Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  207
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Religie
  in de Heer
 • Interesse
  o.a. historische tantrisch-mystieke Jezus https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/
 1. Nee hoor, dat is helemaal niet onmogelijk, de uitleg die hier staat is een redelijke benadering van wat die oorspronkelijke betekenis kan zijn geweest: https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/ Het is juist de latere theologische visie van de evangelieschrijvers die is gaan afwijken van deze feitelijke leer van Jesjoea. Eigenlijk hadden de vroege christenen zich aan de feiten moeten houden, maar ze zijn daar om allerlei redenen van afgeweken en hebben (uit nood?) een syncretisch menggeloof gevormd. Ze waren simpele zielen net zoals jij en ze gebruikten de kaders waar ze al mee bekend waren om een eenvoudiger bouwwerk neer te zetten dan Jesjoea had gemaakt. Het werd "eenvoudiger" in de zin van toegankelijker voor eenvoudige zielen (vooral via ritualisering en exoterischer maken), maar ideologisch-technisch werd het juist complexer, een doolhof van syncretische ideeen die op allerlei vernunftige manieren aan elkaar geknoopt zijn om een geloofwaardig geheel te doen lijken (alleen pikken de meeste mensen dat inmiddels niet meer en worden geloofsverlaters). Als simpele zielen het allemaal niet meer kunnen vatten vervallen ze tot minder sympathieke reacties zoals spot (zelfs spotten met de naam van de Heer), sarcasme en drogredenen bedenken om te pogen de ander in discrediet te brengen, een heel nare kant van dit forum (van dit moment). Een eerlijke open discussie heb ik op dit deel van het forum nooit gezien, vooral dankzij bepaalde mensen die niet veel meer kunnen dan gif spuiten naar alles wat ze niet aanstaat.
 2. Dat klopt, maar de meesten geloven nog wel dat de kern van die Paulus brieven echt geschreven werd door een "apostel" uit de eerste eeuw. De Radicale School (vooral Nederlandse) theologen uit de negentiende eeuw geloofden dat al niet meer omdat daar geen bewijzen voor te vinden zijn. https://depts.drew.edu/jhc/detering.html
 3. Met het christendom lijkt me dat ook vrij saai ja, want je hebt feitelijk niet veel meer dan dat (de leringen van Jesjoea kennen christenen nauwelijks in hun oorspronkelijke betekenis en echte feiten zijn niet bekend). Plagiaat is het natuurlijk van nu uit gezien wel, maar dit zijn andere tijden, we willen alles feitelijk en origineel hebben, zo zag men het toen helemaal niet. Wat dat betreft hebben de oude religies het zwaar.
 4. De huidige wetenschappelijke consensus is niet dat de mens "uit een aap gekropen is", maar dat de mens of Homo behoort tot de tribus of geslachtengroep Homini net zoals de chimpanseeën en de bonobo's en de uitgestorven Australopitecina. Als moderne mens, Homo sapiens, behoren we tot het genus Homo, waar ook onze uitgestorven voorouders toe behoorden zoals de Homo erectus en de Homo habilis. https://en.wikipedia.org/wiki/Hominini https://en.wikipedia.org/wiki/Homo Was Homo habilis of Homo naledi nu aap of mens? Dat hangt helemaal af van je definitie van mens. Persoonlijk beschouw ik iemand pas echt als een mens als die in staat is tot het doen van introspectieve beoefening (afgezien van verstandelijk gehandicapten). Dat is dus een spirituele definitie, die zich niets aantrekt van anatomie. Zo bezien zijn we pas relatief heel kort ons dierlijke verleden aan het ontgroeien. Maar de wetenschappelijke consensus kijkt vooral naar anatomische kenmerken om in te delen. Kun je wezens die voeten en heupen hebben als moderne mensen maar toch een brein hebben als een bonobo toch al mens noemen?. Dat moet je helemaal zelf weten, maar de wetenschap deelt soorten taxonomisch in volgens de laatste kennis en opvattingen.
 5. Dat is een heel mooie verwoording om zo het woord 'plagiaat' te kunnen omzeilen. Al vind ik dat woord plagiaat hier misplaatst omdat het al duizenden jaren lang een menselijke traditie is om elkaars mythes al of niet in aangepaste vorm te hergebruiken. Dat is geen bewust negatieve daad van die mensen geweest. Maar ook mét de kennis dat alles of het meeste mythisch is kun je nog heel devoot geloven en praktiseren. Ik kies er zelf voor om zonder mythes te leven, maar dat moet je anderen niet op willen leggen.
 6. Laat ik het dan anders stellen. Q-lite is net zo goed een hypothese als dat de brieven van Paulus werkelijk door een historische Paulus werden geschreven in de eerste eeuw. Dat laatste is ook "slechts" een hypothese omdat er immers geen bewijs voor is, maar veel mensen nemen dit aan als feit, net zoals de historische Jezus, die is feitelijk ook niet meer dan een hypothese (of zo je wilt, een 'geloof').
 7. Maar dus nog altijd zeer behoorlijk veel minder variatie dan bij die Nederlandse of Engelse vertalingen. Wikipedia legt uit: https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Testamentum_Graece The Novum Testamentum Graece apparatus summarizes the evidence (from manuscripts and versions) for, and sometimes against, a selection of the most important variants for the study of the text of the New Testament. While eschewing completeness (in the range of variants and in the citation of witnesses), this edition does provide informed readers with a basis by which they can judge for themselves which readings more accurately reflect the originals. Ik kocht mijn exemplaar jaren terug alweer tweedehands bij de Slegte in de Kalverstraat voor 12 piek.
 8. Er zal best variatie zijn, maar in elk geval een stuk minder dan de variaties tussen al die uiteenlopende bijbelvertalingen. Bij het griekse origineel kun je dan per woord nog bekijken welke mogelijke betekenissen zo'n Grieks woord kan hebben gehad. Voor mijn eigen verstaan van de grondtekst heb ik daar ook weer niet zo heel veel aan, omdat ik de betekenis van een heel gezegde zoek en die kan verdraaid zijn geraakt doordat de vertaler uit het Aramees de tekst verkeerd interpreteerde of de mogelijkheden tot interpretatie teveel inperkte door zijn keuze voor bepaalde Griekse woorden. Maar hoe dichterbij, hoe beter. Ik had een tijdlang een Grieks NT van Nestle-Aland in huis, daar kon je allerlei varianten van de tekst erbij zien als noten.
 9. Het lijkt me handiger als deze discussie verwijderd wordt uit dit topic richting een ander topic. Als ik zou stoppen met dit forum, is het omdat ik de sfeer niet progressief genoeg vind. Mijn passie voor Jesjoea en hoe ik die kan omzetten in mijn dagelijks handelen kan ik hier onvoldoende kwijt. Maar vooralsnog zie ik nog (kleine) lichtpuntjes.
 10. Als het onderwerp niet interessant is, reageer er dan niet in ajb, het verveelt enkel om steeds negatief geblaat te moeten lezen (gelukkig kent dit forum een negeermogelijkheid). Ik weet niet of het slechts een "hypothese" is, voor mij niet in ieder geval. Ik ervaar dit als reëler dan bijvoorbeeld de mythes die je in de rest van het NT kunt lezen. Het spreekt rechtsstreeks tot mijn diepste verstaan van waar spiritualiteit om zou moeten draaien en dat doen apocalyptische fantasien of beloftes van heil door geloof bij mij niet. En dat nog wel rechtstreeks vanuit het hol van de leeuw (grapje), het nieuwe testament bijeen geschreven door het destijds alles verketterende christendom. Ieder zijn manier van denken en geloof natuurlijk, maar déze Jesjoea staat wél met beide benen op de grond en spreekt mensen uit álle tradities in de wereld aan. Dat maakt dit ook zo bevrijdend, alles erin klopt!
 11. Dat is wat jij er zo graag in wilt lezen. Maar geloof me, als Q-lite niet door en door doortrokken zou zijn geweest van de tantrisch-mystieke benaderingswijze, dan was ik ook dáár heel stellig over geweest (namelijk dat je bij die Jezus helemaal niets te zoeken had). Ook als ik Burton Mack gelijk had moeten geven over zijn cynische Jezus, had ik mijn belangstelling voor Jezus snel verloren. Je gebruikt hier dus een stropop, als ik me niet vergis en je verheugt je daarover. Nee, je kunt heel duidelijk nalezen, gezegde voor gezegde, waaróm de gezegden van Jesjoea tantrisch-mystiek van aard zijn en als je werkelijk een deuk daarin wilt slaan, dan zul je gezegde voor gezegde duidelijk moeten maken waarom die betekenisgevingen niet zouden deugen. Jesjoea is niet slechts de icoon aan het kruis die sommige christenen graag van hem maken, maar een uitermate sterke persoonlijkheid met een krachtige eigentijdse spirituele ideologie die ook niet-christenen aanspreekt.
 12. Dat is tenminste een eerlijk antwoord. Ik denk het zelf wel ongeveer te weten inmiddels en die ontdekking over de hervonden Jesjoea vult mij met veel blijdschap. Zijn leringen zijn hervonden!
 13. Q begon waarschijnlijk in het Aramees. De meesten op dit forum zijn niet zo goed in het Grieks kunnen lezen. Het is waar dat er getwijfeld wordt over bepaalde gezegden en de omvang van Q. De gereconstrueerde teksten zijn wel degelijk (zo goed als mogelijk) van filters ontdaan, namelijk de filters die de schrijvers van Mattheus en Lucas toepasten. Maar daarmee heb je nog niet zomaar de precieze omvang van de oorspronkelijke tekst te pakken, dat is een veel lastiger karwij omdat je immers niet zomaar in het hoofd van Jezus/Jesjoea zelf kunt kruipen. Er zal niet binnen afzienbare tijd een methode gevonden waar iedereen juichend achter zal kunnen staan. Dat heeft met dat laatste te maken. Om de Q-tekst in preciezere vorm en omvang terug te krijgen, zul je al bij voorbaat diepgaand inzicht moeten hebben in de ideologie die Jesjoea onderwees en die heb je, zelfs met de precieze oorpronkelijke tekst voor je neus niet door een academische studie en al helemaal niet door bijbelkennis. Burton Mack dacht er de leringen van een cynische filosoof in te zien op grond van zijn kennis van en inzicht in die filosofie. Ik zie er een tantrisch-mystieke filosofie in op grond van de kennis van en inzicht in die stroming. Maar ik ga daar niemand van overtuigen die die filosofie niet al door en door kent en de tekst als zodanig weet te herkennen. Áls je het eenmaal ziet is het overduidelijk, maar dat gaat niet zómaar (Jezus zegt dat ook zelf in de tekst). In mijn ogen kan het geen fictie zijn, daarvoor is de tekst te samenhangend en te zeer doordrongen van deze filosofie met zijn specifieke praktisch-spirituele onderwijs. Voor christenen met hun specifieke manier van denken is het sowieso een paar bruggen te ver. Maar het is wel hún Jezus, daarom kom ik er ook op dit forum mee aanzetten, ook al weet ik dat ze hier nooit een tantrisch-mystieke (ook trouwens geen cynisch-filosofische) Jezus gaan aanvaarden. Gewoon ter kennisgeving kom ik ermee aanzetten, dat er ook op die manieren naar hun Jezus gekeken wordt. Piet Strootman had gelijk dat de schrijver van de authentieke delen van de Paulus-brieven een mystieke of gnostische kijk op Jezus verkondigde. Maar niemand kon die teksten zo lezen hier en dus bleef hij ondanks zijn gelijk als een roepende in de Credible woestijn. Ik denk dat die Piet inmiddels al overleden is omdat hij destijds al behoorlijk oud was en hij er de man niet naar was om ineens op te houden met zijn enthousiaste en vasthoudende verkondiging. Het steeds maar weer roepen dat er "geen onderbouwing" zou zijn maakt op mij geen enkele indruk. Het internet staat vol met allerlei onderbouwingen voor Q of Q-lite. Het heeft geen enkele zin om die onderbouwingen hier te gaan herkauwen, daar leent een forum als dit zich sowieso niet voor en ik kan mijn tijd wel beter besteden.
 14. Ik zou v.w.b. het Nieuwe Testament helemaal niets kopen, maar liever online te rade gaan, dan zit je lekker dicht op de grondtekst: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm
 15. Al zie ik deze weledelgeleerde leden van het Westar Institute allerminst als de opperste maat der dingen op het gebied van de historische Jesjoea.