Spring naar bijdragen

Klachten over het moderatiebeleid.


Aanbevolen berichten

9 minuten geleden zei thom:

Het regeltje daarvoor in de tekst schrijft dit;

19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

Vlak ons niet uit hèh. Kind van God is Kind van God.

Zo is de Verlosser in ons, door Hem.

 

Dat is als je opnieuw geboren bent - met Christus gestorven en opgestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 413
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voelt dat echt lekker ? Misschien komt er nog een dag dat je je gaat afvragen of het je zoveel waard was Mart als je terugkijkt en ziet wat je onderweg allemaal verloren bent. 

Je zet alles nogal tegen elkaar op. Beter zou je een en ander naast elkaar zetten. Als iemand een ander beeld heeft van God, zou je dat moeten respecteren. In plaats daarvan wordt zoiets nu weg

Dat de vete hier min of meer voortgezet wordt vind ik geen goede zaak. Dat jij weer verder gaat hier over wat er in GG gebeurde en wat zijn wortels vindt in Freethinker lijkt me niet iets dat een oplo

8 minuten geleden zei WdG:

Het is nu niet de bedoeling dat de Drie-eenheid, Die door ongeveer twee miljard Christenen beleden wordt, ter discussie gesteld wordt. Het gaat hier om hele andere zaken. We waren gebleven bij lastering. Ik heb al aangetoond met tal van citaten van @sjako dat de Drie-eenheid wel degelijk gelasterd wordt. En, vanuit zijn visie kan ik dat zelfs begrijpen, en, hij heeft ook dat recht, omdat hij niet achter dit concept staat.

Ja, het is te begrijpen dat @sjako vanuit zijn visie als JG, JHWH/Jehovah als de God-Drieëenheid niet erkent; het is immers niet te vinden in de NWV. Aan de andere kant respecteert Sjako wél de discussies over JHWH/Jehovah als de God-Drieëenheid. Sjako doet zijn best als moderator en is niet actief bezig met Godslastering, zoals met Hopper het geval was.
 

8 minuten geleden zei WdG:

@Ricky Tjin vroeg om teksten. Even heel kort: dat de Zoon God is, lezen we bijvoorbeeld in 1 Johannes 5 (wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven), Hebreeën 1 (maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid), Johannes 1 (In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God en En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond), Kolossenzen 2 (Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk), Romeinen 9 (wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is).

Bij de desbetreffende vraag om teksten, ging het mij erom of je de stelling van "De Drie-eenheid wordt nu eenmaal geleerd in de Schrift" kunt onderbouwen d.m.v. Bijbelteksten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Peter79:
3 minuten geleden zei thom:

Ja. Maar word jij dan opnieuw geboren, of Dat wat uit God is.

Jij. Wat uit God is hoeft niet opnieuw geboren te worden

Maar wel in de mens.

1 Kor. 15

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

1 Joh. 5

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei thom:

Het regeltje daarvoor in de tekst schrijft dit;

19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

Vlak ons niet uit hèh. Kind van God is Kind van God.

Zo is de Verlosser in ons, door Hem.

1 minuut geleden zei Peter79:

Dat is als je opnieuw geboren bent - met Christus gestorven en opgestaan.

Romeinen 6 onderbouwt het mooi over met Christus gestorven en opgestaan.

Romeinen 6:3-8
3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;
6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
7. want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,

Een ware christen leeft zijn/haar leven in Christus Jezus.

1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Johannes 15:3-6
Jezus zei:
3. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.
4. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.
5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
6. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei thom:

Maar wel in de mens.

1 Kor. 15

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Zoals je in dit hoofdstuk kan lezen, kan je ontslapen zijn in Christus. In Adam sterven en in Christus sterven zijn twee toestanden. Adam is de natuurlijke mens, Christus de geestelijke mens. Wie sterft in Christus heeft van de tweede dood niet te vrezen. Het gaat bij dit sterven over het einde van het natuurlijke leven hier op aarde. Je moet dus eerst je fysieke graf in of gecremeerd worden, wil je later bij het einde van de tijd opstaan. Over dat sterven gaat 1Kor 15. 

Zie ook het gesprek van Jezus met Nicodemus in het evangelie naar Johannes voor wat wedergeboorte in dit leven inhoudt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Romeinen 6 onderbouwt het mooi over met Christus gestorven en opgestaan.

Romeinen 6:3-8
3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;
6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
7. want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,

Een ware christen leeft zijn/haar leven in Christus Jezus.

1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Johannes 15:3-6
Jezus zei:
3. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.
4. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.
5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
6. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

Is dit een klacht over het moderatiebeleid?

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Sjako doet zijn best als moderator en is niet actief bezig met Godslastering, zoals met Hopper het geval was.

@sjako doet ongetwijfeld zijn best als moderator. Maar, je mist toch weer het punt, waar bijvoorbeeld @Dat beloof ik het over had!! Naar mijn mening is @sjako WEL actief bezig met Godslastering, omdat hij de Godheid van Jezus ontkent. Nu zal @sjako beweren "het WTG ondersteunt deze visie ook niet, dus is het geen lastering". Een moslim lastert - in zijn of haar ogen - God niet door de Bijbel af te keuren, en, datzelfde geldt ook voor een niet- of andersgelovige. Ik kan het vliegende spaghettimonster ook niet lasteren, toch? Dus, @sjako meet wel degelijk met verschillende maten. In de diverse citaten heb ik aangetoond dat hij de Drie-eenheid lastert en mensen beledigt. Ik kan ze nog wel een keer plaatsen, en dat ga ik ook doen. Lees maar eens rustig door. Ik ben van mening dat @sjako lastert en beledigt, en, nogmaals, vanuit zijn visie is dat misschien niet zo, omdat hij het WTG-standpunt natuurlijk verdedigt. Een ander heeft dan ook het recht een Christelijk, of niet- of andersgelovige-standpunt te verdedigen. De reactie aan @sjako, en @Ricky Tjin, lees het maar even rustig door. En, tussen de regels door lees ik dat er mensen zijn die mogelijk toch een ander uitgangspunt zouden willen zien? Eigenlijk is daarmee alles gezegd?

 

Het is zeer subjectief, en volgens mij begrijp je nog niet wat iemand als @Dat beloof ik ik hier stelt. Jij noemt jezelf respectvol. Ik citeer jouw respectloze reacties, die wat mij betreft toegestaan zijn. Maar, beweer niet dat je aan lastering doet. Als je overal waar "drieëenheid" staat "Jehova" plaatst, zullen diverse mensen met de uitspraken die jij doet mogelijk waarschuwingen, of zelfs een ban ontvangen hebben. Ik ga uit van je oprechtheid, en, je doet ongetwijfeld je best, maar, je slaat de spijker behoorlijk mis. Enkele citaten van jou hieronder, niet om je aan te vallen, maar om aan te tonen dat je in een enorm grijs gebied komt, wanneer je Godslastering ter discussie gaat stellen. Naar mijn mening laster jij, maar, nogmaals, het is ook jouw goede recht! Besef dat als je anderen de mond snoert, dat dit ook met jou zou kunnen gebeuren.

Hier beweer je dat je in feite dom bent als je in de Drie-eenheid gelooft:

Citaat

Een kind kan idd begrijpen dat dedrieëenheid niet klopt.

Hier beweer je dat er bewuste toevoegingen gedaan worden:

Citaat

Zoals vaak worden er in de SV toevoegingen gedaan om dedrieëenheid maar te kunnen ondersteunen.

 

Hier noem je het filosofie:

Citaat

Het idee van eendrieëenheid is pas honderden jaren later na Jezus uitgekristalliseerd. Allemaal door filosofie.

Hier beledig je:

Citaat

Babylonischedrieëenheid. Het is iets wat de Bijbel niet leert.

Hier beledig je:

Citaat

drieëenheid is een Hellenistische gedachte.

Hier ontken je het zelfs:

Citaat

De drieëenheid bestaat niet. 

Hier beledig je weer:

Citaat

Dedrieëenheid zie ik als een politiek compromis. 

Hier breng jij het zelf in verband met lastering:

Citaat

Zou trouwens eens willen dat je ophoud een andere mening over dedrieëenheid als lastering aan te merken.

Hier toon je weinig respect, en draai je e,e.a. om:

Citaat

Je hebt geen inzicht. Dit gaat helemaal niet over de drieeenheid. Ik zou eens willen dat jij ophoudt met anderen te beschuldigen dat God wordt gelasterd door de volgens mij onbijbelse drieeenheid te ontkennen. Begint zeer irritant te worden.

Hier beledig je:

Citaat

Deze is er door een 'vrome' monnik ertussen gekrabbeld om dedrieëenheid te bewijzen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik kan mij de wrevel  wel indenken, maar het gaat om wat geschreven is

Mocht dit forum doorgaan of een doorstart hebben dan is het heel goed om een topic te hebben waar believers in het fenomeen hun woordje kunnen doen, maar dan niet andere topics binnen dringen, of uitdagen, hetzelfde gaat dan op voor non believers, een eigen topic waar op een nette manier de tegenwerpingen worden uiteengezet, ga je de groepen verbinden dan wordt het bijna altijd oorlog, echter ik weet nu al dat het niets wordt

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

28 minuten geleden zei Peter79:
1 uur geleden zei thom:

Maar wel in de mens.

1 Kor. 15

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Zoals je in dit hoofdstuk kan lezen, kan je ontslapen zijn in Christus. In Adam sterven en in Christus sterven zijn twee toestanden. Adam is de natuurlijke mens, Christus de geestelijke mens. Wie sterft in Christus heeft van de tweede dood niet te vrezen. Het gaat bij dit sterven over het einde van het natuurlijke leven hier op aarde. Je moet dus eerst je fysieke graf in of gecremeerd worden, wil je later bij het einde van de tijd opstaan. Over dat sterven gaat 1Kor 15. 

Zie ook het gesprek van Jezus met Nicodemus in het evangelie naar Johannes voor wat wedergeboorte in dit leven inhoudt.

Het is een proces wat juist in het leven van de mens moet plaatsvinden, anders kan deze niet sterven in Jezus. Het lichaam is immers de Tempel Gods? Hierin werkt de Geest, in hen die de Zoon hebben aangenomen.

1 uur geleden zei thom:

1 Joh. 5

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

1 Kor. 15 sv

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

29 Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?

30 Waarom zijn ook wij alle ure in gevaar?

31 Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Peter79:

Zie ook het gesprek van Jezus met Nicodemus in het evangelie naar Johannes voor wat wedergeboorte in dit leven inhoudt

4 minuten geleden zei thom:
  1 uur geleden zei thom:

1 Joh. 5

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

 

Goed, als je het eerste met me eens bent, nu naar Johannes. Alleen als je door de Geest opnieuw geboren wordt, kan je Gods Koninkrijk zien. Het eeuwige leven is God kennen. Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. Blijf in Jezus zoals een rank aan de wijnstok. Dan ben je uit God geboren en heb je de Zoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Peter79:

Alleen als je door de Geest opnieuw geboren wordt, kan je Gods Koninkrijk zien. Het eeuwige leven is God kennen. Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. Blijf in Jezus zoals een rank aan de wijnstok. Dan ben je uit God geboren en heb je de Zoon.

In de 1 Kor. tekst lees ik dat het de Zoon Zelf is, die in de mens het Verlossende werk doet.

Niets van ons bij. De oude mens is gestorven toch?

Dat is het sterven voor het sterven. En dat is bij ons leven, omdat hierdoor alle wortels van het kwaad gezien worden, en overgegeven. 

De weder geborene, is de Zoon.

Hij die voor mij was, zal na mij komen. De hele schepping zucht en wacht op de openbaring van de Kinderen Gods.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Sjako doet zijn best als moderator en is niet actief bezig met Godslastering, zoals met Hopper het geval was.

Hoe kom je bij de conclusie dat Sjako niet actief aan Godslastering zou doen? Wellicht dat het eea niet zo dramatisch lijkt, maar het gevolg van de leer van Jehova's getuigen is wel degelijk verstrekkend en dramatisch. Wie ontkent dat Jezus God is en dus beweert dat de Heilige Geest ook niet God is, heeft het zo bij het verkeerde eind dat het resultaat van volharding in dit standpunt is, dat ze in de hel terecht komen die volgens hun ook niet bestaat...

Die leer wordt zeker wel heel bewust en actief verkondigd hier op dit forum en heeft niets met christelijk zijn uit te staan.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Weet je wat. Ik stop er weer mee. Succes met jullie forum. 

Een verstandige keuze, en, ik respecteer die. Het is nu eenmaal lastig de visie van het WTG te combineren met het moderatorschap. Lasteren is een subjectief gegeven. Ik hoop van harte dat je begrijpt dat veel Christenen het ontkennen van de Godheid van Jezus Christus WEL als Godslastering zien. Ik wens je oprecht het beste, hele fijne Kerstdagen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:
8 minuten geleden zei sjako:

Weet je wat. Ik stop er weer mee. Succes met jullie forum. 

Een verstandige keuze, en, ik respecteer die. Het is nu eenmaal lastig de visie van het WTG te combineren met het moderatorschap. Lasteren is een subjectief gegeven. Ik hoop van harte dat je begrijpt dat veel Christenen het ontkennen van de Godheid van Jezus Christus WEL als Godslastering zien. Ik wens je oprecht het beste, hele fijne Kerstdagen!

Zo, heb je het voor mekaar?

Zuigkoning.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Sjako doet zijn best als moderator en is niet actief bezig met Godslastering, zoals met Hopper het geval was.

Maar, je mist toch weer het punt, waar bijvoorbeeld @Dat beloof ik het over had!! Naar mijn mening is @sjako WEL actief bezig met Godslastering, omdat hij de Godheid van Jezus ontkent.

Jij noemt jezelf respectvol. Ik citeer jouw respectloze reacties, die wat mij betreft toegestaan zijn. Maar, beweer niet dat je aan lastering doet. Als je overal waar "drieëenheid" staat "Jehova" plaatst, zullen diverse mensen met de uitspraken die jij doet mogelijk waarschuwingen, of zelfs een ban ontvangen hebben.

Je bovengenoemde suggesties zijn je eigen subjectieve redenering, @WdG. Je legt zoveel nadruk op Sjako terwijl ook de niet-christenen en de atheïsten zich in feiten schuldig maken aan Godslastering.
 

1 uur geleden zei WdG:
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Sjako doet zijn best als moderator en is niet actief bezig met Godslastering, zoals met Hopper het geval was.

Hier beweer je dat je in feite dom bent als je in de Drie-eenheid gelooft:

Citaat

Een kind kan idd begrijpen dat dedrieëenheid niet klopt.

Hier beweer je dat er bewuste toevoegingen gedaan worden:

Citaat

Zoals vaak worden er in de SV toevoegingen gedaan om dedrieëenheid maar te kunnen ondersteunen.

Hier noem je het filosofie:

Citaat

Het idee van eendrieëenheid is pas honderden jaren later na Jezus uitgekristalliseerd. Allemaal door filosofie.

Hier beledig je:

Citaat

Babylonischedrieëenheid. Het is iets wat de Bijbel niet leert.

Hier beledig je:

Citaat

drieëenheid is een Hellenistische gedachte.

Hier ontken je het zelfs:

Citaat

De drieëenheid bestaat niet. 

Hier beledig je weer:

Citaat

Dedrieëenheid zie ik als een politiek compromis. 

Hier breng jij het zelf in verband met lastering:

Citaat

Zou trouwens eens willen dat je ophoud een andere mening over dedrieëenheid als lastering aan te merken.

Hier toon je weinig respect, en draai je e,e.a. om:

 

Citaat

Je hebt geen inzicht. Dit gaat helemaal niet over de drieeenheid. Ik zou eens willen dat jij ophoudt met anderen te beschuldigen dat God wordt gelasterd door de volgens mij onbijbelse drieeenheid te ontkennen. Begint zeer irritant te worden.

Hier beledig je:

Citaat

Deze is er door een 'vrome' monnik ertussen gekrabbeld om dedrieëenheid te bewijzen.

Hallo @WdG,

Je bovengenoemde suggesties en citaten zijn zeer subjectief geleuter en in feiten drogredenen. Met je bovengenoemde suggesties en citaten maak jij jezelf schuldig aan lastering (lasterpraat, kwaadsprekerij, belastering, zwartmaken). Voor mij kom jij zelf respectloos over met ad hominemen, waarbij jij het persoonlijk op de man speelt. Ik heb intussen géén vertrouwen meer in jou als kandidaat om naast sjako moderator te zijn; het blijkt dat jij onvoldoende in staat bent om objectief te kunnen beoordelen, wat wél gevraagd wordt van een moderator.

Matteüs 7:1-5
1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
3. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
4. Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?
5. Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.

Matteüs 12:36-37 NBG51
36. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,
37. want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

33 minuten geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Ja, het is te begrijpen dat @sjako vanuit zijn visie als JG, JHWH/Jehovah als de God-Drieëenheid niet erkent; het is immers niet te vinden in de NWV.

Weet je wat. Ik stop er weer mee. Succes met jullie forum. 

Als je ermee stopt geef ik je groot gelijk @sjako😥

@WdG beseft bij lange na niet hoe lasterend (lasterpraat, kwaadsprekerij, belastering, zwartmaken) hij tegen jou en mij bezig is met zijn ad hominemen, waarbij het het persoonlijk op de man speelt; hij blijft je maar aanvallen over het ontkennen van de God-Drieënheid. Toen ik begrip toonde voor jou achtergrond opende hij de aanval op mij met zijn ad hominemen.

Wat mij betreft kan de stekker eruit.
De forummers kunnen ook bij andere forums terecht zoals bijvoorbeeld Geloofsgesprek of Freethinker.giphy.gif?cid=ecf05e47ql0w0eqvxe6cgxqe7a

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei WdG:

Een verstandige keuze, en, ik respecteer die. Het is nu eenmaal lastig de visie van het WTG te combineren met het moderatorschap. Lasteren is een subjectief gegeven. Ik hoop van harte dat je begrijpt dat veel Christenen het ontkennen van de Godheid van Jezus Christus WEL als Godslastering zien. Ik wens je oprecht het beste, hele fijne Kerstdagen!

Je reactie getuigt dermate van disrespect, dat ik eraan begin te twijfelen of je wel een hart hebt en weet wat je zegt. Sjako heeft getoond dat het heel goed mogelijk is zijn overtuiging te combineren met het moderatorschap en heeft er jarenlang met hard werk in zijn vrije tijd voor gezorgd dat de mensen hier een onpartijdig gemodereerd forum hebben. Hij heeft discussies over de Triniteit, over wetenschap en over andere issues altijd gemodereerd zonder mensen met andere denkbeelden te discrimineren.

Indien Sjako zijn functie neerlegt naar aanleiding van opmerkingen als die van jou, dan laten we een waardevol moderator gaan. Not on my watch. Er zijn er velen hier die Sjako enorm waarderen en hem bijzonder dankbaar zijn voor het harde werk dat hij reeds zolang verricht, waaronder ikzelf.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Robert Frans:

Wat mij betreft keert Nicea dus gewoon weer terug in de FAQ. En als zelfs dat niet voldoende zou zijn, dan ook maar de Geloofsbelijdenis van Athanasius erbij. Trinitarischer ga je het dan echt niet meer krijgen.

Maar mag ik dan vragen wat het praktische nut hiervan is?:

  • Het uitsluiten van elke discussie over ...?
  • Het dwingen tot onderschijven van ...?
  • Het verbieden van 'denken' en praten over ...?

Is nu niet juist de kracht van een christelijk forum, dat men het gesprek over ... juist aangaat. Naar mijn mening kun je nooit een getuigenis afdwingen, maar alleen maar geven. Is dat, op de keper beschouwd, ook niet de denkfout die de algemene (katholieke) kerk vanaf het begin heeft gemaakt? Zo onder het motto: 'dwingt ze om in te gaan, koste wat kost'?

Daarnaast heb ik al aangegeven, dat Credible geen kerk is, maar een bonte verzameling van gelovigen en ongelovigen, die slecht één ding gemeen hebben en dat is (veilig en respectvol naar iedereen) praten over zaken die hen op religieus terrein bezighouden.

Het christelijke van het forum zit 'm in de leiding. Binnen die groep kun je het belijden van .... overigens wél 'verplicht' stellen. Alleen op die manier kun je, mijn inziens, de juiste identiteit en het respect en veiligheid op het forum waarborgen. Maar niet via het forum zelf, want dan maakt je van het forum juist dat wettische orgaan, dat je zoekt te voorkomen.

Het is maar een gedachte .....

bewerkt door Jurriën Sr.
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Peter79:
20 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als je ermee stopt geef ik je groot gelijk @sjako😥

Wat mij betreft kan de stekker eruit.
De forummers kunnen ook bij andere forums terecht zoals bijvoorbeeld Geloofsgesprek of Freethinker.

bye bye Ricky

De stekker is er nog niet uit.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Ricky Tjin:

De stekker is er nog niet uit.

Op een ander forum was een moderator die topics ging wissen, toen hij er het bijltje erbij neergooide. Erg naar.

Als jij geen waarde meer ziet in dit forum, dan vertrek je maar. Maar ik denk dat je bij GG, Refoweb en FT van een koude kermis thuiskomt. Voor mij heeft dit forum waarde om door te gaan, ook al zijn de omstandigheden nu niet best.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid