Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 156
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Salomo kreeg apen en pauwen aangevoerd op schepen. Als je een aap nadoet kun je ontdekken dat een aap lacht om pijn. Jezus leed pijn aan het kruis. Hij was als een aap. Bij de apen waren pauwen. Een p

Enkel van de mens staat er dat die naar Gods beeld geschapen zijn, waar in de Bijbel staat dat ook van de dieren? We zitten hier in 'bijbelstudie' graag verwijzingen. Genesis 1:26 is mijn ver

In het verhaal van Gideon wordt Israël aangevallen door verschillende volkeren. Zij werken samen om Israël berooid achter te laten. Eën van de dingen die zij doen is dat zij geen dieren overlieten voo

2 minuten geleden zei thom:

Ik krijg steeds meer het gevoel hier tussen ''boa's'' in te zitten; attentie: ''alleen de waarheid, en die weet ik alleen..''

Een slangenkuil is gezien de huidige ontwikkeling in de maatschappij én hier op het forum geen slecht vergelijken.

Mee eens.  Vanuit een dualistisch perspectief althans.  Dat is ook een mogelijke visie.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Plume:

De kerk van Petrus heeft de huidige bijbel bepaald. Daar gaan ze ook prat op. De institutionele kerk.   Ze achten zich de opvolgers van Petrus. De kerk van Petrus is, zoals je bijzonder helder kunt opmerken in de bijbel, het in slaap gevallen deel van de kerk.  In Lucas 9:27-33 lezen we over de transfiguratie van Jezus. Zijn lichaam verandert in Zijn angelische vorm. De apostelen Johannes, Petrus en Jacobus zijn bij hem op de berg terwijl dit gebeurt.  

Johannes representeert het beeld van de Bruid. Daarom wordt Johannes ook de geliefde discipel genoemd, en in de apocriefen de “vrouw” die Jezus liefhad. De Gemeente die weggenomen wordt, die vertrekt, voor de grote verdrukking. De bruid dat zijn degenen die uit de kerk gekomen zijn en die dus niet in de kerk in slaap gevallen zijn, maar die wakker zijn en De Dag zien naderen. De naam Johannes betekent dan ook “God is genadig”.  Johannes representeert de Bruid, de Opname.

Jacobus representeert het huis van Jacob, Israël. 

In Lucas 9,29 verandert Jezus’ lichaam in een fonkelend wit lichaam.  In het Engels staat er “flashing as lightning”. Mozes en Elia zijn bij Hem, en die drie apostelen.  Mozes en Elia praten over Jezus zijn komende kruisiging.  Johannes en Jacobus zijn al vertrokken, maar Petrus en zij die met hem waren, waren zwaar van slaap geworden. Ze zijn in een diepe spirituele slaap gevallen. Petrus staat daar nog steeds met Jezus te praten.

Petrus wil vervolgens drie tabernakels maken, een voor Jezus, een voor Mozes en een voor Elia. Er staat dan ook bij dat Petrus niet wist wat hij zei. Waarom vertrok Petrus niet? Omdat hij slaperig is. Zij zijn achtergelaten.

Drie tabernakels, het woord tabernakel betekent ook vrouw, of bruid. Drie echtgenotes, drie bruiden. 1 voor Jezus, de Bruid van de Wegrukking, Johannes. 1 voor Mozes, de left behind kerk, en 1 voor Elia: Jacob (Israël, Juda).

Het verhaal van de transfiguratie is het verborgen verhaal van de Opname van de Bruid en de Wederkomst van Christus.

Er is een interessant verband tussen de achterlijkheid die je hier tentoonspreidt en je geloof in allerlei complotwaanzin. Je bent knettergek, zoveel is duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Verklaringen en uitleg zijn toevoegingen. Als de bijbel zo compleet als je zegt zijn er geen verklaringen of uitleg nodig. 

12 uur geleden zei antoon:

Ja, daarom zwabberen heel veel Christenen maar een beetje in de ronde. Zag het bij m'n opa en oma. M'n opa ging naar een andere kerk dan m'n oma omdat hij het maar te zwaar vond in de kerk waar m'n oma kerkte. Als de uitleg op orde is dan twijfel je niet meer wat de waarheid is. Trouwens Jezus legde moeilijke zaken ook uit met illustraties. Iets wat de Wachttoren ook doet. Vandaag een prachtige Wachttoren over de opstanding gehad. Geloofsversterkend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei sjako:

Trouwens Jezus legde moeilijke zaken ook uit met illustraties.

Daar gaan we van uit omdat dit zo in de Bijbel staat. 
Die vallen dus inderdaad onder wat jij noemt 'in het boek staat alles dat we nodig hebben'.
De wachttoren valt daar niet onder.

 

31 minuten geleden zei sjako:

daarom zwabberen heel veel Christenen maar een beetje in de ronde.

In dat geval is de Bijbel dus juist niet een boek waarin alles staat dat we nodig hebben.
Je zwalkt weer eens.

33 minuten geleden zei sjako:

Als de uitleg op orde is dan twijfel je niet meer wat de waarheid is.

als je dat combineert met jouw eerder uitspraak "in de Bijbel staat alles dat we nodig hebben" , dan volgt daaruit wederom dus dat de wachttoren overbodig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Gaitema:

Een enorme kracht had Jezus om het kruis te dragen en zoals het in de bijbel staat Zijn leven te geven voor zijn vrienden. Dat bewonder ik aan Hem. Niemand kon het kruis dragen, behalve De Zoon van de Levende God.

 

Hoe zit dat dan met Simon van Cyrene?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

🤦‍♂️

Da's de man die het kruis voor Jezus moest dragen...

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Simon_van_Cyrene


Je bedoelt denk ik dat Jezus voor Simon het kruis droeg en dat Simon een beeld is van de navolgende kruisdrager.
 

Onder het kruis
Wat is nu dereden, dat Simon gedwongen wordt om Jezus' kruis te dragen? Het was de gewoonte dat de veroordeelden hun eigen kruis naar de plaats van de terechtstelling droegen. Dit kruis bestond of uit het T-vormige kruis of uit alleen de dwarsbalk, dat weten we niet precies. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat nergens vermeld wordt, waarom de soldaten van de vaste gewoonte bij kruisiging afweken.

De heersende mening is, dat Jezus' krachten het begaven. Immers de hele nacht waren ze al met Hem bezig. Verhoor voor het Sanhedrin, voor Pilatus, voor Herodes en weer Pilatus. Bespotting, bespuwing, vuistslagen, het ruige soldatenspel met mantel en doornenkroon en de geseling. Op Golgotha blijkt ook Zijn lichamelijke zwakte, als Hij uitroept: „Mij dorst".

En de schrijver van de Hebreën-brief zegt, dat Jezus een Hogepriester is. Die in alles verzocht is geweest als wij, uitgenomen de zonde en dat Hij daarom medelijden met ons kan hebben. Simon wordt dan voorgesteld als de „toevallige" voorbijganger die, weliswaar gedwongen, Jezus de helpende hand toesteekt, als Zijn lichamelijke krachten het begeven.

Het probleem is echter, dat geen van de evangelisten deze voorstelling van zaken zo weergeeft. En waar het niet staat. kunnen wij wel onze hypothesen hebben over de oorzaak, maar dat blijven maar hypothesen. Simon wordt in de evangeliën zeker niet afgeschilderd als de man die Jezus helpt en Zijn lijden verlicht. Hoe dan wel?

Om het eens toegespitst te zeggen: Niet Simon helpt Jezus, maar Jezus helpt Simon. Jezus is de Helper en Simon de geholpene. Simon is de voorbijganger, die kruisdrager wordt. Lukas zegt met nadruk, dat de soldaten Simon het kruis oplegden, dat hij het achter Jezus droeg. Het is overduidelijk, dat Lukas hier herinnert aan een woord van Jezus: „Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij". (Lukas 9:23).

En een ander woord van Jezus: „En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn". Wie door God geplaatst wordt in de gemeenschap met Jezus, die is een navolger en kruisdrager achter Jezus aan. En Simon is hier een beeld van de kruisdragende navolger, al zal hij toen ook wel nauwehjks beseft hebben, wat hem overkwam.

Eigenlijk is er niemand van de menigte dichter bij Jezus dan deze Simon, want hij draagt zijn kruis. En met dit kruis als teken van de gemeenschap van Christus is een mens altijd geholpen en dus ook deze Simon.

Navolging

Nu heeft het er veel van weg, dat we ons met deze exegese op glad theologisch ijs begeven. Juist het lijden van Jezus zullen we toch willen bezien vanuit het gezichtspunt van de plaatsvervanging. Hij is de Zoon van God, Die in onze plaats in het gericht van God staat en de vloek over onze zonden draagt. Die pers treedt Hij alleen, daarin is Hij onnavolgbaar. Jezus had immers tot Petrus gezegd: „Waar Ik heenga, kunt gij Mij , nu niet volgen". (Joh. 13:36)."

En als Petrus Hem van verre volgt, dan loopt dat uit op de verloochening. In dat alles wordt toch duidelijk, dat alleen de Zoon van God de vloek draagt. Daarin is Hij uniek én kan niemand Hem navolgen. Navolging kan en mag nooit zijn: Jezus voor de voeten lopen in Zijn Verzoeningswerk. Dat is het hier ook niet, want Simon volgt Hem Na. Ook is het niet: zelf iets van de genade tot stand brengen. Want Simon draagt het kruis wel. maar wordt er niet aan gehangen. Dan zouden we via een onbijbelse navolging alsnog in de ketterij van Basilides vervallen. Wat is deze navolging dan wel? 

Het gaat hier allereerst om het verlies van de voorbijgangershouding. Toen Jezus voor Pilatus stond, was Simon op zijn land. Toen Jezus naar Golgotha ging. was Simon op weg naar huis. Hij had niet geroepen: „Kruist Hem" en was ook niet bezorgd geweest over Jezus" welzijn. Hij is de voorbijganger. Maar hij wordt hier door ruwe soldatenhand (die hier parallel loopt met Gods milde hand!) 180 graden omgekeerd. Hij kwam de stad in, maar moet nu de stad weer uit. Dit aspect van de navolging is de zelfverloochening. Wie Jezus poogt te volgen in Zijn uniek verzoeningswerk als eens Petrus, die loopt Hem voor de voeten en die verloochent Hem. Maar wie Jezus Navolgt, die verloochent zijn eigen toeschouwershouding!

 

Simon van Cyrene: een kruisvolgende navolger.

bewerkt door Chris Walters
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Chris Walters:

Wat is nu dereden, dat Simon gedwongen wordt om Jezus' kruis te dragen? Het was de gewoonte dat de veroordeelden hun eigen kruis naar de plaats van de terechtstelling droegen. Dit kruis bestond of uit het T-vormige kruis of uit alleen de dwarsbalk, dat weten we niet precies. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat nergens vermeld wordt, waarom de soldaten van de vaste gewoonte bij kruisiging afweken.

We weten niet of dat 'de gewoonte' was.

22 minuten geleden zei Chris Walters:

De heersende mening is, dat Jezus' krachten het begaven. Immers de hele nacht waren ze al met Hem bezig. Verhoor voor het Sanhedrin, voor Pilatus, voor Herodes en weer Pilatus. Bespotting, bespuwing, vuistslagen, het ruige soldatenspel met mantel en doornenkroon en de geseling. Op Golgotha blijkt ook Zijn lichamelijke zwakte, als Hij uitroept: „Mij dorst".

Dat is alleen de heersende mening in de traditionele bijbeluitleg, niet in de bijbelwetenschap.

24 minuten geleden zei Chris Walters:

Niet Simon helpt Jezus, maar Jezus helpt Simon. Jezus is de Helper en Simon de geholpene.

Zeer vergezocht.

25 minuten geleden zei Chris Walters:

En Simon is hier een beeld van de kruisdragende navolger, al zal hij toen ook wel nauwehjks beseft hebben, wat hem overkwam.

Alleen in Lucas misschien.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Desid:

We weten niet of dat 'de gewoonte' was.

Dat is alleen de heersende mening in de traditionele bijbeluitleg, niet in de bijbelwetenschap.

Zeer vergezocht.

Alleen in Lucas misschien.

Heb je ook wat meer te melden dan enkel gefoeter? Of is dat wat je daar leert op de theologische hogeschool? Waar is je inhoud?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Desid:

Zeker, ik heb hier uitgebreid over geschreven in het topic over tegenstrijdigheden in de Bijbel.

Waarom geen verwijzing? Of gewoon niets schrijven, want je hebt er al over geschreven blijkbaar. Ronduit vervuilend wat je doet. Ik begin te twijfelen aan jou als mod.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waarom geen verwijzing? Of gewoon niets schrijven, want je hebt er al over geschreven blijkbaar. Ronduit vervuilend wat je doet. Ik begin te twijfelen aan jou als mod.

En belegen stukjes uit het Reformatorisch Dagblad stelen om hier te plakken is geen vervuiling wil je zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Desid:

En belegen stukjes uit het Reformatorisch Dagblad stelen om hier te plakken is geen vervuiling wil je zeggen.

Ik steel niks, ik presenteer andermans werk waar ik me prima in kan vinden. Mocht je er fatsoenlijke kritieken op hebben, op een manier die een mod waardig is, dan verneem ik ze graag.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid