Spring naar bijdragen

Klachten over het moderatiebeleid.


Aanbevolen berichten

4 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Dat punt (homo > christen) is een secundair onderwerp, waar rustig over kan worden gesproken. Respect voor de Enige God, die zowel Schepper van alles als Vader van Jezus Christus is, is primair; daarover kan niet worden gediscussieerd. Hooguit bevraagd en toegelicht.

Met jouw reactie treed je uiteindelijk als rechter op, terwijl dat recht je niet gegeven is. 

Ik deel je mening niet. Als ik als rechter was opgetreden had ik hem naar de hel verwezen. Nu gaat het er niet om hoe IK erover denk, noch hoe U erover denkt, maar hoe GOD erover denkt. En volgens mij mag ik daar vele ballen over opgooien, sterker nog: doe ik dat niet dan ben ik verwijtbaar aan de ontstane situatie. De Schrift, het Woord Gods, is duidelijk: praktiserende homoseksualiteit is een gruwel en is opstand tegen God. Daar staat straf op. Wil men dan de straf ontlopen dan is innerlijke omkering van deze zedeloosheid, want dat is het, noodzaak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 413
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voelt dat echt lekker ? Misschien komt er nog een dag dat je je gaat afvragen of het je zoveel waard was Mart als je terugkijkt en ziet wat je onderweg allemaal verloren bent. 

Je zet alles nogal tegen elkaar op. Beter zou je een en ander naast elkaar zetten. Als iemand een ander beeld heeft van God, zou je dat moeten respecteren. In plaats daarvan wordt zoiets nu weg

Dat de vete hier min of meer voortgezet wordt vind ik geen goede zaak. Dat jij weer verder gaat hier over wat er in GG gebeurde en wat zijn wortels vindt in Freethinker lijkt me niet iets dat een oplo

2 uur geleden zei Mullog:

Er staat mij bij dat een deel van het forum expliciet op de Apostolistische Geloofsbelijdenis wordt gemodereerd en een ander deel niet.

Het lastige blijft inderdaad de grens bewaken tussen legitieme kritiek op het christelijk en hetgeen als godslasterlijk zal worden ervaren door de doelgroep. Naast de FAQ heb je op elk forum dan ook als belangrijke leidraad de gewoonlijke interpretatie van de crew en de meeste leden in het algemeen. Een forum is geen wettelijk orgaan, maar iets dat constant in beweging is en uiteindelijk door mensen wordt gemodereerd.
Wat ik begrijp en wat in het verleden ook altijd zo is geweest, is dat het subforum Levensbeschouwing (heel vroeger Twijfel genoemd) weliswaar meer ruimte toelaat voor discussies óver het christelijk geloof, maar niet ongelimiteerd. Niet alles kan dan zomaar gezegd worden.
God uitmaken voor antichrist of heer van het duister heeft dan ook een heel andere toon dan stellen dat Hij kwaad zou handelen of gewoonweg niet bestaat. De eerste termen zijn namelijk direct ontleent aan de Schrift en worden binnen het christendom in het algemeen toegepast op de duivel, ofwel op het absolute kwaad.

2 uur geleden zei Mullog:

Verder kan ik dan ook wel gelijk van het forum worden geknikkerd als zijnde atheïst. En ik vraag mij af wat de verdeling orthodox/niet orthodox hier nu is. 

Ik weet dat jij ooit moderator hier bent geweest en ik wil wel aannemen dat er indertijd misschien een andere visie was maar volgens mij is de discussie legitiem. Met het restantje frequente bezoekers hier zou ik er voor opteren ze vooral binnenboord te houden. 

En wat ik belangrijk vind is dat eventuele discussies open gehouden kunnen worden en niet gelijk doodgeslagen worden. 

Zelf opteer ik voor kwaliteit boven kwantiteit, ook als het om het aantal users gaat. Liever interessante, diepgaande discussies met slechts vijf users dan een ratjetoe aan complottheorieën, trolltopics, constante veel te agressieve aanvallen op het christelijk geloof, etc. door honderd users.
En als een forum zonder zulke agressieve users geen bestaansrecht zou hebben, dan kan ze het beste maar opgedoekt worden.

Ik ben in het verleden hier inderdaad moderator geweest, toen het forum een stuk groter was, ook qua crew. En hoewel die ervaring oud is, is het internet in één ding niet erg veranderd of zelfs erger geworden: als je geen duidelijke grenzen stelt omwille van je doelgroep, dan krijg je alleen maar constant geruzie en getroll en wordt het hele doel van het forum ondergraven.
Met als modern element tegenwoordig de (doods)bedreigingen aan het adres van de crew.

Zo kwam de geloofsbelijdenis bijvoorbeeld in de FAQ, omdat er constant users waren die zich christelijk noemden en dus meenden dat hun gedachten net zo open overal gedeeld konden worden, terwijl ze dat vrij duidelijk niet waren (er was toen nog geen Levensbeschouwing). Waardoor er constante discussies waren tussen hen en de doelgroep, en andere topics over onderwerpen binnen het christelijk geloof ondergesneeuwd raakten.
Als crew besloten we toen een duidelijkere definitie aan te reiken in de FAQ over wat wij precies onder christelijk verstonden. Daarop modereerden we vervolgens vrij strikt, waardoor de rust terugkeerde, de betreffende niet-christelijke users uiteindelijk weer vertrokken en de topics kwalitatief verbeterden.
Uiteindelijk werd het forum daardoor voor zowel christenen als niet-christenen aangenamer toeven, omdat de grenzen duidelijker waren, zeker toen Levensbeschouwing werd opgezet en er meer vrijheid kwam voor meer kritische vragen over het geloof en over andere levensbeschouwingen.
Natuurlijk leverde het in het begin wat gemopper ook, zeker bij die niet-christelijke users, en natuurlijk ging ook toen het modereren hier en daar soms te strikt. Maar dat houd je altijd bij zulke veranderingen. De balans moet dan weer hergevonden worden, maar dat kan alleen als je die veranderingen wel toelaat.

Zoals ik al eerder hier eens geschreven had, was ik bepaald niet onder de indruk van de kwaliteit van dit forum de laatste tijd en nu nog steeds vraag ik me af in hoeverre het nog toekomst heeft, zeker nu de eigenaar van dit forum volstrekt onbereikbaar blijkt. Complottheorieën, racistische uitingen, vage pseudo-mystieke posts en nauwelijks tot geen moderatie waren (en hier en daar nog zijn) aan de orde van de dag.
Open, vrije discussies op internet zonder (strikt) gemodereerde kaders lopen dan ook over het algemeen dáárop uit; serieus deelnemende users worden dan over het algemeen genegeerd, getrolled of ondergesneeuwd door al het geschreeuw.
Terwijl users zoals jij mijns inziens prima laten zien dat je ook als niet-christen van toegevoegde waarde kan zijn op een forum als deze. Zolang je maar beseft dat je je onder christenen begeeft, die hier in eerste instantie zijn om over en vanuit het christelijk geloof uit te wisselen en waargewenst het gesprek met jou aan te gaan, is hier best veel mogelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik deel je mening niet. Als ik als rechter was opgetreden had ik hem naar de hel verwezen. Nu gaat het er niet om hoe IK erover denk, noch hoe U erover denkt, maar hoe GOD erover denkt. En volgens mij mag ik daar vele ballen over opgooien, sterker nog: doe ik dat niet dan ben ik verwijtbaar aan de ontstane situatie. De Schrift, het Woord Gods, is duidelijk: praktiserende homoseksualiteit is een gruwel en is opstand tegen God. Daar staat straf op. Wil men dan de straf ontlopen dan is innerlijke omkering van deze zedeloosheid, want dat is het, noodzaak.

Je begrijpt wel dat Jezus onze Verlosser is? Dat betekent dat HEM aanvaarden als God en Verlosser meer dan genoeg is. Onze eigen daden, hoe gruwelijk deze ook kunnen zijn, bepalen niet onze bestemming. Slechts ons geloof bepaalt onze bestemming. Gerechtigheid is een GESCHENK, waar we NIKS voor hoeven te doen of te laten. Ik roep dus niet op tot zondigen. Wanneer we willen weten wat de zonde heeft aangericht, hoeven we maar naar het Kruis te kijken. Inderdaad, een zondaar verdient straf, maar, God zij dank heeft Jezus Christus betaalt voor deze straf!

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Je begrijpt wel dat Jezus onze Verlosser is?

Ik heb geen idee waarom je met deze reactie op de proppen komt. Wat wil je nu eigenlijk zeggen en wat maakt dat jij mij deze vraag meent te moeten stellen?

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:
2 uur geleden zei Chaim:

Nee, dat citaat betreft een binnen de context van het topic geheel verdedigbare benadering. Zeker nadat er notabene expliciet bij is gezegd dat JHWH volgens de T'NaCH zowel de schepper is van het licht als duisternis, van het goed en van het kwaad/onheil. 

Onzin, hij doet zijn interpretatie van een bepaald vers af als feit, naar jouw mening is zijn interpretatie ook een feit zo te zien uit je tekst. Dat is bedrieglijk en laat zien dat jullie naar dezelfde geest handelen.

Dit staat inderdaad in de Schrift:

 • Jesaja 45:5-7 (NBG1951) "Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles".

Ik zie rond dit dispuut een aantal problemen (die in feite niets met de verzen zelf te maken hebben):

 • Ze worden door vrijwel iedereen buiten de context gelezen (de context er omheen);
 • Ze worden niet goed gelezen (men leest bevooroordeeld);
 • Ze worden misbruikt om een, geheel van de Schift afwijkende, leer te verkondigen (buiten de context van de Schrift zelf);
 • De gelovigen denken al bij voorbaat te weten wat de tekst zegt;
 • De ongelovigen denken al bij voorbaat te weten wat de tekst niet zegt;
 • Niemand neemt de moeite, de tekst zelf op te zoeken en er over in gesprek te gaan met een open blik;
 • Niemand is bereid te erkennen dat men zich misschien vergist (men denkt dat men 'af' gaat.

Als je als gelovige deze tekst niet goed kunt interpreteren, laat dat dan aan een andere gelovige over en geef toe dat je het niet (meteen) weet. En als je als ongelovige de tekst niet kunt interpreteren, maak je dan geen zorgen; een gelovige is daartoe vast wel in staat. Maar ga niet propageren dat je het wél kunt, want als je al niet bereid iets anders uit de tekst te begrijpen dan je eigen vooroordeel, dan kun je niet verwachten iets anders te verstaan.

18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik deel je mening niet. Als ik als rechter was opgetreden had ik hem naar de hel verwezen. Nu gaat het er niet om hoe IK erover denk, noch hoe U erover denkt, maar hoe GOD erover denkt.

Hoe weet je hoe God er over denkt?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Men kan hoog en laag springen, als niemand zich verantwoordelijk wil maken voor het modereren maar vervolgens wel aan de zijlijn gaat staan en commentaar levert op modereren, dan hebben we wat mij betreft te maken met een zwaktebod en beste stuurlui die aan wal staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik heb geen idee

Kijk, als ik een deel van je reactie citeer, dan staat er iets belachelijks. Je kunt dus beter een hele reactie citeren. Dus, nogmaals:

Je begrijpt wel dat Jezus onze Verlosser is? Dat betekent dat HEM aanvaarden als God en Verlosser meer dan genoeg is. Onze eigen daden, hoe gruwelijk deze ook kunnen zijn, bepalen niet onze bestemming. Slechts ons geloof bepaalt onze bestemming. Gerechtigheid is een GESCHENK, waar we NIKS voor hoeven te doen of te laten. Ik roep dus niet op tot zondigen. Wanneer we willen weten wat de zonde heeft aangericht, hoeven we maar naar het Kruis te kijken. Inderdaad, een zondaar verdient straf, maar, God zij dank heeft Jezus Christus betaalt voor deze straf!

1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Hoe weet je hoe God er over denkt?

Het aanvaarden van Christus als God en Verlosser is de toegangskaart voor het eeuwige leven. Ons gedrag doet niet ter zake. Het gaat niet om onze werken, maar om het volbrachte Werk van Christus. Volgens mij is dat de kern van het evangelie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Je begrijpt wel dat Jezus onze Verlosser is? 

Wat verder komt is niet interessant voor mij, want is gewoon volgens jou een antwoord op je eigen vraag. Hou het gewoon bij je vraag, dan geef ik daar wel antwoord op. Nu zou het kunnen lijken alsof mij dat antwoord gegeven moet worden omdat mij het antwoord ontbreekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

Christelijke en antichristelijke interpretatie's God voor antichrist uitmaken behoort bij het laagste soort die hier niet geduld kan worden als feit.

Ah, dus het is blijkbaar wél een feit dat een non-dualistische gedachte waar God één en ongescheiden is van al het andere, bij het laagste soort behoort en dient gebanned te worden. En hoewel het zelfs werd gezegd naar aanleiding van een Bijbelpassage, wordt die ketterij hier niet geduld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Hoe weet je hoe God er over denkt?

Zoals ik heb aangegeven staat dat gewoon in de Bijbel.

Dat is flauwekul, Kaasjeskruid. En je weet dat heel goed.

Er staat niet in de Bijbel hoe God over 'homo's in relatie tot het christen zijn' denkt. Het zijn jouw eigen interpretaties die je in de Schrift terugleest. Je gaat een sektarische kant op, als je jouw interpretatie gaat gelijkstellen aan hoe God er over denkt. Maar ook dat is weer een zwaard met twee kanten, KK. Een zwaard dat zich altijd keert tegen degene die het onrechtmatig hanteert,'want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Chaim:

En hoewel het zelfs werd gezegd naar aanleiding van een Bijbelpassage, wordt die ketterij hier niet geduld.

Die bijbelpassage getuigd juist van de eerlijkheid van de bijbel dat God boven alles en iedereen staat en alles geschapen heeft, nergens staat er dat God de antichrist is of zijn schepselen gedwongen heeft voor het kwaad te kiezen, deze was en is vrijwillig.

Ware liefde vereist vrijheid, vrijheid vereist een keuze, God is goed dus schiep hij ook de mogelijkheid tot kwaad.

Geen enkel schepsel is oorspronkelijk in het kwaad geschapen alles was zeer goed, het schepsel zelf heeft zijn keuze gemaakt en zijn nageslacht meegetrokken, omdat zij de heerschappij over alles hadden is alles vervloekt door hun keuze.

Maar het goede nieuws is dat de God mens gekomen is om je wederom voor een keuze te stellen, zorg ervoor dat je deze niet mist want dit zal de laatste zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Dat is flauwekul, Kaasjeskruid. En je weet dat heel goed.

Er staat niet in de Bijbel hoe God over 'homo's in relatie tot het christen zijn' denkt.

 

Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren … 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare driften; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het [gebruik] tegen nature; 27 En evenzo ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelf ontvangende. 28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerd denken, om te doen dingen, die niet betamen. (Rom.1:24-28, SV)

Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders (pornoi), noch afgodendienaars (eidólolatrai), noch overspelers (moichoi), noch ontuchtigen (malakoi), noch die bij mannen liggen (arsenokoitai), noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. (1Kor.6:9-10, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik post hier nog weinig dus ik heb geen recht van spreken. Maar als er een christen -niet uit de gelederen van de Jehovah getuigen- moderator zou willen worden zou dat fijn zijn.

Niet om Jaco maar Jehovah getuigen zien zaken soms wat zwart-wit. Misschien begrijpelijk, zeker als je het gevoel krijgt dat sommige atheïsten de dienst uit gaan maken.

Ik zie dat ook wel maar zie ook geen meerwaarde in  wat sommige christenen schrijven. 

 

bewerkt door Lobke
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
20 minuten geleden zei WdG:

Je begrijpt wel dat Jezus onze Verlosser is? 

Wat verder komt is niet interessant voor mij, want is gewoon volgens jou een antwoord op je eigen vraag. Hou het gewoon bij je vraag, dan geef ik daar wel antwoord op. Nu zou het kunnen lijken alsof mij dat antwoord gegeven moet worden omdat mij het antwoord ontbreekt.

Ik vraag me af, waarom het voor jou nu zo'n probleem is op een eenvoudige vraag als deze antwoord te geven? We zouden die vraag veel vaker kunnen stellen aan elkaar. Wordt het gesprek ook niet zo snel zo wollig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren … 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare driften; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het [gebruik] tegen nature; 27 En evenzo ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelf ontvangende. 28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerd denken, om te doen dingen, die niet betamen. (Rom.1:24-28, SV)

Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders (pornoi), noch afgodendienaars (eidólolatrai), noch overspelers (moichoi), noch ontuchtigen (malakoi), noch die bij mannen liggen (arsenokoitai), noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. (1Kor.6:9-10, SV)

Hierin lees jij dus hoe God denkt over 'homo's in relatie tot het christen-zijn'?

Waar het in jouw teksten om gaat is in feite 'het loon naar werken'. En niet over Gods gedachten specifiek met betrekking tot christelijke homoseksuelen. Je moet de gedachten die in je eigen hart opkomen, wel kunnen scheiden van de Geest Gods, anders verlies je uit het oog vanwaar je zelf bent gekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Lobke:

Ik post hier nog weinig dus ik heb geen recht van spreken. Maar als er een christen -niet uit de gelederen van de Jehovah getuigen- moderator zou willen worden zou dat fijn zijn.

Hoi Lobke,

Misschien mag ik een alternatief voorstellen?

Stel naast Sjako een comité van 'wijze' mannen aan, die Sjako kunnen adviseren (na meerderheid van stemmen). Dat comité kan geheel op de achtergrond blijven. Sjako is echter wel verplicht om hen te raadplegen én te volgen als het gaat om specifieke zaken. Er kan dan veel genuanceerder worden gemodereerd en specifieke WTG gedachten kunnen dan achterweg blijven. En het neemt wat zware verantwoordelijkheid van Sjako weg. Kan hijzelf óók wat meer 'uit z'n hart schrijven".

Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat niet velen het moderator-schap zien zitten. Maar een stuk of vijf man op de achtergrond in een adviserende rol? Daarmee wordt ook voorkomen dat Credible een WTG-geur krijgt, want dat zou echt de ondergang van het forum betekenen.

Die 'adviseurs' moeten dan wel aantoonbaar enige nuance kennen én natuurlijk sowieso christelijk zijn. Een moderator maakt natuurlijk geen deel uit van dit comité.

Kopie aan @Peter79, @Ricky Tjin, (ik weet er zo gauw niet meer).

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is een contradictio in terminis, want dezen ( = christelijke homoseksuelen) bestaan niet.

Kijk, dat bedoel ik maar. Het is maar goed dat ik niet aan jou hoef te vragen hoe God er over denkt.

1 minuut geleden zei WdG:
3 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Kopie aan @Peter79, @Ricky Tjin, (ik weet er zo gauw niet meer).

Ik ken er nog wel een: "Jurriën Sr."

Misschien komt "WdG" ook wel in aanmerking. Hebben we er al vier. Er zou zelfs over gestemd kunnen worden.

Maar de doelstelling is van het forum een plek te maken waar iedereen zich gerespecteerd en veilig kan voelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Kijk, dat bedoel ik maar. Het is maar goed dat ik niet aan jou hoef te vragen hoe God er over denkt.

Het is verboden en getuigt van minachting om andermans citaat aan te passen. Voorts hoef jij ook niet van mij iets aan te trekken over deze kwestie. Het enige wat men hoeft te doen is de Bijbel lezen. Succes ermee.

47 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Maar de doelstelling is van het forum een plek te maken waar iedereen zich gerespecteerd en veilig kan voelen.

Wat mij betreft mag men zich veilig weten hoor. Ik sla je echt niet op je smoel omdat jij anders denkt over een kwestie. Ieder mag het zijne er van vinden wat mij betreft, dus ik ook.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Stel naast Sjako een comité van 'wijze' mannen aan, die Sjako kunnen adviseren (na meerderheid van stemmen).

We hebben @Trajecto. Maar een moderator meer is niet verkeerd.

1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Daarmee wordt ook voorkomen dat Credible een WTG-geur krijgt, want dat zou echt de ondergang van het forum betekenen.

Ik denk dat dit nogal meevalt. Als je ziet hoe het forum er aan toe was, is het nu een stuk beter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei sjako:

We hebben @Trajecto. Maar een moderator meer is niet verkeerd.

Is een goed plan, dan worden ook niet alle "pijlen" op jou gericht. Jij zou bijvoorbeeld de rubriek levensbeschouwing kunnen doen, en een ander het geloofsgedeelte, of jullie kunnen dat dan met elkaar overleggen? Misschien iets voor @Jurriën Sr.?? Of @Ricky Tjin?? Of @antoon??

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid