Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Dolce Vita

Members
 • Aantal bijdragen

  126
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Zo is dat. Bovendien is er wel wat gebeurd, het Teken uit Openbaring 12 heeft aan de hemel gestaan. Dat is gewoon een astronomisch feit, heel simpel. En tussen alle natuurgeweld door vond er enkele dagen voordat het Teken aan de hemel er stond, nog een historische gebeurtenis plaats, waar de Westerse media goeddeels over zwijgen. Het ziet ernaar uit dat de Vrouw uit Openbaring haar vleugels als van een arend heeft ontvangen. Kijk maar wat het visioen in Openbaring 12 zegt over vleugels als van een arend: Op.12: 1 -6 En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En ZIJ was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het zou gebaard hebben. 5 En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 6 En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen Op. 12: 13-17 . ... 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. 14 En (aan) de VROUW zijn gegeven twee vleugels (als) van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (d.i. 31⁄2 jaar), buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. 17 En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Het ziet ernaar uit dat de vrouw, Israël, een paar dagen geleden die vleugels als van een arend al heeft gekregen. Voor het eerst in de geschiedenis wappert namelijk de Amerikaanse vlag in het Israëlische leger: "For the first time in Israel’s history, the United States Army has opened a permanent base on Israeli soil, flying the Stars and Stripes inside an IDF base. “Due to the close cooperation between us and the American forces in the field of air defense, as well as the extensive experience accumulated by the Aerial Defense Division, it was decided that the first permanent base of the American Army would be established at the School of Air Defense,” Brig.-Gen Zvika Haimovitch, head of the IDF's Aerial Defense Division, stated on Monday. “This is the first time that we have an American flag flying in an IDF base,” Haimovitch said following the “historic and exciting” inauguration of the American base attended by senior American officials such as the American Defense Attaché. http://m.jpost.com/Israel-News/IDF-US-Army-celebrate-inauguration-of-first-joint-base-in-Israel-505449 Het nationale symbool van de VS is de zeearend. Een arend is een adelaar. Duidelijker kan het bijna niet. Daar komt nog bij dat er op de vleugels van vrijwel alle Amerikaanse gevechtsvliegtuigen een adelaar staat. Voorbeeldje: Foto Eagle Fighter jet American army Wat er ook is gebeurd afgelopen week is dat Hamas uit ogenschijnlijk eigen beweging haar eigen regering in Gaza heeft ontmanteld . Persoonlijk vermoed ik dat dit afgesproken werk is, afgesproken bij het topoverleg tussen Muhamed bin Salman (de Saoedische kroonprins), diverse regeringsleiders uit het Midden-Oosten, Bibi en Jared Kushner. Kort daarna kwam de dreiging uit Iran dat Iran Israël bij de minste of geringste vergissing helemaal van de kaart zal vegen en dat Israël sowieso geen 25 jaar meer zal bestaan.
 2. Dat klopt, maar er zijn ieder jaar wel een of meer orkanen in de VS, doch legden die de zeebodem niet droog. Ik begrijp dat het voor sommige ongelovigen moeilijk te verteren is dat wonderen in de Bijbel werkelijk zijn gebeurd en niet zomaar een fantasieverhaaltje zijn geweest. Hier nog een mooie video die de omvang van de drooglegging nog veel duidelijker weergeeft, inclusief de plotselinge abruptheid waarmee dit is gebeurd, waardoor bijvoorbeeld een zeeleeuw in de problemen kwam.
 3. Dat is wat men in het van oudsher door het kerkendom gedomineerde Europa denkt en leert, maar waar is het niet. Als je in China bent en je moet open hart chirurgie ondergaan, is de kans groot dat de anesthaesie gedeeltelijk maar soms zelfs geheel gebeurt door je energiebanen te onderbreken cq bewerken met behulp van acupunctuur. Het eeuwenlang door het kerkendom gedomineerde deel van de wereld loopt op dit punt net zo ver achter als het islamgedomineerde deel van de wereld op andere gebieden zoals bijvoorbeeld landbouw. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570137 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527311003494 http://www.praktijkerick.nl/blog/post/acupunctuur-een-nieuwe-trend
 4. Zo is dat. Paulus wekte de gestorvene Eutychus tot leven door met zijn eigen lichaam te bedekken. Hij gaf Eutychus van zijn eigen energie en dit deed zijn ziel terugkeren in zijn lichaam. Een goede magnetiseur (en die zijn zeldzaam) van tegenwoordig wekt weliswaar geen doden tot leven, maar kan wel o.a. pijn verlichten. Tegenwoordig kennen we wat Paulus deed met Eutychus misschien wel gewoon in de vorm van een defibrilator. Ook dat is energie. Ieder atoom is electrisch geladen.
 5. Alleen.... bij "de geest" denkt men altijd het eerst aan de geest van de mens zelf, terwijl het concept "geest" veel veelomvattender is dan dat. Overigens is de werking van homeopathische verdunning allang aangetoond, maar de betreffende wetenschappers worden monddood gemaakt of erger. De intellectuele terreur van onwetenden en/of belanghebbenden reikt behoorlijk ver. Lees en kijk verder op: http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm#UpdateMontagnier 1Cor.15: 40-45: "Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse (...). Is er een natuurlijk lichaam dan bestaat er ook een geestelijk lichaam."
 6. In haar hoogmoed meende de mensheid, en niet in de laatste plaats de VS, het weer te kunnen bezitten........ Google maar eens op "owning the weather". Dat wordt allemaal gelogenstraft waar we bij staan. Persoonlijk sluit ik niet uit dat wij al jaren in de Derde Wereldoorlog leven, zonder het in directe zin te weten. Maar als mensen die hun ogen niet sloten voor de streken die de mensheid aan het uithalen was, daarop wezen, werden ze voor gek verklaard. Slechts 1 voorbeeldje: http://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon-of-mass-destruction-owning-the-weather-for-military-use-2/5306386 De VS en Rusland zetten hun eerste man niet op de maan omdat ze het zo leuk vonden om te kijken op de maan. Nee, dit maakte deel uit van een wapenwedloop, die niet alleen ging om de wereldmacht maar om de macht in de ruimte.. En daarvoor wilden ze naar de maan. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/138440-ruimtewedloop-tijdens-de-koude-oorlog.html
 7. In mijn optiek gebeurt er niets op deze wereld zonder de toestemming van God. Dat betekent niet dat Hij die dingen altijd veroorzaakt. Een mens kan ingaan tegen Gods morele wil, doch niet tegen zijn souvereine wil. Daar heb ik intense tekenen van ontvangen in mijn leven. Wonderen. Grote wonderen, die ik continuïteitsbreuken noem. Daar spreek ik nooit over, omdat a) ik die wonderen meemaakte als grote tekenen, niet om der wonderen wil, maar om het verkrijgen van het inzicht dat dit zo is (dus dat geen mens tegen Gods souvereine wil in kan gaan). En ja, de wonderen bewerkten vaak op enigerlei wijze mijn behoud in moeilijke situaties. En b ) daarover spreken dient geen enkel nut, om de reden die ik hieronder schrijf. Wij allen, gelovigen en ongelovigen, kunnen niet kiezen wat er op ons levenspad komt, wel hoe we ermee omgaan, welke levenshouding we aannemen tegenover de gebeurtenissen en, voor de gelovigen, tegenover God. Wat betreft Sint Maarten.....het is allemaal afschuwelijk. Persoonlijk heb ik echter betekenis ontdekt in alles wat in mijn leven is gebeurd, zowel het goede als het kwade. En aan de dingen waarin ik geen betekenis of zin vind, daar kan ik (en in mijn beleving doe ik dat met God samen en kan ik dat niet alleen en doet niemand dit alleen, een ongelovige kan daar cognitief niets mee, dus ik verwoord het wat minder evangelisch dan ik normaal zou doen) toch een zin aan verlenen. Zoals ik in alles in mijn persoonlijk leven, een zegen, een waarschuwing, een genadegave, een uitdaging om te groeien, een beproeving, een vertroosting, een louteringsmogelijkheid, of een combinatie van deze dingen heb gevonden en kan vinden, zo kan ik die ook zien of vermoeden in de gebeurtenissen in de wereld, zoals op Sint Maarten. Deze dingen uit te spreken, heeft geen nut. Waarom niet, omdat ieder individu, of ie nu wil of niet en of ie nu tegen een gelovige tekeer gaat daarover of niet, zijn eigen kruis zal moeten oppakken. Er is simpelweg geen andere weg. Er is geen antwoord dat ik geven kan voor Dat Beloof Ik. Er wordt van ieder individu een eigen antwoord verwacht. Ik hoef alleen mijn eigen leven te leven en mijn eigen antwoorden te geven, en kan niet het leven van Dat Beloof Ik leven en zijn antwoorden geven op de situaties die in zijn leven op zijn pad komen. Noch kan ik dat doen voor de miljoenen mensen die nu al door rampen zijn getroffen. In mijn leven ben ik meerdere malen veel kwijtgeraakt. Zij het geliefden aan ziekte en dood, zij het materiële zaken, zij het mijn levensdoel (ja, ook dat heb ik meermaals verloren), zij het mijn zelfrespect, zij het ....noem maar op. Doch in en van al die gebeurtenissen heb ik ingezien en ervaren hoe God ze kon gebruiken ten goede. Dat maakt verlies en afschuwelijke rampen niet fijn en ze blijven huiveringwekkend. Ik ben blij en dankbaar dat ik nog geen natuurrampen en oorlog heb mee hoeven maken, ik ben intens dankbaar dat ik tot nog toe niet al mijn geliefden plus huis en haard heb hoeven verliezen zoals veel mensen die zowel geliefden als huis en haard nu totaal kwijt zijn, en ik vind dat net zo verdrietig als iedereen. Maar met God gaat sowieso alles in mijn leven beter en is veel beter te verdragen dan zonder Hem. Wat er ook nog komen mag, alles gaat beter met God dan zonder Hem. Dus ja, ik geloof dat God de Rode Zee spleet om de Israëlieten te bevrijden en de Egyptenaren te bekeren (want zij luisterden niet en verhardden chronisch hun hart). En ja, ik geloof dat deze rampen eindtijdrampen zijn, niet veroorzaakt door God, maar wel gericht door God cq met Zijn toestemming plaatsvindend. En hoe iemand daarop reageert, is aan die individu. Natuurlijk wens ik ze niemand toe en houd er zeer wel rekening mee dat wijzelf, ikzelf, er ook mee te maken kan krijgen. Als dat zo is dan weet ik dat ik daar dan sowieso samen met God doorheen ga en niet alleen, en dat maakt voor mij heel veel verschil. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mat.28:20) Dit is nog niets, Dat Beloof Ik..... Zo waarlijk helpe jou en mij God almachtig. Het langjarige gespot van ongelovigen over de onmogelijkheid van het splijten van de Rode Zee in de Bijbel cq dat dat allemaal alleen maar fantasieverhaaltjes konden zijn, is alvast gelogenstraft. Volgens de Heilige Schrift hangen natuurrampen en tekorten inderdaad samen met de zonden van de mens. Niet alleen hoe de mens met de natuur is omgegaan, maar ook bijvoorbeeld moord en doodslag. Na de broedermoord van Kaïn op Abel gaf de aardbodem haar volle opbrengst aan voedsel niet meer. Dat een groot deel van de mensheid deze "natuur"wetten niet meer kent of wenst te kennen, betekent niet dat ze niet werkzaam zijn.
 8. Mee eens, maar ook huiveringwekkend en verdrietig. Want hier volgt waarschijnlijk ergens een tsunami op. Dat water komt weer terug en hoogstwaarschijnlijk niet gezellig rustig kabbelend. Zou het op de een of andere manier dit keer toch niet terugkomen, dan is er een enorme voedselvoorraad voor de wereld verloren gegaan, die in die zee leefde..... en dit laatste is wellicht sowieso al voor een deel gebeurd indien een deel van dat water door een orkaan op het land is neergesmeten. Het lijkt me niet dat de vissen en ander zeeleven dat overleven.
 9. Hoe God de Rode Zee spleet......nou zoals Hij het nu ook doet :
 10. Daar heb je naar mijn mening en (lees)ervaring ook nelemaal gelijk in, Gaitema. Een paar keer heb ik een katholiek Nederlandstalig forum gezocht, maar ik kwam telkens bij 1 forum uit en wat ik daar las vond ik afschuwelijk. Er werd ronduit gescholden en er hing naar mijn mening en (lees)ervaring een weinig geestelijk en weinig hartelijk discussieklimaat. Op Amerikaanse katholieke fora vind ik dat dat wel beter is. Daar lees ik wel eens wat. Maar daar moet men in de regel bij het registreren aangeven wat voor relatie men heeft tot de katholieke kerk. Misschien dat dat helpt, misschien dat dat enerzijds voor geregistreerde katholieken bewustmakend werkt (dus mensen weerhoudt van onwelwillendheid) en anderzijds ongelovigen en christenen uit andere denominaties ervan doordringt dat men te gast is op een katholiek forum. Persoonlijk zou ik me niet registreren op zo'n forum, omdat ik niet weet wat voor conclusies men verbindt aan je antwoorden op de registratievragen en wat voor effect dat dan weer heeft op de inhoudelijke uitwisseling. Naar mijn idee kan het ook vooroordelen in de hand werken en dat belemmert dan toch het gespreksklimaat.
 11. @TTC, ik heb geleerd om die mensen niet te willen doorgronden. Wie vernietigt wat van Christus is in andere levensbeschouwelijke filosofieën, die houdt dus over wat niet van Christus is, oftewel wat men gezaaid heeft. Maar wat die mensen individueel in die vernietigingsdrang beweegt, is voor mij onkenbaar en hoef ik ook niet te kennen. Alleen de Vader doorgrondt het hart. Religie maakt meer kapot dan een mens lief is. Intussen (ander onderwerp, maar wel in relatie tot het topiconderwero) kreeg de mogelijke betekenis van de uitspraak in de Bijbel dat de aarde "ten vure bewaard" zou worden er vandaag wat betreft mijn visie er een dimensie bij: http://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/zonnevlam/zonnevlam.html Stukje daaruit:
 12. Sorry, die ga ik niet noemen, want ik doe daar niet aan mee, aan dat soort gruwelijke gevechten die ze ermee voeren, zij het nu nog alleen in woorden. Men (dat groepje he) heeft een bord voor het hoofd van plaatstaal. Hierin ben ik langzamerhand steeds katholieker van gewoonte geworden. Protestanten (op enkelingen na, dus gelieve je niet aangesproken te voelen als het niet op je van toepassing is en je toch protestant bent) gaan in mijn optiek nog eens tekstvechtend ten onder en dat gun ik ze niet. Ik heb beide tradities hoog in het vaandel, maar ben wel een beetje geschrokken van de genoemde gebeurtenissen. Alsof ineens blijkt dat er zelfs nu nog een soort I.S. schuilt in een deel van het christendom. En het zijn niet eens leden van een motorclub of randslerende supporters van een voetbalclub, nee het zijn keurige protestanten, met kindjes en zo, heel gewone huis tuin en keuken mensen.
 13. In mijn optiek een door buitenstaanders onbegrepen symboliek van een wijze en tedere Moederkerk die de Leer van Christus op een zo veilig mogelijke en zo volledig mogelijke wijze heeft weergegeven....... Een Liefde door velen misverstaan. P.S.1. Ik schrijf helemaal nergens dat er onder de mensen die de Katholieke Kerk hebben gevormd door de eeuwen heen zowel als in de moderne tijd geen gruwelijke fouten zijn gemaakt. (Dit geldt voor de protestantse kerken net zo erg trouwens). Doch wie het Juweel laat liggen omdat er glasscherven omheen liggen, doet zichzelf tekort. Je gooit het rijpe fruit toch ook niet weg van de fruitschaal omdat er niet rijpend fruit en rot fruit naast ligt. P.S. 2 Ook schrijf ik nergens dat het per se noodzakelijk zou zijn om naar de RKK te gaan (noch naar enig andere kerk for that matter). Wie iets niet begrijpt of kan bevatten en toch stelling neemt, stoot in wezen slechts zichzelf tegen het hoofd. De Lieve Heer heeft niet voor niets al meer dan 2000 jaar geduld. Uitstel is omwille van de mens. Gelukkig maar dat de deur van gerechtigheid zo lang is dichtgebleven, want als wij het van gerechtigheid moeten hebben, gaan we allemaal verloren. Vanuit de protestantse traditie kom ik iedere keer opnieuw lieden tegen, die er werkelijk geen millimeter van hebben begrepen. Gisteren ontmoette ik er nog een paar (drie of vier tegelijk, maar er zijn er veel meer die zulke dingen propageren) op internet, die alle beelden van Boeddha wilden vernietigen en zich daarbij baseerden op een tekst in Deuteronomium. Behalve dat die tekst helemaal niet over de Wijsheidsleraar Boeddha gaat, hebben ze geen jota van Christus begrepen. Alsof er nooit een Nieuwe Testament is geschreven en alsof er nooit een Levenschenkend Kruis was. Ik houd mijn hart vast waar dit soort lieden misschien toe in staat zullen zijn. Eentje wilde zelfs een Boeddhabeeld op het kantoor van een collega, waar zij werkte, vernietigen.
 14. Dat Beest moet er helaas nou eenmaal komen. Maar wie in Christus is, die zou zich daar beter niet te druk om maken, evenmin om een duizendjarig rijk. (Als er al een letterlijk duizendjarig rijk zou komen, wat ik persoonlijk overigens wel denk, dan is dat duidelijk niet bestemd voor wie het lichaam van Christus al hebben) Want het enige wat er werkelijk toe doet is toch onze overkleding? Om Hem te kunnen zien en dus ontmoeten, moeten wij een lichaam krijgen zoals Hij dat heeft. En hoe we zijn en waar exact, als we ons overkleed hebben ontvangen, dat weet geen mens exact, maar dat het iets is om naar uit te (blijven) kijken is duidelijk. En dat we dan zijn zoals Jezus is ook helder in de Bijbel. En dan kunnen we dus wat Jezus ook kan. Verschijnen, ons verplaatsen met een enorme snelheid, door muren heen wandelen. Het is helaas in het Engels, maar ik denk dat je het toch wel begrijpen kunt, een stukje uitleg van wat in katholiek verstaan het einde van de wereld inhoudt: Ook een heel kort stukje uitleg van de Paus, Engels ondertiteld. Maar als je de video steeds even stopzet heb je meer tijd om de zinnen te lezen, dus ik hoop dat het dan toch te begrijpen is. Dit stukje duurt maar twee minuten:
 15. Mbt eindtijd: op dit moment vindt er op hoog niveau overleg plaats in Jeruzalem tussen de Saoedische kroonprins Mohamed bin Salman, Jared Kushner (de joodse schoonzoon van Trump) Israëlische regeringsleiders en diverse leiders uit islamitische landen, met als doel vrede in het Midden Oosten.