Spring naar bijdragen

Hoe vind je vrede voor jouw ziel?


Aanbevolen berichten

Hoe vind je vrede voor jouw ziel?

Waar is het te vinden?

Houdt het stand?

Waar herken je het aan?

Kan je er op bouwen? 

Is de hemel jouw bestemming?

Ga jij daar naar toe?

Heb jij het eeuwige leven ontvangen?

Is God met jou, al de dagen tot aan de voleinding?

 

Ik denk dat bij het stellen van deze vragen we kunnen controleren hoe hecht onze band met God is.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 130
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik constateer slechts dat je vol oordelen zit en deze ook zeer regelmatig ventileert. Dat zul je zelf ook doorhebben, daar ben je slim genoeg voor. Voor de goede orde: ik zou het prachtig vinden

Als een kleuter die zijn handen voor zijn gezicht houdt denkende dat hij dan niet gezien wordt. En dan missend wat voor de neus in het hier en nu altijd aanwezig is. Treurig.

Ik wel:   Dat begrijp ik dus wel. Het probleem is dat veel christenen de vervelende gewoonte hebben om momenten van ziekte en dood bij anderen aan te grijpen om hen aan te vallen op

7 uur geleden zei Gaitema:

Hoe vind je vrede voor jouw ziel?

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Citaat

Waar is het te vinden?

het Koninkrijk Gods, dus bij onze God: Jezus Christus.

Citaat

Houdt het stand?

Uiteraard

Citaat

Waar herken je het aan?

Relatie, vruchten, tekenen, liefde, rust, vrede, zegeningen: als het eerste waar is, dan is het tweede ook waar: en al deze dingen zullen u toegeworpen worden

Citaat

Kan je er op bouwen? 

Het is het enige waarop je met zekerheid kunt bouwen.

Citaat

Is de hemel jouw bestemming?

Zeker: Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

Citaat

Ga jij daar naar toe?

Zeker: Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

Citaat

Heb jij het eeuwige leven ontvangen?

Zeker, dankzij het perfecte en volbrachte Werk van onze God, Jezus Christus

Citaat

Is God met jou, al de dagen tot aan de voleinding?

Zeker, Gaitema, en, dat geldt ook voor jullie. Enige dat je "moet" doen is Zijn (Jezus, Die God is) Rust in gaan. De Bijbel leert ons dat DAT ons enige werk is: "Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan". Het betekent dus dat we in alles op Christus vertrouwen, en niet op onszelf.

Gezegende dag gewenst voor jou en je dierbaren!

Ik denk dat bij het stellen van deze vragen we kunnen controleren hoe hecht onze band met God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Gaitema:

Hoe vind je vrede voor jouw ziel?

Waar is het te vinden?

Houdt het stand?

Jezus Christus zei: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.". (Joh 14:27).
Jezus Christus is ook de Vredevorst (Jes 9:5). De vrede die Jezus Christus schenkt, daar dienen we ontvankelijk voor te zijn en in nederigheid te erkennen dat we Hem nodig hebben voor de innerlijke vrede van onze ziel.

Filippenzen 4:4-7
4. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
6. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;
9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

We hebben hervormd en getransformeerd te worden door de vernieuwing van ons denken (Rom 12:2). We dienen negatieve denkpatronen die onvrede veroorzaken te doorbreken en te vervangen voor positieve denkpatronen die in lijn zijn met Gods woord; het even snel doorlezen van Bijbelteksten is daar vaak niet voldoende voor, maar we dienen dan aandachtig te mediteren op Gods woord.

Onze vrede houdt stand, omdat de God des vredes, ons geheel en al heiligt, zodat geheel onze geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Here Jezus Christus in allen delen onberispelijk bewaard blijken te zijn. (1 Tes 5:23)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

We hebben hervormd en getransformeerd te worden door de vernieuwing van ons denken

Verdieping heeft als grote voordeel dat je het aan de oppervlakte maar moeilijk verkocht krijgt, het is dan ook gratis voor wie er kennis van wil nemen, geen verplichting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei TTC:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

We hebben hervormd en getransformeerd te worden door de vernieuwing van ons denken (Rom 12:2). We dienen negatieve denkpatronen die onvrede veroorzaken te doorbreken en te vervangen voor positieve denkpatronen die in lijn zijn met Gods woord; het even snel doorlezen van Bijbelteksten is daar vaak niet voldoende voor, maar we dienen dan aandachtig te mediteren op Gods woord.

Verdieping heeft als grote voordeel dat je het aan de oppervlakte maar moeilijk verkocht krijgt, het is dan ook gratis voor wie er kennis van wil nemen, geen verplichting.

Met dat geleuter kom je weer typisch over als een stoorzender en bovendien is je bericht is off-topic.

Over fundamentele zaken valt niet te twisten. Aangezien onze visies ver uiteenlopen, dat ik een christen ben en jij een aanhanger bent van het ietsisme, acht ik het zinloos om met je te discussiëren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Ricky Tjin:

Met dat geleuter kom je weer typisch over als een stoorzender en bovendien is je bericht is off-topic. Over fundamentele zaken valt niet te twisten. Aangezien onze visies ver uiteenlopen, dat ik een christen ben en jij een aanhanger bent van het ietsisme, acht ik het zinloos om met je te discussiëren.

Gezellig is het, de verbastering die voor origineel genomen wordt om vervolgens uit te sluiten wat je niet begrijpen kan, apart is het. Maar veel succes, tijdloos. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je bovengenoemde suggestie is weer typisch subjectief geleuter.

Gelukkig dat er alleen maar subjectieve waarheden bestaan, zo is straks heel het leven misschien als een megalomaan spiegelpaleis waarin we dan wel kunnen verdwalen maar nooit ons ware zelf kunnen vinden, omdat we dat al zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

14 uur geleden zei WdG:

Ik denk dat bij het stellen van deze vragen we kunnen controleren hoe hecht onze band met God is.

Zeker. Daarom wilde ik ze ook stellen. Bedankt voor je antwoorden en mooie woorden voor ons 🙂

13 uur geleden zei Ricky Tjin:

Jezus Christus zei: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.". (Joh 14:27).
Jezus Christus is ook de Vredevorst (Jes 9:5). De vrede die Jezus Christus schenkt, daar dienen we ontvankelijk voor te zijn en in nederigheid te erkennen dat we Hem nodig hebben voor de innerlijke vrede van onze ziel.

Filippenzen 4:4-7
4. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
6. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;
9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

We hebben hervormd en getransformeerd te worden door de vernieuwing van ons denken (Rom 12:2). We dienen negatieve denkpatronen die onvrede veroorzaken te doorbreken en te vervangen voor positieve denkpatronen die in lijn zijn met Gods woord; het even snel doorlezen van Bijbelteksten is daar vaak niet voldoende voor, maar we dienen dan aandachtig te mediteren op Gods woord.

Onze vrede houdt stand, omdat de God des vredes, ons geheel en al heiligt, zodat geheel onze geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Here Jezus Christus in allen delen onberispelijk bewaard blijken te zijn. (1 Tes 5:23)

Mooi. Zeker 😊

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Hoe vind je vrede voor jouw ziel?

Door jezelf te verloochenen, lijden dat je niet kan wegnemen gewillig als je kruis op te nemen en Christus' geboden liefdevol na te volgen.

Citaat

Waar is het te vinden?

Bij Christus, door het gebed, de sacramenten en de liefde tot je naasten.

Citaat

Houdt het stand?

Als je volhardt, met hulp van Gods bijstand en genade, dan zal het standhouden. Maar als je niet volhardt, dan is Hij altijd bereid je te vergeven en je weer op te richten als je berouw hebt en het voornemen niet meer te zondigen.

Citaat

Waar herken je het aan?

Aan een innerlijke vreugde en vrede, dat door geen lijden meer weggenomen kan worden. Je herkent het bij mensen die bijvoorbeeld dag en nacht voor iedereen klaarstaan, daarvoor vaak ondankbaarheid of erger terugkrijgen of die nooit opgemerkt worden, maar die toch plezier en vreugde vinden in hun liefde en hulpvaardigheid. Of bij mensen die ernstig ziek zijn, die hevige pijnen lijden, maar toch een vreugdevolle, optimistische kijk op het leven en hun ziekte hebben en zo hun naasten zelfs tot troost en bemoediging zijn.

Citaat

Kan je er op bouwen? 

Het is het énige waarop je kunt bouwen. Al het andere is als zand, dat wegspoelt zodra de storm opkomt.

Citaat

Is de hemel jouw bestemming?

Mijn bestemming is God en die is op aarde zoals in de hemel. Maar uiteindelijk zal ik ten volle verenigd met Hem geraken in de hemel als ik Hem blijf navolgen. Daarvan kan ik nu alreeds een voorsmaak ontvangen in het bijzonder tijdens de mis, waar hemel en aarde één worden.

Citaat

Ga jij daar naar toe?

Zo de Heer het wil.

Citaat

Heb jij het eeuwige leven ontvangen?

Door het doopsel ben ik wedergeboren en zo een kind van God geworden. Ik ben dus tot leven gewekt, verbonden met Christus, en dat leven zal ik behouden als ik zelf niet de dood zoek door te zondigen. Ook als ik straks mijn lichaam tijdelijk moet afleggen, zal ik blijven leven.

Citaat

Is God met jou, al de dagen tot aan de voleinding?

Dat is wat Hij heeft beloofd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-11-2020 om 23:23 zei Gaitema:
Citaat

Ik denk dat bij het stellen van deze vragen we kunnen controleren hoe hecht onze band met God is.

Zeker. Daarom wilde ik ze ook stellen. Bedankt voor je antwoorden en mooie woorden voor ons

De huisvrouw gaat naar de slager en kiest een mooi stuk haas. Oh wat heeft u het er prachtig bijliggen slager!
Nou, zegt de slager, dat is wel zo, maar het vlees verkoopt zichzelf; kijk eens wat een mooie stukjes!
Maar zie eens, hier heb ik een stukje, dat nog mooier en nog bijzonderder en vooral ook nog heerlijker is: kijk!

Maar slager, dat ziet er niet uit..,  en..  en.. het stinkt!
Ach mevrouw u hebt geen idee vanwaar het komt, en waarheen het gaat:
Mensen als Trump en Biden reizen er de halve wereld voor rond;
Geloof me, als u het proeft bent u verkocht.

Slager, doe mij nu maar nu die haas gewoon!
En de vrouw vertrok, wijzer en onthutster geworden,
van de slager en zijn eigen vlees.

En de slager? Hij schudt zijn hoofd;
kennis biedt geen voordeel,
en heerlijkheid geen rust.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...
Op 3-11-2020 om 01:19 zei Gaitema:

1. Hoe vind je vrede voor jouw ziel?

2. Waar is het te vinden?

3. Houdt het stand?

4. Waar herken je het aan?

5. Kan je er op bouwen? 

6. Is de hemel jouw bestemming?

7. Ga jij daar naar toe?

8. Heb jij het eeuwige leven ontvangen?

9. Is God met jou, al de dagen tot aan de voleinding?

 

Ik denk dat bij het stellen van deze vragen we kunnen controleren hoe hecht onze band met God is.

1. Door 'de weg' te gaan.

2. In het nergens.

3. Eeuwig

4. Afwezigheid van het willen en reflectie.

5. Nee.  Bouwen doet men in ruimtetijd.

6. Nee, de ziel heeft geen bestemming.

7. Zie 6.

8. De naakte ziel is het eeuwige leven.

9. Ik ben geen spreekbuis van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/113126/mmubn000001_158866053.pdf

Citaat

Als substantie heeft de ziel (Albertus, Eckhart) de principiële mogelijkheid 'los' van lichamelijke gegevens (beelden en gelijkenissen) te werken. Zowel bij Albertus Magnus als bij Meister Eckhart zien we dat de ziel als substantie een hogere vlucht kan nemen dan bij Thomas. Het onderscheid tussen Albertus en Eckhart is dat Albertus benadrukt dat de ziel, voor zover vorm van het lichaam, haar kenactiviteit slechts kan starten door middel van zintuiglijke waarneming .

Om de ziel te begrijpen is het belangrijk om te weten dat de ziel normaliter haar kenactiviteit verkrijgt d.m.v. zintuigelijke waarneming.  Het is dan ook de zintuigelijke waarneming(en) waardoor de ziel rusteloos kan zijn.

Citaat

Bij Eckhart is de hoogste vlucht van het intellect - God kennen zonder beeld en gelijkenis - niet het resultaat van een kenactiviteit die door zintuiglijke waarneming gestart is.

Binnen het zintuigelijk waarneembare is God niet te vinden.  Daarom mogen er ook geen beelden van God gemaakt, beelden zijn bij uitstek zintuigelijk waarneembaar.

Citaat

Hoe meer de mens afgescheiden is van alle dingen en hoe meer hij gekeerd is in zichzelf, des te meer kent hij, in zichzelf zonder zich naar buiten te keren, alle dingen op heldere en fomuftige wijze, des te meer is hij mens . Met andere woorden: de mens die zijn vernuftige aard volgt, zal uiteindelijk samenvallen met datgene wat hij ten diepste is en hij zal vanuit de eenheid van zijn geestelijke substantie de wereld waarachtig begrijpen. De beelden en gelijkenissen van de waarneembare wereld zullen hem bij zijn inwaartse beweging hinderen en daarom bestaat de progressie van deze beweging in een zich afscheiden van beelden en gelijkenissen.

Samenvallen met wat je ten diepste bent (de ziel) is ook absolute vrede.  Matteüs 10:34-39 gaat m.i. over het 'afgescheiden zijn van de dingen'.

Citaat

Waar de mens afgescheiden genoemd wordt, valt hij samen met de louterheid van zijn geestelijke substantie. Het is in en door de louterheid van de geestelijke substantie dat de mens op God gelijkt, voor God ontvankelijk is en door God de wereld begrijpt.

Deze geestelijke substantie is de ziel, het zijn zonder enige restwaarde.  Geheel buiten de (eigen) voorstellingen en denkbeelden.  Daar verhoudt de ziel zich louter en alleen tot zichzelf en rust daarmee in zichzelf terwijl 'het kennen' (van de wereld) gewoon intact blijft.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-10-2022 om 12:44 zei Hopper:

1. Door 'de weg' te gaan.

2. In het nergens.

3. Eeuwig

4. Afwezigheid van het willen en reflectie.

5. Nee.  Bouwen doet men in ruimtetijd.

6. Nee, de ziel heeft geen bestemming.

7. Zie 6.

8. De naakte ziel is het eeuwige leven.

9. Ik ben geen spreekbuis van God.

Okido. Dank voor jouw antwoord.  Punt 4 kan ik me wel iets bij voorstellen. In het geval de wil zich richt op iets wat je niet krijgt.

 

Op 6-11-2020 om 09:51 zei Robert Frans:

Zo de Heer het wil.

Is dat niet een vrij onzeker antwoord? Of bedoel je "het komt goed, tenzij ik de Heer verlaat?"

Ik zelf heb zo veel van God gezien dat die zekerheid mij wel deel is geworden dat ik ook in de hemel zal zijn. Anders zou God zich niet aan mij geopenbaard hebben, was eens mijn conclusie.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Gaitema:

Is dat niet een vrij onzeker antwoord? Of bedoel je "het komt goed, tenzij ik de Heer verlaat?"

Beiden. Uiteindelijk is het oordeel aan Hem, niet aan mij. En of ik in de hemel kom, zal ook erg afhangen van wat ik bereid ben daarvoor op te geven.
Zoals C.S. Lewis in een van zijn werken zegt: het is dienen in de hemel of heersen in de hel. En die eerste keuze is niet vanzelfsprekend gemaakt, als je in dit leven al niet naar die keuze geleefd hebt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-11-2022 om 21:29 zei Hopper:

Binnen het zintuigelijk waarneembare is God niet te vinden.

Als je met dat uitgangspunt Genesis 2 en 3 leest, dan moet de conclusie zijn dat Genesis 2 en 3 niet waar kan zijn. Daarin wordt immers beschreven hoe ze hem zien, horen en met hem praten. Zintuigelijke waarneming dus. Maar als Genesis 2 en 3 niet waar zijn, valt de erfzonde en daarmee de basis van het christelijke geloof weg.
Hoe kijk je daar tegen aan dan ? 

Op 2-11-2022 om 21:29 zei Hopper:

Deze geestelijke substantie is de ziel, het zijn zonder enige restwaarde.  Geheel buiten de (eigen) voorstellingen en denkbeelden.  Daar verhoudt de ziel zich louter en alleen tot zichzelf en rust daarmee in zichzelf terwijl 'het kennen' (van de wereld) gewoon intact blijft.

Ook dit kan niet, want als de ziel buiten de eigen voorstellingen en denkbeelden blijft, kun je er niets over schrijven. Je denkt wel degelijk over de ziel na, daarom schrijf je dit ook.
Evenzo geldt: als de ziel buiten je voorstellingen blijft, kun je ook niet stellen hoe het zich verhoudt tot een persoon. 
Als je dan toch iets schrijft, laat het dan aub ook iets zijn dat serieus doordacht overkomt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.welmoedvlieger.nl/essay-kierkegaard/

Citaat

Gelijktijdigheid – tussen het begrijpen en in het begrijpen jezelf te verstaan – is hier het sleutelwoord. Kierkegaard spreekt in dit verband ook van een ‘verdubbeling’ (van de subjectiviteit), die de eenheid van denken en existeren uitdrukt. In deze gelijktijdige, dubbele wijze van begrijpen eigent de lezer zich de betekenis van het meegedeelde hier en nu toe – dat wat hij begrijpt integreert hij op hetzelfde moment in zijn eigen bestaan. Het meegedeelde wordt met andere woorden presentisch beleefd:  het ‘kennen’ van wat er gezegd wordt verandert  in een ‘zijn’ er van. 

Wie zijn ziel wenst te vinden, begrijpen en vooral: zijn (existentie) moet dit stukje begrijpen én realiseren.  In het kennen van het meegedeelde (doorgaans iets uit de wereld) veranderd het 'kennen' onmiddellijk in het 'zijn' er van.  Als persoon existeren we in deze wereld in verhouding tót deze wereld.  Door het aangaan van verhoudingen (met je partner, met je vrienden, met je buurman, met je kinderen etc etc) veranderd het kennen (van je partner, vrienden etc) in het 'zijn' van de persoon die je bent.  Als persoon bén (existentie) je echtgenoot, vriend, buurman etc.

Daarom voelen we ook rouw als bv je echtgenoot overlijdt. (of met een rijke Italiaan er vandoor gaat) (grapje).  In de rouw wordt het 'kennen' weer teruggebracht naar het 'zijn'.  Daarom schijnt het licht ook op de plek van de wond (de rouw).   Je essentie is namelijk niet het gekende (je vrouw, de buurman etc), maar het 'zijn'. (ik ben). Dat is de ziel in volledige rusttoestand. (vrede)   Die kan niet verstoord worden omdat deze rusttoestand onveranderlijk is.  Het is de zelf-verhouding waarin je volledig in je zelf bent.  Daar ben je niet present als persoon, maar als ziel.  Het is immers de persoon die een verhouding met 'de wereld' heeft.

Citaat

Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

1 Korintiers 13: 9-13

Wie de (eigen)ziel kent, kent volledig.   Het 'ten dele kennen' waar Paulus het over heeft is het 'kennen van de wereld'.   Door de ziel te kennen kan ik kennen gelijk ik ook gekend ben.  Dan wordt het spel in deze wereld volledig begrepen: kennen en gekend worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.stichtingpromise.com/de-geestelijke-mens.html

Citaat

1. De ziel is ons zelfbewustzijn (het besef van het bestaan van een werkelijkheid om je heen en het besef van het eigen ik, dus dat je zelf ook bestaat), onze persoonlijkheid; het is een soort ‘schakel’ tussen lichaam en geest, en behoort tot twee ‘werelden’, namelijk de natuurlijke (stoffelijke) en de innerlijke (geestelijke) wereld. 


2. Het Hebreeuwse woord voor ziel is ‘nephesh’, dat is de levensgeest, de levende ziel, het ik. Hier zien we al dat de begrippen ziel en geest niet altijd scherp onderscheiden worden, en zeker ook niet te scheiden zijn. Het Griekse woord voor ziel is psuchè: verstand, wil, gevoel, emotie. Maar dat zijn m.i. functies van de ziel. Wij ervaren gevoel (pijn, vreugde, verdriet, etc.), we hebben wensen en verlangens en we maken keuzes of wilsbeslissingen met onze wil, en denken na met onze hersenen (verstand). In de Bijbel heeft het woord ‘ziel’ een tweeledige betekenis, het innerlijk, de persoonlijkheid, het ‘ik’ van de mens, en ook de gehele mens. Adam werd een levende ziel (1 Cor. 15: 45). 
Dat de verschillende aspecten naast elkaar een rol spelen, zien we bijvoorbeeld in Matt. 22: 37 - “Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”. Met hart en ziel betekent: met je hele wezen, met liefde en toewijding. ‘Hart’ en ook ‘nieren’ wordt in de Bijbel vaak gebruikt voor ons innerlijk (o.a. Jer. 11: 20, 20: 12; Openb. 2: 23). 

3. Een bekende vraag is: ben ik of heb ik een ziel? Omdat het ‘ik’ en de ziel zo met elkaar verweven zijn, worden ze soms met elkaar vereenzelvigd, en zegt men dat we een ziel zijn, maar strikt genomen heb ik een ziel. Alleen het ‘ik’ is. 

1. Wie kennis heeft van de ziel zal dit punt beamen.  De ziel is een schakel tussen lichaam en geest, maar is geen van beiden.  Wie geen kennis heeft van de ziel zal denken dat het 'zelf' louter lichamelijk en geestelijk is.  Dat is omdat we in ons denken (geest) en lichaam (acteren) ons verhouden tot 'de wereld'.  Dan 'zijn' we ten opzichte van de wereld.

2. Het klopt dat zaken zoals het willen, gevoel en emoties functies zijn van de ziel en niet de ziel zelf is.   Net zoals wandelen een functie is van je lichaam, maar niet je lichaam zelf is.  De tweeledige betekenis die de Bijbel er aan geeft is het discussiëren en het overdenken waard.  Ten diepste is de ziel het 'ik' van de mens, maar als ik verschijn in deze wereld , verschijn ik áls en mét een persoonlijkheid.  Het diepste wezen van de ziel is zonder zonden (daar leeft de Zoon met de Vader) , als persoonlijkheid ben ik altijd zondig.

3.  Dat verdient nuance.  Als mens in deze wereld heb ik een ziel.  Als ziel in de geestelijke wereld heb ik een mens.  Het zijn twee verschillende ontologische werkelijkheden.  In beide ontologische werkelijkheden geldt echter wel: Alleen het ‘ik’ is. 

Citaat

Het onderscheid tussen geest en ziel is niet eenduidig. Soms zou ruach (geest) ook het wezen en de persoonlijkheid van de mens betekenen, anderen menen dat de persoonlijkheid tot de ziel behoort. Ook ziet men de ziel als het innerlijk van de mens. Zoals we eerder zagen, maakt de Bijbel geen duidelijk onderscheid tussen ziel en geest. 
In elk geval zijn geest en ziel de innerlijke, de niet-materiële aspecten of dimensies van de mens. Uiteraard bestaat er een innige samenhang tussen geest, ziel en lichaam. Ze beïnvloeden elkaar. Het zeer moeilijk of zelfs niet te vatten begrip ‘bewustzijn’ heeft m.i. zowel betrekking op functies van de ziel (wil, gevoel, emotie en denken) als van de geest (spreken, bidden, gezindheid). Waar het bewustzijn zich precies bevindt, is ook nog steeds een raadsel.

De ziel heeft ook alles te maken met bewustzijn.  Je kunt namelijk niet op zielsniveau aanwezig zijn zonder bewustzijn, dan zou je er immers niks van af weten.  Dan is het raadsel 'waar' bewustzijn zich bevindt ook opgelost.  Namelijk nergens......     Zolang je nog denkt in termen van 'ergens' is het diepste innerlijk leven onbereikbaar.   Alleen de dingen zijn 'ergens'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-11-2022 om 18:50 zei Robert Frans:

Beiden. Uiteindelijk is het oordeel aan Hem, niet aan mij. En of ik in de hemel kom, zal ook erg afhangen van wat ik bereid ben daarvoor op te geven.
Zoals C.S. Lewis in een van zijn werken zegt: het is dienen in de hemel of heersen in de hel. En die eerste keuze is niet vanzelfsprekend gemaakt, als je in dit leven al niet naar die keuze geleefd hebt.

Lijkt me heel belastend om daar geen zekerheid over te hebben. Immers als je merkt dat God er voor je is en jou leidt in jouw leven, betekend dat automatisch dat je de hemel in komt vanuit mijn overtuiging gezien.

Het dienen is dan ook automatisch hoe je als christen bent en tevens aanvaarden dat we niet volmaakt daarin zijn. Het sterven aan onszelf en dit leven is een proces van onthechten en afleggen, overwinnen van onze begeerten en verleidingen. Zoals Koning David laat zien. Met vallen en opstaan.

Maar nu hebben jullie ook enerzijds de overtuiging dat je niet in de hel komt door de doop en dat er wel een vagevuur komt. Iets wat ik beide niet bij mijn overtuigingen zo zie. Het vagevuur is eerder het vuur van het huidige leven waar we door gaan en het geloof maakt ons vrij van de hel. Een levend geloof wel te verstaan. Een geloof waarin we Jezus persoonlijk leren kennen als Heer, die ons leidt.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Lijkt me heel belastend om daar geen zekerheid over te hebben. Immers als je merkt dat God er voor je is en jou leidt in jouw leven, betekend dat automatisch dat je de hemel in komt vanuit mijn overtuiging gezien.

De belasting valt eigenlijk wel mee. Het is net als met een verkeersongeluk: je weet dat het je elke dag kan overkomen, maar toch zit je als het goed is niet elke dag sidderend op de fiets of in de auto. Je vertrouwt toch weer op Gods voorzienigheid en op je eigen vaardigheden dat je morgen weer zult overleven.
De sacramenten zijn gelukkig vrij concreet, de geboden zijn dat ook, en je geweten wil nog weleens vrij duidelijk spreken als je ervoor openstaat. Het wordt eigenlijk alleen ingewikkeld als bepaalde geboden heftig conflicteren met je verlangens, maar ook dán is God vergevingsgezind en gaat het allereerst om je liefde voor Hem.
Daardoor kun je op Hem vertrouwen dat Hij je nooit zomaar los zal laten en als je écht je met Hem wil verenigen en daarvoor wil opgeven wat je moet opgeven.

Citaat

Het dienen is dan ook automatisch hoe je als christen bent en tevens aanvaarden dat we niet volmaakt daarin zijn. Het sterven aan onszelf en dit leven is een proces van onthechten en afleggen, overwinnen van onze begeerten en verleidingen. Zoals Koning David laat zien. Met vallen en opstaan.

Niets in het christelijk leven is echter automatisch. Alles is een gave van God en niets wat je doet of ontvangt is vanzelfsprekend. Maar bekering is inderdaad een levenslange weg; na de nauwe poort wacht een nauwe weg. Maar ook Gods barmhartigheid.

Citaat

Maar nu hebben jullie ook enerzijds de overtuiging dat je niet in de hel komt door de doop en dat er wel een vagevuur komt. Iets wat ik beide niet bij mijn overtuigingen zo zie. Het vagevuur is eerder het vuur van het huidige leven waar we door gaan en het geloof maakt ons vrij van de hel. Een levend geloof wel te verstaan. Een geloof waarin we Jezus persoonlijk leren kennen als Heer, die ons leidt.

Idealiter worden de littekens van de zonde in je ziel in dit leven al uitgewist door het gebed en door goede werken die je uit liefde voor God en je naaste doet. Dat is de meest gemakkelijke weg, waarin ook je liefde en je verdiensten voor God nog kunnen toenemen. Wanneer je vergeven bent in de biecht, krijg je daarna ook van de biechtvader de zogenoemde penitentie opgelegd, een bezinnende opdracht die je deze genezing brengt.
Het is zelfs zo dat als je zwaar lijden te verdragen hebt, deze je al volledig tot vagevuur kan zijn als je het aan God weet op te dragen, of dat in elk geval steeds weer probeert. Je eigen lijden kan zo dus haar diepe zin hebben in het Kruis, dat je zo samen met Jezus draagt.
Het is dus in principe mogelijk en ook het meest wenselijk om direct naar de hemel te (willen) gaan, zonder vagevuur. Voor martelaren is dat zelfs gegarandeerd.

Maar als je toch nog gebutst en gekrenkt in het hiernamaals komt, dan zal God uit alle liefde je verder louteren en genezen. Niet vergeven, want dat moet op aarde al gebeurd zijn, maar wel alle laatste sporen van het kwaad uitwissen.
En zelf zul je dan ook niets liever willen en prefereer je zelfs de hevigste pijn van de loutering boven de grootste aardse genieting.
Na het vagevuur wacht vervolgens áltijd de hemel, want daar is het vagevuur voor bedoeld. Daarom is de loutering daar ook een vreugde, omdat je mag uitzien naar de eeuwige gelukzaligheid. Als dan eenmaal het laatste Oordeel is geveld en de nieuwe hemel en aarde ten volle zijn gerealiseerd, dan is er geen vagevuur meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-11-2020 om 07:19 zei Gaitema:

Hoe vind je vrede voor jouw ziel?

Die kreeg je kado. Van Jezus  

En niet alleen jij, de hele wereld. 💓

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1JN.2/1-Johannes-2/

"1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld."

 

Paulus schreef het ook : 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid