Spring naar bijdragen

Kun je als christen of volgeling van Jezus nog wel vlees eten?


Aanbevolen berichten

Op 20-12-2020 om 23:08 zei zendeling:

Gegeven dat Jezus ons voorleefde zelfs onze vijand nog lief te hebben en gegeven onze opdracht God's schepping in liefde te dienen, ligt het niet voor de hand dat wij levende dieren met rust moeten laten of zelfs moeten helpen, in plaats van hun leven op wrede wijze te beeindigen al naar gelang het ons uitkomt?

Op mijn zeventiende begon ik in God te geloven en drie jaar later stopte ik met vlees eten omdat ik het niet meer kon verenigen met mijn manier van geloven.

Hoe zit dat met jou, heb jij er ook wel eens over nagedacht of de klimaatellende-dreiging en het massale dierenleed en de enorme uitstervingsgolf niet een schreeuw zijn om te stoppen met vlees eten? Of denk je anders wel eens na over je grotere kans op kanker of hart- en vaatziekten mogelijk leidend tot een vroegere dood?

Naar het schijnt kun je als christen vlees eten. Christendom is niet een religie met een list van voedingsmiddelen die wel of niet verboden zijn. En Jezus participeerde in de visserij (ja ik reken vis tot vlees, lig maakt het je geen vegetariër in mijn ogen als je vis eet).
Maar je kunt natuurlijk wel afwegingen maken of en in welke mate je vlees eet op basis van gezondheid, milieu en dierenleed. Ik vind dat ik in goed geweten geen vegetariër ben. Ik heb verder respect voor mensen die een andere keuze maken. En ik denk dat we elkaar kunnen vinden met dat de mens niet goed bezig is met de natuur en de diertjes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 210
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Of je wel of niet vlees mag eten, is een persoonlijke afweging die je zelf moet maken. Je eigen geweten zal samen met het Evangelie daarin leidend zijn. In de christelijke geloofstraditie is het ech

Dit is fundamentalistisch gemekker dat heel precies overeenkomt met evangelischen die beweren niet religieus te zijn. Een ingebeelde Jezus en een geidealiseerd paradijselijk verleden, generalisat

Wat voegt dit toe aan de discussie? Wat heeft het geslacht van iemand te maken met het waarheidsgehalte van wat diegene zegt? Zou ik bijvoorbeeld standaard meer gelijk hebben gehad als ik een vrouw wa

Op 21-12-2020 om 18:36 zei sjako:

Eten van bloed is verboden voor een christen omdat bloed heilig is. Handelingen 15:20 is daar overduidelijk in

Want de heilige geest en wij hebben besloten jullie geen verdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:  29 blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit. Als je je verre houdt van die dingen, zal het goed met je gaan. Wij wensen jullie het beste toe!’

Ben het idd met je eens dat er in het NT ook staat dat je je moet onthouden van het eten van bloed.

Zonder te oordelen is mijn algemene vraag indien je als christen vind dat dit gebod niet geldt. Waarom het niet meer zou gelden voor ons christenen in deze tijd.

Ik ben het in deze kwestie met je eens dat ik denk dat je idd geen bloedworst moet eten als christen.

Bloedtransfusie valt voor mij weer onder een andere categorie; is niet het consumeren van bloed( ik heb de sterke indruk dat alles wat ik in de bijbel hierover lees specifiek gaat over het consumeren van bloed)

Bloedtransfusie is het medicinaal toedienen van bloed. Daar maak ik een onderscheid dat dit niet hetzelfde is als het consumeren van bloed

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Dannyr:

Zonder te oordelen is mijn algemene vraag indien je als christen vind dat dit gebod niet geldt. Waarom het niet meer zou gelden voor ons christenen in deze tijd.

Om dezelfde reden waarom andere Joodse wetten niet voor me gelden. Omdat het christelijk geloof me geen voedselwetten voorschrijft zoals het Jodendom dat aan het Joodse volk doet. Wel zijn er nuances op het gebied van dat je het wel moet kunnen rijmen met je geweten, dingen fout kunnen zijn vanwege achterliggende/andere redenen en dat je daarnaast ook met de gevoelens van je medemens rekening moet houden.

Ik ben trouwens op de hoogte hoogte van de passage van Handelingen en zie daar geen weerlegging in wat ik hier schrijf. Dat komt wellicht doordat ik een andere manier van met de bijbel omgaan / interpreteren (exegese) heb dan de user die gequote wordt.

Als iemand vindt dat zijn/haar geloof het wel verbied is dat helemaal prima natuurlijk. Ik zie ook daar geen kwaad in. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
Op 28-1-2021 om 12:15 zei Olorin:

Als iemand vindt dat zijn/haar geloof het wel verbied is dat helemaal prima natuurlijk. Ik zie ook daar geen kwaad in. 

Het gaat er niet om of het wel of geen gebod of verbod is, maar of het in de geest is van wat je leermeester onderwijst. Jezus onderwijst de liefde, dus geen wrede dood door halsnede of electrische stoot op het hoofd van een weerloos dier dat nauwelijks een leven heeft gehad. Jezus onderwijst ook geen opsluiting van dieren in krappe stallen met zijn periodiek massaal levend verbrande (!) dieren.

Als je dat allemaal niet kan schelen, dan ben je misschien in naam christen, maar geen volgeling van Jezus in mijn ogen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
Op 21-12-2020 om 18:36 zei sjako:

Eten van bloed is verboden voor een christen omdat bloed heilig is. Handelingen 15:20 is daar overduidelijk in

Want de heilige geest en wij hebben besloten jullie geen verdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:  29 blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit. Als je je verre houdt van die dingen, zal het goed met je gaan. Wij wensen jullie het beste toe!’

Dus bloedworst is eerst geofferd aan afgoden voor het in de winkel ligt, gemaakt van rottend vlees en tot stand gebracht door seksuele immoraliteit. Goh .., dat had ik toch nooit achter bloedworst gezocht ... Zo zie je maar .., iedere dag kun je hier weer wat leren. Dank voor deze zinnige bijdrage ...

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Mohawk:

Dus bloedworst is eerst geofferd aan afgoden voor het in de winkel ligt, gemaakt van rottend vlees en tot stand gebracht door seksuele immoraliteit. Goh .., dat had ik toch nooit achter bloedworst gezocht ... Zo zie je maar .., iedere dag kun je hier weer wat leren. Dank voor deze zinnige bijdrage ...

Waarom steek je hier de draak mee? Het eten van bloed is niet toegestaan voor een christen. Die uitspraak in handelingen lijkt mij ondubbelzinnig. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-3-2021 om 12:41 zei zendeling:

Als je dat allemaal niet kan schelen, dan ben je misschien in naam christen, maar geen volgeling van Jezus in mijn ogen.

Ik vind ook dat liefde voor God niet overeenstemt met hoe wij mensen met de dieren en de natuur omgaan. Dat iemand ertoe besluit om die reden zelf niet deel te willen nemen aan het eten van dierlijke producten is natuurlijk prima maar niet iets wat Jezus van ons vraagt. Wat Hij wel van ons vraagt is dat wij de vrije wil van onze medemensen respecteren. Onze verlossing hangt niet af van wat wij eten of drinken, wel van de mate waarin wij onszelf tot een liefdevol wezen hebben gevormd op de jongste dag, de dag dat wij van verblijfplaats wisselen, onze sterfdag. En als jij vindt dat het niet eten van dierlijke producten daar een bijdrage aan levert zou ik dat zeker doen, maar laat je liefde voor de dieren en de natuur niet groter zijn dan die voor je medemens, want dan heb je de boodschap van Jezus niet begrepen.

2 minuten geleden zei Hermanos2:

Waarom steek je hier de draak mee? Het eten van bloed is niet toegestaan voor een christen. Die uitspraak in handelingen lijkt mij ondubbelzinnig. 

Het is niet verboden om de draak te steken met onzin. En als je dit schriftgedeelte toepast op bloedworst ontgaat je iets wat daar geschreven staat, laat staan dat je begrijpt wat ermee wordt bedoelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Ik vind ook dat liefde voor God niet overeenstemt met hoe wij mensen met de dieren en de natuur omgaan. Dat iemand ertoe besluit om die reden zelf niet deel te willen nemen aan het eten van dierlijke producten is natuurlijk prima maar niet iets wat Jezus van ons vraagt. Wat Hij wel van ons vraagt is dat wij de vrije wil van onze medemensen respecteren. Onze verlossing hangt niet af van wat wij eten of drinken, wel van de mate waarin wij onszelf tot een liefdevol wezen hebben gevormd op de jongste dag, de dag dat wij van verblijfplaats wisselen, onze sterfdag. En als jij vindt dat het niet eten van dierlijke producten daar een bijdrage aan levert zou ik dat zeker doen, maar laat je liefde voor de dieren en de natuur niet groter zijn dan die voor je medemens, want dan heb je de boodschap van Jezus niet begrepen.

Het is niet verboden om de draak te steken met onzin. En als je dit schriftgedeelte toepast op bloedworst ontgaat je iets wat daar geschreven staat, laat staan dat je begrijpt wat ermee wordt bedoelt.

Dan ontgaat mij inderdaad iets. Misschien wil je jouw uitleg van dit vers geven? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Dan ontgaat mij inderdaad iets. Misschien wil je jouw uitleg van dit vers geven? 

Het gaat in dit schriftgedeelte over geofferd bloed en vlees. Dus bloed en vlees dat tijdens een afgodendienst onder seksuele onreinheid is geofferd is aan de afgoden. Waar een bloedworst al niet de schuld van krijgt heden ten dage ...

Link naar bericht
Deel via andere websites

In de Statenvertaling staat: 20 Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.

In de Lutherse vertaling staat: 20 maar men schrijve hun, dat zij zich onthouden van hetgeen door de afgoden verontreinigd is en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.

In de Leidse vertaling staat: 20 maar hun voorschrijven zich te onthouden van hetgeen door de afgoden besmet is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.

In de NBG vertaling staat: 20 Maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.

IN de WTG vertaling staat: 29 blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit.

Dit was gericht aan de heidenen die zich tot Christus wilde bekeren. De heidenen hielden er allerlei afgodendiensten en rituelen op na waarbij bloed en het offeren van dieren gewoon was. Aangezien afgodendienst hoererij is wordt dit ook zo genoemd. Helaas hebben de vertalers van het WTG er iets anders van gemaakt, namelijk seksuele immoraliteit, wat toch werkelijk iets anders is maar dat weten zij niet. Zelfs van vlees wordt hier niet gesproken maar van 'het verstikte', dus zo zie je maar dat een net iets andere vertaling weer dwaling tot gevolg heeft.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wij mensen zijn belichaamde zielen in de laatste materiële vorm, de kroon op de schepping. De materie is ook bezield, wat zoveel wil zeggen dat ook in de stenen-, mineralen-, planten- en dierenwereld zielendeeltjes zijn ondergebracht die naar de laatste materiële vorm streven en eens dus ook als mens zullen worden belichaamd. Deze afzonderlijke zielendeeltjes zijn geestelijke kracht.

Door het eten en gegeten worden, door het sterven en steeds weer in andere vormen overgaan, sluiten na verloop van tijd de afzonderlijke zielendeeltjes die bij elkaar horen zich aaneen tot een complete ziel die zich belichaamd in een menselijk lichaam, het vlees. Om die reden neemt de ziel en ook het lichaam geestelijke kracht op uit de dingen die wij tot ons nemen.

Als deze dingen aan afgoden zijn geofferd voeden wij onze ziel met geestelijke kracht die is verontreinigd, dan zijn deze dingen namelijk aan afgoden geofferd en behoren hun toe. Als de mens deze geofferde dingen bewust tot zich neemt loopt zijn ziel gevaar dat boze geesten het lichaam in bezit nemen, daarom werd het en wordt het afgeraden om afgodenoffers tot je te nemen, waar overigens alles mee wordt bedoeld wat aan afgoden wordt geofferd ... het verstikte ... het geestelijke dat in een materiële vorm aan afgoden wordt geofferd.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Mohawk:

Het gaat in dit schriftgedeelte over geofferd bloed en vlees. Dus bloed en vlees dat tijdens een afgodendienst onder seksuele onreinheid is geofferd is aan de afgoden. Waar een bloedworst al niet de schuld van krijgt heden ten dage ...

Ik zie 't niet. Het gebod om geen bloed te eten is, zoals ik 't lees en uitleg, duidelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Mohawk:

En als jij vindt dat het niet eten van dierlijke producten daar een bijdrage aan levert zou ik dat zeker doen, maar laat je liefde voor de dieren en de natuur niet groter zijn dan die voor je medemens, want dan heb je de boodschap van Jezus niet begrepen.

Hiermee laat je dus zien dat je er niets van begrijpt. Neem ik je niet kwalijk. Het gaat niet om het eten van dierlijke dingen zoals vlees. Bloed is heilig in Gods ogen. Het vertegenwoordigend het leven, en het leven is heilig. Bloed mag je dus niet tot je nemen. Bloed kan ook zonden reinigen. In het oude Israël werden er bloedoffers gebracht tot vergeving van zonden. Dat verwees ook al naar het zoenoffer van Christus. 

Leviticus 17:11 Want het leven van het vlees is in het bloed, en ikzelf heb het jullie gegeven zodat jullie verzoening voor jezelf kunnen doen op het altaar, want het is het bloed dat verzoening doet door middel van het leven dat erin is.


Genesis 9:4 Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten.

Hebreeën 9:12 Hij is eens en voor altijd de heilige plaats binnengegaan, niet met het bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed, en hij heeft voor ons een eeuwige bevrijding verkregen.  13 Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, waarmee verontreinigde personen bestrooid worden, het vlees al reinigt en heiligt,  14 hoeveel te meer zal dan het bloed van de Christus, die door een eeuwige geest zichzelf onbesmet aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken zodat we heilige dienst voor de levende God kunnen doen?

Bloed is zo heilig dat in Handelingen nog eens werd benadrukt dat je het niet tot je mag nemen. Ga je hier tegen in dan zondig je ernstig tegen God. Je minacht in wezen de reinigende kracht van bloed en daarmee ook het bloed wat Jezus ook voor jou heeft gegeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik zie 't niet. Het gebod om geen bloed te eten is, zoals ik 't lees en uitleg, duidelijk. 

Misschien wordt het je wel duidelijk als je de context leest waarin het woordje bloed geplaatst is. Je citeert trouwens op een grap van mij naar aanleiding van de WTG vertaling. Waarin woorden zijn toegevoegd en veranderd die mij uitnodigen om daar een grap van te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

Deze afzonderlijke zielendeeltjes zijn geestelijke kracht.

Je hebt niet zoiets als ziele deeltjes. Jij als persoon bent een ziel. Een ziel is alles wat leeft, een lichaam met daarin de levensadem of geest (dat is hetzelfde).

1 minuut geleden zei Mohawk:

Misschien wordt het je wel duidelijk als je de context leest waarin het woordje bloed geplaatst is. Je citeert trouwens op een grap van mij naar aanleiding van de WTG vertaling. Waarin woorden zijn toegevoegd en veranderd die mij uitnodigen om daar een grap van te maken.

Er is niks toegevoegd. Lees m’n vorige antwoord maar. Het is in overeenstemming met de rest van de Bijbel. Handelingen herhaalt het niet voor niets!

10 uur geleden zei Mohawk:

Het gaat in dit schriftgedeelte over geofferd bloed en vlees.

Lees nog eens goed. ‘maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn (1), van ontucht (2), van het verstikte (3) en van bloed. (4)’
‭‭Handelingen‬ ‭15:20‬ ‭HSV‬‬
https://www.bible.com/1990/act.15.20.hsv

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Mohawk:

Misschien wordt het je wel duidelijk als je de context leest waarin het woordje bloed geplaatst is. Je citeert trouwens op een grap van mij naar aanleiding van de WTG vertaling. Waarin woorden zijn toegevoegd en veranderd die mij uitnodigen om daar een grap van te maken.

Ik kan tussen de regels door lezen. Geen probleem. Ik blijf me verbazen over het verschil in uitleg. Veel verschillende inzichten hier. 

Ik geloof zelf niet dat de Sabbath is afgeschaft en ik houd vast aan de bijbelse feestdagen. Varkensvlees eet ik niet om bijbelse redenen. 

Toch noem ik mezelf christen. 

Ik ben erg benieuwd hoe al deze verschillende visies zich gaan uitwerken. Zeker nu we diep in de eindtijd leven en uitzien naar Christus' wederkomst. Ondertussen doe ik mijn best om iedere christen als broeder te beschouwen omdat ik niemand wil uitsluiten omdat ie niet in mijn visie past. 

Heb jij criteria om iemand wel of niet als broeder te zien? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Bloed is zo heilig dat in Handelingen nog eens werd benadrukt dat je het niet tot je mag nemen.

Bloed is een drager van geestelijke kracht, de ziel, en als zodanig draagt het deze kracht ook op de mens over als deze het eet.

Staten vertaling: 4 Doch het vlees met zijn ziel, [dat] [is] zijn bloed, zult gij niet eten.

Lutherse vertaling: 4 Doch eet dat vlees niet, hetwelk zijne ziel, zijn bloed, nog in zich heeft.

NBG vertaling: 4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.

WTG vertaling: 4 Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten.

En ook hier zijn de vertalers van het WTG zo vrijmoedig geweest om het woordje ziel door "leven" te vervangen en de woorden zult gij niet door "mogen jullie niet". En zo ontstaat de dwaling en volgt een onzin verklaring waarbij ook het bloed van Christus in de strijd wordt gegooid.

15 minuten geleden zei Hermanos2:

Heb jij criteria om iemand wel of niet als broeder te zien? 

Volgens mij dien je al je medemensen als je broeder te zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Mohawk:

Bloed is een drager van geestelijke kracht, de ziel, en als zodanig draagt het deze kracht ook op de mens over als deze het eet.

Staten vertaling: 4 Doch het vlees met zijn ziel, [dat] [is] zijn bloed, zult gij niet eten.

Lutherse vertaling: 4 Doch eet dat vlees niet, hetwelk zijne ziel, zijn bloed, nog in zich heeft.

NBG vertaling: 4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.

WTG vertaling: 4 Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten.

En ook hier zijn de vertalers van het WTG zo vrijmoedig geweest om het woordje ziel door "leven" te vervangen en de woorden zult gij niet door "mogen jullie niet". En zo ontstaat de dwaling en volgt een onzin verklaring waarbij ook het bloed van Christus in de strijd wordt gegooid.

Volgens mij dien je al je medemensen als je broeder te zien.

Dat vind ik moeilijk. Ik kan een welwillende onwetende wel wat ruimte geven. Maar iemand die de bijbel kent en bewust het offer van Christus afwijst of ontkend, die kan ik niet als broeder zien. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De woorden zult gij niet vervangen door mogen jullie niet lijkt onschuldig maar is het niet. Wij zijn geschapen met een vrije wil en deze is heilig. De vrije wil is het kenmerk van onze goddelijke afkomst, omdat wij als volmaakte geestelijke wezens geschapen zijn met een vrije wil. Omdat die wil volledig vrij is zal deze zeker niet van God uit worden beperkt door geboden, in tegendeel, onze wil wordt door God volledig vrij gelaten. Dus ieder vorm van dwang die middels ge- en verboden door kerkelijke organisaties wordt verkondigd is het werk van Gods tegenstander, die onze vrijheid wil afnemen. 

3 minuten geleden zei Hermanos2:

Dat vind ik moeilijk. Ik kan een welwillende onwetende wel wat ruimte geven. Maar iemand die de bijbel kent en bewust het offer van Christus afwijst of ontkend, die kan ik niet als broeder zien. 

Dan zal het voor jou ook onmogelijk zijn je vijanden lief te hebben. Wij zijn allemaal broeders en zonen Gods. De liefde van de Vader gaat naar alle zonen Gods uit en omdat God volmaakt is kan Hij de een niet meer liefhebben dan de ander. In dat besef zouden wij dus alle mensen als onze broeders dienen te zien en hun ook zo behandelen, door de liefde ook te laten gelden voor hen die nog ver van God verwijderd zijn. Niet omdat God zich op een afstand van hen bevindt maar omdat zij zelf een scheiding hebben aangebracht uit vrije wil. Deze scheiding van de Vader kan alleen door de liefde worden opgeheven en daarom het enige gebod dat Jezus ons heeft gegeven; de naaste lief te hebben uit liefde voor God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

De woorden zult gij niet vervangen door mogen jullie niet lijkt onschuldig maar is het niet. Wij zijn geschapen met een vrije wil en deze is heilig. De vrije wil is het kenmerk van onze goddelijke afkomst, omdat wij als volmaakte geestelijke wezens geschapen zijn met een vrije wil. Omdat die wil volledig vrij is zal deze zeker niet van God uit worden beperkt door geboden, in tegendeel, onze wil wordt door God volledig vrij gelaten. Dus ieder vorm van dwang die middels ge- en verboden door kerkelijke organisaties wordt verkondigd is het werk van Gods tegenstander, die onze vrijheid wil afnemen. 

De vrije wil en vrijheid van handelen wordt hier vaak benadrukt. Zou dat ook betekenen dat ik met mijn zus mag trouwen als we oprecht van elkaar houden? Volgens mij niet. Er zullen toch geboden zijn. Die ervoor dienen om christenen af te scheiden van nadelige wereldse gebruiken die niet te rijmen zijn met bijbelse leer. 

Vrijheid in Christus ervaar ik iedere dag weer opnieuw omdat wereldse verleidingen steeds minder betekenen en waardeloos blijken. 

13 minuten geleden zei Mohawk:

De woorden zult gij niet vervangen door mogen jullie niet lijkt onschuldig maar is het niet. Wij zijn geschapen met een vrije wil en deze is heilig. De vrije wil is het kenmerk van onze goddelijke afkomst, omdat wij als volmaakte geestelijke wezens geschapen zijn met een vrije wil. Omdat die wil volledig vrij is zal deze zeker niet van God uit worden beperkt door geboden, in tegendeel, onze wil wordt door God volledig vrij gelaten. Dus ieder vorm van dwang die middels ge- en verboden door kerkelijke organisaties wordt verkondigd is het werk van Gods tegenstander, die onze vrijheid wil afnemen. 

Dan zal het voor jou ook onmogelijk zijn je vijanden lief te hebben. Wij zijn allemaal broeders en zonen Gods. De liefde van de Vader gaat naar alle zonen Gods uit en omdat God volmaakt is kan Hij de een niet meer liefhebben dan de ander. In dat besef zouden wij dus alle mensen als onze broeders dienen te zien en hun ook zo behandelen, door de liefde ook te laten gelden voor hen die nog ver van God verwijderd zijn. Niet omdat God zich op een afstand van hen bevindt maar omdat zij zelf een scheiding hebben aangebracht uit vrije wil. Deze scheiding van de Vader kan alleen door de liefde worden opgeheven en daarom het enige gebod dat Jezus ons heeft gegeven; de naaste lief te hebben uit liefde voor God.

Dat mag je niet concluderen. Ik kan mijn vijanden liefhebben en vergeven. Maar gezien het lot van de God ontkenners in het boek Openbaring denk ik dat Hij dat mogelijk anders ziet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

De vrije wil en vrijheid van handelen wordt hier vaak benadrukt. Zou dat ook betekenen dat ik met mijn zus mag trouwen als we oprecht van elkaar houden? Volgens mij niet. Er zullen toch geboden zijn. Die ervoor dienen om christenen af te scheiden van nadelige wereldse gebruiken die niet te rijmen zijn met bijbelse leer. 

Vrijheid in Christus ervaar ik iedere dag weer opnieuw omdat wereldse verleidingen steeds minder betekenen en waardeloos blijken. 

Een christen, in de zuivere betekenis van het woord, is een mens die zich uit vrije wil van de wereldse verleidingen afkeert en de weg van liefde en leed vol overgave op zich neemt, uit liefde voor God en in navolging van Jezus Christus die ons deze weg heeft voorgeleefd. Deze weg zal onherroepelijk tot de waarheid leiden omdat de geest van God door het woord, door middel van gedachten en door de innerlijke stem van het hart, deze mens kan aanspreken en leiding geven. Deze mens, de ware christen, zal dan ook weten wat goed of verkeerd is en als zijn geloof oprecht is steeds meer afstand nemen van de eigenliefde en liefdeloosheid waar de wereld, dus ook dit forum, vol van is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Mohawk:

Een christen, in de zuivere betekenis van het woord, is een mens die zich uit vrije wil van de wereldse verleidingen afkeert en de weg van liefde en leed vol overgave op zich neemt, uit liefde voor God en in navolging van Jezus Christus die ons deze weg heeft voorgeleefd. Deze weg zal onherroepelijk tot de waarheid leiden omdat de geest van God door het woord, door middel van gedachten en door de innerlijke stem van het hart, deze mens kan aanspreken en leiding geven. Deze mens, de ware christen, zal dan ook weten wat goed of verkeerd is en als zijn geloof oprecht is steeds meer afstand nemen van de eigenliefde en liefdeloosheid waar de wereld, dus ook dit forum, vol van is.

Ik ga een heel eind met je mee in deze redenering. Echter, ik zoek een verklaring voor de veelheid aan denominaties. Ik ken veel mensen die ik als oprecht waarheid zoekend christen beschouw. Maar er toch zeer verschillende visies op na houden. Zelfs @thombeschouw ik als oprecht christen terwijl ik zijn visie echt niet deel.

Maar we zullen in deze wereld, zolang ie er nog is, samen verder moeten. Dat betekent niet dat we onze eigen visie moeten opgeven om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Dat is wat de politiek na de verkiezingen doet. Maar broederschap, met behoud van eigen uitleg. Christus zal er zelf wel voor zorgen dat het goed komt. Daarop stel ik mijn hoop. Ondertussen vind ik het prima dat christenen bijvoorbeeld bloed eten maar ik doe het niet. Om maar een voorbeeld te noemen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

Staten vertaling: 4 Doch het vlees met zijn ziel, [dat] [is] zijn bloed, zult gij niet eten.

Ziel kan verschillende betekenissen hebben. Hier heeft ziel de betekenis van het leven zelf. Aangezien het leven heilig is, is bloed dat ook. Zelfs nog meer eigenlijk, want bloed heeft een zonde reinigende kracht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Je hebt niet zoiets als ziele deeltjes. Jij als persoon bent een ziel. Een ziel is alles wat leeft, een lichaam met daarin de levensadem of geest (dat is hetzelfde).

20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!
23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.
24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Met de woorden "naar zijn aard" wordt de weerspannigheid bedoelt van de zielen die in de materiële vormen zijn ondergebracht. Deze zielen zijn nog niet compleet en beschikken ook niet over een vrije wil en zijn dus niet te vergelijken met een ziel in de mens, die uit de aarde is voortgekomen. Het gaat hier om incomplete zielen of zielendeeltjes, die nog tot een menselijke ziel gevormd moeten worden. Dus de geestelijke evolutie van ziel verloopt op aarde als volgt; door de mineralen, de planten en vervolgens de dierenwereld tot een mens, waarin de ziel zich weer van zichzelf bewust is en zijn geaardheid uit vrije wil kan bewijzen. Dit proces geldt ook heden ten dage en beschrijft hoe de ziel van de mens zich uit de aarde vormt .., eten en gegeten worden heeft een belangrijke functie in dit proces.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

En ook hier zijn de vertalers van het WTG zo vrijmoedig geweest om het woordje ziel door "leven" te vervangen en de woorden zult gij niet door "mogen jullie niet". En zo ontstaat de dwaling en volgt een onzin verklaring waarbij ook het bloed van Christus in de strijd wordt gegooid.

Ja goed hè. Want zo komt de betekenis van ‘ziel’ beter tot zijn recht. Vertalen is niet woord voor woord weergeven wat er staat. Dan zou het onbegrijpelijk worden. Ziel is hier ‘het leven’. Er zijn meer voorbeelden. Het leven kan terugkeren van iemand die een opstanding krijgt. Wordt ook weergegeven als ‘ziel’. 

1 uur geleden zei Mohawk:

Omdat die wil volledig vrij is zal deze zeker niet van God uit worden beperkt door geboden, in tegendeel, onze wil wordt door God volledig vrij gelaten. Dus ieder vorm van dwang die middels ge- en verboden door kerkelijke organisaties wordt verkondigd is het werk van Gods tegenstander, die onze vrijheid wil afnemen. 

Ieder mens heeft vrije wil gekregen. Niemand wordt gedwongen God te volgen. Ook Adam en Eva hadden die. Maar ze hadden hun vrije wil misbruikt en kijk naar de gevolgen. Christen zijn betekent in de voetsporen van Jezus lopen. Hij gaf ons een volmaakt voorbeeld. Jezus roept ons op Zijn juk te dragen. Hij voegt er aan toe dat dit juk niet alleen gedragen hoeft te worden en dat het weldadig juk is. Je zult je vrije wil dus moeten inzetten om Jezus te volgen zo goed als je kan. Dat doe je uit liefde en dankbaarheid. Wordt het een ‘moeten’ dan is er wat loos. Dit navolgen doe je in grote en kleine dingen. Door in Jezus voetsporen te lopen krijg je juist vrijheid.

10 minuten geleden zei Mohawk:

En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.

Hier zie je toch wat zielen zijn, in dit geval dieren. Dus alles waar de levensadem inzit. De levensadem is de levenskracht die van God afkomt, wordt ook wel geest genoemd. Ook in dieren zit dezelfde levensadem als in mensen. Alles komt van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid