Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  422
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

622 profielweergaven
 1. De inquisitie van de zuiveren (katharen)

  Toch een kleine nuance volgens de brief van Amaury zou het gegaan hebben om 20 000 mensen en de meesten denken dat dit cijfer nog overdreven is daar er maar zo'n 14 000 mensen in Beziers woonden, volgens de Nederlandse Wikipedia rond dit onderwerp, zou het waarschijnlijk om zo'n 5 000 mensen gaan. Ook de uitspraak van Amaury betwijfelen velen, en heeft vooral te maken met het feit dat de Katholieken van de stad waren aangemaand de stad te verlaten voor de belegering, wat ze weigerden, de "ketters" van de stad hadden namelijk een vrij sterke achterban (geen ketters maar orthodoxen).
 2. Sociaal werk is geen mensenrechtenberoep

  Sociaal werk is een feite een vrij vage term... Als je b.v. bekijkt op canon sociaal werk https://www.canonsociaalwerk.eu/index.php dan merk je b.v. dat het een overkoepelende term is begrepen voor bijna alle secties binnen de "sociale sector" van GGZ tot palliatieve zorgen... Het lijkt mij dan ook niet een kenmerk van decadentie te zijn, maar van een zorgende maatschappij waar de sterken inspringen voor de zwakken.
 3. crewlid stopt, nieuwe crewleden gezocht

  Wat ik vrij bijzonder vind aan Thorgrem als moderator is het feit dat hij heel goed het gebruiker zijn en het moderator zijn kon scheiden. Op de meeste fora wordt er daarom gezorgd dat een modertor van een bepaalde topic niet deelneemt aan het topic, juist om te voorkomen dat er machtsmisbruik optreedt (zo heb ik ooit een moderator weten een topic sluiten omdat hij het laatste woord in dit topic wilde). Dat sierde in ieder geval Thorgrem. Toch vind ik het niet zo'n goed idee dat er maar één moderator hier actief modereert, juist opnieuw om de willekeur tegen te gaan. Ik zal het in ieder geval spijtig vinden dat thorgrem de moderatie opgeeft, degene die hem vervangt zal in ieder geval goed zijn best moeten doen om hem te evenaren als moderator.
 4. Hoofddoeken verbod

  Niet veel meer dan "links" geneuzel (van notabene iemand die geen Islamologie gestudeerd heeft maar psychologie en pedagogische wetenschappen)... ja, er is een feministische theologie in de Islam, maar die gaan uit van het feit dat de huidige Islam verkeerd is en zijn vrouwonvriendelijke begrippen te danken heeft aan de mannenheerschappij uit de 9de eeuw. Met andere woorden de huidige Islam is verkeerd en wij (de feministische Islam) is correct... Wadud vertelde b.v. bij het vers om weerspannige vrouwen te slaan dat dit dit niet kan betekenen omdat Mohammed nooit zijn vrouwen heeft geslagen en dan iets aan zijn volgelingen zou bevelen die hij zelf niet deed (ze vermijd echter in alle toonaarden dan weer wel te spreken over het feit dat er een hadith is waar Mohammed wel degelijk A'ischa een stomp in de maag heeft gegeven die ze voelde). De feministische theologie in de Islam is dus marginaler dan de feministische theologie in het Christendom.
 5. Laatste dagen - Openbaring

  hmm... Ik meen dit sterk te betwijfelen, sterker nog, ik durf zelfs het tegendeel te beweren... (Ik heb het hier uitsluitend over de apocalyps niet over Daniël, die trouwens zelfs door de joden niet als een profetisch boek wordt gezien, maar onder de geschriften is onderverdeeld)... De aopcalyps is doorspekt met taalspelen (zowel Hebreeuwse als Griekse), referenties naar mythologie en stadslegendes uit die tijd, etc... etc... etc... wij moeten die dingen bestuderen om ze te weten, vele van deze dingen waren voor de tijdgenoten van de apocalyps, parate kennis (zowel onder Joden als onder heidenen).
 6. Laatste dagen - Openbaring

  Dat zegt hij niet... Lees nog eens zijn postings door... Verder heeft het maar een haartje gescheeld of de apocalyps werd niet eens in de canon opgenomen.
 7. Wat komt er op T.V ?

  Vanaf vanavond op CAZ de hele serie Planet of the Apes old school (je weet wel met Charlton Heston), de apen zien er niet uit, maar het verhaal volgt wel beter het boek.
 8. Hoofddoeken verbod

  Wow... Sterke argumenten! In 2011 waren er in Nederland iets meer dan 900 000 moslims (5.5 %) wat trouwens een vrij groot aantal was ten opzichte van vele andere Europese landen, In 2016 was dit aantal opgelopen naar 1 210 000 wat neerkomt op 7.1 %... Als je dan trouwens bedenkt dat b.v. de SS maar bestond uit 7 % van de bevolking...
 9. Laatste dagen - Openbaring

  Voor de meeste sektes gaat het uitsluitend om de leden van de sekte. (Technisch gezien ook het christendom zo, als je bedenkt dat eklessia b.v. uitverkorenen betekent) Het is niet stupide... Het is overtuigd zijn van je gelijk... Wat heb je namelijk aan je hebben en houden als de wereld morgen toch teniet wordt gedaan?
 10. Laatste dagen - Openbaring

  Millenialistische stromingen zijn van alle tijden, en alle tijden denkt dat ze in de eindtijd leven... Kijk b.v. naar de mennonnieten in de 17 de eeuw en de gebeurtenissen in Münster... Ofwel verdwijnen ze geleidelijk ofwel worden ze volwassenen en laten ze veel van hun millenialisme vallen (dat is toch mijn ervaring)... Zo bestaan de Mennonnieten ook nog steeds (de Amish is er een onderdeel van)... Meestal zijn de berekeningen die gedaan worden ook na de feiten, zo was in de 19de en begin 20ste eeuw een favoriete berekening de Franse Revolutie, die voor clericalen een vrij strenge periode was trouwens, met tientallen werden ze gevangen gezet. Ook 1914 bij JG is na de feiten opgetekend, het huidige idee rond 1914 dateert pas van rond 1927 en is van de hand van Rutherford. Daarvoor was 1914 voor de JG (toen Bijbelstudenten genoemd) ronduit een teleurstelling. De denkfout die ik hier wel merk bij de atheïsten is het idee dat eindtijdverwachtiging een vorm van doemdenken is, dat is het echter niet voor christenen in millenialistische stromingen, voor hen is het meestal een verheugende tijd, waar ze naar uitkijken, omdat het bevrijding betekent (meestal uitsluitend voor henzelf). Het is natuurlijk om te verlangen naar de wederkomst, met alle (verkeerde) verwachtingen van dien. En Hitchens kan er wel smalend om doen om je huis en hebben en houden te verkopen maar binnen de JG was dit kort voor 1975 geen ongewoon feit. Ook voor het jaar duizend werd masaal verkocht en aan de kerk gegeven omdat men dacht dat Jezus kort daarna zou wederkomen.
 11. Boekentopic

  Ik vond er in feite niet zoveel aan Ik heb het gelezen toen ik nog geschiedenis studeerde (dus meer dan 20 jaar geleden) en het nobele streven had om alle boeken van de leeslijst te lezen voor mijn examen... Een nobel maar onhaalbaar streven trouwens, elk hoofdstuk werd met zo'n 20 tot 30 werken afgesloten, om die allemaal te lezen had ik een klein leven nodig... En ik heb wel geprobeerd om speedreading aan te leren, maar vind het gewoon veels te veel moeite :$. Eén van de werken die er voor mij danig uitsprong was trouwens Il principe van Machiavelli, stukken beter dan Sun Tzu's "Art of War" of de Banshenschukai (sorry weet niet meer hoe het geschreven wordt). (Al zijn deze twee laatste meer praktisch van aard)
 12. Hoofddoeken verbod

  In 2010 bevatte Europa 19.5 miljoen moslims wat zo'n 3.8 procent was, in 2016 was dit aantal gestegen tot 25.8 miljoen, bijna 5 %, let wel dat voor deze percentages ook de voormalige oosbloklanden worden gerekend die zo goed als geen immigratie kennen (ze luisteren daar namelijk iets meer naar het volk). Men schat, en deze cijfers zijn vrij voorzichtig daar ze niet met alles rekening houden, dat tegen 2050 er 75550000 moslims in Europa zullen zijn, wat zo'n 14 % zal zijn. In Nederland zal dat uitdraaien op zo'n 15.2 % en voor België op 18.2 % (bron: Pew Research Center)
 13. Boekentopic

  De boeken van Myrthe van der meer wil ik ook nog eens graag lezen... Momenteel "The revelatory text" aan het lezen van Sandra M. Schneiders over hermeneutiek.
 14. De inquisitie van de zuiveren (katharen)

  De oudste aanklachten voor ketterijen waren de volgende (+- 1100): Verwerpen gezag clerus verwerpen huwelijk verwerpen doopsel Verwerpen Oude Testament Weigering vlees te eten De Katharen maakten zich zowat aan alle hier benoemde schuldig.
 15. De inquisitie van de zuiveren (katharen)

  Toch even enkele bedenkingen... Eerst en vooral was de inquisitie niet zo "bloedig" als men vaak (vanuit protestantse interpolatie) aanneemt... Zo vond de Katholieke kerk dat ketterijen niet bestreden moesten worden met geweld, maar met dialoog. Later werd het grimmiger, maar dan niet vooral vanuit clericale hoek, maar vanuit burgerlijke hoek. Verder kenden de katharen het systeem van endura die de perfecten graag moesten ondergaan: een soort van rituele zelfmoord door uithongering of door verstikking. Men denkt dat er meer katharen aan de endura zijn gestorven dan aan de inquisitie.
×