Spring naar bijdragen

Waarom moet God op aarde komen?


Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei vredestichter:

 

Als ik vragen mag met alle respect, kun je dit iets meer toe lichtten ""En ik geloof dat Jezus kwam om mij de verlossen.""

waarvan precies, waarvoor precies, wat was het doel precies om ook even in te haken op jou eerste reactie ''Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen?''

is je dat nu wel duidelijk ?

Dat zijn heel goede vragen, mat name door het herhaalde gebruik van het woordje 'precies'. Ben zeer benieuwd naar de antwoorden en de reacties daar op. Ik voorspel nu al dat ik dan toch wel een paar keer zal moeten aangeven dat de vraag was om de zaken 'precies' aan te geven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 186
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Waaruit maak je op dat dit « eeuwige pijn » is? Is de God waarin jij gelooft dan zo gemeen dat iemand eindeloos brand? Frappant. Aristarkos

Waar ik nou heel benieuwd naar ben is of jij wel eens een studie hebt gedaan naar het woord dat in onze bijbels met « eeuwig » word vertaald, als ik een gokje maak, nee. Aristarkos

Beste @Plume met alle respect: je hebt geen bronnen gegeven. Typen dat iets 'geverifieerde feiten' zijn betekent niet zo veel zonder bronnen.

30 minuten geleden zei vredestichter:

 

Als ik vragen mag met alle respect, kun je dit iets meer toe lichtten ""En ik geloof dat Jezus kwam om mij de verlossen.""

waarvan precies, waarvoor precies, wat was het doel precies om ook even in te haken op jou eerste reactie ''Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen?''

is je dat nu wel duidelijk ?

Hallo vredestichter,

Ik weet er vrijwel niets over.

Ik gebruik Christus als axioma voor mijn overdenkingen. Je moet wel minstens één basis hebben van waaruit je redeneert. Dat is dan denk ik gelijk de reden waarom ik Jezus nodig heb. Je kunt het als volgt zien: elke bewering wordt bewezen vanuit redeneringen die waar zijn bewezen of axioma's. Als je geen axioma hebt, kun je geen enkele bewering afleiden.

Hoe het precies werkt kan ik zo even niet uitleggen. Maar je vraag staat in mijn mentale wachtrij. :)

Devootje.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vraag me ook wel wat christenen nu precies verwachten. Als je de Bijbel in ogenschouw neemt, is het vorige keren toch telkens fout gegaan.

De schepping: Adam en Eva werden het paradijs uit geknikkerd
De zondvloed: Nagenoeg al het leven werd vernietigd
De tien geboden: Iedereen die niet akkoord ging werd een kopje kleiner gemaakt, 3000 doden
De komst van Jezus, ook daar gaan weer doden mee gepaard. 

Telkens is het de keus van God om te gaan doden, volgens de Bijbel.  
Kan iemand hier zich voorstellen dat, als het gaat om de komst van god, er wordt gezegd "Nou, doe maar niet, dat weten we nu wel"?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Devootje:

 

3 uur geleden zei vredestichter:

 

Hallo vredestichter,

Ik weet er vrijwel niets over.

Ik gebruik Christus als axioma

 

Hallo Devootje: misschien kun je hier wat mee,

Beste Devootje,
 

weet je welke gedachten Ik over jou heb? 

 

Het zijn gedachten van vrede. Gedachten van het goede, gedachten van voorziening, gedachten van leven, gedachten van kracht, gedachten van zegen en genade. 


Het zijn deze gedachten die je nodig hebt, mijn kind. Gedachten van vrede, om jou een hoopvolle toekomst te geven. Een toekomst waar eigenlijk elk mens van droomt. 

‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, 
om u een hoopvolle toekomst te geven’ (Jeremia 29:11)

 

Luister naar Mij

Wie wil Mij nemen zoals Ik ben? Wie wil zijn eigen denken opzij zetten en als een kind in mijn Koninkrijk binnen komen? 

 

Dit is het enige wat Ik van je vraag: dat je luistert naar Mij. Dat je Mij vertrouwt boven alles. 

Dat je je laat leiden door mijn Woord en door geen andere verkondigingen, door geen andere leringen, door geen 
andere winden die blazen over mijn volk en over deze wereld. Dat je vasthoudt aan mijn woorden, die Ik heb laten optekenen voor jou, in de Bijbel. 

Dat is genezing voor jouw gebeente. Dat is kracht voor jouw hart. Dat is richting voor jouw leven. Dat is vrede voor jouw bestaan. Rust voor jouw innerlijk.

Luister naar mijn woorden. 

Dan heb je geen onrust. Dan ken je geen angst. Dan is er geen twijfel, want dan weet je waarheen je moet gaan. 

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ (Psalm 119:105)

Ze zijn het richtsnoer voor je leven. Als je mijn woorden vasthoudt, dan zul je werkelijk vrede kennen. 

Mijn woorden heb Ik je gegeven, mijn kind, als voedsel voor je geest, als voedsel voor je hart om de leegten in je binnenste op te vullen. Lees daarom mijn Woord. Geniet van mijn Woord. Drink uit mijn rivier en je zult zoveel leven ontdekken, zoveel vreugde en dan zul je zelf anderen kunnen voeden die ook honger en dorst hebben. 

Dan zul je kunnen uitdelen van Mij in deze wereld. Dan zul je rijk gezegend zijn en anderen rijkelijk kunnen zegenen 
met mijn levenskracht.

- Jezus Christus

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik merk dat ik altijd heb geprobeerd "het goed te doen". Ik merk dat dat teveel gevraagd is, omdat ik tekortschiet, misschien niet eens weet wat goed is en wat niet goed, en dat ik zondig ben. Ik merk dat, doordat ik Christus niet aangenomen had als mijn verlosser, ik de consequenties van mijn falen gepresenteerd kreeg. Ik heb dus Christus nodig om mijn zonden te betalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-6-2017 om 11:21 zei Dat beloof ik:

Ik vraag me ook wel wat christenen nu precies verwachten. Als je de Bijbel in ogenschouw neemt, is het vorige keren toch telkens fout gegaan.

De schepping: Adam en Eva werden het paradijs uit geknikkerd
De zondvloed: Nagenoeg al het leven werd vernietigd
De tien geboden: Iedereen die niet akkoord ging werd een kopje kleiner gemaakt, 3000 doden
De komst van Jezus, ook daar gaan weer doden mee gepaard. 

Telkens is het de keus van God om te gaan doden, volgens de Bijbel.  
Kan iemand hier zich voorstellen dat, als het gaat om de komst van god, er wordt gezegd "Nou, doe maar niet, dat weten we nu wel"?

 

Zeker, DBI. Zeker kan ik me dat voorstellen. En juist daarom kwam Christus Jezus, want het godsbeeld van de mensen klopte niet en het wilde er maar niet in dat God Liefde is, bij de oudtestamentische mens niet, bij de nieuwtestamentische christen ook vaak nog steeds niet. Wie iets van Christus wil verstaan, en dat per se eerst via de Bijbel als uitgangspunt  wil doen, kan beter alleen lezen wat Jezus zelf daarin zegt in het Nieuwe Testament, en niet wat de christenen zeggen. Jezus zei " volg  Mij" en niet "volg de christenen."  Dat scheelt enorm veel onnodige ballast die je later weer weg moet gooien, maar waar ze in blijven hangen.

Iemand die liefde in zijn hart heeft, die struikelt over dezelfde dingen als jij. 

En het kan zelfs ook zonder bijbel, want die liefde is in je. Vaak nog meer in de mensen zonder dan met bijbel, door het doodhameren van (pseudo)schriftgeleerden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • 1 year later...
Op 18-5-2017 om 11:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?

De Heidelbergse Catechismus heeft deze vraag ook gesteld en het antwoord voor je al opgeschreven:

Citaat

 

VRAAG 16
Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?

ANTWOORD:
Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde; a en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. 

 

Al in Genesis 3:15 kunnen we al lezen dat er iemand moet komen om de relatie met God te herstellen na de zondeval. Het Oude Testament laat ook zien dat dieren worden geslacht om als zoenoffer te dienen. Een dier had geen schuld aan de zonde waarvoor het geofferd werd, het was een voorafspiegeling voor dat wat Christus zou brengen. Een mens is niet in staat de relatie met God te herstellen, zonder daarbij een externe entiteit te gebruiken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Michiel:

Al in Genesis 3:15 kunnen we al lezen dat er iemand moet komen om de relatie met God te herstellen na de zondeval. Het Oude Testament laat ook zien dat dieren worden geslacht om als zoenoffer te dienen. Een dier had geen schuld aan de zonde waarvoor het geofferd werd, het was een voorafspiegeling voor dat wat Christus zou brengen. Een mens is niet in staat de relatie met God te herstellen, zonder daarbij een externe entiteit te gebruiken. 

Eens, daarom moest Jezus vanuit de hemel naar de aarde als (volmaakt) mens komen om als zoenoffer voor een volmaakt mens, Adam, te dienen. Geen ander mens kon dat omdat ieder mens behept is met zonde.

2 uur geleden zei jesusisinnocent:

Waarom vind jij Jezus ''God'' de zoon. Heeft Jezus dat ooit geclaimd dan?

Nee, maar dat is hekel punt hier in het algemeen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-5-2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Er zijn 7 verschillende manieren van openbaringen bekend, deze zijn;

 • Via een droom
 • Goddelijke inspiratie in het hart zonder dat de engel zich toont
 • Engel die de openbaring in de gedaante van een mens brengt
 • Openbaring die in een soort klokgelui neerdaalt, waarbij het geklingel afnam als de boodschap werd begrepen
 • Gabriël die zich in zijn werkelijk gedaante toont
 • Aanspreken van boven de hemel, vanuit achter een hemelse gordijn
 • Zonder de tussenkomst van een engel, Gods openbaring direct wordt uitgesproken

Misschien overkomt het je morgen?

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Trajecto unlocked this discussie
 • 1 year later...
Op 18-5-2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Het beste antwoord die ik gehoord heb is van Bill Wiese: ..." vergeet niet dat dezelfde God die je beschuldigt van sadisme heeft verschrikkelijke pijnigingen verduurd op het kruis zodat jij en ik niet zouden moeten gaan naar deze plaats van kwelling (hel)..." De incarnatie dus en alles was Jezus gedaan heeft is de meest duidelijke bewijs van Gods liefde voor zijn schepping.

En wat betreft die citaat - het is van de video "why is hell so horrible" op YouTube. Bill Wiese beantwoodt daar een andere vraag, maar toen ik dacht aan je vraag, herinnerde ik me zijn toespraak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Modestus:
Op 18-5-2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Het beste antwoord die ik gehoord heb is van Bill Wiese: ..." vergeet niet dat dezelfde God die je beschuldigt van sadisme heeft verschrikkelijke pijnigingen verduurd op het kruis zodat jij en ik niet zouden moeten gaan naar deze plaats van kwelling (hel)..." De incarnatie dus en alles was Jezus gedaan heeft is de meest duidelijke bewijs van Gods liefde voor zijn schepping.

En wat betreft die citaat - het is van de video "why is hell so horrible" op YouTube. Bill Wiese beantwoodt daar een andere vraag, maar toen ik dacht aan je vraag, herinnerde ik me zijn toespraak.

Maar het is helemaal geen antwoord op de vraag die wordt gesteld, dus waarom dit in je opkwam bij deze vraag is een raadsel.
Daarnaast: WIE bepaalde dat de vergeving alleen kon worden bereikt door deze 'verschrikkelijke pijnigingen'?
Pijnigingen, die in het niet staan bij de pijn die kanker patienten anno 2019 moeten doorstaan. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Maar het is helemaal geen antwoord op de vraag die wordt gesteld, dus waarom dit in je opkwam bij deze vraag is een raadsel.
Daarnaast: WIE bepaalde dat de vergeving alleen kon worden bereikt door deze 'verschrikkelijke pijnigingen'?
Pijnigingen, die in het niet staan bij de pijn die kanker patienten anno 2019 moeten doorstaan. 

Inderdaad. De meeste christenen denken er dan ook anders over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar het is helemaal geen antwoord op de vraag die wordt gesteld, dus waarom dit in je opkwam bij deze vraag is een raadsel.
Daarnaast: WIE bepaalde dat de vergeving alleen kon worden bereikt door deze 'verschrikkelijke pijnigingen'?
Pijnigingen, die in het niet staan bij de pijn die kanker patienten anno 2019 moeten doorstaan. 

Ik citeerde het uit mijn hoofd en zo te zien niet zonder fouten. De letterlijke citaat is: "... but remember, the God you are acusing of being mean is the same God that died a horrible death on the cross to keep us out... (from hell)". 

2. Wie bepaalde? Gods gerechtigheid. Want de vergelding voor de zonde is de dood. Jezus, echter, heeft onze straf op zich genomen, daarom moest hij ook op aarde komen. Zoals de grote profeet Johannes zegt over hem in zijn aanwezigheid: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld".

Vrede zij met u.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

a. er bestaat niet zoiets als de hel. 

b. het moet gebaseerd zijn op al bestaande Goddelijke wetten. 

Het pijn lijden van Jezus zie ik als een model. Volgelingen van Jezus moeten ook pijn lijden door bijv vervolging. Jezus liet een model na.

Dat Jezus als mens naar de aarde moest komen ligt in het feit dat er geen zondeloos mens bestaat. Adam was een zondeloos persoon, maar zondigde toch door van de boom te eten. In feite zei Adam: ik weet het beter dan God. God liet de mens dat uitzoeken of ze inderdaad beter zijn zonder God. We weten dat dit niet zo is. Hierdoor is de erfzonde in de wereld gekomen. De dood ging van vader op zoon enz. Er is een Goddelijke wet: oog voor een oog, tand om een tand, een leven voor een leven. Adam zou eigenlijk ter dood moeten veroordeeld omdat hij de dood van alle mensen op de hele wereld op zijn geweten had. Maar dan was het einde verhaal voor de mensheid, want er was geen ander mens. Een ander volmaakt mens zou soelaas kunnen bieden of zich vrijwillig op te offeren om wat Adam had gedaan. Maar er was geen volmaakt mens meer, want iedereen had die erfzonde. Doordat de Zoon van God als zondeloos mens naar de aarde is gekomen, was Hij wel bij machte om het zoenoffer te betalen voor Adam en op die manier de hele mensheid vrij te kopen. Er wordt niet voor niets over een zoenoffer gesproken. Een zoenoffer is een opoffering gelijk aan de zonde. Dus in de hoedanigheid van een volmaakt mens heeft Jezus het zoenoffer betaald voor Adam en zodoende de hele mensheid.

15 uur geleden zei Modestus:

En wat betreft die citaat - het is van de video "why is hell so horrible" op YouTube. Bill Wiese beantwoodt daar een andere vraag, maar toen ik dacht aan je vraag, herinnerde ik me zijn toespraak.

Heel die helleleer is Godlasterend. De Bijbel leert het niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Ik citeerde het uit mijn hoofd en zo te zien niet zonder fouten. De letterlijke citaat is: "... but remember, the God you are acusing of being mean is the same God that died a horrible death on the cross to keep us out... (from hell)". 

2. Wie bepaalde? Gods gerechtigheid. Want de vergelding voor de zonde is de dood. Jezus, echter, heeft onze straf op zich genomen, daarom moest hij ook op aarde komen. Zoals de grote profeet Johannes zegt over hem in zijn aanwezigheid: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld".

Vrede zij met u.

Beste Modestus ik ben van mening dat de menselijke psyche zelf allerlei beelden kan fabriceren. Beelden van een afschuwelijke hel kunnen door mensen zelf worden gemaakt, gebaseerd op bijv. onaangename preken die ze wellicht ooit hebben gehoord. Ter overweging een andere kijk op de hel:

https://www.concordante-publicaties.nl/studie/is-er-een-hel/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Met alle respect voor jullie visie, beste @sjako en @Bastiaan73, maar Bijbel (en Jezus hemzelf) leert wel over de hel. Ik vind het zelf heel onprettig om dat te moeten erkennen. Maar denk bijvoorbeeld aan het verhaal van rijke man en Lazarus. U zult zeggen, het is een parabel en geen waargebeurde, maar dan betekent het dat Jezus verzon een fantastische verhaal / science fiction om zijn leerlingen morele lesje bij te brengen. Maar waarom zou Jezus zoiets verzinnen als het eenvoudiger kan?! 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Modestus:

Met alle respect voor jullie visie, beste @sjako en @Bastiaan73, maar Bijbel (en Jezus hemzelf) leert wel over de hel. Ik vind het zelf heel onprettig om dat te moeten erkennen. Maar denk bijvoorbeeld aan het verhaal van rijke man en Lazarus. U zult zeggen, het is een parabel en geen waargebeurde, maar dan betekent het dat Jezus verzon een fantastische verhaal / science fiction om zijn leerlingen morele lesje bij te brengen. Maar waarom zou Jezus zoiets verzinnen als het eenvoudiger kan?! 

 

Omdat degene waar de Heere Jezus het tegen had, de waarheid in de Schriften niet geloofde, juist zoals vele christenen nu. Het O.T. leert ons zeer duidelijk wat er gebeurd als we sterven Pre. 9:10 « Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat ». Zoals je zult weten is het woord « hel » slechte vertaling van het Hebreeuwse « sheool » en het Griekse « hades », deze twee woorden beteken graf. In het graf zijn de doden en de doden weten volgens Prediker niet met al « Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten » Pre. 9:5. Nog meer verzen die dit zeggen zijn:

Psa. 6:6 « Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf? »; Psa. 30:10 « Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeve? Zal U het stof loven? Zal het Uw waarheid verkondigen? »; Psa. 115:17 « De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn »; Jes. 38:18, 19 « Want het graf zal U niet loven, de dood zal U niet prijzen; die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen. De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe; de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken ».

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Modestus:

U zult zeggen, het is een parabel en geen waargebeurde, maar dan betekent het dat Jezus verzon een fantastische verhaal / science fiction om zijn leerlingen morele lesje bij te brengen. Maar waarom zou Jezus zoiets verzinnen als het eenvoudiger kan?!

Inderdaad. Een gelijkenis is een illustratie van een bepaalde waarheid! Welke waarheid zou de Heer Jezus hier proberen te illustreren als er helemaal geen bewuste plaats van bestraffing of zegen zou bestaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Bastiaan73:

Beste Modestus ik ben van mening dat de menselijke psyche zelf allerlei beelden kan fabriceren. Beelden van een afschuwelijke hel kunnen door mensen zelf worden gemaakt, gebaseerd op bijv. onaangename preken die ze wellicht ooit hebben gehoord. Ter overweging een andere kijk op de hel:

https://www.concordante-publicaties.nl/studie/is-er-een-hel/

Daarom zijn er denk ik ook zoveel priesters in die “hel”. Die hebben ze zelf gefabriceerd en anderen toebedacht. En vervolgens komen ze in hun eigen psychische bedenksel vast te zitten.  Er zijn een heleboel mensen met van die bijnadoodervaringen bekend waarin vooral priesters in de hel gezien worden. 

Alle ouwels ten spijt.

modbreak Trajecto: Bekend? Heb je dan wellicht ook bronnen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-5-2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?

God werd denk ik mens omdat de mensen een heel verkeerd beeld van hem aan het ontwikkelen waren.  Jezus moest de mensen in levenden lijve  aan het verstand komen zien te peuteren wie God is, dat God Liefde is. En Jezus kwam om de mensen te laten zien dat de dood niet bestaat. Daarom stond Hij op uit de dood en liet daarmee zien dat de dood niet bestaat. Althans niet wat daaronder verstaan wordt.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid