Spring naar bijdragen

Waarom plegen zoveel mannen van middelbare leeftijd suïcide?


Aanbevolen berichten

Schrikbarend bericht. 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/16/psychische-problemen-dominantste-factor-voor-suicide-ik-kreeg-allerlei-gedachten-waar-ik-geen-gehoor-aan-wilde-geven-a4181175

"Alleen wonen, een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en psychische problemen zijn veelvoorkomende risicofactoren bij mannen van middelbare leeftijd die een eind aan hun leven maken. Onder mannen tussen de veertig en zeventig jaar bij wie deze drie factoren spelen, komt zelfdoding 14,5 keer zoveel voor als gemiddeld op die leeftijd. 

..Lichamelijke problemen, een echtscheiding, het overlijden van een partner of een laag inkomen bleken eveneens risicofactoren voor zelfdoding.

Wereldwijd overlijden mannen vaker dan vrouwen aan zelfdoding. In Nederland twee keer zo vaak, met name mannen tussen de veertig en zeventig jaar: ruim 40 procent van de zelfdodingen doet zich voor binnen die groep."

Vragenlijsten aan nabestaanden boden inzicht in waaróm mannen uit de risicogroepen vaker overgaan tot zelfdoding. Dat kon een jeugdtrauma zijn, of stressfactoren als geldzorgen, eenzaamheid of relatieproblemen. „Het overkoepelende is wel”, zegt Gilissen, „dat ze geen uitweg meer zagen. En dat is heel zonde, want die is er meestal wel.” Een deel van de mannen zocht geen hulp: omdat ze een taboe op hulpvragen ervoeren, zich schaamden of niet afhankelijk van anderen wilden zijn".

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 268
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik vind dat heel erg want zo is God niet. Als je wilt weten hoe God is moet je naar Jezus kijken. Hij is de volmaakte afspiegeling van Zijn Vader. Zorgzaam, rechtvaardig, oog voor de zwakkere en zieke

Jezus zou zeggen: Heb uw natuurmens lief, welke beloning huist er in enkel gelijksgezindend lief te hebben?

Tjsa het is kennelijk een beetje hoe je de cijfers leest. Dit zijn de 'zelfmoordcijfers' van het CBS : https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2023/23/tabel-zelfdodingen-2022.xlsx  Die leeftijdsgr

Posted Images

De mens -en dan vooral de man- kent het affectieve leven niet.  En als het dan even tegen zit, zoals een echtscheiding of een overlijden, dan weet de mens geen raad met al die gevoelens.   Hulp zoeken helpt niet, want al die hulpverleners doen ook maar wat.  Niemand kan namelijk voor jou het affectieve leven verkennen.  Op affectieve wijze je eigen wezen ontmoeten is levenskunst.   De kunst bestaat er uit om je eigen intenties waar te nemen.   Wat beroert jou?  Wat voel je?   Wat wil je er mee?

Maar zoals we weten zijn vooral mannen bang voor hun gevoelswereld.  Mannen moeten altijd maar stoer en sterk zijn.  (Het alfamannetje)

Wat ik hierboven omschrijf, daar moet je wel zo op je 30e , 40e levensjaar mee vertrouwd zijn.  Want juist vanaf een jaar of 40 komen de echtscheidingen, de overlijdens , de existentiële eenzaamheid (Niemand houdt van mij, boehoe, huil, snik).  Levenskunstenaar worden is onze levensopdracht.    De suïcidale mens wil namelijk niet zichzelf doden, maar hij kan 'dat gevoel' niet meer verdragen, dát wil hij doden.  En dat gevoel komt voort uit onbegrip van jezelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Noel2:

Dat de oorzaak van suïcide bij de omstandigheden; echtscheiding, alleen wonen, uitkering, ziekte, zou liggen denk ik niet. Hoogstens zijn de omstandigheden aanleiding om de confrontatie aan te gaan met God. Geloof in een overheersende God, die van het Oude Testament, die absolute macht over je wil, en je veroordeelt. Die je naar beneden haalt en vernedert. Die je een vies beest vindt, en het liefste de aarde zou verlaten, eventueel de zon nog opblazend. De God van geweld, die tegen zelfstandige mensen is, en alleen als ze als makke schapen zijn gunstig van oordeel is. De God die je afkeurt en afwijst als je genetisch niet interessant meer bent, als je geen nut meer hebt. De God die zegt dat zelfdoding erger zal voorkomen, dus spring maar van het balkon, doe die plastic zak maar over je hoofd, rook je maar te pletter. Die God, die, nu je niet geabsorbeerd bent door het dagelijkse leven, ineens tegenover je staat als een joelende massa, een tribunaal. Een God die juicht als je pogingen tot zelfdoding doet en schreeuwt dat ze dan weer gewonnen hebben.

En mocht het levenseinde dan mislukken dan kun je de rest van jouw leven gestigmatiseerd door de zorg, als “client” pogingen doen “normaal” te worden. En in een kliniek pogingen tot reset ondervinden. Verhalen moeten aanhoren van een genadevolle God die Christus in jouw hart brengt, waarna alles goed komt.

Als je dat niet voelt, zal je absoluut vergeten worden, met de belofte dat er gepist en gepoept zal worden op jouw graf, en zal je de hoogste minachting moeten ontvangen.

Dat is wat je ongeveer geestelijk beleven kan als man tussen 40-70 als je tijd hebt voor God.

Mensen zien hun miserie als straffen van boven of proberen er hun hele leven van weg te rennen. En als dat niet meer kan en er mee geconfronteerd te worden.

Niemand wilt zijn straf uitzitten. Misschien is zelfdoding alleen uitstellen, of heb je alleen dit leven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Noel2:

Dat is wat je ongeveer geestelijk beleven kan als man tussen 40-70 als je tijd hebt voor God.

Dat is hopelijk toch niet jou God? Ik zie een liefdevolle God die een plan met de wereld heeft en die voor me zorgt en bij tijden troost. Ik heb ook best een slechte periode gehad, maar God heeft me daar uitgetrokken. Ik wil niet zeggen dat het leven gemakkelijk is, maar ik zie uit naar het ware leven straks. En als ik naar het nieuws kijk dan weet ik dat ik het zo slecht nog niet heb. Heb mijn gemeente, mijn vrienden, mijn collega’s en mijn honden. Ben een gezegend mens ook al ga ik alleen door het leven.

2 uur geleden zei Noel2:

Eten en drinken, slapen en ontlasten.

En voor God leven? Mensen Hem leren kennen? Zoveel dingen om je in te verdiepen, genieten van muziek bijv., omgang met goede vrienden…… Er is zoveel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Noel2:

Genetisch gezien kan je gekopieerd worden, en eindeloos gekweld. Het is geen prettig vooruitzicht. Als ik maar wist waarom het steeds fout gaat, het lijkt geprogrammeerd.

Somewhere over the rainbow…

Ik denk alleen niet dat dit zo is dat je genetisch bent gekopieerd. Kun je niet beter de confrontatie aangaan? Als je zelf al zegt dat het lijden een aanleiding is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Monachos:

Nee, het is geen bewijs ergens van. Daarom kunnen de dingen die met God te maken hebben alleen worden geloofd of verworpen.

Zoiets als: na de dood ga ik naar een plek vol met bierfonteinen.
Dat kan worden geloofd of verworpen.

1 uur geleden zei Noel2:

Genetisch gezien kan je gekopieerd worden, en eindeloos gekweld.

Dat eerste klopt, maar het tweede niet. Voor elke nakomeling is er een nieuw begin en het ius steeds een nieuw individu.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Monachos:

Is God een sadist?

Geen 'God is Liefde'?

God is evenzeer een strenge Vader, uit liefde. Westerlingen anno 2023 hebben een beetje een verstoord liefdesbeeld, vooral eigenliefde.

Moet je de selfies elkaar eens zien opvolgen en hoe ze poseren en daarna die foto's filteren.

It ain't artificial, it ain't real anymore.

7 uur geleden zei Monachos:

Is God een sadist?

Geen 'God is Liefde'?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Monachos:

Het filmpje laat gedeelten uit John Wick zien, één van de vermoeiend veel Hollywood actiefilms met wraak als motief. De halve gare die het heeft geüpload heeft het de titel 'GODS VENGEANCE ᴴᴰ | Christian Motivation' gegeven en laat hiermee zien dat hij helemaal niets van Jezus heeft begrepen; hij is dus behoorlijk de Weg kwijt.

Wat jij ermee wil zeggen is me overigens ook niet duidelijk. Gaat God volgens jou Keanu Reeves sturen om iedereen af te knallen of zo?

Pfffff :)

Ik heb geen zin in zulke twisten meer. Ik wil ermee zeggen dat God genadig is en traag met wraak omdat Hij tijd tot bekering geeft. Maar dat je Zijn liefde niet moet verwarren met naïviteit vanuit een menselijk/aards perspectief. Iemand afknallen = liefde. Want als het oorlog is en vrouw en kind schuilen achter de rifles van de soldaten; is er geen grotere liefde dan uw leven op te offeren voor alle dierbaren daarachter.

Er is ook nog veel slecht gaande waarvan meesten het nooit geweten hebben. Mede omdat er nog wraak genomen wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik heb geen zin in zulke twisten meer. Ik wil ermee zeggen dat God genadig is en traag met wraak omdat Hij tijd tot bekering geeft. Maar dat je Zijn liefde niet moet verwarren met naïviteit 

1 Korinthe 13:

Liefde rekent het kwade niet toe, verdraagt alles.

Je kunt beide zijden bijbels onderbouwen. Waar je voorkeur naar uitgaat, zegt iets over de persoon die de keuze maakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Toevallig was er een heel goed artikel over dit onderwerp in "The Australian", het voornaamste dagblad in Australie.  Omdat het een "paywall" heeft heb ik het vertaald.

 

HET WELZIJN VAN MANNEN IS OVERGELEVERD AAN DE GENADE VAN DE FEMINISTISCHE IDEOLOGIE

Door Angela Shanahan

Deze week zijn de gazons van Parliament House twee dagen lang bezaaid geweest met 2500 lege schoenen, één voor elk van de mannen en jongens die elk jaar in Australië omkomen door zelfmoord. Volgens het Australian Institute of Health and Welfare is het zelfmoordcijfer onder mannen over het geheel genomen drie tot vier keer hoger dan dat onder vrouwen, en betreft het vooral mannen die halverwege hun leven zijn. Dit zijn de belangrijkste voorspellende feiten over zelfmoord: mannelijk zijn; gescheiden, weduwe of gescheiden zijn; alleen wonen; werkloos zijn. Het zelfmoordcijfer onder Aboriginals en Torres Strait Islanders is tweemaal zo hoog als onder de niet-inheemse bevolking.

Ondertussen concentreert de regering alle preventieve inspanningen op huiselijk geweld tegen vrouwen, dat altijd wordt gezien als ‘gendergerelateerd’ geweld; met andere woorden: mannen zijn gewelddadig jegens vrouwen. Volgens organisaties als White Ribbon is huiselijk geweld louter een mannenprobleem. Het is hun schuld. Bovendien kunnen de meeste mannen, volgens de persberichten van deze week voor White Ribbon Day, het gewoon niet zien of weten ze niet wat ze eraan moeten doen. White Ribbon eist dat ze zichzelf ‘onderwijzen’ omdat ‘geweld tegen vrouwen epidemische proporties aanneemt, en (ons onderzoek) contrasteert dat met de redenen die mannen ons hebben gegeven om er niet bij betrokken te raken. We denken dat mannen zullen inzien dat er geen goede reden is om dit jaar niet een stap verder te gaan en een donatie te doen of zichzelf te onderwijzen. Omdat één op de drie Australische vrouwen het slachtoffer is van geweld, is het niet alleen een vrouwenprobleem, het is een probleem van iedereen”.

Maar Raad eens? Volgens het Australische Bureau voor de Statistiek zijn er wekelijks 47 sterfgevallen onder mannen als gevolg van zelfmoord. Intussen sterven er jaarlijks 71 vrouwen door dodelijk huiselijk geweld, wat neerkomt op 1,36 per week. Dus zelfmoorden onder mannen, die 35 keer zo talrijk zijn als sterfgevallen als gevolg van partnergeweld, zouden ook voor iedereen een probleem moeten zijn. Maar waar is de reclamecampagne? Waar is de steun? De advertenties die allemaal over ‘gendergeweld’ gaan, geven alleen mannen en jongens de schuld, en de steun voor mannen die het risico lopen zelfmoord te plegen, met uitzondering van veteranen van de strijdkrachten, is bijna nihil.

Je zou kunnen zeggen dat deze twee kwesties, partnergeweld en zelfmoord onder mannen, niet vergelijkbaar zijn. Maar denk erover na in de psychosociale termen van de gezondheid en het sociale welzijn van de gemeenschap. Het allerbelangrijkste: hoe goed waarderen we de gezondheid en het welzijn van elk deel van de bevolking, mannen en vrouwen?

Huiselijk geweld is, zoals ik weet, reëel en heeft allerlei ernstige intergenerationele gevolgen. Mijn grootvader van vaders kant was een gewelddadige man, die zijn familie terroriseerde. Maar, en dit is de grote maar, waar is de nuance in de uitspraken ‘huiselijk geweld is gendergerelateerd’, zoals die van White Ribbon? Het is allemaal de schuld van mannen en blijkbaar moeten de mannen zichzelf opvoeden. Dit is simplistisch. Het is ideologie, simpel en duidelijk.

Hoe zit het met de pathologieën die ons allemaal, en onze hele samenleving, teisteren? Waarom wordt iets waarbij twee mensen betrokken zijn als eendimensionaal gepresenteerd: de man is een slechte dader, de vrouw is een goed slachtoffer? De DV-lobby staat de presentatie van dit probleem op geen enkele andere manier toe, omdat het toestaan van enige nuance de simplistische aannames die ten grondslag liggen aan de bekrompen, prismatische feministische ideologie die ten grondslag ligt aan alle huidige sociale wetgeving, vooral op het gebied van het familierecht, in twijfel zou kunnen trekken.

Eén feit van mannelijk trauma dat de feministische trope niet wil toegeven, is dat het mentale en psychologische welzijn van mannen vaak wordt uitgehold door de voortdurende schuld en de angst om de schuld te krijgen. Geen wonder dat mannen, zoals zelfs White Ribbon toegeeft, in de war zijn. Geen van de voorstanders van DV die spreken in termen van “gendergeweld” en mannelijk “giftig” gedrag kijkt naar de grondoorzaken van geweld.

Belangrijk is dat deze overlappen met de oorzaken van zelfmoord onder mannen: middelenmisbruik, werkloosheid, isolatie, intergenerationeel disfunctioneren (vooral bij Aboriginal mannen en jonge jongens) en het uiteenvallen van gezinnen, wat alle klassen en groepen mannen treft, maar vooral mannen op de hoogste leeftijd. beugel voor zelfmoord.

Sinds 2008 zijn de hoogste zelfmoordcijfers waargenomen bij mannen van middelbare leeftijd (40-49 jaar). Maar groepen als White Ribbon zijn niet echt geïnteresseerd in het welzijn van de man binnen een huwelijk of binnenlands partnerschap; bovendien wordt haar kijk op het welzijn van vrouwen zo eendimensionaal gezien als slachtofferschap, dat zij nooit de koppeldynamiek erkent.

Echter, zelfmoord onder mannen, ook al is het complex, wordt, in de woorden van het AIHW-onderzoek, vaak veroorzaakt door “een recente stressvolle levensgebeurtenis”, vooral echtscheiding of definitieve scheiding van een langdurige partner. Dat wordt door al het onderzoek naar zelfmoord onder Australische mannen aangehaald als de overweldigende reden achter de stijging van het aantal zelfmoorden op middelbare leeftijd, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Echtscheiding is niet slechts een eenmalige gebeurtenis; het veroorzaakt een opeenvolgende reeks problemen, en mannen in omstreden echtscheidingszaken bevinden zich vaak in een doolhof van juridische en financiële impasses, met een toenemende psychologische tol van meestal verborgen trauma's.

Een onderzoek naar de werking van het familierecht eerder deze eeuw was een van de langste in de Australische geschiedenis en ontdekte dat zelfmoord onder Australische mannen onevenredig in verband werd gebracht met geschillen over het familierecht, vooral over de voogdij over kinderen. Bovendien was het aantal valse beschuldigingen schandalig. Als gevolg daarvan werd in 2006 het familierecht herschreven om vaders meer zeggenschap te geven over de opvoeding van hun kinderen na een scheiding, waarbij werd uitgegaan van gedeeld ouderschap.

Nu, als gevolg van de ongewenste invloed van de feministische lobby, voor wie alle huwelijken potentiële mijnenvelden van huiselijk geweld zijn, is dat verstandige en humane principe verlaten. Dit is geen ‘hervorming’. Het is een regressie naar het verleden. Het is een rampzalige verandering, die zal leiden tot meer valse beschuldigingen van geweld en meer schade aan vaders van kinderen, en bijgevolg tot meer zelfmoorden onder mannnen.

 

Angela Shanahan is a Canberra-based freelance journalist and mother of nine children. She has written regularly for The Australian for over 20 years, The Spectator (British and Australian editions) for over 10 year

image.png

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Chartreuse:

Deze week zijn de gazons van Parliament House twee dagen lang bezaaid geweest met 2500 lege schoenen, één voor elk van de mannen en jongens die elk jaar in Australië omkomen door zelfmoord. Volgens het Australian Institute of Health and Welfare is het zelfmoordcijfer onder mannen over het geheel genomen drie tot vier keer hoger dan dat onder vrouwen, 

Ondertussen concentreert de regering alle preventieve inspanningen op huiselijk geweld tegen vrouwen, dat altijd wordt gezien als ‘gendergerelateerd’ geweld; met andere woorden: mannen zijn gewelddadig jegens vrouwen

Hi Chartreuse, 

De cijfers zijn in Australië idd schrikbarend hoog. Er zijn ook al jarenlang enorm veel wetenschappelijke onderzoeken naar de hoe en waarom, in het kader van preventie. 

Nou staat het door jou geciteerde artikel achter een betaalmuur maar de site van de door jou genoemde "Australian Institute of Health and Welfare" met enorm veel info (aan wetenschappelijke onderzoeken en data ) hierover is gewoon toegankelijk. 

https://www.aihw.gov.au/suicide-self-harm-monitoring/data/suicide-self-harm-monitoring-data Suicide & self-harm monitoring data. 

Uit de data blijkt dat vrouwen vaker een poging doen of willen doen dan mannen, (en vervolgens hulp krijgen),  maar mannen vaker zodanig dat ze slagen en ook minder vaak hulp zoeken/krijgen. 

 

7 uur geleden zei Chartreuse:

Ondertussen concentreert de regering alle preventieve inspanningen op huiselijk geweld tegen vrouwen, dat altijd wordt gezien als ‘gendergerelateerd’ geweld; met andere woorden: mannen zijn gewelddadig jegens vrouwen

Check 's de (door de overheid gesubsidieerde)  AMHF  :  https://www.amhf.org.au/about

The Australian Men's Health Forum is the peak body for men's health is Australia. 

 

Als je de data met risk factors voor zelfmoord bekijkt is het best begrijpelijk dat huiselijk geweld hoog op de agenda staat, ook ter preventie van zelfmoord. 

https://www.aihw.gov.au/suicide-self-harm-monitoring/data/behaviours-risk-factors/burden-of-disease-studies-suicide-self-inflicted

"Child abuse and neglect’ during childhood was:

consistently the leading behavioural risk factor  since 2003 and has increased at each time point.

 

".. among men, the second and third leading risk factors .... were ‘alcohol use’ and ‘illicit drug use"

For women, the second greatest contributor to the years of healthy life lost due to ‘suicide and self-inflicted injuries’ was ‘intimate partner violence

 

 

The push to get Australian men and boys to open up

"...there are two emotions Australian men can show: happiness and anger. And there's only a couple of reasons to cry."

"You're allowed to cry if you win or lose a grand final, or at a funeral," Mr Jack says.

He runs workshops for men across the country about the state of masculinity in Australia. His organisation, Tomorrow Man, is one of a growing number that seek to help men and boys better understand their emotions and wellbeing.

They aim to improve mental health. Suicide is the leading cause of death for young people in Australia, and men are far more likely than women to take their own life.

Many also hope these programmes will reduce concerning rates of domestic violence in the country.

Our Watch, a violence prevention organisation, says that on average one woman a week is killed by her current or former partner. The stories of abuse are often horrifying: the murder of Hannah Clarke and her three children by her estranged husband, who doused his family in petrol and set them alight shocked the country.

"The suicide rate is horrific, the domestic violence numbers are through the roof. People are waking up to the fact that something needs to change," says Mr Jack.

Those behind the push cite the Man Box research: A study of Australian men aged 18 to 30 that found the majority agreed there are social pressures on them to behave or act a certain way because of their gender.

Sticking to theses rigid stereotypes - like being tough and in control - can be harmful. The study found that men who comply with pressures to be a "real man" had poorer mental health, and were more likely to consider suicide or be violent."

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Monachos:

Is de bedoeling van dit topic om zo veel mogelijk hyperlinks en citaten te kopiëren/plakken of zo? En af en toe wat overbodige lege regels? Okee.

Wat de bedoeling is, is niet aan mij.  Maar het is i.i.g. mijn bedoeling bij het starten van elk topic dat iedereen kan bijdragen wat zij/hij/het zelf graag wil bijdragen.  

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2023 om 08:54 zei Petra.:

Schrikbarend bericht. 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/16/psychische-problemen-dominantste-factor-voor-suicide-ik-kreeg-allerlei-gedachten-waar-ik-geen-gehoor-aan-wilde-geven-a4181175

"Alleen wonen, een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en psychische problemen zijn veelvoorkomende risicofactoren bij mannen van middelbare leeftijd die een eind aan hun leven maken. Onder mannen tussen de veertig en zeventig jaar bij wie deze drie factoren spelen, komt zelfdoding 14,5 keer zoveel voor als gemiddeld op die leeftijd. 

..Lichamelijke problemen, een echtscheiding, het overlijden van een partner of een laag inkomen bleken eveneens risicofactoren voor zelfdoding.

Wereldwijd overlijden mannen vaker dan vrouwen aan zelfdoding. In Nederland twee keer zo vaak, met name mannen tussen de veertig en zeventig jaar: ruim 40 procent van de zelfdodingen doet zich voor binnen die groep."

Vragenlijsten aan nabestaanden boden inzicht in waaróm mannen uit de risicogroepen vaker overgaan tot zelfdoding. Dat kon een jeugdtrauma zijn, of stressfactoren als geldzorgen, eenzaamheid of relatieproblemen. „Het overkoepelende is wel”, zegt Gilissen, „dat ze geen uitweg meer zagen. En dat is heel zonde, want die is er meestal wel.” Een deel van de mannen zocht geen hulp: omdat ze een taboe op hulpvragen ervoeren, zich schaamden of niet afhankelijk van anderen wilden zijn".

Tjsa het is kennelijk een beetje hoe je de cijfers leest.
Dit zijn de 'zelfmoordcijfers' van het CBS : https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2023/23/tabel-zelfdodingen-2022.xlsx 


Die leeftijdsgroep, tussen 40 en 70,  is nu eenmaal een groep waarin meer mensen doodgaan dan de groep 20-40.
Tussen de 20 en 40 stierven 1984 mensen, waarvan 490 door zelfdoding, dat is ongeveer 25%.
Tussen de 40 en 60 stierven 11.715 mensen, waarvan 684 door zelfdoding, dat is ongeveer 6 %.
Zelfmoord is dus tussen de 20 en 40 veel vaker de doodsoorzaak dan tussen de 40 en 60.
Concentreer je op mensen tussen de 20 en 30, dan is dat nóg erger, 32,9% !
 

Het CBS mag niet meer een verband leggen tussen religie en zelfmoord. Wel opvallend is dat in de traditioneel gelovige provincies Zeeland, Brabant en Gelderland, het zelfmoord percentage hoger ligt dan bij andere provincies.
 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Noel2:

Desmond Morris sprak over stimulansstrijd, maar stimulans voor wie?

Omdat voor sommigen heel gewone normale zaken als boodschappen al een enorme uitdaging zijn, laat staan de last van God.

Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn…

Is het een idee om God niet meer als last te zien, maar als steun ?
Niet een God die van alles van je verlangt ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Omdat voor sommigen heel gewone normale zaken als boodschappen al een enorme uitdaging zijn, laat staan de last van God.

Misschien biedt dit wat positieve inspiratie: De God die danst – door Tomáš Halík

https://www.theologie.nl/boekrecensie/de-god-die-danst-door-tomas-halik/

"Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde". 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Noel2:

zou dat kunnen, dan deed ik het.

Ik heb iets met liefde voor realisme, een programmering, vanuit de filosofie denk ik. Een soort van onverbiddelijke eerlijkheid. Jammer genoeg kan ik daar dan weer niet tegen, die waarheid. 

Een alternatieve waarheid lijkt je kop in het zand stoppen.

Het staat in de bijbel, dus waar baseer je het op dat het niet kan ?
Realisme…..ik zie vooral pessimisme. Je verwart eerlijkheid met persoonlijke overtuigingen. Je kan niet tegen de waarheid die je zelf hebt gecreëerd.

Wat ik zie is zelfdestructie. Je hebt gedachten gekozen die jezelf niet bepaald helpen. 
Het probleem zit niet bij God, maar in je gedachten. En daar kun je dus iets aan doen.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Noel2:

Ik was ooit supporter van het initiatief 'de maakbare mens', dat is de uiterste van het denken dat je lot maakbaar is.

https://www.demaakbaremens.org

Je hebt inderdaad keuzes. Anders is alles voorgekookt en maakt het niets meer uit wat je doet en wat je zegt. Dat is niet de Bijbelse boodschap. Daar is elke keer een keuze, neem het verhaal van de talenten. Je kunt er iets mee doen, en je kunt er niets mee doen, keuze.

Zo kun je ook je gedachten kiezen, wat overigens niet altijd makkelijk is.

Nu kies je er blijkbaar voor dat de mens niet maakbaar is. Wat brengt deze gedachte jou ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Noel2:

oh maar de mens is wel maakbaar, maar eenmaal gemaakt niet echt heel plastisch meer. 

De keuze van talenten, ik begraaf mijn talent, en ben dan een slechte dienaar.

Beter in mijn ogen dan speculeren met bitcoins of zo. 

Dat de weg soms zo smal wordt dat die doodloopt, dat is hier de realiteit.

Ik kies om mijn 'leven' te behouden, en raak het daardoor kwijt.

Talenten is heel wat anders dan speculeren met bitcoins. Iedereen heeft zijn/haar talenten. Klaar staan voor hulpbehoevende buren. Collega’s stimuleren het goede te doen, noem maar op. Eindeloos beveel mogelijkheden. Zo heb jij ook je menselijke talenten.

Als de weg doodloopt is er wel weer een zijpad dat mogelijkheden biedt. Focus op kansen i.p.v. bedreigingen.

Er is niets mis mee om je leven te behouden. Ook dan wordt er gewoon van je gehouden. Zonder voorwaarden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Noel2:

Talenten waren munten ooit, en het verhaal inde Bijbel gaat over winst halen, heel achterhaald.

Het 'leven' moet opgegeven worden voor Christus, dan pas krijg je de Liefde, eerder echt niet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gelijkenis_van_de_talenten

Je kunt wat dat betreft alleen maar je ego verliezen als je dat eerder in positiviteit hebt opgebouwd door het goede te doen. Daar zijn hier al wat voorbeelden van voorbij gekomen. Dus steek je handen uit de mouwen en doe iets wat goed is en tevens goed voor jou voelt! 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Talenten waren munten ooit, en het verhaal inde Bijbel gaat over winst halen, heel achterhaald.

Het 'leven' moet opgegeven worden voor Christus, dan pas krijg je de Liefde, eerder echt niet.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gelijkenis_van_de_talenten

In onze winst-beluste maatschappij is het het gebruik in de parabel van een munteenheid niet zo geslaagd.  (Crypto)  Maar in de link staat ook  dat de gebruikelijke interpretatie van de parabel is om goed gebruikmaakt van je geestelijke vermogens als christen.    Je geestelijke vermogens (en daarmee je zielsvermogens ) zijn je geestelijk kapitaal.    Daar speculeer je niet mee, die ontwikkel je.

Overigens niet door het goede te doen, zoals anderen aanraden.   Goed en kwaad zijn complementair aan elkaar.   Je zou toch niet willen dat je door goed te doen, ook ergens het kwaad veroorzaakt.   Wie weet meent Poetin wel 'goed te doen' door zijn buurlanden aan te vallen. (Ik chargeer nu even)

Alleen onthechting kan je geestelijke vermogens ontwikkelen. Ontwikkelen betekent in deze betekenis 'af wikkelen' , zodat zich ontvouwt wat er al is.

1 uur geleden zei Noel2:

 

Ik kies om mijn 'leven' te behouden, en raak het daardoor kwijt.

Zie je de paradox hiervan in?  Wie zijn leven wenst te behouden, die zal het verliezen zegt Jezus.   En dat klopt.    Je bent per definitie een verliezer.   Want wie zijn leven voor Mij verliest, die is het ook kwijt.

Er is geen enkele ruimte voor 'winnaars' bij Jezus.  Het leven zoals wij dat kennen is eindig en dat zullen we in alle gevallen verliezen.   Er is dus geen enkele reden om gehecht te zijn aan ons leven.  Wat niet wil zeggen dat we suïcide moeten plegen, want dat staat nergens.  Het gaat om de gehechtheid, het los laten van die gehechtheid gaat gepaard met zwaar depressieve gevoelens.  (Want wat heeft het dan allemaal nog voor zin?)

Daarom is het van belang om het affectieve leven te kennen, alleen dan is de psyche in staat om met deze staat van ellende om te gaan.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid