Spring naar bijdragen

Klachten over het moderatiebeleid.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 413
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voelt dat echt lekker ? Misschien komt er nog een dag dat je je gaat afvragen of het je zoveel waard was Mart als je terugkijkt en ziet wat je onderweg allemaal verloren bent. 

Je zet alles nogal tegen elkaar op. Beter zou je een en ander naast elkaar zetten. Als iemand een ander beeld heeft van God, zou je dat moeten respecteren. In plaats daarvan wordt zoiets nu weg

Dat de vete hier min of meer voortgezet wordt vind ik geen goede zaak. Dat jij weer verder gaat hier over wat er in GG gebeurde en wat zijn wortels vindt in Freethinker lijkt me niet iets dat een oplo

10 minuten geleden zei Chaim:
14 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Wat geloof jij? Geloof jij dat JHWH de God is van het OT én het NT of geloof jij dat JHWH uit de T'NaCH minder was dan de Vader van Jezus? Of heb jij een andere geloofsovertuiging?

Ik ben hierin niet relevant. Het gaat erom wat de schrijver van het bericht bedoelt in een discussie over gnstiek, waar een Demiurg dualistisch naast de hoogste God staat.

Jammer van je ontwijkend antwoord. Ik was juist benieuwd naar waarin jij gelooft.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Wat je hier op Credible ziet ontplooien is een bepaalde anti-Goddelijke groepsvorming en dan gaat het niet meer om de argumenten maar om de macht. De macht van de massa.

Volgens mij zijn eveneens vrijzinnig christenen, andersdenkenden, atheïsten en agnosten altijd welkom geheten. Deze groepen hanteren - zover ik het kan zien - veelal argumenten om hun standpunten te verhelderen tegenover de vaak meer dogmatische godsdienstige uitgangspunten. De toename van deze groepen volgt bovendien de afspiegeling van de huidige samenleving. Tenzij men ervoor kiest zich af te sluiten van de realiteit buiten het forum, is deze pluriformiteit eerder een zegen om met elkaar in discussie te kunnen gaan, dan een vloek. Zie niets godslasterlijks in de postings van Hopper indien ze in hun context worden begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hopper:

Ik heb ooit studie gemaakt van de Apostolische Geloofsbelijdenis en deze opgemerkt als een dwaling.

Daarom post ik ook bij voorkeur in Levensbeschouwing, zodat ik niet de Heer van het Duister hoef te erkennen.

Niet dat in principieel ben, maar we dienen de forumleden welke in het Duister leven ook niet tegemoet te komen.

Zij mogen op eigen kracht zich ontworstelen aan het Duister, ik hoef hen daar niet bij te stimuleren noch tegen te werken.

Hopper, bedankt voor alles wat je in die korte tijd hebt neergezet. Ook ik bekijk de AG nu met vernieuwde ogen.  Ik lees je op geloofsgesprek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Christos00f:

Hoe wetteloos moet je wel niet zijn om als moderator en trouwens ook als deelnemer als je dat nog steunt ook,  daar in het forum waar de AG helemaal niet geldt, te doen alsof die daar wel geldt, omdat je een hekel aan iemands visie hebt...  Je buigt dan de regels maar om naar eigen willekeur, omdat je het niet uit kunt staan dat er mensen zijn die een iets andere visie hebben en omdat je het niet uit kunt staan dat je het niet met argumenten af kunt.  Hoe kinderachtig.

Wat je zelfreflectie noemt 

("Voor een mens met een gezonde zelfreflectie die zich blijft vernieuwen in zijn denken is het alles waard. Die is niet bang om te sterven (aan zijn oude zelf)").

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Peter79:

hoe zou jij invulling geven aan een forum waar het christelijk geloof centraal staat?

Al is de vraag niet aan mij gericht, zou ik een vergelijkbare invulling geven aan een forum waar het christelijk geloof centraal staat als men hier geeft, met het enige verschil dat er niet zo snel iemand gebanned zou worden wiens uitspraken welbeschouwd binnen de context van het topic verdedigbaar zijn. Een moderaat beleid in plaats van een voorbarige gesel heeft m'n duidelijke voorkeur. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Chaim schrijft: "Ook de vroege Marcion, die de eerste christelijke Canon samenstelde, geloofde dat JHWH uit de T'NaCH minder was dan de Vader van Jezus".

Marcion had last van een verdwaalde geest en een verduisterd denken. Hij stelde op grond daarvan (JHWH uit de T'NaCH was minder dan de Vader van Jezus) een canon op die bestond alleen uit een (op grond van zijn visie) aangepast evangelie van Lucas en een aantal brieven van Paulus, die hij had ontdaan van elke verwijzing naar het Jodendom.

Het oude testament nam hij in geheel niet op in zijn 'canon'. Deze praktijk, in een tijd dat er nog helemaal geen sprake van een christelijke canon bestond, was juist voor de kerk de reden er zelf eentje op te stellen.

Marcion verduisterde (exclusieve) denken ging dus aan zijn canon vooraf, terwijl de kerk een (inclusief) denken voorstond, dat kan ontstaan uit de gehele Schrift, aangevuld met  (nieuwtestamentische) materiaal. Uiteraard geselecteerd (uit meer dan 7000 manuscripten).

Daarom wordt zo vaak de context ter sprake gebracht op dit forum en hebben juist degene die voor de Schrift uitdenken, daar zoveel moeite mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

@Chaim schrijft: "Ook de vroege Marcion, die de eerste christelijke Canon samenstelde, geloofde dat JHWH uit de T'NaCH minder was dan de Vader van Jezus".

Marcion had last van een verdwaalde geest en een verduisterd denken. Hij stelde op grond daarvan (JHWH uit de T'NaCH was minder dan de Vader van Jezus) een canon op die bestond alleen uit een (op grond van zijn visie) aangepast evangelie van Lucas en een aantal brieven van Paulus, die hij had ontdaan van elke verwijzing naar het Jodendom.

Het oude testament nam hij in geheel niet op in zijn 'canon'. Deze praktijk, in een tijd dat er nog helemaal geen sprake van een christelijke canon bestond, was juist voor de kerk de reden er zelf eentje op te stellen.

Marcion verduisterde (exclusieve) denken ging dus aan zijn canon vooraf, terwijl de kerk een (inclusief) denken voorstond, dat kan ontstaan uit de gehele Schrift, aangevuld met  (nieuwtestamentische) materiaal. Uiteraard geselecteerd (uit meer dan 7000 manuscripten).

Daarom wordt zo vaak de context ter sprake gebracht op dit forum en hebben juist degene die voor de Schrift uitdenken, daar zoveel moeite mee.

De vraag of Marcion juist een punt had of dat het ging om een verdwaalde geest en een verduisterd denken (zoals jij veronderstelt, het proto-orthodoxe christendom volgend), staat buiten dit topic. Relevant is, dat het gedachtengoed in Levensbeschouwing ter discussie kan worden gesteld met andersdenkenden, waar expliciet niet wordt gemodereerd op basis van de Apostolische Geloofsbelijdenis en er vrijheid bestaat het over deze zaken te hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Het forum Geloofsgesprek heeft dan ook een andere insteek en een andere doelgroep dan Credible.nl. Geloofsgesprek is een meer vrijzinnig forum, waar alternatieve geloofssystemen zoals de gnostiek veel vrijer besproken kunnen worden. Terwijl Credible.nl een meer orthodox-christelijk forum is waarin het christelijk geloof leidend is. Oók in het subforum Levensbeschouwing.
Hier God afschilderen als de anti-christ of heer van het duister is daarom logischerwijs absoluut not done, omdat dat rechtsstreeks ingaat tegen de christelijke beginselen en zo door de doelgroep van Credible.nl onvermijdelijk als zeer blasfemisch ervaren zal worden.

Zou ik hier moderator zijn geweest, dan had ik waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan.

Ik lees dat niet zo expliciet terug in de FAQ en de richtlijnen. 

Citaat

 

Wat is Credible?

Credible is een christelijk forum voor iedereen. Hier kun je discussiëren over het christelijk geloof, actuele onderwerpen en wat daar allemaal mee te maken heeft, maar ook even lekker relaxen in de Lounge. Credible wordt gerund door een enthousiast team. Doordat zij elk een andere kerkelijke achtergrond hebben, is Credible niet opgezet vanuit een bepaalde stroming. Er zijn twee dingen heel belangrijk op Credible: respect en veiligheid. Bijna 24 uur per dag wordt het forum in de gaten gehouden door de Credible-crew, die waar nodig van zich laat horen. Zo kun je er dus vanuit gaan dat jouw bijdrage hier veilig is!

Wat zijn de doelstellingen van Credible?

Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen. Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis:

 

Er staat mij bij dat een deel van het forum expliciet op de Apostolistische Geloofsbelijdenis wordt gemodereerd en een ander deel niet.

Verder kan ik dan ook wel gelijk van het forum worden geknikkerd als zijnde atheïst. En ik vraag mij af wat de verdeling orthodox/niet orthodox hier nu is. 

Ik weet dat jij ooit moderator hier bent geweest en ik wil wel aannemen dat er indertijd misschien een andere visie was maar volgens mij is de discussie legitiem. Met het restantje frequente bezoekers hier zou ik er voor opteren ze vooral binnenboord te houden. 

En wat ik belangrijk vind is dat eventuele discussies open gehouden kunnen worden en niet gelijk doodgeslagen worden. 

En ik vind het nogal zwabberend beleid als je eerst lang iemand als @Fundamenteel toestaat de paus een satansaanbidder te noemen om daarna binnen pakweg een week al iemand te gaan bannen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Chaim:

Al is de vraag niet aan mij gericht, zou ik een vergelijkbare invulling geven aan een forum waar het christelijk geloof centraal staat als men hier geeft, met het enige verschil dat er niet zo snel iemand gebanned zou worden wiens uitspraken welbeschouwd binnen de context van het topic verdedigbaar zijn. Een moderaat beleid in plaats van een voorbarige gesel heeft m'n duidelijke voorkeur. 

Mijn posting waarop Christosoof reageert en de ban passeerden elkaar. Ik vind de ban voorbarig, ik vind dat de moderatie veel zorgvuldiger moet.

 

Op een christelijk forum zoals ik dat voor me zie, bedien je niet verschillende doelgroepen. De basis van verschillende subfora is een rubricering naar inhoud. Een christelijk forum heeft een subforum "andere levensbeschouwingen" omdat er raakvlakken zijn die je wil bespreken. Het kan nooit de bedoeling zijn van deze subforumindeling dat zich daar een apart forum ontwikkelt, los van de kern van het forum. Dat Sjako een andere overtuiging typeert als satanisch deugt ook niet, en behoort tot dezelfde categorie als dat christenen de heer van het duister zouden aanbidden. Dan ben je willens en wetens bezig de boel te provoceren. Als je overtuiging is dat je geen rekening hoeft te houden met anderen, dan moet je niet gek opkijken dat je eruit gegooid wordt op een plek waar dat wel belangrijk is. Maar sommige mensen zijn er trots op dat ze een deksel op hun neus krijgen. Dan denk ik dat het maar goed is ook.

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat laat ik aan de moderator over, begrijp ook dat er ergens een grens getrokken moet worden.

Het wordt expliciet als eigen mening EN hypothetisch gesteld (''ik zou zeggen'' ...) -- een simpel taalkundig issue en niet iets waarvan een moderator de status van kan veranderen.

2 minuten geleden zei Thinkfree:

@Chaim dit lijkt mij toch als feit geponeerd.

@sjako heeft hiermee terecht gehandeld.

Nee, dat citaat betreft een binnen de context van het topic geheel verdedigbare benadering. Zeker nadat er notabene expliciet bij is gezegd dat JHWH volgens de T'NaCH zowel de schepper is van het licht als duisternis, van het goed en van het kwaad/onheil. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Chaim:

Het wordt expliciet als eigen mening EN hypothetisch gesteld (''ik zou zeggen'' ...) -- een simpel taalkundig issue en niet iets waarvan een moderator de status van kan veranderen.

Nee dat doet ie niet, hij poneert een "feit" God als antichrist, dat is gewoon niet toegestaan en terecht.

9 minuten geleden zei Chaim:

Nee, dat citaat betreft een binnen de context van het topic geheel verdedigbare benadering. Zeker nadat er notabene expliciet bij is gezegd dat JHWH volgens de T'NaCH zowel de schepper is van het licht als duisternis, van het goed en van het kwaad/onheil. 

Onzin, hij doet zijn interpretatie van een bepaald vers af als feit, naar jouw mening is zijn interpretatie ook een feit zo te zien uit je tekst. Dat is bedrieglijk en laat zien dat jullie naar dezelfde geest handelen.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Nee dat doet ie niet, hij poneert een "feit" God als antichrist, dat is gewoon niet toegestaan en terecht.

Had het met Sjako over de uitspraak ''Ik zou Jehovah als arrogant en onwetend betitelen'' in een topic dat over gnostiek gaat. De uitspraak waar jij naar verwijst, betreft een geheel verdedigbare benadering binnen de context van het topic. Zeker nadat er notabene expliciet bij is gezegd dat JHWH volgens de T'NaCH zowel de schepper is van het licht als duisternis, van het goed en van het kwaad/onheil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat is jouw mening, feit is dat zo'n interpretatie van een vers niet als feit geponeerd dient te worden, men hoort dat te respecteren.

Nee, het is een stelling waarover op basis van het topic gediscusieerd kan worden, omdat er allereerst helder en expliciet wordt verwezen naar de T'NaCH die als basis voor de gedachte naar voren wordt gebracht, met notabene gnostiek als onderwerp.

Houd er rekening mee dat het de T'NaCH zelf is die JHWH een jaloerse God noemt en het eveneens de T'NaCH is die JHWH als schepper van de duisternis en het kwaad/onheil stelt.

Vanuit dat gezichtspunt betreft het in ieder geval een stelling waarover gediscussieerd kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Chaim:

Houd er rekening mee dat het de T'NaCH zelf is die JHWH een jaloerse God noemt en het eveneens de T'NaCH is die JHWH als schepper van de duisternis en het kwaad/onheil stelt.

Ja en? Je kan er verschillende interpretatie's op los laten. God schiep alles dus ook de vrijheid om te kiezen, wil men vrijheid hebben om te kiezen moet er de mogelijkheid zijn tussen goed en kwaad. Dus ja God schiep alles ook de mogelijkheid tot het kwaad te kiezen omwille van de vrijheid, geen enkel schepsel is geschapen in het kwade, het schepsel zelf heeft zijn nageslacht aan het kwade overgelaten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chaim:

Exact. Dat was het punt.

Christelijke en antichristelijke interpretatie's God voor antichrist uitmaken behoort bij het laagste soort die hier niet geduld kan worden als feit.

 

18 minuten geleden zei Chaim:

Vanuit dat gezichtspunt betreft het in ieder geval een stelling waarover gediscussieerd kan worden

Discussie kan, maar poneert je antichristelijke interpretatie niet als feit, dat deed hopper wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

Zie niets godslasterlijks in de postings van Hopper indien ze in hun context worden begrepen.

Godslasterlijk wordt vooral door 'die ander' ervaren. Fatsoen is als je met die ander (en z'n gevoeligheden) rekening houdt. Je zou dit kunnen zien als een afgeleide van omzien naar je naaste. Het heeft te maken met karakter en innerlijke gesteldheid.

Ik schreef dat het hun ontbreekt aan argumenten én aan fatsoenlijke reacties op argumenten van anderen. Ze óf negeren ze óf ze walsen er vrolijk met nieuwe stellingen overheen. Dat maakt iemand moedeloos, maar vooral niet gehoord. Dat is min of meer de praktijk op de meeste fora die ik ken. Maar wordt erger naarmate het forum God-lozer is.

In de praktijk heet dat bekvechten; poneren zonder argumenten en vooral de ander niet in de gelegenheid stellen te reageren.

Ik zou het jammer vinden als die tendens op Credible zou gaan overheersen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is de bekende discussie. Lastering is ook een relatief begrip. Wanneer we erkennen dat Jezus Christus de enige ware God is, dan is het ontkennen daarvan al een lastering. Jehovah's getuigen lasteren naar mijn mening God, omdat ze Jezus afwijzen als God. Toch mogen ze die visie hebben, wat mij betreft. Ze mogen het ook zo benoemen. Wanneer we allah beledigen, lasteren we in de ogen van moslims. Nu kunnen we als argument hebben dat het een Christelijk forum is, maar, lossen we daar alle problemen mee op? Nee, absoluut niet, om de simpele reden dat de moderator een Jehovah's getuige is, en dus een afwijkende (in mijn ogen niet-Christelijke) visie heeft, omdat hij de Drie-ene God ontkent. Nu zal hij beweren dat de Bijbel dit niet onderwijst, waarmee direct een norm wordt neergezet, en, in feite ontstaat daarmee een definitie van Godslastering: we mogen de Bijbelse God niet beledigen, maar, de Godheid van Jezus Christus ontkennen, is opeens geen lastering.

Een gelovige moet m.i. een stootje kunnen hebben. Vrijheid van geloof werkt uitsluitend in combinatie met vrijheid van meningsuiting. Wanneer de een niet in God gelooft, maar de ander wel (welke God dat dan ook is), dan moet dat gezegd kunnen worden, en, het moet als uitgangspunt voor die persoon moeten kunnen gelden. Iemand kan zich dan wel beledigd voelen, maar, komt dat niet een beetje kinderachtig over? Het is dan juist de kunst de ander uit te leggen waarom hij of zij in deze God gelooft, zonder zich beledigd te voelen, als een ander deze God beledigt, door bijvoorbeeld de Bijbelse God te ontkennen, of de Godheid van Jezus te ontkennen. En, vooral in de rubriek Levensbeschouwing moet daar ruimte voor zijn. We schieten er helemaal niks mee op hier een punt van te maken. In feite worden mensen monddood gemaakt. Ik wens dat voor mijzelf niet, dus, voor een ander ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Chaim:

Relevant is, dat het gedachtengoed in Levensbeschouwing ter discussie kan worden gesteld met andersdenkenden, waar expliciet niet wordt gemodereerd op basis van de Apostolische Geloofsbelijdenis en er vrijheid bestaat het over deze zaken te hebben.

Correct. Maar dan stel je het ter discussie en wordt zijn visie (die van Marcion) niet plompverloren als waar geponeerd.

Ik ben van mening dat je over alles kunt discussiëren mits je dat goed doet. En een goede discussie bestaat uit stellingen en argumenten én tegen argumenten. Waarbij het discussiëren eenvoudiger is als er maar één stelling is, die door iemand(en) wordt verdedigd en door (een) ander(en) wordt betwist. In een slechte discussie komen drogredenen voor die altijd vertroebelen.

Ik denk dat het forum zeer gebaat zou zijn met een moderator die goed in staat is de drogredenen aan te wijzen en te benoemen; als een soort goed scheidsrechter. Maar dat kun je alleen maar zijn als je je je innerlijk even los kunt maken van een zekere partijdigheid.

En inderdaad is mijn kwalificatie van het denken van Marcion enigszins kort door de bocht. Ik kan deze echter wel met goede argumenten verdedigen. Daarnaast was in de tijd van Marcion nog helemaal geen proto-orthodox christendom gedefinieerd.

Hij zag Jezus Christus, in Zijn ontstaan en roeping, als volkomen los van zijn Joodse context. En die gedachte kán alleen maar voortkomen uit een verduisterd (en daardoor verleugend, anti-christelijk) denken. En dát is waarom Marcion feitelijk en objectief een dwaalleraar IS.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid