Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  390
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

Profile Information

 • Geslacht
 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

527 profielweergaven
 1. Dag Silke, Toch nog even nalezen hoor, er staan verschillende taalfouten in... (Ben je Vlaams trouwens?)... Verder vind ik dat je verschillende stukken mooi uitwerkt, maar in het geheel niet verder gaat dan de oppervlakte, en dat is spijtig... Ik lees te weinig over je aspiraties, en als ik daar iets over lees ga je niet verder dan wat ik van een doorsneeleerkracht godsdienst verwacht... Ook enkele bedenkingen bij je stukken uit de bijbel... In het verhaal van de verloren zoon is b.v. ook de zoon die wel blijft en doet wat zijn vader van hem verwacht duidelijk een leerstelling in het verhaal die zeer zeker de Farizeeën zouden hebben aangesproken (hij handelt namelijk zoals de Farizeeën en schriftgeleerden, maar aan de andere kant heel menselijk: willen we niet allemaal beloond worden als we iets goeds doen?). Op het einde van dit specifiek stuk zeg je: Is dit niet herkenbaar in het dagelijkse leven van de jongeren? maar wat is er dan herkenbaar aan, je herkent het wel, maar je benoemt het niet. (Dat bedoel ik met de oppervlakte).
 2. Dag Roodborstje... Welkom... Wel speciaal Anglicaans, één van die religies die toevallig wat aan mij voorbij gaan, eerlijk gezegd... Wel gisteren net een bericht gezien dat ze in België mensen vragen om Anglicaanse godsdienstles te geven in het lager e middelbaar onderwijs. Ikzelf ga naar een evangelische gemeente, maar identificeer me niet denominaal, ik ben een christen (ik heb ook katholieke theologie gestudeerd en geen protestantse)... Ik ben dus vrij oecumenisch zeg maar.
 3. hmm, ik zou toch nog maar eens gaan raadplegen als ik jou was wat de Griekse filosofie over kosmos te vertellen had.
 4. Nu zit dat er precies niet meer in (tenzij je homoseksueel bent) de overgrote meerderheid van de forummers zijn mannen
 5. IK ben niet meer zo actief in de forumwereld als vroeger, heb ook stukken minder tijd... Ik herinner me nog dat toen ik rond de eeuwwissel op fora begon na het aanschaffen van breedband internet ik er dagelijks mee bezig was en soms uren nazoekwerk deed. (De universiteit waar ik toen studeerde gebruikte nog newsgroups om discussie te voeren, de newsgroups waren wel handig eerlijk gezegd)... Maar boertig gedrag was en is heel veel aanwezig op fora... Ik was in het begin enorm zacht en hield rekening met ieders gevoelens, tot ik zelf ook harder begon te worden, zeker op religieuze en politieke fora kon het vrij de spuigatenn uitlopen. Nu heb ik er niet meer zoveel behoefte aan, ik ben met zoveel bezig dat ik niet de tijd heb om onderzoek (dat ik soms al jaren geleden heb gedaan) opnieuw te moeten oprakelen... Ik ben er vooral voor de discussie, mijn ervaring is dat je geen nieuwe vrienden en gaak zelfs geen nieuwe inzichten opdoet op fora. Al ben ik daartoe wel bereid... Mijn geloof is dan ook geen statis gegeven, het vloeit constant en evolueert... Maar dat moet niet noodzakelijk in de richting van een forum gezocht worden. Verder ben ik van veel dingen een stuk onzekerder dan pak weg tien jaar geleden (toen ik nog niet de kennis of de ervaring van nu had).
 6. Persoonlijk vind ik de WV95 net iets "letterlijker" vertaald dan de NBV (die wegens verstaanbaarheid nog al eens gekke sprongen maakt en nogal wat woorden toevoegt), terwijl ik toch meer de NBV gebruik... Wat de manuscripten betreft zoals hierboven weergegeven, de sinaïticus is maar één manuscript... Een gedegener apparaat heb je alvast bij http://ntvmr.uni-muenster.de/home, maar eigenlijk heb je aan NT manuscripten niet zoveel als je geen bijbelgrieks kent natuurlijk. Verder is de NA (reeds aan versie 28) een zeer bruikbaar instrument voor iedereen die zich met Bijbelgrieks wilt bezighouden, het is geen codex, zoals verkeerdelijk door sjako verwezen, maar een bronnenapparaat en één van de meest nauwkeurige).
 7. Technisch gezien is wat Sjako zegt niet helemaal correct: mishandeling is geen reden voor echtscheiding (in de Bijbelse zin), je mag wel van je man weggaan, maar dan dien je alleen te blijven (je bent schriftuurlijk niet vrij om te hertrouwen noemt het). Enkel bij hoererij heeft de onschuldige partner de keuze om van de overspelige persoon weg te gaan en dan is hij/zij vrij om te hertrouwen. In de praktijk loopt het vaak wel ietsiepietsie anders als de partner een ongelovige (lees geen JG) is.
 8. Omdat ik niet weet waar ik moet beginnen met citeren, ga ik niet citeren, dus bare with me. Het is echt onzin Dolce Vita dat "gasten" zich aan kledingvoorschriften dienen te houden (dat is ook nooit het geval geweest)... Als je als niet-JG een koninkrijkszaal binnentreedt dan gaan ze nog (proberen) vriendelijk te zijn al kwam je naakt. Als JG is het uiteraard anders... Een vriend van me is ooit van gemeente veranderd omdat hij als jongere niet in pak naar de zaal kwam en een ouderling er niet zo goed mee om kon (hij had echter geen pak omdat hij eigenlijk van zijn moeder niet naar de zaal mocht), als kind van 11 ben ik ooit naar de zaal geweest in een jeanspakje en kreeg ik te horen dat Jehovah niet zo gediend was met de manier waarop ik gekleed was, ook (in de vooral plattelandsgemeentes) wordt er fronsend gekeken als een vrouw in broek naar de zaal komt, laat staan dat zij daarmee het podium zou betreden of in de velddienst zou gaan)... Ik ken wel een gemeente (een stadsgemeente trouwens) die zich rond deze heisa naar het Besturend Lichaam heeft gewend, waar ze het antwoord kregen dat een broek net zo gekleed kan zijn als een rok. Maar tot tien jaar geleden ging ook in die gemeente een vrouw niet met een broek op het podium. Dus draag gerust je kruisje maar als je meegaat Dolce vita ;)... Ik ben het niet eens dat dit een kleine moeite is, te vergelijken met je schoenen uitdoen of je schouders te bedekken... Ik denk dat het voor sommige christenen net zo'n moeite is hun kruisje uit te doen als het voor een moslima is haar hoofddoek thuis te laten... Voor verschillende christenen is het een vorm van verkondiging van hun geloof en voelt het wel degelijk als het verloochenen van Jezus aan om het af te doen. Laten we niet vergeten dat Paulus verheerlijking in het kruis (of paal) zag. Wat kruis of paal betreft is het genuanceerder... En dat merkt Gunnar Samuelsson ook op in zijn doctoraatsonderzoek... Als je het gelezen hebt zul je er in ieder als JG niet zo hoog mee oplopen want onomwonden wordt er vermeld dat JG partieel citeren uit het boek "Die geschichte Jesu" in hun bijbelversie van 1988. Anderzijds zijn er verschillende geleerden het niet met Samuelsson eens, dat is namelijk het mooie van interpretatie: je hoeft het er niet mee eens te zijn (zolang je argumenten natuurlijk hout snijden). Wat Stauros betreft is al vrij vroeg duidelijk (eerste eeuw?) dat hiermee kruisvormen werden aangeduid Ook zijn er enkele zaken in de bijbel die een crux simplex onwaarschijnlijk maken zoals het feit dat de plak met INRI boven het hoofd van Jezus hing en dat er gesproken wordt van nagels (meervoud). Verder doet het mij er niet zo toe. Maar ja, eerlijk is eerlijk. De filmpjes op youtube over hoe JG Satanvereerders zijn of zelfs lid van de vrijmetselarij zijn vermakelijk, maar meer zijn het ook niet. Al moet wel gezegd worden dat Russell het er niet gemakkelijk op maakte door zowel symbolen als spreekwijzen van de vrijmetselarij lijken te hebben geleend.
 9. Ik denk dat je toch nog wel eens de statistieken zou mogen bekijken... Eerst en vooral moet je definiëren wat letterlijk is, want ook JG gaan niet alles letterlijk nemen (dat wordt trouwens vrij grappig als je dat wel doet, een leuk boek nodig voor de kerstdagen is misschien dan: My year living biblically, het is hilarisch)... De vraag is wie gelijk heeft natuurlijk... En daar kunnen we uren een welles-nietes discussie over voeren, want zoals Nietzche al stelde: "Alles is interpretatie" en de taalfilosofie in zijn kielzog: "alles is onzinnig" (oké een beetje kort door de bocht Wittgenstein vertaald ;))
 10. Het is niet verplicht, maar het is ook niet vrijblijvend... Iemand die geen rapport indient wordt als onregelmatige verkondiger gezien (m.a.w. een zwakke gelovige) en wordt vrijgesteld van welk voorrecht dan ook, maar je kan er niet voor uitgesloten worden. Ook kun je niet gedoopt worden als je geen (regelmatige) verkondiger bent. Groepsdruk is wel degelijk aanwezig, maar ik denk dat dat voor alles in de maatschappij geldt. Je wordt altijd een beetje onder druk gezet door de groep waartoe je behoort.
 11. Wel, om eerlijk te zijn zijn mijn beste vrienden atheïstisch, of althans niet met geloof bezig... En voor de meesten maakt het ook niet uit waarin ik geloof, al was het in het spaghetti-monster... Persoonlijk heb ik al vaak ervaren dat er voorwaarden aan het respect van gelovigen hangt, vooral als je maar grotendeels hun mening deelt...
 12. Ik ga even niet citeren maar ik wel wel even over het geheel van de discussie mijn zegje doen. Eerst en vooral vind ik dat Thorgrem het vrij goed doet, en ik heb hem in zijn werk als mod hier niet kunnen betrappen op stemmingmakerij... Het maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op, juist omdat hij meedoet aan de discussies, maar dat verhindert hem niet om correct als mod op te treden... Als hij namelijk tegen de aantijgingen van sommigen omtrent Hitler en Rutherford moet optreden dan moet hij dat ook doen ten opzichte van de aantijgingen van anderen van Hitler tussen de Katholieke Kerk want deze moet een heel stuk genuanceerd worden... Vergeten we vooral niet de massale arrestaties b.v. van Kathlieke priesters in Polen (dat om maar één voorbeeld te noemen), of lezen we Mit Brennender Sorge uit 1937 opmerkelijk niet in het Latijn opgesteld, maar in het Duits... Waar de Katholieke kerk zich in de tweede wereldoorlog het meest schuldig aan heeft gemaakt is dan ook het TE LANG zwijgen, juist omdat ze bang waren voor de repercussies die dit zou hebben voor hun leden in het bezette gebied. Soms moeten mensen zich eens wat meer in kerkgeschiedenis verdiepen in plaats van meteen maar te roepen wat de luidste roeper al heeft gedaan. De slachtofferregels die Sjako weer uit zijn botten slaat is enerzijds een beetje de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet, want hij neemt ook geen blad voor de mond om waar hij kan een sneer te geven aan (vooral) de katholieke kerk en zijn leden... Verder is het nogal wat om de tegenwind op een forumpje te vergelijken met hoe het eraan toe ging in de eerste eeuwen van het Christendom. Volgens Open Doors wordt 1 op de 11 christenen in de wereld vervolgd, en we hebben het dan echt over wel wat meer tegenwind dan iemand die iets tegen je geloof zegt op een forumpje (kinderen die onthoofd worden; kerken die gebombardeerd worden, mensen die moeten kiezen tussen Christus of Allah....)... Verder vind ik JG wel christenen, omdat ik niet van de drie-eenheid uitga als waardemeter om iemand christen te noemen.
 13. Om eerlijk te zijn zie ik weinig verband om met de uitspraak "de wet" (zoals die trouwens ook in het tweevoudig liefdesgebod voorkomt als "de wet en de profeten") uitsluitend de tien geboden te zien. Verder lijkt Jezus zelf te doorschijnen over een langere sabbatstijd, wanneer hij uitleg verschaft aan de Farizeeën waarom zijn discipelen iets doen dat op sabbat niet geoorloofd is.
 14. Ik denk niet dat he hieraan verkeerd doet Verder wil ik rectificeren wat ik eerder heb gezegd: ik heb gezegd dat de NBV de NA28 gebruikte, maar dat is verkeerde hij gebruikte de NA27, mijn excuses hiervoor ;)... Een interessant artikel over bijbelvertalingen is hier te vinden: https://www.debijbel.nl/over-bijbelvertalen/met-andere-woorden/4032