Spring naar bijdragen

Waarom verwoest God de duivel niet?


Aanbevolen berichten

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? 

Ik zou hier graag meer over willen weten en verschillende meningen zien want ik vind het moeilijk te begrijpen.

Ik probeer hiermee trouwens niemand te beschuldigen, zeker God niet, ik vraag het me gewoon af.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 388
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jaaaaaa, dat is nog eens een nieuwe schepping! Prijs de Heer Jezus voor Zijn goedheid, hallelujah!

verbaast (stam + t) 

"Ik merk op" is het begin van de zin. Merk is hier de 1e persoon enkelvoud van merken. De vorm van verbazen waar je op doelt is een voltooid deelwoord.  Het was duidelijker geweest als ik "het h

Posted Images

6 minuten geleden zei Yara~:

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? 

Ik zou hier graag meer over willen weten en verschillende meningen zien want ik vind het moeilijk te begrijpen.

Ik probeer hiermee trouwens niemand te beschuldigen, zeker God niet, ik vraag het me gewoon af.

God heeft engelen gemaakt, en die leven eeuwig, ze kunnen niet sterven. Dat is de wijze waarop ze gemaakt zijn. De duivel was ooit een (aarts)engel (Lucifer). Net zoals het niet-lichamelijke deel van de mens ook niet kan sterven. De mens sterft alleen fysiek, dus alleen het lichaam gaat dood, het niet lichamelijke deel sterft niet, dat gaat of naar de hemel, of naar de hel. Voor engelen ligt het anders: de duivel, ofwel satan is een gevallen (aarts)engel (Lucifer). Een deel van de engelen heeft de kant van satan gekozen, en proberen zoveel mogelijk mensen te misleiden. Voor de gevallen engelen (demonen) is redding niet mogelijk, ze zullen uiteindelijk eeuwig in de hel verblijven, samen met die mensen die niet voor Christus kiezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Yara~:

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? 

Ik zou hier graag meer over willen weten en verschillende meningen zien want ik vind het moeilijk te begrijpen.

Ik probeer hiermee trouwens niemand te beschuldigen, zeker God niet, ik vraag het me gewoon af.

Hele goede vraag. Satan heeft ervoor gezorgd dat de mens ging zondigen tegen hun Schepper. Door van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten hadden ze de dood gekregen van God. Iedere nakomeling van Adam en Eva had diezelfde straf. Dat noem je de erfzonde. Nu had God natuurlijk satan en Adam en Eva kunnen wegdoen en opnieuw beginnen. Maar dan krijg je een probleem. Satan had de mens wijs gemaakt dat ze het wel op eigen houtje konden leven, zonder God. Er moest dus een bewijs aangevoerd worden dat dit niet het geval is en dat we God wél nodig hebben. Dat bewijs moest gevoerd worden omdat anders weer een andere engel de rol van satan weer kan opnemen. De diepere oorzaak moest opgelost worden. Bovendien komt er in het verhaal Job naar voren dat satan beweerde dat de mens alleen maar God wilt aanbidden omdat Hij goed voor hen is. Satan beweerde: haal alles maar eens weg van de mens, in dit geval Job, en kijk maar eens wat er dan gebeurt. Hij zal God de rug toekeren, beweert satan.

Dit moest eens en voor altijd opgelost en bewezen worden dat oprechte mensen wel degelijk God willen volgen en aanbidden zonder dat ze er iets voor terug krijgen. Dus God geeft de mens de mogelijkheid en enige tijd om alles uit te proberen. Probeer maar eens democratie, communisme, socialisme en wat voor regeer vormen er nog meer zijn. Nou, als je rond kijkt hebben we wel bewezen dat we er niks van kunnen. Oorlog, honger, ellende en noem maar op. 

Aan de andere kant blijken er dus genoeg mensen te zijn die God zonder er wat voor terug te krijgen, tenminste zo lijkt het in eerste instantie, want God geeft de mens straks een prachtig Paradijs op aarde. 

Nu het bewijs is gevoerd in de 6000 jaar dat we er niks van bakken is God gerechtigd om in te gaan grijpen. Dat doet Hij door Zijn Zoon naar de aarde te sturen  om allereerst de erfzonde op te lossen. Vervolgens komt Jezus terug en gaat Hij als Koning over Gods Koninkrijk ingrijpen. Alle slechtheid wordt weggedaan en het Paradijs wat de bedoeling was wordt alsnog een werkelijkheid. Satan wordt vernietigd en elke engel die probeert hetzelfde te doen als satan wordt ook direct vernietigd, want het bewijs is geleverd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je vraagt naar het waarom. De mens staat centraal in de schepping en de duivel heeft daarin vanaf het begin een centrale plaats gekregen. Hij had macht en middelen om de mens te overheersen. Maar over God heersen kan hij niet. Door nu de mens te laten zondigen kon de duivel macht en middelen krijgen in een plan en een heerlijkheid van God Zelf, waarvan hij wist dat hij de centrale rol en positie bekleedt. Hij heerst daarmee toch over Gods bedoelde plan. Het lijkt erop dat God de mens niet terwille kan zijn (voor zichzelf kan behouden) zonder dat de duivel er als middelaar en beheerser tussen zit. En ergens lijkt het erop dat hij beseft dat ook Gods plan om hem de macht te geven niet ongedaan gemaakt kan worden. Gods plannen en Gods rechtvaardigheid en Gods afkeer van het kwaad is principieel en onberouwelijk. En dus zal de duivel naar het zich laat aanzien nog een periode van absolute heerschappij over deze aarde tegemoet zien. Voor de duivel is dat winst. En wie weet, misschien wel met een "duizendjarig rijk". Ook Christus probeerde hij aan zich te binden. Dat lukte hem niet. Maar eens zal hij een nep-"messias" laten heersen over de aarde. Dit is voor hem een rol en een positie waarin hij ten opzichte van de mens nooit verliezer is, omdat hij immers steeds centraal staat in het leven van de mens, welke mens is afgesneden van God, maar ondertussen wel centraal staat in Gods bedoeling. 
Is daarmee dan duidelijk waarom de duivel niet verwoest wordt? Ten dele. Een belangrijke positieve rol die de duivel heeft, is dat de mens kennis krijgt van alle beslissingen en alle gedachten en alle vormen van tegenstand tegen God en tegen de orde van God. Elk verlies schept een tegenover die de winst zichtbaarder maakt. Loutering heet dat, zoals goud of zilver wordt gelouterd. Plus inderdaad de boodschap van Job, waarin wordt weerspiegeld dat de mens alle ruimte heeft of kan krijgen om tegen God te kiezen, maar tegelijk ook alle ruimte om steeds dichter tot God te naderen.
En er is nog een insteek. Toen Adam en Eva werden verbannen uit de nabijheid van Gods heerlijkheid, werden zij afgesneden van de directe verbinding met God. Toen had God een einde kunnen maken aan de duivel en Adam en Eva's heerlijkheid kunnen herstellen. Maar zouden ze daarmee de diepte van de kennis van goed en kwaad hebben doorgrond? Elke daad van zonde later in de tijd en elk geboren kind dat erop volgde, schept een nieuwe daad van kennis over God en een nieuwe ziel tot aanwas van het toekomende Koninkrijk van God. Zou de duivel hier geen rol en geen plaats hebben, dan zou daarmee ook de mens weer worden teruggeplaatst dichterbij God, maar nog steeds met slechts beperkte kennis hoe goed en kwaad zich tot elkaar verhouden. Bij deze insteek is er dus een vooronderstelling dat de mens de kennis die hij opdoet in dit leven, als winst meeneemt naar het komende leven. Want kennis van het lijden geeft helemaal geen ballast in het licht van de overwinning en de heerlijkheid en de diepte van het begrip liefde en trouw die erdoor mogelijk werd gemaakt. Christus stierf aan een kruis, maar van tevoren was bekend dat dat lijden een tijdelijke was. Zo is ook het lijden van de mens slechts tijdelijk, met een garantie dat elk lijden voor het goede, een verheerlijking met een grotere belofte voor de toekomst brengt. De duivel speelt hier een belangrijke rol zoals vuur dat nodig is om het zilver en het goud en het stro en alle werken van de mens te beproeven en te louteren of te vernietigen. 
En dan is er ook nog het heilsplan. De mens staat niet alleen centraal in Gods heilsplan, maar ook God Zelf staat centraal. Want God schept zichzelf kinderen die niet als Hem gelijk aan Hem kunnen zijn, maar die wel een zodanig hoge staat van ordelijkheid en heerlijkheid heeft, dat God ook zelf zich waardig acht om mens te worden. Adam en Eva worden dus op die manier inderdaad net als God, met kennis van goed en kwaad. En God wordt net als Adam en Eva met kennis van ongerechtigheid, lijden en verzoeking. En het mooie is dat God het zich geen roof acht om aan de mens gelijk te zijn. Dat impliceert dat alles wat de mens meemaakt iets is of iets brengt van kenmerkelijkheid van de heerlijkheid van God Zelf. En inderdaad het kwaad hoort daarbij. Zonder een keuze voor het kwaad, is liefde een leeg begrip. Zonder een moedwilligheid om Gods wil te doen, is Gods wil geen wil om die na te volgen, maar een natuurwet waar je niet aan kunt ontsnappen. De mens is dan als een plant en mist zijn meest kenmerkend element.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei sjako:

Hele goede vraag. Satan heeft ervoor gezorgd dat de mens ging zondigen tegen hun Schepper. Door van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten hadden ze de dood gekregen van God. Iedere nakomeling van Adam en Eva had diezelfde straf. Dat noem je de erfzonde. Nu had God natuurlijk satan en Adam en Eva kunnen wegdoen en opnieuw beginnen. Maar dan krijg je een probleem.

Ik vraag me af welk probleem, het zou nl een goede en effectieve oplossing zijn geweest.

10 uur geleden zei sjako:

Satan had de mens wijs gemaakt dat ze het wel op eigen houtje konden leven, zonder God.

Opmerkelijk. Wie heeft dat verzonnen?  Dat lees ik nergens in Genesis 3. Satan vertelt daar dat de mensen, in tegenstelling tot wat ze is gezegd, niet zullen sterven, als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.

10 uur geleden zei sjako:

 Er moest dus een bewijs aangevoerd worden dat dit niet het geval is en dat we God wél nodig hebben. Dat bewijs moest gevoerd worden omdat anders weer een andere engel de rol van satan weer kan opnemen

Ook een vreemde redenatie: God die iets MOET bewijzen aan Satan, omdat anders een ander die rol in kan nemen. Maar voor dat laatste is toch een simpele oplossing, je geeft hem zelf aan het eind:

10 uur geleden zei sjako:

Satan wordt vernietigd en elke engel die probeert hetzelfde te doen als satan wordt ook direct vernietigd, want het bewijs is geleverd.

Ziedaar, ieder ander ook direct vernietigen.
Maar áls je er van uit gaat dat er eerst bewijs moet worden geleverd om een actie te rechtvaardigen, waarom stel je diezelfde vraag dan niet als Adam en Eva het paradijs uit worden gezet, dat was immers niet hun schuld maar van Satan ?


 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Yara~:

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? 

Oorzaak, gevolg zodat alle schepselen zien dat God waarheid is en buiten hem geen leven, In de hemel en op aarde.

En om scheiding te maken voor degene die God wel willen dienen en degene die haat koesteren.

Het is niet alleen satan zijn schuld maar ook de onze.. je kan je ook afvragen waarom God niet alle mensen gelijk wegvaagt.

Het antwoord is simpel hij doet het in de eerste plaats voor zijn eigen grote naam en ten tweede liefde omdat men in de eeuwigheid weten het verschil tussen goed en kwaad omdat men het dan heeft meegemaakt.

Kun jij je een voorstelling maken zometeen in de hemel dat er weer een engel of mens een opstand wil ontketenen tegen God ?

Het lijden is moeilijk te begrijpen besef wel dat dit een gevolg is van onze ongehoorzaamheid dus eigenlijk zouden wij de schuld van alle ellende bij onszelf moeten zoeken.

Eenmaal daarachter gekomen ga jij God niet meer in twijfel brengen wetende dat er een stukje hemel en hel op aarde aanwezig is, aan jouw de keuze welke je wil.

Dat stuk hemel is Gods goedheid Dat stuk hel is onze schuld.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ziedaar, ieder ander ook direct vernietigen.
Maar áls je er van uit gaat dat er eerst bewijs moet worden geleverd om een actie te rechtvaardigen, waarom stel je diezelfde vraag dan niet als Adam en Eva het paradijs uit worden gezet, dat was immers niet hun schuld maar van Satan ?

En dan komt er weer en engel en dan weer en dan weer. Het onderliggende probleem moest opgelost worden. De mens had gezondigd en gaf dus daar mee onafhankelijk van God te willen zijn, ze zouden toch worden als God, kennende goed en kwaad? En daar zit de clou. De mens moest dat maar eens bewijzen. Ondertussen is bewezen dat we er niks van kunnen. God heeft nu alle recht om in te grijpen en er is geen enkele engel die hierin wat kan tegenbrengen. Een nieuwe 'satan' heeft geen poot meer om op te staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

De mens had gezondigd en gaf dus daar mee onafhankelijk van God te willen zijn, ze zouden toch worden als God, kennende goed en kwaad? En daar zit de clou. De mens moest dat maar eens bewijzen

Wie heeft dit verzonnen?
In Genesis 3 staat het niet, daar staat heel wat anders:
God vraagt aan de vrouw waarom ze het had gedaan, en ze antwoordde dat ze was misleid door de slang. (NWV: "De vrouw antwoordde: ‘De slang heeft me bedrogen en dus heb ik gegeten.")
Ik gaf hierboven ook al aan dat je een bewering deed die in tegenspraak is met de Bijbel. Je reageert en niet eens op en gaat domweg door met nog meer verzonnen beweringen. Wat voor vreemde debateerstijl is dat ?

Wat je hier schrijft is dan ook niet de reden dat de mens uit Eden werd weg gestuurd, dat kunnen we lezen want die reden staan in Genesis:
De enige reden dat God de mens weg stuurde, was dat hij bang was dat als de mens ook van levensboom zou eten, want dan zou de mens eeuwig leven hebben.
En, zo lezen we net daarvoor, God dacht al "De mens is aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad".
(NWV: Toen zei Jehovah God: ‘De mens is nu als een van ons geworden als het gaat om de kennis van goed en kwaad. Om nu te voorkomen dat hij zijn hand uitsteekt en ook een vrucht van de levensboom+ plukt, ervan eet en eeuwig* leeft . . .’ Daarop zette Jehovah God hem uit de tuin van Eden om de grond te bewerken waaruit hij genomen was)

De mens had dus niet gezondigd om daarmee aan te geven dat hij onafhankelijk wilde zijn,
En de mens werd dus niet weggestuurd om maar eens te bewijzen dat hij het in zijn eentje kon; dat is complete onzin.
Deze 2 beweringen zijn onterecht, het staat nergens.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Wie heeft dit verzonnen?
In Genesis 3 staat het niet, daar staat heel wat anders:
God vraagt aan de vrouw waarom ze het had gedaan, en ze antwoordde dat ze was misleid door de slang. (NWV: "De vrouw antwoordde: ‘De slang heeft me bedrogen en dus heb ik gegeten.")
Ik gaf hierboven ook al aan dat je een bewering deed die in tegenspraak is met de Bijbel. Je reageert en niet eens op en gaat domweg door met nog meer verzonnen beweringen. Wat voor vreemde debateerstijl is dat ?

Je haalt een verkeerde tekst aan. Genesis 3:4

Daarop zei de slang tegen de vrouw: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven.  5 Want God weet dat op de dag dat jullie ervan eten, jullie ogen geopend zullen worden en jullie als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

Satan maakte Eva wijs dat ze niet zouden sterven, maar dat ze als God zouden worden. En dat wilden ze maar al te graag. Want als je als God bent dan ben je toch onafhankelijk van God? Daarom heeft God toegelaten dat de mensen over elkaar gingen heersen. In het Paradijs was  het God die over de mensen regeerde. Met andere woorden, ze dachten het beter te kunnen dan God.

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ook een vreemde redenatie: God die iets MOET bewijzen aan Satan, omdat anders een ander die rol in kan nemen. Maar voor dat laatste is toch een simpele oplossing, je geeft hem zelf aan het eind:

Er moest toch eerst bewezen worden dat onafhankelijk van God leven en regeren tot niets leidt? Als dat niet bewezen wordt dan kan een ander wezen weer een tegenstander worden. Je kan het vergelijken met een soort rechtszaak. Want satan betwist in principe de soevereiniteit van Jehovah. Dat zie je heel goed in Job 2:5

Later brak de dag aan waarop de zonen van de ware God kwamen en voor Jehovah verschenen, en ook Satan kwam in hun midden en verscheen voor Jehovah. 2 Jehovah vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Satan antwoordde Jehovah: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’  3 Daarop zei Jehovah tegen Satan: ‘Heb je gelet op mijn dienaar Job? Er is niemand op aarde als hij. Hij is een oprecht en getrouw man, die ontzag heeft voor God en vermijdt wat slecht is. Hij is nog altijd even trouw, ook al probeer je mij tegen hem op te zetten om hem zonder reden te vernietigen.’  4 Maar Satan antwoordde Jehovah: ‘Huid voor huid. Een mens geeft alles wat hij heeft in ruil voor zijn leven.  5 Maar steek voor de verandering uw hand eens uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Dan zal hij u zeker recht in uw gezicht vervloeken.’

Satan betwiste God. Hij heeft alleen maar volgelingen omdat Hij ze verwend. Als dat niet meer het geval zullen ze God de rug toekeren. Dus die vraag moest ook de wereld uit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Je haalt een verkeerde tekst aan. Genesis 3:4

Daarop zei de slang tegen de vrouw: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven.  5 Want God weet dat op de dag dat jullie ervan eten, jullie ogen geopend zullen worden en jullie als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

Satan maakte Eva wijs dat ze niet zouden sterven, maar dat ze als God zouden worden. En dat wilden ze maar al te graag. Want als je als God bent dan ben je toch onafhankelijk van God? Daarom heeft God toegelaten dat de mensen over elkaar gingen heersen. In het Paradijs was  het God die over de mensen regeerde. Met andere woorden, ze dachten het beter te kunnen dan God.

Al het gearceerde is volledig eigen invulling en staat absoluut niet in Genesis. Dus ook de suggestie dat de mens onafhankelijk wilde zijn van God.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Yara~:

Heel erg bedankt iedereen die gereageerd heeft, als ik het heel erg algemeen mag zeggen is het dus omdat het kwaad nodig is om te kunnen kiezen voor God. Klopt dat?

Nou nee, zo zou ik het niet willen stellen. De mens heeft bewezen het niet zonder God te kunnen. Nu heeft God het recht om in te gaan grijpen en nooit meer toe te laten dat er nog een keer zo'n opstand komt van een engel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Nou nee, zo zou ik het niet willen stellen. De mens heeft bewezen het niet zonder God te kunnen. Nu heeft God het recht om in te gaan grijpen en nooit meer toe te laten dat er nog een keer zo'n opstand komt van een engel. 

Oh, dan had ik het nog niet goed begrepen. Maar hadden we dat al niet veel eerder bewezen? Voor de grote vloed was de mensheid toch ook al verloren geraakt zonder God?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Yara~:

Oh, dan had ik het nog niet goed begrepen. Maar hadden we dat al niet veel eerder bewezen? Voor de grote vloed was de mensheid toch ook al verloren geraakt zonder God?

Zie het maar als een grote rechtszaak van 6000 jaar lang. Voor de Vloed ging het helemaal mis. Gevallen engelen deden het met mensen en de kinderen die daaruit kwamen waren een soort reuzen, Nefelim, die heel geweldadig waren. God had spijt en spoelde de aarde schoon. Daardoor waren die reuzen in ieder geval weg, tenminste hun menselijke deel. Het engeldeel leefde door en dat werden de demonen. Satan leefde nog gewoon. En op den duur ging het weer mis. We kunnen nu zelfs de aarde meerdere keren vernietigen met atoombommen. Dus het onderlinge probleem is nog steeds niet opgelost. Een grote stap was het loskoopoffer van Jezus. Straks brengt Jezus de hele aarde naar een vredesrijk, wat het Koninkrijk van God wordt genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Yara~:

Heel erg bedankt iedereen die gereageerd heeft, als ik het heel erg algemeen mag zeggen is het dus omdat het kwaad nodig is om te kunnen kiezen voor God. Klopt dat?

Nee, dat geloof ik niet. De wereld is perfect gemaakt. De mens heeft uit eigen wil gekozen tegen God door voor satan te kiezen. De duivel, ook wel bekend als satan, is een gevallen engel (Lucifer), die, net als de mens perfect gemaakt is. Het zou niet logisch zijn als er een kwaad monster in het Paradijs zou rondlopen. Je laat ook geen kind in een speeltuin met een leeuw, toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-8-2018 om 18:32 zei Yara~:

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? Ik zou hier graag meer over willen weten en verschillende meningen zien want ik vind het moeilijk te begrijpen. Ik probeer hiermee trouwens niemand te beschuldigen, zeker God niet, ik vraag het me gewoon af.

Een theodicee (van het Klassieke Grieks: theos (God) en dikè (recht, rechtvaardiging): de "rechtvaardiging van God") is een argumentatie die een rechtvaardiging moet zijn voor (het geloof in het bestaan van) een God die zowel volmaakt goed als almachtig is, terwijl er toch kwaad in de wereld bestaat (het probleem van het lijden). Een theodicee poogt een logische verklaring te geven voor deze paradoxale combinatie van eigenschappen en feiten. Er zijn in de loop van de geschiedenis verschillende theodiceeën opgesteld. Het woord stamt uit de christelijke traditie. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-8-2018 om 17:40 zei Yara~:

Heel erg bedankt iedereen die gereageerd heeft, als ik het heel erg algemeen mag zeggen is het dus omdat het kwaad nodig is om te kunnen kiezen voor God. Klopt dat?

Gods woord is onberouwelijk. Hij heeft de engelen de taak gegeven Hem te dienen, ook als het om hun de ultieme taak gaat: helpen om door ontwikkeling de mens op Gods Troon te krijgen. Daartoe was de hof van Eden als tuin bedoeld. De engelen hadden dus fiat om de mens te begeleiden, tot en met in dit deze hof. Ook Lucifer.

Toen Lucifer gaandeweg dit gemaakt bestek van God losliet, omdat hij zag wat Gods plan inhield (de mens in de hemel, op de Troon) keerde hij als éérste zich tegen God. Lucifer wilde namelijk als God zijn, iets wat uitsluitend aan de mens is voorbehouden. Maar deze zonde van satan weerhield God er niet van Zijn verheven plan uit te voeren, ook zou Hij Zijn woord niet intrekken dat ook deze (inmiddels gevallen) engel de mens mocht benaderen. Er was dus wel degelijk gevaar in het Paradijs (hemel) en er was ook een moordenaar! Vandaar dat God heeft gedacht aan een nieuwe hemel, waarin de wedergeboren mens in Christus alsnog op Zijn Troon komt. Vandaar ook dat er oorlog kwam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Fritsie:

Gods woord is onberouwelijk. Hij heeft de engelen de taak gegeven Hem te dienen, ook als het om hun de ultieme taak gaat: helpen om door ontwikkeling de mens op Gods Troon te krijgen. Daartoe was de hof van Eden als tuin bedoeld. De engelen hadden dus fiat om de mens te begeleiden, tot en met in dit deze hof. Ook Lucifer.

Toen Lucifer gaandeweg dit gemaakt bestek van God losliet, omdat hij zag wat Gods plan inhield (de mens in de hemel, op de Troon) keerde hij als éérste zich tegen God. Lucifer wilde namelijk als God zijn, iets wat uitsluitend aan de mens is voorbehouden. Maar deze zonde van satan weerhield God er niet van Zijn verheven plan uit te voeren, ook zou Hij Zijn woord niet intrekken dat ook deze (inmiddels gevallen) engel de mens mocht benaderen. Er was dus wel degelijk gevaar in het Paradijs (hemel) en er was ook een moordenaar! Vandaar dat God heeft gedacht aan een nieuwe hemel, waarin de wedergeboren mens in Christus alsnog op Zijn Troon komt. Vandaar ook dat er oorlog kwam.

Ik heb werkelijk nog nooit zo'n hoop onzin bij elkaar gezien. De mens op Gods Troon krijgen....... het idee al. Doel van de mens was 'vul de aarde en onderhoud de aarde' De mens was dus als beheerder aangesteld van de aarde, om er langzaamaan een groot Paradijs van te maken. Mens en natuur waren met elkaar in balans. Geen dood en ziekte. De aarde is gemaakt om bewoond te worden. De Hemel was bedoeld voor God en Zijn engelen. Het bestuur zetelde in de Hemel. Deze situatie komt straks weer terug. Er gaat een selectie mensen naar de Hemel, de 144.000 wat ook wel het Nieuwe Jeruzalem wordt genoemd.

Dat de mens uiteindelijk naar de Hemel zou gaan staat werkelijk nergens en is luchtfietserij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei thom:

Niet van vlees en bloed. Maar de goddelijke mens, de Christus, de wedergeborene.

Christus is van nature ook geen mens toch? Als de mens niet had gezondigd was het helemaal niet nodig geweest dat Jezus naar de aarde kwam (afgezien eventueel van de vrije omgang met mensen en Jezus die anders mogelijk zou zijn geweest). Er was een verstoring ontstaan in de relatie tussen de mens en God. Dat moest hersteld worden. Van menselijke koningen wordt wel gezegd dat ze op de Troon van God zitten, maar dat is de troon gegeven door God.

42 minuten geleden zei thom:

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Zie Mattheus 19:28 Tot de gezalfden wordt gezegd dat ze op twaalf tronen mogen zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Israël is hier het Israël Gods, dus de hele Gemeente. Dit gaat dus om de 144.000 die als koningen gaan meeregeren samen met Christus tijdens het 1000-jarig Rijk. Mensen die naar de Hemel gaan worden dus koningen. Een koning zonder koninkrijk is geen koning, dus logischerwijs moet er dus ook een koninkrijk zijn. En dat is het Koninkrijk van God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Ik heb werkelijk nog nooit zo'n hoop onzin bij elkaar gezien. De mens op Gods Troon krijgen....... het idee al. 

Zie hier nogmaals de WTG dwaling: "doel voor de mens: de aarde."

Woord van God:

'Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.' (Opb.3:21)

 

@sjako zegt de elite komt in de hemel.

De Heer Jezus zegt zonder voorbehoud: 'wie overwint mag zitten bij mij op Gods troon'

Wie geeft ons ook ditmaal de juiste voorstelling, @sjako of God Zelf?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Christus is van nature ook geen mens toch? 

Zie hier, @WdG, @Kaasjeskruid, @Thorgrem, (e.a.), andermaal een stuk van de WTG dwaling: 

De ontkenning dat Jezus Christus zowel God als volwaardig mens is!

Maar God Zelf zegt:

'Doch opdat gij moogt weten, dat de ZOON DES MENSEN macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven' (Mat.9:6)

En deze:

'En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de ZOON DES MENSEN zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat Luk 22:30 gij ook zult zitten op twaalf tronen' (Mat.19:28)

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fritsie:

Zie hier, @WdG, @Kaasjeskruid, @Thorgrem, (e.a.), andermaal een stuk van de WTG dwaling: 

De ontkenning dat Jezus Christus zowel God als volwaardig mens is!

Maar God Zelf zegt:

'Doch opdat gij moogt weten, dat de ZOON DES MENSEN macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven' (Mat.9:6)

En deze:

'En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de ZOON DES MENSEN zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat Luk 22:30 gij ook zult zitten op twaalf tronen' (Mat.19:28)

Heeft Jezus altijd deze twee naturen gehad?

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Heeft Jezus altijd deze twee naturen gehad?

De engel sprak tot Maria, 
'En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.'  (Luc.1:31)

Afgezien van het geslachtsregister uit Matt.1, is dit de éérste keer dat we de Naam Jezus tegenkomen. Het Heilige mens dat geboren zou worden, moest 'Jezus' heten. Hoe? Onze vraag en ook die van Maria.
Antwoord: Door 'het Woord' (Gr.'sperma') van de Allerhoogste, dat vanuit Hoge Hemel door Gabriël tot Maria werd gesproken. Waarop zij van haar geloof blijk gaf met de woorden: 'Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.' 

Er staat 'het Woord' werd vlees, en dat Woord was God. (Joh.1)
God werd vlees in Maria, en toen zij gebaard had, kreeg het Kind de Naam Jezus.
De mens Jezus was dus van geboorte, (Luc.1v32) wat wij door wedergeboorte worden: zonen Gods. (Joh.1:12 KJV)

Petrus schrijft met zoveel woorden, dat wij daardoor (de wedergeboorte) deel aan de 'goddelijke natuur' krijgen.

'door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden' (2Petr.1:4)

Door wedergeboorte en doop met de Heilige Geest, worden wij waarlijk als de 'mens Gods' zichtbaar! (2Tim.3:17) 

Vandaar dat die wedergeboorte zo belangrijk is. Dat wil de duivel koste wat kost verhinderen, want deze wedergeboren zonen Gods hebben macht over hem! 


 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fritsie:

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.' (Opb.3:21)

Allereerst zou ik u willen vragen eens op te houden om te zeggen dat 'we' of iemand anders die het met jou niet direct eens is aan het dwalen is. Dat komt het gesprek niet ten goede en wekt enkel maar wrevel.

Uw redenatie klopt van geen kanten. U haalt een tekst van na de zondeval, dus na wat het doel van de mens was. Het doel van de mens staat prima beschreven in Genesis.

De tekst die u aanhaalt geldt voor gezalfden, de 144.000 die met Christus gaan regeren als Koningen. Zie ook een eerdere opmerking van wat Jezus tegen zijn apostelen zei. Je kan het 1000-jarig Rijk zien als een proces tot genezing van de natieën. Na het 1000-jarig Rijk is het eind-oordeel en wordt het Rijk overgedragen aan God, de Vader. Als u niet begrijpt wat ik bedoel wil ik dit wel preciezer uitwerken inclusief schrifteksten. 

Het is nooit de bedoeling geweest dat er mensen naar de hemel toegingen. Vóór Christus is het ook nooit gebeurd. Daar hebben we een heel topic aan gewijd. 

Genesis 2:15 laat duidelijk zien wat wel het doel was: Jehovah God nam nu de mens en plaatste hem in de tuin van Eden om die te bebouwen en er zorg voor te dragen. In vers 19 ev zie je dat de mens elke levende ziel een naam moest geven. De mens moest zorg dragen voor de schepping, dat was hun doel. Niet om naar de hemel te gaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid