Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  7.664
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Job en het pacifisme

  Ik wil dat Gods naam geëerd en geheiligd wordt. Verder denk ik wel dat dat God liever heeft dat we boos op Hem zijn of Hem durven bevragen dan dat we daar te bang of ongeïnteresseerd voor zijn. Ik meen zelfs, en ik zeg dat heel voorzichtig en met alle eerbied, dat als we menen door God onrecht aangedaan te zijn dat we Hem dan het beste maar kunnen vergeven. Maar beter is het om Hem gewoon te vertrouwen in de wetenschap dat Hij het toch wel het beste zal weten en toch wel het goede met ons voor zal hebben. Denken wij wel eens aan de gevoelens van God? Hebben we wel eens medelijden met Hem? In a
 2. Dat doet het ook niet. Je krijgt pas tegenstrijdigheden als je bepaalde teksten selecteert en anderen negeert om een dogma of menselijke leer te onderbouwen. Dan onderwerp je je niet aan Gods Woord maar onderwerp je Gods Woord aan jezelf. Dat toont niet aan dat er maar 144.000 mensen naar de hemel gaan. Het is voor dit onderwerp in wezen niet eens relevant om specifiek naar teksten in het Oude Testament te vragen als we ook het Nieuwe Testament hebben. De tekst uit het Oude Testament die ik nochtans voor je opzocht (en er zijn er meer) negeer je gewoon? Hier blijkt geen ond
 3. Willempie

  Job en het pacifisme

  Ik maak een beetje bezwaar tegen deze formulering. God pocht niet maar wijst Job erop dat niet alles voor stervelingen te doorgronden is. Dat heeft niets te maken met opscheppen maar wel met de waarheid duidelijk maken.
 4. We lezen niet alleen het Oude Testament maar ook het Nieuwe. God spreekt ook tot ons door het Oude Testament en daarzonder kunnen we het Nieuwe niet begrijpen maar de boeken van de TeNaCH zijn in eerste plaats geschreven voor Israël en Israël heeft vooral een aardse taak en bestemming. Het Nieuwe Testament is niet alleen voor Joden geschreven maar ook voor de gelovigen uit de heidenen en sinds de opstanding van Jezus uit de dood en zijn hemelvaart, als eersteling en ons ten hoop, bestaat er voor al zijn volgelingen een hemelse hoop. In het Oude Testament ligt de nadruk vooral op het aardse kon
 5. Waarom lees je niet alles wat Paulus heeft geschreven en negeer je bijvoorbeeld wat hij in zijn brief aan de Romeinen schrijft? In Galaten doelt hij op de gemeente. In vers 16 schrijft hij letterlijk: "En mag er vrede en barmhartigheid zijn over allen die volgens deze regel wandelen, en over het Israël van God!" Jullie vertaling is aangepast aan de leer van het WTG. Nergens ontkent Paulus de unieke taak en bestemming van het aardse Israël en nergens leert hij dat Israël vervangen is door de gemeente. Wel leert hij dat de christenen deel mogen hebben aan het joodse erfgoed.
 6. Het probleem met de vervangingsleer is dat enerzijds alle heerlijke beloftes die God aan Israël heeft gedaan nu niet meer voor Israël zouden gelden maar voor de gemeente maar anderzijds alle minder prettige waarschuwingen aan het adres van Israël dan weer niet voor de gemeente zijn bedoeld en wel gewoon voor Israël blijven gelden. Dit is een uiterst inconsequente uitleg van de profetieën en leidt tot veel verwarring. Veel minder verwarrend is gewoon te lezen wat er staat geschreven. Waar de Bijbel spreekt over Israël wordt gewoon Israël bedoeld en waar de Bijbel spreekt over de gemeente (of he
 7. Het is niet "niet direct" maar "helemaal niet". Je geeft geen antwoord op de vraag maar verwijst naar de leer van het WTG. Het komt er op neer dat "gewone" mensen de Bijbel niet kunnen begrijpen zonder de uitleg van het WTG. Je moet vooral niet lezen wat er staat want dat is niet wat er wordt bedoeld. Er wordt iets heel anders bedoeld en dat kun je alleen maar begrijpen na een uitgebreide studie van het WTG. De implicatie is dat, totdat het WTG werd opgericht, alle christenen, door de eeuwen heen, het niet hebben begrepen, ook de eerste christenen niet. De apostelen ook niet. Die goed onderleg
 8. Heb je er zelf dan geen vraagtekens bij als: 1. er nergens in de Bijbel wordt gesproken over 144.000 gezalfden? 2. alle christenen door de hele geschiedenis heen, ook in de tijd dat de brieven aan de eerste gemeenten werden geschreven, "wij" gewoon als "wij" hebben gelezen, totdat het WTG met een afwijkende uitleg kwam?
 9. Dus overal waar in de Bijbel "wij" staat moet je "144.00 gezalfden" lezen. Dat maakt het inderdaad een stuk duidelijker. Dank je. Zo ga je de Bijbel op een heel nieuwe manier lezen. Wel jammer dat de lezers van het Nieuwe Testament dat duizenden jaren lang nooit hebben kunnen weten.
 10. Lees jij wel eens wat anderen schrijven? Dit was namelijk al eerder uitgelegd. Jullie maken het wel erg moeilijk voor de mensen die naar jullie luisteren. Want volgens jullie zijn sommige beloften in de Bijbel niet voor alle toehoorders of lezers geldig maar slecht voor een uitverkoren groep van 1400.00 Jehova's getuigen. Wat Paulus schrijft geldt volgens jullie alleen maar voor een select gezelschap maar niet voor degenen waaraan Paulus schreef. Ik citeer: "Wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen ge
 11. Het is tegenwoordig nogal in de mode om je aangevallen en vernederd te voelen door de mening van anderen. Laat je niet door die trend meeslepen alsjeblieft. Het is alleen maar tot jouw eigen nadeel. Ik word er niet door gehinderd en jij wordt er niet beter van.
 12. De aanklager heeft niet het laatste woord. Degene die voor ons in de hemel pleit heeft dat. Hij kent onze zwakheden omdat Hij zelf ook volledig mens is. Bovendien heeft Hij de straf voor onze overtredingen al zelf op zich genomen. Een betere advocaat kun je je echt niet wensen. Wat mij zelf heel erg ontroert is het derde hoofstuk van Zacharia. Dat zegt eigenlijk alles.
 13. Het is inderdaad wijzer om iemand aan te wijzen die geen lid is van de PVV. Ik en anderen hebben hem hem daarop inmiddels gewezen en ik hoop dat hij nu wel luistert. Plasterk is minder onomstreden als Van der Staaij. Maar we moeten het inderdaad gewoon afwachten. Ik bid ervoor. Jij vindt bidden waarschijnlijk onzin. Ik ben waarschijnlijk wat ouder dan jij, heb wat meer meegemaakt en heb ook wat meer historische kennis dan jij. De Bijbel lees ik al vele tientallen jaren, tenminste twee hoofdstukken per dag en ik denk niet dat de boodschap langs mij heengaat. Ik denk eerder dat de
 14. En juist daarom hoeven we niet zo bang voor hem te zijn. De door linkse mensen opgezweepte angst voor hem is onterecht. Ik vermoed dat Kees van der Staaij een hoger belang nastreeft dan zijn eigen naam. Bovendien heeft hij politiek niets te verliezen. Propageer jij dat er geen nieuwe verkenner moet komen? Want daar lijkt jouw reactie namelijk wel op.
 15. Ik zou het fantastisch vinden als Geert Wilders Kees van der Staaij zou benaderen voor de verkennerstaak. Als hij dat al niet heeft gedaan natuurlijk. Van der Staaij is een man van onbesproken gedrag die door bijna iedereen wordt gerespecteerd, ook door Wilders zelf. Ik zal hem de boodschap sturen.
 16. Je komt over als een goedwillend, zachtaardig en nederig mens. Als iemand dus waarmee het prettig vertoeven is. Als je gelooft dat God niets liever wil dan onze overtredingen vergeven, laten we dan ook onszelf vergeven. Schuldgevoelens zijn wel nuttig om ons een beetje op het rechte pad te houden maar ze moeten niet blijvend zijn. Er staat in de Bijbel niet alleen maar dat het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht ons verlost van schuld maar ook van een slecht geweten (een geweten dat ons aanklaagt). Als God ons vergeeft wie geeft ons dan het recht om dat zelf niet te doen? 🙂 Ik preek ook vo
 17. Een verhelderend interview. Links Nederland lijkt in een soort schijnwerkelijkheid te leven.
 18. En van de negenendertig Palestijnse gevangenen die zijn vrijgelaten zijn er inmiddels drie publiekelijk, onder groot gejuich van de menigte, gelyncht. Ze werden verdacht van collaboratie met Israël. De overigen werden bij hun vrijlating uitgedost met Hamas hoofdbanden en -vlaggen. Arme, misleide mensen! Ze vieren de dood en slachtofferen zichzelf.
 19. Hamas schendt weer eens het misplaatste en naïeve vertrouwen van Israël en de rest van de westerse wereld. Bij de tweede beloofde vrijlating van ontvoerde en gegijzelde Israëliërs gaat het alweer mis. Hamas heeft nu tot middernacht de tijd gekregen zich aan haar afspraak te houden. Hamas heeft haar eigen doodvonnis getekend, alle psychologische spelletjes ten spijt. Hoogmoed komt voor de val. De zichzelf verrijkende leiders die nu zich nu veilig en beschermd in Qatar voelen gaan er ook aan. Er is wel degelijk gerechtigheid.
 20. Daar wil ik best op ingaan en dat heb ik volgens mij ook al gedaan. Palestijnen zijn inderdaad ook mensen en niet minderwaardig aan Joden. Jij geeft echter bij herhaling aan dat je Joden als minderwaardig beschouwt.
 21. Joodse en Palestijnse gegijzelden? Joodse kinderen die ontvoerd en gegijzeld zijn om geen andere reden dan dat ze Joods zijn gelijkstellen aan Palestijnse gevangenen die zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische aanslagen? In wat voor wereld leef jij?
 22. Dat kan inderdaad. Nochtans zijn er heel veel mensen die ik hoger acht dan mezelf. Swaab hoort daar niet bij.
 23. Je kunt heel erg geleerd zijn en evengoed een dwaas.
 24. Dat is voor mij veel minder een raadsel. Het hakenkruis en de nazigroet zijn o.a. uitingen van haat tegen Joden. Dat is van alle tijden. En dat heeft weinig tot niets met rechts of links te maken. Jodenhaat is in onze tijd vooral aanwezig in linkse kringen en veel minder in die kringen die als (extreem) rechts worden bestempeld. Er zijn weliswaar ultrarechtse bewegingen die tegen Joden zijn maar die zijn veel minder aanwezig en actief dan linkse anti-Joodse bewegingen. Voor mij ook niet. Het begrip sociaal is niet gelijk aan socialistisch. Socialisme is vaak antisociaal.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid