Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  1455
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over antoon

 • Rang
  CrediBakvis

Contact Methods

 • Website URL
  http://blogimages.bloggen.be/chronologie_oudheid/attach/274490.htm

Profile Information

 • Locatie
  Noordwijk
 • Interesse
  BIJBEL CHRONOLOGIE WETENSCHAP
 • Beroep
  AOW
 1. Gaan jullie ook wel eens naar bed ben toevallig op en zie dat er nachtdienst is met dit topic
 2. De getuigenis van de joodse overlevering sluit 4bc. uit en ondersteund 1bc. 2 Sjebat is duidelijk nog voor de Eclips van 4bc. (op 11 maart van het jaar) Toegegeven het is een overlevering , maar die dingen en zijn leeftijd duiden op 1bc. Poerim De rechtzitting was rond 14 Adar niet uitgesloten wel ietsje onwaarschijnlijk dat er een rechtzitting was...(13 Adar het feest van Esther), en waarom zou de schrijver het dan niet vermelden zo kan je het inderdaad lezen, echt regeren over de natie begon najaar 38/37 met vriendelijke groet voor allen
 3. Netjes Desid ik wist het ook maar jij kan het heel keurig formuleren, het is spijtig dat Flavius niet altijd juist is, zeker met olympiades, beetje frustrerend, aan de andere kant is het een dwingende reden om nazoek werk te doen., ik heb er hele computer programma's voor gemaakt om uitkomsten van de schrijver te ontleden , kijken waar die nu precies uitkomt en wat de man op dat moment voor ogen had. in ieder geval is de bijbel mijn autoriteit.
 4. Je snapt niet helemaal wat ik bedoel, maar je houdt een mens wel bezig, dank en ik meen het eerlijk. Het gedeelte waarin de nieuwste studie van Leuven argumenten voor 1bc. geeft dat vind ik prima, niet voor mij , ik weet genoeg van de bijbel om inzicht te hebben, dat ze lijken af te wijken van sabbatsjaren vind ik niet prettig 38/37 en 31/30 en 24/23 en 17/16 en 10/9 en 3/2 en zo verder bij het sabbatsjaren jaar 1 lijkt het nattevingerwerk . Betreffende de site vanWtg, daar ben ik ook ietsje minder over te spreken 38/37 neemt Herodes Jeruzalem in Flavius noemt een sabbatsjaar dat was 38/37, zij opperen weliswaar met de beste bedoeling dat het ook 36 kan zijn. Nogthans geeft WTG een goed relaas zonder opsmuk , ben blij dat ik erbij aangesloten ben
 5. Dat is niet waar ik beroep mij op een van de nieuwste studies, die 4bc. In vraag stellen en met een aantal argumenten komen voor 1bc ik kan mij niet voorstellen dat ze dat uit de lucht grijpenen voor schut staan, Leuven heeft een naam groot te houden, daardoor lijkt herinterpretatie een van de oplossingen
 6. Laat ik het zo zeggen, er zijn onderzoekers die mijn uitleg ook als een mogelijkheid zien, geen bewijs ik zal je de site van WTG geven straks exuses bedankt, ik kan ook weleens een kort lontje hebben, Datum van zijn dood. In verband met het tijdstip van Herodes’ dood doet zich een probleem voor. Volgens sommige chronologen stierf hij in het jaar 5 of 4 v.G.T. Hun chronologie is grotendeels op het verslag van de geschiedschrijver Josephus gebaseerd. Josephus berekende het tijdstip waarop Herodes door Rome tot koning werd benoemd, aan de hand van een „consulaire tijdrekening”, dat wil zeggen, hij plaatste de gebeurtenis in de ambtsperiode van bepaalde Romeinse consuls. Op grond van die berekening zou Herodes in het jaar 40 v.G.T. tot koning zijn benoemd, maar volgens Appianus, een andere geschiedschrijver, viel deze gebeurtenis in 39 v.G.T. Volgens dezelfde methode plaatst Josephus de verovering van Jeruzalem door Herodes in 37 v.G.T., maar anderzijds zegt hij ook dat dit 27 jaar na de inneming van de stad door Pompejus geschiedde (welke gebeurtenis in 63 v.G.T. plaatsvond) (De joodse oudheden, XIV, xvi, 4). Hierop afgaand zou 36 v.G.T. het jaar zijn waarin Herodes de stad Jeruzalem innam. Josephus nu zegt dat Herodes 37 jaar na zijn benoeming tot koning door de Romeinen en 34 jaar na de inneming van Jeruzalem is gestorven (De joodse oudheden, XVII, viii, 1). Dit zou erop kunnen duiden dat hij in het jaar 2 of misschien 1 v.G.T. gestorven is. Het kan zijn dat de joodse geschiedschrijver Josephus de regeringsperiodes van de koningen van Judea vanaf het troonsbestijgingsjaar rekende, zoals men dat ook had gedaan in het geval van de koningen uit de geslachtslijn van David. Als Herodes in 40 v.G.T. door Rome tot koning werd benoemd, dan kon zijn 1ste regeringsjaar van Nisan 39 tot Nisan 38 v.G.T. hebben gelopen; en als zijn 1ste regeringsjaar gerekend werd vanaf het tijdstip waarop hij Jeruzalem veroverde — in 37 (of 36) v.G.T. — dan kon het dienovereenkomstig in Nisan 36 (of 35) v.G.T. zijn begonnen. Indien Herodes dus — zoals Josephus zegt — 37 jaar na zijn benoeming door Rome en 34 jaar na zijn verovering van Jeruzalem stierf en indien deze jaren in beide gevallen geteld worden volgens het regeringsjaar, dan kan hij in het jaar 1 v.G.T. zijn gestorven. W. E. Filmer ondersteunt dit door in The Journal of Theological Studies te schrijven dat het getuigenis van de joodse overlevering erop duidt dat Herodes op 2 Sjebat (de maand Sjebat komt overeen met januari/februari op onze kalender) stierf. — Onder redactie van H. Chadwick en H. Sparks, Oxford, 1966, Deel XVII, blz. 284. Volgens Josephus stierf Herodes niet lang na een maansverduistering en kort voor een Pascha (De joodse oudheden, XVII, vi, 4; ix, 3). Aangezien er op 11 maart van het jaar 4 v.G.T. (13 maart volgens de Juliaanse kalender) een maansverduistering plaatsvond, hebben sommigen geconcludeerd dat Josephus deze verduistering bedoelde. Anderzijds deed zich in 1 v.G.T., ongeveer drie maanden voor het Pascha, een totale maansverduistering voor, terwijl die in 4 v.G.T. slechts een gedeeltelijke verduistering was. De totale verduistering in 1 v.G.T. vond plaats op 8 januari (10 januari volgens de Juliaanse kalender), achttien dagen voor 2 Sjebat, de traditionele sterfdag van Herodes. Nog een (gedeeltelijke) verduistering deed zich voor op 27 december 1 v.G.T. (29 december volgens de Juliaanse kalender). — Zie CHRONOLOGIE (Maansverduisteringen). Weer een andere berekeningsmethode gaat uit van de leeftijd waarop Herodes stierf. Volgens Josephus was hij ongeveer 70 jaar oud. En op de leeftijd van 15 jaar zou hij tot bestuurder van Galilea zijn aangesteld (hetgeen men over het algemeen in 47 v.G.T. dateert), maar volgens geleerden is dit een vergissing en moet het 25 jaar zijn, zodat het cijfer in sommige uitgaven is gecorrigeerd (De joodse oudheden, XVII, vi, 1; XIV, ix, 2). Volgens die berekening zou Herodes dus in het jaar 2 of 1 v.G.T. gestorven zijn. Wij moeten echter in gedachte houden dat Josephus niet altijd consequent is in het dateren van gebeurtenissen en derhalve niet de betrouwbaarste bron is. De betrouwbaarste inlichtingen vinden wij in de bijbel. Het beschikbare bewijsmateriaal geeft te kennen dat Herodes waarschijnlijk in het jaar 1 v.G.T. stierf. De bijbelschrijver en historicus Lukas vertelt ons dat Johannes in het 15de jaar van Tiberius Caesar begon te dopen (Lu 3:1-3). Augustus stierf op 17 augustus van het jaar 14 G.T. Op 15 september werd Tiberius door de Romeinse senaat tot keizer benoemd. De Romeinen gebruikten niet het systeem van troonsbestijgingsjaren; bijgevolg liep het 15de jaar van de tweede helft van 28 G.T. tot de tweede helft van 29 G.T. Johannes, die zes maanden ouder was dan Jezus en zijn bediening vóór hem begon (blijkbaar in de lente van het jaar) was zijn voorloper en bereidde de weg voor hem (Lu 1:35, 36). Jezus, die — zoals uit de bijbel blijkt — in de herfst van het jaar werd geboren, was ongeveer dertig jaar toen hij naar Johannes kwam om zich te laten dopen (Lu 3:21-23). Daarom werd hij hoogstwaarschijnlijk in de herfst, omstreeks oktober 29 G.T., gedoopt. Wanneer wij dertig jaar terugrekenen, komen wij op de herfst van het jaar 2 v.G.T. als het tijdstip waarop de Zoon van God als mens werd geboren. (Vgl. Lu 3:1, 23met Daniëls profetie van de „zeventig weken” in Da 9:24-27.) — Zie ZEVENTIG WEKEN. De astrologen die Jezus bezochten. Nadat Jezus „in de dagen van koning Herodes” in Bethlehem geboren was, kwamen er volgens het verslag van de apostel Mattheüs astrologen uit oostelijke streken naar Jeruzalem die zeiden dat zij zijn ster hadden gezien toen zij in het oosten waren. Meteen het ergste vrezend, ging de achterdochtige Herodes te rade bij de overpriesters en schriftgeleerden en vernam dat de Christus in Bethlehem geboren zou worden. Vervolgens ontbood hij de astrologen en kwam van hen de tijd te weten waarop de ster was verschenen. — Mt 2:1-7.
 7. Ik snap het best, alle onderwerpen ook de tegenargumenten met Daniël, en Herodes de vraag is waarom jij/jullie het inzicht niet hebben, ga je nu als noodsprong maar weer even op de man spelen, geen argumenten meer, ja het valt niet mee De bijbel is niet makkelijk, de geschiedenis geeft met enige regelmaat bevestiging aan bijbelse gegevens, ik heb je een paar voorbeelden gegeven. Ik ben ook steeds met een horend oor geweest, zwarte zwanen heb ik toegegeven voor zover er nog geen verder bewijs voor boven tafel komt, ik val niemand persoonlijk aan, ik heb je enkele sites gegeven zoals van Bieke en WTG. die ook op een aantal punten weer refereren aan wetenschappers of onderzoeken ik zal jou ook vertellen , je kan een paard naar de voederbak brengen, maar niet dwingen te drinken, ik ga er geen welles nietes van maken, willen jullie dat nu weer, ga je gang, Herodes heeft 37 jaar geregeerd, Flavius telde precies van 38/37 Flavius noemde het ook regeringsjaren ik denk en weet ook wel zeker dat gewone mensen maar ook academici die zonder vooroordeel bekijken of het 1bc. kan zijn het niet met jullie eens zijn.f ga overigens eens kijken bij WTG Jehovahs getuigen , typ bij zoeken Herodes in
 8. Ik weet van het probleem van de 34 jaar, Bieke oppert dat hij bedoelt vanaf 34 jaar vanaf Aristobulus, ik denk niet dat dat echt inlegkunde is,Flavius maakt aantoonbare fouten in zijn boek, of het moeten overschrijffouten zijn, naast hele goede hypotheses moeten we het ook doen met misvattingen, Als Bieke in haar onderzoek dingen treft die niet stroken met 4bc, zoals munten en een paar andere dingen,lijkt de weg open voor herinterpretatie. Flavius noemt steeds het zoveelste regeringsjaren en dat komt ook uit op 1bc. Bij de slag van Actium heeft hij 7 jaar geregeerd, klopt ook met olympiade, en zo verder effectief 37 jaar regering in ieder geval
 9. Laten we nu eens van het koningschap in 40 uitgaan, daarmee zeg ik ook dat het heel goed mogelijk is dat Desid gelijk heeft, dan heeft Herodes van die periode 37 jaar geregeerd, zoals Flavius correct vermeld, Flavius rekent de regerings jaren ook van 37bc. af. Lijkt toch op 1bc. uit te komen. De leeftijd van Herodes komt ook op 1bc. uit. Hij was 70 jaar dat kan corresponderen met zijn aanstelling op 25 jarige leeftijd als gouverneur van Galilea door Julius ceasar, de geleerden zijn er nog niet over uit dat weet ik dan die jaarweken weer, de chronologie klopt met de gebeurtenissen, toch is het niet voor iedereen overtuigend, bedenk dat net in de periode dat de jaarweken afliepen men de Messias verwachtte, waarom nu net in die periode kan je je afvragen, zowel de schriftgeleerden die Johannes om inlichtingen vroegen gingen er van uit dat hij de Messias kon zijn, zowel de vrouw bij de bron speelde met die gedachte, zowel de uitlatingen van de apostelen bij hun keuze geeft het weer.
 10. Zo werkt wetenschap begrijp ik, maar bedenk eens als een bron met enige regelmaat bevestigd wordt geeft dat vertrouwen voor andere info in die bron zoals ondermeer Sargon Sanherib Ik heb een aantal punten hier gestald, door zelfreflectie ben ik wijzer geworden om niet retorisch en overdreven over te komen . op deze punten hoop ik vanavond terug te komen.
 11. Enige dingen in het licht ik weet dat breed uitgedragen wordt dat Herodes 4bc stierf ik weet dat ook breed maar wel iets minder uitgedragen wordt dat Jezus mede daarom 7bc. Geboren is de bijbel leert het niet Jezus was ongeveer 30 jaar bij de doop van Johannes, Eusebius gaat ook uit van 2bc. Voor de geboorte van Jezus. Ik pas de dingen niet aan, aan de weliswaar breed uitgedragen meningen in de wereld, de meerderheid heeft gewoon niet altijd gelijk. Hoe belachelijk is Daniël niet gemaakt, dat hij Belzasar noemde als koning omdat die naam nergens voorkwam en geen enkele andere oudheidkundig schrijver in die tijd er over repte toch zijn er nu bewijzen gevonden dat hij koning en mede regent was, wetenschappelijke info komt uit de schrift, Lukas noemt ook heel veer regeerders en functioneren waarvan we nu weten dat zij bestaan hebben.
 12. Oce. Die is voor jouw.
 13. Er zijn best sublieme onderzoeken met goede info, waar iets belangrijks dan niet van klopt, ik heb ze al zovaak gezien, frustrerend dat wil ik geloven, heel veel onderzoekers die wel geloven in een messiaanse profetie, komen met absurde jaartallen, ik weet het. Je wordt er niet vrolijk van, ik ga uit van harde gegevens zoals, het 15e jaar van Tiberius, het geboortejaar van Jezus 2bc. Bij de doop ongeveer 30 jaar en bij zijn dood 33 jaar, zijn dood staat ook vast 3april 33 Juliaans en 1 april Gregoriaans , het is te berekenen wanneer Cornelius gedoopt werd najaar 36 dit is allemaal te verweven in de jaarweken profetie, tenminste bij goede uitlegging, bij een slechte uitleg krijg je absurde gegevens, ik had het eerder moeten zeggen.
 14. Natuurlijk mag jij je eigen conclusie trekken, er wordt begonnen over de profetie en ik geef antwoord, dat is normaal
 15. Wat klopt er niet van de jaartallenvan jaarweken, het zit echt wel goed, ik heb een paar keer meer beloofd dan ik waar kan maken zoals met regentschappen, waar gehakt wordt vallen spaanders, en weleens de kant uit die je niet wenst, ik doe het niet voor mijn lol, mijn streven is om meer geloof in de bijbel te zien bij de mensen om mij heen , er zijn positieve reactie die ik krijg, weliswaar niet veel, de mensen zijn van nature argwanend, de jaarweken kloppen met beschikbare info uit de evangelie zoals het jaar waarin Jezus gedoopt werd het is een messiaanse profetie, jij zou blij moeten zijn met zoiets geloofs versterkend, het geeft ook vertrouwen in toekomstige profetie, dat er een betrouwbare God achter staat.