Spring naar bijdragen

Kun je als christen of volgeling van Jezus nog wel vlees eten?


Aanbevolen berichten

36 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Opmerkelijk. Hij geeft er Jehova getuigen behoorlijk van langs en noemt degenen die onder hun invloed staan slachtoffers. Wat hij daarna schrijft is voornamelijk cherry picking, zichzelf tegenspreken en  stukken uit de bijbel weg laten. 

Maar in dit stuk moet hij toegeven dat bloed eten niet voor Christenen is. Hij zal natuurlijk niet toegeven dat bloedtransfusie verkeerd is. Wil er maar mee aangeven dat veel Christenen heel goed weten dat het niet mag, maar ze doen het wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 210
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Of je wel of niet vlees mag eten, is een persoonlijke afweging die je zelf moet maken. Je eigen geweten zal samen met het Evangelie daarin leidend zijn. In de christelijke geloofstraditie is het ech

Dit is fundamentalistisch gemekker dat heel precies overeenkomt met evangelischen die beweren niet religieus te zijn. Een ingebeelde Jezus en een geidealiseerd paradijselijk verleden, generalisat

Wat voegt dit toe aan de discussie? Wat heeft het geslacht van iemand te maken met het waarheidsgehalte van wat diegene zegt? Zou ik bijvoorbeeld standaard meer gelijk hebben gehad als ik een vrouw wa

6 minuten geleden zei sjako:

Maar in dit stuk niet. Integendeel.

Wel in context blijven benaderen. Hij schrijft meer over deze kwestie:

https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3517

https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=230

https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3519

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Of je wel of niet vlees mag eten, is een persoonlijke afweging die je zelf moet maken. Je eigen geweten zal samen met het Evangelie daarin leidend zijn.
In de christelijke geloofstraditie is het echter gewoonte om op vastendagen of dagen van onthouding geen vlees te eten en soms ook geen zuivel. Zo wordt in veel katholieke regio's bijvoorbeeld op vrijdag geen vlees gegeten (doch meestal wel vis) en ook veel kloosters eten (grotendeels) vegetarisch.
Ook binnen de protestantse traditie staat men steeds meer open voor het houden van vastendagen of het zich beperken in wat men wel of niet eet.

Het is echter wel goed om als je vlees eet, eerst even na te gaan hoe het vlees op je bord terecht gekomen is. Het houden en slachten van dieren is op zich niet verkeerd, maar de wijze waarop wij ze in megastallen houden is natuurlijk te verschrikkelijk voor woorden en doet geen enkel recht aan het rentmeesterschap over de schepping waartoe God ons opdraagt.
Deze bio-industrie kan dan ook alleen ontstaan doordat mensen elke dag vlees willen eten zonder er een fatsoenlijke prijs voor te willen betalen. Terwijl je, zoals hier al gezegd is, absoluut niet elke dag vlees nodig hebt.
Met een paar keer in de week eerlijk, biologisch vlees eten of een goede vleesvervanger kom je net zo goed aan je voedingsstoffen, ben je ook niet duurder uit en eet je zelfs vlees van betere kwaliteit.
Ook onze vroege voorouders aten niet elke dag vlees; vlees is tot enkele decennia geleden eigenlijk altijd wel een luxeproduct geweest, voor speciale gelegenheden. De bio-industrie is dan ook een relatief zeer recent fenomeen, net zoals overigens de massa-productie van allerlei voorheen luxe-artikelen.

Het is mijns inziens ons dus wel geboden om respectvol met veedieren om te gaan, zowel tijdens het houden als het slachten. Het zijn niet zomaar productie-eenheden, maar door God geschapen wezens met unieke karakters, eigenschappen en dezelfde wil om te leven die wij ook hebben.
Waarbij ik persoonlijk de jacht nog als de meest legitieme, eerlijke manier zie om aan vlees te komen, daar de dieren dan gewoon in de vrije natuur hebben kunnen leven en een kogel meestal een stuk sneller en pijnlozer te werk gaat dan een dierlijke vijand.
Het is dan ook goed voor te stellen dat steeds meer mensen het eten van vlees (uit de bio-industrie) of het gebruik dierlijke producten in het algemeen beperken tot stoppen, uit afschuw van hoe dieren meestal door ons behandeld worden en de impact die de vleesproductie op het milieu heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Maar in dit stuk moet hij toegeven dat bloed eten niet voor Christenen is. Hij zal natuurlijk niet toegeven dat bloedtransfusie verkeerd is. Wil er maar mee aangeven dat veel Christenen heel goed weten dat het niet mag, maar ze doen het wel.

Hij moet helemaal niets.
Hij zoekt argumenten om zijn standpunt daarin te onderbouwen.
Een aantal van die argumenten zijn net zo draagkrachtig als drijfzand.
Neem nou bv zijn eerste:

Citaat

Het verbod om bloed te gebruiken is dus gegeven op een moment, dat er nog
geen enkel bijbels bericht is over afgodendienst, heidense offercultus of
heidense opvattingen. Nu bewijst het ontbreken van een dergelijk bijbels
bericht op zichzelf nog niet, dat er in de dagen van Noach – dus ook reeds
voor de zondvloed – geen afgoderij plaats vond, of heidendom bestond.

Dat schrijft hij, terwijl het hoofdstuk 6 waarin Noach's verhaal staat, begint met de opmerking dat in die dagen de mensendochters sliepen met godenzonen... Meerdere goden dus, en meerdere zonen. En dan beweren dat er geen enkel bijbels bericht is over afgoden en heidense opvattingen, kom op zeg! 
Verder gaat hij volledig voorbij aan de vraag waarom Noach volgens dat verhaal een ark moest bouwen. Dat was omdat de mensen slecht waren, net als alles wat ze deden.
Er staat verder niet bij wat dat slechte dan precies inhield, maar het is nogal raar van Fijnvandraat om dan bovenstaande op papier te zetten. Ik bedoel, heel Genesis daarvoor is 5 hoofdstukken, hooguit 3 A4-tjes. Erg ingewikkeld is dat niet hoor.

Zijn tweede punt:

Citaat

2. Het aan Noach gegeven voorschrift, wijst ook in niets naar een dergelijke
offercultus of een dergelijk heidens gebruik heen. Het is dus ook niet
gegeven met het oog op afgoderij of heidense ideeën die later zouden
ontstaan.

Klopt dus niet. hoofdstuk 6 over Noach, begint niet voor niets met het verhaal van de mensendochters en godenzonen, en dat God daar zo zijn bedenkingen over had.

Fijnvandraat gaat verder met zijn 3e punt:

Citaat

3. In ieder geval was er op het moment dat het gebod gegeven werd van
heidendom geen sprake, want de aarde werd op dat ogenblik slechts bewoond
door Noach en zijn kinderen.

Dit punt is domweg in tegenstelling met zijn redenatie onder 1, waarin hij met name zegt "en dus ook voor de zondvloed". Welne, voor de zondvloed was de aarde niet 'slechts bewoond door Noach'.

Kortom, na de 3 eerste punten is wel duidelijk dat de argumentatie van Fijnvandraat van geen kanten klopt. Ik ga daarom de rest van zijn punten niet behandelen, dat zou tijdsverpilling zijn.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:
16 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Jullie visie is niet de algemeen geldende binnen het Christendom.

Geef me dan eens 1 reden waarom bloed eten wel zou mogen.

Omdat God niemand (nog) onder de wet plaatst. Als je dat zelf wel doet, is dat geheel voor eigen verantwoording; dat kun je een ander nooit opleggen.

16 uur geleden zei sjako:

Bloed vertegenwoordigd het leven en is heilig.

Het bloed heeft dus een symbolische betekenis, maar is in zichzelf nooit heilig. Overigens staat het je vrij, dat zelf wel te geloven. 

16 uur geleden zei sjako:

Bloed van dieren kon zelfs zonden ‘wegwassen’.

Het wegwassen van zonden met concreet bloed is onmogelijk. Ook hier geldt de symboliek. Men beeldde met de handeling uit, dat men de geestelijke strekking van de offering begreep. Het offer had zelfs geen enkele waarde als dit inzicht ontbrak. Overigens gold dit voor alleen Israël onder het oude verbond. Voor heidenen geldt dit nog altijd niet. Als een heiden de wet wenst na te volgen, legt hij zichzelf een last op; niet God.

16 uur geleden zei sjako:

Daarom wordt in Handelingen het nogmaals benadrukt. Het je onthouden van ‘het verstikte’ oftewel vlees waar nog het bloed inzit lijkt me in deze context toch wel heel erg duidelijk.

De opmerking van Jacobus betrof vlees wat bedoeld was voor de (heidense) offerdiensten. Het ging hier niet om vlees of bloed in het algemeen:

  • Hand. 15:19-20 (HSV) Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.

Ik merk dat ook jij wat moeilijkheden hebt met de context, Sjako.

16 uur geleden zei sjako:

Het is ook niet exclusief ‘onze’ visie. 

Nee, dat geloof ik ook niet. Maar mijn argumenten zijn hetzelfde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei sjako:

De Bijbel lijkt me duidelijk toch? Het staat in het NT, en ja ook in het OT. Maar ja, je hebt duidelijk problemen met autoriteit. 

Zoals Hopper ook al opmerkte, dit soort ad hominems passen een moderator toch niet? Maar laat ik deze dan beantwoorden op jouw manier.  Je bent duidelijk zo geobsedeerd met “autoriteit” dat je getuigt van een minderwaardigheidscomplex. Anders zou je die heftige manifestaties van macht niet nodig hebben.

bewerkt door Christos00f
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Omdat God niemand (nog) onder de wet plaatst. Als je dat zelf wel doet, is dat geheel voor eigen verantwoording; dat kun je een ander nooit opleggen.

Maar waarom staat het dan nog wel genoemd in Handelingen? Dit is een universeel gebod, voor iedereen geldig. Geen bloed, geen verstikt vlees. Het wordt gelijkgesteld met hoererij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Even afgezien over de reden waarom het in de christelijke bijbel wordt afgeraden of verboden, het is het bloeddeel in vlees dat het allersnelste tot ontbinding overgaat en dus net zoals drugs, paddestoelen en uien een negatieve of schadelijke uitwerking heeft op de zuiverheid van je geest.

Daarom ook eten bijvoorbeeld veel hindoes nog wel vlees van kip of vis waar het bloed snel uit is weggelekt en niet het vlees van grotere dieren waar het bloed nog in aanwezig is.

Belangrijker dan de uitwerking op je eigen geest (de tempel waarin je God eert en dient) lijkt mij echter de invloed op de opwarming van de aarde, de vernietiging van ecoystemen en biodiversiteit en het op grove wijze eindigen van het bewustzijn van hogere dieren en de mishandelingen die eraan vooraf gaan.

Bij vis of kip is het beslag op grondstoffen, water en klimaat kleiner dan bij vleessoorten van grotere dieren, maar nog wel groter dan het beslag door peulvruchten en andere plantaardige eiwitrijke voedingsmiddelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Het bloed heeft dus een symbolische betekenis, maar is in zichzelf nooit heilig. Overigens staat het je vrij, dat zelf wel te geloven. 

Genesis 9:4 Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten

Leveticus 3:17 Dit is een blijvend voorschrift voor al jullie generaties, waar jullie ook wonen: jullie mogen nooit vet of bloed eten.”’

Leviticus 7:26 Waar je ook woont, je mag geen bloed eten, niet van vogels en niet van andere dieren.  27 Iedereen die bloed eet, moet uit zijn volk worden verwijderd

Bloed werd gebruikt bij bijv een schuldoffer (Leviticus 6)

Wie bloed at werd verbannen. Bloed mocht alleen gebruikt worden bij offering.

Wij hoeven niet meer te offeren omdat Jezus zijn bloedoffer eens en voor altijd heeft gebracht. Maar daarom is bloed nog steeds heilig. 

 

3 uur geleden zei Christos00f:

Zoals Hopper ook al opmerkte, dit soort ad hominems passen een moderator toch niet

Ik zeg dat als deelnemer. Als ik iets als moderator zeg dan is dat in een blauw of rood vak.

3 uur geleden zei Christos00f:

Anders zou je die heftige manifestaties van macht niet nodig hebben.

Macht interesseert mij niets. Als er niemand hier modereert wordt het een rommeltje. Hier hebben we bepaalde regels en daar moet je je aan houden. En ja, de moderator zit achter de knoppen. Maar als het niet bevalt ga je toch naar een forum waar het wel mag? Dan is dit voor jou niet het juiste forum. Dit is een vrij orthodox forum waarop niet alles gezegd mag worden. 

3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

De opmerking van Jacobus betrof vlees wat bedoeld was voor de (heidense) offerdiensten. Het ging hier niet om vlees of bloed in het algemeen:

  • Hand. 15:19-20 (HSV) Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.

Dit staat er niet. De dingen die door afgoden besmet zijn is een apart punt. Wat daarna komt staat niet achter een dubbele punt of zo.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei sjako:

Ik zeg dat als deelnemer. Als ik iets als moderator zeg dan is dat in een blauw of rood vak.

Dus we hebben hier een moderator die zich als deelnemer bezondigt aan ad hominems en die als moderator maling heeft aan de regels van het kader van zijn eigen subforum. Apart. En dan beweren niets met macht te hebben. Zonderling.

39 minuten geleden zei zendeling:

Even afgezien over de reden waarom het in de christelijke bijbel wordt afgeraden of verboden, het is het bloeddeel in vlees dat het allersnelste tot ontbinding overgaat en dus net zoals drugs, paddestoelen en uien een negatieve of schadelijke uitwerking heeft op de zuiverheid van je geest.

 

“Je” geest? Van wie dan?  Geest is onstoffelijk en kan door niets stoffelijks worden verontreinigd. Ook niet door bloed dus. Bloed is stoffelijk. Materie.

bewerkt door Christos00f
Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Omdat God niemand (nog) onder de wet plaatst. Als je dat zelf wel doet, is dat geheel voor eigen verantwoording; dat kun je een ander nooit opleggen.

Maar waarom staat het dan nog wel genoemd in Handelingen? Dit is een universeel gebod, voor iedereen geldig. Geen bloed, geen verstikt vlees. Het wordt gelijkgesteld met hoererij.

Het staat in Handelingen vermeld, omdat Jacobus het niet tegen jou heeft, maar tegen Paulus en Barnabas die met een probleem naar Jeruzalem waren gekomen. Ze wilden de apostelen voorleggen, dat er heidenen tot bekering kwamen en hoe ze daarmee om moesten gaan. Die heidenen kenden allemaal hun eigen tempelriten en offerpraktijken. 

Ik neem aan dat jij die niet kent en dus gelden deze woorden van Jacobus niet voor jou. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Het bloed heeft dus een symbolische betekenis, maar is in zichzelf nooit heilig. Overigens staat het je vrij, dat zelf wel te geloven. 

Genesis 9:4 Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten

Leveticus 3:17 Dit is een blijvend voorschrift voor al jullie generaties, waar jullie ook wonen: jullie mogen nooit vet of bloed eten.”’

Leviticus 7:26 Waar je ook woont, je mag geen bloed eten, niet van vogels en niet van andere dieren.  27 Iedereen die bloed eet, moet uit zijn volk worden verwijderd

Bloed werd gebruikt bij bijv een schuldoffer (Leviticus 6)

Wie bloed at werd verbannen. Bloed mocht alleen gebruikt worden bij offering.

Wij hoeven niet meer te offeren omdat Jezus zijn bloedoffer eens en voor altijd heeft gebracht. Maar daarom is bloed nog steeds heilig. 

Zit Jacobus er dan naast met wat hij in Handelingen adviseert aan de heidenen? Weten jullie het beter dan hij?

Als jij je als nieuwtestamentisch gelovige wilt beroepen op een wet die alleen voor Israël gold, dan raad ik je aan om dan uit die wet niets te vergeten, want dat wordt dan gegarandeerd tegen jou gebruikt. En als je gaat strepen wat je niet aanstaat, wat is dan het verschil tussen jou en Hopper? En als je selectief uitkiest wat je wel bevalt, hoe kunnen we jou dan als Bijbels gelovige nog serieus nemen?

Besef je wel in welk wespennest je jezelf begeeft met deze inconsequenties, Sjako

49 minuten geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Jurriën Sr.:

De opmerking van Jacobus betrof vlees wat bedoeld was voor de (heidense) offerdiensten. Het ging hier niet om vlees of bloed in het algemeen:

  • Hand. 15:19-20 (HSV) Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.

Dit staat er niet. De dingen die door afgoden besmet zijn is een apart punt. Wat daarna komt staat niet achter een dubbele punt of zo.

Hiermee begeef je je volkomen op glad ijs, Als je nu zelfs al jullie naar de leer van de Jehovah's aangepaste vertaling gaat gebruiken om je punt te maken? Ik vraag me dan in alle ernst af of je als moderator hier op dit 'vrij orthodoxe forum' nog wel bruikbaar bent. Als je niet oppast graaf je straks je eigen graf. In het Grieks kent men geen punten, punt-komma's e.d. Zelfs geen hoofdletters.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Christos00f:

“Je” geest? Van wie dan?  Geest is onstoffelijk en kan door niets stoffelijks worden verontreinigd. Ook niet door bloed dus. Bloed is stoffelijk. Materie.

In spirituele zin is geest onstoffelijk, maar in het dagelijkse leven, waar we het hier over hebben, is de werking, het gebruik van onze geest afhankelijk van de toestand van onze hersenen.

Het lukt mij niet om mijn meditatielessen te doen als ik een glas wijn heb gedronken en ook na een maaltijd met vlees, uien of champignons is het veel lastiger om tot de ideatie te komen waarbij ik het beste kan mediteren. 

Dus theoretische new age praatjes mogen dan op sommige mensen indruk maken, in de praktijk heb je er weinig tot niets aan. De geest is in principe vrij of onafhankelijk van materie, maar de weg daar naartoe bij onze beoefening dus is dat niet.

Overigens bestaan er wel tantrische tradities onder streng toezicht van een goeroe waarbij je wel worstelt richting God met vlees, sex, wijn, drugs erbij, maar dat is voor een gemiddelde persoon met een rol in de "normale" samenleving geen optie.

bewerkt door zendeling
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei zendeling:

In spirituele zin is geest onstoffelijk, maar in het dagelijkse leven, waar we het hier over hebben, is de werking, het gebruik van onze geest afhankelijk van de toestand van onze hersenen.

Het lukt mij niet om mijn meditatielessen te doen als ik een glas wijn heb gedronken en ook na een maaltijd met vlees, uien of champignons is het veel lastiger om tot de ideatie te komen waarbij ik het beste kan mediteren. 

Dus theoretische new age praatjes mogen dan op sommige mensen indruk maken, in de praktijk heb je er weinig tot niets aan. De geest is in principe vrij of onafhankelijk van materie, maar de weg daar naartoe bij onze beoefening dus is dat niet.

 

Dit geldt voor jou, op dit moment. Het is niet de waarheid voor ieder mens. Vandaar dat ik zei, maak er geen dogma van, want dan ben je opnieuw bezig met exoterische religie ervan maken. Het elfde twaalfde dertiende enzovoort gebod erbij verzinnen.  Je in de zin van “men” hebt geen meditatielessen nodig. Niets is op ieder moment aanwezig. Gewaarzijn is. Altijd. 

bewerkt door Christos00f
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Christos00f:

Dus we hebben hier een moderator die zich als deelnemer bezondigt aan ad hominems en die als moderator maling heeft aan de regels van het kader van zijn eigen subforum. Apart. En dan beweren niets met macht te hebben. Zonderling.

Misschien moet je je ip adres ook maar eens uitleggen.

2 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Zit Jacobus er dan naast met wat hij in Handelingen adviseert aan de heidenen? Weten jullie het beter dan hij?

De BasisBijbel zegt het als volgt: ‘Daarom vind ik dat we het de niet-Joodse mensen die in God gaan geloven niet moeilijk moeten maken. We zullen hun schrijven dat ze de volgende dingen niet mogen doen: ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is, ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, ze mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen, en ze mogen geen bloed eten of drinken.’
‭‭HANDELINGEN‬ ‭15:19-20‬ ‭BB‬‬
https://www.bible.com/1276/act.15.19-20.bb

2 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Als jij je als nieuwtestamentisch gelovige wilt beroepen op een wet die alleen voor Israël gold, dan raad ik je aan om dan uit die wet niets te vergeten, want dat wordt dan gegarandeerd tegen jou gebruikt. En als je gaat strepen wat je niet aanstaat, wat is dan het verschil tussen jou en Hopper? En als je selectief uitkiest wat je wel bevalt, hoe kunnen we jou dan als Bijbels gelovige nog serieus nemen?

Sinds wanneer is Handelingen een onderdeel van het OT? Er staat heel duidelijk dat je je moet onthouden van bloed en van het verstikte. Logisch als je de belangrijkheid van bloed beschouwd in het OT. Net zoals hoererij ook niet mag in het NT. Dat wordt in hetzelfde rijtje genoemd.

2 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Als je nu zelfs al jullie naar de leer van de Jehovah's aangepaste vertaling gaat gebruiken om je punt te maken?

Hij is duidelijker, niet anders. Ik denk dat je het wel ziet, maar niet wil toegeven. Anders zou je niet zo reageren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Christos00f:

Dit geldt voor jou, op dit moment. Het is niet de waarheid voor ieder mens. Vandaar dat ik zei, maak er geen dogma van, want dan ben je opnieuw bezig met exoterische religie ervan maken. Het elfde twaalfde dertiende enzovoort gebod erbij verzinnen.  Je in de zin van “men” hebt geen meditatielessen nodig. Niets is op ieder moment aanwezig. Gewaarzijn is. Altijd. 

Ik moet je hier toch echt teleurstellen, alle mensen hebben ongeveer dezelfde lichaamsbouw, dezelfde cellen en dezelfde organen en reageren ongeveer hetzelfde op de lichte vergifitigingen die optreden bij drugs, alcohol, vleesconsumptie, uien etc.. Dogmatiek heeft hier dus helemaal niets mee te maken. Misschien ben jij het wel die met new age stokpaardjes strooit zonder dat je weet waar je het over hebt? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Als je nu zelfs al jullie naar de leer van de Jehovah's aangepaste vertaling gaat gebruiken om je punt te maken?

Hij is duidelijker, niet anders. Ik denk dat je het wel ziet, maar niet wil toegeven. Anders zou je niet zo reageren.

Ik had inderdaad mijn reactie niet moeten koppelen aan jouw moderatorschap. Excuses daarvoor.

Maar je argumentatie met betrekking tot het nuttigen van bloed is in feite niet meer dat een mening. Een mening, die ik niet deel. En daar ben ik altijd eerlijk in (ook wanneer ik het bij nader inzien wél met je eens zou zijn). Ik ben niet kinderachtig, wat dat betreft.

De context maakt in alle vertalingen duidelijk waarmee de opmerking van Jacobus over het bloed in verband staat. Maar, Sjako, jullie visie is voor mij OK. Voor mij geldt die echter niet. Niet dat ik dagelijks bloedworst eet, maar een biefstukje gaat er zo nu en dan wel in. Vroeger was ik echter dol op bloedworst met wat appelmoes (een ander ook, las ik)

58 minuten geleden zei sjako:

Sinds wanneer is Handelingen een onderdeel van het OT?

Je verdedigde jouw stelling met een hoop citaten uit het OT, vandaar. Daarom maakte ik die opmerking. Wat ik er mee wilde aangeven is, dat een beroep op het OT met betrekking tot een nieuwtestamentische praktijk geen goed argument oplevert. Vooral als het een onderdeel van de wet betreft. Voor jou misschien wel, maar voor mij niet. Vandaar mijn opmerking over de wet.

Waar het mij echter ten diepste om gaat, is dat jullie visie voor de meesten hier op het forum niet meer is dan een variant op het thema. En hoeveel jullie werkelijk met zogenoemde orthodoxe gelovigen gemeen hebben valt nog te bezien. Wat niet wegneemt dat we tóch wel met elkaar kunnen praten. Daarnaast: God ziet het hart aan. En dat is voor ons allen een hele geruststelling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Je verdedigde jouw stelling met een hoop citaten uit het OT, vandaar.

Het OT kan je niet los zien van het NT. Je mag alles eten, zoals varkensvlees, mossels etc. Of het verstandig is is vers twee. Spijswetten waren er niet voor niets. Zo is het ook met bloed. Maar door in Handelingen deze wet te herhalen geldt het ook voor Christenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-12-2020 om 23:08 zei zendeling:

Gegeven dat Jezus ons voorleefde zelfs onze vijand nog lief te hebben en gegeven onze opdracht God's schepping in liefde te dienen, ligt het niet voor de hand dat wij levende dieren met rust moeten laten of zelfs moeten helpen, in plaats van hun leven op wrede wijze te beeindigen al naar gelang het ons uitkomt?

Op mijn zeventiende begon ik in God te geloven en drie jaar later stopte ik met vlees eten omdat ik het niet meer kon verenigen met mijn manier van geloven.

Hoe zit dat met jou, heb jij er ook wel eens over nagedacht of de klimaatellende-dreiging en het massale dierenleed en de enorme uitstervingsgolf niet een schreeuw zijn om te stoppen met vlees eten? Of denk je anders wel eens na over je grotere kans op kanker of hart- en vaatziekten mogelijk leidend tot een vroegere dood?

De bijbel kent voorschriften tussen wat rein en onrein is. Uit onderzoek blijkt dat reine diersoorten goed voor ons zijn en de andere niet. Verder roept het op tot matigheid. Dat blijkt ook, dat een mens niet elke dag vlees hoeft te eten, omdat dit overdaad zou zijn en dus schadelijk. Diervriendelijke omgang is zeer wenselijk. Geen onnodige dierenleed. Maar ook de joden en de christenen in de bijbel aten wel vlees. Zie de verhalen ook over de vermenigvuldigen van  brood en vis door Jezus voor vele mensen.  Via blijkt trouwens nog wel het gezondste te zijn.

Een mensenlichaam heeft een beperkte hoeveelheid vlees nodig. Hoe biologischer, hoe gezonder.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook politiek begint het nu door te dringen dat vlees eten immoreel is net als tabak roken en je baby een plastic fopspeen of plastic melkfles in de mond duwen (plastic micro-deeltjes):

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/een-hoger-prijskaartje-aan-een-kippepoot-of-sudderlap-hoe-nederland-steeds-dichter-bij-een-heffing-op-vlees-komt~b70be18a/

Lacto-vegetariers en veganisten worden gemiddeld een stuk ouder dan vleeseters, waaruit blijkt dat het nergens voor nodig is om vlees, vis, eieren of zuivel te eten. Het is meer een questie van gewenning en gehechtheid. Als Jezus nu geleefd had, was hij zeker en vast vegetarier geweest en had het al zijn volgelingen aanbevolen.

bewerkt door zendeling
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-12-2020 om 23:08 zei zendeling:

Hoe zit dat met jou, heb jij er ook wel eens over nagedacht of de klimaatellende-dreiging en het massale dierenleed en de enorme uitstervingsgolf niet een schreeuw zijn om te stoppen met vlees eten? Of denk je anders wel eens na over je grotere kans op kanker of hart- en vaatziekten mogelijk leidend tot een vroegere dood?

Vlees of vis eten kan, en is opzich niet verkeerd, wat al die ellende veroorzaakt is de overconsumptie van vlees. Beperk het eten tot éénmaal in de week dat zal al een hoop goed doen en ellende voorkomen.

Kortom geen andere afgoden voor God je kan van je buik ook een afgod maken zeer velen hebben den buik als afgod, die ellende komt voort uit de wetteloosheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Esther Ouwehand zojuist op Twitter:

"Al die vleesreclames voor Kerst zeg hee. ‘t Hele land in mineur omdat corona ons weghoudt bij onze geliefden, en dan proberen de marketingmachines van Jumbo en AH (& co) ons te verleiden de volgende pandemie op te bakken. Gezellig!"

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid