Spring naar bijdragen

Waarom plegen zoveel mannen van middelbare leeftijd suïcide?


Aanbevolen berichten

17 minuten geleden zei Hopper:
54 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het woord natuurmens voor zoiets wordt maar door 1 iemand gebruikt. Kijkt naar Hopper. :)

En door Paulus....

1 Korinthiërs 2:14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Citaat:

Met de algemene gangbare, maar daarom, niet Schriftuurlijke gedachten over de ziel, zal het voor de meesten een verrassing zijn als ze vernemen in welke zin Paulus het woord "psuchikos" (ziellijk) gebruikt. In de Statenvertaling vinden we het woord "ziellijk" niet. Het Griekse "psuchikos" is daar telkens vertaald door "natuurlijk".

...

De ziellijke mens is hij, die onder de heerschappij der ziel staat. De ziel is hoofdzakelijk de zetel van het gevoel en omvat de vijf zinnen van de mens. De ziellijke mens is de mens zoals hij geboren wordt en de vertaling "natuurlijk" is daarom niet zo slecht. Die ziellijke mens is niet in contact met God, "heeft de Geest niet", kan de geestelijke dingen niet verstaan. Eerst moet er wedergeboorte zijn.

Het ziellijke lichaam is het lichaam zoals we het nu kennen en dat geheel onder de invloed van de ziel kan staan. Het staat tegenover het geestelijke lichaam, dat we bij de opstanding krijgen en dat geheel onder de heerschappij van de Geest staat. Men ziet ook in welk gezelschap Jakobus "ziellijk" plaatst: "aards, ziellijk, duivels".

In de Griekse literatuur der heidenen duidde "ziellijk" en "ziel" het hoogste van de mens aan en het Christendom heeft die gedachte overgenomen. Men schijnt niet in te zien, dat de Schrift wat anders zegt. Hier toch is de geest en het geestelijke het hoogste en de ziel, ten minste in onze tegenwoordige bestaanswijze, kan behoren tot het laagste van de gelovigen. We moeten in deze eeuw onze ziel verliezen (Mat. 10:39), want zij staat de geest in de weg. Wij geven nu ook enkele teksten, waar "geestelijk" gebruikt is (zie ook 1 Kor. 15:44 en 46 hierboven).

...

Alleen een wedergeborene kan geestelijk zijn. We zeggen "kàn", want uit 1 Kor. 3:3, 4 zien we, dat een in-Christus-gelovige ook nog vleselijk kan zijn. We weten (Zie "De weg der behoudenis") dat "vlees" onder meer de gehele mens aanduidt, zoals hij van Adam afstamt, inbegrepen de ziel. "Het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees". De gelovige kan naar de "oude mens" wandelen en is dan vleselijk.

...

De wijsheid van de mens vóór de wedergeboorte is "vleselijke wijsheid" (2 Kor. 1:12). Daar tegenover staat de wijsheid, die niet van deze wereld is, de wijsheid Gods (1 Kor. 2:6,7).

...

De Heere Jezus kwam in het vlees, maar het was geen zwak en stervend vlees. Zijn vlees geleek op dat der zonde (Rom. 8:3). Toch kan men zeggen, dat hij een vlezen (sarkinos) lichaam had. Hij was echter niet vleselijk (sarkikos). Sarkinos heeft geen zedelijke betekenis, sarkikos wel.

...

We zien dus, hoe alle mensen een "vlezen" lichaam hebben, van nature "ziellijk" zijn en vanzelf ook "vleselijk". Na de wedergeboorte en het met Christus sterven kunnen zij "geestelijk" zijn, doch blijven nog dikwijls "vleselijk".

Bron: https://levendwater.org/boeken/concordantie/conc-ziellijk.htm 

Zie eventueel ook 

 

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 414
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus zou zeggen: Heb uw natuurmens lief, welke beloning huist er in enkel gelijksgezindend lief te hebben?

Ik vind dat heel erg want zo is God niet. Als je wilt weten hoe God is moet je naar Jezus kijken. Hij is de volmaakte afspiegeling van Zijn Vader. Zorgzaam, rechtvaardig, oog voor de zwakkere en zieke

Dat de oorzaak van suïcide bij de omstandigheden; echtscheiding, alleen wonen, uitkering, ziekte, zou liggen denk ik niet. Hoogstens zijn de omstandigheden aanleiding om de confrontatie aan te gaan me

Posted Images

Om weer wat terug te gaan naar het onderwerp. De natuurlijke mens, niet geestelijk, leeft met oordelen over goed en kwaad. Op enig moment kan het einde van het leven goed lijken. Dan zijn de waarden als het ware 180 graden omgekeerd als waarmee je begint. Je hebt een complete draai gemaakt.

 

bewerkt door Noel2
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Noel2:

Om weer wat terug te gaan naar het onderwerp. De natuurlijke mens, niet geestelijk, leeft met oordelen over goed en kwaad. Op enig moment kan het einde van het leven goed lijken. Dan zijn de waarden als het ware 180 graden omgekeerd als waarmee je begint. Je hebt een complete draai gemaakt.

 

“Rollercoaster van emoties”.

Terwijl een gelovig persoon misschien een dikkere huid heeft. Of op hoopvolle verzen kan vertrouwen. Of zijn geloof heeft genoeg vruchten afgeworpen dat hij of zij standvastig is in moeilijke tijden tegenover de natuurlijke mens. Die in wanhopige tijden misschien zijn eigen leven neemt, dat zijn juist de momenten waar met hulp van het geloof op voorbereid kan worden. Een gelovige ziet het dan als “test”, of misschien een moeilijk moment waar hij of zij alleen maar sterker van kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei leren_schoen:

Ik wel. Je hebt goede of kwade begeertes. Iemand die niet schroomt van diefstal of criminele activiteiten om zijn begeertes vervult te krijgen bijvoorbeeld. Daarom staat er 6:5 “iedereen volgde zijn kwade (begeertes) hart” (als reden voor de watervloed).

Dan kunnen die link overal wel leggen 

1 uur geleden zei Hopper:

1 Korinthiërs 2:14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Menselijk bewustzijn en goddelijk bewustzijn. Vanuit het menselijke bewustzijn is het goddelijke bewustzijn niet te doorgronden en te begrijpen. Het is niet zaak om in het huidige menselijke bewustzijn te trachten dit op te rekken, maar om echt de stap te zetten richting het goddelijke. Zover zien we het wel gelijk.

Het is vervolgens niet de bedoeling om mensen die die stap nog niet gezet hebben de grond in te trappen, te veroordelen, of jezelf verheven te achten.

Zolang je dat nog doet heb je het goddelijke nog lang niet bereikt. Juist als je in het goddelijk zit zal je met mededogen kijken naar de mensen in het menselijke bewustzijn en zal je je hand uitstrekken. Zal je het goddelijke licht willen laten schijnen  om ook hen dat licht weer kenbaar te maken.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Sprinkhaan:

Van welke bijbelvertaling komt dit vers?

SV

1 uur geleden zei leren_schoen:

“Rollercoaster van emoties”.

Terwijl een gelovig persoon misschien een dikkere huid heeft. Of op hoopvolle verzen kan vertrouwen. Of zijn geloof heeft genoeg vruchten afgeworpen dat hij of zij standvastig is in moeilijke tijden tegenover de natuurlijke mens. Die in wanhopige tijden misschien zijn eigen leven neemt, dat zijn juist de momenten waar met hulp van het geloof op voorbereid kan worden. Een gelovige ziet het dan als “test”, of misschien een moeilijk moment waar hij of zij alleen maar sterker van kan worden.

De mens moet door een geestelijke woestijn trekken om de wereld achter zich te kunnen laten.  En dat doet emotioneel wat met de mens.  De afgrondelijkheid van God is onpeilbaar.  Een dikke huid hebben is soms helemaal niet zo goed.   Die afgrond kan de mens in zichzelf toe laten om er zelf in te verdwijnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei leren_schoen:

“Rollercoaster van emoties”.

Terwijl een gelovig persoon misschien een dikkere huid heeft. Of op hoopvolle verzen kan vertrouwen. Of zijn geloof heeft genoeg vruchten afgeworpen dat hij of zij standvastig is in moeilijke tijden tegenover de natuurlijke mens. Die in wanhopige tijden misschien zijn eigen leven neemt, dat zijn juist de momenten waar met hulp van het geloof op voorbereid kan worden. Een gelovige ziet het dan als “test”, of misschien een moeilijk moment waar hij of zij alleen maar sterker van kan worden.

De vraag is dan een beetje wat geloof vermag. Resulteert het in een open of gesloten houding naar de wil van God?

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hopper:

SV

De mens moet door een geestelijke woestijn trekken om de wereld achter zich te kunnen laten.  En dat doet emotioneel wat met de mens.  De afgrondelijkheid van God is onpeilbaar.  Een dikke huid hebben is soms helemaal niet zo goed.   Die afgrond kan de mens in zichzelf toe laten om er zelf in te verdwijnen.

Wat denk jij dat ‘geestelijke volwassenheid’ inhoudt? Een open houding of een gesloten houding (ten aanzien van kwesties in de wereld)?

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Noel2:

Wat denk jij dat ‘geestelijke volwassenheid’ inhoudt? Een open houding of een gesloten houding (ten aanzien van kwesties in de wereld)?

Geestelijke volwassenheid betekent volgens mij dat de mens een open houding heeft ten aanzien van kwesties in de wereld.   Het is onmogelijk om geen mening te hebben over kwesties, zou een mens dat nastreven dan is dat meer een geestelijke dood.

Het gaat meer om de rol welke een mens speelt in de wereld.   Daar kom je uit bij het begrip 'complementair'.  Man en vrouw zijn elkaar wederzijds compleet.  Ik kan dat niet uitleggen hoe dat geestelijk werkt, je moet het zien.   Als er bv alleen vrouwen zouden zijn, dan zouden vrouwen als begrip niet meer bestaan.  (En vice versa uiteraard)

Iedere rol die jij of ik speel in deze wereld is niet werkelijk, want incompleet.   Politiek gezien ben ik (als mening) anti-Wilders, dus dan kom ik automatisch bij het tegendeel uit.  (Zeg PvdA-GL)   Dan kan gezien worden dat links zijn een rol is, die alleen tot stand komt dankzij haar tegendeel. 

Iedere rol is een identiteit en daar helemaal van los komen (en daarmee ook van je eigen mening) is geestelijke volwassenheid.  In Christus is het wij-zij denken volkomen vreemd.  Daarom onderscheidt de geestelijke mens zich ook van niemand, het is hetzelfde.

Best wel een opgave, om gelijkwaardig van geest te zijn met anderen en evengoed er een mening op na blijven houden.  Wat je geestelijk doet is namelijk je eigen mening/overtuiging negeren.  En als je jezelf weet te negeren, heb je ook geen moeite meer met anderen negeren.  Dan oordeel je niet meer over anderen......  Dan vergelijk je jezelf niet meer met anderen, je meet jezelf aan helemaal niemand meer af.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hopper:

Geestelijke volwassenheid betekent volgens mij dat de mens een open houding heeft ten aanzien van kwesties in de wereld.   Het is onmogelijk om geen mening te hebben over kwesties, zou een mens dat nastreven dan is dat meer een geestelijke dood.

Het gaat meer om de rol welke een mens speelt in de wereld.   Daar kom je uit bij het begrip 'complementair'.  Man en vrouw zijn elkaar wederzijds compleet.  Ik kan dat niet uitleggen hoe dat geestelijk werkt, je moet het zien.   Als er bv alleen vrouwen zouden zijn, dan zouden vrouwen als begrip niet meer bestaan.  (En vice versa uiteraard)

Iedere rol die jij of ik speel in deze wereld is niet werkelijk, want incompleet.   Politiek gezien ben ik (als mening) anti-Wilders, dus dan kom ik automatisch bij het tegendeel uit.  (Zeg PvdA-GL)   Dan kan gezien worden dat links zijn een rol is, die alleen tot stand komt dankzij haar tegendeel. 

Iedere rol is een identiteit en daar helemaal van los komen (en daarmee ook van je eigen mening) is geestelijke volwassenheid.  In Christus is het wij-zij denken volkomen vreemd.  Daarom onderscheidt de geestelijke mens zich ook van niemand, het is hetzelfde.

Best wel een opgave, om gelijkwaardig van geest te zijn met anderen en evengoed er een mening op na blijven houden.  Wat je geestelijk doet is namelijk je eigen mening/overtuiging negeren.  En als je jezelf weet te negeren, heb je ook geen moeite meer met anderen negeren.  Dan oordeel je niet meer over anderen......  Dan vergelijk je jezelf niet meer met anderen, je meet jezelf aan helemaal niemand meer af.

Ik kan me voorstellen dat geestelijk Zijn ook als positie in de wereld wordt gezien, en dan, door gelijkmoedigheid, als een soort van onverschilligheid zou kunnen gelden. Dat is niet wat ik denk. 

Ten aanzien van Wilders vind ik dat hij het maar moet proberen, een land regeren, met moderne uitdagingen als het klimaat. Ben benieuwd of er een Nexit komt en de gulden weer terugkomt, en of schiphol extra vluchten mag met buitenlanders terug naar hun thuisland.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Noel2:

De vraag is dan een beetje wat geloof vermag. Resulteert het in een open of gesloten houding naar de wil van God?

Het ligt aan de honger van je eigen wil of dat je instaat bent dit in te houden/terzijde te leggen voor een (Zijn) hogere wil. Wat als je veel geld wilt en Zijn wil is dat je dit niet hebt. Of wat als je honger hebt en Zijn wil is dat je een periode moet hongerlijden. Kan je deze periode overbruggen of is het makkelijker over te stappen (terug je eigen wil volgen) of is zelfdoding het makkelijkst. Je moet de relatie toch testen door middel van harde tijden. En werknemers stoppen als ze geen zin hebben in een drukke periode. Of werkgevers betalen niet uit vanuit gierigheid. Of overheidsmedewerkers weerhouden je recht vanuit persoonlijke afkeer. Iedereen heeft testen voor haar of zijn karakter en het zijn de keuzes in die periode welke diegene maakt en of je geloof goede vruchten afwerpt. Ik zou zeggen in deze tijd dat de meeste mensen geen of weinig goede vruchten afwerpen. Als dit dan resulteert in een gesloten houding. Wat gaat er dan verloren, is het een verlies voor diegene, is het kwaad? Ik ben benieuwd naar je mening.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei leren_schoen:

Het ligt aan de honger van je eigen wil of dat je instaat bent dit in te houden/terzijde te leggen voor een (Zijn) hogere wil. Wat als je veel geld wilt en Zijn wil is dat je dit niet hebt. Of wat als je honger hebt en Zijn wil is dat je een periode moet hongerlijden. Kan je deze periode overbruggen of is het makkelijker over te stappen (terug je eigen wil volgen) of is zelfdoding het makkelijkst. Je moet de relatie toch testen door middel van harde tijden. En werknemers stoppen als ze geen zin hebben in een drukke periode. Of werkgevers betalen niet uit vanuit gierigheid. Of overheidsmedewerkers weerhouden je recht vanuit persoonlijke afkeer. Iedereen heeft testen voor haar of zijn karakter en het zijn de keuzes in die periode welke diegene maakt en of je geloof goede vruchten afwerpt. Ik zou zeggen in deze tijd dat de meeste mensen geen of weinig goede vruchten afwerpen. Als dit dan resulteert in een gesloten houding. Wat gaat er dan verloren, is het een verlies voor diegene, is het kwaad? Ik ben benieuwd naar je mening.

Een open hart lijkt me te verkiezen, maar als het hart gevuld is met God kan dat beter zijn, alleen kan je dan kritiek krijgen op een geslotenheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Ik kan me voorstellen dat geestelijk Zijn ook als positie in de wereld wordt gezien, en dan, door gelijkmoedigheid, als een soort van onverschilligheid zou kunnen gelden. Dat is niet wat ik denk. 

Het is de ziel die zijn en worden verbindt.  Het zelf (ego) wat in de wereld staat is wordend en heeft daarmee banden met de tijd, het zelf wat in de geestelijke wereld verkeert heeft geen banden met de tijd, deze is daadwerkelijk 'zijnde'.  Waarmee ik niet het 'Ik Ben' van God bedoel, maar het 'evenbeeld' waarnaar wij geschapen zijn .  (Genesis 1:26-28)

Gelijkmoedigheid en onverschilligheid moeten idd niet verward worden.  Gelijkmoedigheid wil niks anders zeggen dan emotioneel stabiel.

In principe is het ego onwetend van het zijn.   Het ego is begrensd en gebonden aan zijn (tijdelijke) lichamelijke natuur.   Jezus verwijst naar die tijdelijke natuur in Marcus 8:35.  Wie die tijdelijke natuur wenst te behouden die doet zijn best maar.  Dat gaat niet lukken.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Het is de ziel die zijn en worden verbindt.  Het zelf (ego) wat in de wereld staat is wordend en heeft daarmee banden met de tijd, het zelf wat in de geestelijke wereld verkeert heeft geen banden met de tijd, deze is daadwerkelijk 'zijnde'.  Waarmee ik niet het 'Ik Ben' van God bedoel, maar het 'evenbeeld' waarnaar wij geschapen zijn .  (Genesis 1:26-28)

Gelijkmoedigheid en onverschilligheid moeten idd niet verward worden.  Gelijkmoedigheid wil niks anders zeggen dan emotioneel stabiel.

In principe is het ego onwetend van het zijn.   Het ego is begrensd en gebonden aan zijn (tijdelijke) lichamelijke natuur.   Jezus verwijst naar die tijdelijke natuur in Marcus 8:35.  Wie die tijdelijke natuur wenst te behouden die doet zijn best maar.  Dat gaat niet lukken.

 

Wil je het in context  brengen. Is het in Markus 8:35 ook dat tijdelijke natuur de wereld wint en het geestelijke niet. Dit is de meeste mensen hun positie. Dat een geloofspad “puur lijden is” of het openingsbericht van Noël. Dit uit de weg gaan (of proberen) gaat niet lukken vanuit je tijdelijke natuur (lichaam). Of dit gaat sowieso niet lukken(?) mensen willen toch de wereld winnen als het geloofspad puur lijden is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei leren_schoen:

Wil je het in context  brengen. Is het in Markus 8:35 ook dat tijdelijke natuur de wereld wint en het geestelijke niet. Dit is de meeste mensen hun positie. Dat een geloofspad “puur lijden is” of het openingsbericht van Noël. Dit uit de weg gaan (of proberen) gaat niet lukken vanuit je tijdelijke natuur (lichaam). Of dit gaat sowieso niet lukken(?) mensen willen toch de wereld winnen als het geloofspad puur lijden is?

Daar ben ik het wel mee eens.  De lichamelijke natuur wil in de wereld winnen, de omgekeerde weg is er een van lijden.   Als er een nieuwe (geestelijke) mens geboren wordt, dan moet er ook een oude (natuurlijke) mens sterven.  En dat sterven is puur lijden.

Ik zie Markus 8:36 en 37 dan ook als  retorische vragen.  Deze behoeven geen antwoord, maar de mens die Jezus volgt dient deze vragen wel telkens zichzelf te bevragen.

Het geloofspad kan dan ook alleen de smalle weg zijn, met de nauwe doorgang.  Er is geen lol aan, dat pad.  Veel gemakkelijker is de brede weg, dan kun je nog lekker van het leven genieten.  Je gelooft dan dat Jezus voor jou is gestorven en na je dood komt het allemaal wel voor elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei HJW4:

Volgens mij i daar niks paradoxaals aan. Je krijgt een brede visie waarin iedereen geliefd blijkt te zijn en niet alleen de mensen in jouw religieuze groep.

Ik vind dit toch moeilijk met wereldwijd elke 5 seconden een dode aan kanker bijvoorbeeld. Leef je dan wel in de realiteit?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Noel2:

Vooralsnog is dit reclame voor jezelf aan God geven, maar geen garantie op een betere wereld.

Ik heb geen enkele behoefte om voor mijzelf reclame te maken bij God. Is zinloos en geheel overbodig. Ik ben ervan overtuigd dat als het goddelijke licht op deze aarde zal schijnen, dat er dan een betere wereld komt, tot die tijd blijft het aanmodderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW4:

Ik heb geen enkele behoefte om voor mijzelf reclame te maken bij God. Is zinloos en geheel overbodig. Ik ben ervan overtuigd dat als het goddelijke licht op deze aarde zal schijnen, dat er dan een betere wereld komt, tot die tijd blijft het aanmodderen.

Ja ik verwacht eigenlijk dat de betere wereld als idee opgegeven moet worden, omdat nu eenmaal de tegenstellingen zullen bestaan, die wisselend ontvangen worden. Wat de een prettig vindt, ziet de ander als onprettig en andersom. Compromissen zijn daarbij een belediging van het gevoel. 

Eigenlijk weet ik al voldoende om zonder angst te leven in het Koninkrijk Gods, heb ik voldoende bagage om Liefde als criterium te gebruiken bij elke overweging, en heb ik de fase van geestelijkheid bereikt. Maar nu mijn hoofd nog.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid