Spring naar bijdragen

God is mannelijk


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 213
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus predikt 'de andere wang'.   Ik kan moeiteloos een citaat in de bijbel vinden welke het tegenovergestelde bevat.   LEVITICUS 24   Oog om oog, tand om tand.  (En er zijn meer

God schiep een mens, niet een man maar eens mens, onverdeeld, net als God zelf. Daarna scheidde hij het vrouwelijke deel van de mens (rib betekent zijde) van de mens zodat het mannelijke en vrouwelijk

Ik plaats de bijbel in de geschiedenis. Daarmee negeer ik de bijbel niet, maar neem beide mee. Jij negeert de geschiedenis. Dat kan. Ik kijk dus ook naar de geschiedenis en naar het ontstaan van het

Exodus 3:14 NBG51

Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

 

Ik ben (zijn) kent geen geslacht.   God met een piemeltje is daarnaast ook een Godsbeeld:

 

Exodus 20:4-6 NBG51

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

 

In Exodus 20 staat dat je geen beeld mag maken van God.    Ook al schep je maar een innerlijk beeld van God, dan is dat al blasfemie lijkt mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hopper:

Exodus 3:14 NBG51

Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

 

Ik ben (zijn) kent geen geslacht.   God met een piemeltje is daarnaast ook een Godsbeeld:

 

Exodus 20:4-6 NBG51

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

 

In Exodus 20 staat dat je geen beeld mag maken van God.    Ook al schep je maar een innerlijk beeld van God, dan is dat al blasfemie lijkt mij.

Jijzelf noemt God Hij. 

De bijbel noemt God Hij en Vader. Dus is Hij mannelijk. God hoeft geen uiterlijke gelijkenis te vertonen met de man Adam. Want God bestond al toen Hij Adam schiep. God is geest. Dus als God mannelijk is dan bedenk ik me dat Hij in geestelijk opzicht een man is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hermanos2:

Jijzelf noemt God Hij. 

De bijbel noemt God Hij en Vader. Dus is Hij mannelijk. God hoeft geen uiterlijke gelijkenis te vertonen met de man Adam. Want God bestond al toen Hij Adam schiep. God is geest. Dus als God mannelijk is dan bedenk ik me dat Hij in geestelijk opzicht een man is. 

Het gebruik van 'Hij' is slechts een wijze van uitdrukken.  Net zoals 'Vader' een vaderlijk gevoel oproept.  (Nabijheid).  En ik ben er voorstander van om het mannelijk uit te drukken omdat dat nu eenmaal de gewoonte is.   Maar God als geslacht hebbend?  Absoluut niet!    God als geslacht hebbend uitdrukken suggereert ook al dat er nog een vrouwelijke variant is van God.  Dat is duotheïsme ipv monotheïsme.  Ik mag toch aan nemen dat  gelovigen wel begrijpen dat als er één God is, dat die per definitie geen geslacht kan hebben. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

God wordt door sommigen, enkelen of velen(?) gezien als geen geslacht hebbend. Waarom? God wordt in de bijbel aangeduid als Hij. De eerste schepping is een man. Dus is God in mijn ogen mannelijk. Waar komt die bewering dan vandaan?

God schiep een mens, niet een man maar eens mens, onverdeeld, net als God zelf. Daarna scheidde hij het vrouwelijke deel van de mens (rib betekent zijde) van de mens zodat het mannelijke en vrouwelijke weer zouden worden tot één. De hele Bijbel gaat over scheiding en hereniging. God wordt in de Bijbel aangeduid als mannelijk omdat het mannelijke dient te heersen over het vrouwelijke. Toch worden aan JHWH wel vrouwelijke eigenschappen toegekend, met als grootste voorbeeld barmhartigheid. Barmhartig is verwant met baarmoeder. God is dus geen man noch een vrouw. Hij is één. De Joodse overlevering beschouwt God niet als geslachtelijk, voor zover ik kan ontdekken althans. Ik denk dat we God tekort doen door van Hem een mannelijk beeld te scheppen. Waar komt het vandaan? Van beelden maken waarvoor de bijbel ons ernstig waarschuwt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

God is overduidelijk een mannelijke Geest. Nergens in de bijbel wordt gesuggereerd dat Hij iets anders zou zijn dan Hij en Vader. Kijk alleen al naar de schepping. Hoe doortastend en besluitvaardig Hij te werk gaat. Een vrouw was dat niet gelukt in zo'n kort tijdsbestek. Die was meteen al gaan twijfelen over welke kleur. Het oude testament is bezaaid met patriarchen en koningen. Jezus is een man. Ook in de hemel is Hij nog steeds de Zoon en niet de dochter of het onzijdige. Alle discipelen waren mannen. Nu nog is de leiding van ere dienst voorbehouden aan mannen. Zelfs engelen krijgen een mannelijk lichaam tijdens hun aardse bezoekjes. God is echt mannelijk hoor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

God is overduidelijk een mannelijke Geest. Nergens in de bijbel wordt gesuggereerd dat Hij iets anders zou zijn dan Hij en Vader. Kijk alleen al naar de schepping. Hoe doortastend en besluitvaardig Hij te werk gaat. Een vrouw was dat niet gelukt in zo'n kort tijdsbestek. Die was meteen al gaan twijfelen over welke kleur. Het oude testament is bezaaid met patriarchen en koningen. Jezus is een man. Ook in de hemel is Hij nog steeds de Zoon en niet de dochter of het onzijdige. Alle discipelen waren mannen. Nu nog is de leiding van ere dienst voorbehouden aan mannen. Zelfs engelen krijgen een mannelijk lichaam tijdens hun aardse bezoekjes. God is echt mannelijk hoor. 

Dag Hermanos,

Jouw mannelijke God van de bijbel heeft een chaos gemaakt van deze wereld. Zonder de vrouwelijke inbreng van liefde, barmhartigheid èn wijsheid zou het echter een nòg grotere puinhoop zijn.

God als geest is in oorsprong mannelijk èn vrouwelijk, maar de wereldse macht berust over het algemeen bij mannen aangezien vrouwen meestentijds de zorg en opvoeding van kinderen toebedeeld hebben gekregen. Wat op zich natuurlijk niet onlogisch is.

Dat mannen intussen hun wereldse macht gebruikt/misbruikt hebben is onmiskenbaar, waarmee ik uiteraard niet wil generaliseren.

Tenslotte: Vergeet niet dat degene die het dichtst bij Jezus stond een vrouw was, genaamd Maria Magdalena. Zij was een leerling van hem en was veel in Zijn aanwezigheid. Tijdens zijn leven diende zij Hem, zij was aanwezig bij de kruisiging en was als eerste bij het lege graf. Bovendien verscheen Hij na zijn dood als eerste aan haar.

Het mannelijke en het vrouwelijke binnen de goddelijke geest: zij zijn onmiskenbaar ààn èn mèt elkaar verbonden.

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

God wordt door sommigen, enkelen of velen(?) gezien als geen geslacht hebbend. Waarom? God wordt in de bijbel aangeduid als Hij. De eerste schepping is een man. Dus is God in mijn ogen mannelijk. Waar komt die bewering dan vandaan?

Van de mannen die de bijbel schreven, dus die benoemden hem mannelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:

Het gebruik van 'Hij' is slechts een wijze van uitdrukken.  Net zoals 'Vader' een vaderlijk gevoel oproept.  (Nabijheid).  En ik ben er voorstander van om het mannelijk uit te drukken omdat dat nu eenmaal de gewoonte is.   Maar God als geslacht hebbend?  Absoluut niet!    God als geslacht hebbend uitdrukken suggereert ook al dat er nog een vrouwelijke variant is van God.  Dat is duotheïsme ipv monotheïsme.  Ik mag toch aan nemen dat  gelovigen wel begrijpen dat als er één God is, dat die per definitie geen geslacht kan hebben. 

De bijbel spreekt in oorsprong niet over 1 god, maar over meerdere.
Zo zie je in Psalm 82 dat God in de hemelse raad van goden (of: El) staat en daar spreekt.
In de Hebreeuwse bijbel wordt de naam Asjera 40 keer genoemd;
Asjera was in Kanaän een vrouwelijke godin, dus ja, in die zin was er in Kanaän een vrouwelijke variant van God.

4 uur geleden zei Hermanos2:

Kijk alleen al naar de schepping. Hoe doortastend en besluitvaardig Hij te werk gaat. Een vrouw was dat niet gelukt in zo'n kort tijdsbestek. Die was meteen al gaan twijfelen over welke kleur

Het trieste is dat je dit nog serieus meent ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Willempie:

.... omdat het mannelijke dient te heersen over het vrouwelijke.

Het is haar bevolen onderworpen (υποτασσεσθαι) te zijn, zoals het in Genesis 3:16 staat. Er staat letterlijk dat de man over de vrouw zal heersen: הוא ימשל־בך. Ook in Exodus 21:4 is de vrouw - net als de kinderen - het bezit van haar man (haar meerster: אדניה). Tevens wordt dit door andere Paulinische gemeenten in hun nalatenschap bevestigd, ondermeer Efeze, ''Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan JHWH, want de man is het hoofd van de vrouw'' (Efeze 5:22-23). Dit gedachtengoed vertegenwoordigde de tijdgeest van toen, dat tevens door andere passages in de christelijke brieven werd bevestigd (zoals in 1 Petrus 3:1: ''Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig'' en 1 Timotheüs 2:12: ''Echter, ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert noch over de man heerst, maar wil dat zij in stilte is, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva'').
Dat hier nodig een theologisch sausje overheen moet, ben ik voor.

Citaat

De Joodse overlevering beschouwt God niet als geslachtelijk, voor zover ik kan ontdekken althans.

Het Hebreeuws heeft slechts mannelijke en vrouwelijke woorden en kent geen onzijdig. Vandaar dat men moest kiezen, omdat ''het'' nou eenmaal niet beschikbaar is (een tafel is bijvoorbeeld mannelijk, terwijl deur vrouwelijk is, etc.), maar feitelijk kan beter worden gesteld dat God noch mannelijk, noch vrouwelijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hermanos2:

God wordt door sommigen, enkelen of velen(?) gezien als geen geslacht hebbend. Waarom? God wordt in de bijbel aangeduid als Hij. De eerste schepping is een man. Dus is God in mijn ogen mannelijk. Waar komt die bewering dan vandaan?

Galaten 3:

Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. 

Ik ga ervanuit dat als je in Christus bent, dat allen aan elkaar gelijk zijn.

En dat er dan ook geen behoefte meer is van het mannelijke om het vrouwelijke te willen overheersen.

15 uur geleden zei Hermanos2:

Een vrouw was dat niet gelukt in zo'n kort tijdsbestek. 

Een vrouw kan multi-tasken. Die was vast in 1 dag klaar geweest. 😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Prob:

Galaten 3:

Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. 

Ik ga ervanuit dat als je in Christus bent, dat allen aan elkaar gelijk zijn.

En dat er dan ook geen behoefte meer is van het mannelijke om het vrouwelijke te willen overheersen.

En die bief is volgens de bijbel van dezelfde schrijver die aan de Korinthiers schreef:

(1 Korinthiers 14:34) Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen.

...? 

Alles behalve gelijkheid dus.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Prob:

Galaten 3:

Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. 

Ik ga ervanuit dat als je in Christus bent, dat allen aan elkaar gelijk zijn.

En dat er dan ook geen behoefte meer is van het mannelijke om het vrouwelijke te willen overheersen.

Een vrouw kan multi-tasken. Die was vast in 1 dag klaar geweest. 😉

Gelijkwaardigheid in Christus is niet hetzelfde als allemaal "aan elkaar gelijk" zijn. We blijven allemaal verschillend. Er bestaan nog steeds Joden en niet-Joden, werknemers en ondernemers, mannen en vrouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Willempie:

Gelijkwaardigheid in Christus is niet hetzelfde als allemaal "aan elkaar gelijk" zijn. We blijven allemaal verschillend. Er bestaan nog steeds Joden en niet-Joden, werknemers en ondernemers, mannen en vrouwen.

Volgens mij staat er `wij zijn één geworden`.  Geen onderscheid meer tussen man en vrouw, er is geen sprake meer van man of vrouw. Als dat onderscheid er niet meer is, is er geen reden meer om te willen overheersen.

Lijkt mij.

In mijn optiek gaat dit veel verder dan gelijkwaardigheid.

Zo ervaar ik dat.

 

22 minuten geleden zei Dat beloof ik:

En die bief is volgens de bijbel van dezelfde schrijver die aan de Korinthiers schreef:

(1 Korinthiers 14:34) Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen.

...? 

Alles behalve gelijkheid dus.

 

Het kan heel goed zijn dat er in gemeenten iets aan de hand was en dat Paulus daar iets van vond,

Ik zou daar geen algemeen universeel geldende waarheid in zoeken.

In die situatie was men dus niet in Christus en zocht hij een praktische oplossing. Een soort tussenoplossing. 

Het was (en is) in een behoorlijk aantal gevallen niet zo vrouwvriendelijk. Vanuit een patriarchale samenleving neergezet.

 

Ik denk dat als wij huiswaarts keren er geen onderscheid meer is, geen sprake meer is van jood en niet-jood, van man of vrouw.

Maar er is maar 1 manier om daarachter te komen en dat is inderdaad huiswaarts keren. 

 

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Prob:

Volgens mij staat er `wij zijn één geworden`.  Geen onderscheid meer tussen man en vrouw, er is geen sprake meer van man of vrouw. Als dat onderscheid er niet meer is, is er geen reden meer om te willen overheersen.

Lijkt mij.

In mijn optiek gaat dit veel verder dan gelijkwaardigheid.

Zo ervaar ik dat.

 

Er staat ook dat wij één met Jezus zijn. Dat betekent niet dat wij hetzelfde zijn als Jezus. Het gaat er niet om hoe wij het ervaren, ook niet hoe ik het ervaar. Het gaat om het Woord van God dat altijd blijft bestaan. We moeten natuurlijk wel naar elkaar blijven luisteren. Dat blijft ook uiterst belangrijk. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Willempie:

Er staat ook dat wij één met Jezus zijn. Dat betekent niet dat wij hetzelfde zijn als Jezus. Het gaat er niet om hoe wij het ervaren, ook niet hoe ik het ervaar. Het gaat om het Woord van God dat altijd blijft bestaan. We moeten natuurlijk wel naar elkaar blijven luisteren. Dat blijft ook uiterst belangrijk. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht.

Ik heb de waarheid niet in pacht. Kan alleen mijn ervaringen delen en aangeven wat ik denk, voel en ervaar.

Misschien kan iemand er iets mee, misschien ook wel helemaal niet.

Ik richt me liever op het positieve, ook in de bijbel. Het leven van Jezus inspireert mij daarbij, zijn dood echter weer helemaal niet. Daar heb ik dan weer niets mee,

Het positieve, het vertrouwen dat hij uitspreekt in mij......dat is mooi en inspireert. 

En of ik dan wel of niet gelijk ben aan Jezus, dat zie ik bij Thuiskomst wel. Dat is speculeren. Ik heb er wel gedachten over, maar nogmaals: ik heb de waarheid niet in pacht.

Zolang we niet Thuis zijn gekomen, lijkt het mij wel verstandig om het leven op deze aardkloot leefbaar te houden. Onderling.

 

Persoonlijk heb ik geen enkele behoefte om te overheersen. Niet over mijn vrouw, niet over mijn kinderen, niet over de dieren.

Ik vind het veel inspirerender om anderen tot (volle) bloei te laten komen en te laten stralen. Dat geeft mij veel meer voldoening. 

bewerkt door Prob
Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Prob:

Persoonlijk heb ik geen enkele behoefte om te overheersen. Niet over mijn vrouw, niet over mijn kinderen, niet over de dieren.

Ik vind het veel inspirerender om anderen tot (volle) bloei te laten komen en te laten stralen. Dat geeft mij veel meer voldoening. 

Ik denk dat de Bijbel dat heersen ook niet zo negatief bedoelt. Het mannelijke staat in de Bijbel voor de ziel, de binnenkant, en het vrouwelijke voor het lichamelijke, de buitenkant. Beiden kunnen niet zonder elkaar. Maar als de buitenkant gaat regeren wordt de ziel gedood en gaat de schepping onherroepelijk verloren. Ik overheers mijn vrouw en kinderen ook niet. Toch voel ik me verantwoordelijk voor hun welzijn en probeer hen te leiden en te beschermen. In die zin heers ik en zo heeft God het volgens mij bedoeld. In de Joodse gemeenschap is het ook niet de gewoonte dat de man de vrouw overheerst. Vaak lijkt het zelfs andersom te zijn. De vrouw is de absolute heerser over het huis en haar kinderen. De man voelt zich verantwoordelijk voor het geestelijke aspect van zijn gezin. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Ik denk dat de Bijbel dat heersen ook niet zo negatief bedoelt. Het mannelijke staat in de Bijbel voor de ziel, de binnenkant, en het vrouwelijke voor het lichamelijke, de buitenkant. Beiden kunnen niet zonder elkaar. Maar als de buitenkant gaat regeren wordt de ziel gedood en gaat de schepping onherroepelijk verloren. Ik overheers mijn vrouw en kinderen ook niet. Toch voel ik me verantwoordelijk voor hun welzijn en probeer hen te leiden en te beschermen. In die zin heers ik en zo heeft God het volgens mij bedoeld. In de Joodse gemeenschap is het ook niet de gewoonte dat de man de vrouw overheerst. Vaak lijkt het zelfs andersom te zijn. De vrouw is de absolute heerser over het huis en haar kinderen. De man voelt zich verantwoordelijk voor het geestelijke aspect van zijn gezin. 

De ziel gaat dood als de vrouw regeert en dan gaast de schepping verloren ? Ik denk dat de schepping tot volle bloei komt als het overheersen zal eindigen.

Mijn vrouw heeft mijn begeleiding niet nodig. En geen bescherming. Waartegen ? Andere mannen ?

Mijn vrouw en ik zijn gelijkwaardig, een twee-eenheid. Ik leid haar niet en zij mij niet. 

Kijk naar de wereld om ons heen en zie waar de wens tot heersen en overheersen toe leidt. Het zijn met name de mannen die vinden dat de man moet heersen. Tja.....

Ik denk dat als je echt in Christus bent, dat elke neiging of gedachte aan te willen heersen of overheersen als vanzelf verdwijnt.

We zitten met zijn allen in het varkensvoer (verloren zoon) en het is niet relevant om te willen heersen in dat varkensvoer. Der echte oplossing ligt er wat mij betreft in dat we, net als de verloren zoon, weer naar Huis terugkeren. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Prob:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

En die bief is volgens de bijbel van dezelfde schrijver die aan de Korinthiers schreef:

(1 Korinthiers 14:34) Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen.

...? 

Alles behalve gelijkheid dus.

 

Expand  

Het kan heel goed zijn dat er in gemeenten iets aan de hand was en dat Paulus daar iets van vond,

Ik zou daar geen algemeen universeel geldende waarheid in zoeken

Er staat 'de gemeenten'(meervoud) en 'onderworpen, gelijk de Wet zegt'. Dus niet dat het speciale regels waren in 1 gemeente.
Dan is het wel vreemd dat je aan jouw tekst 'wel een universele waarde toe kent, als ik met een tekst kom van dezelfde schrijver die precies het tegenovergestelde zegt, je komt met 'ik zou daar geen universele waarde aan toekennen'.
Dan kan, maar dan ben ik toch erg benieuwd waarom.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Er staat 'de gemeenten'(meervoud) en 'onderworpen, gelijk de Wet zegt'. Dus niet dat het speciale regels waren in 1 gemeente.
Dan is het wel vreemd dat je aan jouw tekst 'wel een universele waarde toe kent, als ik met een tekst kom van dezelfde schrijver die precies het tegenovergestelde zegt, je komt met 'ik zou daar geen universele waarde aan toekennen'.
Dan kan, maar dan ben ik toch erg benieuwd waarom.
 

Dat is een terechte vraag. Voor de goede orde: ik verkondig niet de absolute waarheid. Het zijn mijn gedachten, overtuigingen, overwegingen.

Ik zie de bijbel voornamelijk als een tijdsbeeld. In die tijd werden er dingen verkondigd die in die tijd pasten. Zo wijst de bijbel slavernij niet af. Blijkbaar was dat toen geen issue.

De brieven van Paulus waren bestemd voor bemoediging en opbouw van nieuwe gemeenten in een lastige tijd. Daarbij komt hij met richtlijnen die daarbij helpen. en onderbouwt die soms met de Tenach. Zo zie ik de regel dat de vrouwen moeten zwijgen. Het past prima in dat tijdsbeeld. In die patriarchale samenleving. Je ziet dat de tijdgeest verandert en dat het beeld over vrouwen is veranderd (althans: in delen van de wereld).

Het gelijk zijn in Christus, waarbij geen sprake meer is van man en vrouw, of jood en niet-jood klinkt heel anders. Niet passend in die tijdgeest, 

En voor mij inspirerend. Zou het cherry-picking kunnen zijn ? Zeker. Voor mij is het een mooi beeld en voelt het vertrouwd.

Niet als universele waarheid. Vandaar ook termen als:

 - ik ga ervanuit dat

 - in mijn optiek

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Prob:

Ik zie de bijbel voornamelijk als een tijdsbeeld. In die tijd werden er dingen verkondigd die in die tijd pasten. Zo wijst de bijbel slavernij niet af. Blijkbaar was dat toen geen issue.

De slavernij in de Bijbel die niet wordt afgekeurd is er eentje waarbij de dwang en discriminatie op basis van ras buiten wege blijft. Als sociale status prima geaccepteerd en nergens op aan gekeken functioneerden deze slaven met een tevreden gemoed. Daar is niks mis mee, ook vandaag de dag niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Prob:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Er staat 'de gemeenten'(meervoud) en 'onderworpen, gelijk de Wet zegt'. Dus niet dat het speciale regels waren in 1 gemeente.
Dan is het wel vreemd dat je aan jouw tekst 'wel een universele waarde toe kent, als ik met een tekst kom van dezelfde schrijver die precies het tegenovergestelde zegt, je komt met 'ik zou daar geen universele waarde aan toekennen'.
Dan kan, maar dan ben ik toch erg benieuwd waarom.
 

Dat is een terechte vraag. Voor de goede orde: ik verkondig niet de absolute waarheid. Het zijn mijn gedachten, overtuigingen, overwegingen.

Ik zie de bijbel voornamelijk als een tijdsbeeld. In die tijd werden er dingen verkondigd die in die tijd pasten. Zo wijst de bijbel slavernij niet af. Blijkbaar was dat toen geen issue.

De brieven van Paulus waren bestemd voor bemoediging en opbouw van nieuwe gemeenten in een lastige tijd. Daarbij komt hij met richtlijnen die daarbij helpen. en onderbouwt die soms met de Tenach. Zo zie ik de regel dat de vrouwen moeten zwijgen. Het past prima in dat tijdsbeeld. In die patriarchale samenleving. Je ziet dat de tijdgeest verandert en dat het beeld over vrouwen is veranderd (althans: in delen van de wereld).

Het gelijk zijn in Christus, waarbij geen sprake meer is van man en vrouw, of jood en niet-jood klinkt heel anders. Niet passend in die tijdgeest, 

En voor mij inspirerend. Zou het cherry-picking kunnen zijn ? Zeker. Voor mij is het een mooi beeld en voelt het vertrouwd.

Niet als universele waarheid. Vandaar ook termen als:

 - ik ga ervanuit dat

 - in mijn optiek

Zeker, duidelijk.
Het antwoord op mijn vraag is dat  jij jezelf realiseert aan cherry-picking te hebben gedaan.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zeker, duidelijk.
Het antwoord op mijn vraag is dat  jij jezelf realiseert aan cherry-picking te hebben gedaan.

 

Nee, ik denk dat cherry-picking een optie is. Misschien doe ik dat. En misschien haal ik er wel een briljante waarheid uit. Ik weet het niet.

43 minuten geleden zei sandingisaskill:

De slavernij in de Bijbel die niet wordt afgekeurd is er eentje waarbij de dwang en discriminatie op basis van ras buiten wege blijft. Als sociale status prima geaccepteerd en nergens op aan gekeken functioneerden deze slaven met een tevreden gemoed. Daar is niks mis mee, ook vandaag de dag niet.

Is er in de bijbel ook een vorm van slavernij die wel wordt afgekeurd ?

Exodus 21:20-21:
Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft

 

Niks mis mee ? Ook tegenwoordig niet meer ?

Lijkt me niet dat je zo met een medemens omgaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid