Spring naar bijdragen

Mohawk

Members
 • Aantal bijdragen

  865
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Mohawk

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Boek Openbaring is een mystiek boek, wat in beeldspraak beschrijft hoe de laatste fase van ± 7 jaar vóór het eindgericht zich afspeelt. Deze laatste fase zal worden ingeluid door de natuurcatastrofe als beschreven in Openbaring 8. Het is dus vreemd dat men de neiging heeft personages uit dit visioen, als de antichrist en de twee getuigen, in een tijdsbeeld te plaatsen wat niet is vooraf gegaan door de voorspelde natuurcatastrofe, een catastrofe waarbij de kosmos betrokken is. Daarom zijn alle tijdperken en personen op wie het boek Openbaring in de laatste eeuwen is geplot onwaar. Wel
 2. Een Eerste Wereldoorlog is niet niks. En die natuurcatastrofe werd vanaf 1914 steeds erger. Door verdere opkomst van de industrie werd de vervuiling steeds erger. Wat je nu ziet is dat er grote delen van de aarde letterlijk in de brand staan en dat tweederde van de wilden dieren in zee zijn verdwenen om maar wat te noemen. Oorlogen, aardbevingen etc zijn ook sterk toegenomen. De eerste wereldoorlog is toch niet beschreven in het boek Openbaring als teken dat de laatste fase begint? De natuurcatastrofe als beschreven in Openbaring 8 luidt de laatste fase in. Deze gebeurtenis, die nog
 3. Als "ze" de wil van God ter sprake brengen op een christelijk forum, maar vervolgens het initiatief bij de wil van de mensen zelf leggen, is daar volgens jou iets mis mee? Ben je van mening dat Jezus Christus weliswaar de wil van de Vader bekend heeft gemaakt maar het niet belangrijk is om er gehoor aan te geven, laat staan erover te schrijven? Dat je van de ene verbazing in de andere valt en het "zo bijzonder vindt dat ze daar de mond vol van hebben" vind je passend voor iemand die hier de ene na de andere Bijbeltekst citeert? Nee, laten we het vooral niet over de wil van God hebben, stel je
 4. Jouw visie op de "opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking" is de gedachtewereld van mijn ouders waarmee ik als kind jarenlang ben bestookt. Gelukkig heb ik mij er los van gemaakt want het is valse hoop. Omdat de mensheid uit vrije wil in slavernij van het kwaad verkeert en zich niet uit vrije wil aan het goede wil onderwerpen wat ware vrijheid brengt. Inderdaad, wat een ongelofelijke onzin kraam je uit. "God die 2,5 miljard mensen dood om zijn gelijk aan te tonen." Je hebt werkelijk geen flauw idee waar ik het over heb. De natuurcatastrofe waarbij een derde van de mens
 5. Jij zult je niet uit vrije wil onderwerpen aan Gods wil DBI, zoals velen niet, maar wel zeiken dat het zo'n omslachtig gedoe is en je afvragen waarom het allemaal nodig is, zoveel geweld en doden. Omdat de liefde ontbreekt DBI, daarom ...
 6. Precies, en dat is sinds 1914 nu precies wat er gebeurd is. Alleen de 2 getuigen worden door de meeste mensen niet herkend of erkend. Het ware geloof is hersteld. Zaken als Drieeenheid, onsterfelijke ziel, hellevuur zijn als onwaar weerlegd. Christenen zien uit naar Jezus en Zijn Messiaanse Koninkrijk. Het is bijv niet waar dat iemand direct na zijn overlijden direct naar de hemel gaat of naar een ‘hel’. Voor zover ik weet heeft er in 1914 geen natuurcatastrofe plaatsgevonden als beschreven in Openbaring 8, waarbij een derde deel van de aarde is verwoest. Ik vind het vreemd dat de l
 7. Wat het omslachtig maakt is de inbreng van het kwaad. Het zou simpel zijn als iedereen zich uit vrije wil onderwerpt aan de Liefde.
 8. Dat neemt niet weg dat daarna de geloofsstrijd in alle hevigheid losbarst. Wat inhoudt dat alle geloof in God en in het bijzonder het geloof in Jezus Christus met zéér brute maatregelen bestreden wordt. Christenen zal alles ontnomen worden wat nodig is om te leven, ze worden vogelvrij verklaart, opgejaagd, gevangen genomen, gemarteld en onthoofd. Slechts een kleine groep van 144.000 als mens belichaamde 'zielen van boven' zal het volhouden tot het eindgericht, en in een oogwenk worden weggenomen op het moment dat de aarde wordt omgevormd door vuur. Maar vóórdat dit scenario zich afspeelt
 9. Grappig dat je mij van vervangingstheologie beticht. Je kunt het ook omdraaien. Je vervangt de geestelijke betekenis van het volk Israël, wat uit twaalf stammen bestaat, door een land wat in 1948 onterecht de naam van het volk Israël heeft gekregen. (In de tijd dat Jezus er rondliep heette dit land Kanaän.) En je vervangt de twaalf stammen van Israël door de naam Joden. Het kan natuurlijk niet anders dan dwaling veroorzaken als je de betekenis van woorden vervangt door andere begrippen en dan de nieuwe betekenis gaat toepassen op Bijbelse geschriften waaronder het boek Openbaring. De
 10. "Zijn naam en de naam zijns Vaders" is één en dezelfde naam. Het zijn uiteraard volgelingen van Jezus maar de afkomst van hun ziel bepaalt uit welke stam van Israël ze komen. Het zijn zielen uit het lichtrijk die opnieuw als mens zijn belichaamd in de laatste fase van deze verlossingsperiode op aarde. "Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam."
 11. De 144.000, waarover in het boek Openbaring gesproken wordt, zijn geen Joden. Het gaat om mensen waarvan de zielen tot de 12 stammen van Israël behoren, wie dat zijn weet niemand. Het heeft niets van doen met het land dat tegenwoordig Israël wordt genoemd en de Joden die daar wonen. Dat Zijn Gemeente dan al is opgenomen is niet waar. De opname van de gemeente vindt gelijktijdig met het eindgericht plaats, waarbij alle zielen door vuur worden ontbonden die tot de aanhang van de antichrist behoren, en de Zijnen in levende lijve worden weggenomen van de aarde, die in een vuurbal veranderd, waardo
 12. Dood zijn is toch echt iets anders dan sterven, je kunt als mens leven en toch dood zijn. Je kunt ook gestorven zijn en toch leven, dat zijn geen vreemde kunstgrepen. In de bijbelse geschriften hebben 'dood' en 'leven' een andere betekenis dan in de algemene spreektaal waaraan wij gewend zijn. "Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Volg Mij en laat de doden hun doden begraven."
 13. Gestorven zijn is iets anders als de dood smaken, volgelingen van Jezus smaken de dood niet en hoeven dus ook niet opgewekt te worden uit de dood bij een herbelichaming.
 14. Je beschuldigd mij ervan Christus voor leugenaar uit te maken door de eindtijd in de toekomst voor te stellen. Ik verwijt jou niet blind te zijn en de geest niet te hebben. Hoe inhoudelijk wil je het hebben? Als je je niet voor kunt stellen dat de zielen van Jezus volgelingen, zijn 12 discipelen, zich opnieuw als mens belichamen in de eindtijd valt er niet veel uit te leggen. Dat heeft natuurlijk niets met hun lichamen van doen die allang ontbonden zijn. Het is niet bijzonder dat er zielen, die al eerder als mens hebben geleefd, en in de tijd van Jezus op aarde tot zijn volgelingen behoorden,
 15. Als je over een collectieve hoop op de komst van Christus spreekt over een periode van 2000 jaar heb je gelijk maar zo is spreuken 13:12 niet bedoelt. Deze tekst gaat over de hoop om rijk te worden en ander aards gewin. Door de eindtijd als "allang geweest" voor te stellen maak je van Christus een leugenaar. Of wil je beweren dat alles zich zo al heeft afgespeeld als is geprofeteerd, dus ook de wereldwijde natuurcatastrofe die is voorspeld zich al heeft afgespeeld, en de voorspelde geloofsstrijd ook. Sterker nog, dan is Christus dus al teruggekeerd en leven we in een 1000 jarig vreder
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid