Spring naar bijdragen

Kun je als christen of volgeling van Jezus nog wel vlees eten?


Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei sjako:

Ziel kan verschillende betekenissen hebben. Hier heeft ziel de betekenis van het leven zelf. Aangezien het leven heilig is, is bloed dat ook. Zelfs nog meer eigenlijk, want bloed heeft een zonde reinigende kracht.

Zoals ik al eerder schreef is alleen de vrije wil heilig, en deze wordt van God uit niet beperkt. Iets niet doen omdat het niet mag heeft voor God geen enkele waarde. Vandaar dat Jezus ons maar één gebod gegeven heeft waarin alles besloten ligt en de grondwet wordt vervult. Alle ge- en verboden die worden gepredikt stoten dus omver wat heilig is, de vrije wil. En degenen die menen dat ze deze ge- en verboden moeten navolgen om naar Gods wil te leven vergissen zich. God beoordeelt alleen de graad van liefde in ons hart die zich uit in de liefde voor de medemens. Dat is alles wat Hem bekoort, dat is alles wat Hij van ons verlangt; dat wij onszelf uit vrije wil omvormen tot een liefdevol mens ter ere van God de Vader die de Liefde zelf is en uit Zijn overgrote liefde alles heeft geschapen wat bestaat en in dit ook in stand houdt. De Liefde is de grondwet, er geen andere weg die naar de Vader leidt ...

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 213
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Of je wel of niet vlees mag eten, is een persoonlijke afweging die je zelf moet maken. Je eigen geweten zal samen met het Evangelie daarin leidend zijn. In de christelijke geloofstraditie is het ech

Dit is fundamentalistisch gemekker dat heel precies overeenkomt met evangelischen die beweren niet religieus te zijn. Een ingebeelde Jezus en een geidealiseerd paradijselijk verleden, generalisat

Wat voegt dit toe aan de discussie? Wat heeft het geslacht van iemand te maken met het waarheidsgehalte van wat diegene zegt? Zou ik bijvoorbeeld standaard meer gelijk hebben gehad als ik een vrouw wa

12 minuten geleden zei Mohawk:

Met de woorden "naar zijn aard" wordt de weerspannigheid bedoelt van de zielen die in de materiële vormen zijn ondergebracht

Hoe kom je daar nu weer bij. Ieder dier heeft zijn eigen lichaam en gedrag. Het zou heel goed kunnen dat uit basisdieren alle andere dieren zijn ontstaan. Bijv uit de wolf is de hond ontstaan. De aard van de hond is in principe nog steeds de wolf.

Zojuist zei Mohawk:

Zoals ik al eerder schreef is alleen de vrije wil heilig

Je kan zoveel schrijven, maar ik luister toch liever naar Gods woord en die zegt toch heel wat anders. Het is aan jou wat je ermee doet. Het is jou leven.

2 minuten geleden zei Mohawk:

De Liefde is de grondwet, er geen andere weg die naar de Vader leidt ...

Ja, maar die liefde moet je wel uiten. Door alles voor jezelf te houden uit je geen liefde. Door juist in Jezus voetsporen te lopen uit je liefde en laat je zien dat je geloofd. Satan geloofd ook, maar hij siddert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Je kan zoveel schrijven, maar ik luister toch liever naar Gods woord en die zegt toch heel wat anders. Het is aan jou wat je ermee doet. Het is jou leven.

Je luistert niet naar Gods woord. Je luistert naar de dwaling die je wordt gepredikt door leraren die niet door God zelf zijn aangewezen om te onderrichten. Je bent er zelfs trots op dat Gods woord wordt veranderd door vertalers die in hun duisternis van geest menen te weten hoe Gods woord dient te worden uitgelegd, die adviezen ombuigen in geboden en vanwege hun duisternis van geest nooit tot inzicht van de waarheid kunnen komen. Maar het siert je dat je zegt: het is aan jou wat je ermee doet, het is jouw leven. Dat toont in ieder geval nog een beetje respect voor mijn vrije wil die heilig is. Al vraag ik me af of je mij die vrijheid uit liefde laat of uit geestelijke arrogantie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mohawk:

Je luistert niet naar Gods woord.

Ik laat Gods woord maar antwoord geven. 
2 Johannes 6 

En dit betekent liefde: dat we naar zijn geboden blijven leven. Dit is het gebod dat jullie vanaf het begin hebben gehoord: dat jullie die weg moeten blijven volgen.  7 Want er zijn veel bedriegers in de wereld verschenen, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de bedrieger en de antichrist.

Dit zegt genoeg denk ik.

11 minuten geleden zei Mohawk:

Je bent er zelfs trots op dat Gods woord wordt veranderd door vertalers

Vertalen is niet woord voor woord ‘vertalen’ maar zo vertalen dat de ware betekenis naar voren komt. Verder zijn we nu uitgepraat denk ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik ga een heel eind met je mee in deze redenering. Echter, ik zoek een verklaring voor de veelheid aan denominaties. Ik ken veel mensen die ik als oprecht waarheid zoekend christen beschouw. Maar er toch zeer verschillende visies op na houden. Zelfs @thombeschouw ik als oprecht christen terwijl ik zijn visie echt niet deel.

De veelheid aan dominaties is het gevolg van de dwaling die door Gods tegenstander in de wereld is verspreid. Jezus heeft ons niet opgeroepen kerkelijke organisaties op te richten. Jezus heeft ons opgeroepen deel uit te maken van de ware kerk, die op het geloof in Zijn gebod van de liefde is gegrondvest. De ware kerk van Christus is heel iets anders dan kerkelijke organisaties die menen de wijsheid in pacht te hebben. Die in hun hoogmoed er ook niet voor terugdeinzen om de mensen een juk van geboden op te leggen die God de mens niet gegeven heeft, die hun macht willen vergroten door hun aanhang onder bedreiging van uitsluiting te dwingen deze door hen gestelde geboden na te leven. Die er ook niet voor terugdeinzen de bijbelse geschriften aan te passen, zodat de dwaling niet opgemerkt wordt door hun aanhang die zich uitsluitend voedt met deze verontreinigde leer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Mohawk:

De veelheid aan dominaties is het gevolg van de dwaling die door Gods tegenstander in de wereld is verspreid. Jezus heeft ons niet opgeroepen kerkelijke organisaties op te richten. Jezus heeft ons opgeroepen deel uit te maken van de ware kerk, die op het geloof in Zijn gebod van de liefde is gegrondvest. De ware kerk van Christus is heel iets anders dan kerkelijke organisaties die menen de wijsheid in pacht te hebben. Die in hun hoogmoed er ook niet voor terugdeinzen om de mensen een juk van geboden op te leggen die God de mens niet gegeven heeft, die hun macht willen vergroten door hun aanhang onder bedreiging van uitsluiting te dwingen deze door hen gestelde geboden na te leven. Die er ook niet voor terugdeinzen de bijbelse geschriften aan te passen, zodat de dwaling niet opgemerkt wordt door hun aanhang die zich uitsluitend voedt met deze verontreinigde leer.

Heldere woorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 29-3-2021 om 11:59 zei sjako:

Ik laat Gods woord maar antwoord geven. 
2 Johannes 6 

En dit betekent liefde: dat we naar zijn geboden blijven leven. Dit is het gebod dat jullie vanaf het begin hebben gehoord: dat jullie die weg moeten blijven volgen.  7 Want er zijn veel bedriegers in de wereld verschenen, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de bedrieger en de antichrist.

Dit zegt genoeg denk ik.

Vertalen is niet woord voor woord ‘vertalen’ maar zo vertalen dat de ware betekenis naar voren komt. Verder zijn we nu uitgepraat denk ik.

Hier wreekt zich wederom dat veel Christenen zich vastgeketend hebben aan de ritualistisch-dogmatische verering van de (onbegrepen) betekenis van het begrip "Woord".

Zij menen dat het Woord samenvalt met de onbetwistbare waarheid van de teksten die zij zelf bijeen geschreven en bijeen gesprokkeld hebben. En dan durven ze ook te beweren dat de liefde van God en die van Jezus daarmee samenvalt. Allemaal stierenschijt, zeker als je bedenkt dat al die woorden onderling vaak conflicteren.

De liefde van God en de liefde van Jezus is het beschermen en ondersteunen van de meest kwetsbaren en lijdenden in Zijn schepping en daaronder vallen ook de dieren.  Laat je ze zinloos slachten en lijden om "lekker" te kunnen eten dan heb je de boodschap van Jezus onvoldoende begrepen, in mijn ogen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei zendeling:

Hier wreekt zich wederom dat veel Christenen zich vastgeketend hebben aan de ritualistisch-dogmatische verering van de (onbegrepen) betekenis van het begrip "Woord".

Zij menen dat het Woord samenvalt met de onbetwistbare waarheid van de teksten die zij zelf bijeen geschreven en bijeen gesprokkeld hebben. En dan durven ze ook te beweren dat de liefde van God en die van Jezus daarmee samenvalt. Allemaal stierenschijt, zeker als je bedenkt dat al die woorden onderling vaak conflicteren.

De liefde van God en de liefde van Jezus is het beschermen en ondersteunen van de meest kwetsbaren en lijdenden in Zijn schepping en daaronder vallen ook de dieren.  Laat je ze zinloos slachten en lijden om "lekker" te kunnen eten dan heb je de boodschap van Jezus onvoldoende begrepen, in mijn ogen

Een goed stuk waarbij je de spijker regelmatig op de kop slaat.  Maar in de laatste zin vlieg je de bocht uit door precies dat te doen wat je anderen daarvoor kwalijk neemt: De waarheid halen uit teksten die zelf geschreven of verzameld zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-3-2021 om 12:41 zei zendeling:

Het gaat er niet om of het wel of geen gebod of verbod is, maar of het in de geest is van wat je leermeester onderwijst. Jezus onderwijst de liefde, dus geen wrede dood door halsnede of electrische stoot op het hoofd van een weerloos dier dat nauwelijks een leven heeft gehad. Jezus onderwijst ook geen opsluiting van dieren in krappe stallen met zijn periodiek massaal levend verbrande (!) dieren.

Als je dat allemaal niet kan schelen, dan ben je misschien in naam christen, maar geen volgeling van Jezus in mijn ogen.

Die leermeester hielp actief mee aan de visserij en aan dierlijke consumptie. 
Dat wil niet zeggen dat bioindustrie of als westerse vloot de zee leeg vissen voor de kust van arme landen met sleepnetten in die geest ligt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-4-2021 om 12:06 zei Olorin:

Die leermeester hielp actief mee aan de visserij en aan dierlijke consumptie. 
Dat wil niet zeggen dat bioindustrie of als westerse vloot de zee leeg vissen voor de kust van arme landen met sleepnetten in die geest ligt.

Dat is dus wel het hele verschil. Jezus at weliswaar ook gewoon vlees en vis en liet Petrus en Andreas als teken van hun zending zelfs met volle netten aan land komen. Maar dieren voor eigen gebruik doden of houden is toch iets heel anders dan ze levenslang massaal opsluiten in verschrikkelijke stallen, of ze beestachtig mishandelen in bepaalde fokkerijen, voor veel te veel en veel te goedkope dierlijke producten. En soms zelfs gewoon omdat het kan.
Met duurzame, kleinschalige en ruim opgezette boerderijen, waarin dieren in hun natuur gerespecteerd worden, kunnen we voldoende voorzien in onze onze noden. Al het andere komt puur voort uit hebzucht, gemakzucht en een totale onverschilligheid jegens de schepping. Daarvoor zijn we eigenlijk niet te verexcuseren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Robert Frans:

Met duurzame, kleinschalige en ruim opgezette boerderijen, waarin dieren in hun natuur gerespecteerd worden, kunnen we voldoende voorzien in onze onze noden. Al het andere komt puur voort uit hebzucht, gemakzucht en een totale onverschilligheid jegens de schepping. Daarvoor zijn we eigenlijk niet te verexcuseren.

Dat kan, denk ik, alleen als je daarbij besluit wereldwijd een goede gezinsplanning te doen en het aantal mensen op aarde niet verder te laten stijgen en ik verwacht eigenlijk de totale bevolking terug te brengen tot het aantal van zo rond de jaren vijftig van de vorige eeuw. En dat is iets waar volgens mij geen enkele religie actief aan mee wil werken of een realistisch beleid voor voorstaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-4-2021 om 12:06 zei Olorin:
Op 10-3-2021 om 12:41 zei zendeling:

Het gaat er niet om of het wel of geen gebod of verbod is, maar of het in de geest is van wat je leermeester onderwijst. Jezus onderwijst de liefde, dus geen wrede dood door halsnede of electrische stoot op het hoofd van een weerloos dier dat nauwelijks een leven heeft gehad. Jezus onderwijst ook geen opsluiting van dieren in krappe stallen met zijn periodiek massaal levend verbrande (!) dieren.

Als je dat allemaal niet kan schelen, dan ben je misschien in naam christen, maar geen volgeling van Jezus in mijn ogen.

Die leermeester hielp actief mee aan de visserij en aan dierlijke consumptie. 
Dat wil niet zeggen dat bioindustrie of als westerse vloot de zee leeg vissen voor de kust van arme landen met sleepnetten in die geest ligt.

Ik denk dat Jezus, als de gelegenheid daar was, ook wel een een schaap of lam onverdoofd slachtte. Dat was (EN IS!!) nog steeds voorschrift in het Jodendom. Als je dus, zoals @zendeling hier doet, schrijft "Dus geen wrede dood door halssnede" dan heb je absoluut een verkeerd idee over de manier waarop men toen met dieren omging. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Dat kan, denk ik, alleen als je daarbij besluit wereldwijd een goede gezinsplanning te doen en het aantal mensen op aarde niet verder te laten stijgen en ik verwacht eigenlijk de totale bevolking terug te brengen tot het aantal van zo rond de jaren vijftig van de vorige eeuw. En dat is iets waar volgens mij geen enkele religie actief aan mee wil werken of een realistisch beleid voor voorstaat.

Ik zou beter zeggen: vrijwel geen enkele levensbeschouwing. Het recht om in vrijheid kinderen te krijgen zit in elke cultuur diep ingebakken en waar een cultuur daarvan afwijkt, zoals China met haar eenkindsbeleid, wordt dat internationaal afgekeurd.
Mijns inziens blijft dat ook terecht, blijft dat een intrinsiek mensenrecht. Je kunt als gemeenschap echtparen aanmoedigen om verstandig te handelen inzake het aantal kinderen, maar je kunt ze mijns inziens niet zomaar verplichten wel of geen (groot) gezin te stichten, of om elk kind teveel te aborteren (zoals wederom in China).

Overigens zijn de grote gezinnen (waarschijnlijk) ontstaan al vanaf onze agrarische ontwikkeling, omdat we steeds meer mensen nodig hadden om steeds meer voedsel te produceren voor steeds meer mensen.
De veelal niet-sedentaire jagers-verzamelaars hebben juist níét zulke grote gezinnen, omdat ze simpelweg niet zoveel kinderen tegelijkertijd kunnen meedragen. Daar krijgt een vrouw gemiddeld om de 3 á 4 jaar een kind, nadat het 'vorige' kind ontspeent is, wat voor haar ook veel gezonder is.
Helaas leidde dat in sommige stammen ook tot infanticide als er een tweeling of een te ziek kind geboren werd, maar in het algemeen zorgde de leefwijze op natuurlijke wijze dus voor kleinere gezinnen.

Je ziet dan ook dat gezinnen gemiddeld kleiner worden naarmate de welvaart groeit, uitzonderingen daargelaten. Maar ook dat juist die groeiende welvaart weer voor uitputting, verwoesting en dierenleed zorgt. Zowel culturen met kleine gezinnen als culturen met grote gezinnen zijn daar dus debet aan.
Het beste kun je dus een samenleving inrichten die gebouwd is op gematigdheid tot soberheid, duurzaamheid en respect voor mens, dier en natuur, maar waar men geen grote gezinnen hoeft te stichten om de gemeenschap te kunnen onderhouden. Waar men misschien veel meer gericht is op gemeenschap en verbondenheid en niet op hebzucht en egocentrisme.
Een samenleving waar men van elkaars rechten weet, maar ook van elkaars verantwoordelijkheden. Waar men bij alles wat mogelijk is, ook zorgvuldig nadenkt over of het dan ook echt goed is om te doen. Met welzijn als uitgangspunt en niet welvaart.

Eén ding blijft echter wel overeind staan, denk ik: in een gezonde demografie heb je wel meer jongeren dan ouderen nodig. Die kun je zelf verwekken, maar door een ruimhartig immigratiebeleid ook binnenhalen. Hoewel je daarmee mogelijk ándere landen weer met de problemen van vergrijzing opscheept, want een jongere kan natuurlijk op maar één plaats tegelijk zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

Ik zou beter zeggen: vrijwel geen enkele levensbeschouwing. Het recht om in vrijheid kinderen te krijgen zit in elke cultuur diep ingebakken en waar een cultuur daarvan afwijkt, zoals China met haar eenkindsbeleid, wordt dat internationaal afgekeurd.

Net zoals een cultuur waarin een plicht om zoveel mogelijk kinderen te krijgen tegenwoordig wordt afgekeurd.

4 uur geleden zei Robert Frans:

Overigens zijn de grote gezinnen (waarschijnlijk) ontstaan al vanaf onze agrarische ontwikkeling, omdat we steeds meer mensen nodig hadden om steeds meer voedsel te produceren voor steeds meer mensen.

Dat is een verkeerde veronderstelling. Lange tijd is de bevolkingsgrootte namelijk vrij stabiel gebleven of steeg in ieder geval niet heel erg. En dat was onder andere tijdens het beging van de agrarische ontwikkeling.
Wat toen wel gebeurde is dat de gemiddelde leeftijd hoger werd, waardoor mensen langer leefden, en dus meer kinderen konden krijgen. Meer kinderen krijgen was o.a. nodig omdat er altijd wel een aantal dood ging voor het bereiken van de volwassen leeftijd.

Een belangrijke factor bij de grote gezinnen zoals die een eeuw geleden in Nederland bestonden, was de RK-kerk. Die bevorderde dit en verbood zelfs voorbehoedsmiddelen. Opmerkelijk dus, dat jij nu wél schrijft:

4 uur geleden zei Robert Frans:

maar je kunt ze mijns inziens niet zomaar verplichten wel of geen (groot) gezin te stichten

 in dat opzicht  heeft de RK-kerk dus wel een ontwikkeling in positieve zin mee gemaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Net zoals een cultuur waarin een plicht om zoveel mogelijk kinderen te krijgen tegenwoordig wordt afgekeurd.

Dat is een verkeerde veronderstelling. Lange tijd is de bevolkingsgrootte namelijk vrij stabiel gebleven of steeg in ieder geval niet heel erg. En dat was onder andere tijdens het beging van de agrarische ontwikkeling.
Wat toen wel gebeurde is dat de gemiddelde leeftijd hoger werd, waardoor mensen langer leefden, en dus meer kinderen konden krijgen. Meer kinderen krijgen was o.a. nodig omdat er altijd wel een aantal dood ging voor het bereiken van de volwassen leeftijd.

Een belangrijke factor bij de grote gezinnen zoals die een eeuw geleden in Nederland bestonden, was de RK-kerk. Die bevorderde dit en verbood zelfs voorbehoedsmiddelen. Opmerkelijk dus, dat jij nu wél schrijft:

 in dat opzicht  heeft de RK-kerk dus wel een ontwikkeling in positieve zin mee gemaakt.

De katholieke kerk roept nu vooral op tot zowel edelmoedigheid als verantwoordelijkheid in het krijgen van het aantal kinderen. Als je dus een groot gezin wil stichten, moet je er wel voor zorgdragen dat je haar ook echt goed kan onderhouden.
Het stichten van grote gezinnen is volgens mij nooit echt een plicht geweest, maar werd in bepaalde regio's wel gewoon geacht, waardoor het soms alsnog als plicht overkwam. Het hielp niet dat pastoors nieuwe stellen vroegen of er al kinderen waren, al dan niet met de beste intenties, dat natuurlijk destijds ook als dwingend ervaren kon worden.
Ook binnen veel andere christelijke kerken was het destijds vrij gewoon om grote gezinnen te stichten, alleen waren wij als aanhangers van het Ene Ware Geloof daar natuurlijk beter in... ;)

Het katholicisme blijft echter seksualiteit wel onlosmakelijk verbinden met het open staan voor vruchtbaarheid. Voor haar geen Brave New World-achtige praktijken.
Dat betekent dat ook als je aan legitieme (natuurlijke) gezinsplanning doet, je een kind dat alsnog wordt verwekt als welkome gave ontvangt, ofwel ter adoptie aanbiedt als je echt niet voor het kind kunt zorgen. Abortus bij ongewensde zwangerschappen zal dus altijd uit den boze blijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Het stichten van grote gezinnen is volgens mij nooit echt een plicht geweest, maar werd in bepaalde regio's wel gewoon geacht, waardoor het soms alsnog als plicht overkwam. Het hielp niet dat pastoors nieuwe stellen vroegen of er al kinderen waren, al dan niet met de beste intenties, dat natuurlijk destijds ook als dwingend ervaren kon worden.
Ook binnen veel andere christelijke kerken was het destijds vrij gewoon om grote gezinnen te stichten, alleen waren wij als aanhangers van het Ene Ware Geloof daar natuurlijk beter in... ;)

Leuk verwoord met een kwinkslag en een smiley, maar de praktijk was anders. Als men van plan was te trouwen moest huewelijksexamen doen bij de priester, de het echtpaar in wording uitlegde dat God het huwelijk bedoelde als opstapje naar een gezin en dat er dus kinderen moesten komen. Snel en veel. Na het huwelijk kreeg men een boekje (  Nuttige wenken en korte onderrichtingen voor gehuwden, in verschillende vormen verspreid) waarin simpelweg stond dat het verwekken van kinderen een huwelijksplicht was.
In de RK kerk werd het dus wel degelijk als plicht beschouwd, in tegenstelling tot wat jij hier boven schrijft.
Kennelijk ben je dus niet goed op de hoogte met de geschiedenis van jouw kerk, en dat zou je jezelf kunnen aantrekken. 

Korte onderrichtingen en nuttige wenken voor gehuwden boekje kerk-2 Uitg E van Wees Breda Coll Joop ten Böhmer
Op 18-4-2021 om 12:46 zei Robert Frans:

duurzame, kleinschalige en ruim opgezette boerderijen,

Gezien het voorgaande. Kun je je voorstellen dat er mensen zijn (waaronder ik) die er nogal om lachen dat de katholieke kerk de woorden duurzaamheid en kleinschaligheid gebruikt? 
 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Leuk verwoord met een kwinkslag en een smiley, maar de praktijk was anders. Als men van plan was te trouwen moest huewelijksexamen doen bij de priester, de het echtpaar in wording uitlegde dat God het huwelijk bedoelde als opstapje naar een gezin en dat er dus kinderen moesten komen. Snel en veel. Na het huwelijk kreeg men een boekje (  Nuttige wenken en korte onderrichtingen voor gehuwden, in verschillende vormen verspreid) waarin simpelweg stond dat het verwekken van kinderen een huwelijksplicht was.
In de RK kerk werd het dus wel degelijk als plicht beschouwd, in tegenstelling tot wat jij hier boven schrijft.
Kennelijk ben je dus niet goed op de hoogte met de geschiedenis van jouw kerk, en dat zou je jezelf kunnen aantrekken. 

Je sprak echter over gróte gezinnen en daar spreekt het door jou geciteerde boekje niet over. Gezinsvorming is inderdaad een belangrijk doel van het katholiek huwelijk, en in veel werelddelen van het huwelijk an sich, en soms wordt op dat doel meer de nadruk gelegd en soms weer op het ándere doel, namelijk de eenwording tussen man en vrouw.
Openstaan voor het krijgen van kinderen is inderdaad een gelofte die je aflegt, los van of je ze krijgt of niet. Maar in hoeverre het echt afgedwongen werd, verschilde ook toen volgens mij erg per regio en zelfs per pastoor. Ik weet dus niet in hoeverre de schets die jij geeft echt maatgevend was en is voor het katholieke leven toen en nu.
Ik weet wel dat er ook hier veel misstanden in waren, dat er genoeg nare verhalen over te vertellen zijn. Maar niet zelden strookten de misstanden niet per se met de katholieke leer zelf en met de geest daarvan. In bepaalde dingen was het Nederlandse katholicisme bijvoorbeeld juist veel strenger en onbuigzamer dan het katholicisme wereldwijd.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Gezien het voorgaande. Kun je je voorstellen dat er mensen zijn (waaronder ik) die er nogal om lachen dat de katholieke kerk de woorden duurzaamheid en kleinschaligheid gebruikt? 

De katholieke sociale leer kent als pijler onder meer het subsidiarisme, waarin de samenleving van onderaf wordt georganiseerd, op basis van zelfstandige gemeenschappen, met overheden als ondersteunende diensten waar gemeenschappen zichzelf niet kunnen voorzien.
Ook zet zij in op een duurzame, respectvolle omgang met de natuur; de paus heeft daar zelfs een hele encycliek over geschreven, namelijk Laudato Si. Sowieso kent zij een lange traditie van soberheid en gematigdheid.
Kleinschaligheid en duurzaamheid zijn dus wel degelijk belangrijke elementen van haar sociale en morele leer. Ze kent misschien andere oplossingen daarvoor dan jij voorstaat en zal misschien niet zo braaf de westerse tijdsgeest volgen als jij misschien zou willen, maar dat betekent niet dat ze in álles het tegenovergestelde zou zijn dan waar jij voor staat.

In plaats van te lachen om elkaars al dan niet vermeende standpunten, is het wellicht interessanter om middels dialoog zich in elkaars standpunten te verdiepen. Om na te gaan wat de ander nu écht gelooft en of vindt, kerkelijk of niet-kerkelijk, en op basis van argumenten elkaar aan het denken te zetten.
Wie weet kunnen we van elkaar leren en de goede vruchten plukken van elkaars denk- en leefwijzen. Vanuit het besef dat elke beweging, levensovertuiging of ideologie haar eigen geschiedenis vol mooie en duistere kanten kent, met regio's waar met strakke hand de bijbehorende leefwijzen werden of worden opgelegd en regio's waar dat niet het geval was of is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat zeker geen optie is, is vlees door vis vervangen. Zelfs die labels van duurzaamheid zijn ongeloofwaardig gebleken.

Mensen die bv tonijn eten, surimi etc hebben meer dode haaien op hun geweten dan 1 persoon die regelmatig haaivinnensoep eet. Bijvangst.

Ik eet af en toe een lekker stukje tonijn hoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik weet niet of de Vegan Church al in dit draadje langs kwam? Ik onmoette vandaag twee leden van die "kerk".

https://veganchurch.nl/over-vegan-church/

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-4-2021 om 00:45 zei zendeling:

Ik weet niet of de Vegan Church al in dit draadje langs kwam? Ik onmoette vandaag twee leden van die "kerk".

https://veganchurch.nl/over-vegan-church/

Van de site: Vegan Church is een platform, geen nieuw kerkgenootschap.

Dus ze noemen zich kerk,  maar zijn geen kerk.  Typisch vegan,  zaken anders voordoen dan ze zijn. 

 

modbreak Trajecto: Kom kom, niet denigrerend wezen. Het platform moest een naam hebben en het is wel gelinkt aan religie en kennelijk vond men de naam die het heeft een pakkende titel. Je citeert een zin die op de site te vinden is; die zin is toch best gewoon duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik eet af en toe een lekker stukje tonijn hoor.

Ik maakte de fout mijn vlees door vis te vervangen. Seaspiracy op Netflix kijken, waanzin het stropen op zee. Veel erger als voor ivoor. Ze lieten het sneeuwbaleffect zien als 1 vissoort zou uitsterven. Dat wekt me mee zorgen dan corona.

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Fundamenteel:
19 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik eet af en toe een lekker stukje tonijn hoor.

Ik maakte de fout mijn vlees door vis te vervangen. Seaspiracy op Netflix kijken, waanzin het stropen op zee. Veel erger als voor ivoor. Ze lieten het sneeuwbaleffect zien als 1 vissoort zou uitsterven. Dat wekt me mee zorgen dan corona.

Jij denkt alleen maar in uitersten he? 
Ik eet af en toe gewoon een lekker stukje tonijn. 
Als ik had geschreven dat ik af en toe asperges  eet dan zou je tot de conclusie zijn gekomen dat de landbouwgronden uitsterven.

En die tonijn, net als mijn biefstuk, eet ik met mijn speciaal voor mij handgemaakte laguiole mes met handvat van ivoor. 

37 minuten geleden zei Noel2:

Straks wel de vitamine B12 injectie halen, als je weinig tot geen vlees of vis eet schijn je iets tekort te komen.

Laat je niet gek maken, gewoon B12 pilletjes de drogisterij. Veel goedkoper.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Jij denkt alleen maar in uitersten he? 
Ik eet af en toe gewoon een lekker stukje tonijn. 
Als ik had geschreven dat ik af en toe asperges  eet dan zou je tot de conclusie zijn gekomen dat de landbouwgronden uitsterven.

En die tonijn, net als mijn biefstuk, eet ik met mijn speciaal voor mij handgemaakte laguiole mes met handvat van ivoor. 

Laat je niet gek maken, gewoon B12 pilletjes de drogisterij. Veel goedkoper.

Neen jij zoekt weer discussie waar we gewoon een gesprek kunnen voeren. Volgens een documentaire op Netflix doden tonijneters onrechtstreeks meer haaien dan iemand die regelmatig haaivinnensoep eet.

Dat is het :)

En als vegetariër moet je goede kwaliteitsolie en -boter benutten. Omega 3 en vitamine D zijn minstens even belangrijk. Mensen met een chronisch vitamine D tekort lopen vaker depressief en hebben een verhoogd risico om ziek te worden, eveneens kanker te krijgen. 

Olie, boter en noten vliegen er hier door :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid