen dat wijsmaakt en deze smeerlapperij accepteert is corrupt en komt in Gods oordeel!
 3. Jahu

  Eén God, één Naam, Jezus Christus.

  De Allerhoogste valt niet te corrumperen, Hij is Heilig. De Heer Jezus Christus is Heilig en werd verzocht door de duivel, die niet geloofde dat God 'in de gestalte van een mens' is gekomen. Dat doen ook nu nog heel veel mensen niet, dat zijn de ongelovigen, en die staan als vijanden tegenover God aan de kant van de duivel! De Heer Jezus Christus werd vermoord aan het kruis van Golgotha! Zijn Lichaam ging daarna niet tot ontbinding over en Zijn Heilige Geest keerde terug in dat Lichaam, nadat de dood en het dodenrijk Hem niet kon overweldigen en vasthouden! De dood heeft op het
 4. Jahu

  Van wie komt de geest?

  U mag mij ten overstaan van heel het forum "ontmaskeren", en geef nu dan ook aan waar ik de Bijbel wat betreft homoseksualiteit heb verdraaid. Als u dat niet kunt en u geen Bijbelse onderbouwing van dit thema geeft zoals ik wel heb gedaan, houdt dan uw mond!
 5. Jahu

  Van wie komt de geest?

  Goede vraag, punt aan de lijn.
 6. Jahu

  Van wie komt de geest?

  Dus uw geestelijke mens is een hogere staat van het zijn en heeft het vermogen "de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn", en dat geeft een "innerlijk gevoel van vrede"? Bij u moet ik mij dat in de praktijk dus zo voorstellen: De homoseksueel wordt op zijn/haar zonde aangesproken, omdat de Bijbel dat doet! (Rom.1:26-27) Maar u in uw zgn. "geestelijke hogere staat" weet het beter en hoe het "werkelijk is" en zegt: het is geen zonde! Daarmee bent u ontmaskerd als iemand die het beter denkt te weten dan God Zelf! Maar doordat u deze verschrikkelijke gruwelen in Gods ogen(!) allem
 7. Jahu

  Van wie komt de geest?

  Het zuivere huwelijk is een uitbeelding tussen de man en zijn vrouw, d.w.z. tussen God (Man) en Zijn Gemeente (Vrouw). Lees hoofdstuk 5 van de brief van Paulus aan Efeze, tegen het eind schrijft hij het volgende: "Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams." (v23) "Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente." (v32) ** En dan homoseksualiteit: Twee mannen samen of twee vrouwen samen kunnen onmogelijk het huwelijk uitbeelden zoals God dat heeft bedoeld en
 8. Jahu

  Van wie komt de geest?

  Ja. De hoofdzaak is dat homoseksualiteit het huwelijk tussen 1 man en zijn vrouw ontkent en ontheiligt. Het beeldt niet uit de intieme omgang die God heeft met Zijn Gemeente! Met de seks vangt de verbinding (huwelijk) tussen man en vrouw aan. Onzin. God heeft man en vrouw seksualiteit gegeven en niet alleen om kinderen voort te brengen. Zonde. Onnodig. Zonde. Onnodig. Zonde. Niet alle op punten. Wat door sommige kerken en internet-mail-groepen wordt gezegd kan zo in de prullenbak. 🛑
 9. Heel eenvoudig, u bent niet God, Mohammed is niet God, Visnu is niet God, maar de HEER Jezus Christus is wel God, de Enige, de waarachtige God.
 10. Sterker nog, ik vind u nu al hoogmoedig en arrogant, gezien de reacties die u heeft gegeven.
 11. Beslust door het eten van de boom der kennis van goed en van kwaad begon de mens de dood te sterven, omdat hij daarmee het gebod van God overtrad! Het gebod van God wordt overtreden door de mens die gemeenschap heeft gekregen aan de duivel. De boom der kennis van goed en van kwaad representeert de duivel, die als engel Lucifer het goede van God had gekend maar zich bewust tegen God heeft gekeerd en daardoor geheel duisternis en dood is geworden! Om nu de duisternis en de dood niet eeuwig voort te laten duren, verbood God de mens de toegang tot de boom van eeuwig leven en verdreef Hij
 12. Omdat Die Iemand Wiens woorden ik geloof de waarachtige God is, Zijn Naam is Jezus Christus!
 13. 'En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; 48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.' (Mar.9:47-48) Twee dingen uit de woorden die de Heer Jezus Christus hier heeft gezegd heb ik onderstreept: 1e - het helse vuur en 2e - het vuur niet uitgeblust wordt. De woorden van de Heer Jezus Christus zullen blijven bestaan, in deze tijd en óók in de volgende (aeon), dus zelfs als deze wereld voorbij is gegaan blijven Zijn woorden
 14. De verzonnen theorie over alverzoening lijkt toch wel sterk op iets dat wij in de Bijbel lezen: De slang: “Gij zult geenszins sterven” (Gen. 3:4) De alverzoening: “Geen mens zal voor eeuwig verloren gaan."
 15. Nou inderdaad. De Heer Jezus Christus is begonnen met te zeggen: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' (Matt.11:28) Maar er zijn mensen die Hem afwijzen en de leugen liefhebben, de ongerechtigheid prediken en die zelf ook doen! Tot hen gaat Hij straks zeggen: 'Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.' (Matt.25:41)
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid