Spring naar bijdragen

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  2329
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over Desid

Recente profielbezoeken

2291 profielweergaven
 1. Ja dan kan ik ook wel op een papiertje schrijven 'Dit is Gods woord' en dan zeg ik tegen jou: wie ben jij om dat in twijfel te trekken? En 'door zijn woord is alles gemaakt' betekent dat God sprak en het was er. Dat heeft niets te maken met de Bijbel. Dat is dus een buiten-bijbels gegeven, want in de Bijbel zelf staat niet dat het NT tot de Schrift behoort. Oftewel, je smokkelt iets de Bijbel in dat er niet staat. Als je niet katholiek bent, ben je protestant. Nou nee, want er staat dat Timoteüs de Schrift moet gebruiken in zijn onderwijs. Op dat moment was dat nie
 2. Het woord heeft in het Grieks vooral met het werken met hout te maken. Daarnaast kan het woord een algemenere betekenis hebben. Het lijkt me daarom in elk geval onjuist het opeens te gaan interpreteren als een metselaar. Daarvoor ontbreekt elke aanwijzing. Het betekent timmerman of iets algemener ambachtsman die allerlei dingen kan maken en bouwen. Welke betekenis de juiste is, is gissen, en daarom is de vertaling 'timmerman' prima.
 3. Dat is geen redelijke opvatting. Het is een cirkelredenering. De Bijbel is waar want de Bijbel is waar. Ten tweede is volgens jou 2 Timoteüs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften. Ten derde is dit argument een voorbeeld van protestants fundamentalisme. Vanuit katholiek oogpunt is er altijd Schrift én traditie geweest.
 4. HSV diverse vertaalcommissie? Dat waren allemaal reformatorische mensen hoor.
 5. Dan doe je alsof een bijbelvertaling het product is van één vertaler. Dat is soms wel zo, maar de meest gebruikelijke en aanvaarde vertalingen in Nederland zijn ontstaan in vertaalteams. Om tot een zo objectief mogelijk vertaling te komen is het van belang dat een vertaalteam divers is samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden. Zo wordt voorkomen dat één eigen overtuigen de overhand krijgt.
 6. Jawel. Jawel, en prostatis is een mecenas, stichter of beschermvrouwe. Daarvoor moet je rijk zijn. De steun die zij verleende was waarschijnlijk politiek, sociaal en financieel. In 2 Kor. 11:13-15, 23 zijn apostelen van Christus identiek aan diakonoi van Christus. In 2 Kor. 8:23 gaat het over apostelen van/namens bepaalde gemeenten in Macedonië in het kader van de collecte voor Jeruzalem, Hieruit blijkt dat Paulus dezelfde mensen (zoals hemzelf) kon aanduiden met - apostel/afgezant van Christus - diakonos/agent/gemachtigde van Christus En mensen die een
 7. Desid

  Woordenstrijd

  Wat raar dat je een nieuw topic opent over een lopende discussie in een ander topic. Daar ga ik nog reageren. Er was in Korinte trouwens helemaal geen ruzie over woorden.
 8. Jawel hoor, maar in mijn optiek komt inspiratie door de h. Geest niet in mindering op menselijke factoren. De h. Geest werkt doorheen de menselijke factoren, zowel aan de schrijfkant als aan de leeskant. De ware kinderen van God accepteren de zeggingskracht van de Bijbel, de traditie, het geloof en de rede.
 9. Ja, dat is een hele normale situatie in een boekverzameling van allerlei geschriften. En veel christenen hebben daar helemaal geen moeite mee, sterker nog, dat vinden ze belangrijk.
 10. Ten eerste is de schrijver van 1 Johannes iemand anders dan Paulus. Het is dus heel goed mogelijk dat ze een andere visie hebben of van mening verschillen. Ten tweede is het niet aan te raden een losse tekst uit een groter geheel te halen. 1 Johannes is een best wel gesloten tekst, met een heel eigen stijl.
 11. Desid

  Kenchreeën

  Kenchreeën is gewoon een plaatsnaam voor de havenstad bij Korinte. Niets meer en niets minder.
 12. Die aanname is onjuist. Van Febe is bekend dat ze een zeer vooraanstaande rol in de gemeente van Kenchreeën speelde. Ze was rijk en had veel invloed. En uit andere teksten van Paulus blijkt dat hij diakonos synoniem kon gebruiken aan apostolos. Een diakonos van Christus is een gemachtigde van Christus. En zo is Febe de gemachtigde van de gemeente van Kenchreeën: zij vertegenwoordigt haar gemeente. Met andere woorden, Febe was een leider in de gemeente van Kenchreeën.
 13. Jawel, dat kan wel. Het zijn goede en minder goede vertalingen. (ESV is bijvoorbeeld bedoeld voor lezers die vrouwen minderwaardig vinden, en in de NASB zit een contradictie in de methode ingebakken, de NKJV is ouderwetsige onzin. Alleen de NIV is van dit rijtje een fatsoenlijke, hedendaagse vertaling.)
 14. De hele term parafrase zoals die hier gebruikt wordt is discutabel. Het wordt vooral gebruikt door mensen die weinig verstand hebben van vertalen. Technisch gezien spreek je van een parafrase als je een tekst op een andere manier naspreekt. Dus bijvoorbeeld 'Jan kwam thuis' kan als parafrase hebben 'De man met de naam Jan arriveerde bij het huis waar hij woonde'. Het is niet ongebruikelijk dat parafrasen informatie toevoegen of weglaten, al naar gelang het doel van de parafrase. Bij bijbels is er sprake van parafrasen als de vertaling uitgebreid wordt met verklarende en smeuïge toevo
 15. Nou nee hoor. Het Hebreeuws is een normale, natuurlijke tekst. De Naardense vertaling maakt er een onbegrijpelijke brei van in het Nederlands. De Naardense Bijbel staat dus juist ver van het Hebreeuws af. Nee, de NBV is een bepaalde vorm van functioneel equivalent. Je weet daar helemaal niets van, zo blijkt. Als je kijkt naar het gebruik van diakonos in de brieven van Paulus, dan blijkt dat het om leidersfiguren gaat.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid