Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Sanne69

Members
 • Aantal bijdragen

  603
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Sanne69

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

215 profielweergaven
 1. Die laatste zin snap ik niet.
 2. We zijn een mens; een levende ziel. En dat leven wordt in stand gehouden door van God afkomstige geest of levenskracht. "Zoekt en gij zult vinden"
 3. Ik geloof dus niet dat het zo werkt; dat je bidt en dan beter wordt. Ik heb het over de raad en principes die in de Bijbel staan. Als je daarnaar leeft, dan heeft dat een goede uitwerking op je gezondheid. En van de verwarring dat je met je zondelast moet rondsjouwen, ben ik ook verlost. Mensen kunnen je dat aanpraten, maar in de Bijbel kom je die gedachtegang niet tegen.
 4. Ik zie dat als afzonderlijke zaken. De geest of de levenskracht die in de mens is, wordt in stand gehouden door biologische processen; de ademhaling en de werking van het hart. Zelfs als onze ademhaling en ons hart stopt, blijft er nog een tijdje iets van die kracht in ons achter. Door reanimatie kan iemand weer op de been geholpen worden. Tot een bepaald punt natuurlijk. Uiteindelijk vallen alle vitale functies van de organen en weefsels uit. En er is geen mens die je dan weer opnieuw tot leven kan wekken. Alleen God kan dat. Vandaar dat er staat dat je geest of levenskracht tot God terugkeert. Hij zal mensen weer de geest of levenskracht geven. Ik geloof wel dat het heel goed is voor de mens om op zoek te gaan naar God tijdens het leven. En dat kan je inderdaad verlossen en vrij maken; ook van onzekerheid en verwarring. Het komt zelfs ook je gezondheid ten goede. Een vriendelijke uitnodiging in Jak.4:8: "Nadert tot God en hij zal tot u naderen". Hij laat zich vinden!
 5. Hoe begrijp je dan zelf Gods uitleg over wat dood is in Gen. 3:19?
 6. Ik bedoelde niet dat de mens een robot of een apparaat is. Ik vergeleek de levenskracht met stroom. En die kracht gaat bij de dood als het ware terug naar God of naar de bron. Hij kan het leven namelijk weer teruggeven. Er zal een toekomstige opstanding zijn onder Gods Koninkrijk. Jezus vergeleek de dood met een slaap. Terwijl je slaapt, weet je niets. Ook uit Prediker 9:5 blijkt dat de dood ook echt dood is. Er staat: "doden weten helemaal niets meer". Dus terugkeren naar stof, wil zeggen dat je lichaam vergaat tot stof. Je leeft niet verder in een geestenrijk. Je weet niets meer. Een toekomstige opstanding ligt in Gods handen. "verwondert u niet hierover"-Joh.5:28.
 7. Gen.2:7l maakt duidelijk wat er met het woord ziel bedoeld wordt. Toen bij Adam de levensadem ingeblazen werd, toen werd hij een levende ziel. Er staat niet dat Adam een ziel kreeg. Sommige vertalingen vertalen het met: "een levend wezen". Het Hebreeuwse woord "nefesj" dat hier met "ziel" vertaald wordt, vind je ook in Ezechiël 18:4; "de ziel die zondigt, die zal sterven". Hieruit blijkt ook niet dat de ziel iets onsterfelijks is dat na de dood verder leeft. Integendeel. Je hebt geen ziel, maar je bent een ziel. Ook dieren worden trouwens "zielen" genoemd. Hetzelfde woord "nefesj" wordt er voor gebruikt. - bijv. Lev.11:10. Nu wordt er inderdaad ook over "de geest" gesproken in de Bijbel. Daar wordt dan wel weer een ander woord voor gebruikt, namelijk het Hebreeuwse "roeach". In Gen.7:22 zie je dat dat ook vertaald wordt met "levensadem" of "levenskracht". Volgens Pred.12:7 keert deze geest terug naar God. Dat wil niet zeggen dat die geest iets is dat onze persoonskenmerken heeft. Dat woord "roeach" kan bijvoorbeeld ook met "wind" vertaald worden. Dat is ook een kracht. Je zou de geest dan ook kunnen vergelijken met de stroom die een apparaat in werking zet. God is de bron van het leven of van de levenskracht. Alleen God kan mensen weer herscheppen uit het stof en iemand weer de levenskracht teruggeven. Trouwens als Adam na zijn dood op de een of andere manier verder zou leven als een geestelijk wezen in de hemel of in een plaats van pijniging, dan zou de duivel gelijk hebben gehad. Hij beweerde namelijk dat als ze van de vrucht zouden eten dat ze dan niet zouden sterven, maar juist zouden blijven leven en als God zouden zijn.
 8. God was niet verplicht iets uit te leggen. Als iemand zegt dat je ergens van af moet blijven, dan is dat toch duidelijk. Op die manier konden ze laten zien dat ze erkennen dat God het recht heeft om de huisregels te bepalen. Gehoorzaamheid laat respect zien. Ze hadden bij God te rade kunnen gaan toen ze iets tegenstrijdigs te horen kregen. Ik geloof dat dood ook echt dood is, een toestand van niet-zijn dus. Er is niets mis met de weg van de geleidelijkheid. Als je net wakker bent en iemand schijnt met een felle zaklamp in je gezicht, dan zie je nog niets. In Openbaring 12:9 wordt de duivel "de oorspronkelijke slang" genoemd. Iemand die zijn tegenstander onmiddellijk omlegd, wordt toch ook niet gerespecteerd? Jezus noemde Satan de "overste dezer wereld". Hij heeft de kans gekregen om te laten zien dat de wereld beter af is onder zijn bestuur. Mensen mogen onder zijn bestuur zelf bepalen wat goed en kwaad is. Over het laatste zou je wel een heel nieuw topic kunnen openen.
 9. Een toestand van "niet-zijn". Het menselijk lichaam is opgebouwd uit elementen die je ook in de aarde terugvindt. En daar word je na je sterven weer een onderdeel van.
 10. Je hebt gelijk. Had Adam maar gezegd dat Eva stom was en dat hij er niet in meeging. Maar ja, meer liefde voor de vrouw dan liefde voor God. God had natuurlijk gewoon opnieuw kunnen beginnen met een ander stelletje. Zo van: met deze twee is het mislukt, nu maar hopen dat het met een nieuw stel beter gaat. Maar Hij had nu eenmaal al beloofd dat hun kinderen over de hele aarde zouden wonen. Ze hebben dus nog wel de gelegenheid gekregen om kinderen te krijgen. Maar volmaaktheid konden ze niet meer doorgeven. Bovendien beschuldigde Satan God ervan dat hij mensen iets goeds onthield. Hij beweerde dat mensen beter af zijn als ze zelf kunnen uitmaken wat goed en slecht is. Het kost nu eenmaal tijd om antwoord te krijgen op zo'n bewering. Het eeuwige leven is niet later bedacht. Dat was al de bedoeling en dat bleef het. Het is alleen uitgesteld. Abel wist heel goed wat de dood inhield. Het was Adam duidelijk uitgelegd; hij was gemaakt uit stof en daar zou hij naar terugkeren. Niets meer, niets minder. En als je ergens naar terugkeert, dan ben je er al geweest. Adam was nergens voor zijn schepping; hij was stof en tot die toestand keerde hij weer terug. God heeft zijn voornemen in stappen aan de mensen duidelijk gemaakt. Na de zonde liet hij weten dat er iemand zou opstaan die de duivel en zijn volgers zou vernietigen. - Gen.3:15. En aan Abraham en David en andere aanbidders onthulde hij steeds meer details.
 11. Degene die ons ermee opgescheept heeft is Adam. Hij is verantwoordelijk. Zo staat dat in de Bijbel, namelijk in Rom.5:12. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Adam heeft zonde en dood doorgegeven aan zijn nageslacht. Hij kan niets meer voor ons doen. Maar Christus heeft het mogelijk gemaakt dat er weer eeuwig leven mogelijk is. Voor wie dat wil en er geloof in stelt. - 1 Kor.15:21 en Joh.3:16.
 12. Door wat iemand duizenden jaren geleden heeft gedaan, zit de mensheid als het ware opgezadeld met een erfelijke ziekte waaraan iedereen ook overlijdt. Daarvan is verlossing nodig. Maar je mag er ook voor bedanken.
 13. Jezus vertelde een gelijkenis waaruit blijkt dat het moeilijk is om je recht te verkrijgen. Zie Lukas 18:1-8. Uit de Evangeliën blijkt ook dat Jezus met de mensen die slachtoffer zijn van onrecht, begaan is. Hij werd steeds met "medelijden bewogen". Hij was zelf natuurlijk ook slachtoffer van onrecht. Zijn rechtszaak was een aanfluiting en de doodstraf was niet terecht. Hij had immers geen zonde begaan. Hij had wel de waarheid verteld. En de waarheid doet soms pijn. Hoewel hij op kleine schaal wonderen deed verrichten, waardoor het lijden van mensen verlicht werd, maakte hij niet onmiddellijk een eind aan al het onrecht. Hij vertelde de mensen over Gods Koninkrijk. En dit zou een blijvende oplossing voor alle problemen zijn. Jezus kon zijn eigen lijden verdragen door na te denken over de vreugde die in de toekomst lag. En dat wordt in Hebr.12:1-3 als voorbeeld voor christenen gesteld.