Spring naar bijdragen

Robert Frans

Members
 • Aantal bijdragen

  26.324
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Robert Frans

 • Rang
  Credible Leviathan
 • Verjaardag 18-10-1981

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Katholiek
 • Interesse
  Liturgie en traditie, spiritualiteit, filosofie, de schepping, het mysterie

Recente profielbezoeken

9.133 profielweergaven
 1. Robert Frans

  Is huwelijk samenwonen?

  Héél de Schrift, inderdaad. Dus niet alléén de Schrift. De katholieke Bijbel is dan ook gewoon helemaal compleet, met alle 73 boeken erin. Daar is niets aan toegevoegd of verwijderd. 73? Ja, want het zijn nota bene de protestanten zelf die er boeken uitgehaald hebben, tot ze 66 voor hun geloofsopvattingen acceptabele boeken overhielden. En dat om buitenbijbelse redenen, omdat in de Schrift je helemaal geen criteria voor bijbelboeken tegenkomt. De Schrift is dan ook uit het geloof ontstaan, niet andersom. De Traditio of Traditie, waar we ons geloof eveneens op baseren, is geen onderdeel van d
 2. Robert Frans

  Is huwelijk samenwonen?

  Het ligt er ook aan hoe je naar het huwelijk kijkt. Zie je het enkel als een bijzondere liefdesrelatie, dan is het logisch dat je in zekere zin ook apart van elkaar zou kunnen wonen. De vraag is dan natuurlijk wel: waarin verschilt het huwelijk dan nog van een gewone liefdesrelatie? Maar als je het huwelijk daarnaast ook zien als het samen willen stichten van een gezin en dus het volledig openstaan voor het krijgen van kinderen, dan is het wel degelijk belangrijk dat je samen met je kinderen in één huis woont. Dat je zo een veilige, liefdevolle thuisbasis voor hen vormt, waarin vader en moed
 3. Dat begrijp ik en daarop moet mijns inziens ook gemodereerd worden. Maar een enkel incident maakt een forum toch niet meteen onveilig? Ik bedoel, vooral in het verleden werden katholieken en hun kerk ook nogal eens fel bekritiseerd hier door de destijds protestantse meerderheid, met allerlei verwijten en scheldwoorden jegens de kerk. Maar toch voelde ik me als katholiek nooit onveilig hier. Ik werd nooit persoonlijk beledigd of bedreigd. Hoogstens ergerde ik me aan sommige uitlatingen. Zulke felheid, al dan niet volstrekt onredelijk, is nu eenmaal inherent aan discussie en debat. Hoe zou je da
 4. Robert Frans

  Is huwelijk samenwonen?

  Wie heeft het hier dan over de katholieke traditie? Waarin wijkt de katholieke traditie dan af van de Schrift? Waar in de Schrift staat dat alleen de Schrift genoeg moet zijn? Tenslotte: als de katholieke traditie één katholieke kerk wereldwijd weet te behouden alle eeuwen door, terwijl de protestantse kerken en gelovigen met hun (vermeende) grondslag op enkel de Schrift hopeloos verdeeld zijn en elkaar verketteren, hoe kun je dan stellen dat de katholieke traditie niet voldoende zou zijn om het christelijk geloof te bewaren?
 5. Waarom vind je Credible.nl een onveilige omgeving?
 6. Robert Frans

  Is huwelijk samenwonen?

  Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden. -Genesis 2,24 Belangrijkere vraag is natuurlijk: moet echt letterlijk alles wat je wel of niet wil doen in de Bijbel staan? Het samenwonen is nu eenmaal vooral ook een heel praktische gewoonte, met name als je kinderen hebt of wil krijgen. Natuurlijk kan door werk een partner lange tijd weg zijn, maar ook dan komt hij of zij altijd weer bij de ander thuis. Het is dus al vanaf heel vroeg gebruik, ook in de bijbelse tijd, dat gehuwden met elkaar in één huis wonen.
 7. Zelf begreep ik uit de openingspost dan ook niet dat het forumdeel niet enkel voor deze fundamentalistische christenen bedoeld hoeft te zijn. Maar in deze tijd zal het, zoals ik hier al schreef, wel sneller daarop neerkomen. Ook dit topic verzandt helaas alsnog in polariserende off-topic discussies. Met een forumdeel voor alleen christenen in het algemeen hoeft echter mijns inziens dus niets mis te zijn. Zoals ik al zei: in het verleden was heel Credible daarop gericht, met hier en daar een deelnemende niet-christen. Ook als christen wil je je soms verdiepen in en je voeden met je geloof, zo
 8. Dank voor het compliment. We hebben geen andere strijd te voeren dan de innerlijke strijd tegen de zonde in onszelf. En die strijd behelst niet anders dan het vertrouwen op God, dat Hij goed is en van je houdt, het berouwvol belijden van je zonden aan Hem (al dan niet in de biecht), het vermijden van situaties die je tot zonde kunnen leiden en het actief vol vreugde het goede doen en geloven. Zoals de karthuizers zo prachtig als motto hebben: Stat crux dum volvitur orbis - Terwijl de wereld draait, staat het Kruis. De wereld kan alle kanten opgaan, goed of slecht, maar enkel in het Kruis kunne
 9. Ik zou daar geen bezwaar tegen hebben en vroeger was Credible.nl ook grotendeels zo; alleen in één subforum waren niet-christenen redelijkerwijs vrij om het geloof kritisch te bevragen vanuit hun eigen levensbeschouwingen. Er is een tijd om rekenschap af te leggen van je geloof en een tijd om je ermee te voeden en dat laatste wordt niet altijd begrepen. Het is voor christenen heel gezond om bij tijd en wijle echt onder elkaar te zijn en (intiemere) geloofszaken te bespreken. Nu zijn daar natuurlijk kerken voor, maar niet iedereen kan of wil naar een kerk en kerken vormen evenmin zulke besloten
 10. Robert Frans

  Huwelijksinzegening

  Dat heeft met de sacramenten te maken. Een sacrament is een directe heilshandeling van Christus door zijn Lichaam de Kerk. Diakens, priesters en bisschoppen zijn sacramenteel gewijd en daardoor zelf ook als het ware een sacrament. Bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen en hebben daarom dezelfde volmachten als de apostelen hadden, priesters en diaken hebben voor een deel die volmachten, elk naar de eigen wijding. De volmachten zijn het bedienen van de sacramenten en sacramentalia, het geven van de zegen en het uitoefenen van het kerkelijk leergezag. Wanneer zij hun volmachten uitoefenen
 11. Robert Frans

  Huwelijksinzegening

  Dat is de voltrekking van het huwelijk, waar ik al over schreef. Uiteraard gebeurt dat uitsluitend in de huwelijksnacht. Man en vrouw worden dan definitief 'één vlees'. Maar de huwelijkssluiting en inzegening gebeurt in de kerk, ten overstaan van minimaal twee getuigen, die de gemeenschap vertegenwoordigen, en een diaken of priester, die Christus vertegenwoordigd.
 12. Robert Frans

  Huwelijksinzegening

  Christus zélf is echter het Woord. En zonder hoofd zal geen lichaam functioneren, dus is het logisch dat Hoofd en Lichaam ook binnen de kerk één geheel vormen en dat geheel is Christus. Zowel de Schrift als de Traditio als de Kerk vormen zo ook één geheel, want door de Kerk leren we de Schrift en Traditio te verstaan. Zij die zich uitsluitend op de Schrift willen gronden, raken dan ook onvermijdelijk verdeeld met elkaar, omdat de Schrift op meerdere manieren te lezen is en het verabsoluteren van de Schrift direct tot het verabsoluteren van de eigen lezing leidt.
 13. Robert Frans

  Huwelijksinzegening

  Alleen wanneer het eerst als huwelijk gesloten is voor het aanschijn van God. Net zoals je niet automatisch iemand doopt als je diegene onderdompelt in water of water over hem heengooit, maar alleen als je met de intentie hem te dopen de juiste rite voltrekt, of het beste door een diaken of priester laat voltrekken. Wanneer je met iemand het bed deelt, ga je weliswaar een zekere verbintenis met diegene aan, maar het is dan nog geen huwelijk. Mocht je als ongehuwde iemand zwanger maken of zelf zwanger raken en je wilt je verantwoordelijkheid nemen, dan wordt je geacht alsnog voor de kerk te tro
 14. Robert Frans

  Huwelijksinzegening

  In onder meer Matteüs 19,6 staat dat wat God gebonden heeft, een mens niet kan scheiden. Het huwelijk is dus een door God ingesteld sacrament. Daar de Kerk het Lichaam van Christus is, wordt binnen haar daarom door God het huwelijk gesloten en gezegend. Christus is immers God en in die hoedanigheid sluit Hij zo het huwelijk. In de huwelijksnacht wordt het huwelijk vervolgens geconsummeerd ofwel voltrokken.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid