Spring naar bijdragen

Klachten over het moderatiebeleid.


Aanbevolen berichten

15 minuten geleden zei Mullog:

 @Kaasjeskruid noemde mij gespuis dat maar moest opdonderen. Ik denk dat wie intolerantie zaait zal intolerantie en respectloosheid oogsten.

O ja joh, stiekemerd. Alsof jij hier bent met oprechte bedoelingen. Moet ik es proberen op freethinker te gaan evangeliseren, es kijken hoe tolerant jullie daar zijn. Met je schijnheilige gedrag.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 420
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voelt dat echt lekker ? Misschien komt er nog een dag dat je je gaat afvragen of het je zoveel waard was Mart als je terugkijkt en ziet wat je onderweg allemaal verloren bent. 

Je zet alles nogal tegen elkaar op. Beter zou je een en ander naast elkaar zetten. Als iemand een ander beeld heeft van God, zou je dat moeten respecteren. In plaats daarvan wordt zoiets nu weg

Dat de vete hier min of meer voortgezet wordt vind ik geen goede zaak. Dat jij weer verder gaat hier over wat er in GG gebeurde en wat zijn wortels vindt in Freethinker lijkt me niet iets dat een oplo

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

O ja joh, stiekemerd. Alsof jij hier bent met oprechte bedoelingen. Moet ik es proberen op freethinker te gaan evangeliseren, es kijken hoe tolerant jullie daar zijn.

Er is niemand die je dat verbiedt en ik wens je veel succes. Maar met jouw lontje zul je niet lang getolereerd worden, schat ik zo in. En als ik zo stiekem zou zijn zou ik je niet bij naam en toenaam genoemd hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Mullog:

Er is niemand die je dat verbiedt en ik wens je veel succes. Maar met jouw lontje zul je niet lang getolereerd worden, schat ik zo in. En als ik zo stiekem zou zijn zou ik je niet bij naam en toenaam genoemd hebben.

Ah, krijgen we weer dat gepiep over lontjes. Bij gebrek aan beter dan he. Ie bent een grote stiekemert. Punt. Net zo stiekem als die Gollum waar jij zo veel waarde aan hecht en je mee identificeert dat je er zelfs je forumnaam van maakt. Sméagol de smiecht, wat een walgelijk figuur.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

JHWH uitmaken voor een jaloerse God van de duisternis kan niet op een Christelijk forum. Godslastering is ten alle tijde overal verboden.

De T'NaCH kenschetst JHWH zelf als een jaloerse God; JHWH zegt dit over zichzelf. Eveneens zegt de T'NaCH dat JHWH het goede en kwade/het onheil, licht en duisternis heeft geschapen. Op het eerste gezicht schijnt het me persoonlijk toe dat Hopper daarnaar verwees en het niet z'n intentie was JHWH te lasteren of christenen hier te beledigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Chaim:

De T'NaCH kenschetst JHWH zelf als een jaloerse God; JHWH zegt dit over zichzelf. Eveneens zegt de T'NaCH dat JHWH het goede en kwade/het onheil, licht en duisternis heeft geschapen. Op het eerste gezicht schijnt het me persoonlijk toe dat Hopper daarnaar verwees en het niet z'n intentie was JHWH te lasteren of christenen hier te beledigen.

Wat dacht je dan van de volgende reactie van Hopper? Daar komt hij wel degelijk Godslasterend over met zijn suggestie dat hij concludeert dat Jehovah in feite de antichrist is.

@Chaim, volgens mij ben jij "Mart" van Geloofsgesprek.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Wat dacht je dan van de volgende reactie van Hopper? Daar komt hij wel degelijk Godslasterend over met zijn suggestie dat hij concludeert dat Jehovah in feite de antichrist is.

Nee, dat wordt geschreven als conclusie op het gegeven dat JHWH in Jesaja de schepper van het goede en het kwade/het onheil en de duisternis is. Vandaar dat er geopperd werd dat in die zin JHWH in feite de antichrist zou zijn. Het is overigens niet ongewoon JHWH te zien als Degene achter alles dat plaatsheeft. Er staat in de T'NaCH eveneens ''Ejn 'od milvado'', wat betekent: ''Er is niets buiten Hem''. Het zou kunnen dat vanuit het standpunt van het christelijke Testament deze gedachte niet goed valt, wellicht zelfs ongeldig is en het is ieders recht het er hardgrondig mee oneens te zijn. Dat is echter iets anders dan voorbarig te veronderstellen dat het om Godslastering zou gaan. Er is een eenvoudige manier om de uitspraak te verdedigen en gezien de context waarin de uitspraak is gedaan, schijnt het me toe dat deze in ieder geval niet Godslasterlijk was bedoeld, maar levensbeschouwelijk/filosofisch.

Iedereen maakt wel eens een beoordelingsfoutje. Wellicht dat Sjako in dit geval ietwat te snel heeft gehandeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wat dacht je dan van de volgende reactie van Hopper? Daar komt hij wel degelijk Godslasterend over met zijn suggestie dat hij concludeert dat Jehovah in feite de antichrist is.

 

Ik zie er, net als @Chaim, ook niks godslasterlijks in. Er zijn volgens mij legio discussies (bijvoorbeeld deze https://www.geloofsgesprek.nl/forum/viewtopic.php?f=55&t=4327) over de rol van God in het kwaad en zijn dualiteit. Maar ik denk dat @sjako vanuit de WTG visie zich geen voorstelling van deze discussies kan maken en dat het enige war hij kan, of misschien zelfs "moet", doen is ingrijpen.

 

bewerkt door Mullog
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Chaim:

Er staat in de T'NaCH eveneens ''Ejn 'od milvado'', wat betekent: ''Er is niets buiten Hem''. Het zou kunnen dat vanuit het standpunt van het christelijke Testament deze gedachte niet goed valt, wellicht zelfs ongeldig is en het is ieders recht het er hardgrondig mee oneens te zijn.

Jammer dat je voor je stelling/citaat uit de T'NaCH niet de bijbehorende Bijbeltekst hebt aangeven. De transcriptie alleen, zonder de Hebreeuwse tekst zegt me niet zoveel. Hebreeuws is van oorsprong een symbolische taal. Bovendien bekijk ik ook graag zelf de grondtekst.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Ik zie er, net als @Chaim, ook niks godslasterlijks in. Er zijn volgens mij legio discussies (bijvoorbeeld deze https://www.geloofsgesprek.nl/forum/viewtopic.php?f=55&t=4327) over de rol van God in het kwaad en zijn dualiteit. Maar ik denk dat @sjako vanuit de WTG visie zich geen voorstelling van deze discussies kan maken en dat het enige war hij kan, of misschien zelfs "moet", doen is ingrijpen.

Het is een van de vele Godslasterende dingen die hij zegt. Elders zegt hij ‘Ik zou Jehovah als arrogant en onwetend betitelen,’

Dit is ontoelaatbaar en zo lang ik moderator ben zal ik daar op ingrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Ik zie er, net als @Chaim, ook niks godslasterlijks in. Er zijn volgens mij legio discussies (bijvoorbeeld deze https://www.geloofsgesprek.nl/forum/viewtopic.php?f=55&t=4327) over de rol van God in het kwaad en zijn dualiteit. Maar ik denk dat @sjako vanuit de WTG visie zich geen voorstelling van deze discussies kan maken en dat het enige war hij kan, of misschien zelfs "moet", doen is ingrijpen.

 

Het forum Geloofsgesprek heeft dan ook een andere insteek en een andere doelgroep dan Credible.nl. Geloofsgesprek is een meer vrijzinnig forum, waar alternatieve geloofssystemen zoals de gnostiek veel vrijer besproken kunnen worden. Terwijl Credible.nl een meer orthodox-christelijk forum is waarin het christelijk geloof leidend is. Oók in het subforum Levensbeschouwing.
Hier God afschilderen als de anti-christ of heer van het duister is daarom logischerwijs absoluut not done, omdat dat rechtsstreeks ingaat tegen de christelijke beginselen en zo door de doelgroep van Credible.nl onvermijdelijk als zeer blasfemisch ervaren zal worden.

Zou ik hier moderator zijn geweest, dan had ik waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Robert Frans:

Hier God afschilderen als de anti-christ of heer van het duister is daarom logischerwijs absoluut not done, omdat dat rechtsstreeks ingaat tegen de christelijke beginselen en zo door de doelgroep van Credible.nl onvermijdelijk als zeer blasfemisch ervaren zal worden.

Het zou van mij mogen worden gezegd, als je het dicht bij jezelf houdt en laat blijken je ervan bewust te zijn van de aanstoot die het kan geven en daarom de nodige fijngevoeligheid betracht. Maar omdat dat teveel gevraagd is, kan je maar het beste wat strenger zijn, mits je de moderatie goed onderbouwt. En daar schort het m.i. wel aan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

De meeste begrijpen de onderbouwing heel goed.

Ik vind het verfrissend dat er zo weinig regels zijn op dit forum. Maar dat maakt ook dat je als moderatie weinig aanknopingspunten hebt. Willekeur ligt op de loer, zeker als jij alleen beslist over een ban. Als jij zonder onderbouwing iemands anders mening als flauwekul bestempelt, waar ben je dan mee bezig? Ik snap het wel, het kan in een debat. Maar als moderator wordt er toch meer naar je gekeken en dan zie je dat de moderator mee gaat in een stukje verruwing. En als moderator weet je ook dat een dergelijk kort commentaar dat op zichzelf niet tegen de regels is, genoeg is om een topic te laten ontsporen, omdat mensen er altijd een schepje bovenop doen. Hopper was hier net. Ik ken hem langer en vroeg of laat had m.i. duidelijk moeten worden dat hij met zijn attitude hier geen plek heeft. Maar als je zo lik-op-stuk met hem handelt die hier eigenlijk nog in een proefperiode zit, wat doe je dan met mensen die hier tot het meubilair lijken te horen, maar zich nog steeds niet weten te gedragen? Ik begrijp jouw onderbouwing heel goed. Ik hoop dat Credible weer in beter vaarwater terecht mag komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Peter79:

Maar als je zo lik-op-stuk met hem handelt die hier eigenlijk nog in een proefperiode zit, wat doe je dan met mensen die hier tot het meubilair lijken te horen, maar zich nog steeds niet weten te gedragen?

Zoals bijvoorbeeld iemand die zich in 2013 heeft geregistreerd en rustig blijft verkondigen dat het in orde is om te vinden dat christen zijn en homo tegelijkertijd best wel kan... Onbegrijpelijk onchristelijk gedrag dat maar getolereerd blijft worden. Ja, je hebt inderdaad een punt te pakken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zoals bijvoorbeeld iemand die zich in 2013 heeft geregistreerd en rustig blijft verkondigen dat het in orde is om te vinden dat christen zijn en homo tegelijkertijd best wel kan... Onbegrijpelijk onchristelijk gedrag dat maar getolereerd blijft worden. Ja, je hebt inderdaad een punt te pakken.

Vanaf 2017 ging het bergafwaarts met dit forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Peter79:

Maar omdat dat teveel gevraagd is, kan je maar het beste wat strenger zijn, mits je de moderatie goed onderbouwt. En daar schort het m.i. wel aan. 

De meeste begrijpen de onderbouwing heel goed. 

Wat Peter, mijn inziens, bedoelt is dat de fijngevoeligheid (en daarmee het respect) ontbreekt.

Wat je hier op Credible ziet ontplooien is een bepaalde anti-Goddelijke groepsvorming en dan gaat het niet meer om de argumenten maar om de macht. De macht van de massa. Je kunt dus niet zeggen dat een bepaalde zienswijze niet wordt getolereerd, maar wel dat men niet zomaar iets kan poneren (zonder deugdelijke argumentatie) dat faliekant tegen die zienswijze ingaat, terwijl je weet dat je daarmee die ander kwetst. Want dat doet men.

En de groepsvorming (het 'liken' van elkaars bijdrage en het meehuilen met de wolven) veroorzaakt de machtswellust, die uiteindelijk uitmondt in de zeer kinderachtige vorming van underdogs, waar de God-loze macho's en bloc wel eens even mee zullen afrekenen. Men discussieert niet om te leren, maar om de ander monddood te maken.

Je kunt dat makkelijk herkennen omdat deze lieden nooit een oprechte vraag zullen stellen, behalve om te strijden.

bewerkt door Jurriën Sr.
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
18 minuten geleden zei Peter79:

Maar als je zo lik-op-stuk met hem handelt die hier eigenlijk nog in een proefperiode zit, wat doe je dan met mensen die hier tot het meubilair lijken te horen, maar zich nog steeds niet weten te gedragen?

Zoals bijvoorbeeld iemand die zich in 2013 heeft geregistreerd en rustig blijft verkondigen dat het in orde is om te vinden dat christen zijn en homo tegelijkertijd best wel kan... Onbegrijpelijk onchristelijk gedrag dat maar getolereerd blijft worden. Ja, je hebt inderdaad een punt te pakken.

Dat punt (homo > christen) is een secundair onderwerp, waar rustig over kan worden gesproken. Respect voor de Enige God, die zowel Schepper van alles als Vader van Jezus Christus is, is primair; daarover kan niet worden gediscussieerd. Hooguit bevraagd en toegelicht.

Met jouw reactie treed je uiteindelijk als rechter op, terwijl dat recht je niet gegeven is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Wat Peter, mijn inziens, bedoelt is dat de fijngevoeligheid (en daarmee het respect) ontbreekt.

Wat je hier op Credible ziet ontplooien is een bepaalde anti-Goddelijke groepsvorming en dan gaat het niet meer om de argumenten maar om de macht. De macht van de massa. Je kunt dus niet zeggen dat een bepaalde zienswijze niet wordt getolereerd, maar wel dat men niet zomaar iets kan poneren (zonder deugdelijke argumentatie) dat faliekant tegen die zienswijze ingaat, terwijl je weet dat je daarmee die ander kwetst. Want dat doet men.

En de groepsvorming (het 'liken' van elkaars bijdrage en het meehuilen met de wolven) veroorzaakt de machtswellust, die uiteindelijk uitmondt in de zeer kinderachtige vorming van underdogs, waar de God-loze macho's en bloc wel eens even mee zullen afrekenen. Men discussieert niet om te leren, maar om de ander monddood te maken.

Je kunt dat makkelijk herkennen omdat deze lieden nooit een oprechte vraag zullen stellen, behalve om te strijden.

Inderdaad lijkt het er op, dat een confrontatie met de overtuigingen, vastzittende denkpatronen, als respectloos wordt aangemerkt.

Wat ik verder uit je reactie opmaak, is dat je zelf stemming maakt, om groepsvorming te kweken, terwijl mijn ervaring met jou is, dat er geen Bijbeltekst besproken kan worden die ik inbreng. Als je dat onder monddood maken verstaat.. :-) 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat in het gedeelte levensbeschouwing men ruimer en vrijer om moet gaan met mensen die een andere levensbeschouwing hebben, alhoewel men wel rekening dient te houden met de christelijke basis en als men zoiets bespreken wil dan ook expliciet uitlegt hoe en waarom en allicht christenen vragen hoe hun dat zien.

Discussie kan altijd, zoiets als feit poneren verdient m.i terecht een ban.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Het is een van de vele Godslasterende dingen die hij zegt. Elders zegt hij ‘Ik zou Jehovah als arrogant en onwetend betitelen,’ Dit is ontoelaatbaar en zo lang ik moderator ben zal ik daar op ingrijpen.

Dat was in een discussie die notabene over gnostiek ging, waar een Demiurg en JHWH dualistisch tegenover elkaar staan. Ook de vroege Marcion, die de eerste christelijke Canon samenstelde, geloofde dat JHWH uit de T'NaCH minder was dan de Vader van Jezus. De eerstgenoemde zou wreed, arrogant en jaloers zijn, terwijl de laatstgenoemde als liefde genadevol zou zijn. Zeker in een topic over gnostiek is dit een verdedigbare stelling waar in beginsel niets Godslasterijks aan zit, tenzij je iemands bijdragen niet beoordeelt aan de intentie van het topic en de schrijver van het bericht, maar benadert vanuit het gezichtpunt van een overtuiging waar het bespreken van zo'n gedachte blijkbaar not done is.

2 minuten geleden zei Thinkfree:

Ik denk dat in het gedeelte levensbeschouwing men ruimer en vrijer om moet gaan met mensen die een andere levensbeschouwing hebben, alhoewel men wel rekening dient te houden met de christelijke basis en als men zoiets bespreken wil dan ook expliciet uitlegt hoe en waarom en allicht christenen vragen hoe hun dat zien.

Discussie kan altijd, zoiets als feit poneren verdient m.i terecht een ban.

Het werd dan ook niet als feit geponeerd, maar uitdrukkelijk als persoonlijke mening.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Chaim:

Dat was in een discussie die notabene over gnostiek ging, waar een Demiurg en JHWH dualistisch tegenover elkaar staan. Ook de vroege Marcion, die de eerste christelijke Canon samenstelde, geloofde dat JHWH uit de T'NaCH minder was dan de Vader van Jezus.

Wat geloof jij? Geloof jij dat JHWH de God is van het OT én het NT of geloof jij dat JHWH uit de T'NaCH minder was dan de Vader van Jezus? Of heb jij een andere geloofsovertuiging?

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid