Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  705
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Misschien heb je gelijk. Ik denk het wel. Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat jij mij vals beschuldigt van het plaatsen van "onbetrouwbare" links, wat dat ook moge betekenen. Op mijn vraag hierover plaatste je als voorbeeld een link die helemaal niet van mij afkomstig was. Ga je nu die beschuldiging terugnemen en mij excuses aanbieden? Van mij hoeft het niet hoor maar enige zelfreflectie is hier m.i. wel op zijn plaats.
 2. Het heeft geen zin de moed op te geven. De bijbel vertelt ons dat er alle reden is voor hoop. Ik zou wel bereid zijn om inzicht te verkrijgen in de betekenis van de koran, ware het niet dat daar geen noemenswaardige beschouwingen over bestaan, dit in grote tegenstelling tot de Bijbel waar ontelbare beschouwingen over bestaan. De koran is gewoon ontzettend inferieur aan de bijbel. Tenminste......als je consistent redeneert en denkt.
 3. Oh? Dat zeg ik niet. Ik had het over bestuderen. Heel iets anders dan wat jij hierboven suggereert. Geschiedkundig onderzoek is iets heel anders dan onderzoek naar de betekenis. Ik vind in de koran slechts voorschriften en onsamenhangende verhalen en je kunt de koran natuurlijk alleen maar met de bijbel vergelijken als je ze beide leest. Voor mij staat de koran mijlenver beneden de bijbel. De Indische geschriften zijn vele malen interessanter dan de koran. Daar staan behartigenswaardige zaken in beschreven maar niet zo duidelijk als in de bijbel. Mijn mening uiteraard.
 4. Vast wel. Op persoonlijk niveau leidt het onderzoeken en ontdekken tot grote, blijvende vreugde, bevrediging van onze intellectuele nieuwsgierigheid (die we toch ook van de Schepper hebben gekregen) en, het allerbelangrijkste: hoop. God zei niet tegen Noach een willekeurige boot te bouwen maar Hij gaf hem zeer gedetailleerde instructies. Zo zei God niet tegen Mozes: "Bouw maar een tent en maak er iets moois van." Nee, er werden hem zeer gedetailleerde instructies verschaft waarvan hij niet mocht afwijken. Dat op zich roept nieuwsgierigheid op naar al die details. En dan blijkt ieder detail een functie en betekenis te hebben. Wat de bijbel ons aanbiedt is vrijelijk beschikbaar voor diegenen die het Woord serieus nemen en bereid zijn er enige moeite voor te doen om ervan te leren. Voor diegenen die de Bijbel als een "sprookjesboek" beschouwen, of als een verzameling geschriften van primitieve mensen, blijft het boek gesloten.
 5. Nu ben je benieuwd naar iets waarin je geen interesse hebt? Ik snap het niet meer hoor.
 6. Ik kan toch niet zeggen dat de informatie die ik niet weet in een site die ik niet ken onjuist is? Daar kan ik toch pas een oordeel over vormen als ik de kans krijg de informatie in die site te lezen en te beoordelen? Ik bedoel het niet venijnig maar bedoelde meer je te bewegen je iets duidelijker en concreter uit te drukken en ongegronde beschuldigen achterwege te laten. Daar heeft niemand iets aan.
 7. Man, ik weet niet eens over welke site je het hebt. En dat je geen behoefte hebt aan discussie begint me zo langzamerhand steeds duidelijker te worden.
 8. Waar ben je benieuwd naar? Je verwijt mij van het plaatsen van "onbetrouwbare" links. Als ik daarover doorvraag kom je met een voorbeeld dat beslist niet van mij afkomstig is. Dus welke link bedoel je en waar ben je benieuwd naar?
 9. Dat was dan in ieder geval geen link van mij, waarmee ik niet zeg dat de informatie in de door jou bedoelde link onjuist zou zijn.
 10. Het Hebreeuwse woord voor ark is teba. Teba betekent ook "woord". Dat op zich is voor velen al reden genoeg om het e.e.a. verder te onderzoeken. Dat wordt dan ook al duizenden jaren gedaan en leidt tot zeer bijzondere inzichten.
 11. Voordat ik verder inhoudelijk reageer wil ik graag van je weten welke links niet serieus te nemen zijn en waarom niet. En wie bepaalt dat en op grond waarvan?
 12. Een simplistische reactie, naar mijn idee. Het spijt me. Ik wil er best verder op ingaan maar dan moet de interesse wel aanwezig zijn natuurlijk. En een vorm van openheid voor andere informatie zoals tot nu toe aan jou bekend is. Anders is het volkomen zinloos hier verder over door te praten.
 13. Alle drie. Maar het punt is dat het verhaal ons iets belangrijks leert over deze wereld en ons leven. Het is niet alleen maar een geschiedenisverhaaltje dat we voor kennis kunnen aannemen of niet.
 14. De Bijbel vertelt ons maar bar weinig over de toestand van de mensheid voor de vloed, behalve dan dat de wereld vol was van geweld en enige voor ons onbegrijpelijke zaken die zouden kunnen duiden op genetische manipulaties. Daarentegen geeft het verhaal wel erg precieze gegeven over de afmetingen van de ark, de hoogte van het water en de bergen en het aantal dagen van het rijzen en dalen van het water. Zou dat er niet op kunnen wijzen dat het verhaal ons hele andere mededelingen wil doen dan dat God niet liefdevol is of dat het hele verhaal maar onzin is? Ik bedoel hiermee niet dat het alleen maar metaforisch is waarbij de oorspronkelijke tekst dus anders uitgelegd moet worden dan wat er staat. Ik doel meer op de symbolische betekenis waarbij de tekst gewoon blijft staan zoals het er staat, in het Hebreeuws dan, wel te verstaan. Zoals H2O in alle tijden en alle werelden blijft staan voor water, in al zijn verschillende verschijningsvormen. Dan zou het verhaal ons kunnen vertellen hoe we, in plaats van onze persoonlijkheid te verliezen in de veelheid van de tijd, onze persoonlijkheid in de ark kunnen brengen en in die ark veilig de nieuwe wereld kunnen bereiken. Interessante vergelijkingen zijn de doortocht van de Israëlieten door de zee terwijl de Egyptenaren werden verzwolgen, Mozes die het water overleeft doordat hij in een ark(je) wordt gelegd, de doorgang van Israël door de Jordaan, onder Jozua, de waterdoop etc. etc. Een hele interessante studie waarvan we veel kunnen leren dat voor ons leven van het allergrootste belang is.
 15. Wat bedoel je met Gods volk van die tijd?