Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  5923
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Gaitema ontving een reactie van TTC in Wat te wensen?   
  Ok√© ūüôā. Ja, zo mag je het zien.
 2. Like
  Gaitema reageerde op Hermanos2 in Amish   
  Vroeger vond ik Amish belachelijk. Maar hoe ouder ik word hoe meer ik hun leefwijze respecteer. Regelmatig verlang ik naar die eenvoud. Ik vind het echter niet geheel bijbels. 
 3. Like
  Gaitema reageerde op antoon in Amish   
  Er komt onherroepelijk een verschrikkelijke tijd en dichterbij dan menigeen denkt maar God zal niet toelaten dat iemand boven zijn vermogen verdrukt wordt, dat geeft vertrouwen, er zullen misschien mensen opgehangen worden, maar alleen zij die dat aankunnen, met honger net zo goed.
 4. Like
  Gaitema ontving een reactie van Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Dat laatste is niet van belang. Het idee van het weg wissen is omdat het er zo heerlijk en fantastisch is in de hemel en zo gruwelijk om in de diepste duisternis te zijn, dat een letterlijke herinnering ons zou belemmeren hier op aarde. Daarom herinneren mensen na een bijna doodervaring ook niet alles, want dan zou dit aardse verblijf als een tranendal aanvoelen. Zo is dat door Jezus overgebracht in woorden. Want woorden geven dergelijke ervaringen niet.
  Ik kan jou zeggen, het voelt geweldig of fantastisch, maar het maakt pas indruk als je er zelf een herinnering aan had. 
  En over geloof valt niet te twisten.
  Ik haak ook af. Tot later! 
 5. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  "12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; 17 Die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 18 De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19 Maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas. 20 Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood. Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd.  21 Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden. 22 Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des Heren. 23 En Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen, en Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging, luidt het woord van de Here der heerscharen. 24 De Here der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen: 25 Ik ga Assur in mijn land verbreken en het op mijn bergen vertreden; dan zal zijn juk van hen worden weggenomen en weggenomen de last van hun schouder. 26 Dit is het besluit dat gemaakt is over de ganse aarde, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. 27 Want de Here der heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden? 28 In het sterfjaar van koning Achaz kwam deze Godsspraak: 29 Verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg, verbroken is want uit de wortel der slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. 30 Dan weiden de eerstgeborenen der geringen en de armen legeren zich veilig, maar uw wortel doe Ik van honger sterven en uw overblijfsel zal hij doden. 31 Jammer, gij poort; schreeuw, gij stad; sidder, gij gans Filistea! Want uit het noorden komt rook en in de gelederen blijft niemand achter. 32 Wat zal men dan de gezanten des volks antwoorden? Dat de Here Sion gegrondvest heeft en dat daarin de ellendigen van zijn volk zullen schuilen."
  Dit gaat over ons, over onze oorsprong en over onze val, wat de reden is van onze belichaming als mens op aarde ...
  Het zijn deze harde woorden waarvoor een offer in liefde moest worden gebracht, door de eeuwige Liefde zelf. Zodat deze vloek wordt opgeheven, als dit liefdeoffer wordt aanvaard en de mens uit vrije wil het getal van het beest in zichzelf omdraait, in navolging van Jezus, die heeft laten zien hoe wij deze vloek over ons op kunnen heffen, als wij ons uit vrije wil omvormen tot liefde. Maar dat er een slachtbank gereed is gemaakt voor de rest van de godenzonen, en deze worden weggebezemt met de bezem der verdelging, staat vast.
  (Jesaja 14:12-32)
 6. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  "19 Maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas."
  Ook in deze context is het zwaard het Woord.
  Wie van ons zal een verslagene zijn, die door het Woord doorboord wordt? En in de steenlagen van de aarde zal worden weggetrapt als aas?
  "21 Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden."
  Wie belandt op de slachtbank en wordt van zijn vrijheid beroofd? Zodat zijn nageslacht de aarde niet in bezit zal nemen en de wereld zal vullen met steden, waarmee in deze context het universum wordt bedoeld.
  Ieder mens die het teken van de antichrist in zich draagt: "600 = eigenliefde, 60 = naastenliefde, 6 = liefde voor God", zal worden weggetrapt als aas en in de steenlagen van de aarde worden verbannen.
  Dus bepaal dan aan de hand van dit getal zelf het lot wat je te wachten staat.
 7. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Als jij graag een koe wil blijven ben je daar vrij in. Van mij mag jij best een koe zijn. Waarom zou ik jou in je vrijheid willen beperken? Je hoeft ook niet voor waar aan te nemen wat ik schrijf, doe lekker je ding.
  Misschien heb ik me in jou vergist en ben je geen strijder voor de waarheid. Misschien ben je een gewillige slaaf van satan, die jou de missie heeft gegeven op dit forum ieder waardevol gesprek te saboteren. Wie zal het zeggen?
  Om te voorkomen dat ik nog hardere woorden ga gebruiken en je voortijdig met het zwaard doorboor, ga ik mijn tijd weer aan iets anders besteden. Ik kom binnenkort wel weer een keer aanwaaien om te zien of dit topic in broederlijke naastenliefde is voortgezet, of niet. Ik ben heel benieuwd. Maar voor nu, Gods zegen aan allen in Jezus naam.
 8. Like
  Gaitema ontving een reactie van TTC in Wat te wensen?   
  Zo heeft alles weer zijn nut¬†‚ėļÔłŹ
 9. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Oké .., nog eentje dan ...:
  Laatst, een gewone werkdag op kantoor, zit ik me weer op te winden over die muts van een collega van mij. Ze probeert in een goed daglicht te staan bij de grote baas en bedient hem op zijn wenken. Zo ook nu weer ging ze hem koffie brengen met een zelfgebakken appeltaart en een bus slagroom. Ze bleef opvallend lang weg en toen ze het kantoor van de baas uitkwam trok ze nog gauw haar bloesje en rokje recht. Zelfgenoegzaam kwam ze tegenover me zitten en had er duidelijk plezier in.
  Ik kijk haar een tijdje aan en zeg: "er zit iets op je wang", waarop ze meteen van kleur verschiet en snel over beide wangen begint te wrijven. "Is het weg?" vraagt ze verschrikt. Ik zeg: "nee joh ..., aan de binnenkant van je wang".
 10. Like
  Gaitema ontving een reactie van Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Dank je. Ik laat alles eens bezinken. Kwam tot ontdekking dat ik misschien nog te veel trots had om op te geven. Mijn vrouw zei:"in de bijbel staat dat we als een stofje op de weegschaal en een druppel op een emmer zijn". Toen ik me dat eigen gemaakt had, zei ze: "in de bijbel staat: 'wie denkt dat die iets is moet niets worden."
  Toen dacht ik: 'nu ben ik helemaal niets meer.' Ik had het over mijn trots, waarop ze zei: "Ja, je voelt je daarom heel snel gekwetst en dan ben je echt een... " Ik zei "ellendeling? Straks heeft die man nog gelijk ook. Hoe moet ik nu nog God benaderen?"
  Als een kind, dacht ik toen. Als een kind naar Zijn Vader 
   
  Tijd om het te laten bezinken¬†ūüėČ
 11. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Ik weet niet of ik nog meer mensen hier verwond heb door het zwaard in de rondte te zwaaien. Maar laat dan gezegd zijn dat ieder woord van belang is. Alles is door het Woord ontstaan en alles is door het Woord in een vloek gebracht. En zo is die kracht ook in onze woorden gelegd. Laat iedereen zich er dan van bewust zijn dat ieder woord berouw af zal dwingen wat niet in liefde is uitgesproken.
  En Sjako, jij bent mijn held. Als er iemand is die hier een hoop gal over zich uitgespuugd krijgt ben jij dat. En je blijft geduldig en beschaafd en je laat je er niet toe verleiden om uit je dak te gaan. En wat het belangrijkste is, je staat voor wat je gelooft! Wat zou het geweldig zijn als je ook een zwaardvechter wordt die meehelpt de dwaling te bestrijden. Zulke vastberaden en gelovige mensen heeft God hard nodig, want het Armageddon staat voor de deur en dat weet jij als geen ander! Zorg dat je er klaar voor bent! Zorg dat je dwaling van waarheid kunt onderscheiden voor het zover is! Voor jou en aan allen die meegelezen hebben Gods zegen en bescherming in de tijd die voor ons ligt, in Jezus naam! Jullie zijn allemaal broers en zussen van mij en ik zou niets liever zien dan dat jullie allemaal stand houden tegen het geweld wat ons te wachten staat. Geloof dan vol kracht en heb vertrouwen in de almacht van onze lieve Heer. Laat je niet onnodig in gevaar brengen en trek je terug uit de wereld, sluit je innig aan bij God en bid vol vertrouwen om kracht en genade. En vergeet dan niet om dit te vragen in Jezus naam! Dan ben je veilig en beschermd zolang je in de liefde blijft, want de Liefde is God.
 12. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Zo was mijn ervaring ook Gaitema, na 25 jaar verdieping en veel lezen in de Bijbel viel alles ineens op zijn plaats toen ik 15 jaar geleden deze geschriften onder ogen kreeg, en ik ben niet meer gestopt deze openbaringen te lezen. Een feest van herkenning vond ik het en dat heeft een diepe indruk op me gemaakt. Als mensen mij vragen hoe ik aan mijn woorden kom zeg ik uit mijn hart. Maar soms sla ik zelf stijl achterover van wat ik schrijf of zeg en word ik er bang van.
  Het viel mij trouwens net pas op dat de bron van mijn kennis de samensmelting is van 6 afzonderlijke bronnen van Gods woord. Ik kan dus niet zeggen dat mijn bron de Bijbel is, of de geschriften van Bertha Dudde, Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer en Kahlil Gibran. Ik denk dat ik niet verder hoef te zoeken en de volheid van Gods woord al in mijn bezit heb. Wat niet wegneemt dat Gods woord ook in mij zelf klinkt en door jou. Dat is het bijzondere van Gods woord, het klinkt overal maar krijgt helaas weinig gehoor.
  Als ik jouw vermaning over de manier waarop ik Hermanos aansprak niet als Gods woord had verstaan en daar niet op had gehandeld, hadden we dit gesprek nu ook niet met elkaar gevoerd. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en een goed verstaander heeft aan een half Woord genoeg.
 13. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Dappere Dat Beloof Ik, je wil om voor de waarheid te strijden stel ik zeer op prijs. Ik ken je frustratie en voel je onmacht. Daarom wil ik je leren hoe je vechten moet. Bedenk dat de Bijbel geen zuivere bron is van Gods woord, maar dat een strijd ertegen niet de bedoeling is. Het is niet wat ik van je verwacht. Strijden voor de waarheid, dat is waartoe je geroepen bent en wat je ook vol overgave doet. Je stijd moet ook niet tegen mensen gericht zijn, daar is het zwaard niet voor bedoeld. Het zwaard is bedoeld om de leugen aan het licht te brengen en de dwaling te bestrijden, en daar maak jij je al een tijd hard voor. Maar gebruik het Woord als zwaard en uit jezelf niet vanuit frustratie. Word zacht als de duiven maar listig als een slang.
  De geschriften van Bertha Dudde zijn een zuivere bron van het Woord. Het is het aanspreken van God zelf die alles wat wij als strijders in de eindtijd nodig hebben verstrekt als voeding voor onze ziel. Alle vragen, alle geheimen van de schepping en alles wat verborgen was wordt duidelijk en begrijpelijk opgehelderd en verklaart. Ga lezen en leer vechten! Als jij een echte strijder voor de waarheid wil zijn zul je ook je inzicht en weten naar waarheid moeten vergroten. Neem dan dit grote genadegeschenk om niet aan en word wetend.
  Maar daarvoor zul je alles wat je denkt te weten overboord moeten gooien, en beginnen met de ware verdieping in wat de Vader jou te zeggen heeft door Zijn woord.
 14. Like
  Gaitema reageerde op Mohawk in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  De innerlijke stem in mij noem ik het Woord, want dat is wat het is. Het onderscheid is prima te maken ook door jou.
  Als wij ons alles zouden herinneren wat zich voor onze belichaming als mens heeft afgespeeld zouden wij niet vrij meer zijn om te geloven. Dan zouden wij van onze vrije wil zijn berooft als mens, en dat is nou juist wat ons moet aansporen om te geloven.
  Wij hebben hier hetzelfde doel, jij en ik, onze missie is om de dwaling op dit forum aan het licht te brengen. Alleen draai ik wat langer mee dan jij en heb inmiddels het zwaard leren hanteren. Jij bent mijn kleine broer en moet nog leren zwaardvechten. Jij bent zoals ik eens was en daarom moedig ik je vooral aan om je strijd niet op te geven. Maar leer de waarheid te verkondigen en je missie zal vrucht dragen. Word ook een echte zwaardvechter en niemand zal de waarheid van jouw zwaard kunnen ontwijken, want je bent hier niet gekomen om vrede te brengen.
  De waarheid, het Woord, vind je in je hart, middels de stem in jouw binnenste. En die stem is heel makkelijk te herkennen. Als jij iets van iemand gestolen hebt en degene vraagt aan jou, "heb jij dit van mij gestolen?" Dan weet je heel goed of je tegen hem liegt of dat je de waarheid spreekt als je dan zegt: "nee hoor, ik ben mij van geen kwaad bewust", omdat de Waarheid zich dan roert in jou. En zo makkelijk is het om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet waar is. En net zo makkelijk is het om het Woord in jezelf te vernemen.
  Dus oefen je erin het Woord in jezelf te vernemen en dit lukt alleen in de stilte wanneer je je afsluit van alles wat je omgeeft. En schrijf dan wat je wil zeggen en je missie zal zeker slagen. Hoewel sommige toehoorders zo hardleers zijn dat je ze niet van de waarheid kunt overtuigen.
  Sommige mensen zijn te vergelijken met koeien. Een koe zegt alleen boe, boe, boe. Als je die koe duidelijk wil maken dat je daar moe van wordt en je probeert de koe het woordje moe uit te leggen lukt dat niet. Het is verschil is maar één letter. Maar wat je ook probeert de koe blijft hetzelfde zeggen. Boe, boe, boe ...
 15. Like
  Gaitema ontving een reactie van Willempie in Wat te wensen?   
  ‚ėļÔłŹ¬†Het lichaam beschouw ik als mijn aardse tent. Ik woon erin met mij geest en ziel.
 16. Like
  Gaitema reageerde op antoon in Zijn wij (niet) allen broeders?   
  Theologisch zal ik het misschien niet helemaal eens met je zijn, een ding is zeker, smeekbeden met de juiste instelling worden verhoord
 17. Like
  Gaitema reageerde op Noel2 in Liefde doet geen kwaad   
  Uit oogpunt van moraal kan je afwijken van God’s plan, mij is dat gebeurt, is niet zonder consequenties, en dat is goed ook, in een andere wereld zou ik niet willen leven. God’s plan is liefde, en het is slecht om er tegen in te gaan. Gelukkig was de kerk toen nog wel open om tot inkeer te komen.
 18. Like
  Gaitema ontving een reactie van Peter79 in Liefde doet geen kwaad   
  Ja, zou zo moeten zijn. Vaak worden vooral de verschillen van inzicht duidelijk¬†ūüėä
 19. Like
  Gaitema reageerde op Willempie in Liefde doet geen kwaad   
  Je weet niet eens wat liefde is. Hoe kun je iets zijn zonder te weten wat het inhoudt? 
  Dat is precies wat de slang aan Eva vroeg.
 20. Like
  Gaitema ontving een reactie van Hermanos2 in Waar voor mij de grenzen liggen   
  Jongens, bedankt voor de reacties. Ik ben er uit, ik houd de eer aan mij zelf.¬†ūüėá
   
 21. Like
  Gaitema ontving een reactie van Hermanos2 in Waar voor mij de grenzen liggen   
  Dat vind ik nou ook. Als ik mijn vrouw wil zeggen wat ze daar van God zeggen, wil ze het niet eens weten! Dat zegt voor mij ook genoeg.
 22. Like
  Gaitema reageerde op Hermanos2 in Waar voor mij de grenzen liggen   
  Mij zien ze daar voorlopig ook niet meer. Ik ga ook niet meelezen want dan krijg ik toch de neiging om te reageren. God mag daar gewoon 'gruwelgod' genoemd worden. Vind ik niet okee. Op dezelfde manier vind ik ook dat je geen cartoons van Mohammed mag maken. Of grapjes over kanker. Sommige dingen kunnen gewoon niet. 
  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar is niet hetzelfde als het recht om te mogen beledigen. 
 23. Like
  Gaitema reageerde op Hermanos2 in Waar voor mij de grenzen liggen   
  Dankjewel dat je dit forum probeert in stand te houden. Dat je er energie in stopt. 
 24. Like
  Gaitema ontving een reactie van Hermanos2 in Waar voor mij de grenzen liggen   
  Inderdaad. Laten ze het daar uitzoeken 
 25. Like
  Gaitema ontving een reactie van Hermanos2 in Waar voor mij de grenzen liggen   
  .
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid