Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  577
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Desid

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

523 profielweergaven
 1. Inderdaad @Flash Gordon. Een wetenschappelijke benadering start vanaf wat we wel weten, en probeert met kleine stapjes logisch redenering verder te komen. Dus wordt er gestart met Q = Mt=Lc # Mc. Als we op basis van analyse aannemen dat Mt => Lc en Lc => Mt niet waarschijnlijk is, blijft over Q => Mt en Q => Lc. Dan is Q het bronmateriaal waarvan zowel Matteüs als Lucas gebruik heeft gemaakt. Als je dan het Q-materiaal op een rijtje zet, blijkt dat er een zekere mate van compositie in zit, en een samenhangende theologie. Daarom kun je van de hypothetische Q-bron spreken, die gezien de inhoud afkomstig moet zijn van predikers die de boodschap van Jezus aan Israël brachten, maar daar inmiddels weinig succes mee hadden. Wellicht is de Griekse Q in Jeruzalem samengesteld, omdat daar een tweetalige gemeenschap was, zodat Aramese teksten in Grieks konden worden omgezet. Iets van de spanningen tussen 'christenen' en andere Joden blijkt uit de executie van Jakobus de broer van Jezus in 62 n.Chr.
 2. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk: "Je kunt mijn mening alleen delen als je begint het met mij eens te zijn, en onderbouwen doe ik niet want jullie accepteren het toch niet." Er is dus geen gesprek mogelijk.
 3. Dat wil ik best doen, alleen in een ander topic.
 4. Dat zeggen creationisten ook altijd over biologen. Nee hoor je moet de geschriften van bepaalde Duitse theologen maar eens lezen; daar lusten de honden geen brood van. De gnostici waren niet de eerste Jezusmythici. Dat klopt. Niet alles is wetenschap. Dat kun je o.a. zien aan peer review. Ik zie het probleem niet. Misschien nog een keer een cursus wetenschapsfilosofie volgen? Nee hoor, je hebt er gewoon niets van begrepen. Dat is een contradictio in terminis. We weten dat het een historisch persoon is, maar we weten er niks van?!?!? Dat kan niet. Nee zo werkt dit niet. Ik wil het je wel uitleggen hoor. Gelukkig hebben we historische methoden waardoor we echt wel meer aannemelijk kunnen maken.
 5. Sorry, maar wat jij plompverloren als stelling poneert (de evangelisten zijn ooggetuigenverslagen) is geen onomstreden visie in het vakgebied, eufemistisch gezegd. Dus wat je zegt klopt niet. Je moet toevoegen: mijns inziens/volgens de wetenschappers die ik volg. Bij bijbelwetenschap moet je natuurlijk alle wetenschappers die aan een instituut werken waar ze geen academische vrijheid hebben, niet meetellen. Dus wetenschappers aan de GKv-Unie in Kampen (TUK) bijvoorbeeld. Als de hoogleraar NT opeens gaat zeggen dat Jezus waarschijnlijk niet in Betlehem is geboren, krijgt hij meteen allerlei procedures aan z'n broek. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit soort wetenschappers niet soms zinnige bijdragen kunnen leveren, maar mijn regel is nee, tenzij. Als je dit soort mensen niet meetelt, ontstaat er een tamelijk helder beeld: haast geen bijbelwetenschapper zal zeggen dat de evangeliën ooggetuigenverslagen zijn. Ze zullen je ook een beetje raar aankijken, omdat 'ooggetuigenverslagen' eigenlijk alleen in apologetische kringen van belang is en geschiedkundig veel minder. Ik acht het ook niet uitgesloten of zelfs een goede mogelijkheid dat Petrus de/een bron is achter Marcus, maar als Marcus het opschrijft is het geen ooggetuigenverslag meer. Als ik de verhalen van m'n oma over de oorlog opschrijf die ze me jaren geleden verteld heeft, is mijn verslag geen ooggetuigenverslag, en is bovendien wat ik herinnerde van wat m'n oma zich herinnerde niet automatisch waar. Natuurlijk kan Johannes op een of andere manier de bron zijn achter het vierde evangelie, maar dat maakt dat evangelie nog niet tot ooggetuigenverslag. Vele geleerden denken inderdaad dat een zekere Lucas de auteur van Lucas-Handelingen is. Maar schiet je weinig mee op. Waar wél nagenoeg volledige consensus over is, is dat in de evangeliën herinneringen zijn bewaard waarvan het daadwerkelijke historische optreden van Jezus de uiteindelijke oorsprong is. Maar dat is iets anders dan ooggetuigenverslagen. Nee, het probleem is dat ze vanwege dat motief de historische methode niet consequent toepassen.
 6. Dat is een vergelijking die niet opgaat. Darwin was een groot wetenschapper. De auteur van het boek waar jij naar verwijst was een fantast. En de mensen die daar tegenwoordig instemmend over schrijven, zijn allemaal amateurs. In de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw had je een groep mensen die naar aanleiding van nieuwe gegevens over andere religies allerlei verbanden met het christendom ging leggen. Uit gebrekkige informatie trok men doorgaans hele grote conclusies, en wat de bronnen niet zeiden werd ingevuld vanuit een bepaalde filosofie. De wetenschappers onder deze groep hield dat nog wel binnen bepaalde perken, maar mensen die niet door enige academische mores beperkt werden, konden hun fantasie de vrije loop laten. Tegenwoordig kunnen we daar niet anders dan meewarig om glimlachten, tenzij je het kritisch besef van een pinda hebt natuurlijk. Die mensen hebben weinig anders gedaan dan het overpennen van die 19e-eeuwse rommel. Je ziet toch wel dat zelfs iemand als Richard Carrier kritiek heeft op dit soort '''onderzoek'''? Dat zegt veel. Het is waarschijnlijker dat jij niet goed kunt lezen.
 7. Nee, de overgrote meerderheid van de deskundigen is het daar niet mee eens. Omdat ze doorgaans gebaseerd zijn op onderzoek dat vanuit een vooringenomen apologetisch christelijk standpunt gedaan zijn, waarin de conclusies vast staan. Goede redeneringen komen daar natuurlijk wel in voor, zo lang het de eigen positie niet schaadt. Maar de wetenschappelijke methoden worden niet consequent toegepast.
 8. Nee het is een belachelijke bron omdat het broddelwerk uit de 19e eeuw is. Dat is zo'n beetje hetzelfde als dat je een boekje over erfelijkheidsleer uit de 19e eeuw aan zou raden aan een DNA-deskundige. Ze zijn minder van waarheid gespeend dan jouw links. Jazeker, ik lees zijn weblog trouw en geef hem soms zelfs advies. Wat hij schrijft, klopt in veel gevallen uitstekend. ok.
 9. Typisch dat je zo'n belachelijke bron aandraagt. Rommel. (Net zoals de bronnen die student hierboven aandraagt, hoewel daar ook dingen instaan die kloppen.) Wat een onzin, je kletst uit je nek.
 10. Je suggereert steeds dat Q-theologen aan jouw kant staan. Dat is een leugen. Ongetwijfeld zul je gebruik hebben gemaakt van de studies van nieuwtestamentici, maar voor de specifieke visie die jij volgt heb je tot tot nu toe alleen naar de nieuwtestamenticus Burton Mack verwezen. En als ik het goed heb, volg je die ook niet voor 100%. Het specifieke punt waar ik bezwaar tegen maak, is dat je generaliserend van Q-theologen spreekt, terwijl je in feite alleen voor kleine onderdelen van jouw visie steun kunt vinden bij Q-theologen. Die woorden van mij waren gericht op een heel ander punt. Ik ben perfect op de hoogte van de variëteit van het Q-onderzoek. Jij suggereert echter met je Q-theologen dat dat niet zo is. Als je dat niet zo bedoelt, spreek dan niet zo generaliserend. Het feit dat je geen wetenschapper bent betekent niet dat je geen kritiek kunt krijgen. Of bedoel je dat jouw visie slechts propaganda is en dat je dus niet in staat bent het te onderbouwen? Want daar lijkt het wel op namelijk. In feite is er dus geen enkele nieuwtestamenticus waar je je voor jouw totale visie op kunt beroepen. Je plakt wat ideeën aan elkaar, gooit er wat eigen fantasie tegenaan, en hoppa, de absolute waarheid is geboren. Je hoeft mij niets uit te leggen over drogredenen. Mijn punt is dat jij suggereert dat iets wetenschappelijk verantwoord is omdat Q-theologen het ook zeggen. Daarop wijs ik erop dat die opvattingen een zeer kleine minderheid zijn. Daarmee zijn ze niet per se fout, uiteraard. Het punt is dat jij niet de wetenschap moet claimen wanneer je slechts met één teen op wetenschappelijke bevindingen steunt. Het is wel zo dat in de geesteswetenschap is het zo dat wetenschappers aan de lopende band ideeën en theorieën de wereld ingooien. Het feit dat er één wetenschapper is die iets beweert over een uitgebreid onderzocht onderwerp, zegt dus erg weinig als deze geen steun krijgt in het vakgebied. Kortom, ik zeg niet dat een minderheidsargument minder waar is, maar dat je eerlijk moet aangeven dat jouw visie een extreem minderheidsstandpunt vertegenwoordigd (voor zover ik weet ben je de enige vertegenwoordiger van jouw visie). Q is niet echt controversieel: de grootste groep nt-ici neemt aan dat Q heeft bestaan. Meerdere Q-redacties is wel controversieel en wordt maar door een paar nt-ici voorgestaan. Het is begrijpelijk dat dit een minderheidsstandpunt is, omdat er methodische problemen zitten aan het reconstrueren van een geschiedenis van een hypothetisch document. De tantrische Q die zendeling hier voorstaat, heeft in zijn totaal geen enkele steun in het vakgebied, voor zover ik weet. Dat eerste is dus onjuist, zoals ik hierboven heb uitgelegd. Ik wist niet dat Abraham zich al bezighield met orthodoxie, haha. Ten slotte, hierboven zijn door mij en anderen vele argumenten gegeven waar je helemaal niet op bent ingegaan. Je kunt ons daarom niet verwijten dat wij 'op onredelijke gronden' jouw visie verwerpen. Zolang jij die argumenten niet weerlegt en ons overtuigt op basis van argumenten, hebben wij daar het volste recht toe.
 11. Volgens mij ben jij degene die het steeds over Q-theologen heeft. Ik verschuil mij ook niet achter wetenschappelijke literatuur. Ik vind de meest gangbare wetenschappelijke positie wel een goed uitgangspunt voor discussie. Anders blijft iedereen zijn eigen opvattinkjes en definitietjes hanteren. Dat is in elk geval het standpunt van een zeer kleine minderheid. Zou je aan kunnen geven welke nieuwtestamentici deze theorie aanhangen precies zoals jij deze aanhangt? Volgens mij is door mij en anderen hierboven al vele keren uitgelegd waarom er wetenschappelijke problemen zijn met jouw voorstelling van zaken. Daar ga je steeds niet op in. Precies zoals ik voorspeld had dat je dit ging zeggen. Wat je nu doet is dat je een veel ingewikkelder verklaring hebt dan de meest gebruikelijke verklaring. Dat is niet wetenschappelijk. Wat ik een leugen noem is dat "de Q-theologen die de 2-bronnentheorie ondersteunen de apocalyptische woorden als secundair beschouwen". Dat is niet waar, want verreweg de meest gangbare positie onder deze nieuwtestamentici is dat Q een literaire eenheid is, waarin je lastig redactionele lagen kunt herkennen behalve een 'eindredactie'. Argument by linking is niet toegestaan.
 12. Aha, en de beleving van een paar gekkies met een anti-kerk-complex is historisch bewijs?
 13. Q-lite interesseert mij niet, omdat het een hersenspinsel van jou is. Onder Q versta ik Mt = Lc # Mc. Dat is het uitgangspunt van de meeste wetenschappers. En dan kom je teksten als deze tegen: Q 3:7-9: "7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’" Dit is zo apocalyptisch als je maar krijgen kunt. De verdere insinuatie laat ik voor jouw rekening. Jammer dat je je gelijk wilt halen door op de persoon te spelen in plaats van in te gaan op inhoudelijke argumenten die hierboven al vele malen genoemd zijn. Lachwekkend dat je mij een religieuze manier van denken aanwrijft. Dat is een leugen. Er zijn een paar nieuwtestamentici die twee of drie fasen van Q onderscheiden. De meesten doen dat, op zeer goede gronden, niet, behalve dat zij doorgaans een onderscheid maken tussen Q-traditie en Q-redactie (net zoals bij bijv Marcus). Ik heb voor mijn antwoord de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd. Wat jij hier doet is een black box creëren waar je je eigen fantasie op kan projecteren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wat een denigrerende visie op vrouwen.
 14. Bij de Katharen spreken we over de vroege middeleeuwen. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Een snelle zoektocht leert inderdaad dat bij de Katharen vrouwen een grotere rol hadden dan in de katholieke kerk. Voor de oudheid is dit lastiger te bepalen. Er is geen bewijs dat in gnosis-kringen in de oudheid vrouwen actief waren als leider of schrijver. In de diverse mythes spelen vrouwen en vrouwelijke beeldspraak een zeer diverse rol. Bij het evangelie van Thomas stelt Jezus de vrouw aan de man gelijk als ze mannelijk wordt, dat wil zeggen afziet van seks en kinderen baren. Iets vergelijkbaars vinden we bij Clemens van Alexandrië. En denk ook aan de Handelingen van Paulus en Tekla, waar de laatste apostel wordt. Al met al blijkt er voor de oudheid niet veel verschil te zitten tussen gnosis-groepen en de katholieke kerk.