Spring naar bijdragen

Chartreuse

Members
 • Aantal bijdragen

  71
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Chartreuse

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Nou nou wat een vraagtekens. 😄 Zo bijzonder is het toch ook weer niet. Helemaal tegenwoordig zijn er in NL meer seculieren dan christenen. Ik kom nou eenmaal niet uit een gelovig nestje. (Eerder hatheistisch). Ik neem van jouw woorden aan dat jij niet gelovig bent en dus geen Christen. Dan vind ik het interessant dat jij op een Christelijk forum komt. Jij stelt soms interessante vragen die aanduiden dat je een denkend mens bent. Hatheistic? Een woord dat ik nog nooit heb gezien. Betekent dat een haat voor theisme? Dat verwacht ik ook niet. Ik heb daar geen probleem
 2. Nooit gelovig geweest????? Interessant. RF de les lezen omdat hij verward is over wat Katholiek zijn ten diepste inhoudt????? Werkelijk? Met Kerstmis vieren wij de incarnatie van God die de menselijke natuur aannam door als mens geboren te worden van de Heilige Maagd Maria. Met Zijn komen als mens is alles veranderd. Wat gewoontes dat de oude Joden hadden, of de Germanen of de incas doet er niet toe. Christus is de Waarheid, de Weg en het Leven en als wij naar de hemel willen gaan moeten wij Hem volgen. Hij stichte Zijn Kerk op de rots van Petrus en de Apostolen en die Kerk ka
 3. What do you call a man who chases women? A womaniser What do you call a woman who chases men? STUPID! Vertaald uit Engels: Wat noem je een man die op vrouwen jaagt? Een womaniser (Ken de Nederlndse uitdrukking niet) Wat noem je een vrouw die op mannen jaagt? STOM!
 4. Zo ver ik het weet is dit een gedicht van de heilge Johannes van het Kruis (John of the Cross), een van de grootste heiligen van de Katholike Kerk. Wat betreft het innerlijke (mystieke) leven van mensen die geheel aan Christus willen horen, is hij de beste leidsman. Niemand anders komt zelfs dicht bij. Hij heeft drie boeken geschreven: Bestijging van de Berg Karmel, Donkere Nacht, Levende Vlam van Liefde, Als je Engels kan lezen kan je alles op het web lezen, kost je niets. Zijn boeken zijn tamelijk zware kost, maar toch kan iedereen er veel uithalen. Hij was een Spaanse priester die
 5. In de evangelien wordt ons geleerd dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij daarom door de Joden aan Pilatus aangeklaagd werd. Paulus leert hetzelfde: Jezus is de Zoon van God en waqs gekomen om ons te redden. Hij kwam om het Joodse geloof te voltooien. Heelas kunnen Joden het maar niet aan om te geloven dat God als mens op aarde zou komen. Paulus leerde ons precies hetzelfde als Petrus. Maar Chaim schijnt te zegen dat Jezus eigenlijk niet meer dan een zeer goede Jood was en nooit heeft beweerd dat Hij God was en dat Paulus dat heeft veranderd en dus een "bijgeloof" heeft gemaakt.
 6. Nou.. ik heb er maar een topic voor gemaakt. Waarom door de vrouw? Waarom niet door de slang of door de man ? Of.. door God ? (Die had ze immers ook 100% gehoorzaam kunnen scheppen. Of die boom buiten hun bereik kunnen planten. Of die slang niet laten praten of helemaal niet die slang scheppen). Genesis is een mythies verhaal en men moet het dus niet letterlijk nemen, maar zien wat er geestelijk mee is bedoelt. Met de slang wordt de duivel bedoeld die Eva bekoorde. Hij bekoorde haar niet met een vrucht van een boom, maar met de mogelijkheid afs
 7. Het is allemaal zo eenvoudig! Zou er ooit een aarde zonder zonde zijn ? Deze aarde kan nooit zonder zonde zijn omdat de mens in Adam gezondigd heeft. Als een resultaat zijn wij allemaal tot zonde geaard en zijn wij allemaal zondaars. Of... is het niet mogelijk ? (Er was immers al oorlog in de hemel moet afvallige engelen). De Joden hadden een begrip van drie hemels. De eerste was gewoon de blauwe lucht waar vogels vliegen en wolken zijn enz. De tweede was het geestelijk gebied waar geestelijke wezens (engelen) zich bevonden. Dat is waar”de oorlog” plaats vond. De derd
 8. Nee, helemaal niet. Zoals jij zelf zegt, "Zeer moeilijke boeken... waar meerdere interpretaties over mogelijk zijn. !!!" Dat is juist het probleem. Iedereen kan het volgens hun eigen inzicht uitleggen en zij kunnen allemaal gelijk hebben of ongelijk. Wie zou het weten? Het zijn vaak geleerde theologen die er helemaal naast zitten. BV 1900 jaten dacht iedere Christen dat seksualiteitt buiten het huwelijk een doodzonde was en contraceptie ook. Nu is de waarheid plotseling iets anders. Dus had de kekr het verkeerd voor 1900 jaren? Of is het nu verkeerd. Op je eigen houtje de bij
 9. Hulde aan de Kardeinaal. Dat is een deel van de officiele kerkleer zoals het staat in de katechismus. De mens is in het beeld van God geschapen, niet andersom, en het huwelijk en seksualiteit weerspiegelen daarom iets van de eigenschappen van de Heilige Drievuldigheid. Er is maar Een God en ieder van de drie Personen is de Ene God. Dit is een groot mysterie dat wij misschien wel een beetje kunnen benaderen maar nooit helemaal kunnen begrijpen. Hoewel iedere Persoon de Ene God is, zijn er verschillen in hun relaties. Het menselijk huwelijk is in het beeld van God en van die redenen volgt h
 10. 2 Petrus 3:16 Zijn brieven bevatten enkele dingen die moeilijk te begrijpen zijn, die onwetende en onstabiele mensen verdraaien, zoals ze de andere Schriften doen, tot hun eigen ondergang. De Heilige Schrift zijn 72 zeer moeilijke boeken, en becvatten vaak zeer moeilijke onderwerpen. Die kan je niet zo maar op je eoien houtje uitleggen. Het is gewoon jouw interpretatie en opinie. Op die manier krijg je splitsing en verwarring en uiteindelijk vraag je "wat is de waarheid?" De leer van de Katholieke Kerk is dat Christus voor iedereen is gestorven en dat darom niemand verloren hoeft
 11. En daar heeft hij groot gelijk mee. Je kan een getrouwde mens zijn met een gezin en je kan zelfs rijk zijn. Toch kan je dit alles verlaten in de geest, en daar gaat het om. Als je een gezin hebt, heb jij verplichting om hun te onderhouden en een leifdevolle ouder te zijn. Dat betekent meestal ook dat je een baan hebt waar je soms heel druk mee bent. Toch kan je alles verlaten, door geestelijk alles op te offeren aan God en te zeggen, Mag Uw will geschiede. Ons beste voorbeeld daar is de heilige Maagd Maria. Die was een getrouwde vrouw, een moeder en had haar handen vol aan haar gezin en
 12. Chartreuse

  Het huwelijk is heilig

  Hier bevestigt Mattheus dat getrouwde mensen een vlees (lichaam) zijn en dat dat door God samengevoegd is. Daarom kan men niet scheiden. Mozes heeft het toegelaten vanwege de hardheid van hun harten, maar in het begin was het niet zo. Het is toegestaan om te scheiden "van bed en tafel" In het geval van overspel (een ZEER ernstige zonde) is het samenleven vaak niet meer mogelijk. Dat is ook het geval als een man geweldadig wordt of zo iets. Men kan dan wel van "bed en tafel" scheiden, maar men is nog steeds getrouwd. Men kan geen tweede huwelijk aan gaan, zoals ook Mattheus zegt:
 13. Chartreuse

  Het huwelijk is heilig

  Ephesians 5: 21-33 20 altijd en overal geef dankaan God die onze Vader is in de naam van onze Heer Jezus Christus. 21 Wees onderdanig aan elkaar uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen moeten aan hun man onderworpen zijn als aan de Heer, 23 want zoals Christus het hoofd van de kerk is en het hele lichaam redt, zo is een man het hoofd van zijn vrouw; 24 en zoals de kerk onderworpen is aan Christus, zo zouden vrouwen in alles aan hun man moeten zijn. 25 Mannen moeten hun vrouw liefhebben, net zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft op
 14. Alle mensen die door de Kerk oficieel heiilg zijn verklaard hebben dat gedaan. Er zijn natuurlijk veel meer echte heiligen dan de betrekkelijk weinig mensen die heilg verklaard zijn. Als jij niet ziet dat Maria alles verlaten heeft en een kruis opgenomen, dan weet jij echt niet veel van de bijbel. Op de eerste plaats was zij-als een jonge vrouw al "vol van genade", zoals de engel Gabriel haar begroette. Vol van genade betekent dat zij meer dan ieder ander mens zeer dicht bij God was. Dat kon omdat zij zonder deerfzonde was geboren en er dus absoluut geen hindernis tegen God's gen
 15. Zeker. Elke persoon die dor de Katholieke kerk is heilig verklaard heet dat gedaan. Maar als je het verder wilt bekijken, lees dan het werk van Teresa van Avila. Dan weet je precies hoe het mogelijk is en het grote geluk dat het meebrengt. Kierkegaard was een zeer interessant ofschoon ongelukkig mens, die veel goeds te zeggen had, maar die problemen van de protestante kant probeerde optelossen.. Hier onder een deel van een artikel (in Engels) dat jij misschien interessant kan vinden. Library : Existentialism: The Ugly Intruder/Catholic'view.cfm?recnum=3749 Kie
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid