Spring naar bijdragen

Chartreuse

Members
 • Aantal bijdragen

  109
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Chartreuse

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

655 profielweergaven
 1. Bedakt Hopper! Ik zal eindigen met het estatiesch gebed van St Catharina van Sienna, een van de grootste heiligen en kerkleraares: "O eeuwige Drie-eenheid, U bent een diepe zee waarin hoe meer ik zoek, hoe meer ik vind, en hoe meer ik vind, hoe meer ik probeer U te kennen. U vult ons onverzadigbaar, omdat de ziel, vóór de afgrond die U bent altijd uitgehongerd is; en hongerend naar U, O eeuwige Drie-eenheid, verlangt zij ernaar de waarheid in Uw licht te aanschouwen. Zoals het dorstige hert snakt naar de bron van levend water, zo verlangt mijn ziel ernaar dit sombere lichaam te verla
 2. Zeer mooi gezegd, Frans! Er is een leegheid in ons en die moet vervuld worden met de uiterste volheid van God. Hoe kan God ons vervullen? Je kan het voorstellen als de zon in een spiegel. Hoewel een spiegel iets goedkoops en minderwaardig is, wordt het prachtig nagelang het beeld dat het weerspiegelt. Dus als de mens God weerspiegelt, word hij oneindig mooi en waardig van God’s liefde. Door de erfzonde zijn onze spiegels als een gesloten vuist. God lokt ons om open te gaan zo dat wij Zijn licht en warmte (liefde en geluk) kunnen ontvangen en weerspiegelen. Als wij helemaal o
 3. Nog mooiere woorden: • 1 Korintiërs 2:9: "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen hart heeft zich kunnen voorstellen wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben." • Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." • Jakobus 1:12: "Gezegend is hij die volhardt onder beproeving, want als hij de beproeving heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heer heeft beloofd aan hen die hem liefhebben." • Romeinen 8:28:
 4. Min of meer de leer van de Katholieke Kerk! Waarom heeft God ons eigenlijk geschapen? Hij had ons echt niet nodig, omdat Zijn bestaan voledig is in zichzelf, in de eenheid van de Drie-Eenheid, een totale eenheid van macht, kennis en liefde. In het eeuwige zelf beschouwen brengtt de Vader zijn gedachte (Zoon) voort in zijn eigen natuur, en die gedachte (Zoon) is de voledige opsomming van al kennis en houdt daarom ook in alle mogelijke schepsels buiten Zijn eigen natuur. De schepping is daarom zijn buitenatuurlijke zoon en alles in de schepping van de hoogste engel tot het kl
 5. Toevallig was er een heel goed artikel over dit onderwerp in "The Australian", het voornaamste dagblad in Australie. Omdat het een "paywall" heeft heb ik het vertaald. HET WELZIJN VAN MANNEN IS OVERGELEVERD AAN DE GENADE VAN DE FEMINISTISCHE IDEOLOGIE Door Angela Shanahan Deze week zijn de gazons van Parliament House twee dagen lang bezaaid geweest met 2500 lege schoenen, één voor elk van de mannen en jongens die elk jaar in Australië omkomen door zelfmoord. Volgens het Australian Institute of Health and Welfare is het zelfmoordcijfer onder mannen over het geheel genomen
 6. De Drie-Eenheid is het grootste mysterie van het geloof. Het betekent dat, terwijl er maar één God is, dat er in Hem drie personen zijn, die Jezus de Vader, Zoon en Heilige Geest noemen. Dus God de Vader is niet dezelfde Persoon als de Zoon of de Heilige Geest. Het zijn drie verschillende personen. Maar toch is er maar één God en is iedere persoon de ene God. Maar wat betekent dat? Moeilijk te begrijpen. Maar denk aan dit: Jezus was God en mens. Dus had Hij een Goddelijke natuur en een menselijke natuur. Als mensen hebben wij maar één natuur. Maar als je naar Jezus kijkt, dan kan je zi
 7. God en menselijke taal. Als men over God wil praten heb je meteen een probleem, want niemand heeft Hem ooit gezien. Maar zelfs als je Hem had gezien zou je het toch niet kunnen beschrijven omdat zijn realiteit boven onze ervaring en boven ons verstand gaat. God is het totaal”Andere”. Maar Jezus heeft Hem geopenbaart door Zijn leven en getuignis. In Hem kunnen wij God zien op een menselijke manier. Zo zou God zijn als Hij een mens was! Maar God, als een Goddelijk wezen is onbegrijpbaar omdat wij Hem niet kunnnen voorstellen, op de zelfde manier dat een blinde man niet kan voorste
 8. De anticonceptiepil maakte mij ‘gek’ – en ik ben niet de enige | Emily Olle Net opgemerkt in mijn locale krant (https://www.adelaidenow.com.au/news/opinion/the-contraceptive-pill-made-me-crazy-and-im-not-alone-emily-olle/news-story/db93d6ca152915f38f1a75f5aab11fd1?amp) Het heeft een paywall helaas) Steeds meer onderzoek heeft een angstaanjagende waarheid over de anticonceptiepil aan het licht gebracht, maar de meeste vrouwen zullen niet te horen krijgen dat dit hen kan overkomen. (Vanaf 2024 zullen vrouwen in de VS een oraal anticonceptiemiddel kunnen kopen zonder doktersrecept
 9. Een van de grootste Kerkvaders, de Heilige Athanasius, een grote vechter tegen de ketterij van Arius, werd vijf keer verbannen! De enigste Heilige die Australie heeft voortgebracht, St Mary McKillop, een heilige non, werd door de bisschop van Ade;laise eens geexcommuniceerd! Zij heeft een orde opgericht en is heilig verklaard. Die bisschop weet niemand meer. Als je Christus wil volgen moetje het kruis verwachten. 🙂
 10. Jezus zelf noemde God zijn Vader. Zouden wij het nu echt beter weten? Helemaal niet Ik volg gewoon de leer van de Katholieke Kerk.. De heilige Paus Johannes Paulus II heeft er veel over geschreven en hij is dan ook een van mijn bronnen.: De Heilige Drie-eenheid DESCRIPTION A series of General Audience Addresses given by His Holiness Pope John Paul II on the Holy Trinity. The talks extend from January 19, 2000 through September 20, 2000. PUBLISHER & DATE Vatican, January 19, 2000 - September 20, 2000 The Trinity: Fountain of Love and Lig
 11. God is een Geest en heeft helemaal geen geslacht. Het word Vader is daarom gebrekkelijk, maar beter hebben wij niet. Christus zelf heeft dat woord gebruikt en het is dus het beste wat wij met menselijke taal kunnen doen. God zelf, in zijun essentie is onmogelijk te beschrijven. Daarom kunnen wij absoluut geen beeld van God maken. God is het ZIJN, (Ik Ben) Als Geest heeft Hij zelfbewustzijn en beschouwt Hij zichzelf. Hij kent zichzelf totaal, een oneindig begrip van zichzelf. Het begrip is een totaal perfect copie van zichzelf, end us een copie van het Zijn end us ook het ZIJN. Zij
 12. Op de eerste plaats bedankt voor de uitstekende bijdragens die jij zo vaak schrijft. Jij hebt zeker een zeer goede kennis van het Katholiek geloof. Jij zal daarom ook weten dat de hoogste toestand van het gebedsleven het mystieke huwelijk is tussen de mens en Christus. Alleen de grootste heiligen ervaren deze gelukkige toestand al op aarde, terwijl meeste mensen dat alleen verkrijgen in de hemel, al dan niet via het vagevuur. Dat geestelijk huwelijk heeft absoluut niets te maken met het man of vrouw zijn. Het gaat om de geest. Net zoals man en vrouw in het huwelijk Een vlees worden, worden
 13. Sommige conclusies: De absolute eenheid van het mensheid, dat net als God één wezen (lichaam) is, in drie personen. Net zoals de personen in de Drie-Eenheid gelijk maar verschillend in verhouding zijn, zo zijn man en vrouw absoluut gelijk maar verschillend. Gods eeuwig plan is ons in de moost intieme gemeenschap te brengen met Hem zelf, een gemeenschap waarvan het menselijk huwelijk maar een bleeke weerspiegeling is. Seksuele relaties tussen man en vrouw weerspiegelen in het lichaam, de liefdevolle verhouding, het EEN zijn, tussen de Vader en de Zoon en zijn daarom uiter
 14. Weer goed ingezien. Het is allemaal mijn eigen text, die ik ongeveer 10 jaren geleden heb geschreven op het toenmalige Katholieke forum "Rorate" Dat bestaat niet meer. Mijn originele inspiratie kwam van een boek "Theologie and Sanity" by Frank Sheed. (Theologie en gezond verstand. Het is een fantastiesch boek omdat Frank een leek was met een diep begrip van theologie en de zeldzame gave had om het uitteleggen op een manier dat de gewone mens kon begrijpen..Google maar eens. Het is nog verkrijgbaar op kindle voor ongeveer 10 Euro. (Uiterard in Engels) Absoluut het geld waard. Tot mijn ve
 15. Dus twee die Een zijn Nee, alleen de Tweede Persoon is mens geworden. De Zoon is het perfecte evenbeeld in de Goddelijke natuur. Ik hoop dat het later duidelijk zal worden!
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid