Spring naar bijdragen

Een hemel of aarde zonder zonde.. heb je dan nog een vrije wil ?


Aanbevolen berichten

17 minuten geleden zei Hopper:

Wat is copen? Edit: Laat maar, ik heb het al gegoogeld.  De jeugd van tegenwoordig gebruikt moderne termen.  Copen = er mee leren leven.

In een bepaalde copingstrategie kan gebruikgemaakt worden van een veelheid aan mechanismen. Een veelgebruikte indeling is:

 • Actief aanpakken: het probleem wordt geanalyseerd en opgelost.
 • Sociale steun zoeken: troost en begrip zoeken bij anderen, samen met een ander het probleem oplossen.
 • Vermijden: het probleem wordt ontkend en vermeden.
 • Palliatieve reactie: men richt zich op andere dingen dan het probleem. In extreme vorm kan dit leiden tot verslavingen.
 • Passief reactiepatroon (voorheen depressief reactiepatroon): piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfel aan zichzelf.
 • Expressie van emoties: het probleem leidt tot frustratie, spanning en agressie.
 • Geruststellende gedachten en wensdenken: men houdt zich voor dat het probleem vanzelf wel goed komt of dat anderen het nog veel zwaarder hebben.

Sommige onderzoekers zien religie als een apart te onderscheiden copingmechanisme. Anderen vatten het op als een ondersteuning bij de genoemde mechanismen.

Bron internet

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 393
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Sjako,  HJW kon dit destijds niet weten toen hij zichzelf die ban oplegde.  De vraag is nu waarom je niet met je hand over je hart strijkt.  

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zi

Zolang er nog mensen zijn die de moeite willen (en durven!) nemen om te protesteren zijn er nog mensen die zich betrokken voelen bij elkaar en je forum.. zou je ook kunnen denken. Imo is dat iets posi

10 minuten geleden zei TTC:

In een bepaalde copingstrategie kan gebruikgemaakt worden van een veelheid aan mechanismen. Een veelgebruikte indeling is:

 • Actief aanpakken: het probleem wordt geanalyseerd en opgelost.
 • Sociale steun zoeken: troost en begrip zoeken bij anderen, samen met een ander het probleem oplossen.
 • Vermijden: het probleem wordt ontkend en vermeden.
 • Palliatieve reactie: men richt zich op andere dingen dan het probleem. In extreme vorm kan dit leiden tot verslavingen.
 • Passief reactiepatroon (voorheen depressief reactiepatroon): piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfel aan zichzelf.
 • Expressie van emoties: het probleem leidt tot frustratie, spanning en agressie.
 • Geruststellende gedachten en wensdenken: men houdt zich voor dat het probleem vanzelf wel goed komt of dat anderen het nog veel zwaarder hebben.

Sommige onderzoekers zien religie als een apart te onderscheiden copingmechanisme. Anderen vatten het op als een ondersteuning bij de genoemde mechanismen.

Bron internet

Mij te ingewikkeld, het smalle pad was eenvoudiger.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-8-2022 om 09:29 zei Robert Frans:

In het hiernamaals behoud je nog steeds je vrije wil en is deze zelfs volmaakt uitontwikkeld, daar er geen aardse, beperkende factoren meer zijn die haar groei vertragen.

Generaliserend is reverse engineering van toepassing op alles dat aan ons geestesoog verschijnt, van vuile sokken tot supernova’s.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-9-2022 om 13:33 zei sjako:

Maar waarom is dat?

De essentie van Gurdjieffs lering is dat de individuele mens zichzelf niet of nauwelijks kent en zich daar niet bewust van is. Volgens hem denkt en handelt de mens mechanisch, hij identificeert zich met tal van denkbeelden en als gevolg daarvan 'gebeurt' hem ook alles. De mens verkeert in een bewustzijnstoestand die in de esoterische wetenschappen wel als waak-slaap wordt beschreven. Met andere woorden, het lichaam is weliswaar wakker, maar de geest, of zo men wil, datgene wat de mens in essentie ís, slaapt.

Bron internet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-9-2022 om 13:33 zei sjako:

We zijn heel dichtbij. 

De linguistische realiteit wordt bepaald door een complex van interfererende conditioneringen met neveneffecten die binnen het vigerende denkkader als normaal beschouwd kunnen worden, wat daarom niet wil zeggen zonder een aantal eerder onbewust gehanteerde platitudes van waaruit niet-ondoordachte hulpvragen met betrekking tot niet-monotone logica kunnen volgen. Om dezelfde reden stellen ervaringswerkers voor om het simpel te houden, met als doel hierover op een heldere manier te kunnen communiceren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 07:46 zei Dat beloof ik:

Dat zijn hele goede vragen!

In de dialogen van Plato stelt Socrates vaak filosofen tegenover sofisten, die Socrates karakteriseert als oneerlijk en destructief, omdat ze hun onwetendheid camoufleren achter woordspelingen en vleierij, en anderen pogen te overtuigen van wat onwaar en zonder grond is. Aristoteles nam deze visie op de sofisten van Socrates en Plato over. 'Sofist' is hierdoor nog steeds een minachtende uitdrukking voor hen die anderen met hun redenaarskunst willen overtuigen zonder enige interesse in wijsheid of waarheid.

Bron internet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Whyyyyyyy? 

De aantijging dat kwetsbare mensen op wachtlijsten termen zoals dubbelaspecttheorie en pseudotoevalsgeneratoren zomaar uit hun duimen zouden zuigen omdat ze, zich onderhand amper nog mens voelende, niets anders te doen hebben, is echt wel ver gezocht. Het antwoord in eenvoud en kleine dingen, doe eens normaal, hou moed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-9-2022 om 20:07 zei Hopper:

Mij te ingewikkeld, het smalle pad was eenvoudiger.

Het Seneca-effect, de Seneca-klif of -instorting, is een wiskundig model dat door de Italiaanse chemicus Ugo Bardi werd ontwikkeld en een dynamiek beschrijft waarbij een fenomeen vele malen sneller afneemt dan het gegroeid is. Een extreem voorbeeld is het kaartenhuisje dat plots instort, maar veel tijd kostte om op te bouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2022 om 18:16 zei Hermanos2:

Maar hij gaat niet inhoudelijk op jou reageren dus doe geen moeite. 

Doordenkend op een aantal algoritmen waarbij we het filosofenprobleem in de informatica tijdelijk parkeren om voortgang te kunnen boeken, worden we vooral in de terugkeer geconfronteerd met een aantal quasi onzichtbare logicakwesties die we in hulpvragen hebben omgezet. Het gebruik van de term 'onzichtbaar' wekt dan misschien wel het vermoeden van een mysterie, doch de eenvoud zelve wanneer gekozen wordt voor denksporen die als minder courant kunnen gepercipieerd worden, hiermee heel wat ambivalentie verklarend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-8-2022 om 08:26 zei sjako:

Maar waarom houdt God mensen als Poetin dan niet tegen. Hij kan dat met alle gemak.

Bij tweedimensionaliteit komt de kritische splijting tussen wat bestaat en wat mogelijk is in termen van een betere en menswaardiger wereld pas echt aan de orde. In de woorden van een geestverwant van Marcuse, Ernst Bloch, klinkt dat zo: 'Was ist kann nicht wahr sein.'

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Whyyyyyyy? 

Bewegingen in het zonnestelsel kunnen mathematisch verklaard worden met de aanname dat de aarde in het midden staat. Dit levert echter veel ingewikkelder formules op dan bij de aanname dat de zon in het midden staat, dus wordt de tweede verklaring als waar aangenomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-8-2022 om 12:49 zei Hopper:

Het gaat me niet om gelijk krijgen of hebben.  De kosmische principes zijn al bekend sinds de oudheid.   Sommigen staan vast, anderen kun je overstijgen.  Bijvoorbeeld het principe van oorzaak en gevolg kan overstegen worden.  Dan begrijp je het principe.  Maar het principe van polariteit kan niet overstegen worden, dat is een vaststaand principe.

De nadruk op strengheid van Bourbaki kan als een reactie worden gezien op het werk van Henri Poincaré die het belang van de intuïtie in de wiskundige benadrukte, al ging dat ten koste van de volledigheid. Het werk van Bourbaki had wereldwijd invloed op wiskundig onderzoek. Er waren ook negatieve reacties, voornamelijk van de kant van de wiskundigen in de klassieke analyse, die de precisie wel goedkeurden, maar de hoge graad van abstractie niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • 4 weeks later...
7 uur geleden zei Robert Frans:

Dat klopt inderdaad. God wil de zonde niet, doch wel dat wij de vrijheid behouden wel of geen kwaad te doen. 

Dat er oorlog in de hemel was.. duidt er volgens mij dus op dat die -vrijheid- daar al gegeven was. 

Misschien wel.. omdat het ene niet zonder het ander kan bestaan.  

Zonder -kwaad- bestaat er geen -goed-.  Zonder -goed- bestaat er geen -kwaad-.   Ze kunnen slechts in relatie tot elkaar bestaan.   

bewerkt door Petra.
verwijderen lukt niet
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Petra.:

Dat er oorlog in de hemel was.. duidt er volgens mij dus op dat die -vrijheid- daar al gegeven was. 

Misschien wel.. omdat het ene niet zonder het ander kan bestaan.  

Zonder -kwaad- bestaat er geen -goed-.  Zonder -goed- bestaat er geen -kwaad-.   Ze kunnen slechts in relatie tot elkaar bestaan.   

Een dergelijk dualisme leert het christendom echter niet en ik zelf geloof daar ook niet in. Het goede heeft het kwade volstrekt niet nodig om te bestaan, maar andersom wel.
Het kwade is namelijk niets anders dan een pervertering van het goede. Zij parasiteert dus op het goede en probeert deze tot verderf te verdraaien. Ze kan zelf niets scheppen, want alleen God, de Bron van alle goeds, kan dat.
We zijn wellicht nu gewend aan een wereld waarin het kwaad ook haar rol heeft en door Gods genade weten we betekenis te vinden in het lijden door het Kruis, maar pas op: gewenning is echt iets heel anders dan noodzaak. Laten we hetgeen ons tergt, ontmenselijkt en kapotmaakt nooit als noodzakelijke meester gaan beschouwen. Dat mocht de duivel willen!

Een wereld zonder georganiseerde misdaad, misbruik, corruptie, pedonetwerken, discriminatie, moord, oorlog en armoede zal in alle vrijheid en schoonheid echt opbloeien en wel oneindig veel meer, voller, creatiever, speelser en rijker dan deze wereld nu.
Zo'n wereld zou werkelijk een verademing zijn voor ieder mens van goede wil; alsof je na jarenlang te hebben doorgebracht in een sombere, vochtige kelder eindelijk buiten in alle vrijheid de warmte en het licht van de lentezon mag genieten.
Maar een wereld zonder rechtvaardigheid, liefde, vreugde en geluk is gedoemd te vergaan en brengt uitsluitend slavernij en vernietiging voort.
Wie eenmaal in het licht en de liefde leeft, zal geen enkele vorm van kwaad ook maar enigszins aantrekkelijk vinden, laat staan nodig. Waarom een flauwe, slechte en schimmige pervertering van het schone nog dulden, als je de Schoonheid zelf in alle volheid, pracht en verrukking op elk moment van de dag mag genieten?

Als je in de hemel een dergelijk dualisme zou opperen, zullen ze er eerder vrolijk en hartelijk om lachen (uiteraard zonder jou uit te lachen!) en je vol blijdschap en enthousiasme van harte uitnodigen om die vreemde, destructieve verslaving achter je te laten. Ze zullen je er graag bij helpen, nu al.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus zei al: "‘Waarom noemt u Mij goed?’ vroeg Jezus. ‘Alleen God is toch goed?" (Marcus 10:18)

Waarmee Jezus maar wilde zeggen dat binnen het menselijk perspectief het kwaad uit het goede bestaat en vice versa.  Petra ziet het goed, goed en kwaad bestaan uit elkaar.   Ik kan mijzelf niet goed noemen omdat het kwaad bestaat, want dan vergelijk ik mijzelf met het kwaad en meet ik met een maat.  En wie met een maat meet.....

Jezus wist waarom alleen God goed is.  Daarom zei hij ook de mensen om niet met een maat te meten.

Zouden we een wereld zonder georganiseerde misdaad, misbruik, corruptie, pedonetwerken, discriminatie, moord, oorlog en armoede moeten willen?   We weten wat Jezus daar over zei: Niet mijn wil geschiedde.  De geschiedenis zit vol met wereldverbeteraars.  En?  Is het al wat geworden?   De laatste poging was van dacht ik Karl Marx.  Vast wel een goedbedoelende man, maar het eindigde met het communisme en 100 miljoen doden.....

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

Jezus zei al: "‘Waarom noemt u Mij goed?’ vroeg Jezus. ‘Alleen God is toch goed?" (Marcus 10:18) Waarmee Jezus maar wilde zeggen dat binnen het menselijk perspectief het kwaad uit het goede bestaat en vice versa.  Petra ziet het goed, goed en kwaad bestaan uit elkaar.   Ik kan mijzelf niet goed noemen omdat het kwaad bestaat, want dan vergelijk ik mijzelf met het kwaad en meet ik met een maat.  En wie met een maat meet..... Jezus wist waarom alleen God goed is.  Daarom zei hij ook de mensen om niet met een maat te meten. Zouden we een wereld zonder georganiseerde misdaad, misbruik, corruptie, pedonetwerken, discriminatie, moord, oorlog en armoede moeten willen?   We weten wat Jezus daar over zei: Niet mijn wil geschiedde.  De geschiedenis zit vol met wereldverbeteraars.  En?  Is het al wat geworden?   De laatste poging was van dacht ik Karl Marx.  Vast wel een goedbedoelende man, maar het eindigde met het communisme en 100 miljoen doden.....

Morgen zal het niet anders worden, dat is het leven nu eenmaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Morgen zal het niet anders worden, dat is het leven nu eenmaal.

Klopt, de toekomst blijft hetzelfde.   Zolang we als vorm leven vergelijken we ons met andere vormen.   In tijdruimte is er geen andere mogelijkheid dan dualiteit.  De berg kan niet zonder het dal bestaan.  Dag kan niet zonder nacht.  Wat gezien kan worden is dat de polariteiten complementair aan elkaar zijn.  Ik ben niet alleen man, maar ook een niet-vrouw.  Dat is toch hetzelfde zeggen de mensen dan.  Nee, dat is het niet.   De tegendelen bestaan dankzij elkaar.

En zo is het in tijdruimte met goed en kwaad ook altijd geweest.  Daarom heeft God ook het kwaad geschapen (lees maar na), God kon niet anders omdat goed en kwaad complementair aan elkaar zijn in tijdruimte.   Wie het kwaad verwerpt leeft maar ten halve, die meet zichzelf af aan bv Hitler.   Ja, lekker makkelijk...ten opzichte van Hitler zijn we allemaal 'goed'.   Aan de andere kant 'gemeten' kan er maar één mens de 'goedste' zijn en dan zijn de andere 8 miljard 'slecht'.  Wie zichzelf meet aan 'een ander' zal altijd in het veld van goed en kwaad blijven , geestelijk gezien.   De Christus is zonder maat....

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

Klopt, de toekomst blijft hetzelfde.   Zolang we als vorm leven vergelijken we ons met andere vormen.   In tijdruimte is er geen andere mogelijkheid dan dualiteit.  De berg kan niet zonder het dal bestaan.  Dag kan niet zonder nacht.  Wat gezien kan worden is dat de polariteiten complementair aan elkaar zijn.  Ik ben niet alleen man, maar ook een niet-vrouw.  Dat is toch hetzelfde zeggen de mensen dan.  Nee, dat is het niet.   De tegendelen bestaan dankzij elkaar. En zo is het in tijdruimte met goed en kwaad ook altijd geweest.  Daarom heeft God ook het kwaad geschapen (lees maar na), God kon niet anders omdat goed en kwaad complementair aan elkaar zijn in tijdruimte.   Wie het kwaad verwerpt leeft maar ten halve, die meet zichzelf af aan bv Hitler.   Ja, lekker makkelijk...ten opzichte van Hitler zijn we allemaal 'goed'.   Aan de andere kant 'gemeten' kan er maar één mens de 'goedste' zijn en dan zijn de andere 8 miljard 'slecht'.  Wie zichzelf meet aan 'een ander' zal altijd in het veld van goed en kwaad blijven , geestelijk gezien.   De Christus is zonder maat....

’T is alleen maar te hopen dat ze met WOIII wachten tot na het WK, er zou nogal protest op komen anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid