Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Dolce Vita

Members
 • Aantal bijdragen

  809
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Dolce Vita

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 17 april

Profile Information

 • Geslacht
 1. Het Wachttorengenootschap heeft aan het Evangelie een hele andere inhoud gegeven. Zij brengt een totaal ander evangelie, heel simpel, en zij heeft zichzelf in de plaats van Christus gesteld, op basis van een valse profetie. Valse profetieen hebben haar hele geschiedenis gekenmerkt en dat doet het nog steeds. Het Wachttorengenootschap getuigt bovendien niet van Christus maar van "Jehova". De opdracht is om te getuigen van Jezus Christus. Er is ons geen enkele andere naam gegeven door welke wij behouden zouden zijn. Het eerst wat men naar mijn ervaring doet en moet doen om de eigen organisatie in de plaats van Christus te kunnen schuiven, is de Triniteit ontkennen en (dus ook) ontkennen dat Jezus God is. Kvermoei me er niet meer mee om uitgebreid die oeverloze discussies te voeren, maar wie dat wil kan hier een paar inhoudelijke besprekingen vinden https://www.gotquestions.org/Nederlands/Jehovah-getuigen-christen.html http://www.avjg.info/artikelen/zijn-jehovahs-getuigen-christenen.aspx https://visie.eo.nl/2008/11/jehovahs-getuigen-aan-de-deur/ Neemt niet weg dat naar mijn idee sommige individuele jg misschien best ook tot het Lichaam van Christus kunnen blijken te behoren. Ondanks het WTG.
 2. Ik zou maar eens op mijn woorden gaan passen als ik jou was. Je beschrijft slechts je eigen toestand. Daar kun je wat aan doen, en dat begint bij je grondhouding. Je raaskalt. Absoluut niet. Je weet werkelijk van toeten noch blazen. Die logos is helemaal niet van Jezus, zoals zovele verzen in Thomas helemaal niet door Jezus zijn gezegd. Meer niet dan wel zelfs. De verzen waar je jouw eigen theologie op maakt, vormen een doublet met een andere logos en zijn een reactie op de zwaar oversexte cultuur waarin Plato (wiens gedachtengoed, naast vele andere invloeden, in Thomas worden neergezet en vaak valselijk in Jezus' mond wordt gelegd) leefde. Verheerlijking van het celibaat is hét instrument van de Tegenstrever, opdat het getal der heidenen niet vol zou raken en hen het Evangelie niet verkondigd zou kunnen worden. Overigens zou ik voor de dag danken dat ieder mens nog uitsluitend met zijn eigen enkelvoudige vaste identiteit het internet en de fora kon bezoeken, indien het niet zo ware dat op die dag waarschijnlijk de Antichrist regeert.
 3. Geenszins. Wat Desis beschrijft, getuigt helemaal niet van kennis van het Thomasevangelie, noch van de theologie, noch van de vroegchristelijke literatuur. Hij herhaalt wel de fout van sommige oude kerkgeleerden. Het misverstaan van Jezus heeft m.i. tot zeer grote ongelukken geleid in de kerk en daarbuiten. Kom er later op terug. (nu tijd noch lust) Juist de sexualiteit confronteert de mens met zijn gevallen toestand. En dat moet in zekere zin ook, want hij moet tot inkeer komen. Onthoudt hij zich, dan brandt hij zijn vingers eraan. Onthoudt hij zich niet, dan brandt hij vaak ook zijn vingers eraan. Dat komt niet door de kracht van de sexualiteit zelf, maar door zijn gevallen toestand. Alleen de Liefde van Christus kan het overwinnen. Dan onthoudt men zich niet, noch is men dan echter eraan onderworpen.
 4. Dit maak jij ervan, maar dat staat er helemaal niet zo. Je kunt overigens het evangelie van Thomas helemaal niet begrijjpen zonder dat je eerst de Bijbel verstaat en zeer goed kent. Met "iemand die uit een vrouw geboren is" (wat Christus ook in de Bijbel zegt) wordt iedereen bedoeld die niet wedergeboren is uit Water en Geest. (Het woord van God en de Heilige Geest). Naar de natuur zijn alle mensen "uit een vrouw geboren". Alle mensen zijn in zonde geboren, na de zondeval. Maar ieder kind dat geboren wordt is een Godsgeschenk. Ieder kind is een Godsgeschenk. Een mogelijkheid om te leren lief te hebben. De sexualiteit is heilig. Het is bedoeld voor de voortplanting en voor het vestigen van intimiteit, waaruit duurzame liefde zich dient te ontwikkelen. Het is een middel om via heilige intimiteit te leren lief te hebben en een duurzame relatie te onderhouden en voor elkaar te zorgen. En dus niet sex om de sex. In de moderne tijd zijn het meestal mensen die niet in staat zijn om een liefdevolle duurzame relatie te onderhouden, die hun gebrek trachten te sublimeren door dit soort teksten uit hun verband te rukken. In plaats van ons gebrek te maskeren kunnen we in zo'n geval beter bidden "Heer, ik ben niet in staat om een liefdevolle relatie met een vrouw te onderhouden. Wilt u mij alstublieft helpen om mijn gebrek te overkomen, of, als U dit beter vindt, wilt u mij helpen met mijn gebrek te leven en er rust in te vinden, moge Uw Wil voor mijn leven geschieden. Amen." Als een mens omgaat met de sexualiteit als sex om de sex echter, is het van zichzelf een verterend vuur dat nooit uitblust, en een worm dat immer doorvreet. De sexualiteit dient m.i. overstegen te worden. Dat is iets heel anders dan het onderdrukken. Sexualiteit binnen de levensheiliging is spaarzaam, en gaat spaarzaam met elkaar om. Van alle levenslessen zou deze misschien wel eens de allermoeilijkste kunnen blijken te zijn. De tegenpolen hebben elkaar nodig om zichzelf te leren kennen. De gevallen mens kan niet meer goed omgaan met heilig vuur. Men soupeert elkaar op, haalt elkaar leeg, tot er oorlog uitbreekt of de bodemschatten leeggehaald zijn. Ook op dit gebied beheerst de hebzucht meestal de mens. Ook het afzien van de sexualiteit omwille van het afzien, leidt tot ongelukken.
 5. Zo is dat. Zoveel kritisch samenvattend vermogen hebben de betreffende "heren" niet. Maarja, sommige vinden het nodig voortdurend overal scheten te laten en daar mededeling van te doen, die zijn kwa bewustzijn het varkensstadium zelfs nog niet uit. Daar kun je dan ook niet veel meer van verwachten. Goed gezien. Toch denk ik dat er ergens wel een wellevend persoon in hem schuilt. Die komt alleen maar zelden tevoorschijn. Orthodoxe evolutiegelovigen hebben niet alleen niet veel op met de wijsbegeerte en de theologie, maar meestal ook niet met de wetenschap. Men misbruikt vaak de wetenschap om het eigen atheistische geloof overeind te houden. Zodra een wetenschapper zich daar niet meer voor leent, omdat ie tot andere ontdekkingen komt, wordt ie meestal afgeschreven. Dan dient de wetenschap hun atheistische geloof niet meer. Dit geeft wel aan hoe krachtig de waarheid is en dat die zich niet eeuwig laat onderdrukken.
 6. Dat is zeer zeker nog steeds een hypothese. En daar mag jij in geloven. En ca. de helft van de wetenschappers gelooft daarin. Dat kun je consensus noemen. En de andere helft gelooft daar niet in. En ook daar is consensus over. De wetenschap is echter voortgekomen uit de universele religie, Christus. En hoe meer zelfs de meest atheistische wetenschappers leren en ontdekken, over het universum, hoe meer ook zij van de orthodoxe evolutieleer afstappen.De meest wijzen onder de geestelijken in de wereld zijn het er ondanks alle verschillen over eens dat de mens niet uit een aap is gekropen. En eigenlijk snapt zelfs een kind dat. Ik hoop toch dat jij jouw kinderen als die een kitten wilden niet op de mouw hebt gespeld dat de hond in het gezin misschien wel een kitten baart. Zelfs in het hindoeisme, met name de yogitraditie, waar men de reincarnatie kent en er zelfs van uit gaat dat ieder mens ooit (miljoenen jaren geleden, voordat ze mens werden) een lagere levensvorm is geweest, gelooft men niet in macroevolutie. (Voorbeeld vanaf ongeveer 2min.30) Dus consensus......ik denk dat het aantal mensen dat consensus erover heeft dat er geen nieuwe soorten uit oude soorten zijn gekropen en dat dus de mens niet uit een aap is gekropen, veel groter is dan het aantal mensen dat het orthodoxe evolutiegeloof aanhangt.
 7. Nm
 8. Ja, maar hij ziet veel vaker af van de officiele kleuren die hij bij gelegenheden zou mogen dragen, zoals hij ook afziet van de woning die hij zou mogen bewonen. Hij draagt een veel bescheidener kruis aan zijn ketting dan zijn voorgangers. Maar dit is niet waarom ik hem Heilig noem. Heb een bijzondere ervaring gehad, die mij leerde dat deze Paus een Paus is en wil zijn en oprecht beseft te zijn voor álle christenen (ook buiten de kerken zelfs). Ik vermoed (maar dát weet ik niet, doch het kan m.i. dan bijna niet anders) dat hij ook nog van binnenuit het Vaticaan wel vele vijanden zal hebben.
 9. De link heb ik zeer bewust in mijn onderschrift gezet, wetende welke figuren dit soort dingen zouden schrijven als u.... U zult zo beschaamd komen te staan, dat de kleur rood voor uw hoofd de juiste beschrijving niet meer zal zijn. Maar voordat u beschaamd zult staan, zult u het besterven van angst voor wat u zult zien in de lucht en wat nu voor u nog verborgen is. Als u dan nog de tijd heeft, en zo wijs bent geweest om een paar degelijke Bijbels in huis te hebben gehaald toen dat nog kon, dan zult u die openslaan, en lezen wat u overkomt. En hopelijk, hopelijk voor u en de uwen, komt u dan alsnog tot geloof. In de nacht bijten de meeste vissen. Moge God dan met u zijn en u bijstaan. Dat wens ik u toe in Jezus Naam. Amen.
 10. Dat zijn klaarblijkelijk jouw eigen fantasietjes. Overigens ben ik van mening dat Paus Franciscus een Heilige is. En ik denk hij (natuurlijk) zeer goed op de hoogte is van de paranormale profetieën van Fatima en dat Paus Franciscus vermoedt dat hij de paus is die dat lot gaat treffen en dat hij daarom altijd in het wit gekleed gaat. Degenen die van die paranormale waarnemingen van de laatste profetie van Fatima kennis hebben mogen nemen, zien hierin de berusting van de Paus en de vertrouwensvolle aanvaarding van zijn eindtijdsambt. En ik denk dat de Heilige Vader daarom al een aantal malen heeft gezegd dat hij dacht dat zijn ambtsvervulling niet lang meer zou duren en dat hij binnen enige tijd het tijdelijke voor het eeuwige zou verruilen en dat het de laatste kerst voor de christenen zou zijn. Paus Franciscus en het hele Vaticaan wordt momenteel, voor de komende kerst, zeer, zeer ernstig bedreigd door IS. Wij bidden voor hem, onszelf en voor de rest van de wereld dat de profetie niet uitkomt, maar vrezen het ergste (let wel: voor de wereld).
 11. Hier nogmaals op te antwoorden: de herinneringen aan mijn vorige levens, in het bijzonder hét vorige leven, zijn geenszins het gevolg van vergeten ervaringen uit het huidige leven. Ze zijn wel heilig. (Niet ik, wel het Godsgeschenk van de herinneringen). En ze werden voorafgegaan door het heilig huwelijk. Het heilig huwelijk, voor u terug te vinden in uw Bijbel, in de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 19. En, als u er zo eentje heeft, op de voorkant van uw Bijbel, althans, bijna gelijk, want in het teken op uw bijbel ontbreken nog twee tekens. Dit noem ik slechts erbij omdat deze herinneringen, zo intens gedetailleerd als ik die - na mijn instemming op de vraag OF ik die werkelijk wilde - ontving en naar de aard van de specifieke ervaringen, niet te dragen zijn zonder Christus in u, Christus voor u, Christus boven u, Christus beneden u, Christus naast u en Christus achter u. En dan heb ik het niet zozeer alleen over emotioneel maar over de neurologische bedrading van het menselijk lichaam. Geen van u kunt dit dragen. Ook ik niet. Moet ook niemand willen. Ik ben ontzettend dankbaar. Doch ik ben blij dat ik niet van te voren heb geweten wat me te wachten stond, hoe lang het zou duren, en wat de kosten waren. Dan heb ik het niet over geld.
 12. Op bovenstaande had ik al geantwoord met onderstaande: Doch ter aanvulling: U haalt hier Hebreeën 9,27 aan. Daar staat het Griekse woord hapax. Daarvan zegt de dictionary het volgende: 1. once, one (single) time, 2. at some time, 3. once for all [1] 4. at once 5. once (in relation to repetition), i.e.: once more, once again [2,3]. (vertaald naar het Nederlands: 1. eenmaal, een enkele maal. 2. eens, ooit. 3. eens en voor altijd. 4.ineens. 5.eens (in relatie tot een herhaling), d.w.z.: wederom, opnieuw.) Hebreeën 9:27 is als bezwaar tegen het reincarnatiegegeven onhoudbaar. Sterker nog, het vers kan zelfs worden gezien als een zinspeling op reïncarnatie. Bronnen van de woordenboeken met de genoemde vertalingen: 1.Gerhard Kittel: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Theological Dictionary to the New Testament), vol. 1, Kohlhammer, Stuttgart, 1933, word hapax. 2. E.A. Sophocles: Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, Charles Scribner’s Sons, New York, 1900. 3. Henry George Liddell and Robert Scott: A Greek-English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, improved ed. 1996.
 13. @Thorgrem, Geen probleem. Kan alleen wat langer duren, want wij zijn onderwijl de werkkamer aan het verbouwen. Dat moet morgen eerst af, want alles staat op zijn kop daar nu. Geduld dus, kom er wel op terug.
 14. Je hebt vele meningen, ik weet het. Ik ben van mening dat mensen die schrijven wat jij hierboven doet, enorm angstig zijn om niet exact het "juiste" geloof te hebben. Ik denk dat ze een zwaar gereformeerde jeugd hebben gehad (of op latere leeftijd zeer geindoctrineerd zijn geraakt door een of ander geloofsgenootschap), waarin hen is ingepeperd dat als ze niet strikt volgens de letter van het enge boekje van hun rigide kerkgenootschap geloofden, in de hel zouden komen en daar nooit meer uit zouden komen. En ik denk ook dat ze een heel moeilijk karakter hebben gehad, en dat de mensen die hen moesten opvoeden, meenden dat ze niets anders konden dan het kind in het gareel proberen te houden met religie. Of, als ze niet met religie zijn opgegroeid maar zelf tot het inzicht zijn gekomen dat God bestaat, dat ze zo van zichzelf geschrokken zijn dat ze zelf hun toevlucht hebben gezocht tot rigide religie. En alles wat ook maar enigszins buiten hun religieuze kader valt, wordt als een bedreiging ervaren. Het geloof van de ander moet koste wat kost passen binnen hun rigide religieuze kader, zo niet dan is de ander een paria . Dit laatste toont aan dat rigide vormen van religie eigenlijk een kaartenhuis zijn.
 15. Ja. En niemand anders hoeft van mij te geloven dat ie reincarneert. Het is in de meeste gevallen m.i. geen noodzakelijke erkentenis. Maar het is voor een christen wel een obstakel als hij de ontkenning van reincarnatie tot een speerpunt van zijn geloofsbelijdenis heeft gemaakt. Alleen wie (door gebrek aan kennis) tegen God blijft procederen door Hem alle narigheid in de wereld te blijven verwijten, die blijft naar mijn ervaring wel een probleem houden met God. De erfzonde en het in zonde geboren zijn nog niet (h)erkennen betekent vrijwel altijd dat iemand steeds terugkeert op het punt dat hij God verwijten maakt. Zo kwam ik eens iemand tegen die alle ins en outs van de Bijbel kende, en heel gelovig was, maar die in haar hart God de dood van haar zusje bleef verwijten. En al helemaal omdat ze de dochter van een predikant was (alsof je dan niets kan overkomen). Ik denk dat je in dat geval beter af bent door dan toch maar eens, al is het voor die persoon slechts een idee, over andere invalshoeken en visies daarop te reflecteren. En zoals het voorbeeld dat ik al eerder ergens noemde, een collega die hartstikke gelovig christen is, een lieve, mooie, leuke meid en intussen jonge moeder, die afgestudeerd theoloog is (en mogelijk nog de predikantenopleiding gaat doen). En die dan per ongeluk spontaan letterlijk zegt dat God pas bij de wederkomst rechtvaardig wordt. Ze ging gelijk stotteren en werd rood en verlegen, dus dat zit verders wel goed. Maar dat komt er toch wel even ineens uit. Bovendien heeft men met de ontkenning van de reincarnatie geen enkel antwoord op atheisten die met recht zeggen: "waarom wordt dan het ene kind gehandicapt geboren en het andere kind gezond", enzovoort. Men hoeft ook niet altijd overal een antwoord op te hebben, daar niet van, maar er zijn mensen die daar wel een antwoord op hebben, en die zijn er ook onder de christenen, ofschoon je ze in de meeste kerken (op enkele gunstige uitzonderingen na) niet tegen zult komen. Overigens geloof ik, samen met de theologen Rahner, van der Zwaag en van Ruusbroec, dat een mens de genade ook op een onbewust niveau kan hebben aangenomen. Het is een mens niet gegeven het hart van een ander helemaal te kennen en te beoordelen. Alleen God ziet het hele hart. Men dient daar vanaf te blijven. De "onderzoeker" cq inquisiteur, stuit dan namelijk onherroepelijk op de Steen des Aanstoots (Christus dus) in het hart van een ander. En Die behoort hem niet toe. De "onderzoeker" dient zelf zijn eigen relatie met Christus te hebben en te onderhouden en erin te leven, in zijn eigen hart. Christus laat zich in niemands achterzak stoppen.