Spring naar bijdragen

Een hemel of aarde zonder zonde.. heb je dan nog een vrije wil ?


Aanbevolen berichten

13 uur geleden zei sjako:

Waarom denk je dat hij is hersteld?

Het idee dat alles samenhangt kunnen we kinderlijk speels formaliseren middels een integrale kruisvergelijking, het is op dat niveau dat een reeks inzichten zich laten opmerken die in de onderliggende versnippering niet altijd gekend zijn. Deze inzichten zijn naar hun intrinsieke aard tijdloos, dit is geen ‘hocus pocus’ dan wel zijn we ons hier ‘mainstream’ niet altijd bewust van, de begrijpelijke normaal. Om kort te zijn, Einstein begrijpen duurt een relatieve nanoseconde en om 1000+1 redenen wordt er quasi letterlijk brandhout van gemaakt, ten koste van simpele mensen die dit empathisch invoelend in meer of mindere mate doordacht in hulpvragen verpakken, gestuwd door hoop.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 403
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Sjako,  HJW kon dit destijds niet weten toen hij zichzelf die ban oplegde.  De vraag is nu waarom je niet met je hand over je hart strijkt.  

Ik vind beledigingen op een Christelijk forum niet acceptabel. Je moet wel wat kunnen verdragen, maar er zijn grenzen. Als ik niet ingrijp wordt het een puinhoop. Een forum met alleen nog atheïsten zi

Zolang er nog mensen zijn die de moeite willen (en durven!) nemen om te protesteren zijn er nog mensen die zich betrokken voelen bij elkaar en je forum.. zou je ook kunnen denken. Imo is dat iets posi

Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Zou er ooit een aarde zonder zonde zijn? 

Niet meer dan paradoxaal is het door iedereen met normaal logisch denkvermogen waarneembare fenomeen dat wanneer simpele mensen hetzelfde zeggen dan wat in dikke boeken beschreven staat, prompt die dikke boeken niet meer kloppen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Je hebt mensen weer toegelaten die geband waren maar HJW/Prob heeft nooit een ban gehad; zijn account was op eigen verzoek gedeactiveerd. Jij weet het, ik weet het, iedereen die kan lezen weet het. 

Als je geen gebruik wilt maken van Credible kan je gewoon inactief blijven. Je account blijft dan bestaan. Sommige mensen willen niet meer in de verleiding komen om weer op Credible te komen en die laten zich dan vrijwillig bannen. Maar een ban is een ban. Dus je moet jezelf niet zomaar laten bannen als je van plan bent terug te komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2022 om 18:16 zei Hermanos2:

TTC hoort ondertussen bij het meubilair.

De modale en beslist goedbedoelende hulpverlener kent ook niets van pseudotoevalsgeneratoren, bijna zeggend dat we in een grote goocheldoos zitten en enkel nog maar kunnen hopen dat er straks witte rook uit de schouw komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-8-2022 om 12:24 zei Hopper:

Je kunt wel niet-geloven in Karma.   Maar je kunt nooit geloven in Karma.  Want dat zou een inhoudsloos geloof zijn.  Mensen die niet geloven in Karma hebben het principe van oorzaak en gevolg nog niet gezien.   Dan verblijf je automatisch in het Adam-veld van goed en kwaad.

Misschien is het wel zo dat wanneer we alles trachten te herleiden tot een absoluut minimum, we ook nog maar weinig interesse zullen tonen in haast ondoorgrondelijk complexe zaken die vanuit die beleving principieel irrelevant geworden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2022 om 17:27 zei Ricky Tjin:

Om je met je eigen oordeel te oordelen en je met je eigen maat te meten.

Dat de wet van de uitgesloten derden kan leiden tot verhelderende inzichten die bijna de indruk wekken dat er magie in het spel zit, is gezien de vele getuigenissen geen ongekende materie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei sjako:

Als je geen gebruik wilt maken van Credible kan je gewoon inactief blijven. Je account blijft dan bestaan. Sommige mensen willen niet meer in de verleiding komen om weer op Credible te komen en die laten zich dan vrijwillig bannen. Maar een ban is een ban. Dus je moet jezelf niet zomaar laten bannen als je van plan bent terug te komen.

Dag Sjako, 

HJW kon dit destijds niet weten toen hij zichzelf die ban oplegde. 

De vraag is nu waarom je niet met je hand over je hart strijkt.

 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2022 om 18:16 zei Hermanos2:

Maar hij gaat niet inhoudelijk op jou reageren dus doe geen moeite. 

Interessant aan de wet van de uitgesloten derden is dat we aansluitend op de aspiraties van de nieuwe ggz steeds meer verbanden kunnen leggen, een proces dat zich als gradueel ontsluierend laat omschrijven wanneer voor dat pad gekozen wordt. Op deze manier vinden we aansluiting op wat chaostheoretici berichten, met als neveneffect dat er een kloof kan ontstaan tussen wat is en wat zou kunnen zijn, een kloof in de diepte, in communicatie, in kennis, in het hart, ondraaglijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Op 23-9-2022 om 15:56 zei sjako:

Als je geen gebruik wilt maken van Credible kan je gewoon inactief blijven. Je account blijft dan bestaan. Sommige mensen willen niet meer in de verleiding komen om weer op Credible te komen en die laten zich dan vrijwillig bannen. Maar een ban is een ban. Dus je moet jezelf niet zomaar laten bannen als je van plan bent terug te komen.

Al die namen en avatars die op ons scherm verschijnen zijn mensen Sjako, geen pakken suiker of wegwerpartikelen, maar mensen van vlees en bloed. Mensen die uniek zijn, met een ander wereldbeeld en andere soms tegenstrijdige opvattingen. Je bevindt je in een machtspositie Sjako. Ik zou willen dat het eens doordrong dat er een wereld van verschil zit tussen met die mensen van opvatting/mening verschillen en daar pittig over discussiëren en gebruik maken van je machtspositie als iemands wereldbeeld/mening/overtuiging/opvatting je niet aanstaat. Iedereen kan eigen beslissingen voor zichzelf prima verantwoorden, maar dat wil niet zeggen dat het altijd rechtvaardig, fair, objectief gebeurt omdat we nu eenmaal mensen zijn met onze persoonlijke voor- en afkeuren. Zelfs rechters hebben biassen en die hebben ervoor gestudeerd. Toch wordt van jou wel een fair/rechtvaardig handelen verwacht of gehoopt. Mijn gedachte is dat het enige wat je behoedt tegen machtsmisbruik/vriendjespolitiek/onrecht etc. is om je open te blijven stellen voor de mensen aan de andere kant van de lijn, daar ruimte aan te geven en de moed hebben om terug te komen op je eigen beslissingen. Daarom hebben we in het recht een bezwaar, beroep en hoger beroepssysteem met hoorzittingen, recht op weerwoord, onafhankelijke rechters etc. en dan nog.. zijn er onschuldigen veroordeeld. Macht maakt vaak meer kapot dan je lief is Sjako; use it wisely. 

 

Op 18-8-2022 om 10:30 zei Petra.:

Houdt een vrije wil in dat je ook kunt kiezen voor het kwade ?  

21 uur geleden zei TTC:

Kinderen lezen boeken om grote mensen te kunnen begrijpen, het zegt niet dat ze dan ook begrepen worden. 

 

Grote mensen vragen zich af waarom het met die wereldvrede maar niet opschiet. Vervolgens wordt er met wapentuig de eigen vredesideologie opgedrongen. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Petra.:

Grote mensen vragen zich af waarom het met die wereldvrede maar niet opschiet. Vervolgens wordt er met wapentuig de eigen vredesideologie opgedrongen. 

Panarchisten hebben al een volledig andere wereld in het leven geroepen, maar dat wordt niet gezien. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-9-2022 om 07:27 zei Noel2:

Er zijn mensen die niet in de geestelijke werkelijkheid willen komen, omdat die niet normaal zou zijn.

Hulpvragen over een reeks paradoxen en anomalieën veranderen niet door ze in de schuif te leggen, en je hoeft ze maar eenmalig te bestuderen om ze als duurzaam te kunnen waarderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Hulpvragen over een reeks paradoxen en anomalieën veranderen niet door ze in de schuif te leggen, en je hoeft ze maar eenmalig te bestuderen om ze als duurzaam te kunnen waarderen.

We kunnen zoals altijd de “schuld” aan anderen geven, maar solipsitisch gezien is het je eigen wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Noel2:

We kunnen zoals altijd de “schuld” aan anderen geven, maar solipsitisch gezien is het je eigen wereld.

Misschien heb ik dat bericht wel aan mezelf geschreven maar weet niet zeker of jij die ik ben die hulpvraag in de schuif hebt gelegd, wat redelijk verwarrend is voor mezelf omdat jij op die manier nog altijd niet weet waar het precies over gaat.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Barnabas:

In de topictitel gaat het over de vrije wil. Predestinatieleer heeft er ook mee te maken.

Wie kent de bijbelteksten die relevant zijn voor deze leer en wil die bekend maken?

Dat heb je goed opgemerkt dat ook predestinatie met de vrije wil te maken heeft.

Romeinen 8:28-30 HSV
28) En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29) Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30) En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Efeze 1:3-12 HSV
3) Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4) omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5) Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6) tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
7) In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
8') die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,
9) toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10) om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
11) In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12) opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

🔗  Wat is predestinatie of voorbeschikking? Is predestinatie Bijbels? – Gotquestions.org

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Barnabas:

In de topictitel gaat het over de vrije wil. Predestinatieleer heeft er ook mee te maken. Wie kent de bijbelteksten die relevant zijn voor deze leer en wil die bekend maken?

Zowel infra- als supralapsariërs geloven dat God alles van eeuwigheid besloten heeft, dus ook de val.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Petra.:

Al die namen en avatars die op ons scherm verschijnen zijn mensen Sjako, geen pakken suiker of wegwerpartikelen, maar mensen van vlees en bloed

Je moet niet zo wijsneuzerig doen. Alsof ik dat niet weet. Maar als die mensen denken dat ze andere mensen mogen beledigen hier en na diverse keren waarschuwrn er gewoon mee doorgaan volgen er sancties. Laat het nu maar aan mij over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Whyyyyyyy? 

Binnen complexiteitstheorieën kunnen we deelaspecten oplichten zodat het geheel transparanter wordt, het aantal niches quasi ontelbaar.

8 uur geleden zei sjako:

Je moet niet zo wijsneuzerig doen. Alsof ik dat niet weet. Maar als die mensen denken dat ze andere mensen mogen beledigen hier en na diverse keren waarschuwrn er gewoon mee doorgaan volgen er sancties. Laat het nu maar aan mij over.

Introspectie leidt niet altijd tot de antwoorden die we zoeken, soms in versneld tempo.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei TTC:

Misschien heb ik dat bericht wel aan mezelf geschreven maar weet niet zeker of jij die ik ben die hulpvraag in de schuif hebt gelegd, wat redelijk verwarrend is voor mezelf omdat jij op die manier nog altijd niet weet waar het precies over gaat.

Hoe consistenter ikzelf, hoe minder verlossing, die is in ieder geval wel duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Fundamenteel:

Is het niet zo, dat wij na bekendmaking van de zonde, automatisch zullen kiezen voor een hemel en aarde zonder zonde?

Leg anders snel even uit dat een goede aarding tussen onze twee oren zit, maar eigenlijk geen idee hebbend of dat werkelijk ook zo is.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2022 om 18:16 zei Hermanos2:

Ik vond het ook ooit ergerlijk maar ik ben gaan begrijpen dat hij die berichtjes gewoon nodig heeft.

Enige tijd geleden begonnen met het Elaboration Likelihood Model om in alle bedachtzaamheid hulpvragen te begeleiden, omdat afhankelijk van de kwalitatieve input van informatie elaboratieprocessen sterk kunnen variëren en niet zelden ambivalentie induceren. Het model werkt net zoals het redelijk onnadenkend kwetsbare mensen naar wachtlijsten afleiden perfect. Kortom, het goede en het slechte nieuws kan afgeleid worden van hetzelfde model, in zekere zin als tijdloos te percipiëren met gevolgtrekkingen die het hart diep kunnen beroeren, geef niet op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-8-2022 om 05:30 zei Petra.:

Als je alleen nog maar kunt kiezen voor Gods wil., kun je je wil dan nog wel een vrije wil noemen? 

Ervaring leert dat er een redelijk contrast in beleving kan ontstaan door enerzijds te starten met een aantal beginselen die tot actuele situaties leiden, of anderzijds deze actuele situaties te benaderen zonder deze beginselen als grondslag te waarderen. Stellingen dat de scheidslijn tussen twee paradigma’s flinterdun is kennen hierin hun wetenschappelijke legitimatie, net zoals hulpvragen die inspelen op de niet-toepassing van fundamentele kennis, het geweten belastend.   

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid