Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Sanne69

Members
 • Aantal bijdragen

  609
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Sanne69

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

240 profielweergaven
 1. Christopher Cross - Sailing "It is not far down to paradise, at least it is not for me"
 2. Het is inderdaad een flinke lap. Äls Jezus het over de eindtijd heeft, dan is het duidelijk dat hij vooruit wijst naar de vernietiging van Jeruzalem. Maar in zijn toespraak erover, wijst hij tegelijkertijd ook naar een grotere vervulling. Zie bijv. Luk.21:25,26. Er zal ook een verdrukking over de gehele aarde komen. En Ezechiel moest ook een tempel meten. Dat was ook in zijn tijd toen de tempel net verwoest was. Zo is het dus niet vreemd dat ook Johannes een tempel moest meten. Met deze tempel werd iets anders bedoeld dan de tempel in Jeruzalem. Zie bijv. Hebr.9:11,12.
 3. Er zijn meer mensen die daar zo over denken. Als je echter Openbaring 1:1 leest, dan zie je dat er melding van gemaakt wordt dat de gebeurtenissen die besproken zullen worden toen nog in de toekomst lagen. En het boek Openbaring is opgeschreven na Jezus hemelvaart. Ook kunnen we in de Bijbel terugvinden dat Jezus na zijn hemelvaart aan Gods rechterhand moest wachten totdat God zijn vijanden als zijn voetbank zou maken. - Zie Hebr.10:13. Volgens Opb.12 is dus eerst de hemel gereinigd.
 4. Ik geloof dat Jezus komst als koning, begint met een strijd in de hemel. Je kunt over deze strijd lezen in Opb.12:7-12. De duivel en zijn engelen lijden de nederlaag en worden naar de aarde geslingerd. Dit betekent "wee" voor de aarde. 12:12. Het is het moment dat het Koninkrijk, waar velen om bidden, gekomen is. 12:10. Vanaf dat punt wordt Gods wil in de hemel gedaan. Niemand die daar nog de vrede verstoord. Op aarde betekent het echter toename van ellende. Dit komt overeen met wat er staat in Matth.24. Dit gaat over de eindtijd of over Jezus wederkomst. In 24:3 wordt gevraagd om een teken van Jezus "parousia". Dat wordt vaak met komst vertaald, maar betekent eigenlijk "aanwezig zijn" of "zijn bij" of "zijn naast". Ook hier zie je dat vanaf het moment dat Jezus als koning aanwezig is, er grote problemen op aarde zijn. De oorzaak daarvan vind je dus in Opb.12. Uiteindelijk zal Jezus ook als rechter op aarde optreden en de schapen van de bokken scheiden. 25:32,33. Ik geloof niet dat hierbij de aarde vernietigd wordt. Net als Jezus in Matth.24, maakt ook Petrus de vergelijking met de dagen van Noach. 2Petr.3:5-7. Niet de aardbol verging toen, maar alle slechtheid die erop was.
 5. Jezus zegt het zelf dat God als het ware aan ons trekt. Joh: 6:44. "Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekke."
 6. Voor de één werkt het loslaten bevrijdend, voor de ander is het inderdaad een pijniging!
 7. Die laatste zin snap ik niet.
 8. We zijn een mens; een levende ziel. En dat leven wordt in stand gehouden door van God afkomstige geest of levenskracht. "Zoekt en gij zult vinden"
 9. Ik geloof dus niet dat het zo werkt; dat je bidt en dan beter wordt. Ik heb het over de raad en principes die in de Bijbel staan. Als je daarnaar leeft, dan heeft dat een goede uitwerking op je gezondheid. En van de verwarring dat je met je zondelast moet rondsjouwen, ben ik ook verlost. Mensen kunnen je dat aanpraten, maar in de Bijbel kom je die gedachtegang niet tegen.
 10. Ik zie dat als afzonderlijke zaken. De geest of de levenskracht die in de mens is, wordt in stand gehouden door biologische processen; de ademhaling en de werking van het hart. Zelfs als onze ademhaling en ons hart stopt, blijft er nog een tijdje iets van die kracht in ons achter. Door reanimatie kan iemand weer op de been geholpen worden. Tot een bepaald punt natuurlijk. Uiteindelijk vallen alle vitale functies van de organen en weefsels uit. En er is geen mens die je dan weer opnieuw tot leven kan wekken. Alleen God kan dat. Vandaar dat er staat dat je geest of levenskracht tot God terugkeert. Hij zal mensen weer de geest of levenskracht geven. Ik geloof wel dat het heel goed is voor de mens om op zoek te gaan naar God tijdens het leven. En dat kan je inderdaad verlossen en vrij maken; ook van onzekerheid en verwarring. Het komt zelfs ook je gezondheid ten goede. Een vriendelijke uitnodiging in Jak.4:8: "Nadert tot God en hij zal tot u naderen". Hij laat zich vinden!
 11. Hoe begrijp je dan zelf Gods uitleg over wat dood is in Gen. 3:19?
 12. Ik bedoelde niet dat de mens een robot of een apparaat is. Ik vergeleek de levenskracht met stroom. En die kracht gaat bij de dood als het ware terug naar God of naar de bron. Hij kan het leven namelijk weer teruggeven. Er zal een toekomstige opstanding zijn onder Gods Koninkrijk. Jezus vergeleek de dood met een slaap. Terwijl je slaapt, weet je niets. Ook uit Prediker 9:5 blijkt dat de dood ook echt dood is. Er staat: "doden weten helemaal niets meer". Dus terugkeren naar stof, wil zeggen dat je lichaam vergaat tot stof. Je leeft niet verder in een geestenrijk. Je weet niets meer. Een toekomstige opstanding ligt in Gods handen. "verwondert u niet hierover"-Joh.5:28.
 13. Gen.2:7l maakt duidelijk wat er met het woord ziel bedoeld wordt. Toen bij Adam de levensadem ingeblazen werd, toen werd hij een levende ziel. Er staat niet dat Adam een ziel kreeg. Sommige vertalingen vertalen het met: "een levend wezen". Het Hebreeuwse woord "nefesj" dat hier met "ziel" vertaald wordt, vind je ook in Ezechiël 18:4; "de ziel die zondigt, die zal sterven". Hieruit blijkt ook niet dat de ziel iets onsterfelijks is dat na de dood verder leeft. Integendeel. Je hebt geen ziel, maar je bent een ziel. Ook dieren worden trouwens "zielen" genoemd. Hetzelfde woord "nefesj" wordt er voor gebruikt. - bijv. Lev.11:10. Nu wordt er inderdaad ook over "de geest" gesproken in de Bijbel. Daar wordt dan wel weer een ander woord voor gebruikt, namelijk het Hebreeuwse "roeach". In Gen.7:22 zie je dat dat ook vertaald wordt met "levensadem" of "levenskracht". Volgens Pred.12:7 keert deze geest terug naar God. Dat wil niet zeggen dat die geest iets is dat onze persoonskenmerken heeft. Dat woord "roeach" kan bijvoorbeeld ook met "wind" vertaald worden. Dat is ook een kracht. Je zou de geest dan ook kunnen vergelijken met de stroom die een apparaat in werking zet. God is de bron van het leven of van de levenskracht. Alleen God kan mensen weer herscheppen uit het stof en iemand weer de levenskracht teruggeven. Trouwens als Adam na zijn dood op de een of andere manier verder zou leven als een geestelijk wezen in de hemel of in een plaats van pijniging, dan zou de duivel gelijk hebben gehad. Hij beweerde namelijk dat als ze van de vrucht zouden eten dat ze dan niet zouden sterven, maar juist zouden blijven leven en als God zouden zijn.
 14. God was niet verplicht iets uit te leggen. Als iemand zegt dat je ergens van af moet blijven, dan is dat toch duidelijk. Op die manier konden ze laten zien dat ze erkennen dat God het recht heeft om de huisregels te bepalen. Gehoorzaamheid laat respect zien. Ze hadden bij God te rade kunnen gaan toen ze iets tegenstrijdigs te horen kregen. Ik geloof dat dood ook echt dood is, een toestand van niet-zijn dus. Er is niets mis met de weg van de geleidelijkheid. Als je net wakker bent en iemand schijnt met een felle zaklamp in je gezicht, dan zie je nog niets. In Openbaring 12:9 wordt de duivel "de oorspronkelijke slang" genoemd. Iemand die zijn tegenstander onmiddellijk omlegd, wordt toch ook niet gerespecteerd? Jezus noemde Satan de "overste dezer wereld". Hij heeft de kans gekregen om te laten zien dat de wereld beter af is onder zijn bestuur. Mensen mogen onder zijn bestuur zelf bepalen wat goed en kwaad is. Over het laatste zou je wel een heel nieuw topic kunnen openen.