Spring naar bijdragen

Een hemel of aarde zonder zonde.. heb je dan nog een vrije wil ?


Aanbevolen berichten

14 uur geleden zei sjako:

Je moet niet zo wijsneuzerig doen. Alsof ik dat niet weet.

Als ik had geweten hoe ik het beter had kunnen verwoorden had ik dat gedaan. 

 

14 uur geleden zei sjako:

Maar als die mensen denken dat ze andere mensen mogen beledigen hier ..

Ja, persoonlijke beledigingen lijken helaas in het forumbloed te zitten. Het is fijn als je in de gelegenheid bent om daar wat aan te doen, ook als het jezelf betreft. Voor de meesten is vooral eelt op je ziel kweken een optie, maar daar ben ik ook al niet zo goed in. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 388
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Sjako,  HJW kon dit destijds niet weten toen hij zichzelf die ban oplegde.  De vraag is nu waarom je niet met je hand over je hart strijkt.  

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zi

Dag Ricky, fijn dat je weer terug bent. TTC hoort ondertussen bij het meubilair. Dat betekent dat hij passief aanwezig is met monologen. Geen dialogen. Ik vond het ook ooit ergerlijk maar ik ben gaan

1 uur geleden zei Petra.:

Ja, persoonlijke beledigingen lijken helaas in het forumbloed te zitten. Het is fijn als je in de gelegenheid bent om daar wat aan te doen, ook als het jezelf betreft. Voor de meesten is vooral eelt op je ziel kweken een optie, maar daar ben ik ook al niet zo goed in. 

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zit niemand op te wachten, want dat is dan het gevolg. Je kan beter een kleiner forum zijn met serieuze forummers dan een grote met allegaartjes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zit niemand op te wachten, want dat is dan het gevolg. Je kan beter een kleiner forum zijn met serieuze forummers dan een grote met allegaartjes.

Alsof het leven van kwetsbare mensen al niet moeilijk genoeg is, door al die metaforen, aforismen, herstel- en/of groeimodellen door elkaar heen te gebruiken scheppen we ondanks goedbedoeld, zo lijkt het, nog veel meer onduidelijkheid, zelfs averechts marginaliserend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-9-2022 om 16:39 zei Ricky Tjin:

Dat heb je goed opgemerkt dat ook predestinatie met de vrije wil te maken heeft.

Romeinen 8:28-30 HSV
28) En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29) Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30) En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Efeze 1:3-12 HSV
3) Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4) omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5) Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6) tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
7) In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
8') die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,
9) toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10) om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
11) In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12) opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

🔗  Wat is predestinatie of voorbeschikking? Is predestinatie Bijbels? – Gotquestions.org

Bedankt voor de moeite. Goed artikel er over.

Voorlopig is mijn idee dat deze teksten de vrije keuze niet tegenspreken, zoals de prediker (in de link) zegt. God heeft het niet over voorbestemming tav mensen die verloren gaan. De voorbestemming betreft (in deze teksten) alleen hen die uitverkoren zijn. De tekst spreekt niet over hen die niet uitverkoren zijn. Zijn zij voorbestemd om naar de hel te gaan? Staat er niet.

Er staat ook niet dat God Zijn wil heeft opgelegd aan Zijn schepping. De tekst spreekt over de wil van God, maar niet dat de mens geen wil heeft. Het uitverkoren worden betreft hen die hun vrije wil gebruiken om voor God te kiezen.

De prediker spreekt over het "oneerijk zijn" van voorbestemming. Dat impliceert een voorbestemming tav van hemel én hel. Dat zou oneerlijk zijn. Iemand voor de hel bestemmen zonder hem de kans te geven daaruit te blijven. Zonder vrije wil zou dat inderdaad het geval zijn. Maar de teksten geven daar geen aanleiding voor.

24 minuten geleden zei TTC:

Het slechte nieuws is dat er niet altijd interesse bestaat voor het goede nieuws.

Is dat goed of slecht nieuws? Het goede er van is dat je er dan geen moeite voor hoeft te doen en je energie aan hen kan besteden die wel interesse hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Barnabas:

Je bent een dwarsligger.

"Dwars" genoeg om in zo'n situatie zelfs voor jou op de bres te springen Barnabas.

Zelfs zo "dwars" dat ik ook jou nog nooit met wat voor  "Jij bent een... " dan ook, om je oren heb geslagen omdat ik zulke persoonlijk geadresseerde beledigingen vind rieken naar uitschelden. 

 

15 uur geleden zei sjako:

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zit niemand op te wachten, want dat is dan het gevolg. Je kan beter een kleiner forum zijn met serieuze forummers dan een grote met allegaartjes.

Ik vind beledigingen per definitie niet acceptabel. Maar dat vinden zoveel mensen, waarbij er vooral verschil zit in wat we al of niet beledigend vinden. De meeste mensen hebben dan ook meer feeling met beledigingen die henzelf raken dan die anderen raken. 

In dit geval gaat het niet om -red je forum- van overname door atheïsten of anti-evangelisten maar om serieuze pro religieuze forummers HJW/Prob en het gevolg Peter79. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei TTC:

Hoop is tijdloos, maar begrijp er geen snars van hoe dat überhaupt kan. 

Hoop kan nooit tijdloos zijn omdat hoop altijd gevestigd is op iets uit de nog niet vervulde toekomst.  Geen wonder dat je er geen snars van begrijpt.  Zonder hoop zijn op een (betere) toekomst is dan ook de eeuwigheid.  Of de Eeuwige.  Wat dan weer een verschil is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Hopper:

Hoop kan nooit tijdloos zijn omdat hoop altijd gevestigd is op iets uit de nog niet vervulde toekomst.  Geen wonder dat je er geen snars van begrijpt.  Zonder hoop zijn op een (betere) toekomst is dan ook de eeuwigheid.  Of de Eeuwige.  Wat dan weer een verschil is.

Dan is hoop niet tijdloos, net zoals het continu verwarren van contexten elke dialoog onmogelijk maakt, hopeloos. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Whyyyyyyy ? 

Niet fundamenteel dan wel translationeel onderzoek is wat elke duurzame progressie blokkeert, met in het verlengde een reeks dure woorden en heel wat tumult die volwassenen aan hun kinderen mogen trachten te verklaren maar niet eens lukt. Wees bedachtzaam, wees een beetje lief, de lijst aan stereotypen haast oneindig, net zoals dergelijke verhalen eindeloos kunnen doorgaan, pardoes. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-9-2022 om 05:00 zei Petra.:

Ik vind beledigingen per definitie niet acceptabel. Maar dat vinden zoveel mensen, waarbij er vooral verschil zit in wat we al of niet beledigend vinden. De meeste mensen hebben dan ook meer feeling met beledigingen die henzelf raken dan die anderen raken.

Bizar om zeggen is dat er aan de logische niveaus van Bateson nog steeds niets veranderd is, dan wel misschien bevestigt dat er generaliserend over kwetsbaarheid nogal lachwekkend gedaan wordt zonder deze niveaus diepgaander te exploreren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-9-2022 om 05:00 zei Petra.:

"Dwars" genoeg om in zo'n situatie zelfs voor jou op de bres te springen Barnabas.

Zelfs zo "dwars" dat ik ook jou nog nooit met wat voor  "Jij bent een... " dan ook, om je oren heb geslagen omdat ik zulke persoonlijk geadresseerde beledigingen vind rieken naar uitschelden. 

 

Ik vind beledigingen per definitie niet acceptabel. Maar dat vinden zoveel mensen, waarbij er vooral verschil zit in wat we al of niet beledigend vinden. De meeste mensen hebben dan ook meer feeling met beledigingen die henzelf raken dan die anderen raken. 

In dit geval gaat het niet om -red je forum- van overname door atheïsten of anti-evangelisten maar om serieuze pro religieuze forummers HJW/Prob en het gevolg Peter79. 

 

 

Er is een verschil tussen iemand de waarheid zeggen en iemand beledigen.
Zie Mattheüs 23;23: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten."
Jezus zegt in deze tekst rechtstreeks tegen de betrokkenen dat zij "huichelaars" zijn. De Farizeeën zouden dat als belediging of uitschelden opgevat kunnen hebben, maar Jezus spreekt met hen over hun gedrag. Daar is een geschiedenis aan vooraf gegaan en op een gegeven moment was de situatie dusdanig dat Jezus hen met hun gedrag confronteerde.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Barnabas:

Er is een verschil tussen iemand de waarheid zeggen en iemand beledigen.

In simpel kunnen we ons schromelijk vergissen, het veronderstelt immers ontdaan te zijn van die obstakels die nu net het duister duister laten zijn. Paradoxaal merken we nu net binnen het ontwarren van een aantal clusters het arbitraire discours vormen aannemen die vloeiende transities belemmeren, haast onbegrijpelijk en verwarrend nu net het simpele veronachtzamend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

In simpel kunnen we ons schromelijk vergissen, het veronderstelt immers ontdaan te zijn van die obstakels die nu net het duister duister laten zijn. Paradoxaal merken we nu net binnen het ontwarren van een aantal clusters het arbitraire discours vormen aannemen die vloeiende transities belemmeren, haast onbegrijpelijk en verwarrend nu net het simpele veronachtzamend. 

In simpel schuilt de waarheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-9-2022 om 05:00 zei Petra.:

In dit geval gaat het niet om -red je forum- van overname door atheïsten of anti-evangelisten maar om serieuze pro religieuze forummers HJW/Prob en het gevolg Peter79. 

Wanneer je het forum een goed hart toedraagt en op wilt komen voor christenen op het forum is het het beste om de schrift in acht te nemen. Een christelijk forum draait om Christus en Hij openbaart zichzelf in de schrift. Zijn wil staat daar.
Daarin staat dat alle overheden door Hem zijn ingesteld en gerespecteerd dienen te worden. Ook staat er dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt. Ook staat er dat wie goede werken doet niets van de overheid hoeft te vrezen. Wanneer je dus jezelf bekeert help je ons het beste. Wanneer je dus in goede orde op het forum wilt blijven: Onderwerp je dan aan het gezag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Wanneer je het forum een goed hart toedraagt en op wilt komen voor christenen op het forum is het het beste om de schrift in acht te nemen. Een christelijk forum draait om Christus en Hij openbaart zichzelf in de schrift. Zijn wil staat daar.
Daarin staat dat alle overheden door Hem zijn ingesteld en gerespecteerd dienen te worden. Ook staat er dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt. Ook staat er dat wie goede werken doet niets van de overheid hoeft te vrezen. Wanneer je dus jezelf bekeert help je ons het beste. Wanneer je dus in goede orde op het forum wilt blijven: Onderwerp je dan aan het gezag.

Een aantal logicakwesties bieden als bijzonder voordeel dat ze niet veranderen, maar ook de kwestie aandacht en bijhorende ggz-adviezen des te meer accentuerend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Barnabas:

Er is een verschil tussen iemand de waarheid zeggen en iemand beledigen.
 

Er is een verschil tussen jouw waarheid en de waarheid.

Er is een verschil tussen gelijk hebben, je gelijk krijgen en je gelijk nemen. 

 

Ik vind het ronduit eng als mensen denken dat hun eigen waarheid dé waarheid is. 

Ik vind het nog enger als die mensen bereid zijn om en in staat zijn om de waarheid in pacht te nemen. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Barnabas:

 Een christelijk forum draait om Christus en Hij openbaart zichzelf in de schrift. Zijn wil staat daar.

Gij zult geen valse getuigenis geven.

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste zusters en broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Er is een verschil tussen jouw waarheid en de waarheid. Er is een verschil tussen gelijk hebben, je gelijk krijgen en je gelijk nemen. Ik vind het ronduit eng als mensen denken dat hun eigen waarheid dé waarheid is. Ik vind het nog enger als die mensen bereid zijn om en in staat zijn om de waarheid in pacht te nemen. 

Strijd is de vader der dingen zegt Heraclitus, in dualistische zin. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid