Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  6.182
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Gaitema ontving een reactie van Modestus in Ontmaskerd de werken van satan   
  Mee eens.
 2. Like
  Gaitema reageerde op Hopper in verkiezingen, hallo?   
  De verdeeldheid neemt toe, daar zijn we het over eens.  Het is de tijdsgeest.
 3. Like
  Gaitema ontving een reactie van Petra. in verkiezingen, hallo?   
  Verdeeldheid lijkt totaal toe te nemen. Zoals je in de VS ook veel bendes hebt die buurten onveilig maken, zo heb je dat ook steeds meer in steden als Amsterdam. Die kennis die ik sprak zei dat het jonge mannen zijn die vooral de ellende veroorzaken. Waardoor de oorspronkelijke Amsterdammers de stad steeds meer verlaten, omdat ze zich niet meer veilig voelen. In hoe verre de Islam daarin een rol speelt? Ik denk wel wat. Ze hebben een bepaald beeld van onze westerse samenleving dat best negatief is. Ze voelen verbondenheid met de Hammas em Hesbollah vaak. Maar hoe serieus dat is? Ik denk ook veel meeloopgedrag. Zoals mensen in Urk ook massaal Reformatorisch is. Ook meeloopgedrag en daar rellen ze ook. Refo vandalen, worden ze genoemd. 
  Misschien komt dat omdat ze de verschillen tussen de cultuur thuis en die van het westen lastig vinden. 
  Extreem rechts... vaak zitten mensen er wat tussen in. Ik zie velen gewoon normaal omgaan met Polen, Turken en Oekraïners op het werk, maar toch pvv stemmen.
 4. Like
  Gaitema ontving een reactie van Petra. in Als we lopen te zwarte pieten   
  De zwarte pieten discussie. Ik durf wel te stellen dat we te krampachtig er mee omgaan. Een Marrokaan op mijn werk zei: " In Nederland veranderen we alle tradities, behalve zij die rassistisch zijn, die houden we in stand."  En van de PVV aanhang zei hij gekscherend: "nee, die zijn niet rassistisch, maar Islamofoob". Hij zei: "Nederlanders beweren niet rassistisch te zijn, maar ondertussen doen ze me de laatste tijd een partij rassistische uitspraken, niet normaal!" Ik voegde voor de grap het volgende er aan toe om het te illustreren: "Laten we eerlijk zijn, zwarte piet is geen neger, maar negers lijken wel op zwarte piet." En als je commentaar hebt op zwarte piet, denken we dan: " ach, loop niet zo te zwarte pieten, zeur piet!" 
  Kortom, maak het simpel. Gewoon roetveegpieten en geen kind die zich daar druk om maakt. Waarom houden we iets in stand wat wel heel erg veel lijkt op Surinamers en Antillianen, iets waar we ons over 50 jaar over schamen?
  Mocht Jezus dan nog niet terug gekomen zijn in een tijd, dat religie bestaat, maar de kern waar het om draait "verdraait wordt?"
 5. Like
  Gaitema reageerde op Hetairos in Waarom stierf Jezus aan het kruis   
  Naar aanleiding van jouw opmerking schreef ik (gecomprimeerd) het volgende:
  Je hebt namelijk totaal niet gereageerd op deze bemerking van mij, maar ook niet op het nieuwe topic dat ik speciaal heb aangemaakt. Ik vind dat, in het bijzonder voor een moderator, getuigen van een gebrek aan respect. Vooral omdat ik toch niet de indruk wek, lichtvaardig met jullie opmerkingen om te gaan.
  Ik wil me niet bemoeien met jullie gesprek, maar 'mijn' gedachten zijn, dat dit niet expliciet wordt gezegd in de wet. Je kunt het wel uit de wet herleiden, maar dan maak je de wet een verlengstuk van God zelf.
  Zoals ik het zie, wordt in de wet een wetmatigheid omschreven. Net zoals je het kunt hebben over de wet van de zwaartekracht. De wet van de zwaartekracht geldt in de natuurlijke wereld altijd, maar nu is het de vraag: Geldt die wet, omdat het in een wet is vastgelegd, of is de wet vastgelegd omdat die altijd geldt.
  Zo werkt het volgens mij ook met de wetmatigheid, die geldt met betrekking tot het zondigen en sterven. Zondigen en sterven zijn twee kanten van dezelfde medaille: "Als er sprake is van zondigen, wordt er gestorven en, omgekeerd, als er sprake is van sterven, wordt er gezondigd". 
  De wet maakt het verband tussen 'sterven' en 'zondigen' duidelijk (zichtbaar!). Maar de wet 'veroorzaakt' het niet.
 6. Like
  Gaitema reageerde op Apache in Waarom stierf Jezus aan het kruis   
  Jezus stierf aan het kruis om de straf voor de overtredingen van Gods wet door de mensheid te ondergaan, nadat de zonden van de wereld op Hem waren geplaatst als verzoenoffer tussen mens en God.

  De wet zegt namelijk dat de overtreder moet sterven.
  Aangezien de hele mensheid sinds Adam de wet overtreedt, moet de hele mensheid sterven.
  Jezus heeft zichzelf opgeofferd als verzoenoffer, zodat de mens niet meer hoeft te sterven, maar voor zijn zonden kan worden vergeven en eeuwig kan leven.
 7. Like
  Gaitema reageerde op Barnabas in Waarom stierf Jezus aan het kruis   
  Jij haalt teksten aan uit een vrije vertaling (NBV21) waarbij je vervolgens op woordstudie overgaat. Voor woordstudie moet je bij de Griekse grondtekst zijn. Romeinen 5;18-19 spreekt van "velen" die gerechtvaardigd worden en niet van "allen".
  Maar er is alleen rechtvaardiging door het geloof in Christus (Johannes 3:18):
  "Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon."
  Jij zegt:
  https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.5/Romeinen-5
  18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 
  19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

  Maar de HSV vertaald het zo (conform het Grieks):
  18Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.
  19Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.
  Dit is conform het Grieks.
   
  Er zit wel een addertje onder het gras want @Petra. citeert een foutieve vertaling (de NBV21) want het Grieks in Romeinen 5;19 spreekt over de rechtvaardiging van "velen". In de HSV wel goed vertaald. Zie mijn tekst hierboven.
  Het is dus wel zo dat Christus voor allen gestorven is maar niet dat allen daar gebruik van maken.
  Zie Johannes 3:18: "Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon." Dus wie weigert te geloven in Zijn naam is (en blijft) veroordeelt.
 8. Like
  Gaitema reageerde op Barnabas in Waarom stierf Jezus aan het kruis   
  Mooie droom.
 9. Like
  Gaitema reageerde op Chaim in Gods toorn   
  In Johannes 3:36 staat in de Koine Griekse tekst niet het woord "willen", maar: "hij die de zoon niet gehoorzaamd" (ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν). 
 10. Like
  Gaitema reageerde op Hopper in Waarom stierf Jezus aan het kruis   
  Jezus heeft niet alleen voorgeleefd, maar ook voorgestorven.   De verloren zoon die thuiskomt is alleen te vinden in de afgrondelijkheid en verlatenheid van de dood.  In Uw handen beveel ik mijn geest.
 11. Like
  Gaitema reageerde op Hermanos2 in Waarom stierf Jezus aan het kruis   
  Niet alleen zijn er meerdere visies maar er zijn ook meerdere redenen waarom Jezus stierf. Laten we eens de reacties afwachten.
  Toch even aanvullen…
  Ik lees soms dat Jezus aan het kruis de zonden van de complete mensheid op zich geworpen kreeg en een pijnlijke dood moest sterven zodat God zijn woede en toorn kon koelen. Daar kan ik echt niet in meedenken. 
 12. Like
  Gaitema ontving een reactie van Dat beloof ik in Hoe vind je vrede voor jouw ziel?   
  Inderdaad 
 13. Like
  Gaitema ontving een reactie van Petra. in Hoe vind je vrede voor jouw ziel?   
  Een niet zo'n verstandige opmerking van die vrouw. Erg kortzichtig.
   
   
 14. Like
  Gaitema reageerde op Dat beloof ik in Hoe vind je vrede voor jouw ziel?   
  Ik wel:
   
  Dat begrijp ik dus wel.
  Het probleem is dat veel christenen de vervelende gewoonte hebben om momenten van ziekte en dood bij anderen aan te grijpen om hen aan te vallen op hun geloof.
  Dat valt dan verkeerd, zoals nu bij @Piebe en @Gaitema. 
  Ze vallen nu elkaar aan en zien niet in dat de oorzaak aan 2 kanten ligt.
  Mijn vader is ook ziek en als er dan een tante langs komt die voor hem wil bidden, zal hij haar niet weg sturen. Omdat hij er van uitgaat dat ze er troost in vindt en ze het niet verkeerd bedoelt. Uiteraard wetende dat hij er echt niet meer beter door zal gaan worden.
  Ik vind het jammer, Piebe en Gaitema, dat jullie aangaande het onderwerp zieke vaders, door het geloof er toe komen om elkaar aan te vallen, in plaats van elkaar te steunen. Kom op zeg, dat kan toch anders.
 15. Like
  Gaitema ontving een reactie van Petra. in Romeinen ; niemand gaat verloren   
  Ja dat klopt. Ik geloof zelf dat het idee "verloren gaan" vanuit Joods en Griekse bronteksten wordt gezien als een tijd van loutering, (eeuwen/Era) tijdens het komende duizend jarige vredesrijk. Satan wordt daarna bevrijdt van zijn ketens lezen we in Openbaringen en komt dan met zijn gepeupel weer op aarde. Een mooie menigte die hun "leider" volgen en de zaak op de aarde weer komen verzieken. Daarna weer het vuur van de loutering en ten slotte waarschijnlijk dan die overgave aan Jezus, zoals ook de bijbel zegt dat eens alle knie zich voor Hem zal buigen. Het is dan het opgeven van hun verzet tegen hen.
   
  De heidenen die zichzelf tot wet zijn lijken indirect Jezus te volgen, door hun geweten (Gods Geest spreekt in hun harten) te laten spreken.
  Ik geloof echter wel met het oog van ook hun zonden dat ook zij een moment moeten kennen om Jezus aan de nemen als hun verlosser. Of het nu in dit leven is of Hem ontmoeten tijdens sterven.
  Ik zie Jezus altijd voor me als Iemand die aan het einde van die lange tunnel naar de hemel bij de ingang op de mensen wacht en dat Hij ons naar zich toe moet trekken. Dus via Hem alleen kom je dan binnen.
 16. Like
  Gaitema reageerde op Petra. in Hoe vind je vrede voor jouw ziel?   
  Die kreeg je kado. Van Jezus  
  En niet alleen jij, de hele wereld. 💓
   
  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1JN.2/1-Johannes-2/
  "1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld."
   
  Paulus schreef het ook : 
   
   
   
 17. Like
  Gaitema reageerde op Tomega in Hoe vind je vrede voor jouw ziel?   
  De huisvrouw gaat naar de slager en kiest een mooi stuk haas. Oh wat heeft u het er prachtig bijliggen slager!
  Nou, zegt de slager, dat is wel zo, maar het vlees verkoopt zichzelf; kijk eens wat een mooie stukjes!
  Maar zie eens, hier heb ik een stukje, dat nog mooier en nog bijzonderder en vooral ook nog heerlijker is: kijk!
  Maar slager, dat ziet er niet uit..,  en..  en.. het stinkt!
  Ach mevrouw u hebt geen idee vanwaar het komt, en waarheen het gaat:
  Mensen als Trump en Biden reizen er de halve wereld voor rond;
  Geloof me, als u het proeft bent u verkocht.
  Slager, doe mij nu maar nu die haas gewoon!
  En de vrouw vertrok, wijzer en onthutster geworden,
  van de slager en zijn eigen vlees.
  En de slager? Hij schudt zijn hoofd;
  kennis biedt geen voordeel,
  en heerlijkheid geen rust.
 18. Like
  Gaitema reageerde op Robert Frans in Hoe vind je vrede voor jouw ziel?   
  Door jezelf te verloochenen, lijden dat je niet kan wegnemen gewillig als je kruis op te nemen en Christus' geboden liefdevol na te volgen.
  Bij Christus, door het gebed, de sacramenten en de liefde tot je naasten.
  Als je volhardt, met hulp van Gods bijstand en genade, dan zal het standhouden. Maar als je niet volhardt, dan is Hij altijd bereid je te vergeven en je weer op te richten als je berouw hebt en het voornemen niet meer te zondigen.
  Aan een innerlijke vreugde en vrede, dat door geen lijden meer weggenomen kan worden. Je herkent het bij mensen die bijvoorbeeld dag en nacht voor iedereen klaarstaan, daarvoor vaak ondankbaarheid of erger terugkrijgen of die nooit opgemerkt worden, maar die toch plezier en vreugde vinden in hun liefde en hulpvaardigheid. Of bij mensen die ernstig ziek zijn, die hevige pijnen lijden, maar toch een vreugdevolle, optimistische kijk op het leven en hun ziekte hebben en zo hun naasten zelfs tot troost en bemoediging zijn.
  Het is het énige waarop je kunt bouwen. Al het andere is als zand, dat wegspoelt zodra de storm opkomt.
  Mijn bestemming is God en die is op aarde zoals in de hemel. Maar uiteindelijk zal ik ten volle verenigd met Hem geraken in de hemel als ik Hem blijf navolgen. Daarvan kan ik nu alreeds een voorsmaak ontvangen in het bijzonder tijdens de mis, waar hemel en aarde één worden.
  Zo de Heer het wil.
  Door het doopsel ben ik wedergeboren en zo een kind van God geworden. Ik ben dus tot leven gewekt, verbonden met Christus, en dat leven zal ik behouden als ik zelf niet de dood zoek door te zondigen. Ook als ik straks mijn lichaam tijdelijk moet afleggen, zal ik blijven leven.
  Dat is wat Hij heeft beloofd.
 19. Like
  Gaitema ontving een reactie van Piebe in De liefde   
  Kor. 13 gaat over de liefde. Mijn ogen bleven hangen bij vers 5:
  "De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Hij laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan."
  Een kennis van me zei me: "boosheid is een vorm van hoogmoed. Jij moet winnen"
  Ik ben daar over na gaan denken. Mijn kind hielp me.  Voor ik haar ging zien als een kind die in haar fase het nodig heeft grenzen op te zoeken en die te krijgen, werd ik snel boos. Dat maakte haar ook bang en gaf haar een gevoel van onveiligheid. Maar nu blijf ik geduldig (vers 4 heeft ook over dat Liefde geduldig is en col goedheid) en geef haar de grenzen..ik zie haar als een lieve meid die door haar fase gaat.
  Dit idee moet op iedereen van toepassing zijn. Hen zien als mensen die door fases gaan en daar geduldig en vol goedheid mee om gaan en je niet kwaad laten maken. Gewoon kijken naar wat die ander in zijn fase van je nodig heeft.
  Hoe denken jullie hierover?
 20. Like
  Gaitema ontving een reactie van Hopper in De liefde   
  Ja, dat ervaar ik nu al. Ik leer ook van mijn kind. In hoe ze reageerd op wat ik doe en ook de vragen die ze over mijn eerdere handelen stelt. 🙂
 21. Like
  Gaitema reageerde op Hopper in De liefde   
  Je citeert uit een van mijn favoriete gedeeltes uit de bijbel.  Dat jouw ogen bleven hangen bij vers 5 is je gevoel dat jou verteld dat dat vers 5 belangrijk voor je is.   In feite staan we  (alle mensen) steeds weer voor de keuze voor de liefde of voor zelfzucht.  De keuze die jij of ik maken bepaald onze individuele 'zien' naar de wereld.  Wie voor zelfzucht kiest die mens wordt achterdochtig en boos op de wereld.   Wie door de bril van de liefde kijkt, kijkt niet door een roze bril, maar die ziet hoe de wereld werkelijk is.
  Zo denk ik er over.  Het is juist zelfzucht welke onze kijk op de wereld vertekend.  Zie vers 12: nu is ons kennen nog beperkt.
   
  Fijn om te lezen dat je geduldig bent met je dochter.  Je reactie getuigt van voortschrijdend inzicht.   God wordt ook 'Vader' genoemd, in het menselijk domein zit jij nu in de rol van vader.  Kinderen geef je grenzen aan, maar soms hebben ze het nodig om die grens te overschrijden.  (Daar kom je nog wel achter als ze in de puberteit is).  En dat doet me denken aan de 'verloren zoon'.   Je laat je kinderen nooit los, al dwalen ze nog zo ver af.   En het is feest als ze weer thuis zijn.  Zo laat God jou ook niet los, hij laat je leren middels het vaderschap.  Zelf ben ik ook vader en ik heb niet alleen mijn kinderen geleerd, ik heb ook van hen geleerd.  Vader/kind is tweerichtingsverkeer......
 22. Like
  Gaitema ontving een reactie van Petra. in God is een Vriend   
  ZHij is de bron van ons bestaan. Zijn naam "Liefde" de bedoeling van ons bestaan. Ieder mens zit in een fase waarin hij moet leren hoe hij tot zijn bestemming (bedoeling van ons bestaan) komt. Hoe liefde zijn...
  Mijn vriendin is ook al weer voorbij, maar het daar vrede mee. Was ff fijn en hadden elkaar nodig. Ze komt er ook weer anders uit dan ze er in kwam en ik eigenlijk ook.
  Mijn broer heeft tijd nodig. Hij zegt niet voor niks: "ik ben er 'nog' niet aan toe".
  Het lichtpuntje zit in 'nog'.
  Anderen zijn er ook wel. Ik heb vooral 3 hele goede vrienden die mij dat geven wat ik nodig heb. En bij 3 anderen kan ik ook altijd terecht.
  Groet,
  Gerwin
  Oké. Ja, de Liefde is voor mij ook ontdekken. Ik ga daar ook een topic over maken, want heb iets erin ontdekt.
  Fijn dat je daardoor ook verbonden bent met dierbaren die je hebt moeten missen. ❣️
 23. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt   
  Een moord op een aardse machthebber was ook wat ik eerst dacht maar dat staat er niet. Ten tijde van de moord op Kennedy waren de geschriften van Bertha Dudde niet bekend. Hooguit een handje vol mensen wisten ervan. Er was in die tijd ook geen sprake van alle 'tekenen' die nu realiteit zijn en de mensheid verontrusten.
  Hoezo .., wordt jij of wie dan ook gedwongen om deze geboden te houden? Niemand wordt gedwongen de bijbel te lezen. Niemand wordt gedwongen in God te geloven. Niemand wordt gedwongen zich iets aan te trekken van wat God de mens heeft geopenbaard door zieners en profeten. Degene die wel de bijbel leest is ook volkomen vrij om daar zijn eigen interpretatie op los te laten. Als dat niet zo zou zijn was jij allang in een zoutpilaar veranderd. Je bent vrij om Gods woord belachelijk te maken, je bent vrij om God te beledigen, je bent vrij om christenen te beledigen je mag ze zelfs doden als je daar plezier in hebt. Alles mag, je bent volkomen vrij.
 24. Like
  Gaitema ontving een reactie van Ricky Tjin in Homofobie in het jodendom   
  Je moet het in de context van die tijd lezen. In de tijd werden vrouwen en mannen aan elkaar uitgehuwelijkt. Dat was gewoon standaard en zo werden vrouwen en kinderen door de werkende mannen onderhouden. Ook waren de kinderen een pensioen op oude dag voor de ouders. Zo gaat het nog in Israël hoorde ik afgelopen week.
  De man die met een andere man het bed deelde deed dat in plaats van zijn vrouw trouw te blijven. Hij doorbrak de cultuur en het was puur om zich te bevredigen. Hij trouwde niet met hem. Bleef niet bij hem. Het was puur voor de lust. En daar ageert de bijbel dan tegen.
  Tegenwoordig huwen wij niet meer uit en hebben we het over liefde tussen twee mannen of twee vrouwen. Daar spreekt de bijbel niet over.
 25. Like
  Gaitema ontving een reactie van Piebe in Homofobie in het jodendom   
  Je moet het in de context van die tijd lezen. In de tijd werden vrouwen en mannen aan elkaar uitgehuwelijkt. Dat was gewoon standaard en zo werden vrouwen en kinderen door de werkende mannen onderhouden. Ook waren de kinderen een pensioen op oude dag voor de ouders. Zo gaat het nog in Israël hoorde ik afgelopen week.
  De man die met een andere man het bed deelde deed dat in plaats van zijn vrouw trouw te blijven. Hij doorbrak de cultuur en het was puur om zich te bevredigen. Hij trouwde niet met hem. Bleef niet bij hem. Het was puur voor de lust. En daar ageert de bijbel dan tegen.
  Tegenwoordig huwen wij niet meer uit en hebben we het over liefde tussen twee mannen of twee vrouwen. Daar spreekt de bijbel niet over.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid