Spring naar bijdragen

Een hemel of aarde zonder zonde.. heb je dan nog een vrije wil ?


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

De engelen in de hemel handelen binnen het spectrum van de liefde en de wil van God.

In de opstanding huwen we niet, maar zijn we als engelen van God in de hemel (Mattheüs 23:30 HSV).

Mattheüs 22:23-30 HSV:
23) Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:
24) Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.
25) Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.
26) Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe.
27) Ten slotte stierf na allen ook de vrouw.
28) In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.
29) Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.
30) Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

Voor het filosofenprobleem in de informatica bestaat geen wonderpil, tenzij een ingreep door een onzichtbare hand die Adam Smith wellicht snel bedacht heeft om er vanaf te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 393
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Sjako,  HJW kon dit destijds niet weten toen hij zichzelf die ban oplegde.  De vraag is nu waarom je niet met je hand over je hart strijkt.  

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zi

Zolang er nog mensen zijn die de moeite willen (en durven!) nemen om te protesteren zijn er nog mensen die zich betrokken voelen bij elkaar en je forum.. zou je ook kunnen denken. Imo is dat iets posi

5 uur geleden zei Ricky Tjin:

De engelen in de hemel handelen binnen het spectrum van de liefde en de wil van God.

Sisyfus moet tot in alle eeuwigheid in de Tartarus (een deel van de onderwereld) een zwaar rotsblok een steile berg opduwen. Telkens als hij na veel moeite de top heeft bereikt, rolt dit rotsblok echter weer naar beneden en moet Sisyfus van voor af aan beginnen. Een oneindige kwelling dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Sisyfus moet tot in alle eeuwigheid in de Tartarus (een deel van de onderwereld) een zwaar rotsblok een steile berg opduwen. Telkens als hij na veel moeite de top heeft bereikt, rolt dit rotsblok echter weer naar beneden en moet Sisyfus van voor af aan beginnen. Een oneindige kwelling dus.

Hallo, @TTC

Na 3 keer op een rij offtopic te reageren op mijn berichten, kom je je typisch over als een trol. Na een lange tijd kwam ik weer een kijkje nemen op Credible, maar je 3 offtopic-berichten op een rij zijn voor mij niet uitnodigend. Hopelijk houdt @sjako een oogje in het zeil, zodat de offtopic-berichten niet gaan overheersen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo, @TTC

Na 3 keer op een rij offtopic te reageren op mijn berichten, kom je je typisch over als een trol. Na een lange tijd kwam ik weer een kijkje nemen op Credible, maar je 3 offtopic-berichten op een rij zijn voor mij niet uitnodigend. Hopelijk houdt @sjako een oogje in het zeil, zodat de offtopic-berichten niet gaan overheersen.

Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei TTC:

Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen. 

Hallo @TTC,

Je bovengenoemde suggestie van "Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen." is een subjectieve drogreden en offtopic.

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Mattheüs 7:1-5 HSV
1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
3. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
5. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @TTC,

Je bovengenoemde suggestie van "Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen." is een subjectieve drogreden en offtopic.

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Mattheüs 7:1-5 HSV
1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
3. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
5. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Het gaat alleen maar om geld, de wet van de uitgesloten derde impliceert dat unipolair denken zichzelf beperkt. Je mag de stelling onderzoeken, voel je niet verplicht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Houdt een vrije wil in dat je ook kunt kiezen voor het kwade?  

Zoals we nu gezien hebben kan de wet van de uitgesloten derde verwijzen naar alle waarheidswaarden die niet tot het courante kennisdomein behoren, logischerwijs een volstrekt subjectief gegeven dat niet per se hoeft te leiden tot allerhande labels maar er des levens, des mensen, wellicht wel aanleiding toe kan geven. De beleving voor het navigerende zelf kan echter sterk variëren naargelang de inhoud van die uitgesloten derde, in meer of mindere mate doordacht hulpvragen voedend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2022 om 14:07 zei Breuk:

O dus dat is dan in de toekomst? Ik dacht dat Jezus had gezegd, dat het koninkrijk dichtbij was:

Mattheüs 3:2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Mattheüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 13:11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Voorafgaand aan gewetensvol onderzoek weten we nog niet wat het resultaat zal zijn, hierna volgt misschien een marteling om redenen die net omwille van het resultaat als tragisch absurd gepercipieerd kunnen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Ricky Tjin:

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Innerlijk opgebouwde mentale constructies kunnen we middels reverse engineering ontleden tot een aantal basiselementen van waaruit ze in het leven geroepen werden, wat toelaat om er andere te bedenken die misschien meer onze maatschappelijke noden vervullen. Het idee dat er verschillende wereldbeelden zouden kunnen bestaan, zoals maar al te vaak onnodig in mysterieus gehuld vakjargon gesuggereerde verborgen realiteiten, valt hier eenvoudig uit te ventileren. Kortom, back to basics betekent hier a priori de eerder simplistische herinnering aan sturingselementen die voor iedereen toegankelijk zijn, niet meer, niet minder. Binnen dit complex vallen in het bijzonder een aantal logicakwesties op die zonder introspectief onderzoek niet eens, of op z’n minst zeer zeldzaam, onderwerp van debat zijn, dan wel auto-immuun de wereld stuwen alsof er niets anders mogelijk is. Kwetsbare mensen die hypergevoelig zijn voor deze tendensen en subtiele nuances kunnen hier slechts gewag van maken, zij het ondanks alle hoop en accuratesse veel vaker als betekenisloos weggeschreven, alsof ze geen gevoelens zouden kunnen hebben, geen empathie, geen hart, geen kennis, niets, als onbestaand. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Verwijst Jezus ergens naar het verhaal van Adam en Eva? Volgens mij niet.

Dit verhaal heeft in de Christelijke theologie een veel te grote rol gekregen.

De rol van Israël die de Torah ontvangt en dan vanuit het beloofde land in ballingschap gaat, is voor de OT en NT schrijvers veel relevanter.

De toepassing van de Torah, daar gaat het Jezus om en dan niet om mensen met de regels om de oren te slaan, maar om het leven te kiezen.

Deuteronomium 30:11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
12. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? …
15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
16. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Breuk:

Verwijst Jezus ergens naar het verhaal van Adam en Eva? Volgens mij niet. Dit verhaal heeft in de Christelijke theologie een veel te grote rol gekregen. De rol van Israël die de Torah ontvangt en dan vanuit het beloofde land in ballingschap gaat, is voor de OT en NT schrijvers veel relevanter.

Een rotsblok kan intrinsiek uit meerdere componenten bestaan zodat het ons mogelijk wordt gemaakt om er op verschillende manieren naar te kijken, zonder de bereidheid tot onderzoek blijft het echter niet meer dan een rotsblok.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Breuk:

Verwijst Jezus ergens naar het verhaal van Adam en Eva? Volgens mij niet.

Dit verhaal heeft in de Christelijke theologie een veel te grote rol gekregen.

De rol van Israël die de Torah ontvangt en dan vanuit het beloofde land in ballingschap gaat, is voor de OT en NT schrijvers veel relevanter.

De toepassing van de Torah, daar gaat het Jezus om en dan niet om mensen met de regels om de oren te slaan, maar om het leven te kiezen.

Deuteronomium 30:11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
12. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? …
15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
16. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Helemaal mee eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Noel2:

Bereidheid tot onderzoek moet geen bereidheid tot destructief onderzoek zijn.

In respons op de vraag waarom een aantal stellingen van Einstein (ea) schijnbaar onmogelijk begrepen kunnen worden, zie wanneer het de interesse kan genieten het Elaboration Likelihood Model.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Noel2:

Bereidheid tot onderzoek moet geen bereidheid tot destructief onderzoek zijn.

Toepassingen zijn beschikbare opties die na toepassing prangende hulpvragen kunnen oproepen, hiermee dan wel hun effectiviteit bekrachtigend maar vaak ook leidend tot de marginalisatie van de aanvankelijk enthousiaste klant, pardoes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja maar wij weten door geloof dat de huidige wereld een imitatie van de oorspronkelijke bedoeling is. Ze is in zonde gevallen. Het ligt hem in onze keuzes.

Bizar is het fenomeen dat we geen referentiekaders kunnen loslaten die we niet kennen, wat heel misschien ook betekent dat hulpvragen die nu net hierdoor spontaan opwellen in de verste verte misschien niet eens begrepen worden. Communicatie wordt hierdoor onmogelijk gemaakt, wat op zich geen verwijt behoeft maar misschien wel de worstelende ziel als onbestaande laat luchtfietsen in ijle ruimten van waaruit de angstschreeuw van het innerlijke kind galmt, schijnbaar onhoorbaar voor de buitenwereld, niet-aflatend smekend om hulp om de meest banale dingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Houdt een vrije wil in dat je ook kunt kiezen voor het kwade?  

Redelijk absurd is de beleving dat wanneer we twee referentiekaders naast elkaar leggen en ze ook als volledig gescheiden beschouwen, een andere wereld zomaar zou kunnen oprijzen. Met andere wereld wordt hier echter bedoeld de toepassing van wat reeds beschikbaar is van waaruit het schrille contrast tussen theorie en praktijk nog maar eens mag blijken, schijnbaar mysterieus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei TTC:

Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen.

19 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @TTC,

Je bovengenoemde suggestie van "Die dikke boeken brengen je precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, daarom dat syntheses wellicht veel moeilijker zijn om te begrijpen." is een subjectieve drogreden en offtopic.

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Mattheüs 7:1-5 HSV
1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
3. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
5. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Hallo @TTC,

Om je met je eigen oordeel te oordelen en je met je eigen maat te meten; die dikke boeken brengen jou zelf precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, dat daarom syntheses wellicht veel moeilijker te begrijpen zijn, aangezien je op Credible vaak wartaal verspreidt dat tegen God's woord en de Bijbel indruist. God's woord is de waarheid (Johannes 17:17) en God is niet de auteur van verwarring (1 Corinthians 14:33 KJV).

Daarnaast dat je bovengenoemde suggestie een subjectieve drogreden is, is je bovengenoemde suggestie ook ongenuanceerd en bekrompen; het wijst op tunnelvisie. Je kan immers niet in het verstand van mensen kijken welke invloed die dikke boeken op het verstand van mensen heeft. Er zijn verschillende soorten boeken, waarbij de invloed op bepaalde groepen ook weer verschillend is. Bovendien hoeven dikke boeken niet persé verwarring teweeg te brengen, aangezien dikke boeken uit verschillende hoeken kunnen komen (Christelijk, religieus, filosofisch, etc).
De vraag daarbij is:

 • Uit welke theoretische- of filosofische hoek komen die dikke boeken?
 • Is er tussen de schrijvers en de lezers van die dikke boeken spraken van gelijkgestemdheid of controversie?
 • Hoe gaat de lezer om met de informatie in die dikke boeken?
 • Wordt alle informatie in die boeken serieus genomen of is er spraken cherrypicking?
 • Hoe wordt de informatie uit die boeken geïnterpreteerd en verwerkt?

Dat je meer in verwarring wordt gebracht dan dat je enig licht zou kunnen vinden hoeft niet persé door die dikke boeken te komen, want als je regelmatig rondhangt waar afgunstige en twist is, dan brengt dat ook verwarring teweeg.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work (James 3:16 KJV).
Want waar afgunst en twist is, daar is verwarring en elk kwaad werk.
 

4 uur geleden zei TTC:
19 uur geleden zei Ricky Tjin:

Met het oordeel waarmee je oordeelt zult je zelf worden geoordeeld en maat waarmee je meet zul je zelf worden wedergemeten. Je dient eerst de balk uit je eigen oog te halen, voordat je de splinter bij een broeder eruit kan halen (Mat 7:2-5).

Innerlijk opgebouwde mentale constructies kunnen we middels reverse engineering ontleden tot een aantal basiselementen van waaruit ze in het leven geroepen werden, wat toelaat om er andere te bedenken die misschien meer onze maatschappelijke noden vervullen. Het idee dat er verschillende wereldbeelden zouden kunnen bestaan, zoals maar al te vaak onnodig in mysterieus gehuld vakjargon gesuggereerde verborgen realiteiten, valt hier eenvoudig uit te ventileren. Kortom, back to basics betekent hier a priori de eerder simplistische herinnering aan sturingselementen die voor iedereen toegankelijk zijn, niet meer, niet minder. Binnen dit complex vallen in het bijzonder een aantal logicakwesties op die zonder introspectief onderzoek niet eens, of op z’n minst zeer zeldzaam, onderwerp van debat zijn, dan wel auto-immuun de wereld stuwen alsof er niets anders mogelijk is. Kwetsbare mensen die hypergevoelig zijn voor deze tendensen en subtiele nuances kunnen hier slechts gewag van maken, zij het ondanks alle hoop en accuratesse veel vaker als betekenisloos weggeschreven, alsof ze geen gevoelens zouden kunnen hebben, geen empathie, geen hart, geen kennis, niets, als onbestaand. 

Ik erken dat ik overgevoelig ben voor kritiek als men het mij respectloos en/of kwetsend persoonlijk op de man speelt. Helaas heeft de GGZ weinig bereidheid getoond om mij te helpen i.v.m. complexe trauma's die ik te danken heb aan mijn vrome narcistische Katholieke moeder, die mij meer dan 40 jaar structureel heeft versmaad en gekleineerd; de GGZ trachtte mij even snel een etiket op te plakken.

Dat je in het verleden regelmatig aan het trollen was, is me nog bijgebleven (🔗 De 144.000, wie zijn zij?). Het is m.i. heel jammer dat je onnodig offtopic gaat en loopt te trollen. Dit heeft er ongetwijfeld ook invloed op dat ik een verminderde interesse heb voor Credible; dat ik na een poosje afwezig was weer een kijkje kwam nemen op Credible en ik meteen weer ontmoedigd ben om onnodig tijd te besteden aan Credible.

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @TTC,

Om je met je eigen oordeel te oordelen en je met je eigen maat te meten; die dikke boeken brengen jou zelf precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, dat daarom syntheses wellicht veel moeilijker te begrijpen zijn, aangezien je op Credible vaak wartaal verspreidt dat tegen God's woord en de Bijbel indruist. God's woord is de waarheid (Johannes 17:17) en God is niet de auteur van verwarring (1 Corinthians 14:33 KJV).

Daarnaast dat je bovengenoemde suggestie een subjectieve drogreden is, is je bovengenoemde suggestie ook ongenuanceerd en bekrompen; het wijst op tunnelvisie. Je kan immers niet in het verstand van mensen kijken welke invloed die dikke boeken op het verstand van mensen heeft. Er zijn verschillende soorten boeken, waarbij de invloed op bepaalde groepen ook weer verschillend is. Bovendien hoeven dikke boeken niet persé verwarring teweeg te brengen, aangezien dikke boeken uit verschillende hoeken kunnen komen (Christelijk, religieus, filosofisch, etc).
De vraag daarbij is:

 • Uit welke theoretische- of filosofische hoek komen die dikke boeken?
 • Is er tussen de schrijvers en de lezers van die dikke boeken spraken van gelijkgestemdheid of controversie?
 • Hoe gaat de lezer om met de informatie in die dikke boeken?
 • Wordt alle informatie in die boeken serieus genomen of is er spraken cherrypicking?
 • Hoe wordt de informatie uit die boeken geïnterpreteerd en verwerkt?

Dat je meer in verwarring wordt gebracht dan dat je enig licht zou kunnen vinden hoeft niet persé door die dikke boeken te komen, want als je regelmatig rondhangt waar afgunstige en twist is, dan brengt dat ook verwarring teweeg.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work (James 3:16 KJV).
Want waar afgunst en twist is, daar is verwarring en elk kwaad werk.
 

Ik erken dat ik overgevoelig ben voor kritiek als men het mij respectloos en/of kwetsend persoonlijk op de man speelt. Helaas heeft de GGZ weinig bereidheid getoond om mij te helpen i.v.m. complexe trauma's die ik te danken heb aan mijn vrome narcistische Katholieke moeder, die mij meer dan 40 jaar structureel heeft versmaad en gekleineerd; de GGZ trachtte mij even snel een etiket op te plakken.

Dat je in het verleden regelmatig aan het trollen was, is me nog bijgebleven (🔗 De 144.000, wie zijn zij?). Het is m.i. heel jammer dat je onnodig offtopic gaat en loopt te trollen. Dit heeft er ongetwijfeld ook invloed op dat ik een verminderde interesse heb voor Credible; dat ik na een poosje afwezig was weer een kijkje kwam nemen op Credible en ik meteen weer ontmoedigd ben om onnodig tijd te besteden aan Credible.

Dag Ricky, fijn dat je weer terug bent. TTC hoort ondertussen bij het meubilair. Dat betekent dat hij passief aanwezig is met monologen. Geen dialogen. Ik vond het ook ooit ergerlijk maar ik ben gaan begrijpen dat hij die berichtjes gewoon nodig heeft. Dus ik vind het prima zo. Hij heeft net zoveel rechten als ik. Ik heb 'm wel op negeren gezet want ik ervaar het toch als storend. Maar hij gaat niet inhoudelijk op jou reageren dus doe geen moeite. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Dag Ricky, fijn dat je weer terug bent. TTC hoort ondertussen bij het meubilair.

Dat is de reden dat ik niet ingrijp. Zolang het niet al te beledigend is, is het best. Goede tip om hem op negeren te zetten als het je stoort.

4 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het is m.i. heel jammer dat je onnodig offtopic gaat en loopt te trollen. Dit heeft er ongetwijfeld ook invloed op dat ik een verminderde interesse heb voor Credible; dat ik na een poosje afwezig was weer een kijkje kwam nemen op Credible en ik meteen weer ontmoedigd ben om onnodig tijd te besteden aan Credible.

Dat vind ik erg jammer dat je door 1 persoon het plezier hier verliest. Zet hem op negeren. Je bent hier meer dan welkom. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @TTC,

Om je met je eigen oordeel te oordelen en je met je eigen maat te meten; die dikke boeken brengen jou zelf precies meer in verwarring dan dat je er enig licht in zou kunnen vinden, dat daarom syntheses wellicht veel moeilijker te begrijpen zijn, aangezien je op Credible vaak wartaal verspreidt dat tegen God's woord en de Bijbel indruist. God's woord is de waarheid (Johannes 17:17) en God is niet de auteur van verwarring (1 Corinthians 14:33 KJV).

Daarnaast dat je bovengenoemde suggestie een subjectieve drogreden is, is je bovengenoemde suggestie ook ongenuanceerd en bekrompen; het wijst op tunnelvisie. Je kan immers niet in het verstand van mensen kijken welke invloed die dikke boeken op het verstand van mensen heeft. Er zijn verschillende soorten boeken, waarbij de invloed op bepaalde groepen ook weer verschillend is. Bovendien hoeven dikke boeken niet persé verwarring teweeg te brengen, aangezien dikke boeken uit verschillende hoeken kunnen komen (Christelijk, religieus, filosofisch, etc).
De vraag daarbij is:

 • Uit welke theoretische- of filosofische hoek komen die dikke boeken?
 • Is er tussen de schrijvers en de lezers van die dikke boeken spraken van gelijkgestemdheid of controversie?
 • Hoe gaat de lezer om met de informatie in die dikke boeken?
 • Wordt alle informatie in die boeken serieus genomen of is er spraken cherrypicking?
 • Hoe wordt de informatie uit die boeken geïnterpreteerd en verwerkt?

Dat je meer in verwarring wordt gebracht dan dat je enig licht zou kunnen vinden hoeft niet persé door die dikke boeken te komen, want als je regelmatig rondhangt waar afgunstige en twist is, dan brengt dat ook verwarring teweeg.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work (James 3:16 KJV).
Want waar afgunst en twist is, daar is verwarring en elk kwaad werk.
 

Ik erken dat ik overgevoelig ben voor kritiek als men het mij respectloos en/of kwetsend persoonlijk op de man speelt. Helaas heeft de GGZ weinig bereidheid getoond om mij te helpen i.v.m. complexe trauma's die ik te danken heb aan mijn vrome narcistische Katholieke moeder, die mij meer dan 40 jaar structureel heeft versmaad en gekleineerd; de GGZ trachtte mij even snel een etiket op te plakken.

Dat je in het verleden regelmatig aan het trollen was, is me nog bijgebleven (🔗 De 144.000, wie zijn zij?). Het is m.i. heel jammer dat je onnodig offtopic gaat en loopt te trollen. Dit heeft er ongetwijfeld ook invloed op dat ik een verminderde interesse heb voor Credible; dat ik na een poosje afwezig was weer een kijkje kwam nemen op Credible en ik meteen weer ontmoedigd ben om onnodig tijd te besteden aan Credible.

Alweer een ander nickname aangenomen? Bizar dat ze dat hier niet eens opmerken, amusant weliswaar. ❤️

4 uur geleden zei Hermanos2:

Dag Ricky, fijn dat je weer terug bent. TTC hoort ondertussen bij het meubilair. Dat betekent dat hij passief aanwezig is met monologen. Geen dialogen. Ik vond het ook ooit ergerlijk maar ik ben gaan begrijpen dat hij die berichtjes gewoon nodig heeft. Dus ik vind het prima zo. Hij heeft net zoveel rechten als ik. Ik heb 'm wel op negeren gezet want ik ervaar het toch als storend. Maar hij gaat niet inhoudelijk op jou reageren dus doe geen moeite. 

De inerte massa ontwaakt, straks een deus ex machina. 

5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Uit welke theoretische- of filosofische hoek komen die dikke boeken?

Geen idee, uit welke gaswolk zijn woorden tot stand gekomen? 

1 uur geleden zei sjako:

Dat is de reden dat ik niet ingrijp. Zolang het niet al te beledigend is, is het best. Goede tip om hem op negeren te zetten als het je stoort. Dat vind ik erg jammer dat je door 1 persoon het plezier hier verliest. Zet hem op negeren. Je bent hier meer dan welkom. 

Het opgaan van de gemeente kunnen we simuleren in eilandmodellen, dat is al lang het probleem niet meer. 

5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wordt alle informatie in die boeken serieus genomen of is er spraken cherrypicking?

Het verschijnsel ‘doorbreken’ voltrekt zich op kritische punten van instabiliteit, die het gevolg zijn van fluctuaties in de omgeving die door terugkoppelingslussen worden versterkt. Doorbreken leidt tot het ontstaan van een innovatie die in kwalitatief opzicht vaak verschilt van de verschijnselen waaruit zij is voortgekomen. Het continu genereren van innovaties, de creatieve vooruitgang van de natuur zoals de filosoof Alfred North Whitehead het noemde, is een sleuteleigenschap van alle levende systemen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

Zet hem op negeren.

In termen van geld zijn we middels these-antithese-synthese op het spoor gekomen van de katalysator biflatie, als een eeuwige constante die als basis dient voor elk denkbaar monetair artefact. Dit beginsel kan op verschillende manieren aangewend worden binnen speltheoretische abstracties, overgeleverd aan de menselijke vrije wil en leidend tot elke actuele situatie in een evolutionair voortschrijdend hier en nu, goedschiks, kwaadschiks.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-8-2022 om 01:56 zei Prob:

Hallo Yours,

...

Wij zullen ooit ook terugkeren, dat denk ik ook. Het is aan ons om te bepalen hoelang we daar over doen. Weer verbonden met de Bron of anders geformuleerd: herinneren dat we altijd al verbonden waren.

 

Weer verbonden of weer herinneren..wie weet HJW 🌻

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid