Spring naar bijdragen

Chartreuse

Members
 • Aantal bijdragen

  90
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Chartreuse

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Beste Barnabas Mag ik jou van hartefeliciteren dat je de moed heb opgebracht om jouw levensverhaal te vertellen. Dat vereist veel nederigheid omdat je jouw onmachtigheid en problemen erkent. Dat is werkelijk moeilijk! Ik heb veel te doen gehad met mensen die mentale problemen hebben en ik weet hoe vreselijk zwaar hun leve kan zijn. Jij hebt daarom mijn volle steun en waardering. Het grootste problem met schizofrenie is dat je contact verliest met de realiteit. Medicijnen kunnen zeker helpen, en zijn vaak nodig maar het is best mogelijk met de hulp van Gods genade om geheel beter
 2. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Helemaal niet. De staat van celibacy omwille Gods Koninkrijk is meer verheven dan het huwelijk. Dat betekent niet dat de celibate mens een beter mens is in Gods' ogen! Paulus schrijft dus niet dat hij zichzelf beter vindt!!! Alle apostolen behalve Johannes (en later Paulus) waren getrouwd. Dat was min of meer verplicht in het Joodse geloof. Maar zij verlieten hun boten en zaken om Christus te volgen. Dat volgt helemaal niet. Het huwelijk is heilig, door God ingesteld. Maar in de nieuwe dispensatie is het zoals Jezus aanbevool, beter niet te trouwen, vanwege het Koninkri
 3. Is het niet opmerkelijk dat jij hier Tauler aanhaalt, die toch een zeer heilige katholieke priester en monnik was. Anderen ook, zo als Suso, die zelfs zalig verklaard is. Het zijn allemaal katholike mystici! Daar zit wel iets in, maar waarschijnlijk niet wat jij bedoelde. Als God EEN persoon is, die alleen zichzelf kan liefhebben, dan is Hij vreselijk zelfingenomen, een vreselijke egotist, een monster die helemaal niet lief is! Wat doet Hij dan de hele tijd? Naar zichzelf kijken vol bewondering? Vervelend die hele tijd! Een God die geheel alleen is, is moeilijk te begrijpen en daa
 4. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Het is een rare tekst. Die volgens mij of verkeerd begrepen of verkeerd geschreven o.i.d. is. Je moet de Hebreeuwse manier van spreken begrijpen. Christus kwam niet om vrede op aarde te brengen. Hij kwam op de eerste plaats om ons met God te verenigen door Hem te openbaren. Maar niet iedereen vindt wat Hij zegt leuk en vooral de Joodse leiders niet en dus krijg je overal verdeeldheid. Het is een gevecht tussen goed en kwaad, God en de duivel. Men MOET kiezen en dat kan strijd betekenen.
 5. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Ik kan zien dat jij iemand bent die veel leest en er over denkt. Goed zo! Maar een dubbeltje heeft twee kanten en jij zou ook het Katholiek perspectief moeten lezen. Hier is een goed artikel: https://www.catholic.com/tract/celibacy-and-the-priesthood Heel beknopt: Mtteus 19: 11-12 Ik zeg u dus: wie zijn vrouw wegzendt en dit niet wegens ontucht en een ander huwt, begaat echtbreuk; (en wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk).” 10De leerlingen zeiden Hem: “Als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen.” 11Hij antwoordde: “Niet iedereen kan dit beg
 6. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Het Katholieke geloof van vandaag is nog steeds hetszelfde als dat can Polycarpus en Johannes! Ik kan zo in mijn tijdmachine klimmen en terug naar de tweede euw gaan en mij volkomen terecht voelen wat het Katholieke geloof betreft. Het is het enigste ware geloof! Toch is jouw vraag heel redelijk en ik zal proberen een eenvoudig antwoord te geven. Het huwelijk is door God zelf ingesteld, zoals wij zien in Genesis waar God zegt dat zij EEN vlees worden. Het is dus zeer goed. Toch zei Christus dat sommige mensen zichzelf tot "eunuch" maakten vanwege het koninkrijd des hemels. Dat bete
 7. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Er is iets uitgevallen in mijn bijdrage over Polycarp. Hij was een leerling van Johannes de apostlel en door hem als bischop gewijd. Ik zal er op terug komen. Het evangelie enz (de bijbel) is zeker geinspireerd, het later werk niet. Daarom is het zo belangrijk het te laten zien dat de leer van de huidige Katholieke Kerk precies hetzelfde is van die van Polycarp en dus Johannes. J Zeker, maar dat maakt hen niet onfeilbaar! Anders zouden en niet honderd duizenden protestanten denominaties zijn!
 8. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Als je trouwt wordt je Een vlees en kan je dus nooit scheiden. Dat geldt voor iedereen, protestanten, islamieten enz. Maar soms zijn huwelijken niet geldig, bv als je onder dwang trouwt of als een van het paar beslist geen kinderen te hebben. Om die gevallen te onderzoeken heeft de Kerk Huwelijks Tribunalen. Dat is natuurlijk een heel gevoelige zaak en je moet een graad in Theologie hebben en een in Canon Law (Kerkelijke wet), zeven jaren studie. Die heb ik niet, maar ik kreeg een speciale dispensatie. Men moet ook een "speciale" mens zijn, die goed met alle soorten mensen kan praten.
 9. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Ik heb ook een zoon die nogal avontuurlijk is. Bergen beklimmen in Nepal en dergelijke. Hij is nog steeds vrijgezel en is een psychiatriesche verpleger. Al mijn kinderen zijn Katholiek (als je eenmaal gedoopt ben blijf je altijd Katholiek, maar alleen mijn tweede dochter doet er werkelijk iets aan. Zeer jammer, maar iedereen heeft een vrije wil.
 10. Chartreuse

  God en menselijke taal

  God kan ook geen vierkante kring maken!
 11. Chartreuse

  God en menselijke taal

  Interessant dat jij dit allemaal gelezen hebt. Haar werk was mij bekent, maar ik had het vergeten omdat het eigenlijk waardeloos is. Zij ziet de Kerk als een menselijke organisatie over God, terwijl het precies andersom is, een Goddelijke organisatie over de mens. Affijn, ik heb het nog even doorgelezen en dat heeft mijn opinie over haar alleen maar versterkt. Zij schrijft goed, maar begint met het verkeerde princiep en dus eindigt met totaal onzin. Maar mooi dat jij zo veel leest en denkt! Blijf zoeken! 🙂 Eventjes vlug: Je hebt natuurlijk gelijk in wat je zegt, maar wat j
 12. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Om nog even verder te borduren: OP Witte Donderdag was de tweede les van De Heilge Bischop Melito van Sardis. Melito van Sardeōn (Grieks: Μελίτων Σάρδεων Melítōn Sárdeōn; overleden rond  180) was van Joodse afkomst en was de bisschop van Sardis bij Smyrna in West-Anatolië, en een grote autoriteit in het vroege christendom. Melito bekleedde een vooraanstaande plaats in termen van bisschoppen in Azië vanwege zijn persoonlijke invloed en zijn literaire werken, waarvan de meeste verloren zijn gegaan. Wat echter is teruggevonden, heeft een goed inzicht gegeven in het christendom in de twee
 13. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Bedankt Hopper, dat heb ik vroeger ook veel gedaan. Het is werkelijk fantastiesch hoe goed Google Translate is, maar natuurlijk is het niet altijd perfect. Deze dagen heb ik het niet vaak nodig. Maar omdat Nederlands niet muijn voertaal is, is het altijd moeilijker in Nederlads te schrijven. Om terug te komen naar mijn thema: Wij zijn nog steeds in de Paastijd, die duurt tot de Hemelvaart. In de lezing van vandaag hebben wij een lied die gecomponeerd was door de Heilige Ambrosius. die in het jaar 397 gestorven is. Hij was de bischop die Augustinus bekeerde en was zelf een zeer be
 14. Chartreuse

  Pange Lingua Gloriosi

  Ik ben in Indonesie geboren (Tjimahi, bij Bandoeng in 1939, van Nederlandse ouders. Mijn vader was bij de KNIL. Hij was soldaat geworden omdat hij tijdens de grote depressie geen vaste baan kon krijgen, hoewel hij een ambachtsman was. Hij was verloofd met mijn moeder voor ongeveer 7 jaren geloof ik, maar kon niet trouwen. Geen centen. De enige baan die hij kon krijgen was om in het Nederlands indiesche leger te gaan. Mijn moeder heeft later "met de handschoen" getrouwd en naar Indonesie gegaan, waaar zij voor de Kerk trouwde. Uiteraard heeft mijn vader de oorlog door gebracht op de beruch
 15. Chartreuse

  God en menselijke taal

  Het verbaasd mij altijd dat protestanten zo veel op het Oude Testament terug vallen. In het Nieuwe Testament staat het volgende: Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. Timoteus14 bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, 15die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer, 16die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid