Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  603
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Desid

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

624 profielweergaven
 1. Natuurlijk mag iedereen bij Genesis 3:14-15 denken wat-ie wil, maar als je dit wilt delen of niet louter je eigen hersenspinsels achterna wilt lopen is het handig bepaalde regels te volgen. De eerste regel is dat je precies kijkt wat er staat. De tweede regel is dat je er niets bijhaalt waarvoor je geen goede argumenten hebt. De lezer is in vers 14-15 inderdaad met zijn aandacht bij de slang. Maar wordt het slangachtige in de lezer aangesproken? Ik zie daar geen enkel aanknopingspunt voor. Dat een dier onnuttig is als het geen vee of wild (zoog)dier is, staat er niet. Dat de slang op de buik kruipt, is letterlijk bedoeld, en hier geduid als een vernederende positie. Maar dat heeft niets met mensen te maken. Dat het stof dat de slang eet kennis o.i.d. zou zijn is pure fantasie. Het is gewoon letterlijk het stof der aarde. Artikel 15: we zeggen meestal vers 15. Het gaat daar over de relatie tussen mensen en slangen. Mensen en slangen vallen elkaar aan als ze elkaar tegenkomen. Dat is letterlijk bedoeld. De vloek van de slang verklaart dus waarom de slang zonder poten over de grond en waar niet al kruipt, en waarom mensen en slangen geen vrienden zijn.
 2. Nee deze lezing van Genesis 3 komt niet overeen met die van mij. Als dit in jouw kerk gebeurt, vraag ik mij af wat voor opleiding de voorganger gehad heeft.
 3. Ik ben het helemaal eens met de nuanceringen, alleen slaat dat bij sommigen door naar tamelijk onverholen apologetiek. Al moet ik zeggen dat de laatste reactie van Kaasjeskruid op mij mij wel op een andere manier naar de tekst deed kijken. Blijft echter staan, dat zware tuchtiging van een slaaf de gewoonste zaak van de wereld was, en dat een slaaf een eigendom was.
 4. Tja, dus enerzijds krijgt een eigenaar geen straf als die een slaaf zó mishandelt dat hij niet direct, maar wel een paar dagen later sterft. Anderzijds moet een slaaf worden vrijgelaten als hij een tand uitgeslagen krijgt. Tja... Maar het verschil is natuurlijk dat in het tweede geval sprake is van een blijvend letsel. Daar staat niet dat mishandeling helemaal afgekeurd wordt. Dus dit is geen uitweg.
 5. Volgens mij zit hem de crux in het niet willen toegeven dat de Bijbel óók moreel dubieuze dingen zegt, zoals: 1. Een mens kan het eigendom van een ander mens zijn. 2. Als je een slaaf mishandelt is het niet erg als-ie niet dood gaat. Hieruit blijkt zonneklaar dat de Bijbel niet in alle opzichten een moraal verkondigt die 'van boven' komt; en daar hebben veel christenen natuurlijk moeite mee. Interessant is een vergelijking tussen het oudste deel van de Thora, Ex. 21-24, met bijv Deuteronomium, of je een bepaalde humanisering ziet. Volgens mij wel. En dat is dan ook het veel interessantere verhaal: als je nagaat van hoe vanaf het oude Israël tot in de vroege kerk over slavernij werd gesproken, zie je duidelijk een trend van humanisering. Een andere vraag is of je het de schrijvers van deze teksten kwalijk moet nemen dat ze niet beter wisten. Dat lijkt me niet, maar dat geldt alleen als je niet denkt dat ze direct ingefluisterd werden door de h. Geest.
 6. Nou ten eerste behoort de persoon Jezus tot het domein van de geschiedenis en gaan historici er zich dus mee bemoeien, of je dat nu leuk vindt of niet. Ten tweede kan een geestelijke Jezus niet zonder een Jezus die daadwerkelijk zijn boodschap heeft waargemaakt, tenzij je tevreden bent met spiritueel gewauwel en gezweef natuurlijk. Ten derde is onderzoek naar de historische Jezus ook voor de gelovige van belang, want zie de tweede reden én je leert zo meer lagen en nuance te zien.
 7. Als Jezus werkelijk mens geweest is, dan valt er historisch onderzoek naar hem te doen. Dat is toch zo klaar als een klontje?
 8. Voor volhardende domheid heb ik geen respect. Ik weet niet precies waarop je doelt. Wel is het een feit dat Paulus een ander werkterrein had dan Petrus en de rest, en dat dit tot uiting kwam in de houding t.o.v. besnijdenis en de wet. Ook is het een feit dat bijv de brief van Jakobus zich verzet tegen op zijn minst een Paulus-achtig standpunt. Paulus zou vermoedelijk niet met deze brief eens zijn geweest.
 9. Dit is louter propaganda van @zendeling , zoals bekend gaat hij niet in discussie. Dit topic was beter geweest als hij een onderbouwd argument van Detering had genoemd. Maar vermoedelijk is hij daar intellectueel niet toe in staat. Ik kijk daar even, en je gelooft je ogen niet hoe dom sommige mensen zijn. Zoals in dit topic https://freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=17117 Ene Tiberius Claudius citeert een samenzweringswebsite dat een nieuwsbericht verkracht. Zonder enig kritisch besef. Alleen ene Waarom? heeft door hoe de wereld in elkaar zit (hoewel hij dan ook de NGB citeert als was dat dé visie van de kerk). De anderen springen op de samenzweringstrein. Dan komt er een reactie van Dat beloof ik (ik neem aan @Dat beloof ik), waarbij ik echt hardop heb zitten lachen. De stupiditeit. Hij heeft kennelijk nog nooit een wetenschappelijk boek ingezien op het gebied van de letteren, en heeft kennelijk niet de hersencapaciteit te snappen wat er staat. "Waarom?" legt dat dan best goed uit, maar daar wordt verder niet op gereageerd.
 10. Dat komt omdat je in een waan leeft dat alleen jouw visie rationeel is. In feite ben je net zo dogmatisch als de karikatuur waartegen je je afzet.
 11. Nee hoor, dat gaat prima samen.
 12. Dit is uiteraard een laffe uitvlucht. Je komt hier vol vuur discussies binnen om jouw geloof uit te dragen. Daarbij ga je de discussie aan door wetenschappelijk onderbouwde visies af te serveren en je eigen visie die zich (deels) binnen hetzelfde taalveld begeeft (je hebt het immers over Q en bronnenkritiek) te promoten. Jouw geloof veronderstelt dus wetenschap. Maar vervolgens laat je je daar niet op aanspreken en worden wij geacht jouw visie te slikken als een gereformeerde dogmatiek. En ga je huilerig doen als je gevraagd wordt naar een onderbouwing. Dat alles komt op mij over als een uiterst zwak verhaal.
 13. Volgens mij zegt DBI slechts dat de redenering "ik sluit me bij x aan" volstrekt nietszeggend is als je daarbij geen argumenten geeft. Niet omdat ze over Hermann Detering en zo horen hoor. Wel leren ze waarom dat soort visies (en ook inderdaad de ouderwets-traditioneel-christelijke) wetenschappelijk niet houdbaar zijn. Dit soort flauwiteiten heb ik al eerder weerlegd, geloof ik. De wetenschappelijke consensus (of althans een meerderheidsopvatting) in het vakgebied Nieuwe Testament is gebaseerd op de mening van de meerderheid die de wetenschappelijke methode volgen. Dat betekent niet noodzakelijk, zoals ik ook al zei, dat deze opvatting juist is. Maar het laat wel zien hoe de stukken bij aanvang van de discussie op het schaakbord staan. En dan gaat het niet aan theorieën die duidelijk tegen vrijwel alle belangrijke verworven kennis van een vakgebied ingaan, te presenteren alsof het feiten zijn. Dat mag je bij je eigen sekte doen, niet in een rationele discussie. Volgens mij moet jij je eigen visie verdedigen. Ik weiger mij daarin niet te verdiepen, maar ik weiger de argumenten voor jouw visie voor jou op te zoeken. Verder weiger ik inderdaad in te gaan op websites van de zoveelste amateur die het beter denkt te weten. Er is een stortvloed aan wetenschappelijke literatuur; laten we ons daar alsjeblieft aan houden. Ik presenteer het ook niet als een waarheid, maar als een methodologische beslissing. Het is een ijzeren wet dat je zo min mogelijk hypotheses moet hebben ter verklaring van gegevens. Daaruit volgt, dat als Lc Mt kende, Q overbodig is. Tenzij je duidelijke argumenten kunt aanvoeren waarom we toch een hypothetische Q-achtige bron nodig hebben.
 14. Dat is jouw stelling. Hiermee ga je in tegen de wetenschappelijke consensus. Dat is geen bewijs, maar wel een indicatie. Methodologisch kom je weer aanzetten met aanname op aanname op aanname. Je zegt alleen dat er andere argumenten zijn, maar daar heb ik geen boodschap aan als je ze niet noemt. De site die je vervolgens noemt is van een amateur. Blijft dus gewoon staan dat Q niet nodig is als je aanneemt dat Lc Mt kende.
 15. @Willempie Ik zou niet zo snel zeggen dat Paulus precies hetzelfde zegt als andere auteurs. Niettemin, bovenstaande opmerking van zenderling openbaart weer chaotisch denken. Als in de brieven van Paulus Q niet gebruikt wordt, heeft dat er gewoon mee te maken dat brieven een heel ander genre met een heel andere functie zijn. Dat is voldoende verklaring. Ook "terugkeer naar mystiek" is onzin. Paulus heeft ook mystieke elementen, maar de overkoepelende boodschap is apocalyptisch. Daarnaast is een opmerking als dat Q mogelijk al niet meer in omloop was hilarisch, omdat je je dan afvraagt hoe Mt en Lc aan Q kwamen.