Spring naar bijdragen

Een hemel of aarde zonder zonde.. heb je dan nog een vrije wil ?


Aanbevolen berichten

23 uur geleden zei Fundamenteel:

Dat van Jezus.

O ja deze bedoel je:

Mattheüs 19:21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

10 minuten geleden zei Breuk:

O ja deze bedoel je:

Mattheüs 19:21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

Ik vul nog even aan:

Mattheüs 25:35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
36. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Het meest bekende model is die in het begin van de bergrede staat:

Mattheüs 5:2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 388
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Sjako,  HJW kon dit destijds niet weten toen hij zichzelf die ban oplegde.  De vraag is nu waarom je niet met je hand over je hart strijkt.  

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zi

Dag Ricky, fijn dat je weer terug bent. TTC hoort ondertussen bij het meubilair. Dat betekent dat hij passief aanwezig is met monologen. Geen dialogen. Ik vond het ook ooit ergerlijk maar ik ben gaan

2 uur geleden zei Breuk:

O ja deze bedoel je:

Mattheüs 19:21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

Ik vul nog even aan:

Mattheüs 25:35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
36. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Het meest bekende model is die in het begin van de bergrede staat:

Mattheüs 5:2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

 

Het zijn de eindpassages van de Bijbel die het doen. Zuiver water en een boom die het hele jaar door vruchten geeft en helende bladeren heeft.

Den lieven Heer zal voorzien en niets of niemand zal nog lijden. Het zal zeer zeer goed zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Het zijn de eindpassages van de Bijbel die het doen. Zuiver water en een boom die het hele jaar door vruchten geeft en helende bladeren heeft.

Den lieven Heer zal voorzien en niets of niemand zal nog lijden. Het zal zeer zeer goed zijn.

O dus dat is dan in de toekomst? Ik dacht dat Jezus had gezegd, dat het koninkrijk dichtbij was:

Mattheüs 3:2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Mattheüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 13:11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-9-2022 om 20:46 zei Fundamenteel:

Ja maar iedereen weet dat alles hier een einddatum heeft, en daar ontkomt niets of niemand aan. 

Zoals het voor de mens bestemd is eens te sterven en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27).
And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment (🔗 Hebrews 9:27 KJV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2022 om 09:50 zei Gaitema:

Ik geloof wel dat we in de hemel op de één of andere manier gewoon kiezen voor de Liefde, omdat we keuze voor de duisternis stupide vinden. De engelen in de hemel hebben ook nooit gezondigd, denk ik.

De engelen in de hemel handelen binnen het spectrum van de liefde en de wil van God.

In de opstanding huwen we niet, maar zijn we als engelen van God in de hemel (Mattheüs 23:30 HSV).

Mattheüs 22:23-30 HSV:
23) Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:
24) Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.
25) Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.
26) Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe.
27) Ten slotte stierf na allen ook de vrouw.
28) In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.
29) Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.
30) Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

De engelen in de hemel handelen binnen het spectrum van de liefde en de wil van God.

In de opstanding huwen we niet, maar zijn we als engelen van God in de hemel (Mattheüs 23:30 HSV).

Mattheüs 22:23-30 HSV:
23) Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:
24) Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.
25) Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.
26) Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe.
27) Ten slotte stierf na allen ook de vrouw.
28) In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.
29) Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.
30) Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

Voor het filosofenprobleem in de informatica bestaat geen wonderpil, tenzij een ingreep door een onzichtbare hand die Adam Smith wellicht snel bedacht heeft om er vanaf te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Ricky Tjin:

De engelen in de hemel handelen binnen het spectrum van de liefde en de wil van God.

Sisyfus moet tot in alle eeuwigheid in de Tartarus (een deel van de onderwereld) een zwaar rotsblok een steile berg opduwen. Telkens als hij na veel moeite de top heeft bereikt, rolt dit rotsblok echter weer naar beneden en moet Sisyfus van voor af aan beginnen. Een oneindige kwelling dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Sisyfus moet tot in alle eeuwigheid in de Tartarus (een deel van de onderwereld) een zwaar rotsblok een steile berg opduwen. Telkens als hij na veel moeite de top heeft bereikt, rolt dit rotsblok echter weer naar beneden en moet Sisyfus van voor af aan beginnen. Een oneindige kwelling dus.

Hallo, @TTC

Na 3 keer op een rij offtopic te reageren op mijn berichten, kom je je typisch over als een trol. Na een lange tijd kwam ik weer een kijkje nemen op Credible, maar je 3 offtopic-berichten op een rij zijn voor mij niet uitnodigend. Hopelijk houdt @sjako een oogje in het zeil, zodat de offtopic-berichten niet gaan overheersen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo, @TTC

Na 3 keer op een rij offtopic te reageren op mijn berichten, kom je je typisch over als een trol. Na een lange tijd kwam ik weer een kijkje nemen op Credible, maar je 3 offtopic-berichten op een rij zijn voor mij niet uitnodigend. Hopelijk houdt @sjako een oogje in het zeil, zodat de offtopic-berichten niet gaan overheersen.

Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei TTC:

Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen. 

Hallo @TTC,

Je bovengenoemde suggestie van "Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen." is een subjectieve drogreden en offtopic.

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Mattheüs 7:1-5 HSV
1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
3. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
5. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @TTC,

Je bovengenoemde suggestie van "Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen." is een subjectieve drogreden en offtopic.

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Mattheüs 7:1-5 HSV
1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
3. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
5. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Het gaat alleen maar om geld, de wet van de uitgesloten derde impliceert dat unipolair denken zichzelf beperkt. Je mag de stelling onderzoeken, voel je niet verplicht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Houdt een vrije wil in dat je ook kunt kiezen voor het kwade?  

Zoals we nu gezien hebben kan de wet van de uitgesloten derde verwijzen naar alle waarheidswaarden die niet tot het courante kennisdomein behoren, logischerwijs een volstrekt subjectief gegeven dat niet per se hoeft te leiden tot allerhande labels maar er des levens, des mensen, wellicht wel aanleiding toe kan geven. De beleving voor het navigerende zelf kan echter sterk variëren naargelang de inhoud van die uitgesloten derde, in meer of mindere mate doordacht hulpvragen voedend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2022 om 14:07 zei Breuk:

O dus dat is dan in de toekomst? Ik dacht dat Jezus had gezegd, dat het koninkrijk dichtbij was:

Mattheüs 3:2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Mattheüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 13:11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Voorafgaand aan gewetensvol onderzoek weten we nog niet wat het resultaat zal zijn, hierna volgt misschien een marteling om redenen die net omwille van het resultaat als tragisch absurd gepercipieerd kunnen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Ricky Tjin:

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Innerlijk opgebouwde mentale constructies kunnen we middels reverse engineering ontleden tot een aantal basiselementen van waaruit ze in het leven geroepen werden, wat toelaat om er andere te bedenken die misschien meer onze maatschappelijke noden vervullen. Het idee dat er verschillende wereldbeelden zouden kunnen bestaan, zoals maar al te vaak onnodig in mysterieus gehuld vakjargon gesuggereerde verborgen realiteiten, valt hier eenvoudig uit te ventileren. Kortom, back to basics betekent hier a priori de eerder simplistische herinnering aan sturingselementen die voor iedereen toegankelijk zijn, niet meer, niet minder. Binnen dit complex vallen in het bijzonder een aantal logicakwesties op die zonder introspectief onderzoek niet eens, of op z’n minst zeer zeldzaam, onderwerp van debat zijn, dan wel auto-immuun de wereld stuwen alsof er niets anders mogelijk is. Kwetsbare mensen die hypergevoelig zijn voor deze tendensen en subtiele nuances kunnen hier slechts gewag van maken, zij het ondanks alle hoop en accuratesse veel vaker als betekenisloos weggeschreven, alsof ze geen gevoelens zouden kunnen hebben, geen empathie, geen hart, geen kennis, niets, als onbestaand. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Verwijst Jezus ergens naar het verhaal van Adam en Eva? Volgens mij niet.

Dit verhaal heeft in de Christelijke theologie een veel te grote rol gekregen.

De rol van Israël die de Torah ontvangt en dan vanuit het beloofde land in ballingschap gaat, is voor de OT en NT schrijvers veel relevanter.

De toepassing van de Torah, daar gaat het Jezus om en dan niet om mensen met de regels om de oren te slaan, maar om het leven te kiezen.

Deuteronomium 30:11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
12. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? …
15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
16. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Breuk:

Verwijst Jezus ergens naar het verhaal van Adam en Eva? Volgens mij niet. Dit verhaal heeft in de Christelijke theologie een veel te grote rol gekregen. De rol van Israël die de Torah ontvangt en dan vanuit het beloofde land in ballingschap gaat, is voor de OT en NT schrijvers veel relevanter.

Een rotsblok kan intrinsiek uit meerdere componenten bestaan zodat het ons mogelijk wordt gemaakt om er op verschillende manieren naar te kijken, zonder de bereidheid tot onderzoek blijft het echter niet meer dan een rotsblok.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Breuk:

Verwijst Jezus ergens naar het verhaal van Adam en Eva? Volgens mij niet.

Dit verhaal heeft in de Christelijke theologie een veel te grote rol gekregen.

De rol van Israël die de Torah ontvangt en dan vanuit het beloofde land in ballingschap gaat, is voor de OT en NT schrijvers veel relevanter.

De toepassing van de Torah, daar gaat het Jezus om en dan niet om mensen met de regels om de oren te slaan, maar om het leven te kiezen.

Deuteronomium 30:11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
12. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? …
15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
16. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Helemaal mee eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei TTC:

Een rotsblok kan intrinsiek uit meerdere componenten bestaan zodat het ons mogelijk wordt gemaakt om er op verschillende manieren naar te kijken, zonder de bereidheid tot onderzoek blijft het echter niet meer dan een rotsblok.

Bereidheid tot onderzoek moet geen bereidheid tot destructief onderzoek zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Noel2:

Bereidheid tot onderzoek moet geen bereidheid tot destructief onderzoek zijn.

In respons op de vraag waarom een aantal stellingen van Einstein (ea) schijnbaar onmogelijk begrepen kunnen worden, zie wanneer het de interesse kan genieten het Elaboration Likelihood Model.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Noel2:

Bereidheid tot onderzoek moet geen bereidheid tot destructief onderzoek zijn.

Toepassingen zijn beschikbare opties die na toepassing prangende hulpvragen kunnen oproepen, hiermee dan wel hun effectiviteit bekrachtigend maar vaak ook leidend tot de marginalisatie van de aanvankelijk enthousiaste klant, pardoes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Bizar is het fenomeen dat we geen referentiekaders kunnen loslaten die we niet kennen, wat heel misschien ook betekent dat hulpvragen die nu net hierdoor spontaan opwellen in de verste verte misschien niet eens begrepen worden. Communicatie wordt hierdoor onmogelijk gemaakt, wat op zich geen verwijt behoeft maar misschien wel de worstelende ziel als onbestaande laat luchtfietsen in ijle ruimten van waaruit de angstschreeuw van het innerlijke kind galmt, schijnbaar onhoorbaar voor de buitenwereld, niet-aflatend smekend om hulp om de meest banale dingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid