Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Sanne69

Members
 • Aantal bijdragen

  585
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Sanne69

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag

Recente profielbezoeken

179 profielweergaven
 1. Ik zie het verband wel. Je hebt immers Gods Woord nodig om opgevoed te worden in "de gerechtigheid". 2 Tim.3:16. Ik heb verder wel uitgelegd dat de "bedelaars om de geest" ook de beloofde heilige geest zullen ontvangen. Dus de leegte zal gevuld worden. De Bijbel zelf, want daar gaat kracht van uit. In Hebr.4:12 staat dat Gods Woord levend en krachtig is en dat het tot in ons diepste wezen kan doordringen en de overleggingen en gedachten van ons hart kan blootleggen.
 2. Dat Elia in een storm ten hemel voer, staat in 2 Koningen 2:11. Uit 3:1 blijkt dat Josafat in die tijd koning van Juda was. In 2 Kronieken 21:1 staat vervolgens dat Josafat werd opgevolgd door zijn zoon Joram. In 21:12 zie je dan dat Elia nog steeds in leven is en een boodschap heeft voor deze Joram. Dus dat Elia ten hemel voer, betekende niet dat hij dood ging op dat moment. Er kwam op dat moment wel duidelijk een scheiding tussen hem en Elisa en hij verdween uit het zicht. Van Henoch wordt niet gezegd dat hij naar de hemel ging. Hij stierf wel een voortijdige dood. En zijn lichaam werd waarschijnlijk niet meer gevonden. God stond kennelijk niet toe dat daar ook niet met respect mee omgegaan zou worden.
 3. De vriendelijkste manier van correctie krijgen is als je het zelf opmerkt en vervolgens veranderingen aanbrengt. In de spiegel kijken dus en veranderen wat er aan schort. Als een ander je moet vertellen dat je als het ware voor gek loopt, wordt het al wat lastiger. Hoewel het niet makkelijk is, is het toch wel een vriendelijke daad als je een ander wijst op bepaalde zaken. Wat die ander er vervolgens mee doet, is aan de persoon zelf. Het kan zelfs zijn dat het totaal niet gewaardeerd wordt. Dat is ook armoede. Maar ja, iemand kan pas veranderen als hij zelf ook erkent dat er veranderingen noodzakelijk zijn. Om bij Jakobus 1 te blijven; je zult je dan moeten verdiepen in "volmaakte wet" en geen "vergeetachtig hoorder", maar "een dader" zijn.
 4. Dat staat dan weer een paar verzen verder. In Matth.5:6. Degenen die "hongeren en dorsten naar de gerechtigheid", zullen "verzadigd" worden. En daar waar staat "armen van geest" staat letterlijk: "zij die bedelaars om geest zijn". Een andere uitspraak van Jezus is dan weer dat wie daar om vraagt, het ook ontvangt. Zie Lukas 11:13.
 5. Wellicht nog interessant hierbij is dat op het moment dat Jezus stierf, het gordijn of voorhangsel in de tempel scheurde. Matth.27:51. Paulus legt later uit wat dat betekende, namelijk in Hebr.10:19,20. Jezus wijdde een nieuwe weg in. Hij was de eerste die na zijn dood de heilige plaats of de hemel zelf in ging.
 6. De gelijkenis begint met: "Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman die schone parelen zocht ...." Dat Koninkrijk van God was ook het thema van Jezus prediking en door zijn wonderen liet hij zien wat erdoor tot stand zou komen. Als je begrijpt wat dat betekent en de waarde ervan inziet, dan ben je bereid om dat een belangrijke plaats in je leven toe te kennen. Natuurlijk is het ook zo dat er meer pareltjes in de Bijbel te vinden zijn. De Bijbel werkt inderdaad ook als een spiegel. Jak.1:19-25. Het kan zijn dat je een hoedje schrikt. Maar wat doe je er dan mee. Sommigen kijken, maar vergeten prompt wat ze gezien hebben. Dan blijf je voor gek lopen.
 7. Je moet wel diep graven naar de juweeltjes die te vinden zijn. Zie Spreuken 2:1-6. En als je ze dan vindt, dan is het je meer waard dan al je bezit. Jezus maakte dat duidelijk met zijn illustratie van de koopman die op zoek was naar een kostbare parel. Toen hij hem vond verkocht hij alles wat hij had en kocht de parel. - Matth.13:45.
 8. Natuurlijk krijgen mensen tijdens het leven vragen. Waarom zijn we hier, waar gaan we naar toe, waarom zoveel lijden enz. Sommigen gaan op zoek naar antwoorden. En ik weet alleen van die rijke m man uit Marcus 10. Hij gaf uiteindelijk niets weg. Hij kon het niet. Maar misschien is er nog verhaal.
 9. Interessant is, is dat van de Israëlieten werd gezegd dat ze in ballingschap zouden gaan wegens " gemis aan begrip" of gebrek aan kennis dus. - Jes. 5:13. Mensen kunnen ook honger en dorst hebben naar Gods woorden. - Amos 8:11. Ik ga nu een boterham smeren, want ik heb honger. Als ik blijf zitten gebeurd er niets. En zo zul je ook zelf in actie moeten komen als geestelijke honger hebt.
 10. In Handelingen 2 worden er antwoorden gegeven op je vragen. In 2:30 wordt David sowieso een profeet genoemd. Petrus doet hier diverse aanhalingen uit de Psalmen. Hij verwijst naar Psalm 16:8-11 en Psalm 110:1 en brengt ze in verband met Christus. Want, zo legt Petrus uit in 2:34, David is niet naar de hemel opgevaren. Het is tot Jezus gezegd dat hij aan Gods rechterhand moest zitten. Jezus was de eerste die een hemelse opstanding kreeg.
 11. Arm van geest zijn heeft met geestelijke armoede te maken. Letterlijk staat er bedelaars om de geest. - Matth. 5:3. Als je letterlijk honger hebt, dan ga je op zoek naar iets om te eten. Als je erkent dat je ook geestelijke behoeften hebt, dan ga je op zoek naar geestelijk voedsel. Je mag God vragen verzadigd te worden. Daar word je gelukkig van. Jezus was niet rijk in de zin dat hij veel bezit had. Hij was ook in een arm gezin opgegroeid. Hij leefde altijd mee met mensen in nood. Bij een aantal gelegenheden gaf hij mensen ook letterlijk eten. Hij had samen met zijn apostelen ook een geldkistje. Een deel van het geld werd waarschijnlijk aan de armen gegeven. Zie Joh.12:5-8.
 12. Het Bijbelboek Habakuk begint met een aantal kritische vragen aan God. God zegt niet dat Habakuk zijn brutale mond moet houden.
 13. Dat denk ik ook; dat mensen niet weten wat ze zien. Pijn en geweld zijn iets "normaals" geworden. Maar het lijkt mij zo gewend als je zonder die dingen door het leven moet.
 14. Ik geloof dat Jezus bedoelde dat de man in de toekomst een opstanding zou krijgen op aarde. Martha keek ook uit naar die opstanding. Dat blijkt uit haar uitspraak in Joh.11 toen haar broer was overleden. Ze zei: ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag.
 15. Kinderen hebben zeker ook geestelijk voedsel en liefdevolle zorg nodig. Gods wens dat kinderen die aandacht krijgen, blijkt wel uit Jezus belangstelling voor kinderen. Hij maakte ook speciaal tijd voor hen. Maar wat het dopen betreft; kunnen we als christen kijken naar het voorbeeld dat Christus zelf heeft gegeven. Hij werd gedoopt toen hij volwassen was. Het gaat om kleine kinderen. Mensen die niet meer geloven, zijn niet zomaar door het geloof van hun ouders behouden. Het was trouwens ook niet Gods voornemen dat mensen naar de hemel zouden gaan. God schiep de mens met het doel om voor eeuwig op aarde leven. En dat is nog steeds Gods voornemen. Als je Opb.21:1-4 leest, dan zie je niet dat de mens naar God gaat, maar er staat dat God bij de mens zal zijn met zijn beschermende zorg.