Spring naar bijdragen

Klachten over het moderatiebeleid.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 420
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voelt dat echt lekker ? Misschien komt er nog een dag dat je je gaat afvragen of het je zoveel waard was Mart als je terugkijkt en ziet wat je onderweg allemaal verloren bent. 

Je zet alles nogal tegen elkaar op. Beter zou je een en ander naast elkaar zetten. Als iemand een ander beeld heeft van God, zou je dat moeten respecteren. In plaats daarvan wordt zoiets nu weg

Dat de vete hier min of meer voortgezet wordt vind ik geen goede zaak. Dat jij weer verder gaat hier over wat er in GG gebeurde en wat zijn wortels vindt in Freethinker lijkt me niet iets dat een oplo

4 minuten geleden zei Thinkfree:

Kom op kaasjeskruid je schrijft god weliswaar in kleine vorm, maar verdoemen kunnen er maar twee: jij en God.

Oo, wie bepaalt nu wat Godslastering is? Overigens ben ik absoluut niet bevoegd en heb geen enkele recht om iemand, incluis mezelf, te verdoemen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is niet aan jouw beste  @sjakoSjako om virusgekkies te noemen,hun geleerden komen met sluitende argumenten en studie verwijzingen, als het nu toch oorlog is over NWV drie eenheid , moderatie dan sta ik liever aan de kant met de meeste argumenten, in dit geval dus de  oppositie tegen het regerings optreden inzake corona.

de bijbel noemt geen drie eenheid

sjako doet het als moderator in het geheel met passie\

NWV is een gewone vertaling en een heel goede

 

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Volgens mij zijn er ruim twee miljard Christenen die de Drie-eenheid belijden. Denk je niet?

In het Nederlandse taalgebied is dit volgens mij nog de enige plek waar christenen binnen de breedte van de traditie terecht kunnen. Elders neemt de seculiere meerderheid alles over. Dus laten we alsjeblieft geen meerderheidsargumenten gebruiken, maar koesteren wat we hebben. En dat is dat katholieken, gereformeerden, evangelischen, baptisten, zevendedagsadventisten Jehovagetuigen en vele andere christelijke stromingen door de jaren heen hier een plek konden hebben. En dat kan nog steeds, omdat er nog steeds mensen uit deze groepen hier willen forummen.

Sjako neemt z'n eigen inkleuring mee, Robert, en wie dan ook. Maar het zou prettig zijn als een ieder zich ook bewust is van zijn of haar impact op anderen en zijn woorden kiest, zonder dat de inhoud daaronder hoeft te lijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Naar m.i kunnen we dat het beste terugvinden in het woord.

Welke? NWV? NGB? De Basisbijbel?, BGT?, De Groot Nieuws Bijbel?, De Herziene Statenvertaling?, Het Boek?, De Naardense Bijbel?, De Nieuwe Bijbelvertaling 2004?, SV?, De Telosvertaling?, Willibrord Vertaling?, Het Boek van Mormon? Etc, etc, etc...

Om nog maar te zwijgen over de vele buitenlandse varianten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei WdG:

De definitie van laster: "Laster is het kwaadspreken over een ander. Specifiek wordt er leugenachtige kwaadsprekerij mee bedoeld die als doel heeft om iemand in zijn eer, zijn goede naam of zijn aanzien tegenover anderen te beschadigen."

Dan: Wie is God: Jezus is God, de Heilige Geest is God, De Vader is God. De Bijbel spreekt dus over de Drie-ene God. Wanneer is er dan volgens mij sprake van Godslastering? Antwoord: als er kwaad gesproken wordt over de Drie-ene God, als men de Drie-ene God ontkent, dus, ook als men de Godheid van de Heilige Geest of Jezus ontkent.

Naar mijn mening is bijvoorbeeld de NWV dus een boek met laster en leugens over God, en is er sprake van Godslastering in dit boek. Waarschijnlijk gaat dit te ver voor jou? Voor de duidelijkheid: iedereen heeft het recht op een eigen mening, zelfs als deze tegen de waarheid in gaat. Ik neem @sjako dus ook absoluut niks kwalijk, hij heeft recht op zijn visie, net als ik datzelfde recht heb. Hij mag mijn vertaling vals noemen, ik mag zijn vertaling evenzo vals noemen. Als een moderator dus de Godheid van Jezus ontkent, lastert hij. En, juist om die reden adviseer ik hem ruimer met dit begrip om te gaan, zie ook de citaten die ik eerder plaatste.

Inderdaad: hier kan ik me in vinden. De discussie over lastering is om deze reden al weinig zinvol?!


Ik vind dat je je punt goed hebt geïllustreerd.  Ik zou eraan willen toevoegen dat God geen burgerservicenummer heeft en dus in letterlijke zin anno 2020 niet “iemand” is en dus ook niet “gelasterd” kan worden.  Er zijn alleen gelovigen die zich beledigd voelen omdat een ander anders denkt en omdat ze zich beledigd voelen zeggen ze dat God gelasterd wordt, terwijl ze zichzelf beledigd voelen. Zo laten ze God buikspreken om hun eigen gram te halen.

Sjako heeft een godsbeeld, en katholieken hebben een godsbeeld, en protestanten hebben een godsbeeld. En andersgelovigen hebben een godsbeeld. En daarover kan op grond van gelijkwaardigheid met elkaar van gedachten worden gewisseld, er kan stevig gediscussieerd worden, maar zodra iemand zich beledigd voelt en dat in de schoenen van zijn God schuift, en mensen om de oren slaat met strafpunten rood en bans, zoals met Hopper, dan  brokkelt het forum af. Niet door de verschillende godsbeelden, maar doordat personen hun godsbeeld tot God zelf verheffen en de ander de vrijheid niet laten er anders over te denken en dit te bespreken. 
 

Hoe is dit probleem op te lossen? Iemand  zei het al, ik weet niet meer wie, het gaat een beetje snel in dit topic.  Godslastering afschaffen als criterium. Kan Sjako gewoon moderator blijven. Of Sjako het geloofsgedeelte laten modereren en bijvoorbeeld Mullog op levensbeschouwing, als hij dat zou willen. Ik denk dat geloofsvrijheid bij wijze atheïsten het best verzekerd is. En ik denk dat het de zaken weer in balans brengt.

bewerkt door Christos00f
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Thinkfree:

Iemand anders niet, jezelf wel dat is een keus 'verdomme' is een open gebed aan degene die alle macht heeft dit proces te versnellen.

Volgens wie? Ik zou het erg op prijs stellen als men mijn mening gewoon tolereert. Accepteren hoeft niet hoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Mwoa, kwestie van modereren lijkt mij. Wordt al een aardig kippenhok hierzo.

Sjako staat er zowat alleen voor probeer daar ook iets meer begrip voor op te brengen allemaal, als Sjako de hand doek gooit is dit forum helemaal een ongeleid projectiel.

Applaus voor Sjako👍

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Sjako staat er zowat alleen voor probeer daar ook iets meer begrip voor op te brengen allemaal, als Sjako de hand doek gooit is dit forum helemaal een ongeleid projectiel.

Applaus voor Sjako👍

Applaus voor mezelf, heb de vermeende vloek weggehaald. Over zelfmoderatie gesproken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Christos00f:

Hoe is dit probleem op te lossen? Iemand  zei het al, ik weet niet meer wie, het gaat een beetje snel in dit topic.  Godslastering afschaffen als criterium. Kan Sjako gewoon moderator blijven. Of Sjako het geloofsgedeelte laten modereren en bijvoorbeeld Mullog op levensbeschouwing, als hij dat zou willen. Ik denk dat geloofsvrijheid bij wijze atheïsten het best verzekerd is. En ik denk dat het de zaken weer in balans brengt.

Nee, dat zie je verkeerd. Je zou het hoogstens aan een agnost kunnen vragen, maar die zal zich waarschijnlijk teveel met de onderwerpen bemoeien, want een agnost is iemand die het helemaal niet weet.

Godslastering kun je overigens niet oplossen want dat zit ‘m tussen de oren van de hoorder. Maar overigens is jullie gedrag een impliciete aanwijzing dat de God van het oude testament in feite dezelfde is als de Vader van Jezus Christus. Immers de God die jullie lasteren is juist de God die, volgens jullie straft en juist Godslastering niet duldt. Jullie kunnen dus van geluk spreken dat jullie geen echt inzicht hebben.

Maar aan de ‘hoorder’ van Godslastering kan ik de vraag stellen: “Denken jullie dat God zelf niet in staat is zich te verdedigen?” Ik denk persoonlijk, en dat zit ‘m ook in het karakter van Christus (zie het citaat hieronder), dat God eerder z’n schouders ophaalt over zoveel domheid en ignorantie. Per slot van rekening is Hij in Christus en de zijnen een veel belangrijker werk begonnen; daar laat Hij zich door de lasteraars echt niet vanaf brengen. Laten ook wij als Christus-liefhebbers niet vergeten.

  • Mattheus 26:51-53 (NBG1951) En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?

En tegen die lasteraars wil ik zeggen: Gedraag je en betracht respect ten opzichte van de anderen. Als je persé lucht wilt geven aan je neiging een ander voortdurend op de ziel te trappen, verpak je frustraties dan beter, door te schrijven: “Ik denk dat...” of “ik vind dat...”. En geef er dan een goede argumentatie bij. En als je dat laatste niet kan, houd dan je mond.

Iedereen die hier op het forum schrijft, maar de ander geen handvatten geeft om met een goed weerwoord te reageren, heeft hier geen rechten. Schrijvers die enkel maar gebakken lucht produceren, zijn hier niet welkom.

Kopie: @sjako, @WdG, @Peter79.

bewerkt door Jurriën Sr.
Spaties verwijderd.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Helemaal mee eens. Probleem is dat de huidige moderator, @sjako (onbewust) niet consequent modereert. Hij doet absoluut zijn best, en zal ongetwijfeld vol goede bedoelingen zijn. Toch ziet hij niet dat het ontkennen van de Godheid van Jezus Christus volgens velen Godslastering is. En, juist om die reden, dus ook voor hem zelf (!!) moet naar mijn mening veel ruimer om gegaan worden met het begrip lastering. Waar lastering niet toegestaan is, eindigt vaak ook de vrijheid van meningsuiting. Het is een feit dat Jezus God is, maar, wat mij betreft mag iedereen dat ontkennen, ook in dit forum.

2 uur geleden zei WdG:

Voor de duidelijkheid: iedereen heeft het recht op een eigen mening, zelfs als deze tegen de waarheid in gaat. Ik neem @sjako dus ook absoluut niks kwalijk, hij heeft recht op zijn visie, net als ik datzelfde recht heb. Hij mag mijn vertaling vals noemen, ik mag zijn vertaling evenzo vals noemen. Als een moderator dus de Godheid van Jezus ontkent, lastert hij.

Matteüs 12:31-32 NBG51
Jezus zei:
31. "Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.
32. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende."

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Nee hoor. Met NBG vertaling kan ik ook prima uit de voeten. 

Mag ik je er wijzen dat er genoeg kerken zijn die de engelen die Abraham bezochten God noemen?

Daar gaat het niet om. Wat ik aangaf (lees nu toch eens goed) is dat er dusdanige verschillen tussen de geloofsvormen zijn, dat - op de keper beschouwd - niemand ten opzichte van een ander de toets van de kritiek kan doorstaan en dat je DAAROM niet kunt modereren op visie. Ook niet als die visie door 2 miljard mensen wordt gedeeld (dat is overigens een drogreden).

Ik kan met jou letterlijk eindeloos discussiëren over wat allemaal in jullie leer niet klopt. Maar, zoals je zelf ook al aangaf, ben je zelf verantwoordelijk voor God. Mijn argumenten zullen echter nooit in staat zijn jou op andere gedachten te brengen, want jullie visie zit in jullie denken verankerd als in gewapend beton.

Dat geldt wellicht ook voor die van mij. Daarom val ik jou niet aan (al voel je dat wel zo) maar benoem ik jullie relatieve zwakke punten. Het enige dat er kan gebeuren is dat jij zelf vragen gaat stellen, die zelfs jouw genootschap niet kan beantwoorden. En mijn vragen en/of opmerkingen kunnen je tot aan de rand brengen en dat ervaar je als bedreigend. Maar neem maar van mij aan, tegen dat probleem zul je altijd aanlopen, want met al jullie kennis heb je nog altijd geen kennis gemaakt met Degene uit Wie de ware kennis voortkomt. Maar dat is weer mijn mening en geen argument.

Trouwens, weet jij nu hoe het verder gaat met dat gedeelde moderatorschap? Hoe wordt dat in het vat gegoten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Jurriën Sr.:

NB: Tolereren is wat anders dan accepteren. Tot nu toe werd alles op Credible getolereerd; het wordt tijd dan we ons forum herstellen tot een forum dat we kunnen accepteren.

Het is maar wat je herstellen noemt. Als Jehovah de antichrist mag worden genoemd hier ben ik weg. Laat dat heel duidelijk zijn! Wat mij betreft gaat dat niet gebeuren.

Credible dat het "Grootste christelijke forum in Nederland & België" wordt genoemd, moet zich blijven onderscheiden van andere geloofsforums. Wie zich hier niet thuis voelt kan kiezen voor een andere geloofsforum zoals Geloofsgesprek of Freethinker.

Als het getolereerd wordt dat JHWH/Jehovah op Credible de antichrist wordt genoemd, dan wordt in tegenstelling tot punt #1 uit de Richtlijnen van Credible Godslastering getolereerd, terwijl in de Richtlijnen van Credible bij punt #1 duidelijk staat aangegeven dat discriminatie, Godslastering, schelden en doodsbedreigingen zijn absoluut uit den boze en zullen serieus worden aangepakt.

Als Godslastering op Credible wordt getolereerd, dat JHWH/Jehovah op Credible de antichrist mag worden genoemd, dan beschouw ik Credible als een pseudo christelijk forum. Dán trek ik me ook terug en neem ik hoogstwaarschijnlijk ook afscheid van Credible.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Matteüs 12:31-32 NBG51
Jezus zei:
31. "Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.
32. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende."

Dit wordt gezegd nadat de Farizeeërs Jezus beschuldigen satan te zijn, dan zegt Jezus dit. In principe als je stelt "God is de antichrist" doe je hetzelfde als de Farizeeërs, zeer gevaarlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid