Spring naar bijdragen

Sanne69

Members
 • Aantal bijdragen

  621
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Sanne69 geplaatst

 1. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Als je Gen.6:5-8 leest zie je dat God diep gekwetst is door de puinhoop die mensen ervan maken.
 2. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Zullen we dan ook alle autofabrikanten verantwoordelijk stellen voor alle kinderen die worden doodgereden? Een mens mag er ook voor bedanken.
 3. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Adam had de boel nog kunnen redden. Hij werd uiteindelijk verantwoordelijk gehouden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de mens zichzelf echt niet kan besturen. Op dat moment zal God ingrijpen door middel van zijn koninkrijk of regering. Dat is het moment waar een ieder op moet wachten. Het zal ook op aarde weer een paradijs worden. Als er dan ooit weer iemand op zou staan die het allemaal weer beter weet, dan is eens en voor altijd duidelijk dat dat niet het geval is.
 4. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Het is soms zo dat we zelf de vruchten moeten plukken van ons eigen gedrag. Als je rookt, te veel drinkt en ongezond eet, kan het zijn dat je daar ziek van wordt. Als je liegt, dan kan dat vriendschappen verwoesten of ruzies veroorzaken. Dat is dan weer slecht voor je hart en je bloeddruk enzo. Verder kan je ook ziek worden omdat het milieu wordt verpest en omdat je dichtbij een stinkfabriek woont bijvoorbeeld. En soms hebben we pech omdat er een erfelijke ziekte in de familie zit. De eerste mens heeft ervoor gekozen om onafhankelijk van God te leven. Ze wilden zelf de huisregels bepalen
 5. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Engelen stonden ook voor die keuze. De duivel is een engel die zijn kont tegen de krib heeft gegooid. En met hem nog vele anderen. De keuze is of er respect wordt getoond voor de Eigenaar en voor zijn recht om huisregels op te stellen.
 6. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Mensen zijn niet geschapen met instinct. Dat betekent een bepaalde vrijheid en dat vinden we toch wel zo prettig. Wie zou het leuk vinden als iemand anders elk moment van de dag zou voorschrijven wat je precies moet doen. Maar die vrijheid is niet absoluut. Om te blijven leven, moeten mensen wel de natuurwetten respecteren en eten en drinken bijvoorbeeld. Het is vrijheid om te bewegen binnen de grenzen die God heeft vastgesteld. Het negeren van die wetten brengt niet iets goeds, maar kwaad. Daar was de eerste mens ook voor gewaarschuwd. Als mensen wetten negeren, in het verkeer bijvoorbe
 7. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  Ik ben niet onwetend van wat er gaande is!!
 8. Sanne69

  Oorzaak van het lijden

  God heeft het kwaad niet geschapen. De eerste mens was naar Gods beeld geschapen, maar hij heeft echter misbruik gemaakt van de vrije wil. Hij koos er bewust voor om iets slechts te doen en daardoor werd hij onvolmaakt en kon hij alleen nog onvolmaaktheid doorgeven aan zijn kinderen. Kinderen lijden vaak door egoïstisch en onbehoorlijk gedrag van volwassenen.
 9. Sanne69

  Waarom moet God op aarde komen?

  Jezus zegt zelf dat hij naar de wereld gekomen was om getuigenis af te leggen van de waarheid. -Joh.18:37. En Jezus kon een betrouwbaar verslag over God uitbrengen omdat hij vanuit de hemel naar de aarde was gekomen. In Joh.6:38 staat: "Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft". Bovendien kwam Jezus om zijn ziel te geven als losprijs. Een onvolmaakt mens kan geen losprijs betalen om het eeuwige leven terug te kopen. Dat staat in Psalm 49:8,9: "nooit kan hij God zijn losprijs betalen, te hoog is de prijs voor zijn l
 10. In Jezus tijd was er ook sprake van misbruik van macht. Niet alleen door de politieke leiders, maar ook door de religieuze leiders. Door hun hardvochtigheid, leed het volk. Wat hij daar van vindt, lees je in Matth.23. Van de buitenkant pracht en praal, maar van binnen verrot.
 11. Jezus stelde de zaken voor zoals ze werkelijk zijn. Zijn bron van onderwijs was namelijk God zelf. En God kan alles behalve liegen. Dat kun je van mensen niet zeggen. Kun je een leugen ontdekken?!
 12. Sanne69

  Muziek topic

  Snowy White - Voices in the rain
 13. Sanne69

  Muziek topic

  Christopher Cross - Sailing "It is not far down to paradise, at least it is not for me"
 14. Sanne69

  Eindtijd

  Het is inderdaad een flinke lap. Äls Jezus het over de eindtijd heeft, dan is het duidelijk dat hij vooruit wijst naar de vernietiging van Jeruzalem. Maar in zijn toespraak erover, wijst hij tegelijkertijd ook naar een grotere vervulling. Zie bijv. Luk.21:25,26. Er zal ook een verdrukking over de gehele aarde komen. En Ezechiel moest ook een tempel meten. Dat was ook in zijn tijd toen de tempel net verwoest was. Zo is het dus niet vreemd dat ook Johannes een tempel moest meten. Met deze tempel werd iets anders bedoeld dan de tempel in Jeruzalem. Zie bijv. Hebr.9:11,12.
 15. Sanne69

  Eindtijd

  Er zijn meer mensen die daar zo over denken. Als je echter Openbaring 1:1 leest, dan zie je dat er melding van gemaakt wordt dat de gebeurtenissen die besproken zullen worden toen nog in de toekomst lagen. En het boek Openbaring is opgeschreven na Jezus hemelvaart. Ook kunnen we in de Bijbel terugvinden dat Jezus na zijn hemelvaart aan Gods rechterhand moest wachten totdat God zijn vijanden als zijn voetbank zou maken. - Zie Hebr.10:13. Volgens Opb.12 is dus eerst de hemel gereinigd.
 16. Sanne69

  Eindtijd

  Ik geloof dat Jezus komst als koning, begint met een strijd in de hemel. Je kunt over deze strijd lezen in Opb.12:7-12. De duivel en zijn engelen lijden de nederlaag en worden naar de aarde geslingerd. Dit betekent "wee" voor de aarde. 12:12. Het is het moment dat het Koninkrijk, waar velen om bidden, gekomen is. 12:10. Vanaf dat punt wordt Gods wil in de hemel gedaan. Niemand die daar nog de vrede verstoord. Op aarde betekent het echter toename van ellende. Dit komt overeen met wat er staat in Matth.24. Dit gaat over de eindtijd of over Jezus wederkomst. In 24:3 wordt gevraagd om een tek
 17. Jezus zegt het zelf dat God als het ware aan ons trekt. Joh: 6:44. "Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekke."
 18. Voor de één werkt het loslaten bevrijdend, voor de ander is het inderdaad een pijniging!
 19. We zijn een mens; een levende ziel. En dat leven wordt in stand gehouden door van God afkomstige geest of levenskracht. "Zoekt en gij zult vinden"
 20. Ik geloof dus niet dat het zo werkt; dat je bidt en dan beter wordt. Ik heb het over de raad en principes die in de Bijbel staan. Als je daarnaar leeft, dan heeft dat een goede uitwerking op je gezondheid. En van de verwarring dat je met je zondelast moet rondsjouwen, ben ik ook verlost. Mensen kunnen je dat aanpraten, maar in de Bijbel kom je die gedachtegang niet tegen.
 21. Ik zie dat als afzonderlijke zaken. De geest of de levenskracht die in de mens is, wordt in stand gehouden door biologische processen; de ademhaling en de werking van het hart. Zelfs als onze ademhaling en ons hart stopt, blijft er nog een tijdje iets van die kracht in ons achter. Door reanimatie kan iemand weer op de been geholpen worden. Tot een bepaald punt natuurlijk. Uiteindelijk vallen alle vitale functies van de organen en weefsels uit. En er is geen mens die je dan weer opnieuw tot leven kan wekken. Alleen God kan dat. Vandaar dat er staat dat je geest of levenskracht tot God terugkeer
 22. Hoe begrijp je dan zelf Gods uitleg over wat dood is in Gen. 3:19?
 23. Ik bedoelde niet dat de mens een robot of een apparaat is. Ik vergeleek de levenskracht met stroom. En die kracht gaat bij de dood als het ware terug naar God of naar de bron. Hij kan het leven namelijk weer teruggeven. Er zal een toekomstige opstanding zijn onder Gods Koninkrijk. Jezus vergeleek de dood met een slaap. Terwijl je slaapt, weet je niets. Ook uit Prediker 9:5 blijkt dat de dood ook echt dood is. Er staat: "doden weten helemaal niets meer". Dus terugkeren naar stof, wil zeggen dat je lichaam vergaat tot stof. Je leeft niet verder in een geestenrijk. Je weet niets meer. Een toekom
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid