Spring naar bijdragen

God is mannelijk


Aanbevolen berichten

19 uur geleden zei Barnabas:

Zo'n uitspraak kan ik mij voorstelllen omdat het overgrote deel van de schrift God als mannelijk beschrijft. Dat negeren is een groot deel van de teksten nietig verklaren. God is wel mannelijk en vrouwelijk maar de argumentatie daartoe dient wel degelijk te zijn. Om het vrouwelijke in God aan te tonen dient men de teksten te gebruiken waaruit dat blijkt en geen kromme redenatie op te hangen dat Jezus' geslacht niet meer expliciet mannelijk is omdat Hij eigenschappen zou hebben die bij vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn dan bij mannen.

evenals:

19 uur geleden zei Barnabas:

God is meerdere personen die allen een geslacht hebben. De Vader is duidelijk mannelijk en de Zoon is ook duidelijk mannelijk. God genderneutraal noemen vind ik godslatering. Erger dan een man geen man noemen.

Daarnaast zijn er verschillende teksten waarin Gods Geest vergezeld gaat met een vrouwelijke werkwoordsvorm. Dat beterft bv de teksten waarbij de Geest Simson aangrijpt. Zie het bekende verhaal van Simson. Daarnaast staat er dat de mens opnieuw geboren moet worden uit de Geest. De wedergeboorte. Dat is ook een exclusief vrouwelijke eigenschap. Dat is dus de Heilige Geest. Het Hebreeuws kent overigens geen onzijdigheid.

Dag Barnabas,

Als we nu eens naar de overeenkomsten in de verschillende visies kijken, dan komen we wellicht tot een bepaalde consensus.

Het is voor mij duidelijk dat Jezus' gender die van een man was. Hij was begiftigd met de Heilige Geest die als vrouwelijk is te bestempelen. Hij was Eén met zijn Vader:  de Vader wordt in de bijbel door de mannelijke bijbelschrijvers als mannelijk bestempeld (ook doordat het Hebreeuws geen onzijdigheid kent). Daardoor kennen we van Hem uiteindelijk het geslacht niet. Maar gezien het feit dat het mannelijke (Lichaam) en de vrouwelijke (Geest) in Jezus Christus verenigd waren en Hij op Zijn beurt Eén was met Zijn Vader zou de Vader als ZHij bestempeld kunnen worden.
 

@Allen: Dit alles is beslist niet blasfemisch, maar dus eerlijk als een poging tot het komen tot overeenstemming bedoeld.

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 213
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus predikt 'de andere wang'.   Ik kan moeiteloos een citaat in de bijbel vinden welke het tegenovergestelde bevat.   LEVITICUS 24   Oog om oog, tand om tand.  (En er zijn meer

God schiep een mens, niet een man maar eens mens, onverdeeld, net als God zelf. Daarna scheidde hij het vrouwelijke deel van de mens (rib betekent zijde) van de mens zodat het mannelijke en vrouwelijk

Ik plaats de bijbel in de geschiedenis. Daarmee negeer ik de bijbel niet, maar neem beide mee. Jij negeert de geschiedenis. Dat kan. Ik kijk dus ook naar de geschiedenis en naar het ontstaan van het

Wat mij betreft mogen mensen God alleen consequent vrouwelijk noemen, als ze dan ook bereid zijn de duivel net zo consequent vrouwelijk te noemen. De duivel is immers een engel, dus net als God ook ongeslachtelijk, en kan daarom net zo goed vrouwelijk als mannelijk zijn. Willen ze dat niet, dan zijn ze inconsequent en willen ze waarschijnlijk de wat kinderachtige battle of the sexes voortzetten op theologisch niveau.

Beter is het echter om Hem gewoon te noemen zoals Hij zich in Schrift en geloofstraditie openbaart. Dus de Vader, de Zoon en de heilige Geest, die ook als een Hij wordt omschreven. Want ook al is Hij zowel mannelijk als vrouwelijk, Hij heeft zich geopenbaard zoals Hij zich heeft geopenbaard en dat hebben we alleen al uit beleefdheid netjes te eerbiedigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Robert Frans:

Wat mij betreft mogen mensen God alleen consequent vrouwelijk noemen, als ze dan ook bereid zijn de duivel net zo consequent vrouwelijk te noemen. De duivel is immers een engel, dus net als God ook ongeslachtelijk, en kan daarom net zo goed vrouwelijk als mannelijk zijn. Willen ze dat niet, dan zijn ze inconsequent en willen ze waarschijnlijk de wat kinderachtige battle of the sexes voortzetten op theologisch niveau.

Beter is het echter om Hem gewoon te noemen zoals Hij zich in Schrift en geloofstraditie openbaart. Dus de Vader, de Zoon en de heilige Geest, die ook als een Hij wordt omschreven. Want ook al is Hij zowel mannelijk als vrouwelijk, Hij heeft zich geopenbaard zoals Hij zich heeft geopenbaard en dat hebben we alleen al uit beleefdheid netjes te eerbiedigen.

Dat begrijp ik niet helemaal. Als iemand nu denkt dat God een vrouw is en de Duivel een man, dan kan dat toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat begrijp ik niet helemaal. Als iemand nu denkt dat God een vrouw is en de Duivel een man, dan kan dat toch?

Gewoonlijk worden zowel God als engelen als ongeslachtelijk gezien, daar het zuiver geestelijke wezens zijn die zich niet voortplanten. Ik doel dus vooral op mensen die geloven dat God zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn, maar vervolgens Hem als vrouwelijk willen aanspreken. Dan moet je mijns inziens dus ook consequent zijn en ook elke engel, dus ook de duivel, op zo'n wijze aanspreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-8-2022 om 13:55 zei Hermanos2:

God wordt door sommigen, enkelen of velen(?) gezien als geen geslacht hebbend. Waarom? God wordt in de bijbel aangeduid als Hij. De eerste schepping is een man. Dus is God in mijn ogen mannelijk. Waar komt die bewering dan vandaan?

Omdat "het" weer zo oneerbiedig klinkt. We hebben ook met taal te maken, plus dat samenleving best patriarchaal is. Overigens zie je in de bijbel ook dat schrijvers vergelijkingen tussen God en een moeder maakt. Dus zo zwart-wit is het allemaal ook weer niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

Wat mij betreft mogen mensen God alleen consequent vrouwelijk noemen, als ze dan ook bereid zijn de duivel net zo consequent vrouwelijk te noemen. De duivel is immers een engel, dus net als God ook ongeslachtelijk, en kan daarom net zo goed vrouwelijk als mannelijk zijn. Willen ze dat niet, dan zijn ze inconsequent en willen ze waarschijnlijk de wat kinderachtige battle of the sexes voortzetten op theologisch niveau.

Dag Robert Frans,

Ik ben niet zo zeer van de ‘battle of the sexes’ maar meer van de ‘zusters en broeders in Christus’. Waarbij mijns inziens de vrouwelijke component wèl nogal is ondergesneeuwd.

Naast God heb ik er geen moeite mee om ook duivels zowel mannelijk als ook vrouwelijk te noemen.

Toevallig heb ik mij recentelijk wat verdiept in demonen. Dit naar aanleiding van het feit dat er op 13 augustus 2022 op GG gesproken werd over ‘Gevallen Engelen’.

Ik kwam uit op een ‘Lijst van demonen’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_demonen

Toen ik er een paar aanvinkte kwam ik zowel mannelijke als vrouwelijke zéér griezelige demonen tegen. In de volgende gevallen waren het demonen die mensen tijdens de periode van slaap zouden bezoeken.

De mannelijke vorm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Incubus_(demon)

En de vrouwelijke vorm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Succubus

Het zal je maar gebeuren…..

 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Yours:

Dag Robert Frans,

Ik ben niet zo zeer van de ‘battle of the sexes’ maar meer van de ‘zusters en broeders in Christus’. Waarbij mijns inziens de vrouwelijke component wèl nogal is ondergesneeuwd.

Naast God heb ik er geen moeite mee om ook duivels zowel mannelijk als ook vrouwelijk te noemen.

Toevallig heb ik mij recentelijk wat verdiept in demonen. Dit naar aanleiding van het feit dat er op 13 augustus 2022 op GG gesproken werd over ‘Gevallen Engelen’.

Ik kwam uit op een ‘Lijst van demonen’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_demonen

Toen ik er een paar aanvinkte kwam ik zowel mannelijke als vrouwelijke zéér griezelige demonen tegen. In de volgende gevallen waren het demonen die mensen tijdens de periode van slaap zouden bezoeken.

De mannelijke vorm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Incubus_(demon)

En de vrouwelijke vorm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Succubus

Het zal je maar gebeuren…..

 

Geloof jij dan in demonen?  Hoe dan ook -als ze al bestaan- kunnen ze in het 'eeuwig nu' niet bestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Yours:

evenals:

Dag Barnabas,

Als we nu eens naar de overeenkomsten in de verschillende visies kijken, dan komen we wellicht tot een bepaalde consensus.

Het is voor mij duidelijk dat Jezus' gender die van een man was. Hij was begiftigd met de Heilige Geest die als vrouwelijk is te bestempelen. Hij was Eén met zijn Vader:  de Vader wordt in de bijbel door de mannelijke bijbelschrijvers als mannelijk bestempeld (ook doordat het Hebreeuws geen onzijdigheid kent). Daardoor kennen we van Hem uiteindelijk het geslacht niet. Maar gezien het feit dat het mannelijke (Lichaam) en de vrouwelijke (Geest) in Jezus Christus verenigd waren en Hij op Zijn beurt Eén was met Zijn Vader zou de Vader als ZHij bestempeld kunnen worden.
 

@Allen: Dit alles is beslist niet blasfemisch, maar dus eerlijk als een poging tot het komen tot overeenstemming bedoeld.

Ik waardeer je poging maar ZHij is wat mij betreft misselijkmakend. Overeenstemming zullen we alleen bereiken als je de Schrift als basis neemt en niet de wensen van mensen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het issue is taalkundig heel simpel: God is expliciet mannelijk in het NT met een mannelijk lidwoord ( ὁ ). Indien God vrouwelijk was geweest, zou er  ἡ voor hebben gestaan en als God zowel mannelijk als vrouwelijk was geweest, zou er τό voor hebben gestaan.

Bovendien wordt God expliciet Vader (πατήρ) genoemd en geen γονεύς, wat het geval zou zijn geweest als God eveneens vrouwelijk was geweest.

Zelfs indien je zou beweren dat God in het christellijke Testament een drie-eenheid zou zijn en dat de Heilige Geest volgens de Katholieke Kerk onderdeel is van God: πνεῦμα is niet vrouwelijk, maar heeft geen geslacht, terwijl de aanduiding met παράκλητος juist mannelijk is. In de Katholieke Kerk wordt naar de Heilige Geest dan ook verwezen als een mannelijk woord in liturgische teksten en ook in Latijnse Vulgaat is de Heilige Geest expliciet mannelijk. Zelfs in de joodse Bijbel is haRoeach niet expliciet vrouwelijk, maar  in het jodendom is de Heilige Geest evenmin onderdeel van JHWH..

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Yours:

Ja, ik denk dat demonen bestaan.

En nee, die zijn er niet in het ‘eeuwig nu’. Want daar bestaan eenvoudigweg geen wensen, begeerten en verlangens.

Demonen bestaan. Maar daar hoef je jezelf niet druk om te maken. Tenzij je God's waarschuwing in de wind slaat en aan de slag gaat met spiritisme. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Yours:

Ja, ik denk dat demonen bestaan.

En nee, die zijn er niet in het ‘eeuwig nu’. Want daar bestaan eenvoudigweg geen wensen, begeerten en verlangens.

Demonen bestaan als je erin gelooft. Stop je met erin te geloven, bestaan ze ook niet meer.

In mijn optiek.

29 minuten geleden zei Chaim:

Het issue is taalkundig heel simpel: God is expliciet mannelijk in het NT met een mannelijk lidwoord ( ὁ ). Indien God vrouwelijk was geweest, zou er  ἡ voor hebben gestaan en als God zowel mannelijk als vrouwelijk was geweest, zou er τό voor hebben gestaan.

Bovendien wordt God expliciet Vader (πατήρ) genoemd en geen γονεύς, wat het geval zou zijn geweest als God eveneens vrouwelijk was geweest.

Het is niet verbazingwekkend dat vanuit een patriarchale samenleving een godsdienst ontstaat waarin het Opperwezen mannelijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik denk van wel. Want jouw conclusie negeert de bijbel. Want God was er volgens de bijbel eerst, daarna de patriarchen. 

Ik plaats de bijbel in de geschiedenis. Daarmee negeer ik de bijbel niet, maar neem beide mee. Jij negeert de geschiedenis. Dat kan.
Ik kijk dus ook naar de geschiedenis en naar het ontstaan van het jodendom. Wanneer was dat ? Hoe zag het eruit ? Waar komen de verhalen vandaan? Dat werpt een nieuw licht. En dat kun je negeren uiteraard, maar ik neem liever dat mee, en dan wordt het plaatje totaler.

Dan krijg je andere inzichten over Adam en Eva, over de zondvloed, over Mozes en dergelijke. Ik kies ervoor de ogen daarvoor niet te sluiten, maar ik snap dat het ongemakkelijk kan zijn.

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Robert Frans:

Wat mij betreft mogen mensen God alleen consequent vrouwelijk noemen, als ze dan ook bereid zijn de duivel net zo consequent vrouwelijk te noemen. De duivel is immers een engel, dus net als God ook ongeslachtelijk, en kan daarom net zo goed vrouwelijk als mannelijk zijn. Willen ze dat niet, dan zijn ze inconsequent en willen ze waarschijnlijk de wat kinderachtige battle of the sexes voortzetten op theologisch niveau.

Naar mijn weten zijn volgens de Bijbel mensen naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt; zowel vrouwen als mannen. 

En NIET naar beeld en gelijkenis van de duivel!  (Tenminste... volgens mij staat dat nergens). 

 

12 uur geleden zei Robert Frans:

 Want ook al is Hij zowel mannelijk als vrouwelijk,.. 

Om dat te eerbiedigen zeg ik: ZHij. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Prob:

Het is niet verbazingwekkend dat vanuit een patriarchale samenleving een godsdienst ontstaat waarin het Opperwezen mannelijk is.

Klopt. Dat het NT en de T'NaCH binnen de context van een voornamelijk patriarchale samenleving werden geschreven is een feit dat nergens afdoet aan het gegeven dat God in het NT expliciet mannelijk is en niet vrouwelijk of beide, ondanks dat het koine Grieks eenvoudige mogelijkheden had om God als vrouwelijk of beide weer te geven indien God zowel mannelijk als vrouwelijk was geweest of slechts vrouwelijk.

Daarnaast was het de man die naar Gods beeld werd geschapen, aangezien er בצלם אלהים ברא אותו staat: naar het beeld van God schiep hij hem. Pas daarna wordt medegedeeld dat hij de mensen als mannelijk en als vrouwelijk schiep (אותם - hen). Sterker, er staat letterlijk וכבשה in Genesis 1:28 zonder een waw achter de ש, wat letterlijk betekent "en onderwerp haar" wat het gedachtengoed uit die tijd reflecteert dat de vrouw onderdanig is aan de man. zoals eveneens in Genesis 3:16 letterlijk staat dat de man over de vrouw zal heersen: הוא ימשל־בך. Ook in Exodus 21:4 is de vrouw - net als de kinderen - het bezit van haar man (haar meerster: אדניה).

Dit wordt eveneens door de Paulinische gemeenten in hun nalatenschap bevestigd, ondermeer door Efeze, waar wordt geschreven "Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan JHWH, want de man is het hoofd van de vrouw" (Efeze 5:22-23). Dat dit gedachtengoed inderdaad de tijdgeest van toen vertegenwoordigde en tevens door andere passages in de christelijke brieven werd bevestigd (zoals in 1 Petrus 3:1: "Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig" en 1 Timotheüs 2:12: "Echter, ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert noch over de man heerst, maar wil dat zij in stilte is, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva") is simpelweg een historisch gegeven.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

Klopt. Dat het NT en de T'NaCH binnen de context van een voornamelijk patriarchale samenleving werden geschreven is een feit dat nergens afdoet aan het gegeven dat God in het NT expliciet mannelijk is en niet vrouwelijk of beide, ondanks dat het koine Grieks eenvoudige mogelijkheden had om God als vrouwelijk of beide weer te geven indien God zowel mannelijk als vrouwelijk was geweest of slechts vrouwelijk.

Helemaal correct. Het Bijbelse Godsbeeld is duidelijk mannelijk. En blank en heteroseksueel. En die is ontstaan in een omgeving die precies zo georiënteerd was. Geen surprise.

Ik snap de pogingen om er ook iets vrouwelijks in te zien en te benoemen. Maar historisch is dat een onmogelijke opgave, lijkt mij.

Als je God als ook vrouwelijk wilt zien, dan zul je volgens mij het Bijbelse Godsbeeld los moeten laten. Maar ik laat me graag verrassen als het toch lukt.

Wat ik daarnaast interessant vind is: wat was er dan voor Abraham, voor het ontstaan van het jodendom. Interessant is dat het jodendom eerst polytheïstisch was. Hoe kan dat als er altijd maar één God is geweest. 
Ik heb ook begrepen dat in de eerste eeuw de reïncarnatie gedachte ook nog wel bestond binnen het jodendom/christendom.

Allemaal erg boeiend en aan de andere kant leidt het mij soms enorm af om waar het voor mij werkelijk om draait. Een spagaat…

Zojuist zei Prob:

 

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid