Spring naar bijdragen

Dolce Vita

Members
 • Aantal bijdragen

  2.443
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Dolce Vita

 • Rang
  CrediBakvis
 • Verjaardag 17 april

Profile Information

 • Geslacht
  Vrouw
 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Dat is wat jij ervan wilt maken en dat moet je zelf maar weten. Doe wat je wilt.
 2. @Bastiaan, In de NBG vertaling staat het woord "bewijsstuk". In het Grieks staat er: cheirographon. Dit woord betekent "schuldbekentenis" of "schuldigverklaring". Het was niet de wet die aan het kruis werd genageld, maar de overtreding van de wet. De lijst van zonden die tegen ons getuigde. Zo'n schuldigverklaring werd teniet gedaan als de schuld was betaald. Daarom is het handschrift der zonde uitgewist. Wat dus aan het kruis werd genageld was niet de wet (met de bindende ‘statuten’, of ‘inzettingen’), maar datgene dat aan de grondslag lag van de veroordeling; de overtreding van de we
 3. Als je nu eerst nog eens een paar keer leest wat ik je daarover schreef, wellicht gaat het je dagen. En doe dat dan niet "for the sake of the argument", maar "for the sake of your soul". Voorts, de dwaasheid van het kruis is wat redt, niet het verstand der mensen. Wat achter het kruis ligt is een geheimenis: 1 Kor 1, 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
 4. De tien geboden zijn pure liefde Funda. Ze zijn er niet om het de mens moeilijk te maken, maar juist om de mens welzijn te bieden. Waarom denk je dat het post-christelijke Westen overspoeld wordt met een importreligie? Men trekt die narigheid zelf aan door God en Christendom af te wijzen. Men heeft het christendom en zijn normen en waarden niet gewild. Men leeft erop los, een losbandig leven, seks, drugs, rock and roll, zogenaamde "vrije moraal", transgenderisme, abortus, homoseksualiteit die zo ongeveer in de adelstand verheven is, homohuwelijk, wat helemaal niet kan, kinderen di
 5. De Wet zijn de tien geboden, Fundamenteel. En de geschiedenis van God met de mens begrijp je pas als je door de Deur (Jezus) bent gegaan en Hij in jou leeft. God moest zich in die tijd nog een volk verzamelen dat de Verlosser voort zou gaan brengen. Dat volk moest heilig zijn. De tien geboden zijn er niet om het de mensen moeilijk te maken, maar ze zijn PURE LIEFDE. Wie ze doet, leeft een geestelijk rustig en voorspoedig leven. (wat iets anders is dan het welvaartevangelie). En een goed en rustig leven was nodig om een volk voort te brengen.
 6. Je begrijpt er niks van. God heeft de straf Zelf op zich genomen. Aan het Kruis.
 7. Dolce Vita

  Abortus

  Dat is nu niet aan de orde. Het gaat mij om de gigantische winst over andermans lijken en dat jan met de pet zich daarvan bewust wordt. Wat jij aanhaalt is paar jaar geleden al uitentreuren over gediscussieerd hier. Laat iedereen dat maar voor zichzelf uitzoeken. https://logos.nl/wat-gebeurt-er-met-het-weefsel-van-geaborteerde-kinderen/ https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/04/geaborteerde-baby-huilde/
 8. Jawel, Funda, maar God had dat Plan al voor de grondlegging van de wereld klaar. Je zou het zo kunnen zien: de duivel heeft de mensen onder valse voorwendselen meegelokt in zijn val. Maar daardoor, door de oorspronkelijke zonde van ieder mens in Adam, heeft hij er recht op hen te regeren. Maar doordat de duivel een Volmaakt Onschuldige (want zonder erfzonde, God de Zoon) heeft vermoord, heeft de duivel een veel groter onrechtmatige daad begaan, en heeft nu de Volmaakt Onschuldige het recht op de duivel verworven om de gevangenen van de duivel over te nemen. Maar omdat de Volmaakt Onschuldi
 9. Dolce Vita

  Abortus

  Ja. Ik vind trouwens ook dat alle winst die ziekenhuizen maken op gerooide organen van mensen die als donor registreerd staan of als donor worden beschouwd omdat ze zich niet geregistreerd hebben, direct naar de nabestaanden moet worden overgemaakt. (Die kunnen zij dan weer voor de rest van hun leven gebruiken om het "eigen risico" en de stijgende ziektekostenpremies mee te betalen). En dat zou naar mijn mening ook moeten gelden voor het geld dat op alle onderdelen van de in de baarmoeder vermoorde kindjes wordt verdiend. Het gaat mij daarbij niet zozeer om het geld (hoewel re
 10. Dolce Vita

  Abortus

  Naar analogie van https://www.nu.nl/binnenland/5990311/ruim-negenduizend-doodgeboren-kinderen-geregistreerd-in-vier-maanden.html vind ik dat ze abortus"artsen" moeten verplichten elk ongeboren kind dat ze vermoorden een naam te geven en dat zij elk vermoord baarmoederkind vervolgens moeten aangeven en laten registreren in een register van uit de baarmoeder gerukte vermoorde kinderen. Met de naam van de vader van de abortus, de "arts" dus, erbij. En er moet een monument komen, net als ze voor andere oorlogsslachtoffers doen, met daarop de namen van elk in de baarmoeder vermoord kind.
 11. Dolce Vita

  ongelovigen en kwade geesten

  Het kwaad is een zelfstandige Entiteit en de gelovige zou hem geen plaats geven! Een van de listen van de duivel is ervoor te zorgen dat de gelovige niet (meer) gelooft dat hij bestaat. Het doet er geheel niet toe hoe de duivel en zijn engelen er zijn gekomen, het doet er slechts toe God, Vader-Zoon-Heilige Geest, en Zijn Woord in het Nieuwe Testament, het Niewe Verbond waaronder wij begrepen zijn, Trouw te zijn en te blijven. Na zijn doop in de Jordaan werd de Heer Jezus door de duivel verzocht in de woestijn (Luc. 4:2). Drie verzoekingen worden vermeld. De duivel wil hem tot zonde ve
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid