Spring naar bijdragen

Robert Frans

Members
 • Aantal bijdragen

  25581
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Robert Frans geplaatst

 1. Ah, dat had ik even over het hoofd gezien. Beschouw mijn post maar als niet geplaatst.
 2. Maar dat geldt toch bij zo'n beetje alle levensbeschouwingen en ideologieën, niet alleen bij religieuze? Het gaat vrijwel altijd mis zodra iemand te radicaal in diens leefwijze wordt, omdat een dergelijke radicaliteit meestal tot hoogmoed, harde oordelen over anderen en ongeregelde beheersdrang leidt. Van veganisten tot kapitalisten, van utilisten tot asceten, allen kennen precies dezelfde kwade neigingen, alleen heeft de ene groep nu eenmaal meer macht en mogelijkheden om tot massale uitvoering daarvan over te gaan dan de andere. Van gelovigen hebben we misschien meer voorbeelden, omdat z
 3. Hoe weet je zo zeker dat jouw ideeën Gods wil zijn, als Hij in de geschiedenis vrij duidelijk christenen laat samenkomen in de meest uiteenlopende kerkgebouwen, van heel eenvoudig tot heel luisterrijk? Zowel katholieken als oosters-orthodoxen als protestanten, van klassiek tot modern, bouwen speciale ruimten voor de eredienst. En ook de eerste huiskerken waren grote huizen van rijke gelovigen, waarin speciale, gewijde vertrekken voor de eucharistie en voor het doopsel werden ingericht. En die huiskerken waren er omdat er simpelweg nog geen openbare kerken gebouwd konden worden. Christenen he
 4. Ik voel geen enkele behoefte over jou te oordelen. Wel geef ik mijzelf de vrijheid je twee vragen te stellen: 1. Stel dat je Credible.nl nooit gekend zou hebben, wat had je dan in plaats van dit topic aan vervolgstappen ondernomen? 2. Wat kan Credible.nl in jouw ogen precies betekenen in het zoeken (en herstellen) van contact met Geloofsgesprek.nl?
 5. Gaan we hier nu ook soaps van andere fora bespreken? Alsof Credible niet genoeg aan haar eigen soaps heeft...
 6. Is er geen kerk in de buurt waar je heen kan, met eventueel een jeugdvereniging, -koor of iets dergelijks?
 7. Je sprak echter over gróte gezinnen en daar spreekt het door jou geciteerde boekje niet over. Gezinsvorming is inderdaad een belangrijk doel van het katholiek huwelijk, en in veel werelddelen van het huwelijk an sich, en soms wordt op dat doel meer de nadruk gelegd en soms weer op het ándere doel, namelijk de eenwording tussen man en vrouw. Openstaan voor het krijgen van kinderen is inderdaad een gelofte die je aflegt, los van of je ze krijgt of niet. Maar in hoeverre het echt afgedwongen werd, verschilde ook toen volgens mij erg per regio en zelfs per pastoor. Ik weet dus niet in hoeverre d
 8. De katholieke kerk roept nu vooral op tot zowel edelmoedigheid als verantwoordelijkheid in het krijgen van het aantal kinderen. Als je dus een groot gezin wil stichten, moet je er wel voor zorgdragen dat je haar ook echt goed kan onderhouden. Het stichten van grote gezinnen is volgens mij nooit echt een plicht geweest, maar werd in bepaalde regio's wel gewoon geacht, waardoor het soms alsnog als plicht overkwam. Het hielp niet dat pastoors nieuwe stellen vroegen of er al kinderen waren, al dan niet met de beste intenties, dat natuurlijk destijds ook als dwingend ervaren kon worden. Ook bin
 9. Ik zou beter zeggen: vrijwel geen enkele levensbeschouwing. Het recht om in vrijheid kinderen te krijgen zit in elke cultuur diep ingebakken en waar een cultuur daarvan afwijkt, zoals China met haar eenkindsbeleid, wordt dat internationaal afgekeurd. Mijns inziens blijft dat ook terecht, blijft dat een intrinsiek mensenrecht. Je kunt als gemeenschap echtparen aanmoedigen om verstandig te handelen inzake het aantal kinderen, maar je kunt ze mijns inziens niet zomaar verplichten wel of geen (groot) gezin te stichten, of om elk kind teveel te aborteren (zoals wederom in China). Overigens z
 10. Dat is dus wel het hele verschil. Jezus at weliswaar ook gewoon vlees en vis en liet Petrus en Andreas als teken van hun zending zelfs met volle netten aan land komen. Maar dieren voor eigen gebruik doden of houden is toch iets heel anders dan ze levenslang massaal opsluiten in verschrikkelijke stallen, of ze beestachtig mishandelen in bepaalde fokkerijen, voor veel te veel en veel te goedkope dierlijke producten. En soms zelfs gewoon omdat het kan. Met duurzame, kleinschalige en ruim opgezette boerderijen, waarin dieren in hun natuur gerespecteerd worden, kunnen we voldoende voorzien in onz
 11. Robert Frans

  Waardige manier van sterven

  In katholiek verstaan wordt dat echter niet als euthanasie aangemerkt. Men mag iemands lijden verzachten met morfine, ook als dat (mogelijk) tot de dood lijdt. De dood is dan niet het doel van de behandeling, maar een 'bijwerking'. Tevens mag men altijd een medische behandeling staken als deze geen verlichting of genezing meer brengt, of zelfs erger is dan de kwaal, ook als daardoor de patiënt (onmiddelijk) komt te overlijden. Ook dan dood je de patiënt immers niet actief, maar laat je hem of haar geheel over in Gods handen. Onder euthanasie wordt dus uitsluitend het actief doden van de
 12. Misschien moet je niet zozeer enkel op de psalmen studeren, hoe vroom en verrijkend dat ook absoluut kan zijn. Misschien gaan op een bepaalde manier je ogen wel open als je ze gewoon probeert te bidden. Bijvoorbeeld elke dag een paar psalmen. Het zijn immers op de eerste plaats al dan niet gezongen gebeden en daar Christus ze ook gebeden heeft en zelfs aan het kruis nog uit Psalm 22 citeert, is het bidden van de psalmen automatisch ook het samen bidden met Hem. Het zijn de gebeden van Jezus zelf, die Hij ook door jou heen wil bidden. Bid de psalmen, het beste zonder er een over te slaan, e
 13. Kortom, het katholicisme in de praktijk dus. Althans, dat valt daar net zo prima onder. Net zoals het atheïsme, het boeddhisme, ja alle levensbeschouwingen die consistent in zichzelf en met de wetenschap zijn. Als rationeel denken inderdaad universeel is, dan hoeft hedendaagsheid dus niet als criterium te gelden. Ergo: een hedendaags idee moet zich dan zelfs eerst nog maar wereldwijd bewijzen, in vele culturen en tijden, voordat het als universeel erkend kan worden. Uitsluitend hedendaags moeten denken lijkt mij dan dus eerder beperkend dan verruimend, denk je niet? Sowieso, waarom z
 14. Er zijn zeven boetepsalmen te onderscheiden, namelijk 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143, waarvan 51 de meest bekende is. Verder kun je 121, 122, 125, 126 en 132 tot intochtspsalmen rekenen, gezongen tijdens pelgrimstochten. Ook heb je de zogenoemde halleel-psalmen, namelijk 113 tot en met 118, die tijdens de grote joodse feestdagen gezongen worden, behalve op Poerim. Volgens de Talmoed horen 120 en 134 daar ook bij. Daarnaast de dagelijkse halleel-psalmen, gevormd door 145 tot en met 150. Deze 5 psalmen beginnen en eindigen ook met het alleluia. Naast de genoemde psalmgroepen zijn er h
 15. Ik zag laatst een interessante documentaire (Engelstalig) over de Amish, gemaakt door verschillende ex-Amish, die aan de hand van een nagespeelde Amish-kerkdienst de spiritualiteit van deze gemeenschappen duidt. Het is het eerste deel van een trilogie en ik heb de andere twee delen nog niet gezien, maar deze geeft al wel een prachtig inzicht in hoe zij het geloof vieren. Wat in die documentaire opvalt, naast de bijzondere, eigen schoonheid van de kerkdienst en de leefwijzen, is dat de Amish echt behoorlijk wettisch kunnen zijn. Het naleven van soms arbitrair overkomende regels (geen pony rij
 16. Wat is volgens jou dan de hedendaagse manier van denken? Wie bepaalt dat en hoe weet je welke van de vele denkwijzen wereldwijd daarin leidend moet zijn? Is het hedendaagse denken goed omdat zij hedendaags is, of om andere redenen? Als het laatste het geval is, waarom dan hedendaagsheid zelf als criterium nemen? Zijn er situaties waarin men men het hedendaagse denken nu juist moet vertalen naar de spiritualiteit en zo ja, welke zijn dat dan precies? Als een archaïsche denkwijze nu nog steeds wordt aangehouden door veel gemeenschappen, is deze dan niet alsnog ook hedendaags? Zo nee, waaro
 17. En stel nu dat de NSB weer zou worden opgericht en veel zetels zou behalen? Of misschien zelfs de PNVD, dus de 'pedopartij'? Moeten andere partijen daar dan ook mee samenwerken? Of mag men wel degelijk eigen principiële grenzen stellen in met wie men wel en niet kan praten? Hier in Nederland kiezen we geen regering, maar het parlement. Het parlement formeert vervolgens een regering waarbij de meerderheid van het parlement kan instemmen met haar beleids- en wetsvoorstellen. Idealiter zijn daar slechts een paar grote partijen voor nodig, maar die moeten dan wel voldoende nader tot elkaar
 18. Zelf heb ik ooit enkele dagen op West-Malle gelogeerd als gast. Dat houdt in dat je zo goed als mogelijk de gebeden bijwoont, waarvan de eerste om vier uur 's nachts is, in stilte samen met de andere gasten de eenvoudige maaltijden nuttigt en afruimt en dat je verder jezelf moet zien te vermaken in je eigen kamer of buiten in de natuur. Gelukkig hebben ze daar, voor zover ik mij herinner, ook een (bescheiden) bibliotheek. Bij de warme lunch staat er dan ook echt het eigen bier op tafel. Bepaald geen kinderachtig spul; na enkele slokken kan je maag al enigszins vol aanvoelen. Zelf lust ik gee
 19. Het verschilt inderdaad erg per ordnung hoe modern de Amish leven. Het belangrijkste criterium dat zij aanhouden bij het wel of niet toepassen van middelen is dat het de gemeenschap niet verstoord. Zo hebben een aantal ordnungs bijvoorbeeld wel telefoon, maar dan één telefoon voor meerdere huizen, die ook apart van de huizen staat, zodat het voornaamste contact nog altijd gewoon fysiek is en men dicht bij elkaar moet blijven leven voor intensiever contact. Werken met een os, als je inderdaad geen probleem hebt met het gebruik van dieren voor je werk, is echter natuurlijk wel goed zwaar en
 20. Dat moet jou helemaal niet bezighouden. Het enige wat voor jou van belang is, is dat jijzélf niet te licht gewogen wordt straks. En de maat waar jij mee meet, zul je zelf ook gewogen worden.
 21. Daarnaast zijn er volgens mij ook in Europa wel tiny house ~ en off-grid communities te vinden, die ook zo eenvoudig mogelijk in de natuur willen leven en slechts beperkt tot niet gebruik maken van electriciteit (tiny houses zijn wat moderner en luxer daarin, bij off-grid kun je van alles tegenkomen). Nu is zoiets opbouwen (in Nederland) nog best lastig en vooral hard werken, zéker als je een christelijke insteek ambieert voor je op te bouwen gemeenschap, maar het is in elk geval een stuk haalbaarder dan de Amish naar Europa te willen halen... En anders inderdaad gewoon met een paar een
 22. Robert Frans

  Woordenstrijd

  Als je discussies over Bijbelvertalingen kwalijk vindt, dan rest je niets anders dan je gewoon neer te leggen bij de algemene gang van zaken hierin en dus de meest algemeen aanvaarde Bijbelvertaling te lezen. In Nederland hebben we daartoe onder meer de Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling '95. Als je dat niet wil, dan weet je meteen waar die door jou zo genoemde woordenstrijd vandaan komt.
 23. Robert Frans

  Zing mee in het Grieks!

  Dat was dan ook precies de bedoeling van mijn luchtig bedoelde schrijven.
 24. Dat is een mooie gedachte inderdaad, hoewel deze binnen onze Traditie inderdaad niet zo wordt gevolgd. Wij zien, net als jullie, de eucharistie als juist noodzakelijk om die vastentijd door te komen en blijven deze daarom dagelijks vieren. Hoewel de meeste parochies lang niet elke dag de mis opdragen. Ik vind het ook wel mooi om te zien hoe de liefde voor Christus in het Allerheiligst Sacrament zo toch verschillende tradities kan opleveren. Het is de oosters-orthodoxe variant van de mis, ofwel de eucharistieviering. Voornaamste verschillen is dat de Goddelijke Liturgie meestal veel l
 25. Dank voor de correctie. Wel bijzonder dan, dat je in de vastentijd dus vrijwel geen eucharistie viert. Bij ons zijn Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de enige dagen in het jaar waarop geen mis kan worden opgedragen. Althans, tot aan de Paaswake natuurlijk op die zaterdagavond. Wel kan op Goede Vrijdag de communie worden uitgereikt en wordt dan feitelijk een katholieke liturgie van de voorafgewijde gaven gecelebreerd.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid