Spring naar bijdragen

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  2.385
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Desid geplaatst

 1. Nee die 'laatste inzichten' deugen niet, die voegen niets toe aan wat we al wisten en geven er een vreemde draai aan.
 2. Kritiek op het Nieuwe Testament in de oudheid vindt je vooral bij Celsus (zie Origenes, Contra Celsum), Porphyrius en Julianus Apostatus. Ik ga reageren als je 1) in gewoon Nederlands gaat schrijven en 2) je gepreek achterwege laat.
 3. Voor wie God dient en de waarheid liefheeft, is het heel duidelijk. Kijk maar: Vers 15b18 vertelt het uitgangspunt van de strijd tussen Israël en de Filistijnen. Saul is gelegerd bij Gibea, de Filistijnen rukken op vanuit Michmas. In vers 19 wordt de tijdlijn van het verhaal onderbroken. Dat zie je aan de zinsconstructie we + onderwerp + imperfectum. Dat is een omstandigheidszin met een duratief aspect. 19a Nu was het zo dat er in heel Israël geen smid te vinden was, De schrijver informeert ons dus over de situatie in die tijd, als achtergrondinformatie bij de hoofdlijn, h
 4. Uitstekend stuk waarnaar je linkt. De Griekse standaardtekst van 1975 was oecumenisch, dat wil zeggen dat alle grote stromingen in het comité dat deze tekst heeft vastgesteld waren vertegenwoordigd: oosters-orthodox, katholiek, luthers, presbyteraans en zo. De mensen in het comité waren gewoon steengoede tekstwetenschappers, dat voorop, maar het is een ijkpunt geworden voor zowel de wetenschap als de meeste kerken. Overigens betekent 'standaardtekst' niet dat het als een bevroren tekst gezien werd, maar wel dat het een breed gedragen tekst was die op dat moment de beste benadering was va
 5. Ehm.... het gaat hier over het laten slijpen van landbouwgereedschap. Er staat met geen woord dat die als wapens gebruikt werden. Het verstand van de Statenvertalers was hier verduisterd. Zij lazen petsira als 'vijlen', maar het is sowieso een woord in het enkelvoud. En dat het 'vijl' betekent, heeft geen enkele basis, het is er een gooi naar doen. Het volgende woord is piem, en dat lazen de Statenvertalers als 'monden'. Dus hun letterlijke vertaling was 'en vijlen monden waren' (het had 'en vijl monden was' moeten zijn). En daar maakten ze van 'Maar zij hadden tandige vijlen'. Volledig u
 6. 1 Samuel 13:20-21 Statenvertaling 20 Daerom moeste gantsch Israël tot de Philistynen aftrecken, op dat een yegelick sijn ploech-yser, ofte sijn spade, ofte sijn byle, ofte sijn houweel scherpen liete. 21 Maer sy hadden tandige vylen tot hare houweelen, ende tot hare spaden, ende tot de drytandige vorken, ende tot de bylen, ende tot het stellen der prickelen. Hier liet de heilige Geest de Statenvertalers in de steek. Ze deden er ook maar een gooi naar. Pas in de twintigste eeuw kon dit correct vertaald worden, toen er gewichtjes gevonden waren met het woord erop dat in dit vers v
 7. Een vertaling gebaseerd op één handschrift is geen goed idee. NETS is veel verantwoorder. Dat bijwerken gaat meestal over heel kleine details, dus je kunt net zo goed een NETS aanschaffen.
 8. Desid

  Entos

  Wat jammer. In een discussie is het van belang dat je op een duidelijke manier communiceert (dat staat ook in de forumregels). Maar als je kennelijk mentaal daar niet toe in staat bent, is dat natuurlijk een verdrietige zaak. Afgezien van het feit dat je deze tekst nu verdraait, is het uit het Nieuwe Testament duidelijk dat het koninkrijk van God Gods nieuwe schepping is, die spoedig aan zou breken. Daaronder kom je niet uit met gedraai met teksten die over iets anders gaan dan het koninkrijk van God.
 9. Desid

  Entos

  Sorry, maar wat je hier opschrijft is totaal onsamenhangend. Misschien kun je het nog een keer, en dan logisch en duidelijk, opschrijven? Volgens het Nieuwe Testament is het koninkrijk het hiernamaals.
 10. Als je geen Grieks kent is de Griekse versie niet zo nuttig, de veelgebruikte handeditie van de Septuaginta staat bovendien online. Een vertaling van de Septuaginta is altijd interessant als je gedegen Bijbelstudie wilt doen. Je snapt dan bijvoorbeeld beter welke tekst de schrijvers van het NT voor zich hadden bijvoorbeeld. En in de christelijke traditie heeft de Septuaginta eeuwenlang (en deels nog steeds) als hét OT gegolden. Overigens worden in Bijbelvertalingen de deuterocanonieke boeken sowieso uit het Grieks vertaald, dus die kun je heel simpel verkrijgen.
 11. Desid

  Entos

  Dit is een dubieuze manier van bijbeluitleg: - je noteert wat iets allemaal *kan* betekenen - bij elke mogelijkheid geef je er dan een vrome draai aan. En ziedaar, een preek. De juiste manier van uitleg is dat je kijkt wat in de context de meest voor de hand liggende interpretatie is. En dat is duidelijk niet 'het koninkrijk Gods zit in je'. Want dat wordt nooit in de Bijbel gezegd op die manier. En Jezus spreekt hier bovendien tegen zijn tegenstanders, dan is het heel raar als Hij opeens zegt dat Gods wil in hen volkomen werkzaam is.
 12. Dit is zo dom, dat ik geen zin meer heb om verder op je posting in te gaan. De Statenvertaling is maar een vertaling van een brontekst, en dat ook nog eens vanuit een gereformeerde dogmatiek. Als 'de rest wetenschappelijke prietpraat' is, dan accepteer jij kennelijk de Bijbel als het onfeilbare Woord Gods, zoals de Statenvertalers deden. Want de rest is maar prietpraat. Statenvertaling.net is niet door experts van de Bijbel in elkaar gezet (huh?), maar door een anonieme liefhebber die geïnteresseerd is in Bijbel en kunst. Kortom, je bent totaal niet geïnteresseerd in hoe he
 13. Desid

  Joodse Bijbelstudie

  De vraag is natuurlijk wel: welke Joodse uitleg. Want er zijn vele Joodse stromingen. Het heeft in elk geval weinig te maken met wat door de auteurs van de Bijbelteksten is bedoeld.
 14. Je kunt dus niet claimen dat de tekst A zegt en jij A opschrijft. Dat kan overigens niemand, tenzij je het Grieks letterlijk kopieert. Je zult dus altijd moeten kunnen verantwoorden hoe jij tot de beschrijving komt van de betekenis van een bepaalde tekst komt. En de methode om uit één bepaalde vertaling een paar woorden te nemen en die te verabsoluteren volgens je eigen vooroordelen is niet bepaald een verantwoorde manier van tekstgebruik. Het punt is: God heeft die dood/dat bloed niet zelf nodig. Ik heb tot nu toe nog maar weinig onderbouwing van jouw kant gezien. Het bli
 15. Jij schrijft niet in het Grieks op wat er staat, dus dat is niet het geval. Je blijft wegduiken voor een onderbouwing van je beweringen. Dit is het punt niet. Natuurlijk was God op de een of andere manier betrokken bij de dood van Jezus. De vraag is echter of God die dood zelf nodig had. Dan zou God inderdaad bloeddorstig zijn. Zo'n anoniem tekstje van een of andere fundamentalist maakt weinig indruk op me. Je blijft maar wegduiken voor een fatsoenlijke onderbouwing. Nee, dat heeft te maken met cultische reiniging. Mensen en voorwerpen hebben volgens deze cultische voor
 16. Nee hoor want je citeert een tekst waarin x staat en dan zeg jij: zie je wel dit betekent y. Het is hermeneutisch gezien overigens onmogelijk om dingen lezen 'zoals ze er letterlijk staan', zie o.a. Gadamer. Door allerlei ad hominems probeer je nu te verhullen dat je de doelpalen aan het verplaatsen bent. Maar helaas, daar trap ik niet in. Je hebt op geen enkele manier laten zien dat in het NT staat dat God bloed wilde zien of dat het offer van Jezus voor God noodzakelijk was voor Hem om te vergeven. Flauwekul. Er staat letterlijk: 21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα
 17. Jezus vergeeft gewoon in de evangeliën, net als God in het OT, lees de Psalmen maar. Daarvoor was Christus' kruisiging niet nodig. Je hebt niets bewezen, je citeert alleen maar Bijbelteksten en doet dan alsof ze logischerwijs zeggen wat jij denkt, maar dat is helemaal niet zo. Dat moet je eerst aantonen. En blijf maar beweren dat Jezus zich niet aan God geofferd heeft! Dat beweer ik niet. Er staat een paar keer in het NT dat Jezus zichzelf heeft opgeofferd, of dat Hij zich als een offer heeft opgedragen. Daaruit volgt in het geheel niet dat God dit offer nodig had
 18. Jawel ik prikkel jou tot de onderbouwing van je stelling. Je gaat er kennelijk vanuit dat het 'noodzakelijk' was voor iemand. Waarom die veronderstelling? Door wie wordt degene die niet gelooft dan veroordeeld? Door satan of zo? Naar mijn mening wordt die veroordeeld door God. Er staat niet voor niks "dan rust God toorn op hem".. Nu begin je over iets heel anders. Uiteraard staat God volgens de Bijbel (meestal) niet op goede voet met ongelovigen. Ik zie het verband niet met het onderwerp. Jawel ik wijs op het ontbreken van een of meerdere schakels in je redenering
 19. Je haalt nogal wat dingen door elkaar. "Dat Christus zijn leven gaf opdat de mensheid vergeven kon worden" is dus een idee dat volledig los staat van de gedachte dat God dit nodig had of bloeddorstig is. Verder bedoel je niet Johannes 1 maar Johannes 3:16. Maar daarin gaat het helemaal niet om een offer. Ik geef mijn visie wel, namelijk dat er geen logische relatie is tussen de teksten die je aanhaalt en de beweringen die je doet. Bijvoorbeeld als er staat 'Sokrates gaf zijn leven in dienst van de muzen' zeg jij: ah zie je wel de muzen wilden dat wat een bloeddorstige wezens
 20. Tja de HC is populair bij behoudende protestanten, veel weten gewoon niet beter. Je kunt mij toch gemakkelijk weerleggen als jij gelijk hebt? Dan schrijf je een logisch sluitende redenering op waarom jouw interpretatie de juiste is. En als je dat niet kunt, ja, dat zegt dan genoeg.
 21. Maar die woorden zeggen niet wat jij denkt wat ze zeggen. Je zult moeten aantonen dat jouw interpretatie logischerwijs uit de tekst voortvloeit. Daarover staat er niets in de teksten die je aanhaalt. Nee dat is de versie van de Heidelbergse Catechismus. Die wordt alleen onderschreven door zware calvinisten.
 22. Helemaal niet 'duidelijk'. Het is steeds een eigen redenering die je erbij verzint. Uit niets blijkt, dat God de dood van Jezus nodig had.
 23. Blijkt niet echt. Dus door de kruisdood van Christus is alles verzoend. Ergo, God wilde het. Kol 2:12-14 Men vermoed dat Kol door een leerling van Paulus geschreven is of door Paulus zelf, maar dit is dus wel de leer van de Bijbel.. Tja alles wat gebeurt is op een bepaalde manier Gods wil. Maar uit deze teksten blijkt op geen enkele manier dat God de dood van Jezus 'nodig had'.
 24. Misschien moet je eens beginnen met de Bijbel te lezen? In de tekst die je citeert staat slechts dat Jezus de weg van de liefde ging en daarin zichzelf heeft opgeofferd. En dat is een offer dat God welgevallig is. Dus het was 'voor God' in de zin dat het voor Gods zaak was en God welgevallig, maar dat is nog iets anders dan dat God het offer eiste of nodig had. In deze tekst is een toespeling op Psalm 40:7 staat zelfs dat God helemaal geen offers nodig heeft, alleen maar het doen van zijn wil (d.w.z. liefhebben).
 25. Dat doet er niet toe. Feit is dat vrouwen niet meer van hun pubertijd tot hun 50e volledig bezet zijn door het baren van kinderen, opvoeden ervan, het huis schoonboenen en de was koken, brood bakken en dergelijke. Er is keuzevrijheid gekomen en daarmee zijn oude vanzelfsprekendheden voorgoed voorbij. Wat vroeger begrijpelijkerwijs de normale status quo was, is nu een vorm van inperking, discriminatie en onderdrukking geworden.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid