Spring naar bijdragen

Waarom verwoest God de duivel niet?


Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei TTC:

Het kan er allemaal bij waardoor de verwarring in stand gehouden wordt, zo kom je makkelijk tot de definitie van de Duivel. En probeer hem dan maar eens te vinden natuurlijk, het lijkt dan beter te vluchten dan God te zien als immanent. 

Wat een kolder om God als immanent te beschouwen. God is transcendent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 388
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jaaaaaa, dat is nog eens een nieuwe schepping! Prijs de Heer Jezus voor Zijn goedheid, hallelujah!

verbaast (stam + t) 

"Ik merk op" is het begin van de zin. Merk is hier de 1e persoon enkelvoud van merken. De vorm van verbazen waar je op doelt is een voltooid deelwoord.  Het was duidelijker geweest als ik "het h

Posted Images

3 uur geleden zei Bastiaan73:

Nee maar er staat dus wel een verhaal in Lucas 15: 11-32 over de verloren zoon, die uiteindelijk weer terugkeert naar de Vader. Zit daar geen diepere betekenis in/achter denk je?

Nee, Satan word hier zeker niet bedoelt. Over de « parabelen » is al veel gezegd en over de toepassing is veel strijd geweest en is er nog steeds. Voor wie Gods woord geloofd is het duidelijk, Rom. 15:8 zegt het letterlijk « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». De woorden in Lukas (15) zijn dus tot en over Israëlieten en met name over de tollenaarsgroep. De jongste zoon stelt (weer) de tollenaars-zondaarsgroep voor. Deze heet de jongste zoon omdat hij het laatst opgekomen was in Israël. Na de Farizeeërs en Schriftgeleerden. De jongste zoon dwaalde ver af, maar keerde, alhoewel geheel verarmd en verzwakt, toch boetvaardig weder. Wat blijkt nu? Dat wel de vader zeer verblijd was maar dat de oudste zoon zelfs niet binnen wilde komen om mede vrolijk te zijn. Zelfs toen de vader uitging, liet hij zich niet overhalen. Hij bleef buiten. Dit wierp een grote schaduw op het feest. Er staat dan ook zo merkwaardig: « Zij begónnen vrolijk te zijn ». De feestvreugde werd gestoord door de houding van de oudste zoon.

Zo was het in Israël. Er was blijdschap bij Gods engelen over de zich bekerende tollenaars en zondaars maar de Farizeeërs hielden zich daar verre van. Zo was er een geestelijke scheiding, een kloof. De Vader was verblijd met Zijn Dienaren omdat Hij de jongste « zoon » zijn plaats in het « Huis » kon terug geven — het beërven van het Koninkrijk der hemelen — maar de oudste zoon wilde niet binnenkomen en bleef ontbreken. Hij typeert de Farizeeërsgroep. Deze weigerde het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan, Luk. 7:29 en 30. Hiervoor was een oorzaak: de ware liefde ontbrak. Zij waren gevangen in eigengerechtigheid. Lukas 15:11 — 32 is dus maar een onderdeel van een groter geheel over het zich niet bekerende Israel. In struktuur ziet het er zo uit:

struktuur1.jpg.3aa6e22857187bca9ebcfee86621a97b.jpg

Als men vraagt: hoeveel gelijkenissen heeft Luk. 15, dan is het antwoord stellig: drie. Maar waar staat dit? Men neemt het gewoon aan. Is het verhaal van de verloren penning een gelijkenis? Men houdt het er voor. Ook dat van de verloren zoon(s)? Doch we zoeken in Luk. 15 tevergeefs naar dat woord boven die verhalen. Als we consequent zijn, moeten we zeggen: er is geen gelijkenis van de verloren penning noch ook een van de verloren zoon. Evenmin hebben we een gelijkenis van de Rijke Man en Lazarus. Dit alles eenvoudig omdat dit geen gelijkenissen op zich zelf zijn maar onderdelen van een geheel, een schildering in vijf delen van één zaak, van « deze gelijkenis ». Als we dit woord lezen in Luk. 15:3, dan is de gelijkenis van het verloren schaap geen gelijkenis op zichzelf maar dat deel vormt met de andere schilderingen een drietal, een groep van symbolische schilderingen die eerst in hun volledigheid « deze gelijkenis » vormen. We moeten al de vijf verhalen van Luk. 15 en 16 daarom niet op zichzelf beschouwen maar als onderling van elkaar afhankelijk; ze vormen geen onsamenhangende delen maar zijn door een logische betrekking een geheel, één gelijkenis. En deze handelt over de tollenaars-zondaars en de Farizeeërs, samen of afzonderlijk belicht. Dit moet bij de verklaring op de voorgrond staan, het is het hart der zaak.

struktuur2.jpg.c5a7b815ea2be433adf49258e3d43cf8.jpg

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Aristarkos:

Er was blijdschap bij Gods engelen over de zich bekerende tollenaars en zondaars maar de Farizeeërs hielden zich daar verre van.

Doet denken aan Johannes 5,39: Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Aristarkos:

Nee, Satan word hier zeker niet bedoelt. Over de « parabelen » is al veel gezegd en over de toepassing is veel strijd geweest en is er nog steeds.

(...)

Misschien heb je gelijk met dit technische verhaal. Ik vind dit persoonlijk een mooiere uitleg:

Met de kritische kanttekening dat de ondertiteling/vertaling niet klopt v.w.b. de gesproken woorden 'religion' en 'religious'; ze vertalen/ondertitelen dat met 'geloof' en 'gelovig' maar Tim Keller bedoelt 'religie' en 'religieus'. Voor sommigen wellicht hetzelfde maar dat is het niet.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

Doet denken aan Johannes 5,39: Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

In denk dat de twist tussen een immanente of transcendente God het idee van de Duivel bijzonder lastig maakt, of misschien net voeding geeft om enkel een transcendente God te aanbidden. Bij een immanente God zou de Duivel immers ook God zijn, van waaruit z’n omnipotente eigenschappen zouden bekrachtigd worden. Ja, en wie ben je dan als je enkel in een transcendente God gelooft? Knap lastig, zacht gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Bastiaan73:

Misschien heb je gelijk met dit technische verhaal. Ik vind dit persoonlijk een mooiere uitleg:

Daarom zijn velen ook veel blijer met het « simpele » evangelie, waarin maar sprake is van 1 kerk, 1 evangelie en 1 groep. Hoe men daarmee ooit kan komen tot geloofs rechtvaardiging kan dan dan ook alleen maar op een « simpele » manier; gewoon zeggen: ook dat is voor onze « kerk ». Jammer maar waar.

Aristarkos

15 uur geleden zei Plume:

Doet denken aan Johannes 5,39: Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

Dat zit inderdaad in dezelfde hoek.

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Aristarkos:

Daarom zijn velen ook veel blijer met het « simpele » evangelie, waarin maar sprake is van 1 kerk, 1 evangelie en 1 groep. Hoe men daarmee ooit kan komen tot geloofs rechtvaardiging kan dan dan ook alleen maar op een « simpele » manier; gewoon zeggen: ook dat is voor onze « kerk ». Jammer maar waar.

Ben met je eens dat het één geldt voor Israël en het ander voor de gemeente. Wat ik niet snap: als Israël een aardse toekomst heeft en de gemeente een hemelse, dan komt dat op mij over als een soort scheiding, niet samen. Terwijl er uiteindelijk één koninkrijk zal zijn waarin God alles in allen zal zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Ben met je eens dat het één geldt voor Israël en het ander voor de gemeente. Wat ik niet snap: als Israël een aardse toekomst heeft en de gemeente een hemelse, dan komt dat op mij over als een soort scheiding, niet samen. Terwijl er uiteindelijk één koninkrijk zal zijn waarin God alles in allen zal zijn. 

Dan moet je wel meer specifiek zijn in dat éne koninkrijk. Voor het simpele evangelie is er maar 1 en is alles hetzelfde, voor Gods woord niet. Het verschil is duidelijk, er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil:

A Het Koninkrijk der hemelen:

 1. Het heeft Messias tot Koning.
 2. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen.
 3. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid.
 4. Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij.
 5. Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën.
 6. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd.
 7. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring).

B Het Koninkrijk Gods:

 1. Het K.G. heeft God tot Heerser.
 2. Het omspant hemelen en aarde.
 3. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde.
 4. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen.
 5. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door.
 6. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan.
 7. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites

Omdat dan de hele mensheid mee verwoest wordt. Wij zijn de duivel in een bepaald opzicht.

Het is als cyborg worden en denken dat je de mensheid redt door de cyborg te killen. Alzo is de mens symbiotisch verweven met de duisternis dat we er blind voor geworden zijn. 

Er is een sinecure ontmijning nodig om de duivel hier van zijn troon te stampen. Een echte dictator trekt alles en iedereen mee in zijn ondergang. Deze matrix is van de duivel en hij is hier god van, staat boven de wetten waaraan wij beperkt leven. De slang vanuit genesis heeft de mensheid millennia lang bezworen onder verleidelijke biedingen waar zelfs de meest gelovige mens aan bezwijkt. Daarom leven mensen die echt nader tot God willen komen in segregatie. Deze wereld is een afleiding, een gegijzelde creatie waar ze een plaatje voor de ogen houden dat ons hypnotiseert en van de essentie afleidt. 

Komt maar eens echt tot God en zeg me dan dat wij mensheid geen gevallen zielen zijn die onder hypnose van een leugen leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Aristarkos:

Dan moet je wel meer specifiek zijn in dat éne koninkrijk. Voor het simpele evangelie is er maar 1 en is alles hetzelfde, voor Gods woord niet. Het verschil is duidelijk, er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil:

A Het Koninkrijk der hemelen:

 1. Het heeft Messias tot Koning.
 2. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen.
 3. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid.
 4. Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij.
 5. Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën.
 6. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd.
 7. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring).

B Het Koninkrijk Gods:

 1. Het K.G. heeft God tot Heerser.
 2. Het omspant hemelen en aarde.
 3. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde.
 4. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen.
 5. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door.
 6. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan.
 7. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen.

Samengevat: het koninkrijk der hemelen is tijdelijk, het koninkrijk Gods tijdloos.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Samengevat: het koninkrijk der hemelen is tijdelijk, het koninkrijk Gods tijdloos.

Dat is wel heel kort maar, ja. Het Israëlische koninkrijk der hemelen zal meewerken allen tot het koninkrijk Gods te brengen. Vandaar dat we in het O.T. teksten lezen als b.v. 2 Sam. 22:50 « Daarom zal ik U, o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen. » herhaald in Psa. 18:50 en Isa. 2:3 en Mic. 4:2 « En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem ». Dit is het opgerichte koninkrijk der hemelen, wie dit ziet snapt ook wat er bedoelt word met teksten als Mat. 5:18 « Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. » en Mat. 24:35 « De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. ». Ook Dan. 2:44 word dan duidelijk « Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken (het koninkrijk der hemelen), dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk (dus  alleen aan Israël) overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen (dus langzaam over de wereld verspreiden), en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan ».

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • 2 years later...
Op 4-8-2018 om 18:32 zei Yara~:

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? 

 

"God, als hij wil, kan zelfs nu de duivel oppakken en in de hel werpen, maar hij laat hem voor ons bestwil, want met de slag die hij ons aandoet, verdrijft hij al ons stof en onze stoffige ziel wordt afgestoft. Of Hij laat hem ons op te jagen en bijten, zodat we tot Hem keren. Alleen als het goede effect heeft, laat Hij het duiveltje toe ons te verzoeken. Als het geen goed effect heeft, laat Hij hem niet toe. God laat alles toe voor ons bestwil. Laten we daarin geloven. God roept ons steeds aan, maar meestal keren we ons van God af en alleen als er gevaar dreigt, vluchten we naar Hem toe. Wanneer de mens één wordt met God, is er geen ruimte voor de boze om binnen te komen, maar er is ook geen reden voor God om de boze toe te staan de mens te verzoeken zodat de mens gedwongen wordt in God zijn toevlucht te nemen. Daarom doet de boze ons goed en helpt hij ons om geheiligd te worden. Daarom tolereert God hem."

Meer over de duivel Over de duivel (uit geestelijke ervaringen van de asceten) - Geloofsgesprek.nl

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hij wordt op den duur wel vernietigd. Openbaring 10:20 

Maar nu is er geschil gaande tussen satan en God. Satan beweerde dat niemand zonder eigenbelang God zal dienen (Job 2) Door de erfzonde is er volgens satan een onoverbrugbaar hiaat tussen de mens en God. Gelukkig hebben veel mensen laten zien dat satan ongelijk heeft. Het geldt ook voor menselijke regeringen. Mensen hebben laten zien door hun zonden dat ze denken dat ze het beter kunnen dan God. Satan heeft invloed op de wereldse regeringen. Resultaat: het is een grote mislukking. Kijk hoe de aarde ervoor staat. Dus 1. Er zijn mensen die onzelfzuchtig God willen dienen. 2. Mensen kunnen niet regeren. God heeft aangetoond dat het ingrijpen door Hem gerechtvaardigd is. Daar is lange tijd overheen gegaan, maar nu kan satan hem niet meer beschuldigen en er is ook bewijs dat mensen onzelfzuchtig God willen dienen. Dus als straks satan is vernietigd zal nooit een engel of iets dergelijks God kunnen beschuldigen en een nieuwe satan worden. De situatie is in de nieuwe wereld beter als ten tijde van Genesis. Een duurzame vrede en veiligheid is het resultaat, maar bovenal is Gods naam geheiligd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid