Spring naar bijdragen

Mohawk

Members
 • Aantal bijdragen

  673
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Mohawk

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Mohawk

  Jezus is God

  Ik kan mij helemaal vinden in dat wat je schrijft Hetairos. Nou zegt dat op zich natuurlijk niets want wie ben ik? Maar in ieder geval drijven we volgens mij op dezelfde gedachtengolven wat 1 Johannes 4 betreft. Deze brief van Johannes gaat vooral over de noodzaak dat wij ons wezen eerst moeten omvormen tot liefde, willen we de geest uit God kunnen ontvangen, wat toch wel als voornaamste graadmeter kan worden gezien hoe het er voorstaat met de oprechtheid van ons geloof. Dus als wij ons afvragen of wij wel gered zijn door ons geloof kunnen we bij onszelf te rade gaan en ons afvragen hoe l
 2. Mohawk

  Jezus is God

  Ik begrijp wat je bedoelt en ben het daar ook mee eens maar het begrip cirkelredenering valt niet bij mij. Natuurlijk kan iedereen opdreunen dat hij of zij gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, op zichzelf zegt deze zin niets, ook de geest van de antichrist gebruikt vrome woorden. Daarom is het woordje belijdt eraan toegevoegd, wat synoniem staat aan een verklaring geven. Dus zeggen of schrijven dat je gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is is iets anders dan deze woorden belijden ofwel verklaren. Deze woorden hebben betrekking op de kern van het evangelie, de menswor
 3. Mohawk

  Jezus is God

  Dat weet je als een geest belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. De verklaring ligt in het woord belijden. Wij mensen zijn geesten, tijdelijk gehuisvest in een materieel lichaam. Als mens worden wij vanuit de geestelijke wereld beïnvloed in onze gedachten, wij zijn als het ware ontvangers. Daarom spreken of schrijven wij altijd vanuit een bepaalde geest, dit kan de geest van God zijn maar ook de geest van de antichrist. Om te weten welke geest door ons spreekt is er dus een mogelijkheid deze te beproeven. Alleen de geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is
 4. Mohawk

  Jezus is God

  De schrift biedt houvast genoeg. Het probleem is dat de verkeerde leermeesters worden aangehoord, die niet in staat zijn om waarheid te verkondigen, omdat zij niet geleid worden door de geest van God. Daarom, beproef iedere geest of zij uit God is. Alleen als zij uit God is kan zij verklaren hoe en waarom Jezus Christus in het vlees gekomen is.
 5. Mohawk

  Jezus is God

  Jij kunt ook één zijn met de Vader Hopper! Jezus heeft niet gezegd dat hij God is, wel dat wij allemaal goden zijn, gevallen weliswaar maar toch goden. Dat heeft betrekking op onze ziel, die al bestond voor onze belichaming als mens. De ziel Jezus is onze oudste broer, die tijdens zijn leven als mens volledig is opgegaan in de Vadergeest, en daarmee zijn eigen identiteit heeft opgeofferd. Daarom is Jezus Christus gelijk aan de Vader. De Vader heeft de identiteit van Jezus Christus aangenomen en zichzelf zo voor de eeuwigheid zichtbaar gemaakt aan Zijn schepselen, die de Vader niet konden zien,
 6. Mohawk

  Jezus is God

  Waarom is het zo moeilijk te begrijpen dat Jezus' ziel diende als opnamevat voor de Vader? En het de Vader was die door Jezus sprak en handelde. Het was Jezus' ziel die het uitriep aan het kruis omdat het laatste stukje door zijn eigen liefde moest worden volbracht. Nogmaals, de letter doodt! "Alleen die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God". Hier staat Jezus Christus, niet Jezus van Nazareth! Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.
 7. Mohawk

  Jezus is God

  O prima .., zo zie je maar weer hoe makkelijk woorden verkeerd begrepen kunnen worden. Er snel een eigen invulling aan geven is waar wij mensen allemaal mee behept zijn. Daarom ..., de letter doodt, de geest maakt levend.
 8. Mohawk

  Jezus is God

  Je begrijpt me verkeerd .., de aarde is de hel, en het staat inderdaad eenieder vrij om te komen en gaan.
 9. Mohawk

  Jezus is God

  Ha goed om te horen Flawless. Ik heb wat berichten van je teruggelezen en met je te doen .., welkom in de hel. De Vader sprak door Jezus deze woorden: Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken." Matteüs 10:16-17 NBG51 Deze waarschuwing geldt nog steeds! Dit forum is een mooie proeftuin
 10. Mohawk

  Jezus is God

  Klopt Flawless, de mens Jezus is gestorven, hij onderging hetzelfde lot dat alle mensen beschoren is. Zijn ziel daalde af in het dodenrijk en verkondigde ook daar het zuivere evangelie, waarop veel dode zielen gehoor gaven en als krijgsgevangen uit het dodenrijk werden weggevoerd naar het Vaderland, dat gelijk staat aan eeuwig leven. Voor het citaat uit Johannes 2:19 geldt ook; het was de Vader die sprak als Jezus iets zei en het was de Vader die zijn ziel deed herrijzen, er is geen onderscheid. Het is een probleem dat veel christenen dat niet kunnen of willen begrijpen want het ligt aan
 11. Mohawk

  Jezus is God

  Ach, er wordt nog zoveel meer onzin uitgekraamd met een verwijzing naar de bijbel als bron. Op het moment dat mensen beginnen te roepen dat iets in de bijbel staat en daaruit stukken gaan citeren is het meestal dwaling wat door hen wordt verspreid. Zoals dat wat Michael Heiser poneert, die er werkelijk geen flauw benul van heeft dat hijzelf een gevallen engel is .., net als wij allemaal .., al zijn zich maar weinig christenen daarvan bewust.
 12. Mohawk

  Jezus is God

  Je gelooft maar wat je wilt geloven. Het is kennelijk moeilijk te begrijpen dat het niet de mens Jezus was die sprak maar God de Vader ... Dat probeerde hij de mensen om hem heen toen ook duidelijk te maken maar ze begrepen hem niet, toen niet en nu niet ...
 13. Mohawk

  Jezus is God

  In Genesis 6 staat niet dat "gevallen engelen aardse vrouwen verkrachtten en de Nefilim geboren worden" er staat dat "de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen". De ziel die in de mens Jezus belichaamd was is de eerstgeboren Zoon, verwekt door de wil van Lucifer uit de kracht van God. In de mens Jezus heeft de Vader zichzelf zichtbaar gemaakt en zichzelf aan zijn naam verbonden. Na zijn leven als mens is de ziel van Jezus volledig opgegaan in de Geest van waaruit zijn ziel is voortgekomen, de Vader. Zodoende is er na zijn hemelvaart geen onderscheid meer tussen de Vader en de Zoon.
 14. Mohawk

  Heilige geest.

  Dat je twijfelt aan jezelf is logisch, net als iedereen wordt je ook door gedachten uit de duisternis bestookt. Het zou ook niet getuigen van deemoed als je in de veronderstelling zou leven het doel al bereikt te hebben wat God met jou heeft. Ieder mens blijft in gebreke als het op de graadmeter van liefde aankomt! Maar twijfel niet aan de liefde van God voor jou en de wereld, Gods liefde is onvoorwaardelijk en onbegrensd. Zie met vertrouwen je sterfdag tegemoet en geef je volledig over aan Gods liefde en aan Zijn leiding, dan zal alle twijfel en vrees verdwijnen als sneeuw voor de zon. Z
 15. Mohawk

  Heilige geest.

  Beste Leo, ieder mens heeft de geest van God in zich dus jij ook. De geest van God in jou uit zich in de eerste plaats door de stem van het geweten, zie het als een ontvanger die Gods wil aan je kenbaar maakt. Het is niet zo dat je de geest van God als mens nog moet ontvangen, omdat deze je bij de geboorte als mens al is gegeven. Dat wij als mensen zondigen doet daar niets aan af. Als wij tot geloof komen en God met hart en ziel liefhebben zal Gods geest zich meer en meer in ons uiten. Afhankelijk van de graad van liefde, die wij zelf tijdens het leven als mens uit vrije wil moeten n
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid